Tác giả Chủ đề: Bán sách toán 1980....kính mời.  (Đã xem 2841 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #45 vào: 14/06/2019, 15:36:52 »
164
60k
LƯỢNG GIÁC
XB 2000-250T

165
60K
GIẢI TÍCH 12
TẬP-2
2000-250T

166
60K
HÌNH HỌC

167
70K
CHUYÊN ĐỀ BẤT ĐẲNG THỨC
XB 2003-400T

168
70K
KHẢO SÁT HÀM SỐ
XB 2001-500T

169
60K
ĐẠI SỐ
XB 1999-200T.

170
60K
MÔN TOÁN
XB 2003-300T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #46 vào: 14/06/2019, 15:43:11 »
171
60K
LƯỢNG GIÁC
XB 1996-500T

172
60K
HÌNH HỌC
XB 2000-200T

173
60K
ỨNG DỤNG
XB 2001-200T

174
70K
ĐẠI SỐ CAO CẤP-1
XB 1978-300T

175
60K
NÂNG CAO
XB 1998-120T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #47 vào: 14/06/2019, 15:55:58 »
176
60K
ĐẠI SỐ 10
XB 99-250T

177
60K
HÀM SỐ
XB 98-300T

178
60K
GIẢI TÍCH
XB 2002-500T

179
60K
ĐẠI SỐ
XB 1978-160T

180
60K
BỘ ĐỀ MẪU
XB 2000-300T

181
60K
VẬT LÝ
95-200T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #48 vào: 14/06/2019, 16:09:13 »
182
« Sửa lần cuối: 14/06/2019, 16:32:12 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #49 vào: 14/06/2019, 16:16:33 »
186
« Sửa lần cuối: 14/06/2019, 16:38:06 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #50 vào: 14/06/2019, 16:23:53 »
191
« Sửa lần cuối: 14/06/2019, 16:36:14 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #51 vào: 14/06/2019, 16:30:55 »
196
« Sửa lần cuối: 14/06/2019, 16:34:17 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #52 vào: 15/06/2019, 04:45:27 »
182
60k
HÌNH  HỌC 10
XB 1995-200T

183
60K
126 BÀI NÂNG CAO
XB 1998-200T

184
40K
HÓA HỌC

185
60K
TUYỂN TẬP 333 BÀI TOÁN
XB 1999-250T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #53 vào: 15/06/2019, 04:49:50 »
186
40K
HÓA 12

187
60K
CHUYÊN ĐỀ HÌNH
XB 2000-500T

188
70K
QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
XB 2000-600T

189
40K
HÓA

190
50K
VẬT LÝ
XB 1996-150T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #54 vào: 15/06/2019, 04:57:10 »
191
70K
TÍCH PHÂN
XB 2003-250T

192
60K
VẬT LÝ SƠ CẤP-1
XB 2001-250T

193
60K
TỪ NHỮNG CUỘC THI
TẠI TRUNG QUỐC
XB 2003-300T

194
60K
TỪ NHỮNG CUỘC THI
TẠI MỸ
XB 2002-300T

195
60K
200 BÀI THI VÔ ĐỊCH TOÁN
2003-200T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #55 vào: 15/06/2019, 05:01:04 »
196
60K
ĐẠI SỐ
XB 2003-250T

197
60K
VẬT LÝ SƠ CẤP-1

198
70K
HÌNH HỌC GIẢI TÍCH
XB 1992-500T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #56 vào: 17/06/2019, 15:42:24 »
199
60k
BẤT ĐẲNG THỨC
XB 1997-250T

200
60K
SƠ CẤP-1
XB 1978-300T

201
60K
VẬT LÝ QUỐC TẾ
TẬP-1
XB 1996-200T

202
60K
VẬT LÝ SƠ CẤP-2
XB 1999-300T

203
60K
PHƯƠNG TRÌNH HÀM
XB 2001-200T

204
60K
HÌNH HỌC 10
XB 1999-300T

205
60K
207 BÀI TOÁN CHỌN  LỌC
XB 1995-300T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #57 vào: 17/06/2019, 16:16:46 »
206
60K
MÔN TOÁN
XB 1975-300T

207
60K
XÁC SUẤT
XB 2001-300T

208
60K
HÌNH GIẢI TÍCH
XB 1996-350T

209
60K
HÌNH HỌC
XB 2000-200T

210
30K
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #58 vào: 17/06/2019, 16:31:15 »
211
60K
TOÁN CAO CẤP

212
60K
HÌNH HỌC 12
XB 97-300T

214
60K
ĐẠI SỐ
XB 1998-350T

215
60K
CÁC BÀI TOÁN HAY
XB 99-250T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán 1980....kính mời.
« Trả lời #59 vào: 17/06/2019, 16:53:20 »
216
60K
TÍCH PHÂN
XB 2002-450T

217
60K
SỐ ĐO THỜI GIAN
XB 1999-190T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753