Tác giả Chủ đề: Bán sách Y khoa......kính mời.  (Đã xem 4603 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
« Trả lời #15 vào: 24/12/2018, 03:59:30 »
071
200K
BÀI GIẢNG
GIẢI PHẪU HỌC-2
KHỔ LỚN-XB 1986-450T.

072
140K
BỆNH HỌC TRUYỀN NHIỄM
KHỔ LỚN-XB 2002-450T

073
180K
NHI KHOA
KHỔ LỚN-XB 1995-300T

074
150K
DI TRUYỀN HỌC
KHỔ LỚN-XB 2001-650T

075
180K
TAI MŨI HỌNG
THỰC HÀNH
TẬP-1
KHỔ LỚN-XB 1994-400T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
« Trả lời #16 vào: 24/12/2018, 04:12:31 »
076
180K
BỆNH HỌC NGOẠI
ĐẠI CƯƠNG
KHỔ LỚN-XB 1987-320T

077
200K
BÁCH KHOA THƯ
BỆNH HỌC-1
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN-XB 1991-400T
078
300K
CẨM NANG PHÒNG MỔ
KHỔ CỰC LỚN-XB 1956-SÁCH SONG NGỮ
IN TẠI CALI

079
200K
CHUYÊN ĐỀ TIM MẠCH-1
KHỔ CỰC LỚN-XB 1972-360T

080
200K
TÓM TẮT
TỔ CHỨC HỌC
VÀ BÀO THAI HỌC
KHỔ CỰC LỚN-XB 1960-450T
« Sửa lần cuối: 22/06/2019, 04:19:30 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
« Trả lời #17 vào: 24/12/2018, 04:21:37 »
081
150K
BỆNH HỌC NGOẠI KHOA
TIÊU HÓA
KHỔ CỰC LỚN-XB 2003-300T

082
100K
THỰC HÀNH
GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ NGƯỜI
KHỔ LỚN-XB 1984-150T

083
300K
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH
VÀ TÁI TẠO MẶT
KHỔ LỚN DÀI
XB 1982-450T
084
80K
THẢM HỌA THIÊN TAI
KHỔ CỰC LỚN-XB 2003-320T

085
60K
UNG THƯ VÒM HỌNG
KHỔ LỚN-XB 2003-150T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
« Trả lời #18 vào: 24/12/2018, 04:32:16 »
086
180K
TRIỆU CHỨNG HỌC
NGOẠI KHOA
KHỔ CỰC LỚN-XB 1983-300T

087
150K
ĐIỀU TRỊ HỌC
NỘI KHOA-2
KHỔ CỰC LỚN-XB 1991-200T

088
180K
TRIỆU CHỨNG HỌC
NỘI KHOA-2
KHỔ CỰC LỚN-XB 1987-280T

089
180K
TRIỆU CHỨNG HỌC
NGOẠI KHOA
KHỔ LỚN-XB 1990-300T

090
100K
VỆ SINH HOÀN CẢNH
KHỔ CỰC LỚN-XB 1974-400T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
« Trả lời #19 vào: 25/12/2018, 05:42:46 »
091
120k
DƯỢC LỰC HỌC
KHỔ LỚN-XB 2000-750T

092
180K
BỆNH HỌC
BÀO THAI
VÀ SƠ SINH-2
KHỔ, LỚN-XB 1979-450T

093
180K
BỆNH HỌC NGOẠI-2
BỤNG
KHỔ CỰC LỚN-XB 1986-300T
GS. NGUYỄN DƯƠNG QUANG

094
180K
GIẢI PHẪU HỌC-1
KHỔ CỰC LỚN-XB 1995-550T

095
100K
HUẤN LUYỆN Y SĨ
KHỔ LỚN-XB 1969-250T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
« Trả lời #20 vào: 25/12/2018, 05:50:32 »
096
180K
BỆNH HỌC NỘI KHOA-2
ĐẶNG VĂN CHUNG
KHỔ LỚN-XB 1974-400T

097
120K
ĐIỆN NÃO ĐỒ
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 2002-280T

098
150K
DI TRUYỀN HỌC
ĐỘNG VẬT
F.B.HUTT
KHỔ LỚN-XB 1978-500T

099
180K
NỘI TIẾT HỌC
ĐẠI CƯƠNG
KHỔ LỚN-XB 1997-900T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
« Trả lời #21 vào: 26/12/2018, 04:54:55 »
100
80k
BỆNH GAN MẬT
KHỔ LỚN-XB 1982-250T

101
180K
BÀI GIẢNG
SINH LÝ BỆNH
KHỔ LỚN-XB 1963-400T

102
150K
KÝ SINH TRÙNG
VÀ BỆNH KÝ SINH TRÙNG
Ở NGƯỜI-2
KHỔ CỰC LỚN-XB 1974-400T

103
80K
THỰC VẬT DƯỢC
KHỔ LỚN-XB 2007-350T

104
150K
BỆNH TIÊU HÓA
GAN- MẬT
KHỔ LỚN-XB 2006-500T

105
150K
TRIỆU CHỨNG HỌC
NGOẠI KHOA
KHỔ CỰC LỚN-XB 1976-300T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
« Trả lời #22 vào: 26/12/2018, 14:36:10 »
106
120k
Y - XÃ HỘI HỌC
KHỔ CỰC LỚN-XB 82-300T

