Diễn đàn sách xưa | Bảo tồn văn hóa Việt

PHỐ SÁCH CŨ => Vựa ve chai => Khoa học-Kỹ thuật => Tác giả chủ đề:: tamhoanhatrang vào 22/12/2018, 16:23:43

Tiêu đề: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/12/2018, 16:23:43
001
180k
BÀI GIẢNG
GIẢI PHẪU HỌC-2
NGỰC -BỤNG-THẦN KINH TRUNG ƯƠNG-GIẢI PHẪU HỌC ĐẠI CƯƠNG
NGUYỄN QUANG QUYỀN
XB 1986-KHỔ CỰC LỚN-450T
(https://i.imgur.com/x2uPEgfl.jpg)
002
80K
BẠI NÃO
VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
KHỔ LỚN-XB 1993-180T
(https://i.imgur.com/S8NiJ2ol.jpg)
003
70K
VI SINH Y HỌC
KHỔ LỚN-XB 1975-190T
(https://i.imgur.com/kk4QlxVl.jpg)
004
180K
BỆNH HỌC NỘI KHOA
TẬP-1
KHỔ CỰC LỚN-XB 1976-400T.
(https://i.imgur.com/vmEC5afl.jpg)
005
140K
HỒI SỨC NHI KHOA
NGUYÊN LÝ VÀ KỸ THUẬT-2
KHỔ CỰC LỚN-XB 1989-150T
(https://i.imgur.com/inJ5WeCl.jpg)
005 BIS

350K
GIÁ BÌA 700K
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP   đã bán
KHỔ CỰC LỚN-XB 550T-5KG
SÁCH MỚI
(https://i.imgur.com/BSq67pLl.jpg)
(https://i.imgur.com/v0r4Zn6l.jpg)
(https://i.imgur.com/G2lIJXel.jpg)
(https://i.imgur.com/w6YewBTl.jpg)
(https://i.imgur.com/t8nOiW3l.jpg)
(https://i.imgur.com/0Bs8yaJl.jpg)
(https://i.imgur.com/pTil3tml.jpg)
(https://i.imgur.com/j7WVQXHl.jpg)
(https://i.imgur.com/5riCTowl.jpg)
(https://i.imgur.com/erbD6Ldl.jpg)
(https://i.imgur.com/4fBaQzEl.jpg)
(https://i.imgur.com/BrFAzZPl.jpg)
(https://i.imgur.com/9T0qNv1l.jpg)
(https://i.imgur.com/qdTlB18l.jpg)
(https://i.imgur.com/Lu7I2JNl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/12/2018, 16:34:09
006
150K
ĐIỀU DƯỠNG NỘI KHOA
TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐIỀU DƯỠNG TRUNG HỌC
KHỔ LỚN-XB 1999-550T
(https://i.imgur.com/Y7CBXNsl.jpg)
007
150K
BỆNH HỌC NỘI KHOA-1
XB 1989-KHỔ LỚN-350T
(https://i.imgur.com/w121PEpl.jpg)
008
120K
BỆNH DA LIỄU-2
KHỔ LỚN-XB 1983-180T
(https://i.imgur.com/p7RciJil.jpg)
009
150K
DƯỢC THƯ QUỐC GIA VN
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-XB 2002-1200T
(https://i.imgur.com/HwqNcasl.jpg)
010
120K
VỆ SINH XÃ HỘI
KHỔ LỚN-XB 1978-600T
(https://i.imgur.com/0SBT3AVl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/12/2018, 17:26:56
011
140k
GIẢI PHẪU CHI TRÊN
KHỔ LỚN-XB 1972-500T
MẤT BÌA
(https://i.imgur.com/mU1zOJkl.jpg)
(https://i.imgur.com/OWdKzCVl.jpg)
(https://i.imgur.com/v0Y9eQ7l.jpg)
012
180K
GIẢI PHÃU BỆNH
ĐẠI CƯƠNG
P.DUSTIN
TẬP-2
KHỔ LỚN-XB 1981-450T.
(https://i.imgur.com/z52qBpGl.jpg)
014
120K
DƯỢC LỰC HỌC-2
KHỔ LỚN-XB 1979-350T
(https://i.imgur.com/tJqUskHl.jpg)
015
150K
BÀI GIẢNG
MẮT -TAI-MŨI HỌNG
KHỔ LỚN-XB 1987-250T
(https://i.imgur.com/lUWodMIl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/12/2018, 17:36:04
016
180K
SINH LÝ HỌC
TẬP-1
PGS.TRỊNH BỈNH DY
KHỔ LỚN-XB 1999-400T
(https://i.imgur.com/W0qiaKFl.jpg)
017
150K
NHI KHOA-1
KHỔ LỚN-1972-260T
(https://i.imgur.com/QZ5JrW6l.jpg)
018
170K
TRIỆU CHỨNG HỌC
NGOẠI KHOA
KHỔ LỚN-XB 1983-300T
(https://i.imgur.com/IzHrbgKl.jpg)
019
180K
ĐIỀU TRỊ
CẤP CỨU TIM MẠCH
KHỔ LỚN-XB 1991-350T.
(https://i.imgur.com/AYxVxktl.jpg)
(https://i.imgur.com/2hi3Rzxl.jpg)
020
150K
KÝ SINH TRÙNG
Y HỌC
KHỔ LỚN-XB 1997-350T
(https://i.imgur.com/WjH2b96l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/12/2018, 17:45:03
021
180K
DỊ ỨNG HỌC
ĐẠI CƯƠNG
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
NXB MIR-1986-400T.
(https://i.imgur.com/jF8XLc0l.jpg)
(https://i.imgur.com/ePicT3Vl.jpg)
022
180K
BÀI GIẢNG
BỆNH HỌC NỘI KHOA-2
GS. PHẠM KHUÊ
KHỔ LỚN-XB 2008-420T
(https://i.imgur.com/R7qARjBl.jpg)
023
200K
GIẢI PHẪU BỤNG
GS.ĐỖ XUÂN HỢP
KHỔ LỚN-XB 1977-400T
(https://i.imgur.com/g5rBGi5l.jpg)
024
180K
BỆNH HỌC NỘI KHOA-2
KHỔ LỚN-XB 1999-400T
(https://i.imgur.com/XcsclEol.jpg)
025
120K
GIẢN YẾU
BÀO CHẾ HỌC
KHỔ LỚN-XB 1988-400T
(https://i.imgur.com/HJU6IGLl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/12/2018, 04:56:45
026
150k
TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN
NHI KHOA
KHỔ LỚN-XB 2005-480T
GS. NGUYỄN CÔNG KHANH
(https://i.imgur.com/UXt7JWNl.jpg)
027
150K
ĐIỀU DƯỠNG SẢN
PHỤ KHOA
KHỔ LỚN-XB 1996-300T
(https://i.imgur.com/wJBkB9tl.jpg)
028
200K
KỸ THUẬT
Y SINH HÓA
KHỔ LỚN-XB 1974-700T
(https://i.imgur.com/5iKzAOyl.jpg)
029
200K
NHÃN KHOA
TẬP-2
KHỔ LỚN-XB 1972-450T.
