Tác giả Chủ đề: Về bộ "Hoàng Việt luật lệ"  (Đã xem 11701 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi thoton

Về bộ "Hoàng Việt luật lệ"
« vào: 12/09/2010, 09:26:56 »
                                    VÊ BỘ HOÀNG VIỆT LUẬT LỆ
                                                                              TTT
             Trong lịch sử ngành luật nước ta, có hai bộ luật  được ghi nhận là tiêu biểu, đó là Quốc Triều Hình Luật (QTHL ) (1),còn gọi là Luật Hình Triều Lê, được ra đời thời vua Lê Thánh Tôn( 1470-1497);  và Hoàng Việt Luật Lệ (HVLL) (2), còn gọi là Luật Gia Long, ra đời năm 1813.  Đã có khá nhiều công trình nghiên cứu  của nhiều nhà chuyên môn so sánh và phân tích về nội dung của hai bộ luật  lịch sử này. Bộ Quốc Triều Hình Luật đã được nhiều  nhà nghiên cứu đánh giá là tiến bộ :

Quốc triều Hình Luật là một thành tựu có giá trị đặc biệt trong lịch sử pháp luật Việt  Nam. Nó không chỉ là đỉnh cao so với những thành tựu pháp luật của các triều  đại trước đó, mà còn đối với cả bộ luật được biên soạn vào đầu thé kỷ XIX : Hoàng Việt Luật Lệ do Gia Long ban hành năm 1812...”( trích “Lời nói đầu” QTHL, sđd tr 17).

      Trong cuốn “ Cổ luật VN và tư pháp sử ”(3), tác giả Vũ Văn Mẫu đã nhận định như sau
“...Các học giả ngoại quốc thường công nhận một cách quá dễ dàng ảnh hưởng của bộ luật nhà Đường đối với bộ Hình Luật triều Lê. Sự thực bộ luật Hồng Đức có nhiều điểm đặc sắc về cả hai phương diện bố cục và nội dung...”( Cổ luật VN và tư pháp sử, sdd tr 202)

       Trong khi đó, bộ Hoàng Việt Luật Lệ thì lại bị kết luận là sao chép luật nhà Thanh, vì thế nó có một vai trò rất mờ nhạt. Người khẳng định điều đó cũng là tác giả Vũ Văn Mẫu, ông đã viết trong cuốn “ Cổ luật VN và tư pháp sử ”  như sau :

     “ Về hình thức, bộ Hoàng Việt Luật Lệ  so với bộ luật nhà Thanh chép gần đúng toàn thể nguyên văn...”( Cổ luật VN...sđd tr 208). Ở một đoạn khác, tác giả viết :
Bộ Hoàng Việt luật lệ đã chép nguyên văn của bộ luật nhà Thanh nên mất hết cá tính đặc thù của nền pháp luật Việt Nam. Bao nhiêu những sự tân kỳ mới lạ trong bộ luật triều Lê, không còn lưu lại  một chút dấu tích nào trong luật nhà Nguyễn...” (  Cổ luật VN...sđd , 214).

     Trước năm 1975, tác giả Vũ Văn Mẫu (*) từng là giáo sư trường Đại học Luật khoa Sài Gòn, chính vì thế nhận định của ông dễ dàng được “ môn sinh” tiếp nhận, Gần đây, soạn giả Nguyễn Q Thằng đã có công dịch toàn bộ bộ luật này và đã xuất bản rộng rãi. Trong ý hướng tìm hiểu quá trình phát triển lịch sử xã hội trong đó bao gồm hệ thống pháp luật ở nước ta, chúng tôi mạo muội  đưa ra  một vài nét cơ bản khác nhau của hai bộ luật, để từ đó giúp người đọc có một cái nhìn  khách quan hơn về QTHL và HVLL ( và cả bộ luật của nhà Thanh ).
      Ở đây, chúng tôi không đi sâu vào việc nghiên cứu các điều khoản, điều luật,vì đây là công việc của các nhà làm luật, chúng tôi chỉ  đưa ra một vài  sự khác biệt nhỏ , nhưng có thể  đem lại  một cách  nhìn khác và mới hơn .Trong khoa học lịch sử, bất kể ở lĩnh vực nào, một khi chúng ta đã dễ dàng  chấp nhận  nhận định của một cá nhân và coi đó như một “nhận định kinh điển”, mặc nhiên thừa nhận nó, thì những phát hiện mới về sau sẽ khó mà thay đổi được, thiết nghĩ đó là điều đi ngược với khoa học lịch sử.

