Diễn đàn sách xưa | Bảo tồn văn hóa Việt

PHỐ SÁCH CŨ => Vựa ve chai => Báo chí => Tác giả chủ đề:: tamhoanhatrang vào 18/09/2017, 16:40:13

Tiêu đề: Bán 35 cuốn SPUTNIK......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/09/2017, 16:40:13
001
5K/1C*800C
KIẾN THỨC NGÀY NAY  đã bán
XB 1988-TẠI SÔNG BÉ
(https://i.imgur.com/vtNTysol.jpg)
(https://i.imgur.com/jvDHiY6l.jpg)
(https://i.imgur.com/soslPuvl.jpg)
(https://i.imgur.com/xvEPOPyl.jpg)
(https://i.imgur.com/RLrLhgNl.jpg)
(https://i.imgur.com/WgiQWmCl.jpg)
(https://i.imgur.com/mqFq31El.jpg)
(https://i.imgur.com/IlyfK8Jl.jpg)
(https://i.imgur.com/pdHMxLnl.jpg)
(https://i.imgur.com/qDzYRWsl.jpg)
(https://i.imgur.com/WNuqfRwl.jpg)
(https://i.imgur.com/9bEzjwvl.jpg)
(https://i.imgur.com/hj1zbPfl.jpg)
(https://i.imgur.com/gLxYuy9l.jpg)
(https://i.imgur.com/KhY2am5l.jpg)
(https://i.imgur.com/aJKZLAcl.jpg)
(https://i.imgur.com/LedyYkKl.jpg)
(https://i.imgur.com/KneaU5yl.jpg)
(https://i.imgur.com/QUozuHvl.jpg)
(https://i.imgur.com/9ONsVBPl.jpg)
(https://i.imgur.com/0rYOh0yl.jpg)
(https://i.imgur.com/AbWhVfrl.jpg)
(https://i.imgur.com/VPpPe6dl.jpg)
(https://i.imgur.com/ynDBc6Ul.jpg)
(https://i.imgur.com/mMQWSXsl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Kiến Thức Ngày Nay từ số 001 đến số 800...kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/09/2017, 16:43:05
001 BIS
(https://i.imgur.com/dq3L4Ntl.jpg)
(https://i.imgur.com/T1rXhztl.jpg)
(https://i.imgur.com/sGIz8NYl.jpg)
(https://i.imgur.com/9a1WH7el.jpg)
(https://i.imgur.com/rdoozsdl.jpg)
(https://i.imgur.com/2WrA2z8l.jpg)
(https://i.imgur.com/2DtQFlpl.jpg)
(https://i.imgur.com/4A8s5Fbl.jpg)
(https://i.imgur.com/rPpNqz3l.jpg)
(https://i.imgur.com/sYNmL5Ol.jpg)
(https://i.imgur.com/3eWyiNAl.jpg)
(https://i.imgur.com/gULoJopl.jpg)
(https://i.imgur.com/up6A5xZl.jpg)
(https://i.imgur.com/dN4NexZl.jpg)
(https://i.imgur.com/FVKqXiUl.jpg)
(https://i.imgur.com/tFYIYApl.jpg)
(https://i.imgur.com/0CfA4WSl.jpg)
(https://i.imgur.com/eSyA0HEl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Kiến Thức Ngày Nay từ số 001 đến số 800...kính mời.
Gửi bởi: vinh bo cap vào 19/09/2017, 15:46:02
Thiệt khâm phục, kính nể chủ nhân của lô tạp chí này.
Đầy đủ, thẳng thớm, lành lặn, sạch sẽ.
Quá hiếm!
Tiêu đề: Re: Bán Kiến Thức Ngày Nay từ số 001 đến số 800...kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/09/2017, 13:59:57
002
6K/1C
MỰC TÍM VÀ HOA HỌC TRÒ
XB TỪ CÁC NĂM 1996-97-98-99
(https://i.imgur.com/3hD3yMhl.jpg)
(https://i.imgur.com/9WJWzHIl.jpg)
(https://i.imgur.com/0VNLDOhl.jpg[img][img]https://i.imgur.com/NLdVP0Al.jpg)
(https://i.imgur.com/xIzQdjml.jpg)
(https://i.imgur.com/JEaLYwNl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Kiến Thức Ngày Nay từ số 001 đến số 800...kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 08/10/2017, 13:53:35
003
15K/1C
SUNFLOWER
NXB HCM-1994-100T
(https://i.imgur.com/kZCiUkul.jpg)
(https://i.imgur.com/87TlJ73l.jpg)
(https://i.imgur.com/nA0yDXOl.jpg)
(https://i.imgur.com/mYTwwMpl.jpg)
(https://i.imgur.com/KTf9LDDl.jpg)
(https://i.imgur.com/9rdRpwrl.jpg)
004
15K/1C
SEAGULL
NXB TRẺ-1994-100T
(https://i.imgur.com/SzNRvHYl.jpg).