(https://i.imgur.com/KsY4RQKl.jpg)
030
180K
BỆNH HỌC NGOẠI
NGỰC
KHỔ LỚN-XB 1987-350T
HOÀNG ĐÌNH CẦU
(https://i.imgur.com/rGtRlpzl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/12/2018, 05:07:03
031
120K
BỆNH HỌC NGOẠI KHOA-2
KHỔ LỚN-XB 1993-100T
(https://i.imgur.com/jGItGnxl.jpg)
032
80K
GIẢI PHẪU NGƯỜI
KHỔ LỚN-XB 1987-250T
(https://i.imgur.com/edUIitbl.jpg)
033
180K
NHI KHOA SAU ĐẠI HỌC-3
KHỔ LỚN-XB 1997-300T
(https://i.imgur.com/XfxJtv9l.jpg)
034
200K
BÀI GIẢNG
SẢN PHỤ KHOA
KHỔ LỚN-XB 1993-600T
(https://i.imgur.com/mzaKC8bl.jpg)
035
120K
BÀI GIẢNG VỀ HỒI SỨC CẤP CỨU-1
KHỔ LỚN-XB 1990-150T
(https://i.imgur.com/FVR7LLyl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/12/2018, 05:18:19
036
200K
NHI KHOA-1
KHỔ LỚN-XB 1982-300T
(https://i.imgur.com/Sx7S0Tcl.jpg)
037
200K
BỆNH HỌC NỘI KHOA-1
KHỔ LỚN-XB 2000-350T
(https://i.imgur.com/lkcHkgjl.jpg)
038
120K
ĐIỀU TRỊ  HỌC
NỘI KHOA-1
KHỔ LỚN-XB 1991-120T
(https://i.imgur.com/sF9Bh48l.jpg)
039
200K
BÀI GIẢNG NHI KHOA-2
KHỔ LỚN 1962-600T
MẤT BÌA SAU
(https://i.imgur.com/GrgSxl0l.jpg)
040
150K
GÂY MÊ HỒI SỨC-1
KHỔ LỚN-XB 1988-200T
(https://i.imgur.com/B55ig6wl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/12/2018, 05:28:53
041
150K
GIẢI PHẪU SINH LÝ
THỂ DỤC THỂ THAO
KHỔ LỚN-XB 1984
300T
(https://i.imgur.com/Dl78TvSl.jpg)
042
200K
CƠ SỞ SINH LÝ
VÀ LÂM SÀNG NỘI TIẾT
A.GROLLMAN
KHỔ LỚN-XB 1975-330T
(https://i.imgur.com/D3qCqbXl.jpg)
(https://i.imgur.com/BgNwWB7l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/12/2018, 08:11:06
043
180k
SINH LÝ HỌC-1
KHỔ LỚN-XB 1976-400T
(https://i.imgur.com/eUWfZarl.jpg)
044
150K
KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
XB 2012-400T
KHỔ LỚN
(https://i.imgur.com/PI1puBkl.jpg)
045
100K
CHUYÊN KHOA SỐT RÉT
KHỔ LỚN-XB 1988-150T
(https://i.imgur.com/ni6n1QDl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/12/2018, 08:18:33
046
150K
SINH LÝ HỌC
Y KHOA
XB 1996-200T
KHỔ LỚN
(https://i.imgur.com/2PIhDu4l.jpg)
047
200K
PHẪU THUẬT
THỰC HÀNH
KHỔ LỚN-XB 1976-400T
(https://i.imgur.com/p10Sc4sl.jpg)
048
150K
BỆNH HỌC
NGOẠI KHOA
KHỔ LỚN-XB 1984-200T
(https://i.imgur.com/7NJpYDbl.jpg)
049
180K
BỆNH HỌC NGOẠI
BỤNG-2
KHỔ LỚN-XB 1986-300T
(https://i.imgur.com/psbM4qwl.jpg)
050
150K
(https://i.imgur.com/bZ0Sch5l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/12/2018, 08:28:48
051
100K
BỆNH GAN MẬT
KHỔ LỚN-XB 1982-250T
(https://i.imgur.com/1QnygbKl.jpg)
052
180K
THỦ THUẬT VÀ
PHẪU THUẬT SẢN KHOA
KHỔ LỚN-XB 1976-250T
(https://i.imgur.com/XSLPekZl.jpg)
053
200K
CHUYÊN ĐỀ
TIM MẠCH-2
KHỔ LỚN-XB 1974-300T
(https://i.imgur.com/OgOPsEJl.jpg)
054
100K
KỸ THUẬT DƯỢC
1971-1975
KHỔ LỚN-XB 1977-300T
(https://i.imgur.com/ttleMerl.jpg)
055
150K
BÀI GIẢNG
SINH LÝ HỌC
KHỔ LỚN-XB 1987-300T
(https://i.imgur.com/xZ4at3fl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/12/2018, 12:31:08
056
180k
BỆNH HỌC NGOẠI
NGỰC
KHỔ LỚN-XB 1987-350T
(https://i.imgur.com/zdlIp5il.jpg)
057
80K
BẠI NÃO
VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
KHỔ LỚN-XB 1993-160T
(https://i.imgur.com/bCLgEa4l.jpg)
058
120K
ĐIỀU TRỊ NHI KHOA
KHỔ LỚN-XB 2008-260T
(https://i.imgur.com/MhLQrz6l.jpg)
059
180K
BỆNH HỌC
NỘI KHOA-1
KHỔ LỚN-XB 1996-350T
(https://i.imgur.com/4gvkDcJl.jpg)
060
200K
BÀI GIẢNG
GIẢI PHẪU HỌC-1
CHI TRÊN CHI DƯỚI-ĐẦU MẶT CỔ
KHỔ LỚN-XB 86-450T
(https://i.imgur.com/3QTfI9hl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/12/2018, 12:42:33
061
250K
KỸ THUẬT
ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG-1
KHỔ LỚN-XB 1976-350T
(https://i.imgur.com/mE2syRNl.jpg)
062
150K
KHÁM LÂM SÀNG
THẦN KINH
KHỔ LỚN-XB 1978-180T
(https://i.imgur.com/AM57gjKl.jpg)
063
200K
PHỤC HỘI
TRẺ TÀN TẬT
TẠI CỘNG ĐỒNG
KHỔ LỚN-XB 1992-800T
(https://i.imgur.com/DbWgJyal.jpg)
064
150K
KHÁM LÂM SÀNG
THẦN KINH
KHỔ LỚN-XB 1978-160T.
(https://i.imgur.com/j7GPOfZl.jpg)
065
150K
BỆNH CÙI
KHỔ LỚN-XB 1971-
(https://i.imgur.com/B8lXfGXl.jpg)
066
120K
LÂM SÀNG
KHỔ LỚN-XB 1992-200T
(https://i.imgur.com/0OsrDRml.jpg)
067
100K
KẾ HOẠCH
(https://i.imgur.com/oaupRUOl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 24/12/2018, 03:51:52
068
300k/2c
NỘI KHOA CƠ SỞ
TRIỆU CHỨNG HỌC NỘI KHOA
KHỔ LỚN-XB 1998-900T
(https://i.imgur.com/O7XbWSnl.jpg)
(https://i.imgur.com/Zzr6j7Sl.jpg)
069
150K
SINH HỌC
KHỔ LỚN-XB 1978-450T
(https://i.imgur.com/FwzeqWNl.jpg)
070
140K
KÝ SINH TRÙNG
ỨNG DỤNG TRONG
Y HỌC
KHỔ LỚN-XB 1978-300T
(https://i.imgur.com/xtvS5yZl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 24/12/2018, 03:59:30
071
200K
BÀI GIẢNG
GIẢI PHẪU HỌC-2
KHỔ LỚN-XB 1986-450T.
(https://i.imgur.com/mRoVB9Il.jpg)
072
140K
BỆNH HỌC TRUYỀN NHIỄM
KHỔ LỚN-XB 2002-450T
(https://i.imgur.com/dIBqaYFl.jpg)
073
180K
NHI KHOA
KHỔ LỚN-XB 1995-300T
(https://i.imgur.com/btnimerl.jpg)
074
150K
DI TRUYỀN HỌC
KHỔ LỚN-XB 2001-650T
(https://i.imgur.com/VNud3sSl.jpg)
075
180K
TAI MŨI HỌNG
THỰC HÀNH
TẬP-1
KHỔ LỚN-XB 1994-400T
(https://i.imgur.com/PKsqncNl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 24/12/2018, 04:12:31
076
180K
BỆNH HỌC NGOẠI
ĐẠI CƯƠNG
KHỔ LỚN-XB 1987-320T
(https://i.imgur.com/v1WFc50l.jpg)
077
200K
BÁCH KHOA THƯ
BỆNH HỌC-1
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN-XB 1991-400T
(https://i.imgur.com/KUjYlEvl.jpg)
(https://i.imgur.com/2wHbmQtl.jpg)
(https://i.imgur.com/gWKNGlXl.jpg)
(https://i.imgur.com/hZ4aP8ql.jpg)
078
300K
CẨM NANG PHÒNG MỔ
KHỔ CỰC LỚN-XB 1956-SÁCH SONG NGỮ
IN TẠI CALI

(https://i.imgur.com/cCaF9ISl.jpg)
(https://i.imgur.com/RPxKkIDl.jpg)
(https://i.imgur.com/TAaUmAdl.jpg)
(https://i.imgur.com/HTVQQ4ol.jpg)
079
200K
CHUYÊN ĐỀ TIM MẠCH-1
KHỔ CỰC LỚN-XB 1972-360T
