Tác giả Chủ đề: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.  (Đã xem 2665 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
« Trả lời #15 vào: 01/03/2019, 05:31:57 »
061
140K
LA FIN DE HITLER
XB1963-250T

062
80K
KAFKA
XB 1957-500T

063
90K
ODYSSEE

064
70K
L'AMOUR

065
80K
DE CORDEE

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
« Trả lời #16 vào: 01/03/2019, 05:35:59 »
066
80K
ERROMANGO

067
70K
NOUS

068
80K
JAMES HADLEY CHASE

069
100K
DANGER

070
80K
SEPT
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
« Trả lời #17 vào: 01/03/2019, 05:40:32 »
071
90K
LE FIL

072
90K
PEARL BUCK

073
70K
L'ADIEU

074
70K
SANS

075
80K
L'AGONIE
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
« Trả lời #18 vào: 01/03/2019, 05:47:03 »
076
80K
TERRES

077
70K
L'ANGE

078
80K
AGATHA CHIRSTIE

079
80K
LOUIS

080
100K
JANE EYRE
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
« Trả lời #19 vào: 01/03/2019, 05:54:17 »
081
100K
MYTHOLOGIE
082
120K
LE JOUR


083
200K
DE HITLER

084
70K
LEON

085
80K
DES

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
« Trả lời #20 vào: 01/03/2019, 05:59:07 »
086
90K
FANTOMAS

087
70K
LA CITE

088
80K
LES AIGLES

089
70K
SOLEIL

090
80K
UNE SAISON
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
« Trả lời #21 vào: 01/03/2019, 06:03:29 »
091
70K
SUR LA

092
80K
ARTHUR

093
70K
VALENTINA

094
70K
BLUE MOON

095
70K
POUR
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
« Trả lời #22 vào: 01/03/2019, 17:33:17 »
096
90k
PEARL BUCK
XB 1968-220T

097
150K
ROMMEL
XB 1964-400T

098
80K
L'HOMME
XB 1964-300T

099
120K
DE MARCO POLO
XB 1968-500T100
200K
D'INDOCHINE
XB 1965-450T.Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
« Trả lời #23 vào: 01/03/2019, 17:38:01 »
101
120K
HUGO
XB 1967-550T

102
100K
CHIENS DE LA NUIT
XB 1965-400T

103
80K
RUE
XB 1970-300T

104
80K
POING

105
80K
OSS
XB 1979-250T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
« Trả lời #24 vào: 01/03/2019, 17:43:24 »
106
80K
JAMES
500T.

107
80K
A LA
XB 1974-300T

108
80K
L'ETE

109
80K
HELEN

110
150K
HOMERE
XB 1963-650T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
« Trả lời #25 vào: 01/03/2019, 17:48:38 »
111
80K
MOULIN

112
100K
MARIO PUZO

114
100K
CHOISIS
XB 1960-400T.

115
80K
CORPSE

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
« Trả lời #26 vào: 01/03/2019, 17:55:01 »
116
80K
A.J.CRONIN
XB 1964-300T

117
80K
LA PORTE

118
90K
KIMONO.

119
150K
JOHN STEINBECK
XB 1949-300T

120
90K
MADAME

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
« Trả lời #27 vào: 01/03/2019, 18:03:24 »
121
100K
LIBAN

122
100K

AMEDEE

123
100K
DU MAL

124
LA DERNIERE COLLINE
KHỔ CỰC LỚN-XB 1996-450T125
120K
MAO
BÌA CỨNG-NXB MIR-400T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
« Trả lời #28 vào: 02/03/2019, 05:06:52 »
126
250k
OF THE VIETNAM WAR
700T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách tiếng Pháp trước 1975-........kính mời.
« Trả lời #29 vào: 02/03/2019, 19:32:07 »
127
120k
YALTA
XB 1964-400T.


128
150K
HITLE
XB 1964-450T

129
80K
LA DAME
XB 1970-400T

130
120K
PATTON
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753