        Chúng tôi xin được sơ lược nội dung điều 1, điều căn bản , mở đầu  ở cả hai bộ luật:

TrongQuốc Triều Hình Luật
 Điều 1 – Năm hình phạt:
1-Xuy hình (đánh roi): có năm bậc: Từ 10 đến 50 roi, chia làm 5 bậc...
2-Trượng hình (đánh trượng): có 5 năm bậc, từ 60 đến 100 trượng...
3-Đồ hình : có ba bậc (...)
-Dịch đinh
-Tượng phường  binh: Đàn ông thì đánh 80 trượng , THÍCH vào cổ 2 chữ ( cả đàn ông và đàn bà...)
-Chủng điền binh; thung thất kỳ : Đánh 80 trượng, thích vào cổ 4 chữ...
4-Lưu hình: có 3 bậc
-Châu gần : Đàn ông đánh 90 trượng, THÍCH vào mặt 6 chữ, đeo xiềng, đày đi làm việc...Đàn bà đánh 50 roi, thích vào mặt 6 chữ...
-Châu ngoài : Đánh 90 trượng, thích vào mặt 8 chữ...
-Châu xa: Đánh 100 trượng, thích vào mặt 10 chữ...
    5- Tử hình: Có ba bậc:
-. Thắt cổ, chém
- Chém bêu đầu
- Lăng trì
             ( Quốc Triều Hình Luật, sđd tr 33-35)

    Trong Hoàng Việt Luật Lệ :
Điều 1, phần giải thích biểu đồ 5 bậc ghi như sau:
1. Hình bằng roi: Đánh bằng roi từ 10 đến 50 roi.
2. Hình bằng trượng: Đánh bằng trượng từ 60 đến 100 trượng
3. Hình phạt bằng đồ: Làm công việc trói buộc thân tâm, đem hết sức làm việc nặng nhọc...
4.Hình phạt bằng lưu:...Tội có nặng nhẹ, nơi đày cũng có xa gần...
5.Hình phạt bằng chết: Chết có hai loại : treo cổ và chém.
     ( Lược trích  Hoàng Việt Luật Lệ., Sđd  tr 53-55)

         Đọc qua 5 mức hình phạt ở hai bộ luật, ta dễ dàng nhận thấy tuy cùng giống nhau ở năm mức phạt, nhưng ở Quốc triều Hình Luật, từ mức thứ 3 trở lên ( đồ hình , lưu hình ) thì ngoài việc bị đánh trượng, bắt phải làm việc , bị lưu đày xa , tội nhân  còn bị thích  chữ vào mặt hoặc vào cổ. ( dùng mũi nhọn đâm vào- TTT) .Trong  Hoàng Việt Luật Lệ điều đó đã được bãi bỏ .Mức hình phạt sau cùng,  Hoàng Việt Luật Lệ chỉ quy định có hai mức là treo cổchém. Trong khi ở Quốc Triều Hình Luật thì có ba  mức :  thắt cổ ( hoặc chém); chém bêu đầu và LĂNG TRÌ .
     Khi soạn Hoàng Việt Luật Lệ , những người biên soạn đã bỏ điều luật lăng trì, là hình phạt” ghê gớm” nhất trong các hình phạt tử hình.Cũng trong điều 1 của HVLL, sau khi đã giải thích về hình thức xữ tử bàng cách lăng trì, các soạn giả  đã khẳng định như sau :
Kim nhục hình vĩnh phế. Tộc hình viễn cách chỉ lưu thử cực hình ngoại chi cực hình dĩ lục phù bất trung bất hiếu giả
( Nghĩa là : “ Ngày nay vĩnh viễn bỏ nhục hình ấy, tộc hình (giết ba họ) cũng đổi, chỉ còn giữ lại hình phạt ghê khiếp ngoài hết thảy mọi ghê khiếp này là bằng cách chém kẻ bất trung, bất hiếu thôi...”( Lược khảo về HVLL, sđd tr 20-210).