(https://i.imgur.com/wDzddiMl.jpg)
080
200K
TÓM TẮT
TỔ CHỨC HỌC
VÀ BÀO THAI HỌC
KHỔ CỰC LỚN-XB 1960-450T
(https://i.imgur.com/drgoHByl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 24/12/2018, 04:21:37
081
150K
BỆNH HỌC NGOẠI KHOA
TIÊU HÓA
KHỔ CỰC LỚN-XB 2003-300T
(https://i.imgur.com/ST8gLNTl.jpg)
082
100K
THỰC HÀNH
GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ NGƯỜI
KHỔ LỚN-XB 1984-150T
(https://i.imgur.com/iIdYhvrl.jpg)
083
300K
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH
VÀ TÁI TẠO MẶT
KHỔ LỚN DÀI
XB 1982-450T
(https://i.imgur.com/ufA7CPml.jpg)
(https://i.imgur.com/FASQP3xl.jpg)
(https://i.imgur.com/ncMhY2Vl.jpg)
(https://i.imgur.com/aRZ4tK5l.jpg)
(https://i.imgur.com/QcDpxJMl.jpg)
(https://i.imgur.com/I5U2f9Jl.jpg)
(https://i.imgur.com/pGOaUhOl.jpg)
(https://i.imgur.com/poxYcdPl.jpg)
084
80K
THẢM HỌA THIÊN TAI
KHỔ CỰC LỚN-XB 2003-320T
(https://i.imgur.com/16sSEWxl.jpg)
085
60K
UNG THƯ VÒM HỌNG
KHỔ LỚN-XB 2003-150T
(https://i.imgur.com/cYbPjpVl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 24/12/2018, 04:32:16
086
180K
TRIỆU CHỨNG HỌC
NGOẠI KHOA
KHỔ CỰC LỚN-XB 1983-300T
(https://i.imgur.com/66KRXf1l.jpg)
087
150K
ĐIỀU TRỊ HỌC
NỘI KHOA-2
KHỔ CỰC LỚN-XB 1991-200T
(https://i.imgur.com/PHXlFJ0l.jpg)
088
180K
TRIỆU CHỨNG HỌC
NỘI KHOA-2
KHỔ CỰC LỚN-XB 1987-280T
(https://i.imgur.com/t7Ca4vBl.jpg)
089
180K
TRIỆU CHỨNG HỌC
NGOẠI KHOA
KHỔ LỚN-XB 1990-300T
(https://i.imgur.com/3CGou0ol.jpg)
090
100K
VỆ SINH HOÀN CẢNH
KHỔ CỰC LỚN-XB 1974-400T
(https://i.imgur.com/EvUgAiul.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/12/2018, 05:42:46
091
120k
DƯỢC LỰC HỌC
KHỔ LỚN-XB 2000-750T
(https://i.imgur.com/EvUgAiul.jpg)
092
180K
BỆNH HỌC
BÀO THAI
VÀ SƠ SINH-2
KHỔ, LỚN-XB 1979-450T
(https://i.imgur.com/Dwy4oTdl.jpg)
093
180K
BỆNH HỌC NGOẠI-2
BỤNG
KHỔ CỰC LỚN-XB 1986-300T
GS. NGUYỄN DƯƠNG QUANG
(https://i.imgur.com/NKTGDCZl.jpg)
094
180K
GIẢI PHẪU HỌC-1
KHỔ CỰC LỚN-XB 1995-550T
(https://i.imgur.com/X62c7thl.jpg)
095
100K
HUẤN LUYỆN Y SĨ
KHỔ LỚN-XB 1969-250T
(https://i.imgur.com/XQeUzpdl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/12/2018, 05:50:32
096
180K
BỆNH HỌC NỘI KHOA-2
ĐẶNG VĂN CHUNG
KHỔ LỚN-XB 1974-400T
(https://i.imgur.com/wpY3A1pl.jpg)
097
120K
ĐIỆN NÃO ĐỒ
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 2002-280T
(https://i.imgur.com/dHu9ZLNl.jpg)
098
150K
DI TRUYỀN HỌC
ĐỘNG VẬT
F.B.HUTT
KHỔ LỚN-XB 1978-500T
(https://i.imgur.com/UCbdKwLl.jpg)
099
180K
NỘI TIẾT HỌC
ĐẠI CƯƠNG
KHỔ LỚN-XB 1997-900T
(https://i.imgur.com/fJczlcUl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/12/2018, 04:54:55
100
80k
BỆNH GAN MẬT
KHỔ LỚN-XB 1982-250T
(https://i.imgur.com/GFWGf2Xl.jpg)
101
180K
BÀI GIẢNG
SINH LÝ BỆNH
KHỔ LỚN-XB 1963-400T
(https://i.imgur.com/Qogec1xl.jpg)
102
150K
KÝ SINH TRÙNG
VÀ BỆNH KÝ SINH TRÙNG
Ở NGƯỜI-2
KHỔ CỰC LỚN-XB 1974-400T
(https://i.imgur.com/PHM4apnl.jpg)
103
80K
THỰC VẬT DƯỢC
KHỔ LỚN-XB 2007-350T
(https://i.imgur.com/sLX09bVl.jpg)
104
150K
BỆNH TIÊU HÓA
GAN- MẬT
KHỔ LỚN-XB 2006-500T
(https://i.imgur.com/Fgpi7eGl.jpg)
105
150K
TRIỆU CHỨNG HỌC
NGOẠI KHOA
KHỔ CỰC LỚN-XB 1976-300T
(https://i.imgur.com/LtGPlNMl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/12/2018, 14:36:10
106
120k
Y - XÃ HỘI HỌC
KHỔ CỰC LỚN-XB 82-300T
(https://i.imgur.com/D4K45wJl.jpg)
107
150K
BỆNH HỌC
NỘI KHOA-NHI KHOA
TRUYỀN NHIỂM
KHỔ CỰC LỚN-XB 1977-400T
(https://i.imgur.com/DMa4RSal.jpg)
108
100K
THỰC VẬT HỌC-1
KHỔ LỚN-XB 250T
MẤT BÌA SAU
(https://i.imgur.com/I2CdoTZl.jpg)
109
150K
SUY TIM
TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG
KHỔ LỚN-XB 2001-330T
(https://i.imgur.com/sLmM57Ul.jpg)
110
150K
CHẨN ĐOÁN X QUANG
LÂM SÀNG
KHỔ LỚN-XB 1975-350T
(https://i.imgur.com/tuqoWkzl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/12/2018, 14:40:35
111
100K
SỔ TAY
DỊCH TỄ HỌC
KHỔ LỚN-XB 1992-180T
(https://i.imgur.com/tuqoWkzl.jpg)
112
150K
BỆNH HỌC NGOẠI KHOA-2
KHỔ CỰC LỚN-XB 99-200T
(https://i.imgur.com/iqqYzmnl.jpg)
114
150K
NHI KHOA-1
KHỔ CỰC LỚN-XB 1981-250T
(https://i.imgur.com/d5rCcunl.jpg)
115
150K
BỆNH HỌC
BÀO THAI
VÀ SƠ SINH-1
KHỔ CỰC LỚN-XB 1979-280T
(https://i.imgur.com/NOvyEnkl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/12/2018, 14:46:25
116
180K
NỘI TIẾT HỌC
ĐẠI CƯƠNG
KHỔ LỚN-XB -900T-2KG
(https://i.imgur.com/NeHrOiel.jpg)
117
100K
KIỂM NGHIỆM THUỐC-1
KHỔ CỰC LỚN-XB 1971-300T
(https://i.imgur.com/zvoEYWsl.jpg)
118
180K
SẢN PHỤ KHOA
KHỔ CỰC LỚN-XB 1972-350T
(https://i.imgur.com/h2m4rIAl.jpg)
119
150K
BỆNH HỌC NGOẠI KHOA-1
KHỔ CỰC LỚN-XB 1992-200T
(https://i.imgur.com/U13y4UBl.jpg)
120
120K
PHẪU THUẬT
GAN MẬT
KHỔ CỰC LỚN-XB 2005-200T
(https://i.imgur.com/r7y3XdVl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/12/2018, 15:51:55
121
150K
BỆNH HỌC NGOẠI KHOA-1
KHỔ CỰC LỚN-XB 99-300T
(https://i.imgur.com/iBNqTaLl.jpg)
122
180K
SINH HÓA LÂM SÀNG-1
KHỔ CỰC LỚN-XB 1971-350T
(https://i.imgur.com/JXu7iyDl.jpg)
123
150K
BỆNH HỌC NGOẠI KHOA-2
KHỔ CỰC LỚN-XB 1971-350T
(https://i.imgur.com/RyG5Bzll.jpg)
124
200K
BỆNH TRUYỀN NHIỄM
MIỀN NHIỆT ĐỚI
KHỔ CỰC LỚN-XB 1972-600T
SÁCH MỸ TÀI TRỢ
(https://i.imgur.com/ajQONUgl.jpg)
125
120K
QUY CHẾ
DƯỢC CHÍNH
KHỔ LỚN-XB 1980-220T
(https://i.imgur.com/b7uRoMdl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/12/2018, 15:59:28
126
150K
DI TRUYỀN HỌC
KHỔ CỰC LỚN-XB 2006-600T
(https://i.imgur.com/h9Bobhbl.jpg)
127
150K
BSIF GIẢNG NHI KHOA-1
KHỔ CỰC LỚN-XB 1980-400T.
(https://i.imgur.com/X6JI0tnl.jpg)
128
180K
NHI KHOA-2
KHỔ CỰC LỚN-XB 1971-400T
(https://i.imgur.com/6QjD56xl.jpg)
129
180K
ĐIỀU TRỊ HỌC
KHỔ CỰC LỚN-XB 1971-300T.
