Tác giả Chủ đề: Truyện thiếu nhi xưa.  (Đã xem 9028 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #15 vào: 08/09/2018, 10:52:49 »
94. 80 trang, 1986

50k

95. truyện tranh 16 trang, 1987

50k

97. 36 trang, 1987

50k

99.124 trang, 1986

50k

100. 184 trang, 1984

50k

101. 104 trang, 1985

50k

102. 136 trang, 1987

50k

103. 180 trang, 1988

50k

104. 194 trang, 1985

50k

105. 68 trang, 1983

50k

106. 462 trang, 1985

50k

107. 102 trang, in tại liê xô 1984

100k

108. 268 trang, 1982, gáy dán lại

50k

109. 178 trang, 1984

50k
« Sửa lần cuối: 03/06/2019, 20:28:36 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #16 vào: 10/09/2018, 12:25:53 »
110. 138 trang, 1985

50k

111.  148 trang, 1989

50k

112. 1198 trang, 1989

50k

113. 82 trang, 1986

50k

114. 48 trang, 1984

50k

115. 108 trang, 1984

50k

116. 156 trang, 1988

50k

« Sửa lần cuối: 22/03/2019, 17:10:18 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #17 vào: 11/09/2018, 08:45:46 »
120. 100 trang, 1986

50k

121. 112 trang, 1982

50k

122. 36 trang, 1984

50k

123.72 trang, 1984

50k

124. 138 trang, 1985

50k

125. 92 trang, 1987

50k

126. 188 trang, 1987

50k

127. 68 trang, 1985

50k

128. 88 trang, 1987

50k

129. 112 trang, 1994

50k

130. 182 trang, 1976

50k

131. 72 trang

50k

132. 60 trang, 1984

50k

133. 60 trang, 1982

50k

135. 100 trang, 1981

50k
« Sửa lần cuối: 09/06/2019, 11:28:45 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #18 vào: 11/09/2018, 12:50:36 »
136. 216 trang, 1987

50k.

137. 176 trang, 1988

50k

138. 64 trang, 1987

50k

139. 160 trang, 1986

50k

140. 90 trang, 1981

50k

141.100  trang,  1981

50k

142. 172 trang, 1978

50k

143.220 trang, 1985

50k

144. 24 trang, truyện tranh 1987

50k

145. 32 trang, 1987

50k
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #19 vào: 12/09/2018, 09:08:57 »
146. 122 trang, 1985

50k

147.52 trang, 1985

50k

148. 70 trang, 1986

50k

149.64 trang, 1987

50k

150.56 trang, 1985

50k

151. 72 trang, 1984

50k

152. 88 trang, 1983

50k

153. 212 trang, 1985

50k

154. 184 trang, 1982

50k

155. 158 trang, 1986

50k

156.290 trang, 1993

50k

157.  236 trang, 1985

50k

158. 84 trang, 1986

50k

159. 84 trang, 1987

50k

162. 190 trang, 1977

50k

163. 142 trang, 1984

50k

164. 182 trang, 1978

50k

166. 158 trang, 1983

50k

167. 110 trang, 1987

50k

169. 154 trang, 1986

50k

170.166 trang, 1985.

50k
« Sửa lần cuối: 09/06/2019, 11:30:42 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #20 vào: 12/09/2018, 16:44:56 »
171.176 trang, 1977

50k

172. 154 trang, 1989

50k

173. 120 trang, 1983

50k

174. 78 trang, 1986

50k

175. 92 trang, 1979

50k

176. 168 trang, 1988

50k

178. 76 trang, 1987

50k

179. 120 trang, in tại liên xô 1984

100k

180. 130 trang, 1984

50k

182. 52 trang, 1987

50k

183. 128 trang, 1987

50k

185. 112 trang, 1986

50k

186. 112 trang, 1985

50k

187. 52 trang, 1986

50k

189. 100 trang, 1977

50k

190. 164 trang 1977

50k

191. 100 trang, 1985

50k

192. 238 trang, 1987

50k
« Sửa lần cuối: 09/06/2019, 11:31:43 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #21 vào: 12/09/2018, 22:19:20 »
193. 60 trang, 1982

50k

194. 124 trang, 1987

50k

195.220 trang, 1986

50k

196. 184 trang, 1986

50k

197. 86 trang, 1989, tập 2

50k

198. 94 trang, 1989

50k

199.134 trang, 1992

50k

200. 196 trang, 1981

50k

201. 102 trang, 1990

50k

203. 46 trang, 1986

50k

204. 102 trang, 1984

50k

205. 34 trang, 1985

50k

207. 132 trang, 1975

50k

208. 270 trang, 1983

50k

209. 108 trang, 1993

50k

210. 206 trang, 1987

50k

211. 72 trang, 1981

50k

212. 68 trang, 1983

50k
« Sửa lần cuối: 09/06/2019, 11:32:53 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #22 vào: 13/09/2018, 08:10:37 »
213. 84 trang, 1986

