Tác giả Chủ đề: Truyện thiếu nhi xưa.  (Đã xem 9037 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #30 vào: 15/09/2018, 12:56:29 »
361. 96 trang, 1985

50k

362. 48 trang, 1982

50k

363. 204 trang, 1986

50k

364. 128 trang, 1985

50k

365. 134 trang, 1978

50k

366. 226 trang, 1986

50k

367. 54 trang, 1986

50k

369. 62 trang, 1990

50k

370.104 trang, 1984

50k

371. 308 trang, 1984

50k

372. tập 1,1980

50k

373. 140 trang, 1986

50k

374. 266 trang, 1988

50k

375. 90 trang, 1986

50k

377. 88 trang, 1986

50k

378.
« Sửa lần cuối: 12/06/2019, 12:36:33 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #31 vào: 15/09/2018, 13:20:58 »
378. 106 trang, 1987.

50k

379. 262 trang, 1985

50k

380. 148 trang, 1984

50k

381. truyện tranh, 16 trang, 1988

50k

383. 272 trang, 1987

50k

384. 106 trang, 1987

50k

385. 214 trang, 1984

50k

386. 182 trang, 1996

50k

389. 112 trang, 1977

50k

390. 88 trang, 1982

50k

391. 98 trang, 1985

50k

392. 146 trang, 1997

50k

393.174 trang, 1988

50k

395. 106 trang, 1993

50k

396. 40 trang, 1983

50k

397. 86 trang, 1983

50k
« Sửa lần cuối: 12/06/2019, 12:37:06 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #32 vào: 15/09/2018, 17:51:18 »
398. truyện tranh 24 trang, 1987

50k

399. 100 trang, bìa sau đóng lại, 1988

50k

400. 118 trang, 1986

50k

401. 142 trang, 1987

50k

402. 52 trang, 1980

50k

404. 102 trang, 1975

50k

405. 122 trang, 1986, bìa sau dán lại

50k

406.  122 trang, 1978

50k
« Sửa lần cuối: 28/04/2019, 09:41:41 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #33 vào: 16/09/2018, 08:49:40 »
407. 104 trang, 1998

50k

408. 104 trang, 1983

50k

409. 80 trang, 1987

50k

410. 80 trang, 1970

50k

411. 66 trang, 1992

50k

412.134 trang, 1985

50k

414. 102 trang, 1987

50k

415. 92 trang, 1985

50k

416. 56 trang, 1988

50k

417. 16 trang

50k

418. 188 trang, 1977

50k

419. 272 trang, 1983

50k

420. 94 trang, 1987

50k

421. 48 trang, 1983

50k

422. 90 trang, 1985

50k

423. 184 trang, 1977

50k

424. 104 trang, 1978

50k
« Sửa lần cuối: 12/06/2019, 12:37:53 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi dhct

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #34 vào: 16/09/2018, 10:49:59 »
Mua 368 và 422
 
The following users thanked this post: Green

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #35 vào: 16/09/2018, 19:38:11 »
427. 264 trang, 1988.

50k

428. 208 trang, 1978

50k

429. 204 trang, 1986

50k

430. 100 trang, 1976

50k

431. 146 trang, 2011

50k

432. 28 trang, 1980

50k

433. 84 trang, 1986

50k

434. 36 trang, 1976

50k

435.  156 trang, 1984

50k

436. 98 trang, 1983

50k

437. 96 trang, 1995

50k

438. 110 trang, 1982

50k

440. 198 trang, 1986

50k

442.  32 trang, 1989

50k

443. 64 trang, 1977

50k

444. 76 trang, 1987

50k

445. 144 trang, 1986

50k

446. 176 trang, 1988

50k

447. 188 trang, 1987

50k

448. 122 trang, 1984

50k

449. 116 trang, 1976, bị một lỗ mọt ống quần màu xanh lá cây em bé ngồi giữa.