(https://i.imgur.com/7yqAgqLl.jpg)
130
150K
BỆNH HỌC NỘI KHOA-2
KHỔ CỰC LỚN-XB 1989-350T
(https://i.imgur.com/v41gm91l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/12/2018, 16:09:11
131
150K
BỆNH HỌC NỘI KHOA-3
CÁC BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA
BÌA CỨNG-XB 1957-160T
(https://i.imgur.com/mz0xTvol.jpg)
132
150K
CHUYÊN ĐỀ
SẢN PHỤ KHOA-2
KHỔ CỰC LỚN-XB 1976-180T
(https://i.imgur.com/WuYGQJDl.jpg)
133
100K
GIẢI PHẪU NGƯỜI
KHỔ LỚN-XB 1987-250T
(https://i.imgur.com/SSfdtcNl.jpg)
134
150K
PHẪU THUẬT THỰC HÀNH
KHỔ CỰC LỚN-XB 1994-200T
(https://i.imgur.com/kIvRBkZl.jpg)
135
150K
NGOẠI KHOA
SẢN PHỤ KHOA
KHỔ CỰC LỚN-XB 1977-300T
(https://i.imgur.com/b86Z7Jll.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/12/2018, 16:16:50
136
120K
NGOẠI KHOA CHIẾN TRANH
KHỔ CỰC LỚN-XB 1981-200T
(https://i.imgur.com/eHmvIyUl.jpg)
137
250K
SỔ TAY PHẪU THUẬT VIÊN
BẰNG HÌNH VẼ
KHỔ CỰC LỚN-XB 1987-300T
(https://i.imgur.com/hUfnqpTl.jpg)
138
70K
PHƯƠNG PHÁP HỌC
KHỔ LỚN-XB 1984-NXB MIR-200T
(https://i.imgur.com/ePBVmbql.jpg)
139
180K
ĐIỀU TRỊ HỌC
KHỔ CỰC LỚN-XB 1978-300T
(https://i.imgur.com/Hy4ZTHBl.jpg)
140
250K
KHÁI LUẬN VỀ NHI KHOA-3
KHỔ CỰC LỚN-XB 1982-600T
(https://i.imgur.com/ZRvDhZQl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 27/12/2018, 05:11:07
141
150k
GIẢI PHẪU NGƯỜI-2
KHỔ CỰC LỚN-XB 1971-250T
(https://i.imgur.com/g0sLXIil.jpg)
142
100K
Y PHÁP HỌC
KHỔ CỰC LỚN-XB 2002-220T
(https://i.imgur.com/smDj2nLl.jpg)
143
250K
BỆNH HỌC NGOẠI
SAU ĐẠI HỌC
BỤNG
KHỔ CỰC LỚN-XB 2001-400T
(https://i.imgur.com/j1QUSP0l.jpg)
144
150K
BÀI GIẢNG
NHI KHOA-1
KHỔ CỰC LỚN-XB 1991-250T
(https://i.imgur.com/CLTcGg2l.jpg)
145
150K
CẤP CỨU NGOẠI KHOA
CHUYÊN ĐỀ VỀ TẮC RUỘT
KHỔ LỚN-XB 01-200T
(https://i.imgur.com/BMhLQq2l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 27/12/2018, 05:29:50
146
250K
KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ
GÃY XƯƠNG-3
KHỔ LỚN-XB 1982-350T
(https://i.imgur.com/WafvuUAl.jpg)
147
150K
PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC
KHỔ CỰC LỚN-XB 1984-200T
(https://i.imgur.com/JKxMl59l.jpg)
148
200K
ĐIỀU TRỊ HỌC
KHỔ CỰC LỚN-XB 1970-400T
(https://i.imgur.com/Xf1hPzQl.jpg)
149
150K
KHUYẾN CÁO
KHỔ CỰC LỚN
(https://i.imgur.com/aYKltQ1l.jpg)
150
150K
SINH LÝ HỌC
Y KHOA
BỘ MÔN SINH LÝ HỌC
KHỔ CỰC LỚN-XB 1996-250T
(https://i.imgur.com/8Jtrvynl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 27/12/2018, 05:39:37
151
200K
SẢN PHỤ KHOA-2
KHỔ CỰC LỚN-XB 2008-700T
(https://i.imgur.com/IjaNn32l.jpg)
152
150K
NHI KHOA SAU ĐẠI HỌC-2
KHỔ LỚN-XB 1997-400T
(https://i.imgur.com/XBfLgr8l.jpg)
153
180K
CẨM NANG ĐIỀU TRỊ
NHI KHOA
KHỔ LỚN-XB 1991-500T
(https://i.imgur.com/WtdYjgxl.jpg)
154
150K
KÝ SINH TRÙNG
Y HỌC
KHỔ CỰC LỚN-XB 1994-500T
(https://i.imgur.com/7Ujct8Dl.jpg)
155
150K
BÀI GIẢNG
SINH LÝ BỆNH
KHỔ CỰC LỚN-XB 90-250T
(https://i.imgur.com/MP4suXOl.jpg)
156
150K
SẢN PHỤ KHOA
KHỔ CỰC LỚN-XB 1992-200T
(https://i.imgur.com/E7K6c5Pl.jpg)
157
180K
ĐIỀU TRỊ HỌC
KHỔ CỰC LỚN-XB 1978-400T
(https://i.imgur.com/xG39kD6l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/12/2018, 06:05:10
158
100K
SỔ TAY
ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA-1
TÀI LIỆU DỊCH
XB 1990-1990-500T
(https://i.imgur.com/APuOuEhl.jpg)
159
50K
DƯỢC LÝ TUỔI GIÀ
BÌA CỨNG-NXB MIR-290T
(https://i.imgur.com/5anUdL2l.jpg)
160
100K
CẮT GAN
TÔN THẤT TÙNG
BÌA CỨNG-XB 1971-300T
(https://i.imgur.com/qRp7P10l.jpg)
(https://i.imgur.com/631yc7el.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 29/12/2018, 04:48:06
161
20k
BỆNH UNG THƯ
(https://i.imgur.com/pVHNH97l.jpg)
162
20K
MẮC BỆNH HÔ HẤP
(https://i.imgur.com/HkAtQrHl.jpg)
163
20K
NHỒI MÁU CƠ TIM
(https://i.imgur.com/wiZiJf2l.jpg)
164
10K
BẠN NÊN DÙNG
(https://i.imgur.com/3mzOigVl.jpg)
165
40K
TRIỆU CHỨNG HỌC
THẦN KINH
XB 1983-300T
(https://i.imgur.com/JWtgCigl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 29/12/2018, 04:52:32
166
20K
BỆNH TIM MẠCH
(https://i.imgur.com/urhmcKql.jpg)
167
10K
BỆNH BƯỚU CỔ
(https://i.imgur.com/7rAXeaCl.jpg)
168
30K
VIÊM KHỚP
(https://i.imgur.com/sIV9bCEl.jpg)
169
20K
BỆNH TIM MẠCH
(https://i.imgur.com/urNR8Zql.jpg)
170
20K
LẤY CHỒNG
(https://i.imgur.com/Hmj1c5Tl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 29/12/2018, 04:57:02
171
20K
KHI XA THẦY THUỐC
(https://i.imgur.com/VwnRc0Ul.jpg)
172
70K
UNG THƯ HỌC
LÂM SÀNG-1
XB 1986-300T
(https://i.imgur.com/DWyRpMUl.jpg)
173
20K
DỊCH TỂ HỌC
(https://i.imgur.com/rH5yfAKl.jpg)
174
10K
(https://i.imgur.com/qVQo5oIl.jpg)
175
30K
BIỆT DƯỢC
(https://i.imgur.com/cWhWjItl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 29/12/2018, 04:59:55
176
40K
BỆNH CẤP CỨU
(https://i.imgur.com/tkbkpHYl.jpg)
177
40K
BÉ GÁI
NXB MIR-300T
(https://i.imgur.com/Q4Gm9jal.jpg)
178
30K
CẦM MÁU
(https://i.imgur.com/tIjURMSl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/12/2018, 19:19:34
179
30K
SINH CON THEO
(https://i.imgur.com/SihH088l.jpg)
180
30K
TIM MẠCH
(https://i.imgur.com/0WGtSAbl.jpg)
181
30K
NHÃN KHOA
(https://i.imgur.com/z9DpFWll.jpg)
182
30K
CHUYÊN ĐỀ Y HỌC-VII
(https://i.imgur.com/Uc7a9NDl.jpg)
183
20K
DA
(https://i.imgur.com/SJV3nnTl.jpg)
184
30K
BẢO VỆ SỨC KHỎE NGƯỜI
CAO TUỔI
(https://i.imgur.com/4qD7YE0l.jpg)
185
50K
DI TRUYỀN HỌC
NXB MIR-300T
(https://i.imgur.com/ZbU21oVl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/12/2018, 19:23:08
186
30K
CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG
(https://i.imgur.com/37Jyupfl.jpg)
187
40K
MẤT CÂN BẰNG
(https://i.imgur.com/vFBvlbFl.jpg)
188
30K
CƠ THỂ CON NGƯỜI
(https://i.imgur.com/5XXpctZl.jpg)
189
30K
ỨNG DỤNG
(https://i.imgur.com/agiWzTYl.jpg)
190
30K
CHĂM SÓC SỨC KHỎE
(https://i.imgur.com/DLxp6sHl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/12/2018, 05:33:53
191
10K
(https://i.imgur.com/h1KPwppl.jpg)
192
30K
BỆNH TTAI MŨI HỌNG
XB 2006-250T
(https://i.imgur.com/PfXWEPnl.jpg)
193
20K
CHẨN ĐOÁN BỆNH
(https://i.imgur.com/19J0VVql.jpg)
194
60K
GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
(https://i.imgur.com/nNA8DQ5l.jpg)
195
10K
(https://i.imgur.com/LqY17uwl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/12/2018, 05:37:20
196
10K
(https://i.imgur.com/7ns6iQ4l.jpg)
197
10K
(https://i.imgur.com/9cAc2m0l.jpg)
198
40K
NGHIÊN CỨU Y HỌC
(https://i.imgur.com/63DegJjl.jpg)
199
50K
CHẨN ĐOÁN X. QUANG
TIM PHỔI
XB 1990-350T
(https://i.imgur.com/H2aCyIsl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/01/2019, 05:40:20
200
50K
BỆNH DA LIỄU
(https://i.imgur.com/kQtKKHCl.jpg)
201
40K
NHÂN VIÊN Y TẾ CỘNG ĐỒNG
(https://i.imgur.com/v8XXCsel.jpg)
202
40K/2C
BỆNH TẬT TRẺ EM
(https://i.imgur.com/k5jiKOel.jpg)
(https://i.imgur.com/iK8Ombal.jpg)
203
60K
CHI TIẾT VỀ CƠ THỂ CON NGƯỜI
(https://i.imgur.com/upUPbJql.jpg)
204
20K
DẠ DÀY
(https://i.imgur.com/w4wn6jUl.jpg)
205
50K
SỔ TAY THẦY THUỐC
TUYẾN CƠ SỞ
BÌA CỨNG-XB 1989-400T
(https://i.imgur.com/KejU1mol.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/01/2019, 05:44:44
206
50K
DƯỢC LÝ TUỔI GIÀ
BÌA CỨNG-NXB MIR
(https://i.imgur.com/go55n78l.jpg)
207
30K
CẢM XẠ
(https://i.imgur.com/AUsutOvl.jpg)
208
30K
KHÁM PHÁ
(https://i.imgur.com/OggTslql.jpg)
209
30K
HOA LIỄU
(https://i.imgur.com/Jvp49zml.jpg)
210
50K
CHĂM SÓC SỨC KHỎE
(https://i.imgur.com/nfIRmXql.jpg)
211
40K
THUỐC
XB 1964-250T
(https://i.imgur.com/54GUA2Dl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/01/2019, 17:20:00
212
40K
CÂU CHUYỆN THẤY LANG-5
XB 2006-230T
(https://i.imgur.com/qysg2LMl.jpg)
214
30K
CÂU CHUYỆN THẦY LANG-2.
