Diễn đàn sách xưa | Bảo tồn văn hóa Việt

PHỐ SÁCH CŨ => Vựa ve chai => Báo chí => Tác giả chủ đề:: tamhoanhatrang vào 27/02/2019, 18:14:41

Tiêu đề: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 27/02/2019, 18:14:41
001
500k/3c
VICTOR HUGO
LES MISERABLES
XB 1963-1800T
(https://i.imgur.com/ikMr6JLl.jpg)
(https://i.imgur.com/71TgCZcl.jpg)
(https://i.imgur.com/ecc5Bvrl.jpg)
002
300K/2C
MONTE-CRISTO
XB 1963-1600T.
(https://i.imgur.com/frto28Rl.jpg)
(https://i.imgur.com/Rkpm88Nl.jpg)
(https://i.imgur.com/VptX00wl.jpg)
(https://i.imgur.com/BfZ6D3nl.jpg)
003
300K/2C
DON QUICHOTTE
XB 1961-1100T
BỊ GẶM TÍ KHÔNG ĐỤNG CHỮ
(https://i.imgur.com/5MGLuXZl.jpg)
(https://i.imgur.com/kjCUyKOl.jpg)
(https://i.imgur.com/wDElDNGl.jpg)
004
300K/2C
SANS FAMILLE
BÌA CỨNG-XB 1969-900T
(https://i.imgur.com/y6xBiLGl.jpg)
(https://i.imgur.com/r6o24kGl.jpg)
005
500K/2C
TOLSTOI
1963-1500T
(https://i.imgur.com/VKfw2e5l.jpg)
(https://i.imgur.com/jln4YUJl.jpg)
(https://i.imgur.com/KmcpKo9l.jpg)
(https://i.imgur.com/eW1tsdsl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 27/02/2019, 19:31:12
006
100k
AGATHA
CHRISTIE
LA NUIT
XB 1963-300T
(https://i.imgur.com/4ycNZ7Pl.jpg)
007
90K
JEAN GIÔNO
XB 1963-200T
(https://i.imgur.com/QOzXBMhl.jpg)
008
100K
HENRY
XB 1960-550T
BỊ GẶM TÍ DƯỚI GÓC
(https://i.imgur.com/8S96zd6l.jpg)
009
100K
L'AGENT SECRET
BÌA CƯNG-1970-500T
(https://i.imgur.com/OWXqCcfl.jpg)
(https://i.imgur.com/V2Y6eYNl.jpg)
010
80K
0SS 117
XB 1970-300T
(https://i.imgur.com/Wi4gxhil.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 27/02/2019, 19:36:59
011
90K
EDGAR
XB 1970-500T
CHÂN BỊ GẶM TÍ
(https://i.imgur.com/strMN2gl.jpg)
012
100K
HISTOIRE
XB 1960-400T
(https://i.imgur.com/AniW66sl.jpg)
014
80K
SOURIRE
XB 1963-300T
(https://i.imgur.com/2UnoDTll.jpg)
015
80K
TRISTAN
XB 1964-300T
(https://i.imgur.com/ApLTmeUl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 27/02/2019, 19:54:09
016
300K
DIEN BIEN PHU
XB 1964-550T
BỊ GẶM TÍ
(https://i.imgur.com/PvJJ0wel.jpg)
(https://i.imgur.com/V2Wec3ml.jpg)
017
80K
THE RUNNING
XB 1970-300T
(https://i.imgur.com/ZVL57Cml.jpg)
018
80K
LES
XB 1993-350T
(https://i.imgur.com/pSIB8Wgl.jpg)
019
100K
TARTARIN
XB 1969-300T
(https://i.imgur.com/1BcEWHyl.jpg)
020
90K
LES
XB 1985-300T
(https://i.imgur.com/yvRyvq8l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 27/02/2019, 20:06:15
021
100K
LES
XB 1960-500T
(https://i.imgur.com/QBn83mOl.jpg)
022
100K
PEARL BUCK
XB 1971-450T
(https://i.imgur.com/QvqCniZl.jpg)
023
100K
SONNTAG
XB 1960-230T
(https://i.imgur.com/K6Xd2pPl.jpg)
024
100K
VICTOR HUGO
BÌA CỨNG-XB 1978-500T.