50k

450. 152 trang, 1978

50k

451. 74 trang, 1987

50k

452. 100 trang, bìa sau đóng lại 1984

50k
« Sửa lần cuối: 12/06/2019, 12:38:35 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi lenhale

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #36 vào: 16/09/2018, 20:52:37 »
Mua 324
VCB: 0601000453503
CTK: Lê Đức Dũng
ĐT: 0918280119
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #37 vào: 16/09/2018, 21:22:44 »
Mua 324
ok.anh. vậy là 2 cuốn. thanks
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #38 vào: 17/09/2018, 08:08:38 »
453. truyện tranh 16 trang, 1988

50k

454. 40 trang, 1984

50k

455. 252 trang, 1994

50k

456. 160 trang, 1989

50k

457. 36 trang, 1975

50k

458. 180 trang, 1994

50k

459. 80 trang, 1985

50k

462.  64 trang, 1983

50k

463. 220 trang, 1986

50k

464. 220 trang, 1976

50k

466. 56 trang, 1988

50k

467. 206 trang, 1987

50k

468. 42 trang, 1981

50k

469.  truyện tranh 16 trang, 1989

50k

470. 108 trang, 1985

50k

471. 174 trang, 1981

50k
« Sửa lần cuối: 12/06/2019, 12:39:48 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #39 vào: 17/09/2018, 10:10:19 »
472. 80 trang, 1986

50k

473. 302 trang, 1990

50k

474.86 trang, 1986

50k

475. trọn bộ 2 tập 1988

100k

476. 100 trang, 1981

100k

477. 190 trang, 1984

50k

478. 190 trang, 1986

50k

481. 92 trang, 1986

50k

482. 94 trang, 1986

50k

483. 200 trang, 1983

50k

485.  98 trang, 1984

50k

486. 110 trang, 1987

50k

487. 32 trang, 1985

50k
« Sửa lần cuối: 28/04/2019, 09:43:06 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #40 vào: 17/09/2018, 20:07:57 »
488. 64 trang, 1984

50k

489. 290 trang, 1997

50k

490. 56 trang, 1986

50k

491. truyện tranh 16 trang, 1987

50k

492. truyện tranh 32 trang, 1985

50k

494. 16 trang, truyện tranh 1988

50k

496. truyện tranh 16 trang, 1985

50k
« Sửa lần cuối: 12/06/2019, 12:40:31 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #41 vào: 18/09/2018, 08:37:38 »
497. 180 trang, 1993

50k

498. 176 trang, 1989

50k

499. 84 trang, 1984

50k

502. 40 trang, 1983

50k

503. truyện tranh 14 trang, 1987

50k

504. 32 trang, 1981

50k

505. 158 trang, 1986

50k

506.128 trang, 1985

50k

507. 86 trang, 1976

50k

508. 146 trang, 1989

50k

509.114 trang, 1995

50k

510. truyện tranh 16 trang, 1987

50k

511. truyện tranh 16 trang, 1987

50k

515. 176 trang, 1987

50k

516.100 trang, 1977

50k

518. truyện tranh 16 trang, 1987

50k
« Sửa lần cuối: 12/06/2019, 12:41:32 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #42 vào: 18/09/2018, 08:54:23 »

520. 82 trang, 1975

50k

521. truyện tranh 16 trang, 1987

50k

522. truyện tranh 16 trang, 1988

50k

523. 146 trang, 1985

50k

525. 146 trang, 1977

50k

526. truyện tranh 16 trang, 1987

50k

527. 374 trang, 1979

50k

528. 28 trang, 1986

50k

529. 164 trang, 1981

50k

530. 44 trang, 1982

50k
« Sửa lần cuối: 12/06/2019, 12:42:01 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #43 vào: 18/09/2018, 10:32:07 »
531.  182 trang, 1986

50k

532. truyện tranh 32 trang, 1986

50k

533. 92 trang, 1984

50k

534. 108 trang, 1985

50k

535. 180 trang, 1987

50k

536. 62 trang, 1984

50k

537.  336 trang, 1987

50k

539. 54 trang, 1985

50k

540. 132 trang, 1987

50k

541.  300 trang, 1986

50k
« Sửa lần cuối: 12/06/2019, 12:42:42 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

Re: Truyện thiếu nhi xưa.
« Trả lời #44 vào: 18/09/2018, 10:56:07 »
542. 120 trang, 1987

50k

543. 176 trang, 1987

50k

544. 108 trang, 1984

50k

545. 160 trang, in tại liên xô 1984


200k

547.  92 trang, 1985

50k

548. truyện tranh 16 trang, 1988

50k

549. 68 trang, 1982

50k
« Sửa lần cuối: 18/01/2019, 20:30:26 gửi bởi Green »