    Những sự trích dẫn đó cho ta thấy rằng, so với Quốc triều Hình Luật thì Hoàng Việt Luật Lệ đã có mặt tiến bộ hơn ( về mặt nhân đạo ), cụ thể là bỏ hình thức thích  chữ vào mặt, vào cổ  tội nhân và quan trọng hơn cả là đã bỏ hẳn tội xữ tử theo hình thức lăng trì .Thiết nghĩ điều đó cũng thường tình vì nó đã theo quy luật phát triển tự nhiên của xã hội loài người.

       Soạn giả Nguyễn Q Thắng đã viết trong cuốn Lược khảo về Hoàng Việt luật lệ ( 4) :
Nếu đọc kỹ Hoàng Việt Luật Lệ và tham khảo từ các sách luật khác, chúng ta mới thấy được phần đóng góp và sáng tạo của các tác giả bộ luật này, và cũng từ đó thấy được tinh thần nhân đạo của nó. Tính nhân bản và thực chất của bộ luật đã được vận dụng vào công quyền Việt Nam khởi đi từ năm 1813 cho đến những năm gần đây ( đúng là năm 1949). Điều dễ thấy nhất trong bộ luật là các cực hình trong luật nhà Thanh như :yêm, tru di tam tộc, nhất là hình phạt lăng trì đã một phần được loại bỏ...”( Lược khảo HVLL, sđd, tr 19).

    Đề  cập đến Hoàng Việt luật lệ, một học giả người Pháp là ông P.. Philastre , (người đã dịch Hoàng Việt luật lệ  sang tiếng Pháp) đã nhận xét và cho rằng bộ  luật Gia Long ( tức HVLL) là một bộ luật: “ có tầm mức của nền văn minh hiện đại...”( Lược khảo về HVLL, sđd tr 16).
    Phải chăng sự sáng tạo và nét văn minh hiện đại của bộ HVLL  như các tác giả trên đã đánh giá , thể hiện rõ nét là bộ luật  đã bãi bỏ một hình phạt ghê khiếp ( róc thịt từ từ tội nhân cho đến khi hết thịt hoàn toàn ) đã tồn tại cho đến triều Lê, và ( bấy giờ ) đang tồn tại trong  bộ luật của nhà Thanh.?
   Năm 1994, trong bức thư gởi soạn giả Nguyễn Q Thắng, cụ Vũ Đình Hòe (cựu Bộ trưởng Tư pháp nước VNDCCH)  đã viết:
Bộ luật Gia Long kế thừa và phát huy kinh nghiệm làm luật của những triều đại trước mình, trong nước và ngoài nước và có thể là của cả các cộng đồng làng xã.” ( Lược khảo HVLL. Sđ tr 297 ).