(https://i.imgur.com/o9FoIKtl.jpg)
(https://i.imgur.com/MUYUxYQl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/02/2019, 04:46:07
025
300k
INDOCHINE
XB 1966-450T
(https://i.imgur.com/zj6C7RZl.jpg)
(https://i.imgur.com/5gbbgsol.jpg)
(https://i.imgur.com/7ZBmkFel.jpg)
(https://i.imgur.com/7ON7wXDl.jpg)
026
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/02/2019, 05:16:45
026
120K
ALAMEIN
XB 1966-200T
(https://i.imgur.com/NBvObrnl.jpg)
027
100K
COPLAN
XB 1966-300T
(https://i.imgur.com/mL0jGYzl.jpg)
028
100K
.VENT
XB 1962-300T
(https://i.imgur.com/F2pSFEGl.jpg)
029
70K
JOHN
XB 1991-200T
(https://i.imgur.com/PuEBRnul.jpg)
030
80K
DES
XB 1962-250T
(https://i.imgur.com/N645lzyl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/02/2019, 05:24:30
031
100K
CORDEE
XB 1962-320T.
(https://i.imgur.com/rMiy6hGl.jpg)
032
80K
LA MORT
XB 2000-450T
(https://i.imgur.com/23Rm0YOl.jpg)
033
120K
LE FOND
XB 1949-500T
(https://i.imgur.com/zJINq84l.jpg)
034
100K
PEARL BUCK
XB 1960-400T
(https://i.imgur.com/7kAzx5bl.jpg)
035
80K
BEL
AMI
BÌA CỨNG-NXB MIR-300T
(https://i.imgur.com/M2lMy4dl.jpg)
(https://i.imgur.com/qHvyAsKl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/02/2019, 05:31:00
036
80K
DANS
XB 1985-300T
(https://i.imgur.com/RQEyybol.jpg)
037
80K
D'UN
XB 190-230T
(https://i.imgur.com/BOGq7E4l.jpg)
038
90K
JOHN
XB 1969-200T
(https://i.imgur.com/Ii8bPEyl.jpg)
039
100K
LE GRAND
XB 1993-650T
(https://i.imgur.com/0RBXS6Pl.jpg)
040
100K
DE LA
XB 1970-300T
(https://i.imgur.com/tPah9Lhl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/02/2019, 19:27:38
041
80k
LOVE STORY

XB 1970-300T  anh tnghia
(https://i.imgur.com/P0ijhFbl.jpg)
042
80K
LES COMPAGNONS
XB 1960-220T
(https://i.imgur.com/rDNsjlNl.jpg)
043
100K
DE LA
XB 1965-250T
(https://i.imgur.com/HB8SWRWl.jpg)
044
100K
PEARL BUCK
XB 1966-400T
(https://i.imgur.com/v618d8fl.jpg)
045
90K
NOUVELLES
XB 1963-260T
(https://i.imgur.com/mnATIIxl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tnghia vào 01/03/2019, 01:18:59
041, chu to de đoc, ruot sach dep thi em lay nhe anh.
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/03/2019, 04:18:34
041, chu to de đoc, ruot sach dep thi em lay nhe anh.
Chữ rất to và ruột đẹp anh ạ
Cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/03/2019, 05:06:41
046
60k
MONDIALR
XB 1965-200T
(https://i.imgur.com/rmQRMMJl.jpg)
047
70K
SAMARCANDE
XB 1988-400T
(https://i.imgur.com/P9pmh52l.jpg)
048
80K
LE DEBARQUEMENT
XB 1951-400T
(https://i.imgur.com/4VuIoTnl.jpg)
049
70K
DU VERGER
(https://i.imgur.com/LXOPTMBl.jpg)
050
80K
THE SICILIAN
420T
(https://i.imgur.com/5vAUfrYl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/03/2019, 05:20:38
051
70K
2907
(https://i.imgur.com/gKRHroCl.jpg)
052
80K
SOVIET
BÌA CỨNG
(https://i.imgur.com/IS3har3l.jpg)
(https://i.imgur.com/y60hXhdl.jpg)
053
60K
DE SIX
(https://i.imgur.com/AkktQV2l.jpg)
054
60K
ET LE
(https://i.imgur.com/Cl8xhiIl.jpg)
055
70K
CONAN
(https://i.imgur.com/uPRDi91l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/03/2019, 05:25:54
056
80K
SIDNEY SHELDON
(https://i.imgur.com/BfHkXagl.jpg)
057
60K
UN
