Tác giả Chủ đề: Bán sách toán trước 75....kính mời.  (Đã xem 4931 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #45 vào: 19/10/2018, 18:55:09 »
226
60k
VẬT LÝ 11
TẬP-1
XB 05-400T.

227
60K
ĐIỆN XOAY CHIỀU

228
60K
BẤT PHƯƠNG TRÌNH

229
60K
ĐẠI SỐ

230
60K
MÔN TOÁN
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi bacvuongdaithanh

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #46 vào: 20/10/2018, 11:08:37 »
lấy 217
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #47 vào: 20/10/2018, 19:57:15 »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #48 vào: 21/10/2018, 04:47:23 »
231
50k
TOÁN CHUYỂN ĐỘNG
XB 99-200TT

232
60K
HÌNH HỌC 10
XB 95-200T

233
60K
VẬT LÝ 9
XB 98-250T

234
50K
HÓA HỌC 12
XB 92-220T

235
60K
ĐẠI SỐ 10
XB 99-250T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #49 vào: 21/10/2018, 04:52:09 »
236
70K
CHUYÊN ĐỀ HÌNH
XB 98-400T

237
70K
QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
XB 2000-450T

238
50K
HÓA HỌC
XB 97-400T

239
60K
VẬT LÝ 12
XB 96-220T

240
50K
HÓA 12
XB 87-300T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #50 vào: 21/10/2018, 04:58:29 »
241
60K
TÍCH PHÂN
XB 03-280T

242
60K
VẬT LÝ SƠ CẤP-1
XB 01-300T

243
60K
TÍCH PHÂN
XB 02-420T

244
60K
GIẢI TÍCH 12

245
60K
GIẢI TÍCH 12

246
60K
ỨNG DỤNG TRONG ĐẠI SỐ
XB 03-350T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #51 vào: 21/10/2018, 13:56:13 »
247
60K
MÔN TOÁN
XB 2002-320T

248
60K
ĐẠI SỐ CAO CẤP-1
XB 1978-300T

249
60K
ỨNG DỤNG GIỚI HẠN
XB 2001-290T

250
60K
HÌNH HỌC 12
XB 2000-200T

251
60K
LƯỢNG GIÁC
XB 96-400T

252
60K
GIẢI TÍCH
XB 02-450T

253
60K
HÀM SỐ
XB 98-330T

254
60K
ĐẠI SỐ 10
XB 99-300T

255
60K
VẬT LÝ 9
XB 96-200T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #52 vào: 21/10/2018, 15:59:28 »
256
60k TOÁN CAO CẤP-2
XB 03-280T

257
60K
TOÁN
XB 00-120T

258
50K
HÓA 10
XB 99-150T

259
60K
LUYỆN THI MÔN TOÁN-3
XB 03-350T

260
60K
VẬT LÝ 12
XB 92-300T

XB
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #53 vào: 21/10/2018, 16:07:57 »
261
60K
VẬT LÝ 12
XB 03-500T

262
70K
XÁC SUẤT THỐNG KÊ
XB 98-260T

263
60K
ĐẠI SỐ 9
XB 97-300T

264
60K
HÌNH HỌC 8
XB 98-250T

265
60K
TOÁN HỌC CAO CẤP-1
XB 06-400T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #54 vào: 21/10/2018, 16:18:35 »
266
60K
PHƯƠNG TRÌNH HÀM
XB 02-200T

267
60K
ĐẠI SỐ
XB 98-450T

268
70K
196 BÀI TOÁN HÌNH HỌC
XB 99-400T

269
60K
HÌNH HỌC 12
XB 1997-230T

270
60K
TOÁN CAO CẤP
XB 2012-400T

XB
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #55 vào: 21/10/2018, 16:24:07 »
271
60K
ĐẠI SỐ CAO CẤP
XB 97-450T

272
70K
VẬT LÝ
XB 99-450T

273
60K
HÌNH HỌC 10
XB 97-120T

274
60K
HÌNH HỌC 10
XB 99-180T

275
60K
TOÁN 9
XB 95-200T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #56 vào: 21/10/2018, 16:29:17 »
276
60K
XÁC SUẤT
XB 04-150T

277
50K
HÓA 11
XB 00-400T

278
60K
TOÁN KHÓ-9
XB 97-150T

279
GIỎI TOÁN CẤP-2
XB 87-150T

280
60K
MÔN TOÁN
XB 95-400T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #57 vào: 21/10/2018, 16:31:01 »
281
60K
THỐNG KÊ
XB 00-200T

282
60K
TOÁN CHỌN LỌC
XB 95-350T
« Sửa lần cuối: 23/10/2018, 19:30:41 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #58 vào: 23/10/2018, 19:36:44 »
283
60k
CUỘC THI TẠI TRUNG QUỐC
XB 03-260T

284
60K
CUỘC THI TẠI MĨ
XB 03-300T

285
60K
BÀI THI VÔ ĐỊCH TOÁN-2
XB 04-220T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Đang duyệt tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
« Trả lời #59 vào: 23/10/2018, 19:42:22 »
286
60K
ĐẠI SỐ 11
XB 03-250T

287
60K
VẬT LÝ SƠ CẤP-1
XB 99-320T

288
60K
HÌNH HỌC 12
XB 94-400T

289
60K
LƯỢNG GIÁC
XB 00-300T

290
60K
KHẢO SÁT HÀM SỐ
XB 01-450T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753