    Ai cũng biết  là bộ  HVLL đã mô phỏng theo luật nhà Thanh và cả Luật Hồng Đức (QTHL), nhưng những nhà soạn luật Việt Nam thời Gia Long đã biết chọn lọc để soạn ra một bộ luật mới, có một nét đặc trưng riêng, vì ngay ở điều 1 là điều căn bản , có nội dung định hướng cho tất cả điều khoản về sau , họ đã  bỏ đi những điều khoản không còn phù hợp ( trong giai đoạn đó).  Điều khoản căn bản có tính định hướng đã thay đổi, thì theo chúng tôi, không thể cho rằng nó “sao chép hoàn toàn” theo một bộ luật khác được.
                                                                                 TP.HCM 12/2007
-------------------------------------------------------------
(*) (Tác giả Vũ Văn Mẫu trước 1954 là GS Đại học Luật Hà Nội. Sau hiệp định Geneve (1954) ông tiếp tục dạy học tại Đại học Luật Khoa Sài Gòn. Từng tham gia chính quyền Sài Gòn và giứ các chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao ( 1955-1963) ; Đại sứ tại Anh;Thượng Nghị Sĩ Quốc Hội SG và là Thủ tướng trong chính phủ Dương Văn Minh ngày 29/4/1975)
Tài liệu tham khảo:
(1) Quốc Triều Hình Luật, Viện SH VN, NXB Pháp lý, Hà Nội,1991
(2 )Hoàng Việt Luật Lệ,tập 1, Nguyễn Văn Thành-Vũ Trinh- Trần Hựu; do Nguyễn Q Thắng , Nguyễn Văn Tài dịch, NXB VHTT, 1994).
(3 Cổ Luật Việt Nam và Tư pháp sử,Q1. T1, Vũ Văn Mẫu ,Sài Gòn, 1973
(4)Lược khảo về Hoàng Việt luật lệ, Nguyễn Q Thắng, NXB VHTT, 2002« Sửa lần cuối: 12/09/2010, 15:29:33 gửi bởi thoton »
 
Ngài mới nói rằng ta không thể tắm được hai lần trên một dòng sông...

hoangviet

 • bạn
Re: Về bộ "Hoàng Việt luật lệ"
« Trả lời #1 vào: 09/12/2010, 22:30:08 »
Bài này là của bác Nguyễn Q. Thắng viết. Cũng có một số người muốn "giải tội" cho bộ luật triều Nguyễn nữa như Cuốn "Pháp luật hôn nhân gia đình triều Nguyễn", nhưng các bác này không rành luật nên phân tích và bình luận chưa được thuyết phục cho lắm.
 

Ngủ rồi Dongnat

Re: Về bộ "Hoàng Việt luật lệ"
« Trả lời #2 vào: 09/12/2010, 22:37:46 »
Bài này là của bác Nguyễn Q. Thắng viết. Cũng có một số người muốn "giải tội" cho bộ luật triều Nguyễn nữa như Cuốn "Pháp luật hôn nhân gia đình triều Nguyễn", nhưng các bác này không rành luật nên phân tích và bình luận chưa được thuyết phục cho lắm.

Cám ơn bác thoton đã cung cấp một bài viết hay của tác giả TTT. Tác giả này đọc cũng được bác nhỉ.
 
e-mail: dongnat09@yahoo.com.vn

Ngủ rồi thoton

Re: Về bộ "Hoàng Việt luật lệ"
« Trả lời #3 vào: 09/12/2010, 23:34:50 »
Cám ơn bác thoton đã cung cấp một bài viết hay của tác giả TTT. Tác giả này đọc cũng được bác nhỉ.

     Đọc bài này ai cũng biết người viết đã dựa vào cuốn " Lược Khảo về Hoàng Việt luật lệ" của Nguyễn Q Thắng,sách dày 300 trang xb năm 2002. Điều này thể hiện ở chỗ phần lớn nội dung được người viết "trích kép" từ cuốn sách đó và có ghi rõ tên sách, số trang; có lẽ với tên sách này thì ai cũng biết là của ông Nguyễn Q Thắng rồi !
    Ở đây người viết chỉ trích ra thêm các điều luật đầu tiên về hình phạt (ở cả 2 bộ luật) mang tính tăng dần từ tội nhẹ tới tội nặng để đối chiếu, làm rõ và cũng để khẳng định thêm, đồng thời người đọc dễ nhận thấy sự khác biệt đó.
« Sửa lần cuối: 09/12/2010, 23:55:26 gửi bởi thoton »
 
Ngài mới nói rằng ta không thể tắm được hai lần trên một dòng sông...