(https://i.imgur.com/tZGuenil.jpg)
058
100K
BALZAC
UN DEBUT
XB 1969-400T
SÁCH ĐẸP
(https://i.imgur.com/NqWE8fNl.jpg)
059
80K
PEARL BUCK
(https://i.imgur.com/6nn5M4Dl.jpg)
060
90K
ROMANDIE
(https://i.imgur.com/T8QYVEMl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/03/2019, 05:31:57
061
140K
LA FIN DE HITLER
XB1963-250T
(https://i.imgur.com/AhkStqjl.jpg)
062
80K
KAFKA
XB 1957-500T
(https://i.imgur.com/0hlsH3ll.jpg)
063
90K
ODYSSEE
(https://i.imgur.com/LFbThhNl.jpg)
064
70K
L'AMOUR
(https://i.imgur.com/r48uX3Ll.jpg)
065
80K
DE CORDEE
(https://i.imgur.com/OK7lEKUl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/03/2019, 05:35:59
066
80K
ERROMANGO
(https://i.imgur.com/ttP7dWxl.jpg)
067
70K
NOUS
(https://i.imgur.com/9dEpIOBl.jpg)
068
80K
JAMES HADLEY CHASE
(https://i.imgur.com/aJJngpnl.jpg)
069
100K
DANGER
(https://i.imgur.com/GtKDTzSl.jpg)
070
80K
SEPT
(https://i.imgur.com/y1XOlkWl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/03/2019, 05:40:32
071
90K
LE FIL
(https://i.imgur.com/fynU7BIl.jpg)
072
90K
PEARL BUCK
(https://i.imgur.com/4FIFNJil.jpg)
073
70K
L'ADIEU
(https://i.imgur.com/ScNDgz3l.jpg)
074
70K
SANS
(https://i.imgur.com/TXdHz7vl.jpg)
075
80K
L'AGONIE
(https://i.imgur.com/bkVJLZIl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/03/2019, 05:47:03
076
80K
TERRES
(https://i.imgur.com/uKO76N1l.jpg)
077
70K
L'ANGE
(https://i.imgur.com/tZZqUeel.jpg)
078
80K
AGATHA CHIRSTIE
(https://i.imgur.com/oieCYcYl.jpg)
079
80K
LOUIS
(https://i.imgur.com/AJ8F3Z0l.jpg)
080
100K
JANE EYRE
(https://i.imgur.com/YZKt4DHl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/03/2019, 05:54:17
081
100K
MYTHOLOGIE
(https://i.imgur.com/LoFD88Fl.jpg)
(https://i.imgur.com/rwes6Vxl.jpg)
(https://i.imgur.com/ROMiXeQl.jpg)
(https://i.imgur.com/biLWW5fl.jpg)
082
120K
LE JOUR
(https://i.imgur.com/DDIab3fl.jpg)
(https://i.imgur.com/7hjLnUpl.jpg)
083
200K
DE HITLER
(https://i.imgur.com/33ANLm2l.jpg)
084
70K
LEON
(https://i.imgur.com/hWB3mjpl.jpg)
085
80K
DES
(https://i.imgur.com/ll0emCNl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/03/2019, 05:59:07
086
90K
FANTOMAS
(https://i.imgur.com/jSW9PYTl.jpg)
087
70K
LA CITE
(https://i.imgur.com/1SGtP1xl.jpg)
088
80K
LES AIGLES
(https://i.imgur.com/O5pWONhl.jpg)
089
70K
SOLEIL
(https://i.imgur.com/tZGuenil.jpg)
090
80K
UNE SAISON
(https://i.imgur.com/YPMEpKql.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/03/2019, 06:03:29
091
70K
SUR LA
(https://i.imgur.com/WF7B1yJl.jpg)
092
80K
ARTHUR
(https://i.imgur.com/iZ439mll.jpg)
093
70K
VALENTINA
(https://i.imgur.com/0SSEYJrl.jpg)
094
70K
BLUE MOON
(https://i.imgur.com/NJRocgQl.jpg)
095
70K
POUR
(https://i.imgur.com/oqLiUZYl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/03/2019, 17:33:17
096
90k
PEARL BUCK
XB 1968-220T
(https://i.imgur.com/PhKVTggl.jpg)
097
150K
ROMMEL
XB 1964-400T
(https://i.imgur.com/wxih2o6l.jpg)
098
80K
L'HOMME
XB 1964-300T
(https://i.imgur.com/luLvsR5l.jpg)
099
120K
DE MARCO POLO
XB 1968-500T
(https://i.imgur.com/8FNNzJRl.jpg)
(https://i.imgur.com/ChoG1A6l.jpg)
(https://i.imgur.com/MEWkkx4l.jpg)
100
200K
D'INDOCHINE
XB 1965-450T.
