Diễn đàn sách xưa | Bảo tồn văn hóa Việt

PHỐ SÁCH CŨ => Vựa ve chai => Khoa học-Kỹ thuật => Tác giả chủ đề:: tamhoanhatrang vào 04/10/2018, 16:22:22

Tiêu đề: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 04/10/2018, 16:22:22
001
120k
HÌNH HỌC GIẢI TÍCH
LỚP 12 B
AN ĐINH XB -1971-400T
(https://i.imgur.com/STgZenXl.jpg)
002
120K
TOÁN HÌNH HỌC
LỚP ĐỆ TAM
TRƯỜNG THI XB-1970-330T
(https://i.imgur.com/6o0IKDXl.jpg)
003
90K
HÓA HỌC 12 AB
TRƯỜNG THI XB 1974-300T
(https://i.imgur.com/CI6PCPbl.jpg)
004
140K
MUỐN GIỎI TOÁN VẬT LÝ
XB 1952-150T
(https://i.imgur.com/LQzgT9Dl.jpg)
(https://i.imgur.com/wghgpEZl.jpg)
005
120K
TOÁN VẬT LÝ-2
ĐẠI DƯƠNG XB 1972-250T
(https://i.imgur.com/wAg8b9nl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 04/10/2018, 19:31:47
006
120k
VẬT LÝ -1
ĐẠI DƯƠNG XB-1970-290T
(https://i.imgur.com/11gazEkl.jpg)
007
150K
HÌNH HỌC
LỚP ĐỆ NGŨ
BÔNG LAU XB 1970
(https://i.imgur.com/xZ5Yc2tl.jpg)
008
120K
VẬT LÝ HỌC -1
ANH ĐÀO XB 1974-400T
(https://i.imgur.com/nFrLoK4l.jpg)
009
120K
VẬT LÝ-1
TAO ĐÀN XB 1974-300T
(https://i.imgur.com/sc7SeMWl.jpg)
010
120K
TÍNH LÝ HÓA
SỐNG MỚI XB 1970-360T
BÌA SAU BỊ GẶM NHẸ
(https://i.imgur.com/KcJIacml.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/10/2018, 06:33:18
011
100k
VẬT LÝ-2
MẤT BÌA TRƯỚC
XB 1969-300T
(https://i.imgur.com/8pQtjerl.jpg)
012
80K
VẬT LÝ -1
ĐẠI DƯƠNG XB 1970-350T
MẤT BÌA
(https://i.imgur.com/ns9K8Hzl.jpg)
014
120K/1C
VẬT LÝ-1
ĐẠI DƯƠNG XB 1970-400T
(https://i.imgur.com/T496hHQl.jpg)
(https://i.imgur.com/yNTTplTl.jpg)
015
120K
EM LUYỆN THI TOÁN
THANH ĐẠM XB 1957-200T.
(https://i.imgur.com/hRZtmUsl.jpg)
(https://i.imgur.com/wghgpEZl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/10/2018, 14:36:01
016
120k
TÍNH VẬT LÝ-2
TAO ĐÀN XB 1960-400T
(https://i.imgur.com/at93Cw4l.jpg)
017
120K
VẬT LÝ
LỚP 10-AB
NHƯ Ý XB 1970-290T
(https://i.imgur.com/cLRn1AHl.jpg)
018
120K
TOÁN GIẢI TÍCH 12B
TRƯỜNG THI XB 1970-450T
(https://i.imgur.com/EleNzg1l.jpg)
019
100K
TOÁN ĐIỆN HỌC
LUYỆN THI TÚ TÀI 1
TRƯỜNG THI XB 1970-320T
(https://i.imgur.com/eAnaRIGl.jpg)
020
120K/1C
TÍNH VẬT LÝ -2
TAO ĐÀN XB 1970-400T

(https://i.imgur.com/fL0yb4gl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/10/2018, 14:43:39
021
120K
VẬT LÝ 12
DUY TÂN XB 1974-400T
(https://i.imgur.com/OYqKUzLl.jpg)
022
120K
TÍNH HÓA HỌC
ĐỆ NHỊ
YÊN SƠN XB 1960-150T
(https://i.imgur.com/N1UmDQyl.jpg)
023
120K
TOÁN VẬT LÝ
LỚP CHÍN
Á CHÂU XB 1960-150T
(https://i.imgur.com/DcDsZUQl.jpg)
024
120K
GIẢI TÍCH HỌC 12B
QUYỂN 1
XB 1970-300T
(https://i.imgur.com/XRoI1h5l.jpg)
025
120K
GIẢI TÍCH HỌC12B
YIEM XB 1960-350T
(https://i.imgur.com/psnHvfil.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/10/2018, 14:51:27
026
120K
QUỐC VĂN - ANH VĂN- TOÁN LÝ HÓA
NAM GIAO XB 1965-350T
(https://i.imgur.com/k97D1FVl.jpg)
027
120K
GIẢI TÍCH HỌC
12 B
AN ĐỊNH XB 1971-300T
(https://i.imgur.com/z00WYmol.jpg)
028
120K
HÌNH HỌC
ĐỆ TỨ
XB 1970-150T
(https://i.imgur.com/K9ZFRUul.jpg)
029
120K
HÌNH HỌC 12B
YIEM XB 1974-360T
(https://i.imgur.com/738HHw9l.jpg)
030
120K
TÍNH HÓA HỌC
12 AB
XB 1970-300T
(https://i.imgur.com/RqaxrEHl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/10/2018, 14:55:25
031
50K
ĐIỆN HỌC
(https://i.imgur.com/ooDiRn4l.jpg)
032
120K
VẬT LÝ 2
12 AB
ĐẠI DƯƠNG XB 1970-350T
(https://i.imgur.com/yNTTplTl.jpg)
033
120K
GIẢI TÍCH HỌC
TÂN TIẾN XB 1969-350T
(https://i.imgur.com/zFoO8qQl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/10/2018, 05:07:36
034
120k
TÍNH VẬT LÝ-2
HỒNG HÀ XB 1960-220T
(https://i.imgur.com/U60VE2gl.jpg)
035
120K
HÌNH HỌC -9
ĐƯỜNG SANG XB 1970-200T
(https://i.imgur.com/1K2IyTNl.jpg)
036
100K
HÌNH 11
TIẾN ĐỨC XB 1970-200T
(https://i.imgur.com/UrV5RdKl.jpg)
037
120K
ĐẠI SỐ 9
TRƯỜNG THI XB 1969-220T
(https://i.imgur.com/kdqVFtcl.jpg)
038
120K
TOÁN HÌNH HỌC - TÚ TÀI1
ĐƯỜNG SÁNG XB 1971-250T
(https://i.imgur.com/faihu2Gl.jpg)
039
120K
HÓA HỌC 12AB
TRƯỜNG THI XB 1969-320T
(https://i.imgur.com/69HPufWl.jpg)
040
120K
VẬT LÝ HỌC
LỚP ĐỆ NHỊ
SỐNG MỚI XB 1969-200T
(https://i.imgur.com/EddDX7cl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/10/2018, 05:40:56
041
