Tác giả Chủ đề: Truyện chủ đề tình báo, phản gián, trinh thám, cảnh giác Việt nam  (Đã xem 1142 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Green

Mua bán giao lưu vui vẻ thân thiện, Ngay sau khi nhận tiền vào tài khoản, hàng sẽ được chuyển đến ngay đến địa chỉ của bạn. Phí vận chuyển người mua chịu. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Chấp nhận COD

Chủ tài khoản: Bùi Anh Tuấn
Tài khoản ngân hàng ngoại thương (VCB): 007.100.277.7543

0933.469.472

1. 192 trang, 1987

50k

2. 284 trang, 1985

50k

3. 248 trang, 1983

50k

4.  190 trang, 1983

50k

5. 206 trang, 1987

50k

6. 174 trang, 1983

50k

7. 248 trang, 1984

50k

8. 334 trang, 1984

50k
« Sửa lần cuối: 23/01/2019, 21:38:50 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

9. Trọn bộ 2 tập, 1987

90k

10. 128 trang, 1987

50k

11. 192 trang, 1986

50k

12. 144 trang, 1984

50k
 

Ngủ rồi lenhale

Em đặt 2,8,9 nhé
VCB: 0601000453503
CTK: Lê Đức Dũng
ĐT: 0918280119
 
The following users thanked this post: Green

Ngủ rồi Green

Em đặt 2,8,9 nhé
xac nhận a lấy 2,8,9. thanks
 

Ngủ rồi Green

13. 136 trang, 1981

50k

14. 216 trang, 1986

50k

15. 154 trang, 1985

50k

16. 104 trang, 1989

50k

17. 40 trang, 1985

40k
 

Ngủ rồi Green

18. 124 trang, 1986

50k

19. 96 trang, 1988

50k

20. 64 trang, 1994

30k

21. 288 trang, 2000

50k

22. 130 trang, 1984

50k

23. 344 trang, 2002

50k

24. 224 trang, 1987

50k

25. 170 trang, 1985

50k

26. 292 trang, 2004

50k
 

Ngủ rồi Green

27. 252 trang, 1988, gáy dán.

50k

28. 84 trang, 1988

50k

29. 184 trang, 1988, gáy dán

50k

30. 214 trang, 2002

50k

31. 464 trang, 1994

50k

32. 174 trang, 1982, gáy sờn

50k

34. 406 trang, 1994

50k

35. 190 trang, 1989, gáy dán

50k

36. 126 trang, 2005

50k

37. 96 trang, 1982

50k

38. 68 trang, 1985

50k

39. 158 trang, 1996

50k

40. 196 trang, 1996

50k

41. 282 trang, 1987

50k
« Sửa lần cuối: 24/05/2019, 19:15:12 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

42. 266 trang, 2003

50k

43. 204 trang, 1996

50k

45. 486 trang, 1987, gáy và bìa sau đóng lại

50k

46. 242 trang, 2004

50k

47. 320 trang, 1987

50k

48. 168 trang, 1988

50k

49. 226 trang, 2006

50k

50. 252 trang, 1987

50k

51. 114 trang, 1987

50k

52. 252 trang, 1997

50k

53. 336 trang, 1986

50k

54. 152 trang, 1980

50k

55. 132 trang, 1986

50k

56.  136 trang, 1988

100k

57.130 trang, 1987

50k
« Sửa lần cuối: 13/02/2019, 07:27:35 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

58. 150 trang, 1987

50k

59. 142 trang, 1988

50k

60. 270 trang, 1987

80k

62. 328 trang, 1986

80k

63. 104 trang, 1983

50k

64. 248 trang, 1988

50k

65. 180 trang, 1985

50k

66. 172 trang, 1988

50k

67. 112 trang, 1982

100k

68. 124 trang, 1987, bìa sau có dán bồi.

50k

70. 30 trang, 1982

50k

71. 276 trang, 1985

50k
« Sửa lần cuối: 13/02/2019, 07:28:18 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

72. 176 trang, 1986

50k

73. 160 trang, 1989 bìa sau dán lại

50k

74. 67 trang, 1981

50k

75. 280 trang, 1987

50k

76. 110 trang, 1985

50k

77. 184 trang, 1985

50k
 

Ngủ rồi Green

78. 276 trang, 1983

100k

79.  188 trang, 1988

50k

80. 80 trang, 1985

50k

81. 128 trang, 1986

50k

82. 120 trang, 1985

50k

83. 128 trang, 1986


84. 226 trang 1984

50k

85. 224 trang, 1987

50k

86. 66 trang, 1987

50k

87. 124 trang, 1987

50k

88. 156 trang, 1982

50k

89. 156 trang, 1988

50k

90. 132 trang, 1985

50k

91. 160 trang, 1984

50k

92.  164 trang, 1987

50k

93. 212 trang, 1985

50k

94. 160 trang, 1987

50k
« Sửa lần cuối: 01/02/2019, 11:46:57 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

95. 236 trang, 1987

50k

96. 120 trang, 1984

50k

97. 94 trang, 1987

50k

98. 78 trang, 1988

50k

99.244 trang, 1987

50k

100.  120 trang, 1983, gáy dán lại

50k

101. 122 trang, 1988, gáy dán lại

50k

102. 92 trang, 1988

50k

103. 130 trang, 1987

50k

 

Ngủ rồi Green

104. 106 trang, 1989

50k

105. 156 trang, 1988

50k

107. 160 trang, 1987

50k

108. 172 trang, 1989

100k

109. 150 trang, 1986

50k

110. 106 trang, 1984

50k

111. 196 trang, 1996

50k

112. 216 trang, 2003

50k

115. 108 trang, 1987

50k

116. 146 trang, 1984

50k

117. 300 trang, 1988

50k

118. 252 trang, 1988

50k

119. 340 trang, 1983

50k

120. 190 trang, 1983

50k
« Sửa lần cuối: 24/05/2019, 19:19:40 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

121.  188 trang, 1975

50k

122. 160 trang, 1988

50k

123. 124 trang, 1998

50k

124. 216 trang

50k

125.  266 trang, 1985

50k

126. 160 trang, 1985

50k

127. 120 trang, 1985

50k

128. 142 trang, 1989

50k

129. 120 trang, 1985

50k

130. 80 trang, 1986

50k

131. 162 trang, 1982

50k

132. 230 trang, 1988

50k

133. 130 trang, 1988

50k

134. 162 trang, 1985

50k

135. 144 trang, 1988

50k

136. 152 trang, 1996

50k

137. 332 trang, 1987

50k
« Sửa lần cuối: 01/02/2019, 15:08:29 gửi bởi Green »
 

Ngủ rồi Green

138. 362 trang, 1983, gáy dán

80k

139. 352 trang, 1989

60k

140. 220 trang, 1987

50k

141. 174 trang, 1987, gáy dán

50k

142. 198 trang, 1985

50k

143. 88 trang, 1985

80k

144. 142 trang, 1988

50k

145. 68 trang, 1983

50k

146. 200 trang, 1983

50k

147. 324 trang, 1985

80k

148. 304 trang, 1985

80k

149. 94 trang, 1988

50k

150. 94 trang, 1987

50k

151. 230 trang, 1987

50k

152.96 trang, 1982

50k

153. 214 trang, 1984

50k

154. 94 trang, 1984

50k

155. 140 trang, 1981

50k

156. 180 trang, 1983

50k

157.  136 trang, 1983

50k

158. 208 trang, 2004

50k

159. 160 trang ,1985

50k

160. 128 trang, 1987

50k

161. 115 trang, 1983

50k