Diễn đàn sách xưa | Bảo tồn văn hóa Việt

PHỐ SÁCH CŨ => Vựa ve chai => Báo chí => Tác giả chủ đề:: tamhoanhatrang vào 10/07/2017, 12:16:01

Tiêu đề: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 10/07/2017, 12:16:01
001
60k
PHẠM XUÂN ẨN
XB 2007-330T
SÁCH KHÔNG THẬT
(http://i.imgur.com/00rlB94l.jpg)
(http://i.imgur.com/2auoqwKl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: dalanmai vào 10/07/2017, 12:18:32
...
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 10/07/2017, 15:32:43
002
100k
TAPE
XB 1963-160T

(http://i.imgur.com/1xEFKQcl.jpg)
(http://i.imgur.com/dzFmvGxl.jpg)
(http://i.imgur.com/O4KxSudl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/07/2017, 12:58:59
003
60k
MIKHAIL-5
BÌA CỨNG-KHỔ VỪA-540T
(http://i.imgur.com/AEBL5fvl.jpg)
004
60K
MIKHAIL-4
BÌA CỨNG-KHỔ VỪA-490T
(http://i.imgur.com/GueucWhl.jpg)
(http://i.imgur.com/Ujlwx5el.jpg)
005
60K
MIKHAIL-3460T
(http://i.imgur.com/ecbTQ4xl.jpg)
(http://i.imgur.com/iXXgdtVl.jpg)
006
60K
MIKHAIL-2
490T
(http://i.imgur.com/1zY9wVbl.jpg)
(http://i.imgur.com/hv0P6Iul.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/07/2017, 13:12:25
007
100K
FLOWER
KHỔ ĐẠI-550T
(http://i.imgur.com/Gjgp0aql.jpg)
008
50K
THAILAND'S
500T
(http://i.imgur.com/ZrwI9lIl.jpg)
009
100K
LINCOLN
920T
(http://i.imgur.com/gzxPNtNl.jpg)
010
60K
THE GIRAFFE
BÌA CỨNG-KHỔ VỪA-200T
(http://i.imgur.com/ejuysMpl.jpg)
(http://i.imgur.com/e6xOrbul.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/07/2017, 13:19:07
011
70K
WELL
KHỔ LỚN-190T
(http://i.imgur.com/6Vpc9jCl.jpg)
012
70K
DEEP
BÌA CỨNG-200T
(http://i.imgur.com/cIB22gxl.jpg)
(http://i.imgur.com/A198fJkl.jpg)
014
100K
HOLY
BÌA CỨNG-XB 1952-1060T
(http://i.imgur.com/V2S4H7ol.jpg)
(http://i.imgur.com/ZCxtQqml.jpg)
015
80K
OPEN
KHỔ LỚN-280T
(http://i.imgur.com/Apimc6Nl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/07/2017, 13:26:22
016
100K
SYLVIA
BÌA CỨNG-280T
(http://i.imgur.com/ZKVGSoFl.jpg)
017
120K
RUN
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-320T
(http://i.imgur.com/vP8Ftcol.jpg)
018
100K
EVERY
KHỔ LỚN-340T
(http://i.imgur.com/zgQUc0jl.jpg)
019
90K
FIT
KHỔ LỚN-210T
(http://i.imgur.com/nTPWF35l.jpg)
020
120K
HOTEL AND RESORTS

KHỔ LỚN-480T
(http://i.imgur.com/xRf2C2sl.jpg)
(http://i.imgur.com/HIMkUI0l.jpg)
(http://i.imgur.com/uOk38mOl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/07/2017, 13:42:28
021
50K
THREE
XB 1972-80T
(http://i.imgur.com/K1ZIvCKl.jpg)
022
60K
DAVID
XB 1964-160T
(http://i.imgur.com/HmyVI4Il.jpg)
023
60K
OF
190T
(http://i.imgur.com/tOOVSNAl.jpg)
024
80K
CUISINE
BÌA CỨNG-120T
(http://i.imgur.com/Fc4FBbwl.jpg)
(http://i.imgur.com/Ws12cJjl.jpg)
(http://i.imgur.com/MFma0Fml.jpg)
025
100K
GARGOYLE
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-470T
(http://i.imgur.com/JhCQwuVl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/07/2017, 13:49:48
026
90K
DEMOCRACY   bác tnghia
KHỔ LỚN-280T.
(http://i.imgur.com/5dPerw4l.jpg)
027
80K
JULIE
KHỔ LỚN-300T
(http://i.imgur.com/tt2F8KWl.jpg)
028
100K
FERN
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-330T
(http://i.imgur.com/dHeSLQrl.jpg)
029
100K
PEN     bác tnghia
BÌA CỨNG-XB 1969-320T
(http://i.imgur.com/0KJFPywl.jpg)
030
100K
DEAD
KHỔ LỚN-420T
(http://i.imgur.com/qFsSSJ4l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/07/2017, 13:58:53
031
100K
ENCEL
KHỔ LỚN-490T
(http://i.imgur.com/at3c9C0l.jpg)
032
50K
THE PRINCE
110T
(http://i.imgur.com/OLVwPRrl.jpg)
033
100K
THERE
KHỔ LỚN-600T
(http://i.imgur.com/i2geP9Fl.jpg)
034
60K
FACTS
150T
(http://i.imgur.com/nSmXOq7l.jpg)
035
100K
TELL YOU
KHỔ LỚN-350T
(http://i.imgur.com/XJp6Jfkl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/07/2017, 14:05:25
036
100K
BONES
KHỔ LỚN-310T
(http://i.imgur.com/gm7iwBBl.jpg)
037
120K
HAWK
BÌA CỨNG-610T
(http://i.imgur.com/ira8O5Zl.jpg)
038
120K
GUILT
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-550T
(http://i.imgur.com/HhgjLepl.jpg)
039
60K
PHI
480T
(http://i.imgur.com/7RJLdjml.jpg)
(http://i.imgur.com/69hZkuMl.jpg)
040
40K
BOU
80T
(http://i.imgur.com/Ac5NNMGl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/07/2017, 14:10:00
041
100K
EMPTY   anh Nghia
BÌA CỨNG-XB 1924-360T
(http://i.imgur.com/vyGxeRgl.jpg)
(http://i.imgur.com/smjKCgdl.jpg)
042
90K
PANTS
290T
(http://i.imgur.com/nWzGXorl.jpg)
043
80K
THE WEST
250T
(http://i.imgur.com/NeCaS8Jl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tnghia vào 12/07/2017, 14:22:00
em lấy 026, 029
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/07/2017, 16:04:36
em lấy 026, 029
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/07/2017, 13:07:24
044
100k
BISHOP
KHỔ LỚN-290T
(http://i.imgur.com/NidVKiGl.jpg)
045
80K
FLASHMAN
XB 1969-260T
(http://i.imgur.com/CYYWygrl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/07/2017, 13:15:30
046
100K
KIANA
BÌA CỨNG-500T
(http://i.imgur.com/XmtqKnOl.jpg)
(http://i.imgur.com/8c7okzFl.jpg)
047
80K
THE LIFE   anh Nghia
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-150T
BỊ GÓC TRÊN MỘT TÍ
(http://i.imgur.com/N1SM4OZl.jpg)
(http://i.imgur.com/oRYwrEVl.jpg)
048
100K
RALPH

850T                                 bác Nguyên Thánh
(http://i.imgur.com/8O3Ioavl.jpg)
049
100K
AKIO
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-320T
(http://i.imgur.com/IR5LIRRl.jpg)
050
70K
LA SCIENCE
170T
(http://i.imgur.com/8nGJpNsl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/07/2017, 13:33:02
051
100K
LILLI
BÌA CỨNG-430T
(http://i.imgur.com/ThCYV8xl.jpg)
(http://i.imgur.com/tnvG7aHl.jpg)
052
100K
MARIO
PUZO
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-380T
(http://i.imgur.com/z12FAttl.jpg)
053
100K
TOM'S
BÌA CỨNG-XB 1953-220T
(http://i.imgur.com/mX5jntol.jpg)
(http://i.imgur.com/ee8Vikzl.jpg)
054
100K
SHEILA
KHỔ LỚN-410T
(http://i.imgur.com/FUhMOdql.jpg)
055
60K
AUNTIE
140T
(http://i.imgur.com/Ct0s5b2l.jpg)
(http://i.imgur.com/4qYvVlPl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/07/2017, 13:39:46
056
80K
HARRY
170T
(http://i.imgur.com/Ihba182l.jpg)
057
90K
VAVA
BÌA CỨNG170T
(http://i.imgur.com/vFxRNqhl.jpg)
058
120K
DENIAL
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-580T
(http://i.imgur.com/CG3qvGsl.jpg)
(http://i.imgur.com/ttwZz5Tl.jpg)
059
70K
OF THE BRITISH
MẤT BÌA-350T
(http://i.imgur.com/Wsl0Turl.jpg)
060
120K
NIGHTFALL
KHỔ LỚN-450T
(http://i.imgur.com/0KXJaAZl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/07/2017, 13:51:13
061
120K
GERALD
KHỔ LỚN-480T
(http://i.imgur.com/ZplNHCel.jpg)
062
80K
VIRGIN
BÌA CỨNG-400T
(http://i.imgur.com/b4Vt0oNl.jpg)
(http://i.imgur.com/WznWQWil.jpg)
063
120K
ALTAR
KHỔ LỚN-400T
(http://i.imgur.com/T6kY9Fll.jpg)
064
70K
TOM
250T
(http://i.imgur.com/BUHcESrl.jpg)
(http://i.imgur.com/JEcsVjrl.jpg)
065
70K
KIEV
BÌA CỨNG-190T
(http://i.imgur.com/Mi3ylUWl.jpg)
(http://i.imgur.com/358AoSfl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/07/2017, 13:58:45
066
100K
JOHN

310T                      bác Francisco Lam
(http://i.imgur.com/ZtkvYzZl.jpg)
067
120K
COSTS
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-730T
(http://i.imgur.com/zhHueKBl.jpg)
068
80K
NORA
390T
(http://i.imgur.com/gmYtoNSl.jpg)
069
120K
FIRST
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-460T
(http://i.imgur.com/jn2vWYfl.jpg)
070
90K
DRESS
BÌA CỨNG-260T.
(http://i.imgur.com/iusdhdhl.jpg)
(http://i.imgur.com/o7gEehJl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/07/2017, 14:08:25
071
100K
RANKS
KHỔ LỚN-390T
(http://i.imgur.com/uwy2v10l.jpg)
(http://i.imgur.com/Ik1Sma3l.jpg)
072
90K
HAPPINESS
KHỔ LỚN-320T
(http://i.imgur.com/ohwDd4Gl.jpg)
073
120K
KEN
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-460T.
(http://i.imgur.com/EQBx4wKl.jpg)
074
100K
JOHN
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-390T
(http://i.imgur.com/mQQ63Dfl.jpg)
(http://i.imgur.com/PdDlipJl.jpg)
075
120K
NORA
KHỔ LỚN-490T.
(http://i.imgur.com/aaD7AU5l.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/07/2017, 14:18:51
076
120K
SHANTARAM
KHỔ LỚN-940T
(http://i.imgur.com/5U0PFSyl.jpg)
077
120K
BRITAIN
KHỔ LỚN-1964-600T
(http://i.imgur.com/wyhBsSbl.jpg)
(http://i.imgur.com/z81Vr2Ol.jpg)
078
120K
ECHOING
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-500T
(http://i.imgur.com/oVOKliol.jpg)
079
120K
PIRATE
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-430T
(http://i.imgur.com/lHAFJaSl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: bookworm0x vào 13/07/2017, 22:52:33
001
60k
PHẠM XUÂN ẨN
XB 2007-330T
SÁCH KHÔNG THẬT
(http://i.imgur.com/00rlB94l.jpg)
(http://i.imgur.com/2auoqwKl.jpg)
Sách không thật là sao anh?
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 14/07/2017, 17:16:10
080
120k
CENTURY
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-ÁO ĐẸP-600T
(http://i.imgur.com/NP1OSgSl.jpg)
081
100K
MY STEVE
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-ÁO ĐẸP-280T
(http://i.imgur.com/UOhTklAl.jpg)
082
THE REVERSAL
KHỔ LỚN-400T
(http://i.imgur.com/dt0WyDFl.jpg)
083
100K
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-ÁO ĐẸP-370T
(http://i.imgur.com/2QklWvZl.jpg)
084
120K
AND WISE
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-ÁO ĐẸP-260T
(http://i.imgur.com/OdkSlDpl.jpg)
085
100K
FRIDAY
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-ÁO ĐẸP-340T
(http://i.imgur.com/zxOmrgYl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 14/07/2017, 17:25:21
086
120K
SOME OTHER
BÌA CỨNG -KHỔ LỚN-ÁO ĐẸP-530T
(http://i.imgur.com/Ihbl364l.jpg)
087
120K
SUNDANCE
KHỔ LỚN-700T
(http://i.imgur.com/U8jjjMUl.jpg)
088
100K
JOB
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-400T
(http://i.imgur.com/V7mee9al.jpg)
(http://i.imgur.com/1UXWRAPl.jpg)
089
100K
GREED
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-320T
(http://i.imgur.com/BLag9fnl.jpg)
(http://i.imgur.com/EtuVtoYl.jpg)
090
120K
DRACULA
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-ÁO ĐẸP-360T
(http://i.imgur.com/Zls9XuCl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 14/07/2017, 17:35:27
091
120K
CLUB
KHỔ CỰC LỚN-1200T
(http://i.imgur.com/xT5UUtbl.jpg)
092
90K
BARRY
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-ÁO ĐẸP-190T
(http://i.imgur.com/hrstVa1l.jpg)
093
100K
PROSE
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-XB 1956-470T
(http://i.imgur.com/HxUPrtMl.jpg)
(http://i.imgur.com/hQIGM5Nl.jpg)
094
120K
DARK DAYS
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-ÁO ĐẸP-420T
(http://i.imgur.com/TTDIAzVl.jpg)
095
120K
LAST YEAR
BÌA CỨNG-KHỔ ĐẠI-ÁO ĐẸP-680T
(http://i.imgur.com/LBWtIx3l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 14/07/2017, 17:42:46
096
120K
ROOM
KHỔ ĐẠI-440T
(http://i.imgur.com/0aTIGqDl.jpg)
097
120K
MÂNAGER    bác tnghia
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-ÁO ĐẸP-330T
(http://i.imgur.com/dAcWW9vl.jpg)
(http://i.imgur.com/Ik0Nuaul.jpg)
(http://i.imgur.com/8n31Hzgl.jpg)
098
100K
OUT LUOD
KHỔ LỚN-290T
(http://i.imgur.com/3zOp0grl.jpg)
099
100K
POLLY
KHỔ LỚN-400T
(http://i.imgur.com/XzgqK55l.jpg)
100
100K
THE HUNGER
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-380T
(http://i.imgur.com/xHDs7Jxl.jpg)
(http://i.imgur.com/RsaefUJl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 14/07/2017, 17:46:35
101
90K
JODI
KHỔ LỚN-440T
(http://i.imgur.com/hxwPeMAl.jpg)
102
120K
RAIN
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-ÁO ĐẸP-450T
(http://i.imgur.com/hLMJsOBl.jpg)
103
100K
CORNWELL
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-500T
(http://i.imgur.com/98UOk7jl.jpg)
(http://i.imgur.com/lpuWApol.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tnghia vào 14/07/2017, 18:01:15
em lấy 097 nhé
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 14/07/2017, 20:25:14
em lấy 097 nhé

Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/07/2017, 13:55:10
104
50k
MOTHER
BÌA CỨNG-KHỔ NHỎ-70T
(http://i.imgur.com/IvzdWWCl.jpg)
105
100K
ROADS
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-190T
(http://i.imgur.com/eaUffPFl.jpg)
(http://i.imgur.com/7zOhao3l.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/07/2017, 14:03:31
106
70K
MOOD
290T
(http://i.imgur.com/h9MkRChl.jpg)
107
70K
DỈARY
BÌA CỨNG-180T
(http://i.imgur.com/dgnd0cMl.jpg)
108
100K
BOOKY
KHỔ LỚN-310T
(http://i.imgur.com/PrX5zv0l.jpg)
(http://i.imgur.com/YsosPznl.jpg)
109
100K
TROUBLE
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-230T
(http://i.imgur.com/KSjLxSEl.jpg)
110
40K
MR MIDNIGHT-22
140T
(http://i.imgur.com/OqrTKAfl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/07/2017, 14:09:29
111
100K
SHOLOKHOV
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP-400T
(http://i.imgur.com/EGTsgCYl.jpg)
112
100K
CLASSIC
BÌA CỨNG-840T
(http://i.imgur.com/RGZMz0kl.jpg)
(http://i.imgur.com/c2TEm0al.jpg)
114
100K
THE AMERICAN   bác Cương
BÌA CỨNG-360T
(http://i.imgur.com/bv6NDU0l.jpg)
(http://i.imgur.com/7ZSi04Vl.jpg)
115
100K
MARXIST      bác Cương
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP-350T
(http://i.imgur.com/VXHQLUDl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/07/2017, 14:21:59
116
100K
CASUALTIES
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP-260T
(http://i.imgur.com/SbcAFhEl.jpg)
117
100K
KOROLENKO
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP-400T
(http://i.imgur.com/fefcB87l.jpg)
118
100K
A STORY
BÌA CỨNG-260T
(http://i.imgur.com/BCuSkQBl.jpg)
119
100K
CANCER
260T
(http://i.imgur.com/MyOffNvl.jpg)
120
100K
PISCER
250T
(http://i.imgur.com/Z1mnV7Il.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/07/2017, 14:29:24
121
100K
THE VIOLENT
BÌA CỨNG-XB 1968-380T
(http://i.imgur.com/YOlAAjGl.jpg)
122
120K
DOMINATION
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP-550T
(http://i.imgur.com/oakMmDcl.jpg)
123
100K
CHUTZPAH
KHỔ LỚN-380T
(http://i.imgur.com/cEd8xlsl.jpg)
124
60K
CIRCUS
170T
(http://i.imgur.com/uJWRLA3l.jpg)
125
100K
BLACK
KHỔ LỚN-710T
(http://i.imgur.com/SQ3RvXfl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/07/2017, 14:43:08
126
100K
FLIGHT
BÌA CỨNG-180T
(http://i.imgur.com/fcG6GGEl.jpg)
127
100K
LEAD
KHỔ LỚN-350T
(http://i.imgur.com/zTdILaQl.jpg)
128
120K
BERNARD
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP-KHỔ LỚN-280T
(http://i.imgur.com/ZnJVInll.jpg)
129
100K
UNHOLY
KHỔ LỚN-350T
(http://i.imgur.com/zC6l44el.jpg)
130
100K
HUMAN
BÌA CỨNG-XB 1968-760T  bác di12
(http://i.imgur.com/kVQsVzDl.jpg)
(http://i.imgur.com/xClT5Ztl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/07/2017, 14:51:19
131
100K
DONNA
KHỔ LỚN-540T
(http://i.imgur.com/l85lMbDl.jpg)
132
100K
MUTINY  anh Nghia
BÌA CỨNG-XB 1943-390T
(http://i.imgur.com/5mXrADbl.jpg)
(http://i.imgur.com/0DwuIeRl.jpg)
133
100K
SYMBOLS    bác Cương
BÌA CỨNG-XB 1968-220T
(http://i.imgur.com/kmes4obl.jpg)
134
120K
OCEAN
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-XB 1954-480T
(http://i.imgur.com/Yt1HrRbl.jpg)
(http://i.imgur.com/0qNyByjl.jpg)
135
120K
MADE IN JAPAN
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-ÁO ĐẸP-310T
(http://i.imgur.com/dxMUO8Xl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/07/2017, 15:01:30
136
120K
DEAD
KHỔ LỚN-590T
(http://i.imgur.com/6HenJUVl.jpg)
137
100K
EXPULSIONS
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP-290T
(http://i.imgur.com/3Wg7IoCl.jpg)
138
100K
MAN
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-310T
(http://i.imgur.com/iN5iN0Nl.jpg)
(http://i.imgur.com/F0HcaIyl.jpg)
(http://i.imgur.com/F9PO0B4l.jpg)
139
120K
TALES
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-330T
(http://i.imgur.com/42SwUI2l.jpg)
(http://i.imgur.com/D9LvGDJl.jpg)
(http://i.imgur.com/eib5YmYl.jpg)
140
100K
BEAUTIFUL
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-220T
(http://i.imgur.com/7QkYPphl.jpg)
(http://i.imgur.com/dDtd6Hll.jpg)
(http://i.imgur.com/XUe6ETgl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/07/2017, 15:07:21
141
80K
THE BOY
BÌA CỨNG-140T
(http://i.imgur.com/vhOD1zOl.jpg)
142
100K
REMEMBER
KHỔ LỚN-360T
(http://i.imgur.com/vJ0qemul.jpg)
143
120K
LIVING
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-XB 1940-450T
(http://i.imgur.com/IwAoXfol.jpg)
(http://i.imgur.com/BURm3Mol.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/07/2017, 16:52:16
133 cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/07/2017, 16:54:21
114- 115- cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 16/07/2017, 14:54:52
144
80k
BEAUTIFUL
BÌA CỨNG-230T
(http://i.imgur.com/xunrQlil.jpg)
(http://i.imgur.com/nYRH0h6l.jpg)
145
100K
WEST OF ENGLISH
290T
(http://i.imgur.com/w3SYLiul.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 16/07/2017, 15:02:59
146
100K
THE COBRA
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-400T
(http://i.imgur.com/tI2VKiPl.jpg)
(http://i.imgur.com/FNpLxnjl.jpg)
147
100K
THE MAYO
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-160T-XB 1966
(http://i.imgur.com/z8JSO8ml.jpg)
(http://i.imgur.com/uj52TOal.jpg)
148
100K
MANUEL
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-320T
(http://i.imgur.com/Ksso1tcl.jpg)
149
100K
WEBSTER'S
BÌA CỨNG-550T
(http://i.imgur.com/8KXwRkul.jpg)
150
100K
VIRUS
BÌA CỨNG-260T
(http://i.imgur.com/6afiFFNl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 16/07/2017, 15:17:16
151
120K
DICTIONNAIRE
BÌA CỨNG-XB 1956-1050T
(http://i.imgur.com/01a7Em4l.jpg)
(http://i.imgur.com/nQI2zyOl.jpg)
152
100K
WILLARD
BÌA CỨNG-XB 1966-210T
(http://i.imgur.com/2BEPVngl.jpg)
(http://i.imgur.com/lmyP08Pl.jpg)
153
100K
MEN OF MEN
BÌA CỨNG-530T
(http://i.imgur.com/9cVgJKYl.jpg)
(http://i.imgur.com/wj0oLtLl.jpg)
154
100K
SOURCE
KHỔ LỚN-920T
(http://i.imgur.com/kRjxIMvl.jpg)
155
120K
DE GAULLE
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-XB 1957-380T
(http://i.imgur.com/4M7jt7bl.jpg)
(http://i.imgur.com/z5VWRoFl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 16/07/2017, 15:27:25
156
100K
STANDARD
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-750T
(http://i.imgur.com/TyjrD2al.jpg)
(http://i.imgur.com/qyFBPYHl.jpg)
157
120K
COMPTON'S
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-XB 1962-450T
(http://i.imgur.com/agaf4J3l.jpg)
(http://i.imgur.com/SDKH86gl.jpg)
158
100K
ED MCBAIN
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-230T
(http://i.imgur.com/03mGQECl.jpg)
159
120K
LOST
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG--XB 1962-380T
(http://i.imgur.com/7fZfnE0l.jpg)
(http://i.imgur.com/atMjS02l.jpg)
160
100K
MEMOS
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-160T
(http://i.imgur.com/deyfXm2l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 16/07/2017, 15:43:31
161
120K
BORN FREE
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-230T
(http://i.imgur.com/0VsEsXul.jpg)
(http://i.imgur.com/iKcLDuvl.jpg)
(http://i.imgur.com/uPeRqQhl.jpg)
162
100K
HISTORY
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-380T
(http://i.imgur.com/tbQVciTl.jpg)
163
120K
SETTING

KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-XB 1949-580T     bác tnghia
(http://i.imgur.com/Os3bP1Ul.jpg)
(http://i.imgur.com/89cNBG1l.jpg)
164
120K
THE NORTON

BÌA CỨNG-1962-2050T                     bác tnghia
(http://i.imgur.com/Kwp4qLtl.jpg)
(http://i.imgur.com/XDw9sV5l.jpg)
165
120K
THE  AMERICAN
XB 1962-1600T
(http://i.imgur.com/5KJYAAHl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 16/07/2017, 16:00:07
166
120K
HISTORY

XB 1968-280T                     bác tnghia
(http://i.imgur.com/oXW1AmZl.jpg)
167
100K
QUEEN
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP-460T
(http://i.imgur.com/GpbvSFJl.jpg)
168
120K
CHESAPEAKE 
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-880T.
(http://i.imgur.com/1sw4iHTl.jpg)
(http://i.imgur.com/yh6axBnl.jpg)
169
100K
DEATH
BÌA CỨNG-520T
(http://i.imgur.com/OYzVAcul.jpg)
(http://i.imgur.com/JyAyGjYl.jpg)
170
50K
LA SIERRA
KHỔ NHỎ-BÌA CỨNG-XB 1967-190T
(http://i.imgur.com/UncTgo0l.jpg)
(http://i.imgur.com/QFOZN1Ul.jpg)
171
120K
OF LABOR
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-XB 1951-560T
(http://i.imgur.com/BdPEFOWl.jpg)
(http://i.imgur.com/2FBwklGl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tnghia vào 16/07/2017, 16:40:44
em tạm đặt 163, 164, 166, 168, anh cho em xem 1 vài trang nội dung của 4 cuốn này nhé
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: Dì 12 vào 16/07/2017, 18:11:21
Anh cho mình lấy 130 Of Human Bondage (100k). Cảm ơn anh.
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: Dì 12 vào 16/07/2017, 18:18:25
Anh cho giá MS 002 Tape Recording luôn nghen.
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 16/07/2017, 20:02:49
em tạm đặt 163, 164, 166, 168, anh cho em xem 1 vài trang nội dung của 4 cuốn này nhé
Anh cho giá MS 002 Tape Recording luôn nghen.
Cám ơn hai bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tnghia vào 16/07/2017, 20:41:03
Cám ơn hai bác nhiều

Dạ anh ơi, em mới TẠM ĐẶT 4 CUỐN 163, 164, 166, 168,  EM MUỐN ANH CHO XEM 1 vài trang nội dung của 4 cuốn này để CÓ QUYẾT ĐỊNH SAU CÙNG ạ >:d<
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/07/2017, 13:29:46
172
200k
LÉ AMANTS
DU FLEUVE
ROUGE
KHỔ CỰC LỚN-XB 2005-400T
(http://i.imgur.com/GNZ786ml.jpg)
(http://i.imgur.com/yWbChgdl.jpg)
(http://i.imgur.com/NvbpmN2l.jpg)
(http://i.imgur.com/vUkdfcul.jpg)
(http://i.imgur.com/YFVTIhal.jpg)
(http://i.imgur.com/qlGmGkfl.jpg)
(http://i.imgur.com/CuH2noHl.jpg)
(http://i.imgur.com/du0hLz6l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/07/2017, 13:36:11
173
80K
LES ANNEES
XB 1953-250T
BÌA SAU RÁCH NHƯ HÌNH.
(http://i.imgur.com/TwsSmhTl.jpg)
(http://i.imgur.com/Gd90bXUl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/07/2017, 13:52:43
174
300K
DIALOGUEu
XB LÁ BỐI-1965-90T
Phạm công Thiện - Bùi Giáng.....
TỜ LÓT BỊ MẺ NHƯ HÌNH
(http://i.imgur.com/nnVx1Ybl.jpg)
(http://i.imgur.com/JEBSrWVl.jpg)..
(http://i.imgur.com/TKAWIxbl.jpg)
(http://i.imgur.com/bcl1xyVl.jpg)
(http://i.imgur.com/2gONj8Wl.jpg)
(http://i.imgur.com/cbs1VYFl.jpg)
(http://i.imgur.com/Ujm4xd1l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/07/2017, 14:01:18
175
200K
CONTES D' ARGENT
KHỔ CỰC LỚN-GIẤY DẦY-XB 1931-160T
(http://i.imgur.com/fTQHIN1l.jpg)
(http://i.imgur.com/fsZabu6l.jpg)
(http://i.imgur.com/impVIxyl.jpg)
(http://i.imgur.com/WS3j5pzl.jpg)
(http://i.imgur.com/R6wpPNhl.jpg)
(http://i.imgur.com/WHf7zSwl.jpg)
(http://i.imgur.com/njKXixzl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tnghia vào 17/07/2017, 14:06:06
Dạ em lấy 3 cuốn 163, 164, 166  anh nhé, thanks anh.
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/07/2017, 14:09:25
Dạ em lấy 3 cuốn 163, 164, 166  anh nhé, thanks anh.
Cám ơn bác rất nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/07/2017, 14:27:47
176
70k
LOLITA
XB 1962500T
TỜ LÓT ĐẦU BỊ RÁCH NHẸ
(http://i.imgur.com/sEYVNIll.jpg)
(http://i.imgur.com/ZC6i8YOl.jpg)
177.
150K
STORIES OF WORLD WAR II

BÌA CỨNG-XB 1964-580T                       bác tnghia
(http://i.imgur.com/OWgtN2Fl.jpg)
(http://i.imgur.com/tajPtUJl.jpg)
(http://i.imgur.com/C8VYOXal.jpg)
(http://i.imgur.com/Fw8e3yel.jpg)
(http://i.imgur.com/OsGO0T7l.jpg)
(http://i.imgur.com/DszxmmKl.jpg)
(http://i.imgur.com/YFgeqj0l.jpg)
(http://i.imgur.com/n3fpD3Nl.jpg)
(http://i.imgur.com/bF0fjfnl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/07/2017, 14:36:48
178
50K
ALADIN

KHỔ VỪA-XB 1970-80T   bác Francisco Lam
(http://i.imgur.com/cGTAPFvl.jpg)
(http://i.imgur.com/nzTdlVll.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tnghia vào 17/07/2017, 14:38:30
em lấy 177
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/07/2017, 14:44:36
em lấy 177
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/07/2017, 14:50:33
179
50k
TOM SAWYER
KHỔ VỪA-XB 1973-130T
(http://i.imgur.com/p4fjQcCl.jpg)
180
100K
CENT
KHỔ VỪA
XB 1956-110T
(http://i.imgur.com/abyxa7nl.jpg)
(http://i.imgur.com/8FmOxQ9l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/07/2017, 14:58:56
181
80K
GRECQUE
KHỔ VỪA-XB 1962-130T
(http://i.imgur.com/ZeWBnDbl.jpg)
(http://i.imgur.com/chR4PNDl.jpg)
182
80K
HAMLET
KHỔ VỪA
XB 1950-460T
(http://i.imgur.com/6X1krTLl.jpg)
(http://i.imgur.com/3jvi8Ybl.jpg)
(http://i.imgur.com/0ciGbwml.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/07/2017, 15:10:47
183
70K
ROBINSON
BÌA CỨNG-KHỔ VỪA-XB 1950-200T
(http://i.imgur.com/srtflGRl.jpg)
(http://i.imgur.com/GCopZywl.jpg)
184
80K
COMMENT
KHỔ VỪA-XB 1970-250T
(http://i.imgur.com/lbSfAt3l.jpg)
(http://i.imgur.com/XB05yyxl.jpg)
185
60K
FAMILLE
KHỔ VỪA-XB 1962-80T
(http://i.imgur.com/lg07Tf7l.jpg)
(http://i.imgur.com/Dyv5TdXl.jpg)
(http://i.imgur.com/62cc7sil.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/07/2017, 17:28:34
186
150K
KIỀU       bác tnghia
HOÀI VĂN TỬ
1996-340T-TEXAS
(http://i.imgur.com/jtpbKRvl.jpg)
(http://i.imgur.com/pgmR5rol.jpg)
(http://i.imgur.com/cgQWvqgl.jpg)
(http://i.imgur.com/IXk7eqol.jpg)
187
150K
THE TALE OF KIỀU    bác TTDT
HUỲNH SANH THÔNG
XB 1983-220T-
(http://i.imgur.com/R5lAe1jl.jpg)
(http://i.imgur.com/MrMQm98l.jpg)
(http://i.imgur.com/tRKoFehl.jpg)
(http://i.imgur.com/I7hFRYpl.jpg)
(http://i.imgur.com/hg5SRGll.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: TTDT vào 17/07/2017, 17:49:32
Em lấy 187 nhé
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tnghia vào 17/07/2017, 17:53:24
187 nếu còn thì em lấy ạ.

- Nếu 187 hết và 186 là song ngữ thì em lấy 186 ạ  :)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: hiennho vào 17/07/2017, 18:39:07
186
150K
KIỀU
HOÀI VĂN TỬ
1996-340T-TEXAS
(http://i.imgur.com/jtpbKRvl.jpg)
(http://i.imgur.com/pgmR5rol.jpg)
(http://i.imgur.com/cgQWvqgl.jpg)
(http://i.imgur.com/IXk7eqol.jpg)
187
150K
THE TALE OF KIỀU
HUỲNH SANH THÔNG
XB 1983-220T-
(http://i.imgur.com/R5lAe1jl.jpg)
(http://i.imgur.com/MrMQm98l.jpg)
(http://i.imgur.com/tRKoFehl.jpg)
(http://i.imgur.com/I7hFRYpl.jpg)
(http://i.imgur.com/hg5SRGll.jpg)

Cháu nhặt
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/07/2017, 20:00:12
187 nếu còn thì em lấy ạ.

- Nếu 187 hết và 186 là song ngữ thì em lấy 186 ạ  :)
186 song ngữ bác ạ
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/07/2017, 20:02:43
Cháu nhặt

Xin bác thông cảm hai KIỀU có hai bác lấy rồi ạ
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: hiennho vào 17/07/2017, 21:00:43
Xin bác thông cảm hai KIỀU có hai bác lấy rồi ạ

Vâng chậm thì đành chịu.
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tnghia vào 17/07/2017, 21:29:10
186 song ngữ bác ạ

Thansk bác em confirm lại lấy nhé  :)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/07/2017, 21:51:37
Thansk bác em confirm lại lấy nhé  :)
Vâng cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/07/2017, 13:29:23
188
80K
PILOTE

XB 1942-270T      bác Francisco Lam
(http://i.imgur.com/aMnTNR5l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/07/2017, 13:40:14
189
100K      bác tnghia
SHORT
BÌA CỨNG-XB 1951-320T
(http://i.imgur.com/KV98veql.jpg)
(http://i.imgur.com/LIvlZWul.jpg)
(http://i.imgur.com/QJfe0L8l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/07/2017, 14:19:30
190
100K
THE RED TENT
KHỔ LỚN-330T
(http://i.imgur.com/oThkOBUl.jpg)
191
120K
THE HUNT FOR BIN LADEN
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-ÁO ĐẸP-400T
(http://i.imgur.com/sMylATwl.jpg)
192
100K
ARMSTRONG
430T-KHỔ LỚN
(http://i.imgur.com/wcNKb28l.jpg)
193
120K
MAPPLETHORPE
460T-KHỔ CỰC LỚN
(http://i.imgur.com/uYtDl92l.jpg)
194
120K
WAR AND THE SOUL
KHỔ CỰC LỚN-330T
(http://i.imgur.com/wVhpAQTl.jpg)
195
100K
END OF WATCH
KHỔ LỚN-360T
(http://i.imgur.com/nFdlbvMl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/07/2017, 14:22:37
196
120K
ANYBODY
KHỔ CỰC LỚN-600T
(http://i.imgur.com/GivHzqJl.jpg)
197
120K
THE LAST BEST HOPE
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP-280T
(http://i.imgur.com/VaDocsdl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: Nguyên Thánh vào 18/07/2017, 15:38:19

048
100K
RALPH
850T
(http://i.imgur.com/8O3Ioavl.jpg)


Mua cuốn này bác nhé.
(http://i.imgur.com/8O3Ioavl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/07/2017, 16:21:39
Mua cuốn này bác nhé.
(http://i.imgur.com/8O3Ioavl.jpg)
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tnghia vào 18/07/2017, 16:29:26
189, SHORT STORIES ,BÌA CỨNG-XB 1951-320T

chữ to dễ đọc thì em lấy nhé
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: hiennho vào 18/07/2017, 17:11:26
189
100K
SHORT
BÌA CỨNG-XB 1951-320T
(http://i.imgur.com/KV98veql.jpg)
(http://i.imgur.com/LIvlZWul.jpg)
(http://i.imgur.com/QJfe0L8l.jpg)

Cháu nhặt
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/07/2017, 18:28:07
Cháu nhặt
Bác ơi lại trể tàu rồi ạ
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/07/2017, 18:29:35
189, SHORT STORIES ,BÌA CỨNG-XB 1951-320T

chữ to dễ đọc thì em lấy nhé
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: hiennho vào 18/07/2017, 19:11:14
Bác ơi lại trể tàu rồi ạ

OK, thì đành thôi. >:d<
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/07/2017, 20:38:34
189, SHORT STORIES ,BÌA CỨNG-XB 1951-320T

chữ to dễ đọc thì em lấy nhé
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 19/07/2017, 13:33:19
198
100k
OBAMA
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-180T
(http://i.imgur.com/qnuzDpwl.jpg)
199
120K
RUN
KHỔ CỰC LỚN-410T
(http://i.imgur.com/cn0vnUal.jpg)
200
100K
BODY
KHỔ LỚN-320T
(http://i.imgur.com/EvPPPSAl.jpg)
201
100K
SHANNARA
KHỔ LỚN-390T
(http://i.imgur.com/Usk5y8Ml.jpg)
202
100K
CHINA
KHỔ LỚN-400T
(http://i.imgur.com/F83nSHcl.jpg)
(http://i.imgur.com/tzDBo7Yl.jpg)
(http://i.imgur.com/TRjzKdfl.jpg)
203
150K
PÉKING
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-650T
(http://i.imgur.com/VXbJJ1Vl.jpg)
(http://i.imgur.com/TjETRAOl.jpg)
(http://i.imgur.com/fDcbc70l.jpg)
(http://i.imgur.com/Oinv8Yql.jpg)
204
120K
PÈRE
KHỔ LỚN-240T
(http://i.imgur.com/sO8qVN2l.jpg)
(http://i.imgur.com/2tfRVltl.jpg)
205
60K
VIET NAM
550T
(http://i.imgur.com/3Zgcm4yl.jpg)
.
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 19/07/2017, 13:44:16
206
120K
KHỔ LỚN-650T
(http://i.imgur.com/cA4XEU3l.jpg)
207
120K
VIOLENCE
KHỔ LỚN-600T
(http://i.imgur.com/OfTTjmCl.jpg)
208
100K
HOW TO
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP-310T
(http://i.imgur.com/QREJ9MYl.jpg)
209
120K
THE MASTER
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP-2015-330T
(http://i.imgur.com/oNnHBZZl.jpg)
210
100K
BARRACUDA
KHỔ LỚN-530T
(http://i.imgur.com/VHXGKfBl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 19/07/2017, 13:50:52
211
120K
MONSOON
KHỔ LỚN-460T
(http://i.imgur.com/dj3exsXl.jpg)
212
100K
KHỔ LỚN-430T
(http://i.imgur.com/mNI239ul.jpg)
214
120K
PIRATES
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-ÁO ĐẸP-690T
(http://i.imgur.com/xLlCbykl.jpg)
615
100K
KHỔ LỚN-280T
(http://i.imgur.com/hctdPuFl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 19/07/2017, 15:07:42
616
120K         bác water
YOUR HEALTH
AND YOU
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-1959-340T-GIẤY DẦY
(http://i.imgur.com/X5j1GhFl.jpg)
(http://i.imgur.com/Zz0lhb7l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: Waterfall vào 19/07/2017, 20:00:45
616
120K
YOUR HEALTH
AND YOU
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-1959-340T-GIẤY DẦY
(http://i.imgur.com/X5j1GhFl.jpg)
(http://i.imgur.com/Zz0lhb7l.jpg)
Nếu không bị rách, mối mọt mất trang, ngấm nước, vẽ lung tung hay ố nặng thì em xin lấy.
Cám ơn bác.
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/07/2017, 08:17:51
Nếu không bị rách, mối mọt mất trang, ngấm nước, vẽ lung tung hay ố nặng thì em xin lấy.
Cám ơn bác.
Sách tốt anh ạ
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/07/2017, 14:39:38
217
100K
LE CHEMIN DES TOURMENTS
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP-NXB MIR-360T
(http://i.imgur.com/YfIvzXfl.jpg)
218
100K
TẬP-2
410T
(http://i.imgur.com/nmgmGMYl.jpg)
219
100K
TẬP-3
510T
(http://i.imgur.com/OfT5xqwl.jpg)
(http://i.imgur.com/8NsVnGil.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/07/2017, 14:51:35
220
120K
HOLY BIBLE
BÌA CỨNG-XB 1952-260T
BỊ MẤY TRANG NHƯ HÌNH
(http://i.imgur.com/u90DHa8l.jpg)
(http://i.imgur.com/hd5bbAvl.jpg)
(http://i.imgur.com/mC4jkKXl.jpg)
(http://i.imgur.com/hKe9cXkl.jpg)
(http://i.imgur.com/nzr1ZuPl.jpg)
(http://i.imgur.com/wH8fBqel.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/07/2017, 14:46:02
221
120K
FILMS
BÌA CỨNG-XB 1952-390T
(http://i.imgur.com/cjHTq9wl.jpg)
(http://i.imgur.com/m65RWY0l.jpg)
(http://i.imgur.com/8xz5S1cl.jpg)
(http://i.imgur.com/b6Wwcbql.jpg)
(http://i.imgur.com/IJy8qyIl.jpg)
222
70K
SUICIDE
XB 1972-160T
MẤT BÌA SAU- SÁCH CŨ