Ngủ rồi thoton

Re: Về bộ "Hoàng Việt luật lệ"
« Trả lời #4 vào: 10/12/2010, 08:09:30 »
Bài này là của bác Nguyễn Q. Thắng viết. Cũng có một số người muốn "giải tội" cho bộ luật triều Nguyễn nữa như Cuốn "Pháp luật hôn nhân gia đình triều Nguyễn", nhưng các bác này không rành luật nên phân tích và bình luận chưa được thuyết phục cho lắm.
Bác vui lòng cho biết bài này ông NQT viết ở đâu?
 Một công trình dù lớn hay nhỏ được ra đời của người trước rất cần sự bổ sung, chứng minh, thậm chí phản biện của người đi sau. Vấn đề là người sau phải chứng tỏ là dựa vào công trình của người đi trước để nội dung được phổ biến, được rõ ràng hơn trong một lĩnh vực chuyên ngành, chuyên sâu mà người thường không phải ai cũng nắm rõ được .
 
Ngài mới nói rằng ta không thể tắm được hai lần trên một dòng sông...

Ngủ rồi thoton

Re: Về bộ "Hoàng Việt luật lệ"
« Trả lời #5 vào: 11/12/2010, 22:35:54 »
 Một lần nữa, tôi trân trọng đề nghị bác hoangviet cho biết bài trên của ông NQT viết ở đâu,sách hay tạp chí nào ?? Đây là danh dự của người viết cũng như người giới thiệu lên tập san sachxua.net.'
 Bác cho biết rõ ai là người đã đưa ra các điều luật đầu tiên ở cả 2 bộ luật ( Quốc triều Hình luật và Hoàng Việt luật lệ, đây mới là trọng tâm ) để người đọc bình thường có thể so sánh và đối chiếu , ông TTT hay ông NQT ?
 
Ngài mới nói rằng ta không thể tắm được hai lần trên một dòng sông...

Ngủ rồi forever88

 • ******
 • Bài viết: 1,215
 • Thanked: 130 times
 • Đánh giá: +0/-0
 • Lo gì? Ngày mai mai sẽ lo, lo gì?
Re: Về bộ "Hoàng Việt luật lệ"
« Trả lời #6 vào: 11/12/2010, 22:47:58 »
Một lần nữa, tôi trân trọng đề nghị bác hoangviet cho biết bài trên của ông NQT viết ở đâu,sách hay tạp chí nào ?? Đây là danh dự của người viết cũng như người giới thiệu lên tập san sachxua.net.'
 Bác cho biết rõ ai là người đã đưa ra các điều luật đầu tiên ở cả 2 bộ luật ( Quốc triều Hình luật và Hoàng Việt luật lệ, đây mới là trọng tâm ) để người đọc bình thường có thể so sánh và đối chiếu , ông TTTT hay ông NQT ?

Tên:   hoangviet
Bài viết:   7 (3.500 trong 1 ngày)
Chức vụ:   
Ngày đăng ký:   09/12/2010, 21:37:18
Lần đăng nhập cuối:   Hôm nay lúc 14:51:58
hoangviet_lawuniversity@yahoo.com
Có đăng nhập nhưng không trả lời nên thôi bác à, xem như người ta cũng biết đã nói sai rồi. Với bác sửa lại đi, ông TTT chứ không phải TTTT.
 