(https://i.imgur.com/nTVEccNl.jpg)
(https://i.imgur.com/VU1sceml.jpg)
(https://i.imgur.com/2ygSz8Ll.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/03/2019, 17:38:01
101
120K
HUGO
XB 1967-550T
(https://i.imgur.com/6Uj9scpl.jpg)
102
100K
CHIENS DE LA NUIT
XB 1965-400T
(https://i.imgur.com/2JHU9Q3l.jpg)
103
80K
RUE
XB 1970-300T
(https://i.imgur.com/OLUpwpGl.jpg)
104
80K
POING
(https://i.imgur.com/V6cggxVl.jpg)
105
80K
OSS
XB 1979-250T
(https://i.imgur.com/tkGHJpel.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/03/2019, 17:43:24
106
80K
JAMES
500T.
(https://i.imgur.com/9euUZRLl.jpg)
107
80K
A LA
XB 1974-300T
(https://i.imgur.com/0wsU8N7l.jpg)
108
80K
L'ETE
(https://i.imgur.com/uZk8Ymsl.jpg)
109
80K
HELEN
(https://i.imgur.com/qQLqWVJl.jpg)
110
150K
HOMERE
XB 1963-650T
(https://i.imgur.com/0f3loWpl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/03/2019, 17:48:38
111
80K
MOULIN
(https://i.imgur.com/LmCUIu3l.jpg)
112
100K
MARIO PUZO
(https://i.imgur.com/k9vVnhNl.jpg)
114
100K
CHOISIS
XB 1960-400T.
(https://i.imgur.com/MPYroacl.jpg)
115
80K
CORPSE
(https://i.imgur.com/VHxDa0yl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/03/2019, 17:55:01
116
80K
A.J.CRONIN
XB 1964-300T
(https://i.imgur.com/XOidFmFl.jpg)
117
80K
LA PORTE
(https://i.imgur.com/eVULCkQl.jpg)
118
90K
KIMONO.
(https://i.imgur.com/wkzxDLVl.jpg)
119
150K
JOHN STEINBECK
XB 1949-300T
(https://i.imgur.com/twwL4wul.jpg)
120
90K
MADAME
(https://i.imgur.com/jCUltdhl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/03/2019, 18:03:24
121
100K
LIBAN
(https://i.imgur.com/N7mQRGxl.jpg)
122
100K

AMEDEE
(https://i.imgur.com/4lCBSrJl.jpg)
123
100K
DU MAL
(https://i.imgur.com/zFw0eDfl.jpg)
124
LA DERNIERE COLLINE
KHỔ CỰC LỚN-XB 1996-450T
(https://i.imgur.com/rtNZGF7l.jpg)
(https://i.imgur.com/LQ6CCVOl.jpg)
(https://i.imgur.com/Au6XanGl.jpg)
125
120K
MAO
BÌA CỨNG-NXB MIR-400T
(https://i.imgur.com/qLpIlFml.jpg)
(https://i.imgur.com/AQ5SBVXl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/03/2019, 05:06:52
126
250k
OF THE VIETNAM WAR
700T
(https://i.imgur.com/1M6RAsAl.jpg)
(https://i.imgur.com/Qz6qGlrl.jpg)
(https://i.imgur.com/UjqYVCvl.jpg)
(https://i.imgur.com/B47MIuJl.jpg)
(https://i.imgur.com/4nnbtDFl.jpg)
(https://i.imgur.com/pprdA9Yl.jpg)
(https://i.imgur.com/5cuM9yfl.jpg)
(https://i.imgur.com/PI7Ntkol.jpg)
(https://i.imgur.com/y2lNe1Xl.jpg)
(https://i.imgur.com/QMjLhsQl.jpg)
(https://i.imgur.com/V4HLWscl.jpg)
(https://i.imgur.com/VTcbOuil.jpg)
(https://i.imgur.com/qilzllgl.jpg)
(https://i.imgur.com/4AqmNqYl.jpg)
(https://i.imgur.com/hwre34Al.jpg)
(https://i.imgur.com/QXkKObcl.jpg)
(https://i.imgur.com/6zLchxfl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/03/2019, 19:32:07
127
120k
YALTA
XB 1964-400T.