(http://i.imgur.com/XDkYaf2l.jpg)
(http://i.imgur.com/FG5Qtkfl.jpg)
(http://i.imgur.com/URj28ful.jpg)
(http://i.imgur.com/I4x4Vv3l.jpg)
(http://i.imgur.com/roJqUkFl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/07/2017, 15:16:21
223
150K
TO DAY'S BASIC
XB 1965-450T-KHỔ LỚN
(http://i.imgur.com/VfleUSol.jpg)
(http://i.imgur.com/n5vpatjl.jpg)
(http://i.imgur.com/xTtBz0hl.jpg)
(http://i.imgur.com/tVIqCFdl.jpg)
224
150K
BACCALAUREAT
XB 1953-230T
(http://i.imgur.com/bwdroIll.jpg)
(http://i.imgur.com/DudnivYl.jpg)
(http://i.imgur.com/Utthq8tl.jpg)
225
150K
MODERNE
BÌA CỨNG-KHỔ VỪA-NXB MIR-790T
(http://i.imgur.com/sJA8wwWl.jpg)
(http://i.imgur.com/9czXidxl.jpg)
(http://i.imgur.com/Cfwrtssl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/07/2017, 15:40:37
226
100K
CULTURAL
270T
(http://i.imgur.com/VgxELXOl.jpg)
(http://i.imgur.com/2ocqrlEl.jpg)
(http://i.imgur.com/QG4pujnl.jpg)
227
100K
MICROBES
XB 1955-310T
(http://i.imgur.com/FF5RwNcl.jpg)
(http://i.imgur.com/GdpoPsbl.jpg)
(http://i.imgur.com/LnJh2zSl.jpg)
228
120K
ALMANAC 1970   bác Nguyên Thánh
KHỔ LỚN-XB 1969-1060T
(http://i.imgur.com/hTZN5rsl.jpg)
(http://i.imgur.com/WeUcxNIl.jpg)
(http://i.imgur.com/KBlSvIJl.jpg)
(http://i.imgur.com/cjEDkABl.jpg)
(http://i.imgur.com/krcauPEl.jpg)
(http://i.imgur.com/GY8ZG7Vl.jpg)
229
100K
ALMANAC 1968    anh Dong Nat
XB 1967-1020T
(http://i.imgur.com/nz9iChSl.jpg)
(http://i.imgur.com/CocbV4Dl.jpg)
(http://i.imgur.com/zbpirfFl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/07/2017, 15:43:49
230
120K
WORLD REPORT
KHỔ LỚN-2002-350T
(http://i.imgur.com/1iyNdzCl.jpg)
(http://i.imgur.com/XYV2NlYl.jpg)
(http://i.imgur.com/SHzj9INl.jpg)
(http://i.imgur.com/UnnMWrjl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 27/07/2017, 13:53:10
231
100k
FAIRY TALES
BÌA CỨNG-NXB MIR-230T
(http://i.imgur.com/LqygX46l.jpg)
232
60K/3C
ELEMENTARY
210T/3C
(http://i.imgur.com/y7H1tmTl.jpg)
233
30K
LENIN
1983-80T
(http://i.imgur.com/2B5bywpl.jpg)
234
20K
INTERMEDIATE
80T
(http://i.imgur.com/BsNCUiNl.jpg)
235
60K/3C
SPUTNIK     bác voilam
540T
(http://i.imgur.com/aBPTMm3l.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 27/07/2017, 14:48:43
236
30K/1C
LE FILM
KHỔ CỰC LỚN-XB 1983-40T
(http://i.imgur.com/ackYYVGl.jpg)
(http://i.imgur.com/0ETcrHul.jpg)
(http://i.imgur.com/CSoZE94l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 27/07/2017, 16:16:26
237
200K
LE SAN DIEGO
KHỔ CỰC LỚN-XB 94-380T-2KG
(http://i.imgur.com/wFuKwppl.jpg)
(http://i.imgur.com/CocbV4Dl.jpg)
(http://i.imgur.com/EG2oY6Yl.jpg)
(http://i.imgur.com/r4nEZ5Cl.jpg)
(http://i.imgur.com/kaE3ptAl.jpg)
(http://i.imgur.com/uzRi7H3l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: Voilam vào 28/07/2017, 08:04:03
235
60K/3C
SPUTNIK
540T
(http://i.imgur.com/aBPTMm3l.jpg)

Xin đăng ký 3q Sputnik này
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/07/2017, 08:08:06
Xin đăng ký 3q Sputnik này
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: Nguyên Thánh vào 28/07/2017, 09:12:11
226
100K
CULTURAL
270T
(http://i.imgur.com/VgxELXOl.jpg)
(http://i.imgur.com/2ocqrlEl.jpg)
(http://i.imgur.com/QG4pujnl.jpg)
227
100K
MICROBES
XB 1955-310T
(http://i.imgur.com/FF5RwNcl.jpg)
(http://i.imgur.com/GdpoPsbl.jpg)
(http://i.imgur.com/LnJh2zSl.jpg)
228
120K
ALMANAC 1970
KHỔ LỚN-XB 1969-1060T
(http://i.imgur.com/hTZN5rsl.jpg)
(http://i.imgur.com/WeUcxNIl.jpg)
(http://i.imgur.com/KBlSvIJl.jpg)
(http://i.imgur.com/cjEDkABl.jpg)
(http://i.imgur.com/krcauPEl.jpg)
(http://i.imgur.com/GY8ZG7Vl.jpg)
229
100K
ALMANAC 1968
XB 1967-1020T
(http://i.imgur.com/nz9iChSl.jpg)
(http://i.imgur.com/CocbV4Dl.jpg)
(http://i.imgur.com/zbpirfFl.jpg)

Mua cuốn Almanac 1970:
(http://i.imgur.com/hTZN5rsl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/07/2017, 09:36:56
Mua cuốn Almanac 1970:
(http://i.imgur.com/hTZN5rsl.jpg)
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: Dongnat vào 28/07/2017, 11:06:51
Anh mua 229
100K
ALMANAC 1968
XB 1967-1020T
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/07/2017, 11:17:15
Anh mua 229
100K
ALMANAC 1968
XB 1967-1020T
Cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/07/2017, 14:07:58
238
60k/3c

SPUTNIK-6-8-9              bác bubeo
(http://i.imgur.com/3AWJjP2l.jpg)
239
60K/3C
SPUTNIK-7-12-5             bác bubeo
(http://i.imgur.com/fUFmFsHl.jpg)
240
60K/3C

SPUTNIK-5-5-10                 bác bubeo
(http://i.imgur.com/Nnh5Syrl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/07/2017, 14:09:17
241
60K/3C    bác bubeo
(http://i.imgur.com/w7CWsNDl.jpg)
242
40K/2C    bác bubeo
(http://i.imgur.com/SGQrplKl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/07/2017, 14:27:39
234
100K
TONY
KHỔ LỚN-360T
(http://i.imgur.com/lES8BB8l.jpg)
235
80K
CLIVE
450T
(http://i.imgur.com/cxyq0Ill.jpg)
236
100K
COVER UP
KHỔ LỚN-320T
(http://i.imgur.com/2EOFEJwl.jpg)
237
80K
THE MARTIAN
370T
(http://i.imgur.com/uvjhXsQl.jpg)
238
100K
HARRY POTTER
(http://i.imgur.com/f22ia78l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/07/2017, 14:31:09
239
150K
HARRY POTTER
XB 2000-740T
BỊ GẶM NHƯ HÌNH
(http://i.imgur.com/P5wT5CIl.jpg)
(http://i.imgur.com/j9cj1kvl.jpg)
(http://i.imgur.com/qPaKFPil.jpg)
(http://i.imgur.com/OrRNjgQl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/07/2017, 15:51:22
240
100K
MOJITO
KHỔ LỚN-370T
(http://i.imgur.com/x310Uq1l.jpg)
241
100K
FANNING
KHỔ LỚN-370T
(http://i.imgur.com/HOkcypal.jpg)
(http://i.imgur.com/qbImGT7l.jpg)
(http://i.imgur.com/yuSjaFOl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/07/2017, 16:02:52
242
70K
NATIONAL
KHỔ LỚN-120T
(http://i.imgur.com/aPcSypgl.jpg)
(http://i.imgur.com/1HUVAOdl.jpg)
(http://i.imgur.com/lDe9vjJl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: bu beo vào 28/07/2017, 16:49:58
Mua 238-239-240-241-242
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/07/2017, 16:58:21
Mua 238-239-240-241-242
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/07/2017, 17:05:14
243
150K
CANADA

BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP-KHỔ CỰC LỚN-160T      bác Francisco Lam
(http://i.imgur.com/Tr4UZEdl.jpg)
(http://i.imgur.com/IVJ7gIAl.jpg)
(http://i.imgur.com/ZPrbPnil.jpg)
(http://i.imgur.com/5AneupTl.jpg)
(http://i.imgur.com/cdg2J0gl.jpg)
(http://i.imgur.com/pHVxsHtl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/07/2017, 17:18:55
244
120K
WINGED TALES    bác waterfall
BÌA CỨNG-KHỎ LỚN-NXB MIR-265T
SÁCH ĐẸP
(http://i.imgur.com/mF7Wbl8l.jpg)
(http://i.imgur.com/NNVNOtbl.jpg)
(http://i.imgur.com/ltA6biZl.jpg)
(http://i.imgur.com/sERHqCjl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/07/2017, 17:35:42
245
200K
THE ITINERANTS
SOCIETY FOR CIRCULATING
ART EXHIBITIONS
1870-1923
114 ẢNH ĐẸP
KHỔ CỰC LỚN-BÌA CỨNG-210T
(http://i.imgur.com/RPl2X51l.jpg)
(http://i.imgur.com/8r5rpril.jpg)
(http://i.imgur.com/T843WB1l.jpg)
(http://i.imgur.com/Pn6MhG7l.jpg)
(http://i.imgur.com/6sVaYCkl.jpg)
(http://i.imgur.com/8KJxazAl.jpg)
(http://i.imgur.com/kmJ7mV2l.jpg)
(http://i.imgur.com/olnnnxtl.jpg)
(http://i.imgur.com/4khFpSxl.jpg)
(http://i.imgur.com/4B90uVYl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/07/2017, 17:38:16
246
120K
HONG KONG 1985
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-360T
(http://i.imgur.com/DhwU4hRl.jpg)
(http://i.imgur.com/9S7wtAAl.jpg)
(http://i.imgur.com/M0yZBRFl.jpg)
(http://i.imgur.com/iaa6Y4Gl.jpg)
(http://i.imgur.com/kIOtWAgl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: Waterfall vào 28/07/2017, 22:57:05

239
60K/3C
SPUTNIK-7-12-5
(http://i.imgur.com/fUFmFsHl.jpg)
239 - em mua lẻ cuốn Sputnik số 5 được không bác?
Vì em cũng đặt cuốn 616 Your health and you nên chắc là được? :-)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: Voilam vào 29/07/2017, 07:36:40
238
60k/3c
SPUTNIK-6-8-9
(http://i.imgur.com/3AWJjP2l.jpg)
239
60K/3C
SPUTNIK-7-12-5
(http://i.imgur.com/fUFmFsHl.jpg)
240
60K/3C
SPUTNIK-5-5-10
(http://i.imgur.com/Nnh5Syrl.jpg)

xin lấy 238 239 240
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: Voilam vào 29/07/2017, 07:38:29
241
60K/3C
(http://i.imgur.com/w7CWsNDl.jpg)
242
40K/2C
(http://i.imgur.com/SGQrplKl.jpg)

Xin lấy 2 lô 241 242 này
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 29/07/2017, 08:28:59
xin lấy 238 239 240
Xin lấy 2 lô 241 242 này
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 29/07/2017, 15:26:09
247
60k
CHI PHEO
1983-260T-BÌA CỨNG
(http://i.imgur.com/uxgr3A3l.jpg)
(http://i.imgur.com/eLC7ZFbl.jpg)
248
20K
(http://i.imgur.com/4waFlPFl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 29/07/2017, 15:52:28
249
100K
THROAT
BÌA CỨNG-NXB MIR-290T
(http://i.imgur.com/CT7SkoSl.jpg)
(http://i.imgur.com/t6RpT7ul.jpg)
(http://i.imgur.com/jZkylwyl.jpg)
(http://i.imgur.com/mVzcf5Ll.jpg)
250
100K
BOOKS

BÌA CỨNG -XB 1960-500T               bác duynhohp
(http://i.imgur.com/aWeJjrSl.jpg)
(http://i.imgur.com/CMvJ5Oul.jpg)
(http://i.imgur.com/lnGDAIZl.jpg)

(http://i.imgur.com/EwEv6n8l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 29/07/2017, 15:55:48
251
20K
SPUNIK 11
(http://i.imgur.com/Du8D0sPl.jpg)
252
20K/1C
(http://i.imgur.com/3yONzYVl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 29/07/2017, 16:59:22
253
70k
THE BLUE CUP
KHỔ CỰC LỚN-BÌA CỨNG-55T-NXB MIR
(http://i.imgur.com/s8VXiJol.jpg)
(http://i.imgur.com/wxZeKYN.jpg)
(http://i.imgur.com/qo296M5.jpg)
(http://i.imgur.com/BZLOSAg.jpg)
254
120K
MOON
BÌA CỨNG-XB 1965-155T.
(http://i.imgur.com/71KcyIgl.jpg)
(http://i.imgur.com/aGUwiJdl.jpg)
(http://i.imgur.com/biz0zfWl.jpg)
(http://i.imgur.com/YBY4tKBl.jpg)
(http://i.imgur.com/PJV92m9l.jpg)
(http://i.imgur.com/E6DWovcl.jpg)
(http://i.imgur.com/nnKYtkMl.jpg)


Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 29/07/2017, 17:05:02
255
200K
WAR
BÌA CỨNG -KHỔ CỰC ĐẠI   ĐÃ BÁN
490T-1987-2KG
(http://i.imgur.com/NwjKmw6l.jpg)
(http://i.imgur.com/TCzNhXKl.jpg[img].[img]http://i.imgur.com/31fiUXrl.jpg)
(http://i.imgur.com/dG4o7kol.jpg)
(http://i.imgur.com/xiHLKCal.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 29/07/2017, 17:09:54
256
150K
THE RULES OF THE
NAUTICAL ROAD
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-XB 1957-590T
(http://i.imgur.com/CWQ8ZUgl.jpg)
(http://i.imgur.com/hvurrTml.jpg)
(http://i.imgur.com/cnzDnU8l.jpg)
(http://i.imgur.com/GTaGT8Cl.jpg)
(http://i.imgur.com/m9jYYw7l.jpg)
(http://i.imgur.com/aVssmXFl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 29/07/2017, 17:18:33
257
150K
KUALA LUMPUR
TO DAY
KHỔ LỚN-XB 1991-160T
(http://i.imgur.com/5SlDMJLl.jpg)
(http://i.imgur.com/AmYUnSjl.jpg)
(http://i.imgur.com/DjkrgrVl.jpg)
258
70K
VINALIVING
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-70T
(http://i.imgur.com/jbG28Ogl.jpg)
(http://i.imgur.com/NPyLgJZl.jpg)
(http://i.imgur.com/FwrP3ypl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 29/07/2017, 17:31:33
259
100K
TREES
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN-180T
BỊ DÍNH NƯỚC 10 TRANG
(http://i.imgur.com/s5MnHxol.jpg)
(http://i.imgur.com/av0lp28l.jpg)
(http://i.imgur.com/pq6rdeNl.jpg)
(http://i.imgur.com/U3Ogl3Zl.jpg)
260
200K
SUBMARINE

ACTION
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN-250T     bác duynhohp
(http://i.imgur.com/8G5IAljl.jpg)
(http://i.imgur.com/KCNkRPwl.jpg)
(http://i.imgur.com/482Tlo8l.jpg)
(http://i.imgur.com/psD7l9ul.jpg)
(http://i.imgur.com/wx6My7Kl.jpg)
(http://i.imgur.com/JqaJBjEl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: Waterfall vào 29/07/2017, 22:22:03
244
120K
WINGED TALES
BÌA CỨNG-KHỎ LỚN-NXB MIR-265T
SÁCH ĐẸP
(http://i.imgur.com/mF7Wbl8l.jpg)
(http://i.imgur.com/NNVNOtbl.jpg)
(http://i.imgur.com/ltA6biZl.jpg)
(http://i.imgur.com/sERHqCjl.jpg)
Nếu sách không bị rách, viết lung tung, mất trang, ố nặng, mối mọt hay ngấm nước thì em xin lấy ạ.
Cám ơn bác.
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/07/2017, 08:03:36
Nếu sách không bị rách, viết lung tung, mất trang, ố nặng, mối mọt hay ngấm nước thì em xin lấy ạ.
Cám ơn bác.
Sách đẹp bác ạ .Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/07/2017, 16:16:36
261
120K
LA BIBLE
XB 2009-110T
(http://i.imgur.com/b0QFGbil.jpg)
(http://i.imgur.com/DccsfFsl.jpg)
(http://i.imgur.com/yaXgMjfl.jpg)
(http://i.imgur.com/fMyrjhcl.jpghttp://i.imgur.com/MOZQnezl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/07/2017, 16:52:28
Chào anh xin gởi anh.
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/07/2017, 17:05:40
262
150k
SUBMARINE   ĐÃ BÁN
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-210T
BỊ NƯỚC PHẦN TRÊN NHƯ HÌNH KHÔNG DÍNH
(http://i.imgur.com/OYJDHGul.jpg)
(http://i.imgur.com/5g4xnYtl.jpg)
(http://i.imgur.com/18FvsJml.jpghttp://i.imgur.com/5g4xnYtl.jpg)
(http://i.imgur.com/KybQEBDl.jpg)
(http://i.imgur.com/WTkdyarl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/07/2017, 15:07:23
263
170k
THE PARTICLE EXPLOSION
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN-260T-1.5KG
(http://i.imgur.com/oR4iq0Yl.jpg)
(http://i.imgur.com/w31QcCkl.jpg)
(http://i.imgur.com/KkK47qCl.jpg)
(http://i.imgur.com/u5hZ82tl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/07/2017, 15:12:01
264
200K    ĐÃ BÁN
AT THE FRONT LINE OF TODAY'S WARS
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN-XB 1981-170T-1.5KG
(http://i.imgur.com/j4PiAF4l.jpg)
(http://i.imgur.com/R6ETeAGl.jpg)
(http://i.imgur.com/UyQa6iPl.jpg)
(http://i.imgur.com/6nPBjg9l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/07/2017, 15:15:40
265
180K
THE
CONTINUING
MISSION
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN-XB 1997-280T-2KG
(http://i.imgur.com/YuSJEDjl.jpg)
(http://i.imgur.com/1gVFtv8l.jpg)
(http://i.imgur.com/nDzoemMl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/08/2017, 14:17:56
266
50k
DISCOVER
NHA TRANG
XB 2017-120T
(http://i.imgur.com/FEgzl8tl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/08/2017, 17:31:22
267
268
200K
JANE'S
BÌA CỨNG-KHỔ ĐẠI
XB 1982-170T   ĐÃ BÁN
(http://i.imgur.com/JwXmiHgl.jpg)
(http://i.imgur.com/UTgzRfql.jpg)
(http://i.imgur.com/1Ho0IMQl.jpg)
(http://i.imgur.com/YYhh3PZl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/08/2017, 17:36:31
269
200K
F 14
TOMCAT   ĐÃ BÁN
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-XB 1973-120T
(http://i.imgur.com/2XTev88l.jpg)
(http://i.imgur.com/o8qMDIel.jpg)
(http://i.imgur.com/oOLgEHel.jpg)
(http://i.imgur.com/S4Fe7Thl.jpg)
(http://i.imgur.com/X2UXuHYl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: minhquan251291 vào 01/08/2017, 18:22:56
267
120k
THE PURE SPRING
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP-NXB MIR-260T
SÁCH ĐẸP
(http://i.imgur.com/gFnpLTCl.jpg)
(http://i.imgur.com/R7y0fdHl.jpg)
(http://i.imgur.com/UrrFU25l.jpg)
(http://i.imgur.com/7cZvvlEl.jpg)
268
200K
JANE'S
BÌA CỨNG-KHỔ ĐẠI
XB 1982-170T
(http://i.imgur.com/JwXmiHgl.jpg)
(http://i.imgur.com/UTgzRfql.jpg)
(http://i.imgur.com/1Ho0IMQl.jpg)
(http://i.imgur.com/YYhh3PZl.jpg)
mua 267
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/08/2017, 18:39:29
mua 267

Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: bu beo vào 02/08/2017, 10:19:01
Cám ơn bác nhiều
Mình đã đặt mua 238-239-240-241-242 rồi mà bạn ???
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/08/2017, 11:23:46
Mình đã đặt mua 238-239-240-241-242 rồi mà bạn ???
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/08/2017, 14:00:38
270
80k
TALES
BỊ VIẾT MẤY TRANG ĐẦU
(http://i.imgur.com/9GvSrsml.jpg)
(http://i.imgur.com/aXHyjEpl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/08/2017, 14:10:10
271
150K
FACTS   ĐÃ BÁN
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-BÌA SAU BỊ GẶM
BỊ NƯỚC 10 TỜ SAU
(http://i.imgur.com/QHoTSN2l.jpg)
(http://i.imgur.com/lP5PdZ4l.jpg)
(http://i.imgur.com/fv1lH5zl.jpg)
(http://i.imgur.com/7BmeSCRl.jpg[img][img]http://i.imgur.com/LWiNAWrl.jpg)
(http://i.imgur.com/ajlLmyol.jpg)
(http://i.imgur.com/g0nADEQl.jpg)
(http://i.imgur.com/0f3HTEpl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/08/2017, 14:17:39
272
120K
SAKYAMUNI
KHỔ LỚN -XB 2003-260T
(http://i.imgur.com/RbNrEu1l.jpg)
(http://i.imgur.com/L4kI1xcl.jpg)
(http://i.imgur.com/JSLk0FIl.jpg)
(http://i.imgur.com/eTQPRlfl.jpg)
273
170K
SCANDINAVIA
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN-160T
(http://i.imgur.com/A1M7xNkl.jpg)
(http://i.imgur.com/MrQoeh7l.jpg)
(http://i.imgur.com/ciTSGFyl.jpg)
(http://i.imgur.com/aWoVPEel.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/08/2017, 14:40:53
274
120K
THE FIRE-BIRD   bác waterfall
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
(http://i.imgur.com/EmlvfAll.jpg)
(http://i.imgur.com/w3Gim8ql.jpg)
(http://i.imgur.com/TepFO1Tl.jpg)
(http://i.imgur.com/5G45lWgl.jpg)
275
120K
FAIRY   bác waterfall
SÁCH ĐẸP
(http://i.imgur.com/ZHvOKgWl.jpg)
(http://i.imgur.com/j5LYkitl.jpg)
(http://i.imgur.com/o7vCrBwl.jpg)
276
30K
SPOUTNIK
(http://i.imgur.com/eLqF17Gl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/08/2017, 15:29:08
277
20k
PALACE
(http://i.imgur.com/o4GwLyZl.jpg)
(http://i.imgur.com/Dwa7ajpl.jpg)
(http://i.imgur.com/tYQHfGVl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/08/2017, 15:48:03
278
200K
KHỔ CỰC LỚN-2KG
XB 2003-500T
(http://i.imgur.com/lpCIZSNl.jpg)
(http://i.imgur.com/cyJFVs4l.jpg)
(http://i.imgur.com/lC4rCXgl.jpg)
(http://i.imgur.com/Cp3c4IAl.jpg)
(http://i.imgur.com/Bl6Wa4El.jpg)
279
40K
PENSENT
KHỔ CỰC LỚN-100T.
(http://i.imgur.com/Ict2KPWl.jpg)
280
30K
BOURGET
KHỔ LỚN-60T
(http://i.imgur.com/SzG45mdl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/08/2017, 16:02:38
281
200K
KILL   ĐÃ BÁN
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN-XB 95-180T
(http://i.imgur.com/gVvFS0Ml.jpg)
(http://i.imgur.com/jjAhcZal.jpg)
(http://i.imgur.com/26wXJlyl.jpg)
(http://i.imgur.com/6IIm5Jyl.jpg)
282
150K
BATTLE   ĐÃ BÁN
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-90T
(http://i.imgur.com/eqWRsXBl.jpg)
(http://i.imgur.com/4GkZo8cl.jpg)
(http://i.imgur.com/a8eaNjpl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/08/2017, 16:09:46
283
120K
KIDS AND CUBS
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-NXB MIR-270T
(http://i.imgur.com/KtPN9o0l.jpg)
(http://i.imgur.com/260tZrEl.jpg)
(http://i.imgur.com/MwYlaIql.jpg)
(http://i.imgur.com/LzigfyXl.jpg)
284
200T
LUSITANIA
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN-240T
(http://i.imgur.com/0ku04q0l.jpg)
(http://i.imgur.com/7B7r7Sal.jpg)
(http://i.imgur.com/QAGFhY6l.jpg)
(http://i.imgur.com/hExjBCul.jpg)
(http://i.imgur.com/quwA8OBl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: Waterfall vào 02/08/2017, 22:10:40
274
120K
THE FIRE-BIRD
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
(http://i.imgur.com/EmlvfAll.jpg)
(http://i.imgur.com/w3Gim8ql.jpg)
(http://i.imgur.com/TepFO1Tl.jpg)
(http://i.imgur.com/5G45lWgl.jpg)
275
120K
FAIRY
SÁCH ĐẸP
(http://i.imgur.com/ZHvOKgWl.jpg)
(http://i.imgur.com/j5LYkitl.jpg)
(http://i.imgur.com/o7vCrBwl.jpg)
276
30K
SPOUTNIK
(http://i.imgur.com/eLqF17Gl.jpg)
Em xin mua 274 The fire bird ạ. Nếu không bị mối mọt ẩm mốc viết lung tung rách hay mất trang.
Cám ơn bác nhiều.
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: Waterfall vào 02/08/2017, 22:14:12
274
120K
THE FIRE-BIRD
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
(http://i.imgur.com/EmlvfAll.jpg)
(http://i.imgur.com/w3Gim8ql.jpg)
(http://i.imgur.com/TepFO1Tl.jpg)
(http://i.imgur.com/5G45lWgl.jpg)
275
120K
FAIRY
SÁCH ĐẸP
(http://i.imgur.com/ZHvOKgWl.jpg)
(http://i.imgur.com/j5LYkitl.jpg)
(http://i.imgur.com/o7vCrBwl.jpg)
276
30K
SPOUTNIK
(http://i.imgur.com/eLqF17Gl.jpg)
Em xin mua 275 Vasilisa the beautiful FAIRY....luôn nếu không bị rách mối mọt mất trang viết bậy v.v...
Cám ơn anh.
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/08/2017, 08:12:16
Em xin mua 274 The fire bird ạ. Nếu không bị mối mọt ẩm mốc viết lung tung rách hay mất trang.
Cám ơn bác nhiều.
Em xin mua 275 Vasilisa the beautiful FAIRY....luôn nếu không bị rách mối mọt mất trang viết bậy v.v...
Cám ơn anh.
Cả hai cuốn đều đẹp bác ạ. Cám ơn bác nhiều.
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/08/2017, 14:15:24
285
150k
LE DESSIN
A L'ECOLE
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN
XB 1965-13 SỐ ĐÓNG CHUNG-300T
(http://i.imgur.com/wbFwF6Nl.jpg)
(http://i.imgur.com/qxpEVgdl.jpg)
(http://i.imgur.com/S0S6rJil.jpg)
(http://i.imgur.com/t2k8kQAl.jpg)
(http://i.imgur.com/aHONbPSl.jpg)
(http://i.imgur.com/9SAIo96l.jpg)
(http://i.imgur.com/3Uye5kDl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/08/2017, 14:21:10
286
180K
OUTBOUND
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN-150T
(http://i.imgur.com/SyBHRu7l.jpg)
(http://i.imgur.com/tR3WyF4l.jpg)
(http://i.imgur.com/7YGzsTxl.jpghttp://i.imgur.com/e6g7IM5l.jpg)
(http://i.imgur.com/iuZolqVl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/08/2017, 14:22:52
287
150K
SEARS
THAILAN
KHỔ CỰC LỚN-KHOẢNG 400T-2KG
(http://i.imgur.com/iEQ0I1ll.jpg)
(http://i.imgur.com/N3Xb65ml.jpg)
(http://i.imgur.com/k8ZoWA1l.jpg)
(http://i.imgur.com/6Yw4nv3l.jpg)
(http://i.imgur.com/pCnfYLCl.jpg)
(http://i.imgur.com/1XTlPYil.jpg)
(http://i.imgur.com/HITpXeyl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/08/2017, 14:24:42
288
150K
SEARS
THAILAN
KHỔ CỰC LỚN-KHOẢNG 400T-BÌA CỨNG-2KG
(http://i.imgur.com/rt8Ytqdl.jpg)
(http://i.imgur.com/Id4kQtWl.jpg)
(http://i.imgur.com/rAcjU3Ql.jpg)
(http://i.imgur.com/OQFQ3w7l.jpghttp://i.imgur.com/fHgLqf3l.jpg)
(http://i.imgur.com/cO5YoSvl.jpg)
(http://i.imgur.com/6fBI61tl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/08/2017, 14:34:54
289
150K
DÃNS
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN
2002-170T
(http://i.imgur.com/JDPBAgul.jpg)
(http://i.imgur.com/aWoVPEel.jpg)
(http://i.imgur.com/MrQoeh7l.jpg)
(http://i.imgur.com/qRfW1jDl.jpg)
290
200K
SOVIET ARMY   ĐÃ BÁN
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN
XB 1991-250T.
(http://i.imgur.com/cHn4z1yl.jpg)
(http://i.imgur.com/BWFh6CBl.jpg)
(http://i.imgur.com/TnZ4jMgl.jpg)
(http://i.imgur.com/ye35SAwl.jpg)
(http://i.imgur.com/tXcdwYQl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/08/2017, 14:45:31
291
150K
SOLAR
KHỔ LỚN XB 1987-130T
(http://i.imgur.com/xYGWcSIl.jpg)
(http://i.imgur.com/laocHMfl.jpg)
(http://i.imgur.com/9TCD9oAl.jpg)
(http://i.imgur.com/Pq9I1xyl.jpg)
(http://i.imgur.com/fNlTPTTl.jpg)
292
100K
DRAWING
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-330T
(http://i.imgur.com/2nqlyS2l.jpg)
(http://i.imgur.com/IfmPQ6Xl.jpg)
293
100K
CAM
KHỔ LỚN-260T
(http://i.imgur.com/qJUOGckl.jpg)
(http://i.imgur.com/ZKYCGTYl.jpg)
(http://i.imgur.com/9uHxQTml.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 04/08/2017, 15:39:51
294
30k/1c
NEW TIMES
XB 1987-35T-KHỔ LỚN
01
(http://i.imgur.com/SaVHIwQl.jpg)
02
(http://i.imgur.com/XfT1Zojl.jpg)
03

(http://i.imgur.com/keg2v83l.jpg[img]04[img]http://i.imgur.com/t3SH0pol.jpg)
04
(http://i.imgur.com/83IystAl.jpg)
05
(http://i.imgur.com/qOg0Mdol.jpg)
06
(http://i.imgur.com/LkMJqmxl.jpg)
07
(http://i.imgur.com/t3SH0pol.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 04/08/2017, 15:49:53
295
40K/1C
MICHA   bác bubeo lấy hết
KHỔ LỚN-XB 1984-35T
A
(http://i.imgur.com/az5wB4Vl.jpg)
(http://i.imgur.com/4gd1BLtl.jpg)
(http://i.imgur.com/I2DefvFl.jpg)
B
(http://i.imgur.com/n2NmnQNl.jpg)
(http://i.imgur.com/X2USc8Wl.jpg)
(http://i.imgur.com/7US7yVIl.jpg)
C
(http://i.imgur.com/ZIoUhJcl.jpg)
(http://i.imgur.com/vSHMurml.jpg)
(http://i.imgur.com/4vLx6FRl.jpg)
D
(http://i.imgur.com/bDmiHaml.jpg)
(http://i.imgur.com/r5WOrFml.jpg)
(http://i.imgur.com/jAOUMqol.jpg)
E
(http://i.imgur.com/iGkDLq2l.jpg)
(http://i.imgur.com/j6JpqWyl.jpg)

F
(http://i.imgur.com/fv788h3l.jpg)
G
(http://i.imgur.com/eLtItabl.jpg)Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 04/08/2017, 16:05:35
296
40K/1C
DANS LE MONDE
KHỔ LỚN-XB 1994-80T
A
(http://i.imgur.com/b0O0BCGl.jpg)
B
(http://i.imgur.com/Uswp3xAl.jpg)
C
(http://i.imgur.com/1Eea77Vl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 04/08/2017, 16:07:48
297
70K
SUR LA VIE
KHỔ LỚN-XB 1981-NXB MIR-100T
(http://i.imgur.com/b3iKdgSl.jpg)
(http://i.imgur.com/Itye1Lhl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 04/08/2017, 16:28:20
298
35k/1c
SOVIET WOMAN
KHỔ CỰC LỚN-XB 97-42T
1
(http://i.imgur.com/CfTUvJLl.jpg)
2
(http://i.imgur.com/8Apde25l.jpg)
3
(http://i.imgur.com/eNyionql.jpg)
4
(http://i.imgur.com/1yyAlxrl.jpg)
5
(http://i.imgur.com/lA2zbYhl.jpg)
6
(http://i.imgur.com/m3E2r0Zl.jpg)
7
(http://i.imgur.com/u7fihvkl.jpg)
8
(http://i.imgur.com/woqI8MYl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 04/08/2017, 16:30:03
299
40K
LE MÉDECIN
KHỔ LỚN-2005-150T
(http://i.imgur.com/htUj3k5l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/08/2017, 08:47:04
300
40k
MANY LANDS
XB 2007-200T
(http://i.imgur.com/UgdbgxUl.jpg)
(http://i.imgur.com/aATZxhpl.jpg)
(http://i.imgur.com/3TxdzzWl.jpg)
301
120K
GEOGRAPHIE
BÌA CỨNG-XB 1955-330T
(http://i.imgur.com/HvidPAEl.jpg)
(http://i.imgur.com/Opxr4P4l.jpg)
(http://i.imgur.com/49eVuXAl.jpg)
(http://i.imgur.com/0WHOAAbl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/08/2017, 08:57:30
302
150K
GRAPHIC ARTS
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN
XB 1961-120T
(http://i.imgur.com/RO8XHaBl.jpg)
(http://i.imgur.com/A2sPdGCl.jpg)
(http://i.imgur.com/ehKVHjjl.jpg)
303
120K
NO ONE'S HIRING
KHỔ LỚN-2009-210T
(http://i.imgur.com/fm8yIA7l.jpg)
(http://i.imgur.com/RN5AlEll.jpg)
(http://i.imgur.com/qGUi5zjl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/08/2017, 09:10:51
304
120K
THE YEAR IN
KHỔ LỚN-390T
(http://i.imgur.com/nr9tTypl.jpg)
(http://i.imgur.com/taZnZMol.jpg)
(http://i.imgur.com/qJmSOJNl.jpg)
305
150K
WEBSTER'S
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN-1190T
(http://i.imgur.com/XP8kYjYl.jpg)
(http://i.imgur.com/HapjktUl.jpg)
(http://i.imgur.com/wPyeVuwl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/08/2017, 09:26:04
306
150K
ARITHMETIC-5
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1963-340T-1.5KG
(http://i.imgur.com/K7Twf8ml.jpg)
(http://i.imgur.com/WtKk8SEl.jpg)
(http://i.imgur.com/JIoT6Jll.jpg)
(http://i.imgur.com/q4DdLu6l.jpg)
(http://i.imgur.com/qOxhAhgl.jpg)
307
120K
VĂN CHƯƠNG MỸ
KHỔ CỰC LỚN-XB 2002-630T
(http://i.imgur.com/fQONgDJl.jpg)
(http://i.imgur.com/XzsnbdRl.jpg)
(http://i.imgur.com/fheEEJel.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/08/2017, 14:11:03
308
100k
FONDAMENTAL
BÌA CỨNG-XB 1958-260T
(http://i.imgur.com/Wxf16Hzl.jpg)
(http://i.imgur.com/a45ryFol.jpg)
(http://i.imgur.com/cd69JOjl.jpg)
309
120K
HISTOIRE
XB 1953-700T
MẤT BÌA TRƯỚC
(http://i.imgur.com/tlk0Se0l.jpg)
(http://i.imgur.com/3g9KHmrl.jpg)
(http://i.imgur.com/fS3blQ0l.jpg)
(http://i.imgur.com/jZC2oOFl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/08/2017, 14:22:42
310
120K
BUILDING BETTER ENGLISH
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1955-440T
(http://i.imgur.com/aiUScoUl.jpg)
(http://i.imgur.com/BrtpmNhl.jpg)
(http://i.imgur.com/YD3soYDl.jpg)
(http://i.imgur.com/PzDoKeul.jpg)
(http://i.imgur.com/Kv9JkYWl.jpg)
311
70K
THE FARM ECONOMY
IN VIET NAM
TRẦN ĐỨC
XB2003-190T
(http://i.imgur.com/yxJycE0l.jpg)
(http://i.imgur.com/iNMa3mAl.jpg)
(http://i.imgur.com/otxc1pbl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/08/2017, 14:35:47
312
120K
HEATH
BÌA CỨNG-XB 1934-600T
(http://i.imgur.com/YzEg7TFl.jpg)
(http://i.imgur.com/esq3qfyl.jpg)
(http://i.imgur.com/ukDd8XAl.jpghttp://i.imgur.com/qLMnSJjl.jpg)
314
120K
LES TEXTES
BÌA CỨNG-XB 1959-230T
(http://i.imgur.com/WMwTyOdl.jpg)
(http://i.imgur.com/WiCDO7jl.jpg)
(http://i.imgur.com/G306GPjl.jpg)
(http://i.imgur.com/mcl1Xvgl.jpg)
(http://i.imgur.com/WiPiCoql.jpg)
315
40K
FRANKENSTEIN
80T
(http://i.imgur.com/6QO0KZyl.jpg)
(http://i.imgur.com/24K9pZLl.jpg)

(http://i.imgur.com/iohr949l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/08/2017, 14:53:57
316
100K
PAINTING
BÌA CỨNG-NXB MIR-430T
(http://i.imgur.com/yoqyCjHl.jpg)
(http://i.imgur.com/CMZKtOFl.jpg)
317
100K
HÀN MẶC TỬ
KHỔ LỚN-2006-260T
(http://i.imgur.com/XxSOU8Pl.jpg)
(http://i.imgur.com/kyFALCWl.jpg)
(http://i.imgur.com/qbnbnGkl.jpg)
(http://i.imgur.com/2646gTml.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/08/2017, 15:04:58
318
150K
SEARS
THAILAND
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN-2KG
(http://i.imgur.com/nXFMU5jl.jpg)
(http://i.imgur.com/XlCHzf3l.jpg)
(http://i.imgur.com/EVTVdoll.jpg)
(http://i.imgur.com/fErLB5ml.jpg)
(http://i.imgur.com/o4Msb9cl.jpg)
319
150K
SEARS
THAILAND
KHỔ CỰC LỚN-BÌA CỨNG-2KG
(http://i.imgur.com/4gaLrgbl.jpg)
(http://i.imgur.com/5XgZhzVl.jpg)
(http://i.imgur.com/noeihLIl.jpg)
(http://i.imgur.com/41d4PRDl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/08/2017, 15:12:17
320
150K
SEARS
KHỔ LỚN-700T-2KG
BỊ RÁCH HAI TỜ NHƯ HÌNH
(http://i.imgur.com/kYcxDXZl.jpg)
(http://i.imgur.com/4OTyySel.jpg)
(http://i.imgur.com/lPSQdhsl.jpg)
(http://i.imgur.com/9wB6rKxl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: bu beo vào 07/08/2017, 16:17:55
295
40K/1C
MICHA
KHỔ LỚN-XB 1984-35T
A
(http://i.imgur.com/az5wB4Vl.jpg)
(http://i.imgur.com/4gd1BLtl.jpg)
(http://i.imgur.com/I2DefvFl.jpg)
B
(http://i.imgur.com/n2NmnQNl.jpg)
(http://i.imgur.com/X2USc8Wl.jpg)
(http://i.imgur.com/7US7yVIl.jpg)
C
(http://i.imgur.com/ZIoUhJcl.jpg)
(http://i.imgur.com/vSHMurml.jpg)
(http://i.imgur.com/4vLx6FRl.jpg)
D
(http://i.imgur.com/bDmiHaml.jpg)
(http://i.imgur.com/r5WOrFml.jpg)
(http://i.imgur.com/jAOUMqol.jpg)
E
(http://i.imgur.com/iGkDLq2l.jpg)
(http://i.imgur.com/j6JpqWyl.jpg)

F
(http://i.imgur.com/fv788h3l.jpg)
G
(http://i.imgur.com/eLtItabl.jpg)
MUA CẢ 295 - TẠP CHÍ MISHA
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 07/08/2017, 17:40:40
MUA CẢ 295 - TẠP CHÍ MISHA
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/08/2017, 13:17:52
Tin nhắn bị lổi nên nhắn anh qua đây, Misha này bản tiếng Pháp nên không báo anh ?
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/08/2017, 17:07:41
321
60k
SPY
XB 2007-330T