100K
HÓA HỌC
LỚP ĐỆ NHỊ
LÊ VĂN LÂM XB 1968-200T
(https://i.imgur.com/57sevZcl.jpg)
042
120K
VẬT LÝ HỌC
LỚP TÁM
Á CHÂU XB 1965-200T
(https://i.imgur.com/dIuQuYbl.jpg)
043
120K
HÌNH HỌC 12 B
ANH ĐÀO XB 1970-230T
(https://i.imgur.com/2BnJQ1hl.jpg)
044
120K
TÍNH VẬT LÝ -1
TAO ĐÀN XB 1972-350T
(https://i.imgur.com/wNFvtJ6l.jpg)
045
120K
HÌNH HỌC KHÔNG GIAN - ĐỆ NHỊ
ĐƯỜNG SÁNG XB 1968-250T
(https://i.imgur.com/XmF4qjwl.jpg)
046
120K
VẬT LÝ
LỚP MƯỜI AB
TRƯỜNG THI XB 1973-220T
(https://i.imgur.com/24RH4sIl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/10/2018, 05:46:10
047
120K
ĐIỂM ĐỘNG HỌC- 12 AB
TRƯỜNG THI XB 1969-320T
(https://i.imgur.com/79KyPnml.jpg)
048
120K
VẬT LÝ -1
TAO ĐÀN XB 1971-320T
(https://i.imgur.com/vz5Lobil.jpg)
049
100K
VẬT LÝ -1
TAO ĐÀN XB 1972-320T
(https://i.imgur.com/NVUjfzMl.jpg)
050
120K
HÌNH HỌC 12B
YIEM XB 1972-400T
(https://i.imgur.com/cth357Ql.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/10/2018, 05:51:35
051
120K
VẬT LÝ-1
TAO ĐÀN XB 1972-320T
(https://i.imgur.com/zgmi0IEl.jpg)
052
120K
TOÁN QUANG HỌC
ĐƯỜNG SÁNG XB 1969-300T
(https://i.imgur.com/3DNmh0bl.jpg)
053
100K
HÓA HỌC 10 AB
TRƯỜNG THI XB 1969-290T
(https://i.imgur.com/LjVgRO1l.jpg)
054
120K
VẬT LÝ - 12 AB
CHI LĂNG XB 1971-400T
(https://i.imgur.com/Mqz1HNyl.jpg)
055
120K
TÍNH VẬT LÝ-2
TAO ĐÀN XB 1972-350T
(https://i.imgur.com/OMEueO2l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/10/2018, 05:57:10
056
120K
TOÁN HỌC 12A
XB 1971-350T
(https://i.imgur.com/OvC9dXql.jpg)
057
120K
HÌNH HỌC - LỚP 9
ĐƯỜNG SÁNG XB 1974-250T.
(https://i.imgur.com/k04ROj0l.jpg)
058
120K
HÌNH HỌC
NGÔN NGỮ XB 1973-250T
(https://i.imgur.com/hMqocH2l.jpg)
059
120K
TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ-2
ĐẠI DƯƠNG XB 1974-250T
(https://i.imgur.com/GLkCZ2Wl.jpg)
060
120K
TOÁN HÌNH HỌC - 12B
TRƯỜNG THI XB 1974-450T
(https://i.imgur.com/wy0UiyGl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/10/2018, 19:15:12
061
140k
ĐƠN VỊ CỦA CÁC ĐẠI LƯỢNG
VẬT LÝ VÀ THỨ NGUYÊN
BÌA CỨNG-NXB MIR-380T
(https://i.imgur.com/lzLWK8kl.jpg)
062
170K
GIÁO TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG-1
BÌA CỨNG NXB MIR-550T
(https://i.imgur.com/9nz2vv4l.jpg)
063
140K
SỔ TAY VẬT LÝ CƠ SỞ
BÌA CỨNG NXB MIR-350T
(https://i.imgur.com/LOcoMr2l.jpg)
064
200K
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
BÌA CỨNG-NXB MIR-450T
(https://i.imgur.com/FyhQzGvl.jpg)
(https://i.imgur.com/I7jwZAal.jpg)
065
120K
SỔ TAY TOÁN HỌC SƠ CẤP
BÌA CỨNG-NXB MIR-500T
BỊ DÍNH NƯỚC NHƯ HÌNH
(https://i.imgur.com/FSecBCNl.jpg)
(https://i.imgur.com/ACJOwL8l.jpg)
(https://i.imgur.com/JIfirOll.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/10/2018, 19:23:42
066
170K
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP
VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG
BÌA CỨNG-NXB MIR-350T
(https://i.imgur.com/kkR1FUYl.jpg)
067
150K
SỔ TAY VẬT LÝ CƠ SỞ
BÌA CỨNG-NXB MIR-350T
(https://i.imgur.com/V6BaNj2l.jpg)
068
120K
SỔ TAY VẬT LÝ CƠ SỞ
BÌA CỨNG-NXB MIR-350T
BÌA DÁN KEO
(https://i.imgur.com/LkoNEB6l.jpg)
069
200K
GIÁO TRÌNH VẬT LÝ LÝ THUYẾT-2
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
NXB MIR-450T
(https://i.imgur.com/sbv79xBl.jpg)
070
170K
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG
BÌA CỨNG-NXB MIR-360T
(https://i.imgur.com/CZeqCunl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/10/2018, 19:38:31
071
120K
SỔ TAY HÓA HỌC SƠ CẤP
BÌA CỨNG--2004-800T
(https://i.imgur.com/OBHiLXSl.jpg)
072
200K
CƠ HỌC LÝ THUYẾT
BÌA CỨNG-NXB MIR-490T.
(https://i.imgur.com/TMo0Uy9l.jpg)
(https://i.imgur.com/TJ8mLYul.jpg)
(https://i.imgur.com/Rhsw865l.jpg)
(https://i.imgur.com/NocL8Fml.jpg)
073
180K
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG
BÌA CỨNG-NXB MIR-350T.
(https://i.imgur.com/BuBil88l.jpg)
074
200K
GIÁO TRÌNH GIẢN YẾU
CƠ HỌC LÝ THUYẾT
BÌA CỨNG NXB MIR-450T
(https://i.imgur.com/R3iLakpl.jpg)
075
200K
BÀI TẬP TOÁN HỌC CAO CẤP-1
BÌA CỨNG-NXB MIR-500T
(https://i.imgur.com/O3LmHmkl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 07/10/2018, 04:47:09
076
120K
TOÁN HÌNH HỌC
LỚP CHÍN
ĐƯỜNG SÁNG XB 1970-220T.