(https://i.imgur.com/bQqyR7Ql.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 07/01/2019, 16:41:40
215
20K
BỆNH TIỂU ĐƯỜNG
(https://i.imgur.com/KKwfpfal.jpg)
216
30K
NGOẠI KHOA THỜI CHIẾN
(https://i.imgur.com/ZhrgOBpl.jpg)
217
30K
RĂNG MIỆNG
(https://i.imgur.com/00Nq5E5l.jpg)
218
30K
NGỘ ĐỘC
(https://i.imgur.com/7hDQ6Mcl.jpg)
219
20K
THẮC MẮC
(https://i.imgur.com/DTwlln9l.jpg)
220
20K
GIẢM MẬP
(https://i.imgur.com/qtviL6el.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 07/01/2019, 16:46:31
221
40K
THUỐC GÂY MÊ
(https://i.imgur.com/nLWheadl.jpg)
222
70K
BIỆT DƯỢC
(https://i.imgur.com/YoHQoOBl.jpg)
223
30K
ĐỌC ĐIỆN TIM
(https://i.imgur.com/PZKDJcIl.jpg)
224
30K
CÁN BỘ Y TẾ
(https://i.imgur.com/LSUmviAl.jpg)
225
80K
HƯỚNG DẪN
THỰC HÀNH ĐIỀU TRỊ-2
XB 1990-500T
(https://i.imgur.com/QYNTpKwl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 07/01/2019, 16:51:53
226
20K
ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
(https://i.imgur.com/4q62mFml.jpg)
227
20K
TUYẾN TIỀN LIỆT.
(https://i.imgur.com/sSMVKetl.jpg)
228
30K
THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM
(https://i.imgur.com/QQnUZ5Ql.jpg)
229
80K
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH-2.
(https://i.imgur.com/QYNTpKwl.jpg)
230
80K
SẢN PHỤ KHOA-1
XB 1998-700T
(https://i.imgur.com/OhtDqOol.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 08/01/2019, 14:19:40
231
80k
SẢN PHỤ KHOA-2
XB 1990-500T
(https://i.imgur.com/oItM8aWl.jpg)
232
20K
ĐỐI VỚI TRẺ EM
(https://i.imgur.com/Xhgcy1Bl.jpg)
233
20K
NỘI KHOA
(https://i.imgur.com/hXsvp3yl.jpg)
234
20K
Y TẾ TRƯỜNG HỌC
(https://i.imgur.com/GiaoVFVl.jpg)
235
30K
Y TẾ CƠ SỞ.
(https://i.imgur.com/VLUBrSfl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 08/01/2019, 14:27:10
236
60K
GIẢI PHẨU SINH LÝ
XB 1989-350T
(https://i.imgur.com/pXc1Mbzl.jpg)
237
20K
Ở NƠI XA THẦY THUỐC
(https://i.imgur.com/ykSPJr2l.jpg)
238
100K
SỔ TAY THẦY THUỐC
THỰC HÀNH
BÌA CỨNG-XB 1983-900T
(https://i.imgur.com/JBRn8B8l.jpg)
(https://i.imgur.com/xD5UEtjl.jpg)
239
20K
ĐAU ĐẦU
(https://i.imgur.com/q75BgpPl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 09/02/2019, 04:49:26
240
50K
CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC
NXB MIR-300T
(https://i.imgur.com/abpCdGyl.jpg)
241
30K
VIÊM MŨI DỊ ỨNG
XB 1984-300T
(https://i.imgur.com/QETxzQhl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/03/2019, 14:17:20
242
30K
VIÊM GAN
(https://i.imgur.com/FX4HqUMl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/03/2019, 05:44:41
243
100K
SẢN PHỤ KHOA-1
XB 1998-600T
(https://i.imgur.com/rOXa1HWl.jpg)
244
20K
BỆNH TIỂU ĐƯỜNG
(https://i.imgur.com/vlUASqRl.jpg)
245
20K
NGOẠI KHOA THỜI CHIẾN
(https://i.imgur.com/slgK1Ihl.jpg)
246
20K
RĂNG MIỆNG
(https://i.imgur.com/ofuabUDl.jpg)
247
40K
GÂY MÊ
(https://i.imgur.com/UfOLscYl.jpg)
248
80K
THUỐC VÀ BIỆT DƯỢC
1990-800T
(https://i.imgur.com/JE94POVl.jpg)
249
30K
NGỘ ĐỘC
(https://i.imgur.com/fcOxZFKl.jpg)
250
10K
(https://i.imgur.com/pYz6znel.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/03/2019, 05:50:31
251
30K
ĐỌC ĐIỆN TIM.
(https://i.imgur.com/qYANViLl.jpg)
252
20K
SỔ TAY CÁN BỘ
(https://i.imgur.com/OBxrvF9l.jpg)
253
20K
CẨM NANG
(https://i.imgur.com/z0CLJfxl.jpg)
254
30K
PHẨU THUẬT CÁC BỆNH TIM
(https://i.imgur.com/RfXhg2Wl.jpg)
255
20K
ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
(https://i.imgur.com/fV1FZWNl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/03/2019, 15:18:37
256
100k
UNG THƯ HỌC LÂM SÀNG-1
XB 1986-350T
(https://i.imgur.com/Yw6Chrzl.jpg)
257
30K
BỆNH TIỂU ĐƯỜNG
(https://i.imgur.com/vMAehxxl.jpg)
258
40K
DINH DƯỠNG THỰC HÀNH
(https://i.imgur.com/MlGvCq1l.jpg)
259
30K
CHỮA BỆNH BẤT LỰC
(https://i.imgur.com/ojWDrbPl.jpg)
260
120K
SẢN PHỤ KHOA-2
XB 1996-500T
(https://i.imgur.com/FISPRwjl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/03/2019, 15:25:20
261
120K
CẤP CỨU NỘI KHOA
DỊCH
XB 1998-400T.
(https://i.imgur.com/qGzBdXPl.jpg)
262
20K
CUỘC SỐNG
(https://i.imgur.com/habLWiUl.jpg)
263
20K
LÂY TRUYỀN
(https://i.imgur.com/gG1HMxhl.jpg)
264
20K
CHUYỆN ẤY
(https://i.imgur.com/xpIfReLl.jpg)
265
30K
GÃY XƯƠNG
(https://i.imgur.com/ZkiJAegl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/03/2019, 15:31:12
266
20K
CHỮA BỆNH KHI XA THẦY THUỐC
(https://i.imgur.com/j1W39qGl.jpg)
267
20K
BỆNH CAO HUYẾT ÁP
(https://i.imgur.com/ht9Yrzsl.jpg)
268
60K
SẢN PHỤ KHOA
(https://i.imgur.com/NCDtL6hl.jpg)
269
20K
NGƯỜI CAO TUỔI
(https://i.imgur.com/JPnbF6dl.jpg)
270
120K
THỰC HÀNH ĐIỀU TRỊ-2
(https://i.imgur.com/WmMe5wxl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/03/2019, 15:37:20
271
10K
QUÊN
(https://i.imgur.com/kbt0fYSl.jpg)
272
30K
SINH LÝ TÌNH DỤC
(https://i.imgur.com/7Y9PNbhl.jpg)
273
20K
MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẢO
(https://i.imgur.com/kFh2upKl.jpg)
274
30K
THUỐC CHỮA ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
(https://i.imgur.com/CH0Y1ewl.jpg)
275
150K
PHẨU THUẬT THỰC HÀNH
XB 1976-500T
(https://i.imgur.com/mROe3hjl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/03/2019, 15:42:23
276
120K
BỆNH TRUYỀN NHIỂM
XB 1997-500T
(https://i.imgur.com/90LcxAOl.jpg)
277
30K
TUYẾN TIỀN LIỆT
(https://i.imgur.com/qKHCLSil.jpg)
278
30K
ĐƯỜNG SINH DỤC
(https://i.imgur.com/UhIHyp7l.jpg)
279
30K
ĐAU THẮT LƯNG
(https://i.imgur.com/omgSVTWl.jpg)
280
80K
BÀI GIẢNG
SẢN PHỤ KHPA-2
(https://i.imgur.com/ZL9UMdyl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/03/2019, 15:46:45
281
70K
BỆNH LAO.