GIÁ TẠI MỸ 15 ĐÔ                              bác duynhohp
(http://i.imgur.com/bmex65ql.jpg)
(http://i.imgur.com/EUX2Rxyl.jpg)
(http://i.imgur.com/4Dr6dVNl.jpg)
(http://i.imgur.com/sGljEqml.jpg)
(http://i.imgur.com/4dTK6pcl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: duynhohp vào 12/08/2017, 11:18:16
321
60k
SPY
XB 2007-330T
GIÁ TẠI MỸ 15 ĐÔ
(http://i.imgur.com/bmex65ql.jpg)
(http://i.imgur.com/EUX2Rxyl.jpg)
(http://i.imgur.com/4Dr6dVNl.jpg)
(http://i.imgur.com/sGljEqml.jpg)
(http://i.imgur.com/4dTK6pcl.jpg)
Gom 321 spy
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/08/2017, 15:32:00
Gom 321 spy
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/08/2017, 15:42:33
322
40k/1C
BABY-42
XB 963-105T
(http://i.imgur.com/WXr2ZJYl.jpg)
(http://i.imgur.com/sCv0c4Il.jpg)
(http://i.imgur.com/bWnCfJWl.jpg)
(http://i.imgur.com/XGDtyKKl.jpg)
(http://i.imgur.com/KOUcnsol.jpg)
(http://i.imgur.com/Q64IQ3Xl.jpg)
(http://i.imgur.com/88M0zs2l.jpg)
(http://i.imgur.com/kvYfskVl.jpg)
(http://i.imgur.com/mf1edU6l.jpg)
(http://i.imgur.com/Gu8qo9wl.jpg)
(http://i.imgur.com/vzMkWLbl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/08/2017, 16:12:31
323
60K
VIETNAM WAR

320T-CHỮ RÕ NÉT                    bác tnghia
(http://i.imgur.com/3RrEuljl.jpghttp://i.imgur.com/dcupRell.jpg)
(http://i.imgur.com/mClCBa3l.jpghttp://i.imgur.com/dcupRell.jpg)
(http://i.imgur.com/dcupRell.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tnghia vào 12/08/2017, 16:19:33
Em lấy 323 ạ
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/08/2017, 16:52:22
Em lấy 323 ạ
Cám ơn bác nhiều.
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/08/2017, 14:13:44
324
100K
KING
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-ÁO ĐẸP-300T
(http://i.imgur.com/L9nQoi6l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 29/08/2017, 15:19:22
325
100k
DIE
KHỔ LỚN-XB 2001-350T
(http://i.imgur.com/MLnFFtfl.jpg)
326
100K
BEHIND
KHỔ LỚN-XB 2016-400T
(http://i.imgur.com/ke2mjwdl.jpg)
327
60K
MY LIFE IN THE VIETNAM WAR
2007-270T
(http://i.imgur.com/2W809DBl.jpg)
(http://i.imgur.com/T4KstSql.jpg)
(http://i.imgur.com/A7yv8cWl.jpg)
(http://i.imgur.com/Z62tY2sl.jpg)
328
70K
HIGASHIGAWA TOKUYA
XB 2010-260T
(http://i.imgur.com/IFjHwdPl.jpg)
(http://i.imgur.com/yv2KiNAl.jpg)

(http://i.imgur.com/KYw3gy3l.jpg)
(http://i.imgur.com/3HVqtcLl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/09/2017, 15:39:38
329
250k
FORM AND THOUGHT IN PROSE
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-2009-690T
(https://i.imgur.com/OlewNFHl.jpg)
(https://i.imgur.com/Puqki9xl.jpg)
(https://i.imgur.com/TlBKxIVl.jpg)
(https://i.imgur.com/ysf4cltl.jpg)
(https://i.imgur.com/yS0ly54l.jpg)
(https://i.imgur.com/bTVpTaJl.jpg)
330
150K
MAGIC
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-2001-690T
(https://i.imgur.com/SP4vbrgl.jpg)
(https://i.imgur.com/uD27A87l.jpg)
(https://i.imgur.com/DPd7augl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/09/2017, 15:52:59
331
120K
THE SOUL  bác hoang nguyen
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-460T
(https://i.imgur.com/7XaRkjsl.jpg)
(https://i.imgur.com/7akSQIsl.jpg)
332
120K
A STUDY    bác hoang nguyen
KHỔ LỚN-XB 2010-290T
(https://i.imgur.com/IDusjdbl.jpg)
(https://i.imgur.com/fDUknV7l.jpg)
(https://i.imgur.com/4Yobz13l.jpg)
(https://i.imgur.com/dkVpSWgl.jpg)
333
200K
CONRAD
KHỔ LỚN- 1370T
(https://i.imgur.com/g0nqBrSl.jpg)
(https://i.imgur.com/6pijxc0l.jpg)
(https://i.imgur.com/K8k4GkIl.jpg)
(https://i.imgur.com/DPd7augl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: hoangnguyen vào 05/09/2017, 16:05:16
Đặt
331
120K
THE SOUL
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-460T

 332
120K A STUDY IN CONSCIOUSNESS
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/09/2017, 16:08:46
334
150K
BERLIN
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG
XB 1988-160T

(https://i.imgur.com/umNBmL5l.jpg)
(https://i.imgur.com/2E3FFEZl.jpg)
(https://i.imgur.com/djTe02Rl.jpg)
(https://i.imgur.com/nLGXni8l.jpg)
(https://i.imgur.com/6alGcNql.jpg)
(https://i.imgur.com/ZjV9GSIl.jpg)
335
200K
REAGAN
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP
SÁCH MỚI-XB 1990-750T
(https://i.imgur.com/BxL7ehrl.jpg)
(https://i.imgur.com/C38t5kll.jpg)
(https://i.imgur.com/39vG4xnl.jpg)
(https://i.imgur.com/UaMJg0il.jpg)
(https://i.imgur.com/AM6jBK4l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/09/2017, 16:14:34
336
200K
CHENEY
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP
SÁCH MỚI-XB 2011-580T
(https://i.imgur.com/W3FZFAnl.jpg)
(https://i.imgur.com/GsoLQRAl.jpg)
(https://i.imgur.com/sxRjmPYl.jpg)
(https://i.imgur.com/QupoRFcl.jpg)
(https://i.imgur.com/WolLYQXl.jpg)
(https://i.imgur.com/1TZnBkBl.jpg)
(https://i.imgur.com/kbGbDdNl.jpg)
(https://i.imgur.com/EtTeOYbl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/09/2017, 16:22:00
337
200K
RICE
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP
SÁCH MỚI-XB 2011-770T
(https://i.imgur.com/WiB0x8Yl.jpg)
(https://i.imgur.com/LKcIJqhl.jpg)
(https://i.imgur.com/1gTp8uKl.jpg)
(https://i.imgur.com/kqVXEXJl.jpg)
(https://i.imgur.com/KavrKDLl.jpg)
(https://i.imgur.com/mJY0a2Sl.jpg)
(https://i.imgur.com/VHptSLml.jpg)
(https://i.imgur.com/fyRaplPl.jpg)
(https://i.imgur.com/wISQe1sl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: hiennho vào 05/09/2017, 21:23:49
332
120K
A STUDY
KHỔ LỚN-XB 2010-290T
(https://i.imgur.com/IDusjdbl.jpg)
(https://i.imgur.com/fDUknV7l.jpg)
(https://i.imgur.com/4Yobz13l.jpg)
(https://i.imgur.com/dkVpSWgl.jpg)


Cháu nhặt
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/09/2017, 07:56:32
Cháu nhặt

Cuốn 332 bác Hoang nguyen lấy rồi bác ạ
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/09/2017, 08:20:41
Đặt
331
120K
THE SOUL
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-460T

 332
120K A STUDY IN CONSCIOUSNESS
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/09/2017, 13:48:29
338
180k
THE RAYS
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG
XB 1981-830T
(https://i.imgur.com/BPdnobzl.jpg)
(https://i.imgur.com/SmuErxrl.jpg)
(https://i.imgur.com/TU7sgJol.jpg)
(https://i.imgur.com/WsumrEvl.jpg)
(https://i.imgur.com/LKcIJqhl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/09/2017, 13:57:42
339
200K
THE UNIVERSE
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG
ÁO MỚI-XB 2001-220T
(https://i.imgur.com/tOxiivIl.jpg)
(https://i.imgur.com/Y2lK2Rhl.jpg)
(https://i.imgur.com/24NJKwAl.jpg)
(https://i.imgur.com/Igd1FQwl.jpg)
(https://i.imgur.com/4Bztrm1l.jpg)
(https://i.imgur.com/L0POipOl.jpg)
(https://i.imgur.com/grCbfvel.jpg)
(https://i.imgur.com/9yDXDedl.jpg)
(https://i.imgur.com/qdP71Ivl.jpg)
(https://i.imgur.com/O9QOdEul.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/09/2017, 14:08:17
340
200K
THE CONSTITUTION
KHỔ LỚN-XB 1994-210T
(https://i.imgur.com/6JTvTcol.jpg)
(https://i.imgur.com/1b2nkeel.jpg)
(https://i.imgur.com/VB6m9ADl.jpg)
341
150K
THE CONSTITUTION
XB 2011-100T
(https://i.imgur.com/D0QFVRXl.jpg)
(https://i.imgur.com/IlLMx7Ol.jpg)
(https://i.imgur.com/ZIOUcIYl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/09/2017, 14:19:08
342
200K
TOO YOUNG TO DIE
KHỔ LỚN-XB 2012-290T   ĐÃ BÁN
(https://i.imgur.com/vPsUIEKl.jpg)
(https://i.imgur.com/VbFkZwul.jpg)
(https://i.imgur.com/VQUWn4Ll.jpg)
(https://i.imgur.com/0WQqiEol.jpg)
(https://i.imgur.com/VMbqXtUl.jpg).
(https://i.imgur.com/TDqng3ml.jpghttps://i.imgur.com/3Xqn5fxl.jpg)
343
200K
ROGET'S
KHỔ LỚN-XB 2001-1250T-2KG
(https://i.imgur.com/474p4Yel.jpg)
(https://i.imgur.com/86qLDrzl.jpg)
(https://i.imgur.com/JVV8nW8l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/09/2017, 14:30:47
344
150K
LEADERSHIP
KHỔ LỚN-XB 2005-200T
(https://i.imgur.com/fGvIFZll.jpg)
345
120K
AMERICA
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-ÁO ĐẸP
XB 2010-290T
(https://i.imgur.com/a4P7Vg3l.jpg)
(https://i.imgur.com/oHrH4Rkl.jpg)
(https://i.imgur.com/COL3t2Vl.jpg)
(https://i.imgur.com/WxfyI5wl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/09/2017, 14:40:39
346
200K-GIÁ BÌA 35 US
BUSH
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-ÁO MỚI
XB 2010-500T
(https://i.imgur.com/7TfIVn1l.jpg).
(https://i.imgur.com/CIHIYRfl.jpg)
(https://i.imgur.com/NcsFrWml.jpg)
(https://i.imgur.com/mqNrKgrl.jpg)
(https://i.imgur.com/dRGBd09l.jpg)
(https://i.imgur.com/GXL2Igml.jpg)
(https://i.imgur.com/4571Q6Ul.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/09/2017, 14:45:26
347
200K
ESOTERIC-2
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG
XB 1981-830T
(https://i.imgur.com/x9JUbfZl.jpg)
(https://i.imgur.com/dCge3S1l.jpghttps://i.imgur.com/ViUvSQGl.jpg)
(https://i.imgur.com/8d5AAaRl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/09/2017, 14:47:56
348
170K
LINCOLN
BÌA CỨNG-ÁO MỚI
XB 1989-790T
(https://i.imgur.com/uD76C1Nl.jpg)
(https://i.imgur.com/tNxYebpl.jpg)
(https://i.imgur.com/LG0WjIBl.jpg)
(https://i.imgur.com/1vwA9XZl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/09/2017, 14:58:52
349
180K
CALVARY
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG
XB ---300T
(https://i.imgur.com/GBrmbB0l.jpg)
(https://i.imgur.com/mok9zo3l.jpg)
(https://i.imgur.com/P7dknHhl.jpg)
350
200K
ESOTERIC-4
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG
XB 2006-770T
(https://i.imgur.com/8ae3x8Pl.jpg)
(https://i.imgur.com/VAVHIoDl.jpg)
(https://i.imgur.com/wbPbZ39l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/09/2017, 15:11:01
351
300K
THE SAURUS
KHỔ CỰC LỚN-BÌA CỨNG
XB 2000-1400T-3KG
(https://i.imgur.com/V5vcWC5l.jpg)
(https://i.imgur.com/JUw6G16l.jpg)
(https://i.imgur.com/xDv3LnEl.jpg)
(https://i.imgur.com/gDA6fj5l.jpg)
(https://i.imgur.com/SGNoKvGl.jpg)
(https://i.imgur.com/DUu7fyVl.jpg)
352
200K
THE BIG BANG
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG
ÁO ĐẸP-XB 1988-200T
(https://i.imgur.com/ib1Jl0Ul.jpg)
(https://i.imgur.com/habqC6Bl.jpg)
(https://i.imgur.com/RhEcxfYl.jpg)
(https://i.imgur.com/HMo6csql.jpg)
(https://i.imgur.com/1NyGNAfl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/09/2017, 15:24:53
353
120K-BÌA 35 ĐÔ
DEMOCRACY
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP
XB 2004-6950T
(https://i.imgur.com/B2ldfNPl.jpg)
(https://i.imgur.com/DMpyq9fl.jpg)
(https://i.imgur.com/nTOc6ODl.jpg)
354
200K
FIRE
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG
XB 1999-1390T
(https://i.imgur.com/2rQbtV1l.jpg)
(https://i.imgur.com/sDQW9Q7l.jpg)
(https://i.imgur.com/BVEhNVTl.jpg)
(https://i.imgur.com/2FWrHdil.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/09/2017, 15:33:37
355
200K
ESOTERIC
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG

XB 2006-460T                               bác hoang nguyen
(https://i.imgur.com/qpc90Dul.jpg)
(https://i.imgur.com/SLITIqdl.jpg)
(https://i.imgur.com/VB9529Wl.jpg)
356
200K
TWO
KHỔ LỚN-XB 2010-360T-SÁCH MỚI
(https://i.imgur.com/L6cz7Ikl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: do minh tien vào 07/09/2017, 16:32:54
Em có book 1 quyển của nhà thơ Giang Nam. Chủ nhật tuần này hoặc thứ 2 em liên hệ lấy sách tại Nha Trang luôn anh nhé. Tks.
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 07/09/2017, 17:08:26
Em có book 1 quyển của nhà thơ Giang Nam. Chủ nhật tuần này hoặc thứ 2 em liên hệ lấy sách tại Nha Trang luôn anh nhé. Tks.
Cám ơn anh rất nhiều-01992060753
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 09/09/2017, 14:45:37
357
100k
WOOD
KHỔ LỚN-XB 2017-390T
(https://i.imgur.com/k6wBFPql.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/09/2017, 14:15:38
358
80K
ITALY

1000T-1KG                      bác lakichi
(https://i.imgur.com/FNC59G9l.jpg)
359
80K
NEW ZEALAND

780T                                       bác lakichi
(https://i.imgur.com/13XEnqxl.jpg)
(https://i.imgur.com/8FvcuJ0l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: hoangnguyen vào 11/09/2017, 15:40:12
Đặt 355
200K
ESOTERIC

Tks bác, nhớ gửi gấp nhé, tôi đang cần :)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/09/2017, 15:44:11
Đặt 355
200K
ESOTERIC

Tks bác, nhớ gửi gấp nhé, tôi đang cần :)
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/09/2017, 14:22:16
360
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/09/2017, 14:42:07
361
80K
MOON
2011-310T.
(https://i.imgur.com/Mzo20T9l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/09/2017, 14:26:21
362
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/09/2017, 14:20:46
364
70K
LE PERE GORIOT
NXB VĂN HỌC-1996-360T
(https://i.imgur.com/ts2Phgkl.jpg)
(https://i.imgur.com/ICwcWnol.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/09/2017, 14:39:50
365
80K
HISTORIES
XB 2001-390T   bác hoai co
(https://i.imgur.com/3fymyzWl.jpg)
366
120K
JUNIOR SCIENCE
BÌA CỨNG-XB 1928-580T
(https://i.imgur.com/5b8if4Yl.jpg)
(https://i.imgur.com/RrJoq7yl.jpg)
(https://i.imgur.com/DLfoTu5l.jpg)
(https://i.imgur.com/rN68LJMl.jpg)
(https://i.imgur.com/yHcCfNzl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/09/2017, 15:32:31
367
70K
THE ROAD TO WIGAN PIER
XB 1988-210T   bác lenhale
KHỔ VỪA
(https://i.imgur.com/NbA2Vitl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: hoaico vào 30/09/2017, 15:36:50
xin lấy cuốn này anh nhé
anh T. cho biết tiền [sách 80 k + cước =?] để tôi ck ngay bây giờ

365
80K
HISTORIES
XB 2001-390T
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: lenhale vào 30/09/2017, 15:46:44
.
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: lenhale vào 30/09/2017, 15:47:48
367
70K
THE ROAD TO WIGAN PIER
XB 1988-210T
KHỔ VỪA
(https://i.imgur.com/NbA2Vitl.jpg)
Em mua
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/09/2017, 16:02:36
Em mua
Cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: hoaico vào 30/09/2017, 16:13:56
Đã ck anh T. xin kiểm tra tài khoản
Sách anh gởi về địa chỉ cũ ạ. Cám ơn anh T.
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/09/2017, 20:29:39
xin lấy cuốn này anh nhé
anh T. cho biết tiền [sách 80 k + cước =?] để tôi ck ngay bây giờ

365
80K
HISTORIES
XB 2001-390T
Cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: hoaico vào 02/10/2017, 20:41:09
Đã nhận sách VOODOO HISTORIES chiều nay.
Sách còn rất tốt. Cám ơn anh T. rất nhiều.
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/10/2017, 09:09:46
Đã nhận sách VOODOO HISTORIES chiều nay.
Sách còn rất tốt. Cám ơn anh T. rất nhiều.
Cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: hoangphuc289 vào 03/10/2017, 10:47:08
Dọn rác.
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: lakichi vào 03/10/2017, 14:59:38
358
80K
ITALY
1000T-1KG
(https://i.imgur.com/FNC59G9l.jpg)
359
80K
NEW ZEALAND
780T
(https://i.imgur.com/13XEnqxl.jpg)
(https://i.imgur.com/8FvcuJ0l.jpg)

Lấy 358- Italy và 359- New Zealand
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/10/2017, 15:10:31
Lấy 358- Italy và 359- New Zealand
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/10/2017, 15:14:48
.
.
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/10/2017, 15:16:07
Kính gửi bác Tâm

Em hết sức xin lỗi bác vì trước đây đã đặt hàng bác nhưng sau đó không giao dịch. Do em có nhiều việc ở Công ty và giai đình cần xử lý nên có một thời gian dài không trở lại sachxua được, rất mong bác thông cảm và bỏ qua.

Những đơn hàng em đã đặt bác trước đây nhưng chưa giao dịch, em xin bác cho em tiếp tục thanh toán tiền còn nợ. Em không nhận sách, chỉ xin trả nợ cho bác xem như lời tạ lỗi của em ạ.

Em không biết bác còn online không nên đành nhắn tin, rất mong phản hồi của bác ạ.