(https://i.imgur.com/kbTa84Gl.jpg)
077
120K
HÌNH HỌC LỚP ĐỆ THẤT
ĐƯỜNG SÁNG XB 1971-180T
(https://i.imgur.com/j3GJPcGl.jpg)
078
120K
QUANG HỌC
KHOA HỌC XB 1969-250T.


(https://i.imgur.com/Ut8i2zkl.jpg)
079
120K
ĐIỆN HỌC
KHAI SANG XB 1970-290T
(https://i.imgur.com/L2UdmVql.jpg)
080
120K
ĐẠI SỐ HỌC
LỚP ĐỆ TAM A-B
ĐƯỜNG SÁNG XB 1969-300T
(https://i.imgur.com/je51I0zl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 07/10/2018, 04:54:40
081
120K
TRẮC NGHIỆM TOÁN 12A
HÀN THUYÊN XB 1974-300T
(https://i.imgur.com/wFNy0djl.jpg)
082
120K
TOÁN VẬT LÝ LỚP MƯỜI AB
Á CHÂU XB 1970-300T
(https://i.imgur.com/sBcxB8tl.jpg)
083
120K
TOÁN HÌNH HỌC
ĐƯỜNG SÁNG XB 1972-350T
(https://i.imgur.com/rMFA5uxl.jpg)
084
120K
TOÁN HÌNH HỌC
TẬP-2
TRƯỜNG THI XB 1970-300T
(https://i.imgur.com/ZQs5E2fl.jpg)
085
120K
TÍNH VẬT LÝ-2
XB 1969-320T
(https://i.imgur.com/8zY5DTZl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 07/10/2018, 20:24:00
086
220t
CƠ SỞ
GIẢI TÍCH HIỆN ĐẠI-1
XB 1977-330T
(https://i.imgur.com/inYeUHyl.jpg)
087
250K
GIẢI TÍCH TOÁN HỌC
CÁC VÍ DỤ VÀ CÁC BÀI TOÁN-1
Y.Y.LIASKO
KHỔ CỰC LỚN-1978-850T
(https://i.imgur.com/P1i8aj6l.jpg)
088
150K
GIẢI CÁC BÀI TẬP
VẬT LÝ SƠ CẤP-1
XB 1985-380T
(https://i.imgur.com/lj8XsQHl.jpg)
089
250K
TOÁN BỔ TÚC CHO KỸ SƯ-2
XB 1970-450T
(https://i.imgur.com/OYJbyGwl.jpg)
090
50K
PHÉP QUI NẠP
TRONG HÌNH HỌC
(https://i.imgur.com/JJmfG0Cl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 10/10/2018, 14:22:14
091
250K
CƠ SỞ
GIẢI TÍCH TOÁN HỌC
TSEN HU
XB 1978- 530T
(https://i.imgur.com/hQNVja8l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 10/10/2018, 16:32:05
092
250k
NHẬP MÔN
GIẢI TÍCH PHỨC
PHẦN 2
HÀM NHIỀU BIẾN
SABAT
XB 1979-500T
(https://i.imgur.com/w4i4Edfl.jpg)
093
120K
TUYỂN TẬP
NHỮNG BÀI TOÁN SƠ CẤP
ĐẠI SỐ-2
XB 1984-280T
PHAN ĐỨC CHÍNH
(https://i.imgur.com/6iNXdrPl.jpg)
094
170K
TUYỂN TẬP
NHỮNG BÀI TOÁN SƠ CẤP-3
HÌNH HỌC
PHAN ĐỨC CHÍNH
XB 1976-580T
(https://i.imgur.com/zFMGxOOl.jpg)
095
250K
LÝ THUYẾT HÀM
NGẪU NHIÊN-2
1978-380T
(https://i.imgur.com/74aJhW6l.jpg)
096
80K
PHÉP CHIẾU TRỤC ĐO
(https://i.imgur.com/KtZVdIvl.jpg)
097
220K
ĐẠI SỐ -3
SERGE LANG
XB 1978-300T.
(https://i.imgur.com/YFMF0RAl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/10/2018, 15:31:13
098
60k
HỌC SINH GIỎI TOÁN TOÀN NƯỚC MỸ-1
XB 2000-250T
(https://i.imgur.com/9sFu6cXl.jpg)
099
40K
NHỮNG LỜI KHUYÊN HỌC SINH ĐẠI HỌC
XB 1990-120T
(https://i.imgur.com/SxLaidQl.jpg)
100
70K
GIẢI CÁC BÀI TOÁN SƠ CẤP-2
XB 1984-400T
(https://i.imgur.com/bzRNzVgl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/10/2018, 15:40:01
101
80K
CÁC PHƯƠNG PHÁP THÍCH NGHI
XB 1985-350T
(https://i.imgur.com/nncvVRql.jpg)
102
60K
CÁC ĐỀ THI HỌC SINH
GIỎI TOÁN  Ở MỸ
2003-200T
(https://i.imgur.com/DUA3fDFl.jpg)
103
50K
HÓA HỌC BA LAN
XB 1984-150T
(https://i.imgur.com/tz6vMvtl.jpg)
104
140/2C
TÀI LIỆU TOÁN
ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC-1
BÌA CỨNG-XB 1985-250T
(https://i.imgur.com/7hsab7Al.jpg)
(https://i.imgur.com/IhqENeGl.jpg)
105
30K
LÝ THUYẾT THỐNG KÊ
(https://i.imgur.com/uBrmq6xl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/10/2018, 15:45:51
106
50K
HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY
LƯỢNG GIÁC
XB 1984-150T
(https://i.imgur.com/Z44XAiLl.jpg)
107
60K
HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ
TOÀN LIÊN XÔ-1
XB 1986-220T
(https://i.imgur.com/o64uCrCl.jpg)
108
60K
RÈN LUYỆN
GIẢI TOÁN SƠ CẤP
XB 1984-160T
(https://i.imgur.com/RZuh8jpl.jpg)
109
60K
XÁC SUẤT THỐNG KÊ
XB 1996-230T
(https://i.imgur.com/Tvhk7HLl.jpg)
110
50K
VẬT LÝ 9
XB 1999-150T
(https://i.imgur.com/wrrJQHOl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/10/2018, 15:50:46
111
60K
HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
XB 1984-200T
(https://i.imgur.com/QaypHjBl.jpg)
112
60K
NHỮNG BÀI TOÁN SƠ CẤP CHỌN LỌC
XB 1986-300T
(https://i.imgur.com/cs7ZBIul.jpg)
114
30K
TOÁN HỌC VUI
XB 1999-200T
(https://i.imgur.com/6Gt2zmgl.jpg)
115
60K
HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
XB 1986-260T
(https://i.imgur.com/OMo4OUsl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/10/2018, 16:08:19
116
60K
TOÁN LỚP 6
1986-150T
(https://i.imgur.com/j7RtfNxl.jpg)
117
100K
GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ SƠ CẤP
KHỔ LỚN-XB 1984-320T
(https://i.imgur.com/XLHwNs1l.jpg)
118
200K/2C
GIẢI CÁC BÀI TOÁN SƠ CẤP-1
PHAN ĐỨC CHÍNH
XB 2001-570T
(https://i.imgur.com/vQmKfiol.jpg)
(https://i.imgur.com/I3GQ1Yal.jpg)
TẬP-2