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

hoangviet

 • bạn
Re: Về bộ "Hoàng Việt luật lệ"
« Trả lời #7 vào: 12/12/2010, 10:55:48 »
Chào bác Thoton và các bác,
Trước hết, tôi xin lỗi vì sự trả lời chậm trễ của mình, vì tôi mới gia nhập diễn đàn không lâu và cũng chưa có nhiều thời gian để truy cập thường xuyên, nên không biết là có yêu cầu của bác Thoton.
Tôi cũng xin lỗi vì lúc tôi mới đọc bài này, tôi thấy ý tưởng giống của bác Nguyễn Q. Thắng, nên đã viết mà không để ý kỹ mình diễn đạt như thế nào. Tôi xin đồng ý rằng bài viết này không phải do Nguyễn Q. Thắng viết mà do tác giả TTT viết riêng, tôi thành thật xin lỗi tác giả cũng như các bác trong Diễn đàn về sự thiếu bất cẩn của mình.
Chủ ý của tôi là bình luận về những ý tưởng "giải tội" đối với một số nội dung trong Hòang Việt luật lệ do một số tác giả đưa ra, trong đó có Nguyễn Q. Thắng. Vì vậy, nếu được các bác thứ lỗi, tôi sẽ xin trở lại tranh luận về vấn đề này trong một bài viết khác.
Một lần nữa tôi thành thật xin lỗi tác giả TTT và các bác trong diễn đàn.
Hoàng Việt
 

Ngủ rồi Mua về để đấy

Re: Về bộ "Hoàng Việt luật lệ"
« Trả lời #8 vào: 12/12/2010, 11:01:29 »
Chào bác Thoton và các bác,
Trước hết, tôi xin lỗi vì sự trả lời chậm trễ của mình, vì tôi mới gia nhập diễn đàn không lâu và cũng chưa có nhiều thời gian để truy cập thường xuyên, nên không biết là có yêu cầu của bác Thoton.
Tôi cũng xin lỗi vì lúc tôi mới đọc bài này, tôi thấy ý tưởng giống của bác Nguyễn Q. Thắng, nên đã viết mà không để ý kỹ mình diễn đạt như thế nào. Tôi xin đồng ý rằng bài viết này không phải do Nguyễn Q. Thắng viết mà do tác giả TTT viết riêng, tôi thành thật xin lỗi tác giả cũng như các bác trong Diễn đàn về sự thiếu bất cẩn của mình.
Chủ ý của tôi là bình luận về những ý tưởng "giải tội" đối với một số nội dung trong Hòang Việt luật lệ do một số tác giả đưa ra, trong đó có Nguyễn Q. Thắng. Vì vậy, nếu được các bác thứ lỗi, tôi sẽ xin trở lại tranh luận về vấn đề này trong một bài viết khác.
Một lần nữa tôi thành thật xin lỗi tác giả TTT và các bác trong diễn đàn.
Hoàng Việt

Hiểu lầm nho nhỏ thôi chứ không sao đâu bác ạ! Bác Thoton chính là tác giả bài viết này, sau khi đăng báo đăng trên này cho ace trên sách xưa nghiên cứu thêm đó bác!
 
Le Tuan Anh VCB Hà nội 0011003730876

Ngủ rồi thoton

Re: Về bộ "Hoàng Việt luật lệ"
« Trả lời #9 vào: 12/12/2010, 12:32:46 »
Chào bác Thoton và các bác,
Trước hết, tôi xin lỗi vì sự trả lời chậm trễ của mình, vì tôi mới gia nhập diễn đàn không lâu và cũng chưa có nhiều thời gian để truy cập thường xuyên, nên không biết là có yêu cầu của bác Thoton.
Tôi cũng xin lỗi vì lúc tôi mới đọc bài này, tôi thấy ý tưởng giống của bác Nguyễn Q. Thắng, nên đã viết mà không để ý kỹ mình diễn đạt như thế nào. Tôi xin đồng ý rằng bài viết này không phải do Nguyễn Q. Thắng viết mà do tác giả TTT viết riêng, tôi thành thật xin lỗi tác giả cũng như các bác trong Diễn đàn về sự thiếu bất cẩn của mình.
Chủ ý của tôi là bình luận về những ý tưởng "giải tội" đối với một số nội dung trong Hòang Việt luật lệ do một số tác giả đưa ra, trong đó có Nguyễn Q. Thắng. Vì vậy, nếu được các bác thứ lỗi, tôi sẽ xin trở lại tranh luận về vấn đề này trong một bài viết khác.
Một lần nữa tôi thành thật xin lỗi tác giả TTT và các bác trong diễn đàn.
Hoàng Việt
Cám ơn bác đã phản hồi!
Thực ra ai cũng biết bộ luật Hoàng Việt luật lệ là bộ luật "lớn" với rất nhiều điều khoản, bao trùm đủ lĩnh vực, vì thế một sự kết luận ngắn gọn của bất kỳ cá nhân nào cũng không thể tránh khỏi khiếm khuyết (cả ông Vũ văn Mẫu và ông Ng Q Thắng). Bài viết trên của TTT chỉ là minh chứng thêm ý tưởng của ông NQT, người đã dày công dịch toàn bộ bộ luật này sang tiếng Việt. Sẽ thật bổ ích nếu người đọc đọc thêm các ý kiến khác ( nhất là với người trong ngành )để minh chứng về kết luận của GS Vũ Văn Mẫu.
  Trong học thuật, rất cần đến sự trao đổi, thảo luận trên tinh thần khoa học, vì thế mặc dù là "kẻ ngoại đạo" nhưng bản thân tôi rất mong muốn được biết thêm ý kiến và quan điểm của bác về bộ luật này...
 