(https://i.imgur.com/ep6AA6Ol.jpg)
(https://i.imgur.com/eAf7fwHl.jpg)
(https://i.imgur.com/SN2borQl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Kiến Thức Ngày Nay từ số 001 đến số 800...kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/10/2017, 15:26:55
005
30K
XB 06-160T
(https://i.imgur.com/tlQzGIXl.jpg)
006
40K
XB 2010-250T
(https://i.imgur.com/rZKhS8nl.jpg)
007
30K
XB 87-KHỔ LỚN-50T
(https://i.imgur.com/m2cSbFyl.jpg)
008
50K/2C
XB 1977-KHỔ LỚN
TẠP CHÍ HUNG GA RI-2
(https://i.imgur.com/hoRhoeul.jpg)
SỐ 3-1977
(https://i.imgur.com/Qo0gz3Bl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/12/2017, 20:25:57
009
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 27/12/2017, 20:07:54
010
60K
THỰC TẬP HÓA HỌC
KHỔ LỚN-XB 1972-70T

IN RONEO                                    bác bansach cu
(https://i.imgur.com/MA6Zg4xl.jpg)
(https://i.imgur.com/uwoGGnrl.jpg)
011
60K
HÓA HỮU CƠ
KHỔ LỚN-XB 1970-60T

IN RONEO                                    bác bansachcu
(https://i.imgur.com/HCWD123l.jpg)
012
100K
TẬP SAN
GÂY MÊ
SỐ 9-THÁNG 9-1973
KHỔ LỚN-XB 1971-100T
(https://i.imgur.com/LzbO9kQl.jpg)
014
100K
TẬP SAN
HỒI SỨC
SỐ 7-THÁNG-1-NĂM 1973
90T
(https://i.imgur.com/e16qbeil.jpg)
015
80K
TRƯỜNG
LƯƠNG VĂN CHÁNH
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-2006-380T

(https://i.imgur.com/aVO5Nu5l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: bansachcu vào 27/12/2017, 20:22:22
Dạ em lấy hai cuốn hóa ạ! :D
60k x 2. :D
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/12/2017, 07:53:38
Dạ em lấy hai cuốn hóa ạ! :D
60k x 2. :D
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/12/2017, 08:16:26
016
100k
CLASSIQUES
KHỔ CỰC LỚN
XB ... 130T
(https://i.imgur.com/5rCZmJJl.jpg)
(https://i.imgur.com/FyEVqn9l.jpg)
017
100K
LE PIANISTE
KHỔ CỰC LỚN-XB 1929-80T
(https://i.imgur.com/8kcOAwOl.jpg)
(https://i.imgur.com/MasLDTfl.jpg)
018
100K
CZERNY
KHỔ CỰC LỚN
XB 1971-110T
(https://i.imgur.com/5ZOpckTl.jpg)
(https://i.imgur.com/432DMXMl.jpg)
019
100K
CLASSIQUES
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN
XB 1970-110T
(https://i.imgur.com/gTwPGTtl.jpg)
(https://i.imgur.com/DAYMNI7l.jpg)
020
100K
KHỔ CỰC LỚN
XB 1970-140T
(https://i.imgur.com/v63mOpNl.jpg)
(https://i.imgur.com/sObXg7rl.jpg)
021
100K
CZERNY
KHỔ CỰC LỚN
XB 1970-50T
(https://i.imgur.com/2y5drZZl.jpg)
(https://i.imgur.com/cAtdjHRl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 29/12/2017, 14:52:01
022
120K
100 NĂM
THỊ XÃ PHAN THIẾT
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN-XB 98-180T

BỊ Ố NHẸ TỜ LÓT                                    bác Maiquangbp
(https://i.imgur.com/nUdoBIzl.jpg)
(https://i.imgur.com/3uatIhrl.jpg)
(https://i.imgur.com/cSO3kXrl.jpg)
(https://i.imgur.com/v1Jsllul.jpg)
(https://i.imgur.com/ksj3avzl.jpg)
(https://i.imgur.com/ipJbl0ql.jpg)
(https://i.imgur.com/q8FNFnxl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/12/2017, 14:12:01
023
20K
NHÀ VĂN
SỐ 3-2012-160T-KHỔ LỚN
(https://i.imgur.com/fTzw6u3l.jpg)
024
30K/1C
TẠP CHÍ VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI
SỐ-1-2006-310T.