(https://i.imgur.com/3isvaDfl.jpg)
(https://i.imgur.com/uVlktr4l.jpg)
119
80K
HÌNH HỌC SƠ CẤP
XB 1978-200T
(https://i.imgur.com/TWtEz4jl.jpg)
120
60K
KHẢO SÁT HÀM SỐ
XB 2000-300T
(https://i.imgur.com/Lx3O0g8l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/10/2018, 16:13:16
121
50K
HÓA HỌC HỮU CƠ
(https://i.imgur.com/sX0p5xkl.jpg)
122
70K
BÀI THI VẬT LÝ
QUỐC TẾ
XB 1983-220T
(https://i.imgur.com/9dIyY1el.jpg)
123
50K
XÁC SUẤT THỐNG KÊ
(https://i.imgur.com/rQACYXpl.jpg)
124

70K
GIẢI TÍCH HỌC
XB 1987-350T
(https://i.imgur.com/zIi92rHl.jpg)
125
70K
HÌNH HỌC 12
XB 1978-250T
(https://i.imgur.com/EA25lzUl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/10/2018, 16:18:35
126
60K
HÌNH HỌC GIẢI TÍCH
XB 2005-300T
(https://i.imgur.com/ZHapwZLl.jpg)
127
60K
BẤT ĐẲNG THỨC
XB 2008-280T
(https://i.imgur.com/VFI3fEgl.jpg)
128
80K
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
-1
XB 1979-230T
(https://i.imgur.com/342GO2il.jpg)
129
60K
VẬT LÝ 12
TẬP-3
XB 2000-220T
(https://i.imgur.com/CXySHSMl.jpg)
130
60K
KHẢO SÁT HÀM SỐ
XB 1997-300T
(https://i.imgur.com/Kqxabbfl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/10/2018, 19:45:08
131
60k
VẬT LÝ 11
TẬP-1
XB 2001-350T
(https://i.imgur.com/nbkMCugl.jpg)
132
80K
TOÁN HỌC CAO CẤP-2
XB 1994-380T
(https://i.imgur.com/K9XuqJFl.jpg)
133
60K
VẬT LÝ SƠ CẤP-1
XB 1999-350T
(https://i.imgur.com/Ub3NFLOl.jpg)
134
60K
206 BÀI TOÁN DAO ĐỘNG
XB 2003-350T.
(https://i.imgur.com/SL6ClKbl.jpg)
135
60K
VẬT LÝ 12
TẬP-2
XB 2000-320T
(https://i.imgur.com/XsRnE9hl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/10/2018, 04:49:22
136
60k
MÔN TOÁN
TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY
(https://i.imgur.com/Zi5R8Mcl.jpg)
137
60K
BẤT ĐẲNG THỨC
XB 1997-250T
(https://i.imgur.com/mklGCzzl.jpg)
138
80K
ĐẠI SỐ SƠ CẤP-1
XB 78-320T
V.A. KRETSMAR
(https://i.imgur.com/M87Z2otl.jpg)
139
50K
HÓA HỌC 10
(https://i.imgur.com/0DKoVqll.jpg)
140
60K
BÀI THI VẬT LÝ QUỐC TẾ-1
XB 1996-160T
(https://i.imgur.com/MzPd0X5l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/10/2018, 04:56:04
141
60K
VẬT LÝ SƠ CẤP-2
XB 99-290T
(https://i.imgur.com/4Lrz41Jl.jpg)
142
60K
CÁC BÀI TOÁN HAY-9
XB 99-250T
(https://i.imgur.com/cGOnQWol.jpg)
143
60K
LƯỢNG GIÁC-1
XB 97-350T
(https://i.imgur.com/PW2RBgXl.jpg)
144
60K
KHÔNG MẪU MỰC
XB 97-180T
(https://i.imgur.com/bAHiQb5l.jpg)
145
60K
HÌNH HỌC 9
XB 2000-280T
(https://i.imgur.com/Cjf0Enml.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/10/2018, 05:02:36
146
60K
GIẢI TÍCH-12
XB 97-290T
(https://i.imgur.com/aOZEg1Dl.jpg)
147
60K
GIẢI TÍCH 11
XB 99-230T
(https://i.imgur.com/7cIZFfGl.jpg)
148
70K
CÁC PHÉP BIẾN HÌNH TRONG
MẶT PHẲNG
XB 02-300T
(https://i.imgur.com/hh2gK9Dl.jpg)
149
30K
(https://i.imgur.com/ufSO7rol.jpg)
150
60K
QUANG HÌNH
XB 98-300T
(https://i.imgur.com/9DTvPP8l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/10/2018, 05:07:28
151
60K
100 BÀI TOÁN CƠ
XB 00-200T
(https://i.imgur.com/LEK2DFwl.jpg)
152
60K
TOÁN CHỌN LỌC CẤP BA
XB 77-350T
(https://i.imgur.com/71e3gxNl.jpg)
153
70K
10.000 BÀI TOÁN SƠ CẤP
XB 01-400T
(https://i.imgur.com/Vl5SCnXl.jpg)
154
60K
TOÁN
XB 96-250T
(https://i.imgur.com/iMUsOOCl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/10/2018, 19:42:02
155
60k
HÌNH HỌC GIẢI TÍCH-12
XB 2001-400T
(https://i.imgur.com/ANMh5BNl.jpg)
156
60K
BẤT ĐẴNG THỨC
XB 99-300T
(https://i.imgur.com/RuI7LPhl.jpg)
157
60K
HÀM SỐ MŨ
XB 2001-300T
(https://i.imgur.com/K4Y5m0Cl.jpg)
158
60K
255 BÀI TOÁN
XB 93-250T
(https://i.imgur.com/h7kjBWbl.jpg)
159
70K
TOÁN ĐẠI HỌC
XB 99-500T
(https://i.imgur.com/Wb4JQAhl.jpg)
160
60K
VẬT LÝ
XB 00-320T
(https://i.imgur.com/p6g2rtLl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/10/2018, 19:47:45
161
50K
ĐẠI SỐ-9
XB 99-190T
(https://i.imgur.com/Gn1vwXyl.jpg)
162
70K
TOÁN GIẢI TÍCH
XB 1977-500T
(https://i.imgur.com/l18ylHEl.jpg)
163
60K
TOÁN CAO CẤP
XB 97-200T
(https://i.imgur.com/B1DVScPl.jpg)
164
70K
QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
XB 97-220T
(https://i.imgur.com/q6Pnofkl.jpg)
165
70K
XÁC SUẤT THỐNG KÊ
XB 97-220T
(https://i.imgur.com/mo2kVnll.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/10/2018, 19:52:41
166
80K
TOÁN KHÓ ĐẠI SỐ-10
XB 97-580T
(https://i.imgur.com/0U9nXUBl.jpg)
167
60K
1001 BÀI TOÁN SƠ CẤP
XB 00-350T
(https://i.imgur.com/L7Hdjjal.jpg)
168
50K
ĐẠI SỐ 10
XB 94-200T
(https://i.imgur.com/Q3lsF9Vl.jpg)
169
60K
VẬT LÝ NÂNG CAO-8
XB 97-150T
(https://i.imgur.com/rXYb6zPl.jpg)
170
60K
LƯỢNG GIÁC 11
XB 96-300T