107
150K
BỆNH HỌC
NỘI KHOA-NHI KHOA
TRUYỀN NHIỂM
KHỔ CỰC LỚN-XB 1977-400T

108
100K
THỰC VẬT HỌC-1
KHỔ LỚN-XB 250T
MẤT BÌA SAU

109
150K
SUY TIM
TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG
KHỔ LỚN-XB 2001-330T

110
150K
CHẨN ĐOÁN X QUANG
LÂM SÀNG
KHỔ LỚN-XB 1975-350T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
« Trả lời #23 vào: 26/12/2018, 14:40:35 »
111
100K
SỔ TAY
DỊCH TỄ HỌC
KHỔ LỚN-XB 1992-180T

112
150K
BỆNH HỌC NGOẠI KHOA-2
KHỔ CỰC LỚN-XB 99-200T

114
150K
NHI KHOA-1
KHỔ CỰC LỚN-XB 1981-250T

115
150K
BỆNH HỌC
BÀO THAI
VÀ SƠ SINH-1
KHỔ CỰC LỚN-XB 1979-280T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
« Trả lời #24 vào: 26/12/2018, 14:46:25 »
116
180K
NỘI TIẾT HỌC
ĐẠI CƯƠNG
KHỔ LỚN-XB -900T-2KG

117
100K
KIỂM NGHIỆM THUỐC-1
KHỔ CỰC LỚN-XB 1971-300T

118
180K
SẢN PHỤ KHOA
KHỔ CỰC LỚN-XB 1972-350T

119
150K
BỆNH HỌC NGOẠI KHOA-1
KHỔ CỰC LỚN-XB 1992-200T

120
120K
PHẪU THUẬT
GAN MẬT
KHỔ CỰC LỚN-XB 2005-200T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
« Trả lời #25 vào: 26/12/2018, 15:51:55 »
121
150K
BỆNH HỌC NGOẠI KHOA-1
KHỔ CỰC LỚN-XB 99-300T

122
180K
SINH HÓA LÂM SÀNG-1
KHỔ CỰC LỚN-XB 1971-350T

123
150K
BỆNH HỌC NGOẠI KHOA-2
KHỔ CỰC LỚN-XB 1971-350T

124
200K
BỆNH TRUYỀN NHIỄM
MIỀN NHIỆT ĐỚI
KHỔ CỰC LỚN-XB 1972-600T
SÁCH MỸ TÀI TRỢ

125
120K
QUY CHẾ
DƯỢC CHÍNH
KHỔ LỚN-XB 1980-220T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
« Trả lời #26 vào: 26/12/2018, 15:59:28 »
126
150K
DI TRUYỀN HỌC
KHỔ CỰC LỚN-XB 2006-600T

127
150K
BSIF GIẢNG NHI KHOA-1
KHỔ CỰC LỚN-XB 1980-400T.

128
180K
NHI KHOA-2
KHỔ CỰC LỚN-XB 1971-400T

129
180K
ĐIỀU TRỊ HỌC
KHỔ CỰC LỚN-XB 1971-300T.

130
150K
BỆNH HỌC NỘI KHOA-2
KHỔ CỰC LỚN-XB 1989-350T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
« Trả lời #27 vào: 26/12/2018, 16:09:11 »
131
150K
BỆNH HỌC NỘI KHOA-3
CÁC BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA
BÌA CỨNG-XB 1957-160T

132
150K
CHUYÊN ĐỀ
SẢN PHỤ KHOA-2
KHỔ CỰC LỚN-XB 1976-180T

133
100K
GIẢI PHẪU NGƯỜI
KHỔ LỚN-XB 1987-250T

134
150K
PHẪU THUẬT THỰC HÀNH
KHỔ CỰC LỚN-XB 1994-200T

135
150K
NGOẠI KHOA
SẢN PHỤ KHOA
KHỔ CỰC LỚN-XB 1977-300T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
« Trả lời #28 vào: 26/12/2018, 16:16:50 »
136
120K
NGOẠI KHOA CHIẾN TRANH
KHỔ CỰC LỚN-XB 1981-200T

137
250K
SỔ TAY PHẪU THUẬT VIÊN
BẰNG HÌNH VẼ
KHỔ CỰC LỚN-XB 1987-300T

138
70K
PHƯƠNG PHÁP HỌC
KHỔ LỚN-XB 1984-NXB MIR-200T

139
180K
ĐIỀU TRỊ HỌC
KHỔ CỰC LỚN-XB 1978-300T

140
250K
KHÁI LUẬN VỀ NHI KHOA-3
KHỔ CỰC LỚN-XB 1982-600T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
« Trả lời #29 vào: 27/12/2018, 05:11:07 »
141
150k
GIẢI PHẪU NGƯỜI-2
KHỔ CỰC LỚN-XB 1971-250T

142
100K
Y PHÁP HỌC
KHỔ CỰC LỚN-XB 2002-220T

143
250K
BỆNH HỌC NGOẠI
SAU ĐẠI HỌC
BỤNG
KHỔ CỰC LỚN-XB 2001-400T

144
150K
BÀI GIẢNG
NHI KHOA-1
KHỔ CỰC LỚN-XB 1991-250T

145
150K
CẤP CỨU NGOẠI KHOA
CHUYÊN ĐỀ VỀ TẮC RUỘT
KHỔ LỚN-XB 01-200T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753