50k

214. 126 trang, 1985

50k

215. 108 trang, 1985

50k

216. 114 trang, 1994

50k

217. 118 trang, 1988

50k

218. 92 trang, 1981

50k

219. 32 trang, 1986

50k

220. 32 trang, 1987

50k

221. 76 trang, 1980

50k

223. 80 trang, 1993

50k

224.124 trang, 1984

50k

225. 250 trang, 1983

50k

226. 182 trang, 1986

50k

227. 102 trang, 1984

50k

228. 60 trang, 1982

50k

229. 88 trang, 1984

50k

230. 198 trang, 1987

50k

231. 112 trang, 1985

50k

232. 118 trang, 1985

50k

235. 164 trang, 1987

50k

236. 336 trang, 1985

50k
« Sửa lần cuối: 09/06/2019, 11:33:28 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #23 vào: 13/09/2018, 13:55:00 »
237. 172 trang, 1987

50k

238. 260 trang, 1983

50k

239. 184 trang, 1976

50k

240. 134 trang, 1984

50k

241. 198 trang, 1987

50k

243. 182 trang, 1984

50k

244. 152 trang, 1984

50k

245. 84 trang, 1987

50k

246.108 trang, 1988

50k

247. 64 trang, 1988

50k

248. 36 trang, 1985

50k

249. 114 trang, 1984

50k

250. 32 trang, 1986

50k
« Sửa lần cuối: 03/06/2019, 20:30:27 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #24 vào: 13/09/2018, 17:44:37 »
251. 260 trang, 1981

50k

252. 80 trang, 1986

50k

254. 36 trang,truyện tranh, 1987

50k

255. 36 trang,truyện tranh, 1987

50k

256. 120 trang, 1986, bìa sau làm lại.

50k

257. 352 trang, 1984

50k

258. 98 trang, 1978

50k

259. 80 trang,1979

50k

260. 100 trang, 1978

50k

261. 190 trang, 1989

50k
« Sửa lần cuối: 06/01/2019, 16:38:12 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #25 vào: 13/09/2018, 19:05:09 »
263. 48 trang, 1984

50k

264. 112 trang, 1985

50k

265. 96 trang, 1984

50k

266. 96 trang, 1995

50k

267. 52 trang, 2003

50k

268. 184 trang, 1992

50k

269. 56 trang, 1998

50k

270. 156 trang, 1996

50k

271.96 trang, 1993

50k

272. 56 trang 1998

50k

273. 72 trang, 1994

50k

274. 48 trang, 2003

50k
« Sửa lần cuối: 22/03/2019, 17:14:38 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #26 vào: 14/09/2018, 08:13:26 »
277. 144 trang, 1982

50k

278. 86 trang, 1976

50k

279. 68 trang, 1994

50k

280. 152 trang, 1985

50k

281. 68 trang, 1984

50k

282. 60 trang, 1990

50k

283. 138 trang, 1987

50k

284. 96 trang, 1987

50k

285. 100 trang, 1983

50k

286. 334 trang, 1985

50k

287. 60 trang, 1981

50k

288. 138 trang, 1985

50k

290. 128 trang, 1981

50k

291. 226 trang, 1986

50k

292. 260 trang, 1985

50k

293. 106 trang, 1984

50k

295. 126 trang, 1993

50k

296. 136 trang, 1997

50k

297. 146 trang, 1976

50k

299. 90 trang, 1987

50k

300. 314 trang, 1986

50k

301. 354 trang, 1984

50k

302. 14 trang, 1977

50k

303. 144 trang, 1984

50k
« Sửa lần cuối: 06/01/2019, 16:41:09 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #27 vào: 14/09/2018, 12:19:55 »
304. 220 trang, 1977

50k

305. 142 trang, 1977

50k

306.102 trang, 1982

50k

307. 124 trang, 1981

50k

308. 102 trang, 1976

50k

309. 92 trang, 1975

50k

310. 140 trang, 1977

50k

311. 102 trang, 1977

50k

312. 66 trang, 1984

50k

314. 146 trang, 1982

50k

315. 86 trang, 1988

50k

316. trọn bộ 2 tập


100k

317. 144 trang, 1982

50k
« Sửa lần cuối: 17/09/2018, 19:51:20 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #28 vào: 14/09/2018, 14:47:45 »
318. 60 trang, 1975

50k

320.78 trang, 1985

50k

321. 40 trang, 1988

50k

322. 112 trang, 1986

50k

324. 44 trang, 1984

50k

325. 222 trang, 1989

50k

326. 42 trang, 1984

50k

327. 168 trang, 1977

50k

328.84 trang, 1981

50k

330. 108 trang, 1981

50k

332. 184 trang, 1978

50k

333.108 trang, 1978

50k

334. 132 trang, 1983

50k

335. 52 trang, 1986

50k
« Sửa lần cuối: 09/06/2019, 11:34:55 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #29 vào: 14/09/2018, 19:41:02 »
337. 314 trang, 1983.

50k

338. 80 trang, 1976

50k

340. 202 trang, 1988

50k

341. 142 trang, 1976

50k

342. 292 trang, 1966

50k

344. 16 trang, 1983

50k

345. 154 trang, 1988

50k

346. 100 trang, 1994

50k

347. 234 trang, 1987

50k

348. 160 trang, 1977

50k

349. 94 trang, 1983

50k

350. 76 trang

50k

351. 122 trang, 1985

50k

352. 92 trang, 1987

50k

353. 286 trang, 1987

50k

355. 102 trang, 1978

50k

356. 94 trang, 1989

50k

357. 140 trang, 1984

50k

358. 192 trang, 1987

50k

359. 128 trang, 1976

50k

360. 52 trang, 1982

50k
« Sửa lần cuối: 03/06/2019, 20:32:20 gửi bởi Green »