(https://i.imgur.com/RSv0ODVl.jpg)
025
25K
VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI
SỐ 1-2005-240T
BỊ NƯỚC TÍ
(https://i.imgur.com/L679bwcl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 16/01/2018, 15:30:35
026
60K/2C
TẠP CHÍ VĂN HỌC
XB 1982-TẬP 5-6
TẬP 5 MẤT BÌA SAU
(https://i.imgur.com/ucErfJ6l.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/01/2018, 19:33:17
027
10K/1C
MỸ THUẬT THỜI NAY
XB 1990-1992-130T
(https://i.imgur.com/9EGbKiZl.jpg)
(https://i.imgur.com/YLRREZWl.jpg)
(https://i.imgur.com/ugtjNoKl.jpg)
(https://i.imgur.com/JwOcvAjl.jpg)
(https://i.imgur.com/ZBCNqXTl.jpg)
(https://i.imgur.com/G03gHDjl.jpg)
028
10K/1C
BÁCH KHOA VĂN HỌC
XB 1991-100T
(https://i.imgur.com/mbq8C4Ml.jpg)
(https://i.im[img width=640 height=480]https://i.imgur.com/Ai0dkP5l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/01/2018, 05:52:34
029
20K/1C
(https://i.imgur.com/lKOhAhHl.jpg)
a
(https://i.imgur.com/bEAvUF3l.jpg)
b
(https://i.imgur.com/UB75GX5l.jpg)
c
(https://i.imgur.com/R7na9RFl.jpg)
d
(https://i.imgur.com/VOJv8qvl.jpg)
e
(https://i.imgur.com/YuIWbN2l.jpg)
f
(https://i.imgur.com/UELLK8Tl.jpg)
g
(https://i.imgur.com/wKeVXOgl.jpg)
h
(https://i.imgur.com/MnIhRXQl.jpg)
j
(https://i.imgur.com/xvxDP3Pl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/01/2018, 05:59:32
030
30k/1c
LE SPORT
(https://i.imgur.com/YXhMzC0l.jpg)
(https://i.imgur.com/jjOhSAUl.jpg)
(https://i.imgur.com/5GUXMVol.jpg)
(https://i.imgur.com/EbltK0cl.jpg)
(https://i.imgur.com/JHcwZeil.jpg)
031
30K/1C
LA FILM
KHỔ CỰC LỚN
(https://i.imgur.com/2AqPF8Gl.jpg)
(https://i.imgur.com/JKSZWmvl.jpg)
(https://i.imgur.com/u6HytAJl.jpg)
(https://i.imgur.com/m8nqyQnl.jpg)
(https://i.imgur.com/inymUJsl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/01/2018, 06:04:33
032
100K
TỰ MÓC LEN SỢI
KHỔ CỰC LỚN-XB 1972-140T
(https://i.imgur.com/0gOYPXQl.jpg)
(https://i.imgur.com/dpc7JhPl.jpg)
033
100K
TỰ HỌC ĐAN THÊU
XB 1972-140T
(https://i.imgur.com/qIpGrtfl.jpg)
(https://i.imgur.com/XEf6bx8l.jpg)
(https://i.imgur.com/qFuI0i6l.jpg)
(https://i.imgur.com/9oJf7gDl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: Maiquangbp vào 29/01/2018, 13:29:30
Mua 022 100 năm Thị xã Phan Thiết . Xin bác tổng kết ( nếu có )
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/01/2018, 05:16:36
Mua 022 100 năm Thị xã Phan Thiết . Xin bác tổng kết ( nếu có )
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/01/2018, 05:21:53
034
30K/1C
LA FEMME SO VIETIQUE
KHỔ CỰC LỚN
(https://i.imgur.com/8IElvdWl.jpg)
(https://i.imgur.com/2KDtDPCl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: vanst vào 05/02/2018, 10:14:56
Mua 5 cuốn này  (https://i.imgur.com/bm8D1UEl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/02/2018, 13:40:12
Mua 5 cuốn này  (https://i.imgur.com/bm8D1UEl.jpg)
cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/02/2018, 16:04:45
035
30k/1c
(https://i.imgur.com/DGfF5Lfl.jpg)
(https://i.imgur.com/fUAsasll.jpg)
(https://i.imgur.com/LuJZveml.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/02/2018, 15:37:26
036
20K/1C
SÔNG HƯƠNG
SỐ 186-165
(https://i.imgur.com/cUodHx2l.jpg)
037
40K/4C
(https://i.imgur.com/p4qqlyal.jpg)
038
25K/1C
SPUTNIK
(https://i.imgur.com/bJiCj0jl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/03/2018, 05:13:40
039
40K
ALMANACH 1988
XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG
230T
(https://i.imgur.com/x1uEYfPl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 04/04/2018, 13:00:59
040
40K
1986-270T
(https://i.imgur.com/omHo2vQl.jpg)
041
40K
1988-240T   bác canto83
(https://i.imgur.com/LSbU9S0l.jpg)
042
40K
1991-200T
(https://i.imgur.com/8KfAkmBl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/04/2018, 15:33:03
043
60K/4C
SEAGULL
(https://i.imgur.com/CIyTPWcl.jpg)
044
60K/3C
SÙNFLOWER
(https://i.imgur.com/iOQucpKl.jpg)
045
40K/2C
(https://i.imgur.com/jbQ1745l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: canto83 vào 19/04/2018, 13:03:48
.