T.B: Xin lỗi vì đã chen ngang topic nhưng em nhắn tin hoài không được, mong bác thông cảm và xóa tin này sau khi đọc để khách hàng không bị chướng mắt khi chọn sách. Cảm ơn bác rất nhiều ạ.
Bác ơi bác có chức năng xóa chứ mình không xóa được ạ
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/10/2017, 16:12:20
368
20K
ONTHE..
80T
(https://i.imgur.com/bsqPBo5l.jpg)
369
160K
LA TOUR SOMBRA
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-1992-1180T-2KG
(https://i.imgur.com/tdfVwpMl.jpg)
(https://i.imgur.com/H1WbFt7l.jpg)
370
90K
KARAMAZOV
94-920T
(https://i.imgur.com/LiXJ35ml.jpg)
371
80K
INTERPOL
1963-240T
(https://i.imgur.com/7SEDHLvl.jpg)
(https://i.imgur.com/US6YdmTl.jpg)
372
60K
SONG BOOK   BAC ALPHONSE/color]
780T
(https://i.imgur.com/AA56QKRl.jpg)
(https://i.imgur.com/2QF0th6l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/10/2017, 15:11:43
373
120k
THE PURE SPRING   
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP-NXB MIR-260T
SÁCH ĐẸP-KHỔ LỚN
(http://i.imgur.com/gFnpLTCl.jpg)
(http://i.imgur.com/R7y0fdHl.jpg)
(http://i.imgur.com/UrrFU25l.jpg)
(http://i.imgur.com/7cZvvlEl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: alphonse vào 13/10/2017, 16:06:20
372
60K
SONG BOOK
780T
E lấy, e cảm ơn a
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: alphonse vào 13/10/2017, 16:08:16
E còn thêm cuốn Phân Kim nữa,a tổng kết e luôn nghen,e ko nhớ e còn lấy cuốn nào nữa ko,ngâm sách hoài cũng kì...hihi
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/10/2017, 18:06:38
372
60K
SONG BOOK
780T
E lấy, e cảm ơn a
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/10/2017, 07:36:15
374
70K
READER
XB 81-80T.
(https://i.imgur.com/rZ8vYh6l.jpg)
(https://i.imgur.com/ylj5TWel.jpg)
(https://i.imgur.com/QClcFNjl.jpg)
375
100K
SONG OF KASHMIR
KHỔ LỚN-XB 83-85T
BỊ GẶM NHẸ GÓC SAU NHƯ HÌNH
(https://i.imgur.com/AnXT9udl.jpg)
(https://i.imgur.com/piLXAg4l.jpg)
(https://i.imgur.com/B4W9uuZl.jpg)
(https://i.imgur.com/rXwxRRFl.jpg)
(https://i.imgur.com/LieBG8Ll.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/10/2017, 07:44:22
376
50K
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-XB 1964-70T
BỊ THIẾU HAI TỜ LÓT ĐẦU
(https://i.imgur.com/5B4dRcpl.jpg)
(https://i.imgur.com/QojE4uMl.jpg)
(https://i.imgur.com/cC458oal.jpg)
(https://i.imgur.com/9Nhme63l.jpg)
377
100K
TURKEY
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-XB 1964-70T
(https://i.imgur.com/avZQU5Tl.jpg)
(https://i.imgur.com/qDMfUuEl.jpg)
(https://i.imgur.com/0bIHpQKl.jpg)
(https://i.imgur.com/aveMuUcl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/11/2017, 17:26:47
378
140K
ANGES DÉMONS
KHỔ LỚN-XB 1999-570T
(https://i.imgur.com/Veybwgfl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 08/11/2017, 16:59:33
379
140k
THE REFUGEES
NGUYEN VIET THANH
XB 2016-210T

BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP-KHỔ LỚN                 Bác cris
(https://i.imgur.com/lGyyPJNl.jpg)
(http://[/ihttps://i.imgur.com/RAuEMTSl.jpgmg][img]https://i.imgur.com/FQLtVN2l.jpg)
(https://i.imgur.com/FXQj7gcl.jpg)
380
80K
HARRIET
2016-400T
(https://i.imgur.com/YLjndvBl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: cris vào 08/11/2017, 17:02:09
Tôi lấy: 379
140k
THE REFUGEES nhé
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 08/11/2017, 17:07:09
381
120K
YOUNG
KHỔ LỚN-XB 2016-310T
(https://i.imgur.com/dHzuDskl.jpg)
382
100K
STUPID
2001-290T
(https://i.imgur.com/W6Ru4RRl.jpg)
383
80K
VIET NAM  bác hien nho
XB 300T
(https://i.imgur.com/BvNZQWRl.jpg)
(https://i.imgur.com/xAroWujl.jpg)
(https://i.imgur.com/6C8crETl.jpg)
384
120K
DON'T
KHỔ LỚN-XB 2017-330T
(https://i.imgur.com/kOQV1YUl.jpg)
385
100K
MAN
XB 2017-470T
(https://i.imgur.com/0HEovccl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 08/11/2017, 17:09:16
Tôi lấy: 379
140k
THE REFUGEES nhé
cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 08/11/2017, 17:14:29
386
100k
HOUSE
XB 2011-390T.
(https://i.imgur.com/Uqft7xNl.jpg)
387
100K
GIRL
XB 2017-460T
(https://i.imgur.com/Sv5DAfgl.jpg)
388
100K
XB 2007-390T.
(https://i.imgur.com/K1TgQK5l.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: choiwonback vào 08/11/2017, 17:57:46
Nếu anh còn cuốn nào của Nguyen Viet Thanh thì báo em với nhé
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: hiennho vào 08/11/2017, 18:59:02
383
80K
VIET NAM
XB 300T
(https://i.imgur.com/BvNZQWRl.jpg)
(https://i.imgur.com/xAroWujl.jpg)
(https://i.imgur.com/6C8crETl.jpg)

Cháu nhặt
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 08/11/2017, 19:59:31
Cháu nhặt
Cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 10/11/2017, 14:47:39
389
30k
NHA TRANG
KHỔ LỚN-140T
(https://i.imgur.com/Xs7hwIwl.jpg)
390
30K
LIFE
KHỔ LỚN-140T
(https://i.imgur.com/2eLpj68l.jpg)
391
30K
LIFE
KHỔ LỚN-140T
(https://i.imgur.com/z0YmK4hl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tnghia vào 10/11/2017, 22:50:01
em lấy 383 nhé
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/11/2017, 07:46:31
Cháu nhặt
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/11/2017, 07:48:19
em lấy 383 nhé
Cháu nhặt
Cuốn này bác hiennho lấy rồi bác ạ
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/11/2017, 16:47:34
392
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/11/2017, 15:06:32
393
30K
DRACULA
60T
(https://i.imgur.com/J08QyS2l.jpg)
394
30K
BIRDS
50T
(https://i.imgur.com/zo64MlAl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/11/2017, 15:19:21
395
100K
SKYLARKING
290T
(https://i.imgur.com/Mm1NMAyl.jpg)
396
100K
A LOST
XB 2009-300T
(https://i.imgur.com/7RB1ocNl.jpg)
397
150K
THE HOBBIT
BÌA CỨNG-XB 91-270T
(https://i.imgur.com/Z8GasQAl.jpg)
(https://i.imgur.com/XJKiyljl.jpg)
(https://i.imgur.com/bZfDN4Wl.jpg)
(https://i.imgur.com/w17mf3Sl.jpg)
(https://i.imgur.com/KL0o16Ol.jpg)
(https://i.imgur.com/XJkcGdXl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/12/2017, 14:59:49
398
80K
LE GUIDE
98-250T
(https://i.imgur.com/AWpTPrLl.jpg)
399
70K
FRANCE
94-350T
(https://i.imgur.com/yFAfoYQl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/12/2017, 20:24:14
400
180K
THE WORLD BOOK
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1970-430T
(https://i.imgur.com/EckvL2Gl.jpg)
(https://i.imgur.com/jm1Nyaal.jpg)
(https://i.imgur.com/IQIgURll.jpg)
(https://i.imgur.com/Vqje9cLl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: lenhale vào 07/12/2017, 00:01:44
Anh xem PM giúp ạ!
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 07/12/2017, 07:16:19
Chào anh xin gởi anh :
255-200K-THE AIR WAR
262-150K-SUBMARINE
264-200K-AT THE FRONT
268-200K-JANE'S
269-200K-F-14
271-150K-FACT
281-200K-KILL
282-150K-BATLE
290-200K-SOVIET
342-200K-TOO YOUNG TO DIE
SHIP-50K (20KG)
0061001025179
LƯƠNG VĂN TÂM
CHI NHÁNH VCB NHA TRANG
01992060753
Cám ơn anh rất nhiều

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 07/12/2017, 14:17:40
401
60K
NHA TRANG
2012-300T
GIẤY DẦY LÁNG
(https://i.imgur.com/o0QsGKZl.jpg)
(https://i.imgur.com/PKQ4DPnl.jpg)
(https://i.imgur.com/kNTTcfol.jpg)
402
80K
CAMBODIA
BÌA CỨNG-2010-480T
(https://i.imgur.com/SZXuPEzl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 09/12/2017, 07:56:58
403
70k
INDIA
XB 390T
(https://i.imgur.com/Mde5hhRl.jpg)
404
80K
PADI
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-90-270T
(https://i.imgur.com/NHSw9r4l.jpg)
405
30K
ZORRO
2011-80T
(https://i.imgur.com/EsJMt31l.jpg)
406
120K
LITTERATURE
BÌA CỨNG-XB 1947-680T
BÌA DÁN BĂNG KEO
(https://i.imgur.com/9brCypal.jpg)
(https://i.imgur.com/wCFS76Rl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/12/2017, 17:06:54
407
50K
LES POINTS
KHỔ LỚN-50T
BÌA SAU BỊ ĐỤT LỔ NHỎ.
(https://i.imgur.com/OdtWBrpl.jpg)
(https://i.imgur.com/KDg0xqTl.jpg)
(https://i.imgur.com/oyBwZuyl.jpghttps://i.imgur.com/x4Y1sHql.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/12/2017, 17:25:03
408
60K
EAGER TO LEARN
BÌA CỨNG-90-150T
(https://i.imgur.com/CgIJheFl.jpg)
409
20K
LENIN
80T
(https://i.imgur.com/pmmuR2Ql.jpg)
410
60K
SANS FAUTES
KHỔ VỪA
90-300T
BỊ NƯỚC NHẸ
(https://i.imgur.com/9HjEL95l.jpg)
411
50K
GUIDE DE LA
KHỔ VỪA
94-350T
BỊ NƯỚC NHẸ
(https://i.imgur.com/XwsZkP6l.jpg)
412
80K
SNOOKER
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
88-80T
(https://i.imgur.com/Ec8EUEql.jpg)
(https://i.imgur.com/qyVZGeul.jpg)
(https://i.imgur.com/5LMoqp4l.jpg)
(https://i.imgur.com/hX5FD7Il.jpg)
(https://i.imgur.com/rX1AmWSl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/12/2017, 17:31:58
414
60K
NGỤ NGÔN
96-460T

(https://i.imgur.com/fv895yOl.jpg)
(https://i.imgur.com/783ugMtl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/12/2017, 17:01:55
415
60K
GEOGRAPHIE DE LA FRANCE
1995-160T
(https://i.imgur.com/0TUq0jKl.jpg)
416
60K
METALS
KHỔ LỚN-92-100T
(https://i.imgur.com/TvKefFKl.jpg)
(https://i.imgur.com/W6ipmqXl.jpg)
(https://i.imgur.com/W6ipmqXl.jpg)
417
50K
PRICE
1990-90T
(https://i.imgur.com/IK8Um3El.jpg)
(https://i.imgur.com/OTvdg3el.jpg)
418
90K
KHỔ LỚN
220T
(https://i.imgur.com/Su8vGQ4l.jpg)
(https://i.imgur.com/gHXRZLBl.jpg)
(https://i.imgur.com/vY7r1yLl.jpg)
(https://i.imgur.com/DGfpXHdl.jpg)
(https://i.imgur.com/se4EngYl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/12/2017, 17:10:10
419
120K
SYSTEMS THINKING
BÌA CỨNG-2004-360T
(https://i.imgur.com/3ED84r3l.jpg)
(https://i.imgur.com/sSEQDJ1l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 14/12/2017, 16:14:53
420
120k
POINT
2009-590T
(https://i.imgur.com/BAlnBGJl.jpg)
421
80K
SAINT ODD
410T
(https://i.imgur.com/I7i6f3yl.jpg)
422
80K
DEAD
1998-540T
(https://i.imgur.com/Hrj5Frol.jpg)
423
80K
TOM
380T
(https://i.imgur.com/tAkw2CCl.jpg)
424
80K
SECURITY
2005-290T
(https://i.imgur.com/C7hbk23l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/12/2017, 21:42:37


.
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 19/12/2017, 15:47:31
.
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 19/12/2017, 17:02:36
425
140K
KILLING GROUND
KHỔ LỚN-XB 1992-470T
(https://i.imgur.com/x70gB9Jl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/12/2017, 05:26:47
.
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/12/2017, 05:34:57
427
150K
ALIEN
CONTACT
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1997-140T
BỊ NƯỚC PHÍA TRONG NHƯ HÌNH
(https://i.imgur.com/1WYSTWbl.jpg)
(https://i.imgur.com/KBDh1INl.jpg)
(https://i.imgur.com/b49YMmPl.jpg)
(https://i.imgur.com/VobdLIel.jpg)
(https://i.imgur.com/8L2S3d0l.jpg)
(https://i.imgur.com/Omlromzl.jpg)
(https://i.imgur.com/ZzbmDrql.jpg)
(https://i.imgur.com/3BNww3Vl.jpg)
(https://i.imgur.com/U65ctcjl.jpg)
(https://i.imgur.com/M6eGuwbl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/12/2017, 05:41:17
428
250K
V. I. LÊ- NIN
THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP
TÀI LIỆU VÀ ẢNH
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN-2KG
XB 1985-495T-SÁCH ĐẸP
(https://i.imgur.com/ffF5g26l.jpg)
(https://i.imgur.com/tkh0MPkl.jpg)
(https://i.imgur.com/tF7279jl.jpg)
(https://i.imgur.com/ucOdnNQl.jpg)
(https://i.imgur.com/zGIbtxCl.jpg)
(https://i.imgur.com/Z74pgdAl.jpg)
(https://i.imgur.com/XL5S8nfl.jpg)
(https://i.imgur.com/enW1Qnbl.jpg)
(https://i.imgur.com/JPcgzzul.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/12/2017, 05:47:26
429
250K
SOVIET
SPACECRAFT
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN-
XB 1988-195T
BỊ GẶM NHẸ BÌA SAU
(https://i.imgur.com/Tdw9OUql.jpg)
(https://i.imgur.com/9sqK6Txl.jpg)
(https://i.imgur.com/mkf2RxXl.jpg)
(https://i.imgur.com/RPwOKPCl.jpg)
(https://i.imgur.com/e4TBt8pl.jpg)
(https://i.imgur.com/y1NocqZl.jpg)
(https://i.imgur.com/uKZtQsil.jpg)
(https://i.imgur.com/Hqa1CQll.jpg)
(https://i.imgur.com/N3KS8Qtl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/12/2017, 14:08:48
.
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/12/2017, 13:55:54
430
170k
SOLAR SYSTEM LOG
KHỔ LỚN-XB 1987-130T
(https://i.imgur.com/VZ6c1Mul.jpg)
(https://i.imgur.com/lvy4CFml.jpg)
(https://i.imgur.com/VyxoR98l.jpg)
(https://i.imgur.com/MpzOj21l.jpg)
(https://i.imgur.com/12SRzGvl.jpg)
(https://i.imgur.com/7vZBvdWl.jpg)
(https://i.imgur.com/dazjJ3el.jpg)
(https://i.imgur.com/vseapjRl.jpg)
(https://i.imgur.com/hYqkyJXl.jpg)
(https://i.imgur.com/8peqUDjl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/12/2017, 14:02:26
431
200K
OUTBOUND
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1992-150T
(https://i.imgur.com/3fN9eEjl.jpg)
(https://i.imgur.com/NVfkWpql.jpg)
(https://i.imgur.com/paz1ib4l.jpg)
(https://i.imgur.com/jEYRSvrl.jpg)
(https://i.imgur.com/ZsHTrdwl.jpg)
(https://i.imgur.com/cXNAtO1l.jpg)
(https://i.imgur.com/wSBMl7cl.jpg)
(https://i.imgur.com/OBT3qIIl.jpg)
(https://i.imgur.com/qBz22Fkl.jpg)
(https://i.imgur.com/KApTu3Dl.jpg)
(https://i.imgur.com/xhCx1k4l.jpg)
(https://i.imgur.com/oGx2V3Hl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 24/12/2017, 05:42:58
432
150K
THE 120 DAYS OF SODOM 

BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-1,5KG
XB 1966-800T
(https://i.imgur.com/aElP8kql.jpg)
(https://i.imgur.com/Pt7dB3Ml.jpg)
(https://i.imgur.com/JTHgZTvl.jpg)
(https://i.imgur.com/wGYvFt8l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 24/12/2017, 17:35:31
433
30k
A QUI
KHỔ NHỎ
XB 81-100T
(https://i.imgur.com/EFe4yvHl.jpg)
434
100K
RAMSES
XB 95-380T
(https://i.imgur.com/5rLbwGMl.jpg)
435
90K
TALL POPPIES
XB 97-450T
(https://i.imgur.com/m8yawN4l.jpg)
436
150K
ADULTERY
KHỔ LỚN-XB 2014-300T
(https://i.imgur.com/zJYKyCPl.jpg)
437
140K
CHELSEA
KHỔ LỚN-XB 1988-360T
(https://i.imgur.com/IZn8fvwl.jpg)
438
120K
PARIS
2014-770T
(https://i.imgur.com/G0ZYuNEl.jpg)
439
80K
LENIN
BÌA CỨNG-XB 78-330T
(https://i.imgur.com/LtbmPMul.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/12/2017, 08:14:13
440
200k
LE DESSIN
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-XB 1966-
 GỒM 13 TẠP CHÍ ĐÓNG CHUNG-270T
(https://i.imgur.com/31sDMV4l.jpg)
(https://i.imgur.com/521zhrSl.jpg)
(https://i.imgur.com/jYamfvjl.jpg)
(https://i.imgur.com/66LU89ml.jpg)
(https://i.imgur.com/mu89ZJFl.jpg)
(https://i.imgur.com/eBayXaBl.jpg)
(https://i.imgur.com/lQ8gJ9Bl.jpg)
(https://i.imgur.com/yq4YyB4l.jpg)
(https://i.imgur.com/qvH5YG8l.jpg)
(https://i.imgur.com/rfWtBZPl.jpg)
(https://i.imgur.com/YnWQziTl.jpg)
(https://i.imgur.com/aqgyMcFl.jpg)
(https://i.imgur.com/21PclEWl.jpg)
(https://i.imgur.com/RT5fx6Yl.jpg)
(https://i.imgur.com/4EbrzBol.jpg)
(https://i.imgur.com/WkX3Njll.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/12/2017, 08:22:54
441
180K
CANADA
LIBRARY OF NATIONS
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN-ÁO ĐẸP
XB 1987-160T
(https://i.imgur.com/oGvwItpl.jpg)
(https://i.imgur.com/1G6yGaLl.jpg)
(https://i.imgur.com/TpIS35xl.jpg)
(https://i.imgur.com/j7crL9ol.jpg)
(https://i.imgur.com/p5Bravjl.jpg)
(https://i.imgur.com/4KnRu43l.jpg)
(https://i.imgur.com/0qdhwmbl.jpg)
(https://i.imgur.com/A47um7Wl.jpg)
(https://i.imgur.com/9lTW5GZl.jpg)
(https://i.imgur.com/NFhGd2Yl.jpg)
(https://i.imgur.com/BES4IDzl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 27/12/2017, 19:40:10
442
70K
NEW TOEIC
KHỔ LỚN-XB 2011-330T
(https://i.imgur.com/S7rqYful.jpg)
443
70K
VIET NAM
XB 2000-470T
(https://i.imgur.com/LF8bpxil.jpg)
(https://i.imgur.com/2QQQUjHl.jpg)
444
70K
VIET NAM
XB 2003-590T
(https://i.imgur.com/Ll857pfl.jpg)
(https://i.imgur.com/HfSZSw4l.jpg)
445
70K
ASIA
XB 94-890T
(https://i.imgur.com/bmLX2wGl.jpg)
(https://i.imgur.com/IbVei4Rl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 27/12/2017, 19:55:27
446
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 29/12/2017, 14:40:26
446
70K
JAPAN
XB 2004-240T
(https://i.imgur.com/ZQyEhb0l.jpg)
(https://i.imgur.com/uoCTSnLl.jpg)
447
70K
POWER
XB 2003-280T
(https://i.imgur.com/vzHOSzfl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/01/2018, 05:32:41
448
120k
MOUNTBATTEN
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1979-220T

BỊ NƯỚC MẤY TỜ LÓT ĐẦU VÀ CUỐI              BÁC QUÃNG NINH
(https://i.imgur.com/C5ojE7ll.jpg)
(https://i.imgur.com/0sM0y29l.jpg)
(https://i.imgur.com/qs0oYq9l.jpg)
(https://i.imgur.com/HTq4gnpl.jpg)
(https://i.imgur.com/feEnaLbl.jpg)
(https://i.imgur.com/CAZKmQcl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/01/2018, 05:48:35
449
150K
A CENTURY IN
PHOTOGRAPHS
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN
XB 1999-210T