(https://i.imgur.com/rRUXoDQl.jpg)
(https://i.imgur.com/TwKwhdcl.jpg)
128
150K
HITLE
XB 1964-450T
(https://i.imgur.com/faFdywsl.jpg)
129
80K
LA DAME
XB 1970-400T
(https://i.imgur.com/xPjyZZ5l.jpg)
130
120K
PATTON
(https://i.imgur.com/hFr64FEl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/03/2019, 19:37:25
131
100K
SHERLOCK
XB 1964-500T
(https://i.imgur.com/06xraHUl.jpg)
132
70K
PEUR
(https://i.imgur.com/IZA05eOl.jpg)
133
150K
MOT DE
XB 1963-500T
(https://i.imgur.com/cRBhhEPl.jpg)
134
80K
GABRIEL
XB 1992-250T
(https://i.imgur.com/opvQJcNl.jpg)
135
80K
SOUVENIRS
(https://i.imgur.com/CRUpEEPl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/03/2019, 19:45:24
136
100K
DE FRONT
(https://i.imgur.com/5YS2qZrl.jpg)
137
100K
HEMINGWAY
(https://i.imgur.com/M3LoCicl.jpg)
138
100K
LIGNE
(https://i.imgur.com/lqgEy6cl.jpg)
139
80K
AU MIROIR
(https://i.imgur.com/OpeLW0Gl.jpg)
140
100K
LA LEGION
(https://i.imgur.com/5t8kwOel.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/03/2019, 20:12:42
141
80K
BENOIT
(https://i.imgur.com/xquq4HXl.jpg)
142
80K
LA GUERRE
(https://i.imgur.com/DL55WLol.jpg)
143
60K
CHINOISE
(https://i.imgur.com/JtvqFyfl.jpg)
144
300K/2C
REICH
XB 1960-1600T
(https://i.imgur.com/cQk6qBOl.jpg)
(https://i.imgur.com/Qz6qGlrl.jpg)
(https://i.imgur.com/O9YhBq9l.jpg).
(https://i.imgur.com/nD8nuCKl.jpg)
145
120K
CHICAGO
XB 1964-600T
(https://i.imgur.com/UP2BAdzl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/03/2019, 20:19:44
146
80K
PAS
(https://i.imgur.com/AAHsFLcl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 04/03/2019, 05:34:18
147
80K
POUR LA MORT
(https://i.imgur.com/aO1CuvAl.jpg)
148
80K
CROC
(https://i.imgur.com/Csabx7ml.jpg)
149
80K
HAN SUYINanh huhata
(https://i.imgur.com/nWD25aTl.jpg)
150
100K
DE GULLIVER
XB 1965-450T
(https://i.imgur.com/J5XGx12l.jpg)
151
100K
LE ROCHER
(https://i.imgur.com/3lEdIDPl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: huhata vào 04/03/2019, 08:42:41
E
149
80K
HAN SUYIN
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 04/03/2019, 12:40:01
E
149
80K
HAN SUYIN
cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/03/2019, 09:20:52
152
70k
LE MERCENAIRE
(https://i.imgur.com/3r0F1jPl.jpg)
153
80K
PEARL BUCK
(https://i.imgur.com/xbSMFnxl.jpg)
154
120K
BALZAC
XB 1962-650T
(https://i.imgur.com/VjvLF8Ul.jpg)
155
70K
LA NUIT
(https://i.imgur.com/jDbeiuVl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/03/2019, 14:55:37
156
80k
LE GRILLON
(https://i.imgur.com/Fx6Uq3yl.jpg)
157
80K
SHERLOCK HOLMES
(https://i.imgur.com/wO3g5XAl.jpg)
158
100K
LES
(https://i.imgur.com/PvusgyUl.jpg)
159
70K
LE CHIEN
(https://i.imgur.com/944JFC6l.jpg)
160
80K
LE BARON
(https://i.imgur.com/51Q9CFKl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/03/2019, 15:00:09
161
80K
DE SANG
(https://i.imgur.com/EoXmfJ0l.jpg)
162
80K
LA SAISON