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 19/04/2018, 13:59:51
em lấy
040
40K
1986-270T
cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: canto83 vào 20/04/2018, 09:15:56
Xin lỗi chủ shop, mình ghi nhầm , mình lấy cuốn Khí tượng thủy văn, chứ không phải cuốn Niên lịch
041
40K
1988-240T
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/04/2018, 09:42:12
Xin lỗi chủ shop, mình ghi nhầm , mình lấy cuốn Khí tượng thủy văn, chứ không phải cuốn Niên lịch
041
40K
1988-240T
lấy 041- cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/04/2018, 15:56:16
046
30K
LE FILM SOVIET
KHỔ LỚN-XB 1983-40T
(https://i.imgur.com/TgiLeZSl.jpg)
047
30K/1C
POSTER
KHỔ LỚN-XB 1972-50T
(https://i.imgur.com/ACVWbafl.jpg)
(https://i.imgur.com/PIFGbZml.jpg)
(https://i.imgur.com/zgZDzZPl.jpg)
(https://i.imgur.com/jKb4bhIl.jpg)
(https://i.imgur.com/k3jgNdIl.jpg)
(https://i.imgur.com/5KroVQul.jpg)
(https://i.imgur.com/Dg6oIhll.jpg)
(https://i.imgur.com/7mJvQeMl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/05/2018, 06:11:24
048
40K
LỊCH SÁCH THIẾU NHI 87
(https://i.imgur.com/6a9T8lNl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: buicong vào 26/05/2018, 10:29:28
Mình lấy Đến với vương quốc kỳ lạ
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/05/2018, 12:12:44
Mình lấy Đến với vương quốc kỳ lạ
cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán Thiếu niên tiền phong từ số 001 đến.....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 08/06/2018, 07:15:29
049
30K
MỘT THỜI ÁO TRẮNG
KHỔ LỚN
(https://i.imgur.com/DEmHVe9l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Kiến thức ngày nay từ số 01 đến số 800....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/09/2018, 04:42:14
050
5K/1C*900C
KIẾN THỨC NGÀY NAY

XB 1988-TẠI SÔNG BÉ   anh sohn
(https://i.imgur.com/vtNTysol.jpg)
(https://i.imgur.com/jvDHiY6l.jpg)
(https://i.imgur.com/soslPuvl.jpg)
(https://i.imgur.com/xvEPOPyl.jpg)
(https://i.imgur.com/RLrLhgNl.jpg)
(https://i.imgur.com/WgiQWmCl.jpg)
(https://i.imgur.com/mqFq31El.jpg)
(https://i.imgur.com/IlyfK8Jl.jpg)
(https://i.imgur.com/pdHMxLnl.jpg)
(https://i.imgur.com/qDzYRWsl.jpg)
(https://i.imgur.com/WNuqfRwl.jpg)
(https://i.imgur.com/9bEzjwvl.jpg)
(https://i.imgur.com/hj1zbPfl.jpg)
(https://i.imgur.com/gLxYuy9l.jpg)
(https://i.imgur.com/KhY2am5l.jpg)
(https://i.imgur.com/aJKZLAcl.jpg)
(https://i.imgur.com/LedyYkKl.jpg)
(https://i.imgur.com/KneaU5yl.jpg)
(https://i.imgur.com/QUozuHvl.jpg)
(https://i.imgur.com/9ONsVBPl.jpg)
(https://i.imgur.com/0rYOh0yl.jpg)
(https://i.imgur.com/AbWhVfrl.jpg)
(https://i.imgur.com/VPpPe6dl.jpg)
(https://i.imgur.com/ynDBc6Ul.jpg)
(https://i.imgur.com/mMQWSXsl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Kiến thức ngày nay từ số 01 đến số 800....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/09/2018, 04:45:03
050- BIS
(https://i.imgur.com/dq3L4Ntl.jpg)
(https://i.imgur.com/T1rXhztl.jpg)
(https://i.imgur.com/sGIz8NYl.jpg)
(https://i.imgur.com/9a1WH7el.jpg)