Ngài mới nói rằng ta không thể tắm được hai lần trên một dòng sông...

Ngủ rồi hangvicas

Re: Về bộ "Hoàng Việt luật lệ"
« Trả lời #10 vào: 10/03/2011, 13:28:00 »
Với những bài, sách của tác giả Nguyễn Q. Thắng, tui xin đề nghị mọi người hãy đọc thật kỹ rồi hãy đưa ra ý kiến. đa tạ
 

Ngủ rồi thichthicthat

 • Đi tìm tao phách cổ nhân
 • *****
 • Bài viết: 953
 • Thanked: 3 times
 • Đánh giá: +0/-0
 • Giới tính: Nam
 • Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh !
Re: Về bộ "Hoàng Việt luật lệ"
« Trả lời #11 vào: 07/05/2011, 15:57:48 »
Thấy các bác bàn luận sôi nổi về Hoàng Việt Luật lệ.Cchủ quan của tôi thấy thế này:
Luật pháp (cụ thể) là sản phẩm của 1 thời đại lịch sử vì vậy chúng ta hậu sinh cần có nhãn quan lịch sử thì mới đánh giá được giá trị tiến bộ chói sáng của bản văn cũng như những hạn chế của nó trong tương quan với thời đại đó.
Chúng ta thường nói: " cái nhìn khách quan" " lịch sử sẽ phân tích một cách khách quan"....Chính là ở chổ này.
- Nếu nói ông NQT chạy tội cho HVLL thì chưa chính xác. Khách quan sẽ thấy HVLL có nhiều điểm tiến bộ chói sáng bên cạnh những hạn chế của nó, không đơn thuần là sao chép nhà Thanh ( Điểm này ông Huỳnh Công Bá đa nghiên cứu rất kỷ trong HÔN NHÂN GIA ĐÌNH VÀ PHÁP LUẬT TRIỀU NGUYỄN- Tôi không nhắc lại); vấn đề là ở chổ trong tương quan của thời đại và triều đại đặt ra, sao chép những gì ? Nếu tiến bộ thì sao chép cũng là điều bình thường trong luật pháp so sánh Âu châu cùng thời đại đó, tại sao ông cha ta lại không được sao chép ?
- Quan điểm của ông VVM có hạt nhân lập luận hợp lý song trong đó có chứa đựng xu hướng cực đoan. Xin lưu ý là sự tiếp biến về văn hoá và luật pháp trong đời sống văn minh nhân loại là điều bình thường, huống chi "thế giới" lý luận của chúng ta thời đó chỉ đóng khung trong Nho giáo.
Tôi nghĩ, cần có cái nhìn lịch sử để phân tích một cách khách quan.
TTT
 