(https://i.imgur.com/DLs8JkZl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/10/2018, 19:59:58
171
70K
TOÁN HỌC CAO CẤP-2
XB 2010-350T
(https://i.imgur.com/jAdmxnAl.jpg)
172
60K
ĐẠI SỐ
XB 95-290T
(https://i.imgur.com/5lOtYmdl.jpg)
173
60K
GIẢI BÀI TẬP TOÁN 5
XB 95-200T
(https://i.imgur.com/sHfrCFpl.jpg)
174
70K
VẬT LÝ 11
TẬP-1
XB 94-400T
(https://i.imgur.com/nbkMCugl.jpg)
175
50K
HÓA HỌC 10
XB 2000-250T
(https://i.imgur.com/SsQJrEXl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/10/2018, 19:52:24
176
50k
MÔN TOÁN -1
XB 1996-300T
(https://i.imgur.com/BULNRIkl.jpg)
177
60K
HÌNH HỌC 12
XB 1994-150T
MẤT BÌA SAU
(https://i.imgur.com/dVgorPsl.jpg)
178
60K
VẬT LÝ
XB 98-300T
(https://i.imgur.com/xHfsjuAl.jpg)
179
60K
1001 BÀI TOÁN SƠ CẤP
XB 2000-360T
(https://i.imgur.com/UfhzKcBl.jpg)
180
50K
TOÁN 5
XB 97-220T
(https://i.imgur.com/FjUb2Yhl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/10/2018, 19:56:53
181
60K
THAM SỐ
XB 97-400T.
(https://i.imgur.com/loYokZNl.jpg)
182
50K
ĐẠI SỐ-10
XB 96-230T
(https://i.imgur.com/4TMYanql.jpg)
183
60K
HÌNH HỌC -9
XB 97-250T
(https://i.imgur.com/y8MfmUnl.jpg)
184
60K
HÌNH HỌC 9
XB 99-250T
(https://i.imgur.com/C7hod0fl.jpg)
185
50K
TOÁN 3
(https://i.imgur.com/Z8Dw8Yal.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/10/2018, 19:59:35
186
60K
ĐIỆN XOAY CHIỀU
(https://i.imgur.com/PnNsrSEl.jpg)
187
60K
HÌNH HỌC
XB 01-250T
(https://i.imgur.com/F9PgSRwl.jpg)
188
50K
HÓA
(https://i.imgur.com/0nLauYBl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/10/2018, 20:22:23
189
60k
TOÁN NÂNG CAO-11
XB 2002-250T
(https://i.imgur.com/MHYh3q4l.jpg)
190
60K
VẬT LÝ 12
XB 01-180T
(https://i.imgur.com/IaK0ZRgl.jpg)
191
60K
369 BÀI TOÁN TÍCH PHÂN
XB 01-300T
(https://i.imgur.com/FOQsyJvl.jpg)
192
60K
TOÁN 12
XB 1995-230T
(https://i.imgur.com/2CMCDuAl.jpg)
193
60K
TOÁN 5
TẬP-2
(https://i.imgur.com/0lHMsR6l.jpg)
194
60K
NÂNG CAO-9
(https://i.imgur.com/ScoYdlUl.jpg)
195
70K
CHUYÊN ĐỀ HÌNH
XB 2000-510T
(https://i.imgur.com/1GC6Z2El.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/10/2018, 19:55:10
196
60K
VẬT LÝ 11
T2
XB 02-400T
(https://i.imgur.com/1bWDlzEl.jpg)
197
50K
HÓA HỌC
(https://i.imgur.com/D6cs8UYl.jpg)
198
60K
LÝ 10
XB 97-260T
(https://i.imgur.com/AQDxMBfl.jpg)
199
50K
SUY LUẬN CÓ LÝ
(https://i.imgur.com/Y5laewvl.jpg)
200
60K
THÔNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG
(https://i.imgur.com/XywmUz7l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/10/2018, 05:01:53
201
60k
HÌNH HỌC
XB 2002-580T
(https://i.imgur.com/CYbzWrPl.jpg)
202
60K
ĐẠI SỐ 10
XB 99-330T
(https://i.imgur.com/Q7Ggkqrl.jpg)
203
60K
HÌNH HỌC 11
XB 91-250T
(https://i.imgur.com/nCoxFrml.jpg)
204
60K
GIẢI TÍCH
(https://i.imgur.com/usQxg5sl.jpg)
205
50K
THỰC HÀNH TÍNH TOÁN
(https://i.imgur.com/FUiQ7E7l.jpg)
206
60K
252 BÀI TOÁN XÁC SUẤT
01-260T
(https://i.imgur.com/LD2Ejxdl.jpg)
207
60K
MỘT SỐ ĐỀ THI THAM KHẢO
XB 2011-280T
(https://i.imgur.com/NsT2ihcl.jpg)
208
60K
VẬT LÝ QUANG HÌNH
00-300T
(https://i.imgur.com/y7dXUeXl.jpg)
209
60K
VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG-1
(https://i.imgur.com/gA0lFNJl.jpg)
210
40K
KIẾN THỨC VẬT LÝ
XB 78-280T
(https://i.imgur.com/R8BCuYwl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/10/2018, 05:08:28
211
50K
TOÁN 6
T2
XB 94-150T
(https://i.imgur.com/Og2dCuZl.jpg)
212
50K
LỚP 5
XB 93-200T
(https://i.imgur.com/v9jUsw0l.jpg)
214
60K
135 BÀI TOÁN
(https://i.imgur.com/upE5y0Cl.jpg)
215
60K
TOÁN CAO CẤP-2
(https://i.imgur.com/J6pECyil.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 19/10/2018, 05:43:43
216
60k
BẤT PHƯƠNG TRÌNH
XB 99-280T
(https://i.imgur.com/nsFSQcZl.jpg)
217
60K
THAM SỐ

XB 96-200T   anh bacvuongdaithanh
(https://i.imgur.com/xt3dOGfl.jpg)
218
60K
CHUYÊN VẬT LÝ
XB 2006-220T
(https://i.imgur.com/ckuOyNGl.jpg)
219
60K
VẬT LÝ
XB 00-350T
(https://i.imgur.com/KYqyYVBl.jpg)
220
60K
TAM GIÁC VÀ TỨ GIÁC
XB 01-290T
(https://i.imgur.com/II4JW8Ql.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 19/10/2018, 05:50:19
221
60K
GIẢI TÍCH TỔ HỢP
XB 95-350T
(https://i.imgur.com/SdTv3Ogl.jpg)
222
60K
HÌNH HỌC 12
XB 01-250T
(https://i.imgur.com/KV9His5l.jpg)
223
60K
THEO CHUYÊN ĐỀ
XB 04-350T
(https://i.imgur.com/7OKJtjNl.jpg)
224
60K
PHƯƠNG TRÌNH HÀM
XB 02-160T
(https://i.imgur.com/rTMQxpWl.jpg)
225
60K
BÀI THI VẬT LÝ QUỐC TẾ
XB 04-380T
(https://i.imgur.com/CLlPDlFl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 19/10/2018, 18:55:09
226
60k
VẬT LÝ 11
TẬP-1
XB 05-400T.