(https://i.imgur.com/rdoozsdl.jpg)
(https://i.imgur.com/2WrA2z8l.jpg)
(https://i.imgur.com/2DtQFlpl.jpg)
(https://i.imgur.com/4A8s5Fbl.jpg)
(https://i.imgur.com/rPpNqz3l.jpg)
(https://i.imgur.com/sYNmL5Ol.jpg)
(https://i.imgur.com/3eWyiNAl.jpg)
(https://i.imgur.com/gULoJopl.jpg)
(https://i.imgur.com/up6A5xZl.jpg)
(https://i.imgur.com/dN4NexZl.jpg)
(https://i.imgur.com/FVKqXiUl.jpg)
(https://i.imgur.com/tFYIYApl.jpg)
(https://i.imgur.com/0CfA4WSl.jpg)
(https://i.imgur.com/eSyA0HEl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Kiến thức ngày nay từ số 01 đến số 800....kính mời.
Gửi bởi: nghianguyenntn@gmail.com vào 13/09/2018, 08:53:29
Con lấy 50 số đầu tạp chí Kiến thức ngày nay được không chú?
Tiêu đề: Re: Bán Kiến thức ngày nay từ số 01 đến số 800....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/09/2018, 09:53:27
Con lấy 50 số đầu tạp chí Kiến thức ngày nay được không chú?
Bán cả bọn anh ạ
Tiêu đề: Re: Bán Kiến thức ngày nay từ số 01 đến số 800....kính mời.
Gửi bởi: Sohm vào 13/09/2018, 13:28:58
E đặt bộ kiến thức ngày nay
Tiêu đề: Re: Bán Kiến thức ngày nay từ số 01 đến số 800....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/09/2018, 14:02:49
ZALO - 01992060753
Xin lỗi chủ shop, mình ghi nhầm , mình lấy cuốn Khí tượng thủy văn, chứ không phải cuốn Niên lịch
041
40K
1988-240T
Tiêu đề: Re: Bán Kiến thức ngày nay từ số 01 đến số 800....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/09/2018, 15:43:00
E đặt bộ kiến thức ngày nay
Cám ơn anh rất nhiều
Tiêu đề: Re: Bán Kiến thức ngày nay từ số 01 đến số 800....kính mời.
Gửi bởi: Sohm vào 14/09/2018, 10:45:17
Cám ơn anh rất nhiều

Bác xem inbox nhé
Tiêu đề: Re: Bán Kiến thức ngày nay từ số 01 đến số 800....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 14/09/2018, 12:28:21
Bác xem inbox nhé

Đã gởi tin nhắn rồi ạ
Tiêu đề: Re: Bán Kiến thức ngày nay từ số 01 đến số 800....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/09/2018, 05:27:18
051
Tiêu đề: Re: Bán Kiến thức ngày nay từ số 01 đến số 800....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 19/09/2018, 19:52:24
052
5k/1c
400c*5k=
KIẾN THỨC NGÀY NAY
(https://i.imgur.com/M5cnARAl.jpg)
(https://i.imgur.com/5YrrK5Yl.jpg)
(https://i.imgur.com/v53f28Ql.jpg)
(https://i.imgur.com/W6w6v5Vl.jpg)
(https://i.imgur.com/bj8aNAJl.jpg)
(https://i.imgur.com/xxRbLOOl.jpg)
(https://i.imgur.com/ChNnS0Sl.jpg)
(https://i.imgur.com/iQImxECl.jpg)
(https://i.imgur.com/xPrkR7dl.jpg)
(https://i.imgur.com/Yr7zFX5l.jpg)
(https://i.imgur.com/B6sNXFbl.jpg)
(https://i.imgur.com/kLqQdR6l.jpg)
(https://i.imgur.com/kWIs9Mil.jpg)
(https://i.imgur.com/WInY1nGl.jpg)
(https://i.imgur.com/d9kO5PJl.jpg)
(https://i.imgur.com/rsJjsEml.jpg)
(https://i.imgur.com/4pSFexJl.jpg)
(https://i.imgur.com/7XdMquCl.jpg)
(https://i.imgur.com/moT6R2ol.jpg)
(https://i.imgur.com/6dDvZshl.jpg)
CÁC SỐ ĐẶC BIỆT KHÔNG CÓ SỐ THỨ TỰ
(https://i.imgur.com/tPNB6OIl.jpg)
(https://i.imgur.com/ilFIPuvl.jpg)