(https://i.imgur.com/OFrEHVTl.jpg)
282
40K
CẤP CỨU
(https://i.imgur.com/NCDtL6hl.jpg)
283
40K
CẤP CỨU NỘI KHOA
(https://i.imgur.com/Xq861sfl.jpg)
284
120K
(https://i.imgur.com/ZqfVPmSl.jpg)
285
40K
KHÁNG SINH
(https://i.imgur.com/W4DYLw5l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/03/2019, 15:52:41
286
120K
SỔ TAY THẦY THUỐC
THỰC HÀNH-1
XB 1994-500T
(https://i.imgur.com/SzxF7fkl.jpg)
287
30K
PHỤ KHOA
(https://i.imgur.com/eOUPcz5l.jpg)
288
120K
ĐIỀU TRỊ-1
(https://i.imgur.com/dAqlHGAl.jpg)
289
20K
CHẨN ĐOÁN BỆNH
(https://i.imgur.com/fTM1OPnl.jpg)
290
20K
CHẾ ĐỘ
(https://i.imgur.com/n7KJIQql.jpg)
291
20K
RƯỢU
(https://i.imgur.com/wV2im4Sl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/03/2019, 16:40:13
292
30k
TÌNH YÊU
(https://i.imgur.com/MAeOC3nl.jpg)
293
30K
SỬ DỤNG THUỐC
(https://i.imgur.com/VKqXbK0l.jpg)
294
30K
TIM
(https://i.imgur.com/2yQZ0mxl.jpg)
295
30K
ĐAU ĐẦU MÃN TÍNH
(https://i.imgur.com/RlBGVhpl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/03/2019, 16:44:13
296
20K
HÚT THUỐC
(https://i.imgur.com/wGul9ONl.jpg)
297
30K
BỆNH GAN
(https://i.imgur.com/DyKe4csl.jpg)
298
140K
THỰC HÀNH ĐIỀU TRỊ-2
(https://i.imgur.com/R2NBvKNl.jpg)
299
50K
THẦY THUỐC TUYẾN CƠ SỞ
(https://i.imgur.com/J8i7JRel.jpg)
300
60K
BỆNH HỌC NGOẠI KHOA-2
(https://i.imgur.com/I7KLtkol.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/03/2019, 16:49:00
301
20K
PHỤ NỮ
(https://i.imgur.com/py5OGtCl.jpg)
302
30K
PHƯƠNG CHÂM PHÒNG BỊNH
(https://i.imgur.com/QAVJrhwl.jpg)
303
20K
NUÔI DẠY CON
(https://i.imgur.com/2uMOos5l.jpg)
304
20K
TRESS
(https://i.imgur.com/UlGJTVLl.jpg)
305
20K
NƠI XA THẦY THUỐC
(https://i.imgur.com/tGHAdqEl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/03/2019, 16:53:02
306
40K
HỘ SINH XÃ
(https://i.imgur.com/A6rWrNjl.jpg)
307
20K
BỆNH THỦY ĐẬU
(https://i.imgur.com/5KROQF4l.jpg)
308
120K
THỰC HÀNH ĐIỀU TRỊ-1
(https://i.imgur.com/jJOUUCml.jpg)
309
20K
TRƯỜNG HỌC
(https://i.imgur.com/ijJo4Lhl.jpg)
310
30K
TUỔI HẬU TRUNG NIÊN
(https://i.imgur.com/HM59RcXl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/03/2019, 16:56:27
311
20K
MÃN KINH
(https://i.imgur.com/WWFB3aVl.jpg)
312
80K
BỆNH TRUYỀN NHIỂM
(https://i.imgur.com/85jcI1Pl.jpg)
314
40K
PHẨU THUẬT PHACO
(https://i.imgur.com/vTySgHyl.jpg)
315
30K
HỌC THUYẾT TIẾN HÓA
(https://i.imgur.com/tH1S2Rvl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 27/03/2019, 05:18:09
316
60k
CHĂM SÓC SỨC KHỎE
HỘI VIỆT MỸ
(https://i.imgur.com/lcc6txll.jpg)
(https://i.imgur.com/BK6vD4El.jpg)
317
20K
BẢO VỆ THỰC VẬT
(https://i.imgur.com/sbtcUHnl.jpg)
318
40K
THUỐC TIM MẠCH.
(https://i.imgur.com/EKEHX3vl.jpg)
319
20K
THÚ Y
(https://i.imgur.com/zjNdCaIl.jpg)
320
80K
PHÉP NGỪA VÀ TRỊ BỆNH
(https://i.imgur.com/OCgpPJel.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 27/03/2019, 05:24:11
321
140K
CẤP CỨU NHI KHOA
XB 1984-500T
(https://i.imgur.com/9JNRlK3l.jpg)
322
50K
HỒI SỨC CẤP CỨU
(https://i.imgur.com/Kh4KnWel.jpg)
323
40K
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN
CỦA THUỐC
(https://i.imgur.com/z9aR6uGl.jpg)
324
20K
DỊCH TẢ
(https://i.imgur.com/26ln4YJl.jpg)
325
30K
TIỂU ĐƯỜNG
(https://i.imgur.com/IOyQ4jHl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 27/03/2019, 05:28:19
326
10K
(https://i.imgur.com/vEfIBsVl.jpg)
327
20K
UNG THƯ
(https://i.imgur.com/ZUCRJqVl.jpg)
328
60K
CẤP CỨU NỘI KHOA
(https://i.imgur.com/VGBPlRzl.jpg)
329
30K
ĐAU THẮT LƯNG
(https://i.imgur.com/0BygXtyl.jpg)
330
30K
NỘI KHOA
(https://i.imgur.com/2xapJWel.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 27/03/2019, 14:27:50
331
90k
TRIỆU CHỨNG HỌC
NGOẠI KHOA-1
XB 1990-500T
(https://i.imgur.com/fTVNBJfl.jpg)
332
150K
NHI KHOA-2
KHỔ LỚN-XB 1996-450T
(https://i.imgur.com/g56D45Gl.jpg)
333
30K
NỮ HỘ SINH
(https://i.imgur.com/d6vpbLMl.jpg)
334
30K
VÔ SINH
(https://i.imgur.com/3n4yLC0l.jpg)
335
40K
HỖ TRỢ SINH SẢN
XB 1999-400T
(https://i.imgur.com/nkkYMr4l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/03/2019, 17:33:33
336
20k
THÚ Y
(https://i.imgur.com/fUMibb9l.jpg)
337
10K
BỆNH TRẺ EM
(https://i.imgur.com/oWH3oBOl.jpg)
338
30K
DỊCH TỂ HỌC
(https://i.imgur.com/S2Z2U8Yl.jpg)
339
20K
TRẺ EM
(https://i.imgur.com/UukqAgEl.jpg)
340
40K
BỆNH TRẺ EM-2
(https://i.imgur.com/MFFBf4Kl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/03/2019, 05:19:02
341
30K
NỮ HỘ SINH
(https://i.imgur.com/pwnAGfIl.jpg)
342
10K
CON KHỎE
(https://i.imgur.com/l2sXOLCl.jpg)
343
20K
Y TẾ NÔNG THÔN
(https://i.imgur.com/kcHyXORl.jpg)
344
30K
ĐỌC ĐIỆN TIM

(https://i.imgur.com/jb8G70yl.jpg)
345
10K
TUỔI DẬY THÌ
(https://i.imgur.com/VHQFOTil.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/03/2019, 05:24:04
346
100K
TỰ ĐIỂN TRIỆU CHỨNG
VÀ ĐỊNH BỆNH
A-Đ
XB 1990-400T
(https://i.imgur.com/QmusrZ7l.jpg)
347
20K
OXY HÓA
(https://i.imgur.com/1LSImoel.jpg)
348
20K
Y TẾ TRƯỜNG HỌC
(https://i.imgur.com/RARdteFl.jpg)
349
30K
TRÁI TIM ĐƯỢC BẢO VỆ
(https://i.imgur.com/bYo9NlYl.jpg)
350
60K
HỒI SỨC CAAPSC CỨU
(https://i.imgur.com/yaYbU4Jl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/03/2019, 05:30:10
351
100K
NHI KHOA
BỔ TÚC SAU ĐẠI HỌC
XB 1988-500T
(https://i.imgur.com/h5lqmsyl.jpg)
352
20K
NHI KHOA
(https://i.imgur.com/2R3bv3ol.jpg)
353
20K
QUY TẮC CHUYÊN MÔN
(https://i.imgur.com/3SgZxckl.jpg)
354
20K
SỐT RÉT
(https://i.imgur.com/W8GZSRpl.jpg)
355
30K
TUỔI GIÀ VÀ THẬN
(https://i.imgur.com/zWg7zyJl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/03/2019, 19:33:22
356
120k
BỆNH HỌC NỘI KHOA-1
XB 1992-500T
(https://i.imgur.com/DxnfNdnl.jpg)
357
120K
CẤP CỨU NHI KHOA
XB 1997-550T
(https://i.imgur.com/mSZmlSRl.jpg)
358
120K
(https://i.imgur.com/JqVQvVfl.jpg)
359
120K
CẤP CỨU NỘI KHOA
XB 1990-500T
(https://i.imgur.com/SjZFoDbl.jpg)
360
120K
HUYẾT HỌC
XB 1991-700T
(https://i.imgur.com/IICecq1l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/03/2019, 19:41:14
361
70K
BỆNH TRUYỀN NHIỂM
(https://i.imgur.com/tb6rOoYl.jpg)
362
100K
LÂM SÀNG
(https://i.imgur.com/Uzj4I3yl.jpg)
363
30K
ĐIỀU CẤM KỴ
(https://i.imgur.com/D4ciAN9l.jpg)
364
20K
UNG THƯ
(https://i.imgur.com/1r3x41Zl.jpg)
365
20K
HỌC SINH
(https://i.imgur.com/mHS1xnpl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/03/2019, 19:47:52
366
10K
(https://i.imgur.com/N1ax73Ql.jpg)
367
30K
GIỚI TÍNH
(https://i.imgur.com/horsdIDl.jpg)
368
140K
TÂM THẦN HỌC
XB 1997-750T
(https://i.imgur.com/HSacmkWl.jpg)
369
120K
ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA-1
(https://i.imgur.com/p4pqZISl.jpg)
370
30K
MÁU
(https://i.imgur.com/ULW4n4ll.jpg)
371
20K
SĂN SÓC CON EM
(https://i.imgur.com/CcxxPWBl.jpg)
372
10K
(https://i.imgur.com/zucgwvJl.jpg)
373
20K
HỘ SINH