(https://i.imgur.com/eagY7Hal.jpg)
227
60K
ĐIỆN XOAY CHIỀU
(https://i.imgur.com/dODzPuCl.jpg)
228
60K
BẤT PHƯƠNG TRÌNH
(https://i.imgur.com/msUhGyQl.jpg)
229
60K
ĐẠI SỐ
(https://i.imgur.com/L7ee6crl.jpg)
230
60K
MÔN TOÁN
(https://i.imgur.com/Wsf6Fr2l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: bacvuongdaithanh vào 20/10/2018, 11:08:37
lấy 217
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/10/2018, 19:57:15
lấy 217
cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/10/2018, 04:47:23
231
50k
TOÁN CHUYỂN ĐỘNG
XB 99-200TT
(https://i.imgur.com/uxxFpIEl.jpg)
232
60K
HÌNH HỌC 10
XB 95-200T
(https://i.imgur.com/fV6tyhol.jpg)
233
60K
VẬT LÝ 9
XB 98-250T
(https://i.imgur.com/6c3rvMLl.jpg)
234
50K
HÓA HỌC 12
XB 92-220T
(https://i.imgur.com/5K9l0VEl.jpg)
235
60K
ĐẠI SỐ 10
XB 99-250T
(https://i.imgur.com/lYddMEhl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/10/2018, 04:52:09
236
70K
CHUYÊN ĐỀ HÌNH
XB 98-400T
(https://i.imgur.com/H4rKYg7l.jpg)
237
70K
QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
XB 2000-450T
(https://i.imgur.com/NYbqncFl.jpg)
238
50K
HÓA HỌC
XB 97-400T
(https://i.imgur.com/0fqveeXl.jpg)
239
60K
VẬT LÝ 12
XB 96-220T
(https://i.imgur.com/MR1xk3Pl.jpg)
240
50K
HÓA 12
XB 87-300T
(https://i.imgur.com/wFi1GdPl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/10/2018, 04:58:29
241
60K
TÍCH PHÂN
XB 03-280T
(https://i.imgur.com/0K1Rzc4l.jpg)
242
60K
VẬT LÝ SƠ CẤP-1
XB 01-300T
(https://i.imgur.com/VsIGK5Dl.jpg)
243
60K
TÍCH PHÂN
XB 02-420T
(https://i.imgur.com/1hhst3Tl.jpg)
244
60K
GIẢI TÍCH 12
(https://i.imgur.com/cPAxnxIl.jpg)
245
60K
GIẢI TÍCH 12
(https://i.imgur.com/e58DKudl.jpg)
246
60K
ỨNG DỤNG TRONG ĐẠI SỐ
XB 03-350T
(https://i.imgur.com/pJKQae4l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/10/2018, 13:56:13
247
60K
MÔN TOÁN
XB 2002-320T
(https://i.imgur.com/iV5458gl.jpg)
248
60K
ĐẠI SỐ CAO CẤP-1
XB 1978-300T
(https://i.imgur.com/jGRJiWxl.jpg)
249
60K
ỨNG DỤNG GIỚI HẠN
XB 2001-290T
(https://i.imgur.com/8JzHzGvl.jpg)
250
60K
HÌNH HỌC 12
XB 2000-200T
(https://i.imgur.com/qTd18L7l.jpg)
251
60K
LƯỢNG GIÁC
XB 96-400T
(https://i.imgur.com/gRlXIy4l.jpg)
252
60K
GIẢI TÍCH
XB 02-450T
(https://i.imgur.com/zoOdADCl.jpg)
253
60K
HÀM SỐ
XB 98-330T
(https://i.imgur.com/dNtcaZCl.jpg)
254
60K
ĐẠI SỐ 10
XB 99-300T
(https://i.imgur.com/ZbeTBwjl.jpg)
255
60K
VẬT LÝ 9
XB 96-200T
(https://i.imgur.com/pZKXjCUl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/10/2018, 15:59:28
256
60k TOÁN CAO CẤP-2
XB 03-280T
(https://i.imgur.com/6PMfpzhl.jpg)
257
60K
TOÁN
XB 00-120T
(https://i.imgur.com/EfaMOJcl.jpg)
258
50K
HÓA 10
XB 99-150T
(https://i.imgur.com/JqvP0QCl.jpg)
259
60K
LUYỆN THI MÔN TOÁN-3
XB 03-350T
(https://i.imgur.com/o38AWbml.jpg)
260
60K
VẬT LÝ 12
XB 92-300T
(https://i.imgur.com/hzICQLKl.jpg)
XB
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/10/2018, 16:07:57
261
60K
VẬT LÝ 12
XB 03-500T
(https://i.imgur.com/A6PT8d2l.jpg)
262
70K
XÁC SUẤT THỐNG KÊ
XB 98-260T
(https://i.imgur.com/RY3RMrHl.jpg)
263
60K
ĐẠI SỐ 9
XB 97-300T
(https://i.imgur.com/fSIqt6tl.jpg)
264
60K
HÌNH HỌC 8
XB 98-250T
(https://i.imgur.com/bbkRcmbl.jpg)
265
60K
TOÁN HỌC CAO CẤP-1
XB 06-400T
(https://i.imgur.com/2xJABpDl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/10/2018, 16:18:35
266
60K
PHƯƠNG TRÌNH HÀM
XB 02-200T
(https://i.imgur.com/ZzgtFy6l.jpg)
267
60K
ĐẠI SỐ
XB 98-450T
(https://i.imgur.com/vUwVQvll.jpg)
268
70K
196 BÀI TOÁN HÌNH HỌC
XB 99-400T
(https://i.imgur.com/7OMDgkfl.jpg)
269
60K
HÌNH HỌC 12
XB 1997-230T
(https://i.imgur.com/jzb9kWUl.jpg)
270
60K
TOÁN CAO CẤP
XB 2012-400T
(https://i.imgur.com/tLDJoYWl.jpg)
XB
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/10/2018, 16:24:07
271
60K
ĐẠI SỐ CAO CẤP
XB 97-450T
(https://i.imgur.com/HZC2YWgl.jpg)
272
70K
VẬT LÝ
XB 99-450T
(https://i.imgur.com/qK13SJ4l.jpg)
273
60K
HÌNH HỌC 10
XB 97-120T
(https://i.imgur.com/cmF2Wr4l.jpg)
274
60K
HÌNH HỌC 10
XB 99-180T
(https://i.imgur.com/KCLDySWl.jpg)
275
60K
TOÁN 9
XB 95-200T
(https://i.imgur.com/dxTJKRjl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/10/2018, 16:29:17
276
60K
XÁC SUẤT
XB 04-150T
(https://i.imgur.com/IC0vERfl.jpg)
277
50K
HÓA 11
XB 00-400T
(https://i.imgur.com/aVfGJRel.jpg)
278
60K
TOÁN KHÓ-9