(https://i.imgur.com/aeM1SnRl.jpg)
163
70K
PEACE
(https://i.imgur.com/dRtSrj5l.jpg)
164
70K
RAVAGE
(https://i.imgur.com/t3QmPwWl.jpg)
165
80K
LA PLAGE
(https://i.imgur.com/NYKAFWQl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/03/2019, 15:07:03
166
80K
FORTITUDE
(https://i.imgur.com/909Q3NEl.jpg)
167
70K
ROQUE
(https://i.imgur.com/JiMtkpDl.jpg)
168
80K
ECHEC
(https://i.imgur.com/NJNMtcml.jpg)
169
70K
LE CASSE
(https://i.imgur.com/hAfri8Xl.jpg)
170
70K
AIRPORT
(https://i.imgur.com/8FUCWz4l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/03/2019, 15:13:42
171
80K
LA TEMPETE
(https://i.imgur.com/xsl1S07l.jpg)
172
70K
ROCHEFLAME
(https://i.imgur.com/zLKU0F5l.jpg)
173
70K
BOUJOUR
(https://i.imgur.com/lHyQ29cl.jpg)
174
70K
ASIMOV
(https://i.imgur.com/mSSz7iwl.jpg)
175
80K
HISTOIRE
(https://i.imgur.com/tfEZ3Atl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/03/2019, 15:30:38
176
80K
LA TOUR
(https://i.imgur.com/l9qMwzWl.jpg)
177
70K
RIEN
(https://i.imgur.com/L6VdgCVl.jpg)
178
80K
LA VINGT
(https://i.imgur.com/Nwe1Bm3l.jpg)
179
80K
DE ROME
(https://i.imgur.com/PvoW3Xcl.jpg)
180
70K
L'ECOLE
(https://i.imgur.com/KX5p4I2l.jpg)
181
70K
SANS FIN
(https://i.imgur.com/ZQEfsLRl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/03/2019, 05:43:56
182
40K
WAR
KHỔ VỪA-
BỊ XÉN DƯỚI CHÂN

(https://i.imgur.com/3e8qNgEl.jpg)
(https://i.imgur.com/eV51AGMl.jpg)
183
40K
PHẠM DUY KHIÊM
BỊ XÉN DƯỚI CHÂN
(https://i.imgur.com/dACohzol.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: Voilam vào 07/03/2019, 10:49:24
182
40K
WAR
KHỔ VỪA-
BỊ XÉN DƯỚI CHÂN
(https://i.imgur.com/3e8qNgEl.jpg)

xin lấy q này
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 07/03/2019, 10:55:27
182
40K
WAR
KHỔ VỪA-
BỊ XÉN DƯỚI CHÂN
(https://i.imgur.com/3e8qNgEl.jpg)

xin lấy q này
cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 08/03/2019, 06:00:46
184
140K
VIETNAManh tnghia
KHỔ LỚN
XB 1991-400T
GIẤY DẦY
(https://i.imgur.com/r2HyfsMl.jpg)
(https://i.imgur.com/oz0qFAil.jpg)
(https://i.imgur.com/uJxFUWFl.jpg)
(https://i.imgur.com/fHNEKsAl.jpg)
(https://i.imgur.com/rgnqr8bl.jpg)
(https://i.imgur.com/d9n2I8dl.jpg)
(https://i.imgur.com/sNhwdnMl.jpg)
(https://i.imgur.com/cLCXjcll.jpg)
(https://i.imgur.com/YJT3uB0l.jpg)
(https://i.imgur.com/jjGy6Wbl.jpg)
(https://i.imgur.com/TuYFPQFl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tnghia vào 08/03/2019, 13:20:50
184
140K
VIETNAM
KHỔ LỚN
XB 1991-400T
GIẤY DẦY
(https://i.imgur.com/r2HyfsMl.jpg)
(https://i.imgur.com/oz0qFAil.jpg)
(https://i.imgur.com/uJxFUWFl.jpg)
(https://i.imgur.com/fHNEKsAl.jpg)
(https://i.imgur.com/rgnqr8bl.jpg)
(https://i.imgur.com/d9n2I8dl.jpg)
(https://i.imgur.com/sNhwdnMl.jpg)
(https://i.imgur.com/cLCXjcll.jpg)
(https://i.imgur.com/YJT3uB0l.jpg)
(https://i.imgur.com/jjGy6Wbl.jpg)
(https://i.imgur.com/TuYFPQFl.jpg)

Em lấy184 ạ, Ruột sạch đẹp  đủ trang không anh ?
