Tác giả Chủ đề: Bán sách toán trước 75....kính mời.  (Đã xem 4930 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Đang duyệt tamhoanhatrang

Bán sách toán trước 75....kính mời.
« vào: 04/10/2018, 16:22:22 »
001
120k
HÌNH HỌC GIẢI TÍCH
LỚP 12 B
AN ĐINH XB -1971-400T

002
120K
TOÁN HÌNH HỌC
LỚP ĐỆ TAM
TRƯỜNG THI XB-1970-330T

003
90K
HÓA HỌC 12 AB
TRƯỜNG THI XB 1974-300T

004
140K
MUỐN GIỎI TOÁN VẬT LÝ
XB 1952-150T


005
120K
TOÁN VẬT LÝ-2
ĐẠI DƯƠNG XB 1972-250T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #1 vào: 04/10/2018, 19:31:47 »
006
120k
VẬT LÝ -1
ĐẠI DƯƠNG XB-1970-290T

007
150K
HÌNH HỌC
LỚP ĐỆ NGŨ
BÔNG LAU XB 1970

008
120K
VẬT LÝ HỌC -1
ANH ĐÀO XB 1974-400T

009
120K
VẬT LÝ-1
TAO ĐÀN XB 1974-300T

010
120K
TÍNH LÝ HÓA
SỐNG MỚI XB 1970-360T
BÌA SAU BỊ GẶM NHẸ
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #2 vào: 05/10/2018, 06:33:18 »
011
100k
VẬT LÝ-2
MẤT BÌA TRƯỚC
XB 1969-300T

012
80K
VẬT LÝ -1
ĐẠI DƯƠNG XB 1970-350T
MẤT BÌA

014
120K/1C
VẬT LÝ-1
ĐẠI DƯƠNG XB 1970-400T


015
120K
EM LUYỆN THI TOÁN
THANH ĐẠM XB 1957-200T.


Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #3 vào: 05/10/2018, 14:36:01 »
016
120k
TÍNH VẬT LÝ-2
TAO ĐÀN XB 1960-400T

017
120K
VẬT LÝ
LỚP 10-AB
NHƯ Ý XB 1970-290T

018
120K
TOÁN GIẢI TÍCH 12B
TRƯỜNG THI XB 1970-450T

019
100K
TOÁN ĐIỆN HỌC
LUYỆN THI TÚ TÀI 1
TRƯỜNG THI XB 1970-320T

020
120K/1C
TÍNH VẬT LÝ -2
TAO ĐÀN XB 1970-400T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #4 vào: 05/10/2018, 14:43:39 »
021
120K
VẬT LÝ 12
DUY TÂN XB 1974-400T

022
120K
TÍNH HÓA HỌC
ĐỆ NHỊ
YÊN SƠN XB 1960-150T

023
120K
TOÁN VẬT LÝ
LỚP CHÍN
Á CHÂU XB 1960-150T

024
120K
GIẢI TÍCH HỌC 12B
QUYỂN 1
XB 1970-300T

025
120K
GIẢI TÍCH HỌC12B
YIEM XB 1960-350T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #5 vào: 05/10/2018, 14:51:27 »
026
120K
QUỐC VĂN - ANH VĂN- TOÁN LÝ HÓA
NAM GIAO XB 1965-350T

027
120K
GIẢI TÍCH HỌC
12 B
AN ĐỊNH XB 1971-300T

028
120K
HÌNH HỌC
ĐỆ TỨ
XB 1970-150T

029
120K
HÌNH HỌC 12B
YIEM XB 1974-360T

030
120K
TÍNH HÓA HỌC
12 AB
XB 1970-300T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #6 vào: 05/10/2018, 14:55:25 »
031
50K
ĐIỆN HỌC

032
120K
VẬT LÝ 2
12 AB
ĐẠI DƯƠNG XB 1970-350T

033
120K
GIẢI TÍCH HỌC
TÂN TIẾN XB 1969-350T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #7 vào: 06/10/2018, 05:07:36 »
034
120k
TÍNH VẬT LÝ-2
HỒNG HÀ XB 1960-220T

