Tác giả Chủ đề: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.  (Đã xem 6987 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« vào: 21/10/2018, 09:29:51 »
001
50k
LUẬT QUỐC TẾ
XB 1995-390T

002
40K
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
XB 06-280T

003
40K
LUẬT HÌNH SỰ VN-1
XB 2005-470T

004
50K
PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI
XB 2012-470T

005
40K
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
XB 07-350T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #1 vào: 21/10/2018, 09:35:20 »
006
40K
LUẬT HÀNH CHÁNH VN
XB 94-230T

007
50K
LUẬT TỐ TỤNG HÍNHUWJ
XB 04-300T

008
50K
PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
XB 00-270T

009
50K
LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
XB 2013-450T

010
40K
LUẬT HÀNH CHÁNH
XB 06-370T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #2 vào: 21/10/2018, 09:39:52 »
011
50K
LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
LÀM VIỆC TẠI VN
XB 07-500T

012
50K
LUẬT KINH TẾ
XB 97-650T

014
50K
VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
XB 02-300T

015
50K
LUẬT QUỐC TẾ
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #3 vào: 21/10/2018, 09:44:49 »
016
50K
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
XB 06-450T.

017
40K
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
XB 2014-300T

018
50K
LUẬT DÂN SỰ VN-1
XB 09-360T

019
40K
LUẬT LAO ĐỘNG
XB 03-220T

020
50K
BỘ LUẬT DÂN SỰ
XB 06-420T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #4 vào: 21/10/2018, 18:31:00 »
021
20k
PHÁP LUẬT VÀ CUỘC SỐNG

022
40K
LUẬT HÌNH SỰ VN-1
XB 97-300T

023
40K
ĐẠI CƯƠNG NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
XB 94-400T

024
20K
LUẬT LUẬT SƯ

025
40K
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
XB 05-220T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #5 vào: 21/10/2018, 18:42:17 »
026
50K
LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
XB 2004-290T

027
50K
BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
XB 2001-210T.

028
50K
BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
XB 2000-220T.

029
50K
BỘ LUẬT HÌNH SỰ
XB 03-300T.

030
30K
LUẬT ĐƯỜNG SẮT
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #6 vào: 21/10/2018, 18:49:17 »
031
30K
LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC

032
40K
LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT
XB LƯU HÀNH NỘI BỘ-230T.

033
50K
LUẬT DÂN SỰ VN-2
XB 08-430T

034
40K
LUẬT CHỨNG KHOÁN.

035
50K
LUẬT QUỐC TẾ
XB 94-400T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #7 vào: 22/10/2018, 05:24:38 »
036
40k
LUẬT CẠNH TRANH

037
50K
BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
XB 96-200T

038
40K
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT-1
XB 92-230T

039
30K
KHIẾU NẠI VÀ TỐ CÁO

040
30K
LUẬT ĐẤU THẦU

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #8 vào: 22/10/2018, 05:30:58 »
041
50K
CÁC VỤ ÁN KINH TẾ
XB 95-380T

042
30K
PHÁP LUẬT

043
50K
LUẬT KINH TẾ
XB 98-620T

044
50K
PHÁP LUẬT VN-3
XB 98-450T

045
40K
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
XB 92-250T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #9 vào: 22/10/2018, 05:38:01 »
046
40K
LUẬT ĐẠI CƯƠNG
XB 95-150T

047
30K
LUẬT THƯƠNG MẠI

048
40K
LUẬT HÌNH SỰ 99

049
40K
SỔ TAY TÌM HIỂU PHÁP LUẬT-1

050
50K
LUẬT HÌNH SỰ 2000
250T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #10 vào: 22/10/2018, 05:43:33 »
051
40K
Ý THỨC PHÁP LUẬT

052
50K
LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 91
-220T

053
40K
PHÁP LUẬT DÂN SỰ
XB 96-200T

054
40K
PHÁP LUẬT GIA ĐÌNH

055
40K
KIỂM TOÁN

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #11 vào: 22/10/2018, 05:46:30 »
056
40K
LUẬT QUỐC TẾ
XB 97-300T

057
40K
TƯ PHÁP QUỐC TẾ
XB 97-300T

058
50K
TỐ TỤNG HÌNH SỰ 95
220T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #12 vào: 23/10/2018, 16:58:21 »
059
40k
LUẬT QUỐC TẾ

060
50K
ĐẠI CƯƠNG NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
XB 96-470T

061
40K
TỐ TỤNG HÌNH SỰ 93
200T

062
40K
LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
XB 2009-400T

063
40K
TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2004
300T

064
40K
BỘ LUẬT HÌNH SỰ-2008
250T

065
50K
BỘ LUẬT DÂN SỰ 2002
300T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #13 vào: 23/10/2018, 17:05:48 »
066
40K
BỘ LUẬT HINH SỰ 2000
220T

067
150K
IN DEFENSE OF THE CONSTITUTION
KHỔ LỚN-XB 1992-200T
068
60K
CÔNG PHÁP QUỐC TẾ
XB 98-500T

069
40K
TỐ TỤNG HÌNH SỰ
XB 97-220T

070
50K
GIAM GIỮ VÀ CẢI TẠO
XB 95-400T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #14 vào: 23/10/2018, 17:10:41 »
071
40K
THỦ TỤC KIỆN
XB 90-230T

072
30K
LUẬT BẦU CỬ.

073
30K
CHỐNG THAM NHŨNG

074
40K
BỘ LUẬT HÌNH SỰ 07
260T

075
30K
THU NHẬP CÁ NHÂN

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753