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 08/03/2019, 13:47:52
Em lấy184 ạ, Ruột sạch đẹp  đủ trang không anh ?
sạch đẹp đủ trang.Cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 08/03/2019, 16:54:04
185
150K
EUROPE
ON A SHOESTRING
1400T-2KG
(https://i.imgur.com/xDNfRapl.jpg)
(https://i.imgur.com/6H2yOJRl.jpg)
(https://i.imgur.com/dLVL57fl.jpg)
(https://i.imgur.com/VmLKIn4l.jpg)
(https://i.imgur.com/xmEJAXJl.jpg)
(https://i.imgur.com/Wdd3Kv2l.jpg)
(https://i.imgur.com/HgVVxcMl.jpg)
(https://i.imgur.com/2pzygSnl.jpg)
(https://i.imgur.com/URRb8Iel.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 09/03/2019, 15:30:02
186
]40K
NOVOSTI
KHỔ VỪA
(https://i.imgur.com/Xadtlgkl.jpg[img][img]https://i.imgur.com/RiCsvxLl.jpg)
(https://i.imgur.com/RiCsvxLl.jpg)

187
40K
NOVOSTI
KHỔ VỪA
(https://i.imgur.com/HGc5p9nl.jpg)
(https://i.imgur.com/mNkf8Zfl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 08/04/2019, 05:11:02
188
80k
QUEL
XB 2012-300T
(https://i.imgur.com/ln2K5FZl.jpg)
(https://i.imgur.com/jw7SFVnl.jpg)
189
90K
LES NULS
XB2010-350T
(https://i.imgur.com/nkmGb28l.jpg)
(https://i.imgur.com/iUaHnZMl.jpg)
(https://i.imgur.com/bbv3RGWl.jpg)
(https://i.imgur.com/ac9r2Wsl.jpg)
190
80K
COMPRENDRE
XB 2013-280T
(https://i.imgur.com/hhacxOpl.jpg)
(https://i.imgur.com/EGM4xMXl.jpg)
191
100K
ISRAELIENNE
1998-450T
(https://i.imgur.com/iTyuPMVl.jpg)
(https://i.imgur.com/sOiizKIl.jpg)
(https://i.imgur.com/SpONJktl.jpg)
192
120K
ISRAEL
XB 2009-420T
(https://i.imgur.com/W3soecNl.jpg)
(https://i.imgur.com/VVxevgsl.jpg)
(https://i.imgur.com/sOSS4JFl.jpg)
(https://i.imgur.com/aCQgAgrl.jpg)
(https://i.imgur.com/dZfI17ll.jpg)
(https://i.imgur.com/HXQoTZtl.jpg)
193
100K
VIETNAM
KHỔ LỚN-XB ...400T
(https://i.imgur.com/t8KNC0Fl.jpg)
(https://i.imgur.com/F7a1FL3l.jpg)
(https://i.imgur.com/xusExxml.jpg)
(https://i.imgur.com/Jg9lQMwl.jpg)
(https://i.imgur.com/sRBcZIYl.jpg)
(https://i.imgur.com/0nQ3ysil.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 09/04/2019, 17:28:37
194
100k
ROBINSON
XB 1994-400T
(https://i.imgur.com/nVHuVI2l.jpg)
(https://i.imgur.com/NFyMu42l.jpg)
(https://i.imgur.com/XEAW87el.jpg)
195
70K
QUÀ MUỘN
(https://i.imgur.com/9Q6B8eAl.jpg)
(https://i.imgur.com/YrbgUPfl.jpg)
196
100K
SORTIE DE ROUTE
KHỔ LỚN-XB 1998-400T
(https://i.imgur.com/vv4Qshfl.jpg)
197
100K
DƯƠNG THU HƯƠNG
XB 1993-300T
(https://i.imgur.com/vqP2s6el.jpg)
(https://i.imgur.com/fSxh93Sl.jpg)
(https://i.imgur.com/6MsvZQXl.jpg)
(https://i.imgur.com/P1jNuIPl.jpg)
(https://i.imgur.com/M8RUmndl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/05/2019, 15:14:03
198
80k
PAULO COELHO
2001-300T
SÁCH TỐT
(https://i.imgur.com/NqU7C30l.jpg)