Tác giả Chủ đề: Bán sách chính trị triết........kính mời.  (Đã xem 6122 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #15 vào: 24/11/2018, 05:43:36 »
076
40K
ĐIỀU LỆ ĐẢNG
XB 03-250T

077
50K
ĐẢNG CSVN
XB 01-600T

078
40K
TÀI LIỆU THAM KHẢO
XB 01-400T

179
60K
LỊCH SỬ
ĐẢNG CSVN-1
XB 78-600T

180
50K
TRIẾT HỌC
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #16 vào: 24/11/2018, 05:49:19 »
181
40K
TÌM HIỂU PHÁP LỆNH
XB 91-290T

182
40K
TỔ CHỨC NHÂN SỰ
XB 2005-320T

183
40K
KINH TẾ HỌC
XB 99-450T

184
150K/2C
ENGEN
XB 1977-1200T


185
40K
BÁO CÁO VIÊN 2013-500T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #17 vào: 24/11/2018, 05:53:49 »
186
150K/3C
TRIẾT HỌC
XB 1987-800T187
40K
XÂY DỰNG ĐẢNG
2004-400T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #18 vào: 25/11/2018, 05:17:04 »
188
40K
MÁC

189
40K
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
XB 1977-320T

190
50K
VIÊN ĐẠN DÀNH CHO TỔNG THỐNG
TRUYỆN TƯ LIỆU
BÌA CỨNG-XB 1988-400T


191
40K
MAO-IV

192
50K
KẾT THÚC CUỘC CHIẾN TRANH 30 NĂM
BÌA CỨNG-XB 1988-500T

193
40K
NGƯỜI THẦY GIÁO
XB 1988-320T

194
40K
SỨC MẠNH DÂN TỘC
XB 03-400T

195
40K
KỶ YẾU
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #19 vào: 25/11/2018, 05:20:38 »
196
40K
KHOA HỌC VÀ LÝ LUẬN

197
40K
50 NĂM

198
40K
CHỦ NGHĨA

199
40K
CÔNG ĐOÀN

200
40K
CÁC CÔNG SỞ


Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #20 vào: 25/11/2018, 05:24:14 »
201
40K
TỔ QUỐC VÀ ĐỐI NGOẠI
XB 1997-280T

202
40K
MỘT SỐ TỪ THƯỜNG DÙNG
XB 1985-320T

203
40K
TOÀN CẦU

204
40K
DƯỚI LÁ CỜ
XB 1980-280T

205
40K
ÁNH SÁNG
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #21 vào: 25/11/2018, 05:32:20 »
206
50K
TÌM HIỂU MỸ HỌC
XB 1985-450T

207
50K
CÁCH MẠNG DÂN TỘC
TẬP-2

208
60K
LỊCH SỬ ĐCSVN

209
40K
NGHIÊN CỨU

210
40K
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
TẬP-1
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #22 vào: 26/11/2018, 05:15:54 »
211
50K
VỀ VĂN HÓA VĂN NGHỆ
XB 1976-530T

212
30K
VỀ TƯ CÁCH

214
30K
NHÀ NƯỚC VÔ SẢN

215
40K
TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN ĐỨC
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #23 vào: 26/11/2018, 05:22:35 »
216
70K
TÔN XTOI
CHUYÊN LUẬN
XB 1986-450T

217
120K
PHÁP QUYỀN NHÂN NGHĨA HCM
VŨ ĐÌNH HÒE
XB 08-800T

218
50K
NGUYÊN LÝ MỸ HỌC
XB 84-400T

219
60K
VỀ VĂN ĐỀ QUÂN SỰ500T


220
40K
TỔ CHỨC LAO ĐỘNG
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #24 vào: 26/11/2018, 05:27:59 »
221
40K
GIÁO DỤC-2

222
60K
BẢN ÁN CHẾ ĐỘ
THỰC DÂN PHÁP

223
40K
VĂN KIỆN KHÓA IX

224
40K
DÂN SỐ HỌC

225
30K
LAO ĐỘNG XÃ HỘI
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #25 vào: 26/11/2018, 05:33:25 »
216
40K
VĂN KIỆN

217
40K
TỪ NGỮ

218
50K
CƠ SỞ LÝ LUẬN VĂN HỌC
XB 80-450T

219
40K
TÀI LIỆU THAM KHẢO

220
50K
TRIẾT HỌC
XB 02-600T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #26 vào: 26/11/2018, 05:36:27 »
221
80K
LÊ NIN TOÀN TẬP-31

222
40K
CHÍNH TRỊ HỌC

223
50K
LỊCH SỬ ĐẢNG
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #27 vào: 27/11/2018, 05:37:03 »
224
40K
ĐẢNG LAO ĐỘNG VN

225
40K
ĐẢNG CSVN

226
30K
TÀI LIỆU

227
30K
SỔ TAY

228
80K
LỊCH SỬ ĐCSVN
TẬP-3
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #28 vào: 27/11/2018, 05:39:55 »
229
40K
HỘI NHẬP

230
40K
QUYỀN CON NGƯỜI

231
40K
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC-1

232
40K
VĂN KIỆN XI

233
50K
XÂY DỰNG ĐẢNG
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị triết........kính mời.
« Trả lời #29 vào: 27/11/2018, 05:42:57 »
234

40K
KINH TẾ

235
40K
CÔNG ĐOÀN

236
50K
LỊCH SỬ ĐẢNG-1

237
40K
TRÍ KHÔN

238
40K
KINH TẾ
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753