Tác giả Chủ đề: Bán sách toán 1980....kính mời.  (Đã xem 2268 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #15 vào: 07/06/2019, 16:10:30 »
046
120K
TRẮC NGHIỆM TOÁN
XB 1974-300T

047
120K
TÍNH VẬT LÝ
XB 1974-400T

048
120K
VẬT LÝ HỌC -1
XB 1970-400T

049
120K
VẬT LÝ -1
XB 1972-300T

050
120K
TÍNH VẬT LÝ-2
XB 1969-400T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #16 vào: 07/06/2019, 16:16:20 »
051
100K
VẬT LÝ -1
XB 1974-400T

052
120K
VẬT LÝ -HẠCH TÂM-2
XB 1972-400T

053
100K
HÓA HỌC
XB 1969-150T

054
120K
TOÁN HÌNH HỌC
TẬP 2
XB 1969-400T

055
120K
TOÁN HÌNH HỌC
XB 1970-200T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #17 vào: 07/06/2019, 16:21:35 »
056
120K
GIẢI TÍCH HỌC
XB 1974-290T

057
120K
TÍNH HÓA HỌC
XB 1972-250T

058
120K
VẬT LÝ-2
XB 1971-400T

059
120K
GIẢI ĐỀ THI
XB 1965-400T

060
120K
VẬT LÝ -2
XB 1969-300T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #18 vào: 07/06/2019, 16:23:51 »
061
120K
HÓA HỌC
XB 1965-300T

062
70K
HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
XB 2001-400T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #19 vào: 08/06/2019, 16:19:16 »
063
120k
VẬT LÝ-2
XB 1970-250T

064
120K
GIẢI TOÁN HỌC
XB 1971-300T

065
120K
VẬT LÝ-1
XB 1972-300T

066
120K
TÍNH VẬT LÝ-2
XB 1969-300T

067
120K
VẬT LÝ-1
XB 1968-350T

068
120K
VẬT LÝ-2
XB 1968-300T

069
120K
TOÁN VẬT LÝ
XB 1974-260T

070
120K
GIẢI TÍCH HỌC
XB 1972-320T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #20 vào: 08/06/2019, 16:23:49 »
071
120K
HÌNH HỌC
XB 1972-290T

072
120K
HÌNH HỌC
XB 1970-450T

073
120K
TOÁN QUANG HỌC
XB 1969-300T

074
120K
VẬT LÝ
XB 1971-450T

075
120K
ĐIỂM ĐỘNG HỌC
XB 1968-300T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #21 vào: 08/06/2019, 16:34:27 »
076
120K
TOÁN HÌNH HỌC
XB 1972-500T

077
120K
VẬT LÝ SƠ CẤP
KHỔ LỚN
XB 1984-300T

078
80K
HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
XB 1984-200T

079
80K
TOÁN SƠ CẤP CHỌN LỌC-1
XB 1986-250T

080
80K
RÈN LUYỆN
XB 1984-250T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #22 vào: 09/06/2019, 05:04:48 »
081
80k
SƠ CẤP-2
XB 1984-400T

082
100K
ĐIỆN HỌC-1
XB 85-500T

083
250K
TOÁN BỔ TÚC
CHO KỸ SƯ-2
XB 1970-500T

084
100K
TOÁN GIẢI TÍCH
KHỔ LỚN-XB 1977-500T

085
150K
SƠ CẤP-P2
PHAN ĐỨC CHÍNH
XB 1984-350T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #23 vào: 09/06/2019, 15:34:56 »
086
80K
PHÉP QUI NẠP TRONG
HÌNH HỌC

087
70K
PHÉP CHIẾU

088
150K
ĐẠI SỐ-3
SERGE LANG
XB 1978-400T

089
200K
CƠ SỞ GIẢI TÍCH HIỆN ĐẠI-1
JEAN ĐIEUONNE
XB 1977-400T

090
250K
CƠ SỞ
GIẢI TÍCH TOÁN HỌC
XB 1978-600T
TSEN HU
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #24 vào: 09/06/2019, 15:40:56 »
091
250K
NHẬP MÔN
GIẢI TÍCH PHỨC-2
HÀM NHIỀU BIẾN
SABAT
XB 1979-500T

092
250K
HÀM NGẪU NHIÊN-2
XB 1978-400T

093
200K
TUYỂN TẬP
TẬPIII
PHAN ĐỨC CHÍNH
XB 1976-600T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #25 vào: 10/06/2019, 16:57:30 »
094
120K
SỔ TAY HÓA HỌC
SƠ CẤP
BÌA CỨNG-XB 2005-700T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #26 vào: 11/06/2019, 05:09:21 »
095
80K
KỸ THUẬT NHIỆT
KHỔ LỚN-XB 93-250T

096
70K
CƠ HỌC
KHỔ LỚN
XB 1990-200T

097
50K
ĐẠI SỐ

098
60K
TOÁN CAO CẤP - C1
KHỔ LỚN

099
100K/2C
HÌNH HỌC 7
KHỔ LỚN


100
100K/2C
HÌNH HỌC 8
KHỔ LỚN

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #27 vào: 11/06/2019, 05:18:09 »
101
50K
ĐẠI SỐ 7

102
150K
GIẢI CÁC BÀI TOÁN BIÊN
KHỔ LỚN
XB 1990-400T


103
60K
CƠ HỌC CÔNG TRÌNH
KHỔ LỚN

104
60K
TOÁN CAO CẤP
KHỔ LỚN

105
80K
HÓA HỌC ỨNG DỤNG
KHỔ LỚN-1991-400T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi duythanh95

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #28 vào: 11/06/2019, 09:14:56 »
Mình lấy 021
2C
GIAI THOẠI TOÁN HỌC
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #29 vào: 11/06/2019, 15:12:23 »
Mình lấy 021
2C
GIAI THOẠI TOÁN HỌC
Cám ơn anh nhiều
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753