(https://i.imgur.com/QAfZssRl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/04/2019, 04:55:54
374
120k
HỒI SỨC CẤP CỨU
XB 1990-800T
(https://i.imgur.com/GDGnPJCl.jpg)
375
100K
SỔ TAY
ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA-1
XB 1990-500T
(https://i.imgur.com/8Ix4Bbgl.jpg)
376
20K
TIỂU ĐƯỜNG
(https://i.imgur.com/Nkm6a1cl.jpg)
377
70K
CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT
(https://i.imgur.com/IwoCfVJl.jpg)
378
70K
CẤP CỨU SẢN KHOA
XB 1991-300T
(https://i.imgur.com/RgZSlzpl.jpg)
379
30K
ĐỌC ĐIỆN TIM
(https://i.imgur.com/0IgG9JFl.jpg)
380
30K
CHUYÊN ĐỀ Y HỌC-5
(https://i.imgur.com/7IgSWkpl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/04/2019, 05:01:23
381
30K
MŨI XOANG
(https://i.imgur.com/5r2YQl6l.jpg)
382
20K
AN TOÀN ĐỜI SỐNG
(https://i.imgur.com/gAErEaCl.jpg)
383
50K
HỒI SỨC CẤP CỨU
(https://i.imgur.com/jHeGjnrl.jpg)
384
20K
BÉO PHÌ
(https://i.imgur.com/YKe6Kbpl.jpg)
385
30K
CUỘC DU LỊCH
(https://i.imgur.com/PI2Vl3xl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/04/2019, 05:05:56
386
20K
TÌNH DỤC
(https://i.imgur.com/jV1EWhMl.jpg)
387
30K
GIẢI PHẨU NGƯỜI-1
(https://i.imgur.com/OChQBt0l.jpg)
388
30K
SINH CON ĐẦULÒNG
(https://i.imgur.com/S5t7fycl.jpg)
389
20K
BỆNH TRẺ EM-2
(https://i.imgur.com/y0aShHll.jpg)
390
30K
NGỘ ĐỘC
(https://i.imgur.com/VCRpe8il.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/04/2019, 05:10:06
391
30K
NGUỒN CẢM XÚC
(https://i.imgur.com/RMeeJ38l.jpg)
392
20K
KHÁNG SINH
(https://i.imgur.com/P55SRjHl.jpg)
393
120K
CẤP CỨU NHI KHOA
XB 1989-600T
(https://i.imgur.com/NgwxZUIl.jpg)
394
30K
SỐC ĐIỆN
(https://i.imgur.com/OaRnLYAl.jpg)
395
60K
BỆNH HỌC NGOẠI KHOA
(https://i.imgur.com/cKn6dzrl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/04/2019, 05:14:09
396
90K
THỰC HÀNH ĐIỀU TRỊ-1
(https://i.imgur.com/dBJii9Ll.jpg)
397
30K
CÂU CHUYỆN SỨC KHỎE
(https://i.imgur.com/ohKJaBPl.jpg)
398
30K
THỂ THAO HIỆN ĐẠI
(https://i.imgur.com/lDCDsr0l.jpg)
399
30K
NỘI KHOA
(https://i.imgur.com/IpXv25Yl.jpg)
400
40K
CHUYÊN ĐỀ Y HỌC-6
(https://i.imgur.com/qNZ9Iv4l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/04/2019, 05:23:09
401
30K
UNG THƯ
(https://i.imgur.com/zhjiVBCl.jpg)
402
100K
THẦY THUỐC THỰC HÀNH
XB 1970-500T
(https://i.imgur.com/s2l64qxl.jpg)
403
30K
VIÊM KHỚP
(https://i.imgur.com/sL8JTPNl.jpg)
404
30K
CẨM NANG
(https://i.imgur.com/LxozJP5l.jpg)
405
40K
BỆNH DẠI
(https://i.imgur.com/13Twjmgl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/04/2019, 05:22:37
406
60k
BỆNH HỌC NGOẠI KHOA
XB 1987-260T
(https://i.imgur.com/Ac4FXJWl.jpg)
407
20K
CÁC BÀ MẸ-1
(https://i.imgur.com/fwhUDy2l.jpg)
408
20K
TÙY BÚT VIẾT CHO TUỔI GIÀ
(https://i.imgur.com/w4ydkekl.jpg)
409
30K

(https://i.imgur.com/E1BbLH7l.jpg)
410
30K
THUỐC TIM MẠCH
(https://i.imgur.com/o2dccG4l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/04/2019, 05:25:35
411
70K
MÔ HỌC
XB 2000-500T
(https://i.imgur.com/026FYckl.jpg)
412
100K
BỆNH HỌC NGOẠI KHOA
(https://i.imgur.com/tImiT6Hl.jpg)
414
20K
BỆNH TRẺ EM-1
(https://i.imgur.com/y2KizWTl.jpg)
415
30K
BỆNH TUỔI HỌC TRÒ
(https://i.imgur.com/1t9JRUEl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/04/2019, 14:56:24
416
20k
THUỐC MEN
(https://i.imgur.com/empgbKZl.jpg)
417
70K
CHUYÊN KHOA CẤP MỘT
(https://i.imgur.com/237mAaHl.jpg)
418
20K
HỆ CƠ
(https://i.imgur.com/QwJp7Xzl.jpg)
419
30k
CÁC BÀ MẸ NUÔI CON
(https://i.imgur.com/BZkm9S2l.jpg)
420
20K
LINA
(https://i.imgur.com/0rR2mq5l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/04/2019, 15:01:19
421
20K
DI TRUYỀN
(https://i.imgur.com/ZkI3y4Nl.jpg)
422
30K
NHỮNG SUY NGHĨ VỀ
SỨC KHỎE
(https://i.imgur.com/yIYVEL7l.jpg)
423
20K
CÁN BỘ CƠ SỞ
(https://i.imgur.com/i7wanzyl.jpg)
424
80K
THỰC HÀNH ĐIỀU TRỊ-1
(https://i.imgur.com/mtvgA01l.jpg)
425
50K
CÔNG TÁC BỆNH VIỆN
XB 1974-500T
(https://i.imgur.com/p68myJEl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/04/2019, 15:05:35
426
60K
HƯỚNG DẪN CẤP CỨU
TẠI NHÀ
(https://i.imgur.com/3z0g6url.jpg)
427
30K
PHÉP DƯỠNG THAI
(https://i.imgur.com/0qPx4ssl.jpg)
428
30K
NUÔI CON CẦN BIẾT
(https://i.imgur.com/8QvLOLql.jpg)
429
40K
MIỄN DỊCH HỌC
XB 1985--250T
(https://i.imgur.com/O52QTQtl.jpg)
430
20K
TUYẾN TIỀN LIỆT
(https://i.imgur.com/HuWWmQSl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/04/2019, 15:11:00
431
30K
NHỊP TIM-2
(https://i.imgur.com/9BuKpAal.jpg)
432
90K
GIÚP ĐỠ NHÂN VIÊN Y TẾ
XB 1990-700T
(https://i.imgur.com/qjXFkEnl.jpg)
433
90K
BỆNH HỌC LỒNG NGỰC
TRẺ EM
(https://i.imgur.com/3eEJzhWl.jpg)
434
20K
BỆNH HỌC
(https://i.imgur.com/dp9NqnPl.jpg)
435
40K
TÌM HIỂU BỆNH TÂM THẦN
(https://i.imgur.com/lvbI00ol.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/04/2019, 15:21:47
436
80K
UNG THƯ BIẾT SỚM
TRỊ LÀNH
XB 1999-450T
(https://i.imgur.com/A59NPs1l.jpg)
437
60K
THUỐC
(https://i.imgur.com/dJv9caFl.jpg)
438
20K
SƠ CẤP CỨU
(https://i.imgur.com/4PmxaAfl.jpg)
439
60K
SẢN PHỤ KHOA
(https://i.imgur.com/AYaBrzMl.jpg)
440
50K
DI TRUYỀN HỌC
(https://i.imgur.com/lR6tXprl.jpg)
441
20K
U ÁC TÍNH
(https://i.imgur.com/bIyQURgl.jpg)
442
30K
TAI MŨI HỌNG
(https://i.imgur.com/wzSafY0l.jpg)
443
300K
SẢN KHOA  anh Dongnat
BÌA CỨNG-XB 1968-2000T
(https://i.imgur.com/mgBlergl.jpg)
(https://i.imgur.com/5mmYS5il.jpg)
(https://i.imgur.com/UiQOdDOl.jpg)
(https://i.imgur.com/LE8CrhUl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: Dongnat vào 03/04/2019, 17:05:00
Anh mua 443
300K
SẢN KHOA
BÌA CỨNG-XB 1968-2000T
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/04/2019, 17:14:21
Anh mua 443
300K
SẢN KHOA
BÌA CỨNG-XB 1968-2000T
cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/05/2019, 17:40:48
444
30K
50 ĐIỀU CẤM KỴ
(https://i.imgur.com/rDNlWpBl.jpg)
445
10K
(https://i.imgur.com/2qlN0Vwl.jpg)
446
50K/GIÁ BÌA 145K
CHIA TAY TIỂU ĐƯỜNG
(https://i.imgur.com/YYGgMnIl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 24/05/2019, 05:10:04
447
40K
BÍ QUYẾT HÒA HỢP
1995-200T
(https://i.imgur.com/mikvfyNl.jpg)
448
30K
TĂNG HUYẾT ÁP
(https://i.imgur.com/7DKP9lWl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/05/2019, 14:45:09
449
60k
THUỐC
(https://i.imgur.com/0dPzj9dl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 27/05/2019, 05:12:20
450
60K
CHĂM SÓC SỨC KHỎE
BÌA CỨNG
(https://i.imgur.com/w35Ep32l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: Nguyenson218 vào 27/05/2019, 16:23:42
Hi bác,

Mua bao nhiêu thì được miễn ship vậy bác? mình ở Sài Gòn. Thanks.
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 27/05/2019, 17:14:44
Hi bác,

Mua bao nhiêu thì được miễn ship vậy bác? mình ở Sài Gòn. Thanks.
mua 10 quyển miễn ạ
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: Nguyenson218 vào 27/05/2019, 17:51:18
Cảm ơn bác đã phản hồi.