MẤY TỜ LÓT ĐẦU VÀ CUỐI BỊ NƯỚC NHẸ           BÁC QUÃNG NINH
(https://i.imgur.com/ONzz87Wl.jpg)
(https://i.imgur.com/QxJlWKxl.jpg)
(https://i.imgur.com/BcAC0l7l.jpg)
(https://i.imgur.com/3LML9yDl.jpg)
(https://i.imgur.com/INnGvJ2l.jpg)
(https://i.imgur.com/NVzeqrPl.jpg)
(https://i.imgur.com/SMNxVtWl.jpg)
(https://i.imgur.com/iKnnET1l.jpg)
(https://i.imgur.com/hOKgMLtl.jpg)
(https://i.imgur.com/9Ovj1Mjl.jpg)
(https://i.imgur.com/aECdZRul.jpg)
(https://i.imgur.com/hpSU2acl.jpg)
(https://i.imgur.com/QhUnQEBl.jpg)
(https://i.imgur.com/dDg0sFQl.jpg)
(https://i.imgur.com/5isRwKFl.jpg)
(https://i.imgur.com/SFRZb9Pl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/01/2018, 05:56:47
450
200K
INVISIBLE WORLDS
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN
XB 2004-240T
BỊ NƯỚC TỜ LÓT SAU-2KG
(https://i.imgur.com/W2qaYoyl.jpg)
(https://i.imgur.com/Rirs3zLl.jpg)
(https://i.imgur.com/2ihp32dl.jpg)
(https://i.imgur.com/86q5IUZl.jpg)
(https://i.imgur.com/MLFTU4Cl.jpg)
(https://i.imgur.com/F39UZ1Pl.jpg)
(https://i.imgur.com/3GidrkQl.jpg)
(https://i.imgur.com/8g4EJzgl.jpg)
(https://i.imgur.com/zgHjD45l.jpg)
(https://i.imgur.com/c2lssSPl.jpg)
(https://i.imgur.com/l3s8kVdl.jpg)
(https://i.imgur.com/QrV1AO9l.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/01/2018, 05:44:35
451
70k
VIETNAM
XB 400T
(https://i.imgur.com/AGBlGBNl.jpg)
(https://i.imgur.com/VqrHN9El.jpg)
(https://i.imgur.com/Mn0T4HQl.jpg)
(https://i.imgur.com/HBgClj5l.jpg)
452
120K
CLIVE CUSSLER
KHỔ LỚN-XB 2015-430T
(https://i.imgur.com/GQCl2lZl.jpg)
453
140K/2C
GASTRECTOMIE
KHỔ LỚN-VINH LUC
1930-HUE-VIETNAM
(https://i.imgur.com/Rpz3M00l.jpg)
(https://i.imgur.com/bFH2Gb0l.jpg)
(https://i.imgur.com/vLASBZGl.jpg)
(https://i.imgur.com/aV6mKByl.jpg)
(https://i.imgur.com/9FfLwbhl.jpg)
(https://i.imgur.com/iJsgZdxl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/01/2018, 08:05:47
454
80K
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1986-150T
(https://i.imgur.com/FzqVsVpl.jpg)
(https://i.imgur.com/2UxhZdFl.jpg)
(https://i.imgur.com/L8yJAP9l.jpg)
(https://i.imgur.com/Z1xP3t4l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/01/2018, 16:04:42
455
120k
PHYSICAL
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN

XB 1968-360T                          bác Francisco Lam
(https://i.imgur.com/arwomASl.jpg)
(https://i.imgur.com/plniAH7l.jpg)
(https://i.imgur.com/VspZ59vl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 07/01/2018, 14:14:24
456
80K
RYAN
XB 2010-410T
(https://i.imgur.com/2i9ARKRl.jpg)
457
90K
TO BE BLUE
LE QUI TRUNG
XB 2015-220T.
(https://i.imgur.com/9c1M8Qol.jpg)
(https://i.imgur.com/B5Py1Oxl.jpg)
(https://i.imgur.com/ciP3bknl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 08/01/2018, 07:56:26
458
250k
LUSITANIA
KHỔ CỰC LỚN-BÌA CỨNG
XB 1995-240T
SÁCH ĐẸP
(https://i.imgur.com/CQtc2ZPl.jpg)
(https://i.imgur.com/NY9KNdKl.jpg)
(https://i.imgur.com/lje1YPjl.jpg)
(https://i.imgur.com/gjzgeWql.jpg)
(https://i.imgur.com/D60R7Xvl.jpg)
(https://i.imgur.com/6TWyKPnl.jpg)
(https://i.imgur.com/TLvtbtdl.jpg)
(https://i.imgur.com/OmlduWzl.jpg)
(https://i.imgur.com/A3urrlul.jpg)
(https://i.imgur.com/QaHAGb6l.jpg)
(https://i.imgur.com/GDDFTPWl.jpg)
(https://i.imgur.com/FWD6naol.jpg)
(https://i.imgur.com/O8xxI6Hl.jpg)
(https://i.imgur.com/MOhLwCml.jpg)
(https://i.imgur.com/1Uneu3pl.jpg)
(https://i.imgur.com/VIxtLlvl.jpg)
(https://i.imgur.com/WAXmYCOl.jpg)
(https://i.imgur.com/ozO1Ov0l.jpg)
(https://i.imgur.com/ATgIoykl.jpg)
(https://i.imgur.com/6Guhdq5l.jpg)
(https://i.imgur.com/Ujxkrsgl.jpg)
(https://i.imgur.com/4ufehzDl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/01/2018, 19:34:35
459
60K
BEIJING
XB 250T
(https://i.imgur.com/soESw2Ol.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/01/2018, 05:54:45
460
70k
A FRIEND LIKE HENRY

XB 2007-350T                           bác tnghia
(https://i.imgur.com/Fm5ZzOXl.jpg)
461
60K
VIETNAM
XB 550T
(https://i.imgur.com/1hiQxLIl.jpg)
(https://i.imgur.com/B460vKzl.jpg)
462
70K
VIETNAM
XB 1998-330T
(https://i.imgur.com/8x4UT4yl.jpg).
(https://i.imgur.com/wcCRTMgl.jpg)
463
80K
AROUND

XB 2006-360T               bác tnghia
(https://i.imgur.com/gVOKyAXl.jpg)
(https://i.imgur.com/ZmzDN0Ul.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tnghia vào 12/01/2018, 07:43:53
Em lấy 460, 463, chữ to dễ đọc không anh ?
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/01/2018, 07:44:08
464
70K
VIETNAM
XB 740T
(https://i.imgur.com/cnXswBOl.jpg)
(https://i.imgur.com/OU5b2Cel.jpg)
465
70K
TAIWAN
XB 400T
(https://i.imgur.com/8xvWEYol.jpg)
(https://i.imgur.com/9qJQrP9l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 14/01/2018, 16:43:56
466
80K
HOW THE STEEL WAS TEMPERED
BÌA CỨNG-NXB MIR-430T
SÁCH BỊ NHƯ HÌNH
(https://i.imgur.com/r0AXtw2l.jpg)
(https://i.imgur.com/Ojk4Sxkl.jpg)
(https://i.imgur.com/szN32awl.jpg)
(https://i.imgur.com/ijMaVDwl.jpg).
(https://i.imgur.com/InGagP1l.jpg)
467
80K
DU COTE DE CHEZ SWANN
BÌA CỨNG-XB 1955-450T
(https://i.imgur.com/a4uauxQl.jpg)
(https://i.imgur.com/miJaNcBl.jpg)
468
80K
A SUMMER'S PAINTING
BÌA CỨNG-NXB MIR-440T
(https://i.imgur.com/z1Hh0yIl.jpg)
(https://i.imgur.com/EAGIRg9l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 16/01/2018, 17:07:32
469
80K
MAN AND ARMS
BÌA CỨNG-XB 1985-380T
NXB MIR
(https://i.imgur.com/XyJoehfl.jpg)
(https://i.imgur.com/eyCe9Hol.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: Francisco Lam vào 17/01/2018, 01:05:31
Bác cho đặt mấy cuốn trong loạt này nhé:

066. John le Carré
178. Aladin
188. Pilote de Guerre
243. Canada
455. Major's Physical Diagnosis
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/01/2018, 03:34:43
Bác cho đặt mấy cuốn trong loạt này nhé:

066. John le Carré
178. Aladin
188. Pilote de Guerre
243. Canada
455. Major's Physical Diagnosis

Cám ơn anh rất nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/01/2018, 03:36:02
Em lấy 460, 463, chữ to dễ đọc không anh ?
Cám ơn anh rất nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/01/2018, 20:22:18
470
70K
GULLIVER'S
TRAVELS

XB 1960-320T              bác tnghia
(https://i.imgur.com/9560DGjl.jpg)
(https://i.imgur.com/Ud9QF80l.jpg)
(https://i.imgur.com/L0yF6Orl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/01/2018, 20:32:37
471
250K
GRAY'S
ANATOMY
KHỔ LỚN-XB1974-1300T
2KG
(https://i.imgur.com/do8wkORl.jpg)
(https://i.imgur.com/bdr9u2Yl.jpg)
(https://i.imgur.com/7UASjYPl.jpg)
(https://i.imgur.com/lIDIiAGl.jpg)
(https://i.imgur.com/QQcOdnBl.jpg)
(https://i.imgur.com/mjgvwVcl.jpg)
(https://i.imgur.com/Vfh4gocl.jpg)
(https://i.imgur.com/Z4o4lf1l.jpg)
(https://i.imgur.com/RM8qHa4l.jpg)
(https://i.imgur.com/nvg94nUl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tnghia vào 17/01/2018, 20:57:51
470
70K
GULLIVER'S
TRAVELS
XB 1960-320T
(https://i.imgur.com/9560DGjl.jpg)

(https://i.imgur.com/Ud9QF80l.jpg)
(https://i.imgur.com/L0yF6Orl.jpg)

Em gom a.
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/01/2018, 04:58:13
Em gom a.
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/01/2018, 05:12:38
472
250k
BIOCHEMISTRY
BÌA CỨNG-KHỔ ĐẠI-2KG
XB 1967-900T
(https://i.imgur.com/UgwIGjel.jpg)
(https://i.imgur.com/fVXWpF1l.jpg)
(https://i.imgur.com/vISwygrl.jpg)
(https://i.imgur.com/AILZnS6l.jpg)
(https://i.imgur.com/ZMhARG4l.jpg)
(https://i.imgur.com/PTlTVoBl.jpg)
(https://i.imgur.com/IfZ9mmql.jpg)
(https://i.imgur.com/hWGCaF1l.jpg)

(https://i.imgur.com/WZbV1rpl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/01/2018, 05:26:29
473
1200K
TEXTBOOK OF
PEDIATRICS
BÌA CỨNG-KHỔ ĐẠI-6KG
XB 1964-1600T
(https://i.imgur.com/o2VJhR4l.jpg)
(https://i.imgur.com/mpki5NMl.jpg)
(https://i.imgur.com/1qqaBOtl.jpg)
(https://i.imgur.com/mLOaCjYl.jpg)
(https://i.imgur.com/B4mtCvql.jpg)
(https://i.imgur.com/CaybpBIl.jpg)
(https://i.imgur.com/P7eDjonl.jpg)
(https://i.imgur.com/QGjkwDal.jpg)
(https://i.imgur.com/hCjo8Ecl.jpg)
(https://i.imgur.com/ghpJluZl.jpg)
(https://i.imgur.com/fqGJL01l.jpg)
(https://i.imgur.com/MnEsY4Kl.jpg)
(https://i.imgur.com/KQmL3Okl.jpg)
(https://i.imgur.com/R1hrMSMl.jpg)
(https://i.imgur.com/j34rApXl.jpg)
(https://i.imgur.com/5CZFR7Jl.jpg)
(https://i.imgur.com/C2a2atzl.jpg)
(https://i.imgur.com/xZCBTMOl.jpg)
(https://i.imgur.com/mZ64uF9l.jpg)
(https://i.imgur.com/4RSvfxRl.jpg)
(https://i.imgur.com/nAcjIk9l.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/01/2018, 05:38:40
474
1200K
PRINCIPLES
OF INTERNAL
MEDICINE
BÌA CỨNG-KHỔ ĐẠI-7KG
XB 1971-2400T
(https://i.imgur.com/ZWixSsQl.jpg)
(https://i.imgur.com/LezMddfl.jpg)
(https://i.imgur.com/8YuG3kpl.jpg)
(https://i.imgur.com/JWBctF0l.jpg)
(https://i.imgur.com/vJXmKi3l.jpg)
(https://i.imgur.com/RduZGhLl.jpg)
(https://i.imgur.com/z84icgBl.jpg)
(https://i.imgur.com/3k48grWl.jpg)
(https://i.imgur.com/tyaBLLOl.jpg)
(https://i.imgur.com/0418a1Tl.jpg).

(https://i.imgur.com/YoXuUDhl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/01/2018, 20:34:05
475
120k
A VIETNAMESE WOMAN'S JOURNEY FROM WAR TO PEACE
KHỔ LỚN-XB 1990-360T
(https://i.imgur.com/FLgDZbKl.jpg)
(https://i.imgur.com/HnBGN8zl.jpg)
(https://i.imgur.com/OxRXjFml.jpg)
(https://i.imgur.com/hRDTH7Xl.jpg)
476
50K
ALCESTIS
KHỔ VỪA-XB 1956-180T
(https://i.imgur.com/qtVvyV7l.jpg)
(https://i.imgur.com/9LAH3Pel.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 19/01/2018, 20:04:44
477
90k
MEDITATIONS IN GREEN
XB 1985-350T
(https://i.imgur.com/rPZS5gHl.jpg)
(https://i.imgur.com/15vcePKl.jpg)
(https://i.imgur.com/fG85SIol.jpg)
478
80K
JUDE
XB 2005-50T
(https://i.imgur.com/bvrkGJGl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/01/2018, 05:17:31
479
40k/1C
NEW TIMES
KHỔ ĐẠI
XB 1987-40T
(https://i.imgur.com/553CMrjl.jpg)
1
(https://i.imgur.com/xtB0PO2l.jpg)
2
(https://i.imgur.com/uiYlPual.jpg)
3
(https://i.imgur.com/a9xhuKFl.jpg)
4
(https://i.imgur.com/WY0Fi6il.jpg)
5
(https://i.imgur.com/m5MGyJ9l.jpg)
6
(https://i.imgur.com/LaBGIKBl.jpg)
7
(https://i.imgur.com/gg79a7sl.jpg)
8
(https://i.imgur.com/YLBx8QKl.jpg)
9
(https://i.imgur.com/jUUbOmMl.jpg)
10
(https://i.imgur.com/dF51eLgl.jpg)
11
(https://i.imgur.com/PmKNg8pl.jpg)
12
(https://i.imgur.com/kMU9ng0l.jpg)
13
(https://i.imgur.com/T1SOTEml.jpg)
14
(https://i.imgur.com/6VKmh67l.jpg)
15
(https://i.imgur.com/5i743Nal.jpg)
16
(https://i.imgur.com/qtkwLIWl.jpg)
17
(https://i.imgur.com/tQoNx38l.jpg)
18
(https://i.imgur.com/FwiasUnl.jpg)
19
(https://i.imgur.com/erzUuTRl.jpg)Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/01/2018, 05:37:07
480
40K/1C
LE FRANCAIS DANS LE MONDE
KHỔ LỚN
XB 1981-120T
1
(https://i.imgur.com/clFpWsGl.jpg)
2
(https://i.imgur.com/5fjmaqKl.jpg)
3
(https://i.imgur.com/HM76vxGl.jpg)
4
(https://i.imgur.com/PzSXDHWl.jpg)
5
(https://i.imgur.com/z9UhxA3l.jpg)
6
(https://i.imgur.com/MGERm35l.jpg)
7
(https://i.imgur.com/897FkkXl.jpg)
8
(https://i.imgur.com/xK2Lqdhl.jpg)
9
(https://i.imgur.com/ZOC2uCKl.jpg)
10
(https://i.imgur.com/QFw1zVZl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/01/2018, 05:36:15
481
70k
KANT
XB 1994-240T
(https://i.imgur.com/CFWExhQl.jpg)
482
70K
AGATHA CHRISTIE
XB 1966-195T.
(https://i.imgur.com/5XMEbKkl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/01/2018, 05:26:49
483
120K
LA FRANCE
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN
XB 1965-420T
BỊ VIẾT NHIỀU
(https://i.imgur.com/p5Lr68jl.jpg)
(https://i.imgur.com/dQoUdnRl.jpg)
(https://i.imgur.com/aXSjIeUl.jpg)
(https://i.imgur.com/SMzwYP6l.jpg)
(https://i.imgur.com/BzYKEs0l.jpg)
(https://i.imgur.com/t902sRJl.jpg)
(https://i.imgur.com/jxT2ZBll.jpg)
(https://i.imgur.com/tADGHiHl.jpg)
(https://i.imgur.com/97YUMRBl.jpg)
(https://i.imgur.com/GB6fcuol.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/01/2018, 05:33:09
484
200K
THE FIRST YEAR
KHỔ LỚN
XB 670T-1.5KG
(https://i.imgur.com/zPmxG9al.jpg)
(https://i.imgur.com/BYDzQpel.jpg)
(https://i.imgur.com/pJFsZRil.jpg)
(https://i.imgur.com/vQoGrFUl.jpg)
(https://i.imgur.com/JVKO0v5l.jpg)
(https://i.imgur.com/Exx21MVl.jpg)
(https://i.imgur.com/GL0ttRnl.jpg)
(https://i.imgur.com/POkrqT9l.jpg)
(https://i.imgur.com/1T6EYJ3l.jpg)
(https://i.imgur.com/rdoLjvpl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/01/2018, 05:41:10
485
600K
TECHNIQUE
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN-3KG
XB 1973-830T
(https://i.imgur.com/6Lh26kbl.jpg)
(https://i.imgur.com/FcE3zKhl.jpg)
(https://i.imgur.com/pTAq7wfl.jpg)
(https://i.imgur.com/W7S60hnl.jpg)
(https://i.imgur.com/OhNPdIXl.jpg)
(https://i.imgur.com/YPAHoVVl.jpg)
(https://i.imgur.com/CS1rDcBl.jpg)
(https://i.imgur.com/tqul12Gl.jpg)
(https://i.imgur.com/uUuMlTdl.jpg)
(https://i.imgur.com/b3pU9uyl.jpg)
(https://i.imgur.com/o85PeHbl.jpg)
(https://i.imgur.com/U947ClLl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/01/2018, 05:50:19
486
200K
OXFORD ADVANCED
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN-3KG
XB 1992-1090T
(https://i.imgur.com/lkVpYkul.jpg)
(https://i.imgur.com/qcaAPxNl.jpg)
(https://i.imgur.com/aiqU6vRl.jpg)
(https://i.imgur.com/Zmo9AOSl.jpg)
(https://i.imgur.com/XviXLRvl.jpg)
(https://i.imgur.com/N4rc5Oyl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/01/2018, 06:00:41
487
150K
NEW AMERICAN
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-XB 1947
1240T
(https://i.imgur.com/7EivJ35l.jpg)
(https://i.imgur.com/OiANej4l.jpg)
(https://i.imgur.com/fjBpDNhl.jpg)
(https://i.imgur.com/Fl5p08Yl.jpg)
(https://i.imgur.com/7P4NGjAl.jpg)
(https://i.imgur.com/ckWg6Fql.jpg)
(https://i.imgur.com/KbkvOYql.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/01/2018, 20:19:33
488
150k
THE WAY TO HEALTH
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1952-600T
(https://i.imgur.com/mCNIBVal.jpg)
(https://i.imgur.com/biw9cuzl.jpg)
(https://i.imgur.com/HoPxmh4l.jpg)
(https://i.imgur.com/94PmJFAl.jpg)
(https://i.imgur.com/6Hp1kFPl.jpg)
(https://i.imgur.com/FhuV2Xhl.jpg)
(https://i.imgur.com/VWYNnoRl.jpg)
(https://i.imgur.com/LeOrnBcl.jpg)
(https://i.imgur.com/XLAQ9nfl.jpg)
(https://i.imgur.com/FbuILDzl.jpg)
(https://i.imgur.com/EUmrqUWl.jpg)
(https://i.imgur.com/gv9DvZ4l.jpg)
(https://i.imgur.com/xHeKSWQl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/02/2018, 05:09:29
489
120K
LACE
KHỔ LỚN-XB 2012-750T
(https://i.imgur.com/8NAHb5Kl.jpg)
490
120K
THE BLACK ANGEL
KHỔ LỚN-XN 2005-540T
(https://i.imgur.com/AlK2T4ul.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/02/2018, 20:43:50
491
170K
LÉ AMES MORTES
XB 1956-390T
(https://i.imgur.com/0ePcnDrl.jpg)
(https://i.imgur.com/N1vgTlDl.jpg)
(https://i.imgur.com/brtI8Zal.jpg)
(https://i.imgur.com/1uwAAgWl.jpg)
492


Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/02/2018, 21:03:31
493
250K
A HISTORY   bác Cuong
OF INDIAN PHILOSOPHY
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1955-210T
TỜ LÓT ĐẦU BỊ RĂNG CƯA
(https://i.imgur.com/TO3grl0l.jpg)
(https://i.imgur.com/HSIVKc1l.jpg)
(https://i.imgur.com/jeAMz26l.jpg)
(https://i.imgur.com/a4sIzeXl.jpg)
(https://i.imgur.com/SVdZYanl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/02/2018, 21:27:12
494
400K
WORKS ON JAPANESE
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1964-900T
(https://i.imgur.com/JXdm31al.jpg)
(https://i.imgur.com/O6tuzdFl.jpg)
(https://i.imgur.com/yBEkUTWl.jpg)
(https://i.imgur.com/VuYFoSkl.jpg)
(https://i.imgur.com/vnrAXgql.jpg)
(https://i.imgur.com/BIhVO1ol.jpg)
(https://i.imgur.com/hNie4rml.jpg)
(https://i.imgur.com/i4WaztGl.jpg)
(https://i.imgur.com/V7GxgTol.jpg)
(https://i.imgur.com/5YpFNYul.jpg)
(https://i.imgur.com/YojPhEal.jpg)
(https://i.imgur.com/bsEwOXDl.jpg)
(https://i.imgur.com/D1hNYGCl.jpg)
(https://i.imgur.com/3YZZU3yl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/02/2018, 01:48:47
Cám ơn bác Cương nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/02/2018, 05:27:41
495
70K
FUNNY
XB 300T
(https://i.imgur.com/spx9ZqUl.jpg)
(https://i.imgur.com/AMhKgiUl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/02/2018, 05:52:33
496
200K
FAUST
XB 1959-300T
(https://i.imgur.com/M8mgc2dl.jpg)
(https://i.imgur.com/qDZQGYvl.jpg)
(https://i.imgur.com/jLEG46pl.jpg)
(https://i.imgur.com/uEXjdnnl.jpg)
(https://i.imgur.com/vXEf9qEl.jpg)
(https://i.imgur.com/L0LhwiOl.jpg)
(https://i.imgur.com/lsx1b25l.jpg)
(https://i.imgur.com/xjuGOUEl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/02/2018, 05:56:50
497
150K
AMERICAN CULTURE

KHỔ LỚN-XB 2005-550T  bác hiennho
(https://i.imgur.com/W61psJ3l.jpg)
(https://i.imgur.com/griX9sDl.jpg)
(https://i.imgur.com/LEobIotl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/02/2018, 08:06:55
498
190K
CHARLES DICKENS
KHỔ LỚN-XB 2005-1320T
(https://i.imgur.com/R5eJjotl.jpg)
(https://i.imgur.com/ryE8lY2l.jpg)
(https://i.imgur.com/Pqa45unl.jpg)
(https://i.imgur.com/Yufrc2Kl.jpg)
499
70K
THE RED BADGE
HEMINGWAY
XB 1961-130T
(https://i.imgur.com/bqIzDEAl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: hiennho vào 06/02/2018, 17:10:50
497
150K
AMERICAN CULTURE
KHỔ LỚN-XB 2005-550T

Cháu nhặt
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/02/2018, 20:16:06
500
100k/2c
HOÀNG TỬ BÉ
THE LITTLE PRINCE
(https://i.imgur.com/GKDYqHfl.jpg)
(https://i.imgur.com/JnDoKZQl.jpg)
(https://i.imgur.com/ao7qKvCl.jpg)
(https://i.imgur.com/sjUXqlWl.jpg).

