Diễn đàn sách xưa | Bảo tồn văn hóa Việt

PHỐ SÁCH CŨ => Vựa ve chai => Văn học nước ngoài => Tác giả chủ đề:: tamhoanhatrang vào 11/07/2019, 03:14:43

Tiêu đề: Bán sách KIM DUNG bìa cứng.........kính mời .
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/07/2019, 03:14:43
001
005
Tiêu đề: Re: Bán sách KIM DUNG bìa cứng.........kính mời .
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/07/2019, 03:34:40
006
300K/2C
PHI HỒ NGOẠI TRUYỆN
XB 2007-1700T
BỊ NƯỚC NHẸ
(https://i.imgur.com/x08uqhal.jpg)
(https://i.imgur.com/N36y8uFl.jpg)
(https://i.imgur.com/5dGS0QTl.jpg)
007
400K/8C
TIẾU NGẠO GIANG HỒ
XB 2007-3500T
CUỐN 8 BỊ NƯỚC TÍ
(https://i.imgur.com/u7UVqZwl.jpg)
(https://i.imgur.com/9P3zDh2l.jpg)
(https://i.imgur.com/JpV8vzNl.jpg)
(https://i.imgur.com/WHfbXNXl.jpg)
008
500K/10C
THIÊN LONG BÁT BỘ
XB 2005-300OT
(https://i.imgur.com/Co2PCUol.jpg)
(https://i.imgur.com/schU9kgl.jpg)
(https://i.imgur.com/LLYVJLbl.jpg)
(https://i.imgur.com/IlqbiDyl.jpg)
009
400K/8C
Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ
XB 2002-3200T
(https://i.imgur.com/STCTKJ1l.jpg)
(https://i.imgur.com/aHFqTitl.jpg)
(https://i.imgur.com/Rwont8Kl.jpg)
(https://i.imgur.com/6fhRddfl.jpg)
010
300K/4C
BÍCH HUYẾT KIẾM
XB 2004-1600T
(https://i.imgur.com/YaX0k5Wl.jpg)
(https://i.imgur.com/mztT5yQl.jpg)
(https://i.imgur.com/eRMi3cJl.jpg)
(https://i.imgur.com/fLvWwQwl.jpg)
(https://i.imgur.com/iXhgWXll.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách KIM DUNG bìa cứng.........kính mời .
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/07/2019, 03:49:21
 b-)011
400K/4C
THƯ KIẾM ÂN CỪU LỤC
XB 2004-200OT
(https://i.imgur.com/xt3XPW7l.jpg)
(https://i.imgur.com/3pXQnkel.jpg)
(https://i.imgur.com/V5cfwvZl.jpg)
(https://i.imgur.com/EHStf8ml.jpg)
012
250K/4C
TUYỆT ĐẠI SONG HÙNG
XB 2003-1800T
(https://i.imgur.com/dwstO3ll.jpg)
(https://i.imgur.com/u2qmSJTl.jpg)
014
300K
LỤC TIỂU PHỤNG
XB 2007-2800T

(https://i.imgur.com/GTtpi98l.jpg)
(https://i.imgur.com/JmhbnrIl.jpg)
(https://i.imgur.com/ghlVlayl.jpg)
015
250K/4C
DI HOA TIẾP NGỌC
XB 2003-1800T
(https://i.imgur.com/dT1KT2Il.jpg)
(https://i.imgur.com/uUfy1WFl.jpg)
(https://i.imgur.com/u2qmSJTl.jpg)
016

Tiêu đề: Re: Bán sách KIM DUNG bìa cứng.........kính mời .
Gửi bởi: thudiep vào 11/07/2019, 08:15:26
Em lấy bộ Lục tiểu phụng anh nhé!
Tiêu đề: Re: Bán sách KIM DUNG bìa cứng.........kính mời .
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/07/2019, 08:59:12
Em lấy bộ Lục tiểu phụng anh nhé!
Cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách KIM DUNG bìa cứng.........kính mời .
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/07/2019, 16:06:40
017
60K
MUSASHI
XB 2007-350T
(https://i.imgur.com/eXd0Oa8l.jpg)
018
120K/3C
BÌNH TUNG HIỆP ẢNH
THIẾU TẬP 2
XB 06-1300T
(https://i.imgur.com/80nQIxLl.jpg)
(https://i.imgur.com/OHqqbQzl.jpg)
(https://i.imgur.com/0FpHJeel.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách KIM DUNG bìa cứng.........kính mời .
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/07/2019, 02:59:12
019
60K
DIỆT TẦN-1
(https://i.imgur.com/8ogKrwLl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách KIM DUNG bìa cứng.........kính mời .
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 14/07/2019, 05:04:55
020
700K/5C
LỘC ĐỈNH KÝ
BÌA CỨNG-XB 2002-3500T
(https://i.imgur.com/ROWUmxYl.jpg)
(https://i.imgur.com/zbPfDMGl.jpg)
(https://i.imgur.com/glxpVDgl.jpg)
(https://i.imgur.com/0rec2tyl.jpg)
(https://i.imgur.com/8T0wmMkl.jpg)
(https://i.imgur.com/OkPIO2zl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách KIM DUNG bìa cứng.........kính mời .
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/07/2019, 04:43:55
021
200k/8c
ĐIỆU SÁO MÊ HỒN
NGỌA LONG SINH
XB 2003-2700T
(https://i.imgur.com/n9CeX6Xl.jpg)
(https://i.imgur.com/5znlwT0l.jpg)
(https://i.imgur.com/AO9qllvl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách KIM DUNG bìa cứng.........kính mời .
Gửi bởi: thudiep vào 23/07/2019, 09:33:38
021
200k/8c
ĐIỆU SÁO MÊ HỒN
NGỌA LONG SINH
XB 2003-2700T
(https://i.imgur.com/n9CeX6Xl.jpg)
(https://i.imgur.com/5znlwT0l.jpg)
(https://i.imgur.com/AO9qllvl.jpg)

Em lấy bộ này anh nhé. Tks anh!
Tiêu đề: Re: Bán sách KIM DUNG bìa cứng.........kính mời .
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/07/2019, 10:13:30
Em lấy bộ này anh nhé. Tks anh!
Cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách KIM DUNG bìa cứng.........kính mời .
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/08/2019, 04:59:57
022
500k/2c
HIỆP KHÁCH HÀNH
BÌA CỨNG-XB 2003-1200T
(https://i.imgur.com/gMKPQIOl.jpg)
(https://i.imgur.com/PKwZoRTl.jpg)
(https://i.imgur.com/3clACH9l.jpg)
023
500K/2C
BÍCH HUYẾT KIẾM
BÌA CỨNG-XB 2004-1700T
(https://i.imgur.com/6O5U8B6l.jpg)
(https://i.imgur.com/ap8NMucl.jpg)
(https://i.imgur.com/r0i7itEl.jpg)
024
250K
TUYẾT SƠN PHI HỒ
BÌA CỨNG-XB 2006-500T
(https://i.imgur.com/kYgqrWdl.jpg)
(https://i.imgur.com/whewyckl.jpg)
025
500K/2C
ĐỘC CÔ CỬU KIẾM
BÌA CỨNG-XB 2006-1600T
(https://i.imgur.com/DkUqyZWl.jpg)
(https://i.imgur.com/2wRVcIul.jpg)
(https://i.imgur.com/tV5zkmWl.jpg)