XB 97-150T
(https://i.imgur.com/dQxiRf6l.jpg)
279
GIỎI TOÁN CẤP-2
XB 87-150T
(https://i.imgur.com/TqVSbu7l.jpg)
280
60K
MÔN TOÁN
XB 95-400T
(https://i.imgur.com/9uYUZ1Fl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/10/2018, 16:31:01
281
60K
THỐNG KÊ
XB 00-200T
(https://i.imgur.com/Laya3Esl.jpg)
282
60K
TOÁN CHỌN LỌC
XB 95-350T
(https://i.imgur.com/CWMPPeKl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/10/2018, 19:36:44
283
60k
CUỘC THI TẠI TRUNG QUỐC
XB 03-260T
(https://i.imgur.com/aWArXFil.jpg)
284
60K
CUỘC THI TẠI MĨ
XB 03-300T
(https://i.imgur.com/DetBAehl.jpg)
285
60K
BÀI THI VÔ ĐỊCH TOÁN-2
XB 04-220T
(https://i.imgur.com/PB9B4sTl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/10/2018, 19:42:22
286
60K
ĐẠI SỐ 11
XB 03-250T
(https://i.imgur.com/09VrEBIl.jpg)
287
60K
VẬT LÝ SƠ CẤP-1
XB 99-320T
(https://i.imgur.com/h3xhHBml.jpg)
288
60K
HÌNH HỌC 12
XB 94-400T
(https://i.imgur.com/XAIWpV2l.jpg)
289
60K
LƯỢNG GIÁC
XB 00-300T
(https://i.imgur.com/YJOs9pGl.jpg)
290
60K
KHẢO SÁT HÀM SỐ
XB 01-450T
(https://i.imgur.com/BHV1Bjnl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 24/10/2018, 06:18:08
291
100k/2c
VẬT LÝ 12
(https://i.imgur.com/VaTDAmzl.jpg)
(https://i.imgur.com/EllHF2wl.jpg)
292
60K
HỌC SINH GIỎI TOÁN
XB 00-200T
(https://i.imgur.com/1UxoSV8l.jpg)
293
60K
QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
XB 95-200T
(https://i.imgur.com/7tzBJial.jpg)
294
50K
VẬT LÝ 8
XB 98-160T
(https://i.imgur.com/HEIdgLSl.jpg)
295
50K
ĐẠI SỐ 9
XB 99-250T
(https://i.imgur.com/iUmBQycl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 24/10/2018, 06:25:43
296
60K
PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT
XB 00-220T
(https://i.imgur.com/WojGbuNl.jpg)
297
60K
VẬT LÝ 10
XB 97-300T
(https://i.imgur.com/lDa4kEEl.jpg)
298
60K
QUANG LÝ
XB 00-400T
(https://i.imgur.com/phu5z2Zl.jpg)
299
60K
TOÁN CAO CẤP
XB 400T
(https://i.imgur.com/Jipxn2zl.jpg)
300
60K
ĐẠI SỐ 10
XB 96-300T
(https://i.imgur.com/ugDMSGHl.jpg)
301
60K
MÔN TOÁN
XB 00-300T
(https://i.imgur.com/V7MgkoLl.jpg)
302
50K
ĐẠI SỐ 8
XB 78-180T
(https://i.imgur.com/jOu9VQgl.jpg)
303
50K
TOÁN 4
XB 97-220T
(https://i.imgur.com/4zWKyi6l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/10/2018, 05:59:09
304
HÌNH HỌC 10
XB 99-300T
(https://i.imgur.com/jiYY156l.jpg)
305
60K
PHƯƠNG TRÌNH HÀM
XB 01-200T
(https://i.imgur.com/cRljKf1l.jpg)
306
60K
HÌNH HỌC TỔ HỢP
XB 01-250T
(https://i.imgur.com/Yjiqifel.jpg)
307
60K
QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
XB 95-200T
(https://i.imgur.com/vN3kJPLl.jpg)
308
60K
HÌNH HỌC 7
XB 81-220T
(https://i.imgur.com/MBnKVEjl.jpg)
309
60K
VẬT LÝ 12
XB 86-250T
(https://i.imgur.com/5t7sf1Wl.jpg)
310
50K
ĐẠI SỐ 7
XB 87-220T
(https://i.imgur.com/AirVytXl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/10/2018, 19:02:04
311
60k
TOÁN 6
TẬP-1
XB 86-220T
(https://i.imgur.com/LhHImuXl.jpg)
312
60K
HÌNH HỌC 9
XB 84-220T
(https://i.imgur.com/97SRC11l.jpg)
314
60K
HÓA 12
XB 76-320T
(https://i.imgur.com/0BhLJ0Hl.jpg)
315
50K
CƠ HỌC
(https://i.imgur.com/FgdBykml.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/10/2018, 19:09:34
316
60K
TUYỂN TẬP 252 BÀI TOÁN
XB 00-280T
(https://i.imgur.com/pJNHCwnl.jpg)
317
70K
HÌNH GIẢI TÍCH
XB 96-350T
(https://i.imgur.com/M0pp2jcl.jpg)
318
60K
HÌNH HỌC
XB 00-200T
(https://i.imgur.com/WPyQTV3l.jpg)
319
40K
HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
(https://i.imgur.com/qP0yZfil.jpg)
320
60K
HÌNH  GIẢI TÍCH
XB 99-250T
(https://i.imgur.com/7n7wUqEl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/10/2018, 05:24:45
321
60k
GIẢI TÍCH TỔ HỢP
XB 01-220T
(https://i.imgur.com/7mkQaehl.jpg)
322
60K
CÁC DẠNG TOÁN
XB 99-400T
(https://i.imgur.com/y4pVrLGl.jpg)
323
60K
GIẢI TÍCH TỔ HỢP
XB 04-220T
(https://i.imgur.com/6IkRgGvl.jpg)
324
120K/2C
LUYỆN THI MÔN TOÁN-1
XB 03-250T
(https://i.imgur.com/TCWKHXRl.jpg)
(https://i.imgur.com/egfAdp7l.jpg)
325
60K
ĐẠI SỐ SƠ CẤP
XB 96-230T
(https://i.imgur.com/iIc6wfdl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/10/2018, 05:30:01
326
60K
VẬT LÝ 12
TẬP-3
BÙI QUANG HÂN
XB 03-220T
(https://i.imgur.com/X5FvTdZl.jpg)
327
60K
HÌNH HỌC 11
XB 00-220T
(https://i.imgur.com/dfTbeXll.jpg)
328
60K
HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11
