Tác giả Chủ đề: Bán sách chính trị triết........kính mời.  (Đã xem 6140 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Bán sách chính trị triết........kính mời.
« vào: 07/11/2018, 14:52:00 »
001
50k
CON NGƯỜI MỚI
XB 78-600T

002
20K

003
40K
CÔNG NGHIỆP

004
30K
TRIET HỌC

005
40K
QUỐC PHÒNG
« Sửa lần cuối: 07/11/2018, 14:53:20 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #1 vào: 07/11/2018, 14:59:02 »
006
50k
CON NGƯỜI CHÂN CHÍNH
XB 1981-350T

007
40K
VĂN KIỆN
 2006-300T

008
40K
MỸ HỌC MÁC

009
50K
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
XB 08-550T

010
250K
LỊCH SỬ-2
XB 78-500T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #2 vào: 07/11/2018, 15:02:23 »
011
40K
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC-1

012
40K
THAM LUẬN

014
40K
KHÔNG CÓ GÌ

015
40K
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #3 vào: 07/11/2018, 15:05:51 »
016
40K

017
40K
PHONG TRÀO CỘNG  SẢN

018
40K
SỔ TAY

019
40K
KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH-2

020
50K
KHOA HỌC
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #4 vào: 07/11/2018, 15:09:14 »
021
40K
SỔ TAY 2000

022
40K
MÁC

023
40K
CÔNG TÁC KIỂM TRA

024
40K
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

025
40K
BAN HÀNH VĂN BẢN

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #5 vào: 07/11/2018, 15:12:27 »
026
40K
MỘT SỐ VẤN ĐỀ

027
40K
HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN

028
40K
NHỮNG MẪU CHUYỆN

029
40K
ĐẠI HỘI BA
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #6 vào: 09/11/2018, 05:01:54 »
030
40K
NHỮNG NGUYÊN LÝ

031
40K
BÀN VỀ CÁCH MẠNG
XB 1971-300T

032
20K

033
20K

034
60K
CÁCH MẠNG KHOA HỌC
XB 1978-500T

035
30K
CÔNG ĐOÀN 2
XB 1984-280T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #7 vào: 09/11/2018, 05:07:38 »
036
DUY VẬT LỊCH SỬ
XB 77-200T

037
20K
CÔNG NHÂN QUỐC TẾ

038
40K
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
XB 77-320T

039
30K
PHƯƠNG HƯỚNG
XB 77-250T

040
30K
HIẾN PHÁP
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #8 vào: 09/11/2018, 05:11:42 »
041
20K

042
30K
MỘT GIỜ

043
30K
MIỀN NAM

044
20K
LÝ LUẬN-2

045
20K
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #9 vào: 09/11/2018, 05:16:17 »
046
20K
NGHỊ QUYẾT

047
50K
LỊCH SỬ ĐCSVN
86-350T

048
40K
CẢI CÁCH MỘT BƯỚC
96-350T

049
40K
MÁC
78-400T

050
50K
LÝ LUẬN CHUNG-1
XB 98-500T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #10 vào: 09/11/2018, 05:22:45 »
051
30K
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
TẬP-2.

052
30K
TRIẾT HỌC MÁC

053
40K
CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU

054
20K

055
20K
« Sửa lần cuối: 09/11/2018, 05:25:04 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #11 vào: 09/11/2018, 05:23:56 »
056
40K
TÂM LÝ XÃ HỘI

057
40K
HIẾN PHÁP VN
1946

058
30K

059
40K
CÁN BỘ ĐOÀN

060
40K
LỊCH SỬ VÀ HIỆN TRẠNG
SÁCH THAM KHẢO
97-400T

061
30K
XẺ DỌC TRƯỜNG SƠN
BÌA CỨNG-XB 90-350T
« Sửa lần cuối: 09/11/2018, 05:30:17 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #12 vào: 23/11/2018, 05:01:38 »
062
40K
CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ VÀ QUẢN LÝ
NHÀ NƯỚC Ở CẤP XÃ
XB 2000-400T

063
40K
XÃ HỘI HỌC
XB 2012-400T

064
40K
CẤP ỦY ĐẢNG
NỘI BỘ
96-400T

065
50K
MẪU VĂN BẢN

066
40K
NGHIÊN CỨU CÁC VĂN KIỆN
2000-500T

067
40K
MÁC

068
40K
BÍ THƯ CHI BỘ
XB 02-400T

069
40K
VĂN BẢN MỚI
07-420T

070
50K
QUẢN LÝ HÀNH CHÁNH
TẬP-1
XB 99-450T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #13 vào: 23/11/2018, 05:06:41 »
071
50K
KHOA HỌC
XB 1977-600T

072
40K
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
TẬP-2
XB 98-300T

073
40K
VĂN KIỆN ĐẠI HỘI IX
XB 2001-400T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #14 vào: 24/11/2018, 05:38:59 »
074
400K
CÁC MÁC
TƯ BẢN
TẬP THỨ BA - P-1
BÌA CỨNG


075
400K
CÁC MÁC
TẬP THỨ NHẤT PHẦN 1
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753