(https://i.imgur.com/7ahJBD7l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Kiến thức ngày nay từ 020 đến số 400....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/09/2018, 05:15:23
053
Tiêu đề: Re: Bán Kiến thức ngày nay từ 020 đến số 400....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/09/2018, 09:02:03
064
30K/6C
ĐÓNG CHUNG-BÌA CỨNG
(https://i.imgur.com/iy5NiFYl.jpg)
(https://i.imgur.com/UD6T28al.jpg)
(https://i.imgur.com/Jwzcrbhl.jpg)
(https://i.imgur.com/LJqlvOsl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Kiến thức ngày nay từ 020 đến số 400....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/11/2018, 05:13:49
065
5K/1C
CÓ 40C
THUỐC VÀ SỨC KHỎE
KHỔ LỚN
(https://i.imgur.com/tIGF4U7l.jpg)
(https://i.imgur.com/6vHdjcWl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán Kiến thức ngày nay từ 020 đến số 400....kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/12/2018, 05:33:38
066
07k/1 SỐ
THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
XB 01 -01-2000 SỐ ĐẦU TIÊN
KHỔ LỚN BẰNG TẠP CHÍ TIẾP THỊ GIA ĐÌNH
SÁCH NHIỀU TẬP ĐÓNG CHUNG THÀNH MỘT CUỐN
(https://i.imgur.com/fHQbfrgl.jpg)
(https://i.imgur.com/EPiQ83Ml.jpg)
(https://i.imgur.com/UHcn2W3l.jpg)
(https://i.imgur.com/5rN3IjFl.jpg)
(https://i.imgur.com/yXoSDC0l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán 35 cuốn SPUTNIK......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/01/2019, 06:07:45
067
30k/1C - BÁN TRON 35C
SPUTNIK
(https://i.imgur.com/lCdhDUPl.jpg)
(https://i.imgur.com/CNAnhbZl.jpg)
(https://i.imgur.com/gxsFdn9l.jpg)
(https://i.imgur.com/5urA14tl.jpg)
HAI CUỐN BỊ GẶM
40K/2C
(https://i.imgur.com/r8lbPLrl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán 35 cuốn SPUTNIK......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/01/2019, 06:12:14
068
(https://i.imgur.com/Fzd4aEAl.jpg)
(https://i.imgur.com/igO15H1l.jpg)
(https://i.imgur.com/OGQbq4Al.jpg)
(https://i.imgur.com/yrRH9aSl.jpg)
(https://i.imgur.com/A2TfkX9l.jpg)
(https://i.imgur.com/DtI49xFl.jpg)
(https://i.imgur.com/OCEZ8NAl.jpg)
(https://i.imgur.com/WFtb3rFl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán 35 cuốn SPUTNIK......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/01/2019, 15:15:08
069
50K
ALMANACH
SÁCH LỊCH 1997
KIẾN THỨC PHỔ THÔNG
XB 1996-550T
(https://i.imgur.com/0XSxQqAl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán 35 cuốn SPUTNIK......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 08/03/2019, 05:09:21
070
30K
TẠP CHÍ VĂN HỌC
1997/7
(https://i.imgur.com/8ferjVXl.jpg)
071
30K
NGÔN NGỮ
(https://i.imgur.com/bkSejhJl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán 35 cuốn SPUTNIK......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 08/03/2019, 05:35:19
072
40K
SÔNG HƯƠNG
(https://i.imgur.com/MPcDWCml.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán 35 cuốn SPUTNIK......kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 09/03/2019, 15:16:16
073
30k
GIÁO DỤC NGHĨA BÌNH
(https://i.imgur.com/TQlYWO3l.jpg)