Tác giả Chủ đề: Bán sách toán 1980....kính mời.  (Đã xem 2799 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #90 vào: 06/07/2019, 04:22:25 »
354
60k
SƠ CẤP
XB 01-500T

355
60K
TOÁN 6
TẬP 1
XB 1986-200T

356
60K
HÌNH HỌC 9
XB 1986-200T

357
50K
HÓA HỌC

358
60K
ĐỘNG LỰC HỌC
XB 99-200T

359
60K
ĐẠI SỐ

360
60K
HÌNH HỌC
XB 2003-500T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #91 vào: 09/07/2019, 03:27:30 »
361
60k
CÁC DẠNG TOÁN
XB 99--400T

362
60K
32 BÀI TOÁN
XB 01-200T

363
60K
TỔ HỢP
XB 04-300T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #92 vào: 20/07/2019, 04:18:09 »
364
40K

465
60K
369 BÀI TOÁN

466
60K
TOÁN 12

467
60K
HÌNH HỌC 9

468
60K
TOÁN NÂNG CAO
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #93 vào: 21/07/2019, 05:26:46 »
469
50K
HÓA HỌC 10

470
60K
HƯỚNG DẪN GIẢI

471
60K
HÌNH HỌC 12

472
60K
VẬT LÝ

473
60K
1001 BÀI TOÁN SƠ CẤP
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #94 vào: 22/07/2019, 04:55:04 »
474
50K
ĐẠI SỐ 9

475
60K
TOÁN

476
60K
PHƯƠNG TRÌNH

477
60K
TOÁN CAO CẤP

478
50K
ĐẠI SỐ 9

479
60K
LOGIC TOÁN

480
60K
KHÔNG MẪU MỰC
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #95 vào: 23/07/2019, 04:34:38 »
481
60K
LƯỢNG GIÁC

482
60K
TOÁN HỌC CAO CẤP

483
60K
GIẢI TÍCH 11

484
60K
VẬT LÝ 12

485
60K
TOÁN NÂNG CAO

486
60K
HỌC SINH GIỎI TOÁN NƯỚC MỸ

487
30K
HỌC SINH ĐẠI HỌC

488
60K
VẬT LÝ 12
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #96 vào: 26/07/2019, 04:46:41 »
489
50K
HÌNH 11

490
60K
HÀM SỐ MŨ

491
60K
ĐẠI SỐ 10

492
50K
HINH 7

493
60K
QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

494
60K
ĐẠI SỐ

495
60K
VẬT LÝ 10
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #97 vào: 27/07/2019, 04:54:26 »
496
60K
TÍCH PHÂN

497
60K
VẬT LÝ QUỐC TẾ-2

498
60K
CHUYÊN VẬT LÝ

499
50K
TOÁN 4

500
50K
VẬT LÝ 12

501
50K
VẬT LÝ -2

502
60K
30 ĐỀ THI

503
60K
QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

504
60K
VẬT LÝ 8

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #98 vào: 29/07/2019, 15:39:02 »
505
60k
ĐIỆN XOAY CHIỀU

506
60K
TAM GIÁC

507
50K
252 BÀI TOÁN

508
60K
MÔN TOÁN
TẬP-1

509
60K
ĐẠI SỐ

510
60K
BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #99 vào: 29/07/2019, 15:42:03 »
511
60K
ĐIỆN XOAY CHIỀU

512
60K
ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỪ

514
60K
PHƯƠNG TRÌNH HÀM

515
60K
GIẢI TÍCH 12
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #100 vào: 29/07/2019, 16:42:05 »
516
50k
HÌNH HỌC 12

517
60K
XÁC SUẤT

518
60K
TOÁN CAO CẤP
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753