Tác giả Chủ đề: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.  (Đã xem 6969 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #15 vào: 23/10/2018, 17:14:04 »
076
40k
luật lao động

077
40K
LUẬT HÌNH SỰ 05
280T

078
50K
PHÁP LUẬT
XB 98-400T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #16 vào: 27/10/2018, 05:38:33 »
079
120k
THE CONSTITUTION
OF THE UNITED STATES OF AMERICAN
XB 2011-100T
080
50K
BỘ LUẬT DÂN SỰ 1995
450T

081
30K
LUẬT LAO ĐỘNG
XB 95-120T

082
80K
DÀNH CHO GIÁM ĐỐC
XB 01-700T
BỊ GẶM NHẸ DƯỚI CHÂN

083
50K
LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VN
XB 97-330T

084
40K
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN  anh huhu

085
40K
LUẬT HÌNH SỰ 1985
150T

« Sửa lần cuối: 28/10/2018, 05:13:20 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #17 vào: 27/10/2018, 05:45:04 »
086
40K
LUẬT KINH TẾ
XB 00-180T

087
50K
LUẬT DÂN SỰ 2005
250T

088
50K
LUẬT KINH TẾ
XB 07-430T

089
50K
LUẬT DOANH NGHIỆP
SONG NGỮ-XB 08-360T

090
50K
LUẬT DÂN SỰ 95
450T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #18 vào: 27/10/2018, 05:49:49 »
091
40K
CÁC NGÀNH LUẬT
XB 01-280T

092
40K
LUẬT KINH TẾ
XB 94-400T

093
50K
MỘT SỐ NGÀNH LUẬT VN-2
XB 06-450T

094
80K
VỀ ĐẦU TƯ
XB 93-800T

095
50K
NGÀNH LUẬT-2
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #19 vào: 27/10/2018, 05:52:52 »
096
40K
TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
XB 00-300T

097
60K
BÌNH LUẬN KHOA HỌC
XB 92-450T


Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi huhu

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #20 vào: 27/10/2018, 08:03:28 »
mua :

084 -40K -VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
[/t]Click this bar to view the small image.


« Sửa lần cuối: 27/10/2018, 08:06:49 gửi bởi huhu »
 

Ngủ rồi huhu

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #21 vào: 27/10/2018, 08:08:03 »
Bác tổng kết giúp mấy cuốn đã đặt trước đây nhé
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #22 vào: 28/10/2018, 05:29:50 »
098
50K
LUẬT DÂN SỰ VN
XB 95-360T

099
40K
LUẬT LAO ĐỘNG VN

100
50K
BỘ LUẬT DÂN SỰ
XB 06-420T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #23 vào: 28/10/2018, 05:35:31 »
101
50K
TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
KHỔ LỚN-XB 08-350T.

102
80K
THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
02-650T

103
30K
SỔ TAY HỘI THẨM

104
40K
LUẬT DU LỊCH 05
250T

105
40K
TỐ TỤNG HÌNH SỰ
XB 00-230T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #24 vào: 28/10/2018, 05:42:08 »
106
40K
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

107
50K
HÌNH SỰ
XB 2000-250T

108
120K
LUẬT HÌNH SỰ VN
KHỔ LỚN-XB 01-760T

109
50K
DÂN SỰ
XB 95-430T

110
40K
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
XB 07-380T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #25 vào: 28/10/2018, 05:48:13 »
111
40K
BẢO HỘ LAO ĐỘNG
XB 1976-340T

112
50K
BỘ LUẬT DÂN SỰ
XB 05-450T

114
50K
LUẬT HÌNH SỰ VN
XB 98-430T

115
50K
DÂN SỰ
XB 95-430T

116
40K
TỐ TỤNG DÂN SỰ
KHỔ LỚN-XB 2010-160T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #26 vào: 30/10/2018, 16:54:20 »
117
60k
10 NĂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
300T

118
70K
LUẬT KINH TẾ
KHỔ LỚN-XB 09-490T

119
50K
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
XB 05-450T

120
60K
LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003
480T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #27 vào: 30/10/2018, 16:59:34 »
121
50K
NHỮNG QUY ĐỊNH CHỦ YẾU
CỦA PHÁP LUẬT
XB 97-660T

122
50K
TÌNH HUỐNG HÀNH CHÍNH
XB 2000-500T

123
40K
LUẬT HÔN NHÂN
XB 220T

124
20K
LUẬT HÔN NHÂN

125
50K
175 CÂU HỎI
XB 02-450T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #28 vào: 30/10/2018, 17:03:01 »
126
30K
PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ
XB 90-200T
127
20K

128
40K
LUẬT MÔI TRƯỜNG
XB 03-320T

129
20K

130
30K
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật xưa và nay.....kính mời.
« Trả lời #29 vào: 30/10/2018, 17:07:12 »
131
50K
DÀNH CHO MỌI GIA ĐÌNH
XB 05-430T

132
20K

133
50K
DÂN SỰ 2010
400T

134
50K
DÂN SỰ 2007
390T

135
50K
LUẬT DÂN SỰ VN-2
XB 97-410T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753