Ngủ rồi khanhkhanh

 • **
 • Bài viết: 54
 • Đánh giá: +0/-0
Re: Về bộ "Hoàng Việt luật lệ"
« Trả lời #12 vào: 19/03/2013, 09:21:48 »
Bác nào có đường link của ebook ''Hoàng Việt Luật lệ'' thì gửi cho nhà cháu với. Xin cảm ơn các Sư phụ!
« Sửa lần cuối: 19/03/2013, 09:23:10 gửi bởi khanhkhanh »
 

Ngủ rồi luulyvo

 • "bể khổ trầm luân"
 • *******
 • Bài viết: 4,820
 • Thanked: 37 times
 • Đánh giá: +0/-0
 • Giới tính: Nam
 • Thăng trầm tam giới
Re: Về bộ "Hoàng Việt luật lệ"
« Trả lời #13 vào: 19/03/2013, 12:49:35 »
Bác nào có đường link của ebook ''Hoàng Việt Luật lệ'' thì gửi cho nhà cháu với. Xin cảm ơn các Sư phụ!

Hiện tại chưa có ebook của Hoàng Việt luật lệ.

Nếu bác đọc nguyên tác (Hán Nôm) thì tìm ở mục sách Hán Nôm số hóa của thư viện quốc gia Việt Nam.


 
"Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước; đứa mua quan..."

Ngủ rồi luulyvo

 • "bể khổ trầm luân"
 • *******
 • Bài viết: 4,820
 • Thanked: 37 times
 • Đánh giá: +0/-0
 • Giới tính: Nam
 • Thăng trầm tam giới
Re: Về bộ "Hoàng Việt luật lệ"
« Trả lời #14 vào: 19/03/2013, 13:22:09 »
Tôi cũng là người ngoại đạo với hướng nghiên cứu luật pháp, nên không đủ hiểu biết để đưa ra chính kiến (mà cũng không có thời gian tìm hiểu). Tôi chỉ xin đóng góp ý nhỏ như thế này: bác thoton nêu ra 1 luận điểm rất hay (thường ai cũng hiểu, nhưng vì nhiều lý do nên không ai để ý quan tâm gì): "
Trong khoa học lịch sử, bất kể ở lĩnh vực nào, một khi chúng ta đã dễ dàng  chấp nhận  nhận định của một cá nhân và coi đó như một “nhận định kinh điển”, mặc nhiên thừa nhận nó, thì những phát hiện mới về sau sẽ khó mà thay đổi được, thiết nghĩ đó là điều đi ngược với khoa học lịch sử

Vậy, cụ thể Hoàng Việt luật lệ có giống y chang Đại Thanh luật lệ hay không? Theo tôi, với khoa học công nghệ phát triển như hiện nay, thiết tưởng vấn đề so sánh nó không khó gì.
Xin cung cấp cho các bác một số đường link về Đại Thanh luật lệ và Hoàng Việt luật lệ để các bác có thể xem xét, đối chiếu văn bản :d
1/ Đại Thanh luật lệ
(bản tứ khố toàn thư): http://archive.org/search.php?query=creator%3A%22%EF%BC%88%E6%B8%85%EF%BC%89%E4%B8%89%E6%B3%B0%22
(các bản có trên ishare): http://ishare.iask.sina.com.cn/search.php?sort=fs_1&key=%B4%F3%C7%E5%C2%C9%C0%FD
(nếu không muốn đọc bản cổ, các bác cũng có thể đọc cái này trên trang guoxue123.com của tàu): http://www.guoxue123.com/shibu/0401/01dqll/index.htm

...
2/ Hoàng Việt luật lệ: http://lib.nomfoundation.org/collection/1/search?csrfmiddlewaretoken=d84c77b0732c8eb91999233da1a87a7d&query=Ho%C3%A0ng+Vi%E1%BB%87t+Lu%E1%BA%ADt+l%E1%BB%87

PS: trước khi tranh luận (hoặc phản biện), chúng ta phải hiểu được đối tượng tranh luận là cái gì, nội hàm của nó ra sao. Rất mong quí bác am tường luật đọc xong rồi cho ý kiến :d
 
"Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước; đứa mua quan..."