XB 99-300T
(https://i.imgur.com/vudtSrql.jpg)
329
60K
HÌNH HỌC 12
XB 02-400T
(https://i.imgur.com/jyztD66l.jpg)
330
60K
TÍCH PHÂN
XB 03-400T
(https://i.imgur.com/U14ssu1l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/10/2018, 05:35:35
331
60K
ĐẠI SỐ-11
XB 00-250T
(https://i.imgur.com/drbnSkLl.jpg)
332
60K
HÌNH  KHÔNG GIAN
XB 01-500T
(https://i.imgur.com/2mf6QtHl.jpg)
333
60K
MỘT BIẾN SỐ-2
XB 09-450T
(https://i.imgur.com/opdFpzCl.jpg)
334
40K
DẠY TOÁN 10
(https://i.imgur.com/ZkRGdHfl.jpg)
335
60K
TOÁN CAO CẤP-2
XB 09-300T
(https://i.imgur.com/aRVcskVl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/10/2018, 05:40:41
336
40K
DẠY TOÁN 5
XB 86-200T
(https://i.imgur.com/x4h2M90l.jpg)
337
60K
TOÁN 5
XB 97-150T
(https://i.imgur.com/pNst3tel.jpg)
338
60K
TOÁN 12
XB 99-300T
(https://i.imgur.com/T5VD7qdl.jpg)
339
60K
HÌNH HỌC
XB 03-400T
(https://i.imgur.com/6s99kUMl.jpg)
340
60K
HÌNH 10
XB 80-200T
(https://i.imgur.com/Fpws9Del.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/10/2018, 05:43:34
341
60K
ĐÀN HỒI ỨNG DỤNG
XB 00-230T
(https://i.imgur.com/UqIA9RQl.jpg)
342
60K
TOÁN KHÓ

XB 92-220T   anh bacvuongdaithanh
(https://i.imgur.com/2ntdLQQl.jpg)
343
50K
HÓA 9
(https://i.imgur.com/XY4KY2El.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: bacvuongdaithanh vào 26/10/2018, 18:50:41
lấy 342
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 27/10/2018, 19:22:24
lấy 342
Cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/10/2018, 19:14:48
344
60k
TOÁN 4
XB 1977-170T

(https://i.imgur.com/J6SLlLtl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 16/11/2018, 15:50:55
345
60K
TÍCH PHÂN
XB 98-300T
(https://i.imgur.com/knndnchl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: nghianguyenntn@gmail.com vào 16/11/2018, 20:00:01
Con lấy 344
60k
TOÁN 4
XB 1977-170T
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/11/2018, 08:20:11
Con lấy 344
60k
TOÁN 4
XB 1977-170T
Cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/11/2018, 14:28:56
Con lấy 344
60k
TOÁN 4
XB 1977-170T
cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/01/2019, 07:45:08
346
40K.
LÝ -9
(https://i.imgur.com/nmY81JYl.jpg)
347
50K
ĐẠI SỐ 10
XB 1999-200T
(https://i.imgur.com/Vhd7LRcl.jpg)
348
60K
VỞ BÀI TẬP
TOÁN 2
TẬP-1
XB 1999-150T
(https://i.imgur.com/lMPcSUrl.jpg)
349
50K
ĐẠI SỐ 10
1999-160T
(https://i.imgur.com/gABOrovl.jpg)
350
50K
GIẢI TÍCH-12
XB 1998
(https://i.imgur.com/UCQiVpcl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/01/2019, 07:48:57
351
70K
HÌNH HỌC 10
XB 1990-180T
(https://i.imgur.com/8T9tGpIl.jpg)
352
40K
HÌNH HỌC 12
(https://i.imgur.com/TlXt8UDl.jpg)
353
50K
VẬT LÝ 10
XB 99-160T
(https://i.imgur.com/TI0YEDml.jpg)
354
50K
HÌNH 10
(https://i.imgur.com/T7lvlPpl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/01/2019, 05:23:40
355
50K
TOÁN 5
TẬP-2
XB 2003-150T.
(https://i.imgur.com/ZKaSAmVl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/03/2019, 19:55:52
356
40K
LOGIC TOÁN
XB 2003-150T.
(https://i.imgur.com/Bo5tdjbl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: Djinamon vào 24/03/2019, 18:55:51
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
BÌA CỨNG-NXB MIR-450T
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/03/2019, 12:47:53
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
BÌA CỨNG-NXB MIR-450T
cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/04/2019, 15:46:15
357
150k
TẠ QUANG BỬU
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN

ÁO MỚI-XB 2005-1100T-2KG  Anhtrang
(https://i.imgur.com/HiIu3tLl.jpg)
(https://i.imgur.com/dTw7lVYl.jpg)
(https://i.imgur.com/E0jyiLzl.jpg)
(https://i.imgur.com/IMjBO12l.jpg)
358
150K
NGUYỄN CẢNH TOÀN
TUYỂN TẬP CÁC CÔNG TRÌNH
TOÁN HỌC
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN

XB 2005-1200T-2KG   Anhtrang
(https://i.imgur.com/bo52zVNl.jpg)
(https://i.imgur.com/V3F77Iyl.jpg)
(https://i.imgur.com/VEA9yENl.jpg)
(https://i.imgur.com/Edww34zl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: Anhtrang2010 vào 22/04/2019, 19:00:52
Mua: tạ quang bửu + nguyễn cảnh toàn
Tiêu đề: Re: Bán sách toán trước 75....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/04/2019, 04:29:23
Mua: tạ quang bửu + nguyễn cảnh toàn
Cám ơn anh nhiều