Ý của mình là tổng giá bao nhiêu? Hay là cứ 10 quyển sẽ được miễn ship (dù giá có thể sẽ thấp)?
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/06/2019, 04:50:56
451
30K
HỘ SINH XÃ
(https://i.imgur.com/ZqMzNW0l.jpg)
452
30K
BỆNH ZONA
(https://i.imgur.com/sEimOF9l.jpg)
453
80K
NGOẠI KHOA-1
XB 90-450T
(https://i.imgur.com/5rZ7hw6l.jpg)
454
120K
NHI KHOA-2
XB 1996-450T
KHỔ LỚN
(https://i.imgur.com/m8rAOywl.jpg)
455
30K
HỘ SINH
(https://i.imgur.com/QSvnutel.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/06/2019, 04:55:29
456
30K
VÔ SINH
(https://i.imgur.com/5kiWwBRl.jpg)
457
40K
HIẾM MUỘN
(https://i.imgur.com/dPHS0zvl.jpg)
458
50K
THUỐC
(https://i.imgur.com/XVwLCBml.jpg)
459
30K
TIỂU ĐƯỜNG
(https://i.imgur.com/lTal5U8l.jpg)
460
40K
ĐỜI SỐNG VỢ CHỒNG
(https://i.imgur.com/Rx6wYxQl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/06/2019, 05:01:37
461
20K
TĂNG HUYẾT ÁP.
(https://i.imgur.com/3ItFA4Rl.jpg)
462
80K
CHĂM SÓC SỨC KHỎE
BÌA CỨNG-XBB 83-500T
XB TẠI MỸ
(https://i.imgur.com/Wk57Xmil.jpg)
(https://i.imgur.com/6Mbr3y7l.jpg)
463
10K
(https://i.imgur.com/k15CmzEl.jpg)
464
30K
MIỄN DỊCH HỌC
(https://i.imgur.com/y0uiidfl.jpg)
465
20K
TIỀN LIỆT
(https://i.imgur.com/vLZ2qiVl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/06/2019, 05:06:09
466
80K
NHÂN VIÊN Y TẾ
900T
(https://i.imgur.com/wWspdkll.jpg)
467
40K
TÂM THẦN
(https://i.imgur.com/YeCzbaRl.jpg)
468
50K
(https://i.imgur.com/XVwLCBml.jpg)
469
20K
THÚ Y
(https://i.imgur.com/s1MZvq6l.jpg)
470
20K
(https://i.imgur.com/0WQtnkhl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/06/2019, 05:11:46
471
30K
DỊCH TỂ HỌC
(https://i.imgur.com/n7knbbsl.jpg)
472
20K
TRẺ EM
(https://i.imgur.com/BWeJhY8l.jpg)
473
30K
TRẺ EM
(https://i.imgur.com/V7N5jkAl.jpg)
474
20K
(https://i.imgur.com/zqkob3nl.jpg)
475
30K
TIM
(https://i.imgur.com/SjH5go8l.jpg)
476
10K
(https://i.imgur.com/Yuct6Cll.jpg)
477
100K
TRIỆU CHỨNG HỌC
VÀ ĐỊNH BỆNH
XB 90-500T
(https://i.imgur.com/EWywPMil.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/06/2019, 04:45:05
478
150k
NGỪA VÀ TRỊ BỆNH TRẺ  EM
BÌA CỨNG-XB 1970-THỜI TRIỆU XB
(https://i.imgur.com/sGc4jRyl.jpg)
479
150K
PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC TRẺ EM
BÌA CỨNG-XB 1968-THỜI TRIỆU
KHỔ LỚN
(https://i.imgur.com/lslDe3vl.jpg)
(https://i.imgur.com/jGolSEYl.jpg)
480
150K
NUÔI VÀ DẠY TRẺ
XB 1967
(https://i.imgur.com/Swq3mPwl.jpg)
481
400K
PHƯƠNG PHÁP TÂN DƯỠNG SINH
XB 1965-ANH MINH XB
(https://i.imgur.com/OQYyULhl.jpg)
482
200K
TÔI HỘ SINH
XB 1968
(https://i.imgur.com/ZeDKlEcl.jpg)
483
250K
TRƯỚC TUỔI THÀNH NHƠN
BÌA CỨNG-THỜI XB 1969
(https://i.imgur.com/utVuKcEl.jpg)
(https://i.imgur.com/Nt9WYJml.jpg)
484
200K
NHỮNG HIỆU NGHIỆM KỲ DIỆU
XB 1966
(https://i.imgur.com/tfSKn79l.jpg)
485
300K
PHÉP NGỪA VÀ TRỊ BỆNH
BÌA CỨNG-THỜI TRIỆU XB
(https://i.imgur.com/PHAaS2Il.jpg)
(https://i.imgur.com/t0FQXlxl.jpg)
(https://i.imgur.com/xwgzEzRl.jpg)
(https://i.imgur.com/xwgzEzRl.jpg)
486
180K
Y HỌC TOÀN KHOA
XB 1970-500T
(https://i.imgur.com/dinNrTOl.jpg)
(https://i.imgur.com/DHuaewPl.jpg)
487
300K
PHÉP NGỪA VÀ TRỊ BỆNH
(https://i.imgur.com/m13irhel.jpg)
488
250K
NGHỆ THUẬT SỐNG
BÌA CỨNG-THỜI TRIỆU XB-1967
(https://i.imgur.com/dtskEOhl.jpg)
(https://i.imgur.com/Zc2ikF6l.jpg)
489
200K
THUẬT SỐNG KHỎE
THỜI TRIỆU XB 1970
(https://i.imgur.com/NvCWxn3l.jpg)
(https://i.imgur.com/bNpjocrl.jpg)
490
200K
SỨC KHỎE CHỈ NAM
BÌA CỨNG-THỜI TRIỆU XB 1965
(https://i.imgur.com/Tw4f3HVl.jpg)
(https://i.imgur.com/uXBzZsvl.jpg)
(https://i.imgur.com/xwgzEzRl.jpg)
(https://i.imgur.com/8hDZ7PAl.jpg)
(https://i.imgur.com/cRgDj1bl.jpg)
491
150K
TÂN Y DƯỢC
XB 1956
(https://i.imgur.com/0NPOqNml.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/07/2019, 04:40:42
492
100K
THỰC HÀNH ĐIỀU TRỊ-2
XB 90-500T
(https://i.imgur.com/IoCGIrkl.jpg)
493
30K
SỔ TAY
THẤY THUỐC
TUYẾN CƠ SỞ
(https://i.imgur.com/r5XzGa1l.jpg)
494
10K
HÚT THUỐC LÁ
(https://i.imgur.com/Bkvxt3zl.jpg)
495
30K
BỆNH GAN
(https://i.imgur.com/YLzZzAcl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 04/07/2019, 04:00:00
496
30k
CÔNG TÁC BỆNH VIỆN
(https://i.imgur.com/MTriFMzl.jpg)
497
40K
CẤP CỨU TẠI NHÀ
(https://i.imgur.com/Psh5WQ9l.jpg)
498
30K
CHĂM SÓC TRẺ
(https://i.imgur.com/bcSfcp8l.jpg)
499
40K
SỨC KHỎE
(https://i.imgur.com/517ZxNEl.jpg)
500
30K
THUỐC
(https://i.imgur.com/X5FdmQNl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 04/07/2019, 04:04:14
501
20K
TIM
(https://i.imgur.com/G6C1P53l.jpg)
502
20K
ĐAU ĐẦU MÃN TÍNH
(https://i.imgur.com/lPQroeql.jpg)
503
80K
BỆNH HỌC NGOẠI KHOA-2
XB 1990-200T
(https://i.imgur.com/8y2lshWl.jpg)
504
20K
PHỤ NỮ
(https://i.imgur.com/eS5u8tal.jpg)
505
20K
PHƯƠNG CHÂM PHÒNG BỊ
(https://i.imgur.com/NQuXRgAl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 04/07/2019, 04:09:03
506
20K
NUÔI DẠY CON
(https://i.imgur.com/effJCf2l.jpg)
507
20K
STRESS
(https://i.imgur.com/eeFEcBql.jpg)
508
20K
SỨC KHỎE CON EM
(https://i.imgur.com/cgjYCIbl.jpg)
509
20K
BỆNH TẬT
(https://i.imgur.com/ZYh9Vxal.jpg)
510
50K
CHUYÊN KHOA MẮT
(https://i.imgur.com/EqS4bHPl.jpg)
511
100K
THỰC HÀNH ĐIỀU TRỊ-1
(https://i.imgur.com/jX34Dpel.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 10/07/2019, 03:56:51
512
60k
CHĂM SÓC SỨC KHỎE
(https://i.imgur.com/9vRDf4Bl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 10/07/2019, 04:01:11
514
150K
THUẬT SỐNG KHỎE
XB 1960-300T
(https://i.imgur.com/IW7LD3Fl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/07/2019, 16:20:40
515
90K
SẢN PHỤ KHOA
XB 2000-500T
(https://i.imgur.com/gpCvQIsl.jpg)
516
30K
MỘT SỐ BỆNH
(https://i.imgur.com/HwFRauDl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/07/2019, 02:58:11
517
80K
SỨC KHỎE SINH SẢN
KHỔ LỚN
(https://i.imgur.com/N2SXpCFl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/07/2019, 04:39:26
518
120K
TÂN Y DƯỢC
THỰC NGHIỆM
THANH TÂM XB 1956-500T
(https://i.imgur.com/tbibeI0l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách Y khoa......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/07/2019, 04:17:14
519
40K
SỨC KHỎE
(https://i.imgur.com/7g7318kl.jpg)