Tác giả Chủ đề: Bán sách toán trước 75....kính mời.  (Đã xem 4782 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #30 vào: 12/10/2018, 05:02:36 »
146
60K
GIẢI TÍCH-12
XB 97-290T

147
60K
GIẢI TÍCH 11
XB 99-230T

148
70K
CÁC PHÉP BIẾN HÌNH TRONG
MẶT PHẲNG
XB 02-300T

149
30K

150
60K
QUANG HÌNH
XB 98-300T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #31 vào: 12/10/2018, 05:07:28 »
151
60K
100 BÀI TOÁN CƠ
XB 00-200T

152
60K
TOÁN CHỌN LỌC CẤP BA
XB 77-350T

153
70K
10.000 BÀI TOÁN SƠ CẤP
XB 01-400T

154
60K
TOÁN
XB 96-250T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #32 vào: 12/10/2018, 19:42:02 »
155
60k
HÌNH HỌC GIẢI TÍCH-12
XB 2001-400T

156
60K
BẤT ĐẴNG THỨC
XB 99-300T

157
60K
HÀM SỐ MŨ
XB 2001-300T

158
60K
255 BÀI TOÁN
XB 93-250T

159
70K
TOÁN ĐẠI HỌC
XB 99-500T

160
60K
VẬT LÝ
XB 00-320T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #33 vào: 12/10/2018, 19:47:45 »
161
50K
ĐẠI SỐ-9
XB 99-190T

162
70K
TOÁN GIẢI TÍCH
XB 1977-500T

163
60K
TOÁN CAO CẤP
XB 97-200T

164
70K
QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
XB 97-220T

165
70K
XÁC SUẤT THỐNG KÊ
XB 97-220T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #34 vào: 12/10/2018, 19:52:41 »
166
80K
TOÁN KHÓ ĐẠI SỐ-10
XB 97-580T

167
60K
1001 BÀI TOÁN SƠ CẤP
XB 00-350T

168
50K
ĐẠI SỐ 10
XB 94-200T

169
60K
VẬT LÝ NÂNG CAO-8
XB 97-150T

170
60K
LƯỢNG GIÁC 11
XB 96-300T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #35 vào: 12/10/2018, 19:59:58 »
171
70K
TOÁN HỌC CAO CẤP-2
XB 2010-350T

172
60K
ĐẠI SỐ
XB 95-290T

173
60K
GIẢI BÀI TẬP TOÁN 5
XB 95-200T

174
70K
VẬT LÝ 11
TẬP-1
XB 94-400T

175
50K
HÓA HỌC 10
XB 2000-250T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #36 vào: 13/10/2018, 19:52:24 »
176
50k
MÔN TOÁN -1
XB 1996-300T

177
60K
HÌNH HỌC 12
XB 1994-150T
MẤT BÌA SAU

178
60K
VẬT LÝ
XB 98-300T

179
60K
1001 BÀI TOÁN SƠ CẤP
XB 2000-360T

180
50K
TOÁN 5
XB 97-220T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #37 vào: 13/10/2018, 19:56:53 »
181
60K
THAM SỐ
XB 97-400T.

182
50K
ĐẠI SỐ-10
XB 96-230T

183
60K
HÌNH HỌC -9
XB 97-250T

184
60K
HÌNH HỌC 9
XB 99-250T

185
50K
TOÁN 3
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #38 vào: 13/10/2018, 19:59:35 »
186
60K
ĐIỆN XOAY CHIỀU

187
60K
HÌNH HỌC
XB 01-250T

188
50K
HÓA
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #39 vào: 15/10/2018, 20:22:23 »
189
60k
TOÁN NÂNG CAO-11
XB 2002-250T

190
60K
VẬT LÝ 12
XB 01-180T

191
60K
369 BÀI TOÁN TÍCH PHÂN
XB 01-300T

192
60K
TOÁN 12
XB 1995-230T

193
60K
TOÁN 5
TẬP-2

194
60K
NÂNG CAO-9

195
70K
CHUYÊN ĐỀ HÌNH
XB 2000-510T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #40 vào: 17/10/2018, 19:55:10 »
196
60K
VẬT LÝ 11
T2
XB 02-400T

197
50K
HÓA HỌC

198
60K
LÝ 10
XB 97-260T

199
50K
SUY LUẬN CÓ LÝ

200
60K
THÔNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #41 vào: 18/10/2018, 05:01:53 »
201
60k
HÌNH HỌC
XB 2002-580T

202
60K
ĐẠI SỐ 10
XB 99-330T

203
60K
HÌNH HỌC 11
XB 91-250T

204
60K
GIẢI TÍCH

205
50K
THỰC HÀNH TÍNH TOÁN

206
60K
252 BÀI TOÁN XÁC SUẤT
01-260T

207
60K
MỘT SỐ ĐỀ THI THAM KHẢO
XB 2011-280T

208
60K
VẬT LÝ QUANG HÌNH
00-300T

209
60K
VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG-1

210
40K
KIẾN THỨC VẬT LÝ
XB 78-280T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #42 vào: 18/10/2018, 05:08:28 »
211
50K
TOÁN 6
T2
XB 94-150T

212
50K
LỚP 5
XB 93-200T

214
60K
135 BÀI TOÁN

215
60K
TOÁN CAO CẤP-2
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #43 vào: 19/10/2018, 05:43:43 »
216
60k
BẤT PHƯƠNG TRÌNH
XB 99-280T

217
60K
THAM SỐ

XB 96-200T   anh bacvuongdaithanh

218
60K
CHUYÊN VẬT LÝ
XB 2006-220T

219
60K
VẬT LÝ
XB 00-350T

220
60K
TAM GIÁC VÀ TỨ GIÁC
XB 01-290T
« Sửa lần cuối: 21/10/2018, 04:19:16 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #44 vào: 19/10/2018, 05:50:19 »
221
60K
GIẢI TÍCH TỔ HỢP
XB 95-350T

222
60K
HÌNH HỌC 12
XB 01-250T

223
60K
THEO CHUYÊN ĐỀ
XB 04-350T

224
60K
PHƯƠNG TRÌNH HÀM
XB 02-160T

225
60K
BÀI THI VẬT LÝ QUỐC TẾ
XB 04-380T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753