KIẾN THỨC > Bàn tròn văn học, lịch sử, văn hóa

Viết đúng tiếng Việt.

(1/5) > >>

gamotsach:
Hay đi xét nét lổi trính tã,Mọt tôi để ý thấy cũng có nhiều từ dễ lầm lẫn.Thành thử mần cái topic này trước mua vui,sau góp phần bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt,tránh sa vào tình trạng lộn xộn một cách hỗn độn. :d

-Súc tích (dễ nhầm xúc tích):Nghĩa đen là tích dồn lại,nghĩa bóng là cô đọng (một bài viết cô đọng - chứa đầy đủ ý nhưng ngắn gọn).
-Mang máng (dễ nhầm man mán,man máng,mang mán):Nghĩa là không chắc chắn lắm trong nhận thức,ký ức.Nhớ mang máng,hiểu mang máng.
-Chẳng hạn (dễ nhầm chẵn hạn,chẵn hạng):Nghĩa là thí dụ như.Học giỏi toán được cấp nhà,như Ngô Bảo Châu chẳng hạn...

gamotsach:
Còn những từ như siết chặt (quản lý) hay xiết chặt,riễu cợt,giễu cợt hay diễu cợt,ăn sổi (ở thì) hay ăn xổi thú thật Mọt tôi chưa biết thế nào. :d

NL:
Sau dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm, gạch ngang phải có dấu cách chứ bác ơi :d

fomasudoi:

--- Trích dẫn của: gamotsach vào 21/11/2011, 22:01:02 ---Còn những từ như siết chặt (quản lý) hay xiết chặt,riễu cợt,giễu cợt hay diễu cợt,ăn sổi (ở thì) hay ăn xổi thú thật Mọt tôi chưa biết thế nào. :d

--- Cuối trích dẫn ---
Siết chặt
Giễu cợt
Ăn xổi ở thì

---

Em có thắc mắc về từ "rán", như em đọc sách của mấy cụ ngày xưa như Phan Khôi hay Nguyễn Hiến Lê thì thấy các cụ toàn viết là "rán sức," nhưng hiện nay thì viết là "ráng sức." Không hiểu sao lại có vụ thêm "g" vào?

gamotsach:

--- Trích dẫn của: NL vào 21/11/2011, 22:12:36 ---Sau dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm, gạch ngang phải có dấu cách chứ bác ơi :d

--- Cuối trích dẫn ---

Style của Mọt tôi đấy.Bị nhắc nhở không biết bao nhiêu forum rùi. :d

Và xái thuốc phiện hay là sái thuốc phiện?Thấy trên báo chí dùng lung tung cả.Có lẽ xái đúng hơn.
Một số báo dùng dậu đổ bìm leo thay vì giậu đổ bìm leo.

Mục chính

[0] Thứ tự tin

[#] Trang tiếp

There was an error while thanking
Thanking...
[ Phiên bản đầy đủ ]