035
120K
HÌNH HỌC -9
ĐƯỜNG SANG XB 1970-200T

036
100K
HÌNH 11
TIẾN ĐỨC XB 1970-200T

037
120K
ĐẠI SỐ 9
TRƯỜNG THI XB 1969-220T

038
120K
TOÁN HÌNH HỌC - TÚ TÀI1
ĐƯỜNG SÁNG XB 1971-250T

039
120K
HÓA HỌC 12AB
TRƯỜNG THI XB 1969-320T

040
120K
VẬT LÝ HỌC
LỚP ĐỆ NHỊ
SỐNG MỚI XB 1969-200T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #8 vào: 06/10/2018, 05:40:56 »
041
100K
HÓA HỌC
LỚP ĐỆ NHỊ
LÊ VĂN LÂM XB 1968-200T

042
120K
VẬT LÝ HỌC
LỚP TÁM
Á CHÂU XB 1965-200T

043
120K
HÌNH HỌC 12 B
ANH ĐÀO XB 1970-230T

044
120K
TÍNH VẬT LÝ -1
TAO ĐÀN XB 1972-350T

045
120K
HÌNH HỌC KHÔNG GIAN - ĐỆ NHỊ
ĐƯỜNG SÁNG XB 1968-250T

046
120K
VẬT LÝ
LỚP MƯỜI AB
TRƯỜNG THI XB 1973-220T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #9 vào: 06/10/2018, 05:46:10 »
047
120K
ĐIỂM ĐỘNG HỌC- 12 AB
TRƯỜNG THI XB 1969-320T

048
120K
VẬT LÝ -1
TAO ĐÀN XB 1971-320T

049
100K
VẬT LÝ -1
TAO ĐÀN XB 1972-320T

050
120K
HÌNH HỌC 12B
YIEM XB 1972-400T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #10 vào: 06/10/2018, 05:51:35 »
051
120K
VẬT LÝ-1
TAO ĐÀN XB 1972-320T

052
120K
TOÁN QUANG HỌC
ĐƯỜNG SÁNG XB 1969-300T

053
100K
HÓA HỌC 10 AB
TRƯỜNG THI XB 1969-290T

054
120K
VẬT LÝ - 12 AB
CHI LĂNG XB 1971-400T

055
120K
TÍNH VẬT LÝ-2
TAO ĐÀN XB 1972-350T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #11 vào: 06/10/2018, 05:57:10 »
056
120K
TOÁN HỌC 12A
XB 1971-350T

057
120K
HÌNH HỌC - LỚP 9
ĐƯỜNG SÁNG XB 1974-250T.

058
120K
HÌNH HỌC
NGÔN NGỮ XB 1973-250T

059
120K
TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ-2
ĐẠI DƯƠNG XB 1974-250T

060
120K
TOÁN HÌNH HỌC - 12B
TRƯỜNG THI XB 1974-450T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #12 vào: 06/10/2018, 19:15:12 »
061
140k
ĐƠN VỊ CỦA CÁC ĐẠI LƯỢNG
VẬT LÝ VÀ THỨ NGUYÊN
BÌA CỨNG-NXB MIR-380T

062
170K
GIÁO TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG-1
BÌA CỨNG NXB MIR-550T

063
140K
SỔ TAY VẬT LÝ CƠ SỞ
BÌA CỨNG NXB MIR-350T

064
200K
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
BÌA CỨNG-NXB MIR-450T


065
120K
SỔ TAY TOÁN HỌC SƠ CẤP
BÌA CỨNG-NXB MIR-500T
BỊ DÍNH NƯỚC NHƯ HÌNH
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #13 vào: 06/10/2018, 19:23:42 »
066
170K
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP
VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG
BÌA CỨNG-NXB MIR-350T

067
150K
SỔ TAY VẬT LÝ CƠ SỞ
BÌA CỨNG-NXB MIR-350T

068
120K
SỔ TAY VẬT LÝ CƠ SỞ
BÌA CỨNG-NXB MIR-350T
BÌA DÁN KEO

069
200K
GIÁO TRÌNH VẬT LÝ LÝ THUYẾT-2
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
NXB MIR-450T

070
170K
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG
BÌA CỨNG-NXB MIR-360T


Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #14 vào: 06/10/2018, 19:38:31 »
071
120K
SỔ TAY HÓA HỌC SƠ CẤP
BÌA CỨNG--2004-800T

072
200K
CƠ HỌC LÝ THUYẾT
BÌA CỨNG-NXB MIR-490T.
073
180K
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG
BÌA CỨNG-NXB MIR-350T.

074
200K
GIÁO TRÌNH GIẢN YẾU
CƠ HỌC LÝ THUYẾT
BÌA CỨNG NXB MIR-450T

075
200K
BÀI TẬP TOÁN HỌC CAO CẤP-1
BÌA CỨNG-NXB MIR-500T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753