*
(https://i.imgur.com/280feJ9l.jpg)
(https://i.imgur.com/236Z8Lnl.jpg)
(https://i.imgur.com/ZfqzVZVl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/02/2018, 20:27:48
501
50k
THROUGH THE LOOKING-GLASS
XB 2000-80T
(https://i.imgur.com/NnC0R7Vl.jpg)
(https://i.imgur.com/9VQXqsil.jpg)
(https://i.imgur.com/3iTEwpUl.jpg)
(https://i.imgur.com/kUIHRbEl.jpg)
(https://i.imgur.com/IbSYaJ2l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 07/02/2018, 13:11:41
502
30K
A TALE OF TWO CITIES
XB 2003-90T
(https://i.imgur.com/P57mGx5l.jpg)
(https://i.imgur.com/KAlpcdal.jpg)
(https://i.imgur.com/4hehAw9l.jpg)
503
60K
SPOTLIGHT ON THE USA
XB 1993-170T
(https://i.imgur.com/S7MKOjNl.jpg)
(https://i.imgur.com/vnW1EmNl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 09/02/2018, 05:53:53
504
120K
THE DYNAMICS OF FAITH
BÌA CỨNG-XB 230T

BỊ GẶM NHƯ HÌNH                        Bác Cương
(https://i.imgur.com/ta7lhc6l.jpg)
(https://i.imgur.com/KtwQ8Tml.jpg)
(https://i.imgur.com/xxLsK9Yl.jpg)
(https://i.imgur.com/IKkoPYRl.jpg)
(https://i.imgur.com/AqumWOll.jpg)
(https://i.imgur.com/DgO645Vl.jpg)
505
180K   bác tnghia
THE CHINESE TRASFORMATION OF BUDDHISM
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-ÁO ĐẸP
XB 1937-350T
BỊ GẶM NHẸ DƯỚI CHÂN
(https://i.imgur.com/pAixUTzl.jpg)
(https://i.imgur.com/YGoOq7Kl.jpg)
(https://i.imgur.com/G5nju5Dl.jpg)
(https://i.imgur.com/tTEh3ASl.jpg)
(https://i.imgur.com/ltObX24l.jpg)
(https://i.imgur.com/RfDVWU6l.jpg)
(https://i.imgur.com/MHDEdB9l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tnghia vào 09/02/2018, 06:20:00
Em lấy 505, nếu ruột sạch đẹp
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 09/02/2018, 08:58:21
Em lấy 505, nếu ruột sạch đẹp
ruột đẹp cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 09/02/2018, 15:37:38
506
350K
THE LIFE AND WORKS...
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1971-330T
THICH HUYEN VI
VAN- HANH UNIVERSITY
SAI GON
1972
(https://i.imgur.com/cmKo7yQl.jpg)
(https://i.imgur.com/9lNZ7J5l.jpg)
(https://i.imgur.com/1xYGUE5l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 09/02/2018, 20:05:40
507
250k
BUDDHISM AND ITS CHRISTIAN CRITICS

XB 1899-330T         Bác Hoang nguyen
(https://i.imgur.com/ESPtpEWl.jpg)
(https://i.imgur.com/RDLrGD6l.jpg)
(https://i.imgur.com/b38LNmNl.jpg)
(https://i.imgur.com/Li7lhMWl.jpg)
(https://i.imgur.com/dVgFmxsl.jpg)
(https://i.imgur.com/JEqlZsFl.jpg)
(https://i.imgur.com/dF3NQYml.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: hoangnguyen vào 09/02/2018, 22:00:11
Đặt 507, bác gửi ngay trước tết giùm nhe. Tks bác
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 10/02/2018, 04:17:09
Đặt 507, bác gửi ngay trước tết giùm nhe. Tks bác
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: hoangnguyen vào 10/02/2018, 09:16:42
Đã thanh toán. Hôm nay, bác gửi sớm chung với kiện của bác tnghia giùm, trưa mai tôi có hẹn với bác ấy và nhận sách luôn. Cám ơn
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 10/02/2018, 16:09:28
Đã thanh toán. Hôm nay, bác gửi sớm chung với kiện của bác tnghia giùm, trưa mai tôi có hẹn với bác ấy và nhận sách luôn. Cám ơn
Đã gởi sách mai anh đến nhà Bác Nghĩa nhận giúp.Xin cám ơn
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 19/02/2018, 19:35:11
508
150k
THE HOLY BIBLE
BÌA CỨNG-XB 1952-1090T
(https://i.imgur.com/3lcpQ8fl.jpg)
(https://i.imgur.com/zzDIIlrl.jpg)
(https://i.imgur.com/mpafVtvl.jpg)
(https://i.imgur.com/accKFcjl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 19/02/2018, 19:42:35
509
200K
THE HUNT FOR BIN LADEN
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-ÁO ĐẸP
XB 2003-395T
(https://i.imgur.com/rlafRVNl.jpg)
(https://i.imgur.com/YvJ17TXl.jpg)
(https://i.imgur.com/n9qNfVDl.jpg)
(https://i.imgur.com/elMRk1Dl.jpg)
(https://i.imgur.com/UmjXLC3l.jpg)
(https://i.imgur.com/bmYI2f2l.jpg)
(https://i.imgur.com/3Vlq2iel.jpg)
(https://i.imgur.com/b1R6HYnl.jpg)
(https://i.imgur.com/7JARVxGl.jpg)
(https://i.imgur.com/62kWQVCl.jpg)
(https://i.imgur.com/unbpal4l.jpg)
(https://i.imgur.com/pVirCyul.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 19/02/2018, 19:47:29
510
150K
REVIVALS OF RELIGION
BÌA CỨNG-XB 1960-540T
(https://i.imgur.com/LqVZZwBl.jpg)
(https://i.imgur.com/5VUYeG7l.jpg)
(https://i.imgur.com/gvF0PV7l.jpg)
(https://i.imgur.com/RYTjZK1l.jpg)
(https://i.imgur.com/afR8mJfl.jpg)
(https://i.imgur.com/USFUH6Al.jpg)
(https://i.imgur.com/U12P6CRl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/02/2018, 16:13:37
511
100K
LA PHOTO
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-XB -1970-200T
(https://i.imgur.com/nMTIoFyl.jpg)
(https://i.imgur.com/Vi2sVCel.jpg)
(https://i.imgur.com/1bPMaebl.jpg)
(https://i.imgur.com/yXmVOVWl.jpg)
(https://i.imgur.com/l6KrgScl.jpg)
(https://i.imgur.com/cPifUYXl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/02/2018, 17:38:43
512
50K
OLYMPIC SPORTS AND GAMES
XB 1982-150T.
(https://i.imgur.com/ZqwHtWVl.jpg)
(https://i.imgur.com/RgCcQlNl.jpg)
514
70K
MISSEL
BÌA CỨNG-KHỔ VỪA-1954-2800T.

(https://i.imgur.com/UxTvGxSl.jpg)
(https://i.imgur.com/JOFTRsZl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/02/2018, 17:45:45
515
90K
PRIERE
DU TEMPS PRESENT
BÌA NYLON CỨNG-XB 1972-1360T
(https://i.imgur.com/YyXnNfOl.jpg)
(https://i.imgur.com/yMYnP1Gl.jpg)
516
70K
LES PEUPLES CHANTENT NOEL
1945-200T
(https://i.imgur.com/8o2NozLl.jpg)
(https://i.imgur.com/2YYGfh4l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/02/2018, 14:56:22
517
100K
AMERICAN
LITERATURE
KHỔ LỚN-XB 270T
(https://i.imgur.com/ifA5rtVl.jpg)
(https://i.imgur.com/BV0xxEWl.jpg)
(https://i.imgur.com/QRZqasjl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/02/2018, 15:17:15
518
70K
250 PATTERNS OF CROCHETING
XB 1970-HONGKONG-140T
(https://i.imgur.com/hxl3gsql.jpg)
(https://i.imgur.com/nrhogVDl.jpg)
(https://i.imgur.com/pB1r4fAl.jpg)
(https://i.imgur.com/tJXGqr8l.jpg)
(https://i.imgur.com/RhkDhMVl.jpg)
(https://i.imgur.com/mMcM3w7l.jpg)
519
120K
DU CATECHISME
1950-300T
(https://i.imgur.com/FHaNgcnl.jpg)
(https://i.imgur.com/yrDfLG4l.jpg)
520
100K
THIRTY
PSALMISTS
XB 1965-250T
(https://i.imgur.com/F7eP3wgl.jpg)
(https://i.imgur.com/bw5yAwjl.jpg)
521
30K
VIETNAM
KHỔ VỪA-150T
(https://i.imgur.com/bVYGqYcl.jpg)
(https://i.imgur.com/0eI6PEZl.jpg)
522
30K
PATHFINDER
90T
(https://i.imgur.com/itSV8DPl.jpg)
(https://i.imgur.com/4ZmAkIkl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/02/2018, 07:18:50
523
200k
MUSCLES
TESTING AND FUNCTION
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN
XB 1949-220T-2KG
bìa bị lổ như hình
(https://i.imgur.com/ic8D8P5l.jpg)
(https://i.imgur.com/76AZHqZl.jpg)
(https://i.imgur.com/UVfdkeml.jpg)
(https://i.imgur.com/c71zdMcl.jpg)
(https://i.imgur.com/t69pVGSl.jpg)
(https://i.imgur.com/mnXa2dwl.jpg)
(https://i.imgur.com/wnz7pmel.jpg)
(https://i.imgur.com/tYlHL4Nl.jpg)
(https://i.imgur.com/aoxZwNVl.jpg)
(https://i.imgur.com/YqOKfq0l.jpg)
(https://i.imgur.com/xYcL5onl.jpg)
(https://i.imgur.com/7ON6OPMl.jpg)
(https://i.imgur.com/mOG7ndkl.jpg)
(https://i.imgur.com/Gv7D5o2l.jpg)
(https://i.imgur.com/fgOuDCgl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/02/2018, 15:43:08
524
80K
LA FOLIE MAC LEOD
BÌA CỨNG-XB 1948-450T
(https://i.imgur.com/NDPtq3Ql.jpg)
(https://i.imgur.com/Mxt9a7Cl.jpg)
(https://i.imgur.com/SgsBcAdl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/02/2018, 15:16:51
525
70K
A COMPILATION
ON SEX
XB 1990-150T
(https://i.imgur.com/k2PEXKJl.jpg)
(https://i.imgur.com/uwSignBl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/02/2018, 15:37:20
526
50K
VO THI SAU
XB 2014-120T
(https://i.imgur.com/CESRa8Hl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/02/2018, 15:38:50
527
60K
STOCK
180T
(https://i.imgur.com/2JAeXGtl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/03/2018, 17:35:23
528
200k
BOTANY
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN-XB 1966-580T

2KG   bác bấnsachcu
(https://i.imgur.com/xQbLW9Nl.jpg)
(https://i.imgur.com/I3kmeADl.jpg)
(https://i.imgur.com/NfQJbu4l.jpg)
(https://i.imgur.com/5Hfvykbl.jpg)
(https://i.imgur.com/Vd0ilfpl.jpg)
(https://i.imgur.com/Gh51fWil.jpg)
(https://i.imgur.com/2jRajYfl.jpg)
(https://i.imgur.com/RD3CMdYl.jpg)
(https://i.imgur.com/TFvxGGEl.jpg)
(https://i.imgur.com/LZLpl6bl.jpg)
(https://i.imgur.com/1HbG74yl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: bansachcu vào 06/03/2018, 14:22:47
Em xin lấy Botany 200k ạ!
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/03/2018, 17:00:23
Em xin lấy Botany 200k ạ!
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 16/03/2018, 05:53:22
529
200K
L'EXAMEN DU MALADE
EN CLIENTELE
BÌA CỨNG-XB 1963-1560T
(https://i.imgur.com/FYA9lYEl.jpg)
(https://i.imgur.com/2WgR6a9l.jpg)
(https://i.imgur.com/VLMHht9l.jpg)
(https://i.imgur.com/EA81XXll.jpg)
(https://i.imgur.com/6QVZULfl.jpg)
(https://i.imgur.com/PHcVmH4l.jpg)
(https://i.imgur.com/IO3FCx6l.jpg)
(https://i.imgur.com/J7ZSduGl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 16/03/2018, 13:55:41
530
150k
VADEMECUM
CLINIQUE
BÌA CỨNG-XB 1963-1090T
BỊ THIẾU MẤY TỜ ĐẦU
(https://i.imgur.com/C6jdt9Rl.jpg)
(https://i.imgur.com/r7TszBql.jpg)
(https://i.imgur.com/SF5LDRal.jpg)
(https://i.imgur.com/nn4XOwGl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/03/2018, 20:14:27
531
100k
SAIGON
XB 1982-460T
(https://i.imgur.com/8wuPW5Ol.jpg)
(https://i.imgur.com/Ndg0vpLl.jpg)
(https://i.imgur.com/R5bFjxml.jpg)
(https://i.imgur.com/ymwbk0Gl.jpg)
(https://i.imgur.com/LKeOPCXl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/03/2018, 14:02:24
532
80K
ROBINSON CRUSOE
BÌA CỨNG-XB 1950-200T
(https://i.imgur.com/BDbuM9il.jpg)
(https://i.imgur.com/T8Y4Jvjl.jpg)
(https://i.imgur.com/cco0a4Wl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/03/2018, 16:04:07
533
100K
TOUR BOOK
NORTHERN
CALIFORNIA
NEVADA
2003 EDITION-1038T
KHỔ LỚN-1KG
(https://i.imgur.com/iKUtUXbl.jpg)
(https://i.imgur.com/xN1VXPtl.jpg)
(https://i.imgur.com/SfV0iy8l.jpg)
(https://i.imgur.com/8PgQ34Ol.jpg)
(https://i.imgur.com/tIfGDM0l.jpg)
(https://i.imgur.com/cHQLPh9l.jpg)
(https://i.imgur.com/20IixGVl.jpg)
(https://i.imgur.com/aBzcCTAl.jpg)
(https://i.imgur.com/7wNHKQ6l.jpg)
(https://i.imgur.com/w7qFvBjl.jpg)
(https://i.imgur.com/lS142A6l.jpg)
534
100K
TOUR BOOK
KHỔ LỚN-900T-1KG
(https://i.imgur.com/0qvvYF3l.jpg)
(https://i.imgur.com/JAUX8S9l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/04/2018, 05:04:09
535
80K
MAXIM GORKY-4
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP
NXB MIR-870T

(https://i.imgur.com/0DKv283l.jpg)
(https://i.imgur.com/7pOiTWLl.jpg)
536
80K
MAXIM GORKY-7
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP
NXB MIR 560T
(https://i.imgur.com/fEeqd0tl.jpg)
537
80K
MAXIM GORKY-6
NXB MIR-450T
(https://i.imgur.com/sQAC3fWl.jpg)
538
80K
MAXIM GORKY-10
NXB MIR-460T
(https://i.imgur.com/fJDR7n3l.jpg)
539
80K
MAXIM GORKY-8
NXB MIR-350T
(https://i.imgur.com/3mAcK6Kl.jpg)
540
80K
MAXIM GORKY-1
NXB MIR-550T
(https://i.imgur.com/RuGne6Vl.jpg)
541
80K
MAXIM GORKY-2
NXB MIR-320T
(https://i.imgur.com/LAWrcl2l.jpg)
542
80K
MAXM GORKY-5
NXB MIR-610T
(https://i.imgur.com/y1BGexel.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/04/2018, 05:08:07
543
120K
TALES OF THE AMBER SEA
BÌA CỨNG-NXB MIR-330T
(https://i.imgur.com/iUnpK7ml.jpg)
(https://i.imgur.com/AH7w5Uol.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/04/2018, 16:29:00
544
100K
HOW TO INSTANTLY CONNECT WITH ANYONE

2010-320T   bác tnghia
(https://i.imgur.com/5TbBj1kl.jpg)
(https://i.imgur.com/VHSLyZsl.jpg)
(https://i.imgur.com/fCmtxMUl.jpg)
(https://i.imgur.com/RgiKPyRl.jpg)
(https://i.imgur.com/pwx1ubBl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/04/2018, 06:08:55
545
80K
YOUR FIRST MOVE
BÌA CỨNG-XB 1981--NXB MIR-300T
(https://i.imgur.com/7fNmhQzl.jpg)
(https://i.imgur.com/N4nHl7Al.jpg)
(https://i.imgur.com/T3gs6lAl.jpg)
(https://i.imgur.com/LdPl90Dl.jpg)
(https://i.imgur.com/MvfjwxPl.jpg)
546
70K
BRIDGES
XB 1960-150T
(https://i.imgur.com/scVRIfil.jpg)
(https://i.imgur.com/CyMJWPAl.jpg)
(https://i.imgur.com/cM7bYDyl.jpg)
(https://i.imgur.com/Ogqtbf3l.jpg)
547
70K
CHESS IN A NUTSHELL
XB 1959-160T
(https://i.imgur.com/Oxq0gp0l.jpg)
(https://i.imgur.com/R8r4P3Ml.jpg)
(https://i.imgur.com/ddafNAul.jpg)
(https://i.imgur.com/TtOE4Vtl.jpg)
548
80K
DICTIONNAIRE
DE L'AUTOMORILE
XB 1967-170T
(https://i.imgur.com/R8J9RV0l.jpg)
(https://i.imgur.com/IQDnokWl.jpg)
(https://i.imgur.com/0c87bENl.jpg)
(https://i.imgur.com/0v0cbWxl.jpg)
(https://i.imgur.com/zghAN8xl.jpg)
(https://i.imgur.com/dPm3ASLl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tnghia vào 03/04/2018, 06:12:59
Em lấy 544
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/04/2018, 07:35:54
Em lấy 544
cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 04/04/2018, 05:15:13
549
70K
FOR EVERYONE

BÌA CỨNG-NXB MIR-490T  bác hoangnguyen
(https://i.imgur.com/snp0bOVl.jpg)
(https://i.imgur.com/FBQpnUVl.jpg)
(https://i.imgur.com/WNmTitql.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 04/04/2018, 16:16:54
550
70k
LES MALHEURS DE SOPHIE
BÌA CỨNG-XB 1960-190T
(https://i.imgur.com/eNpUcbOl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/04/2018, 05:53:50
551
150K   bác hoangnguyen
CONTROL THERAPY
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-ÁO ĐẸP
XB 1998-380T
(https://i.imgur.com/Ypg8B4Kl.jpg)
(https://i.imgur.com/4orCwd4l.jpg)
(https://i.imgur.com/rqFmLogl.jpg)
(https://i.imgur.com/FRNnrV7l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: hoangnguyen vào 05/04/2018, 08:51:14
Đặt 551 CONTROL THERAPY

Tks bác
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/04/2018, 09:48:09
Đặt 551 CONTROL THERAPY

Tks bác
cám ơn bác nhiều ạ
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: hoangnguyen vào 05/04/2018, 14:47:08
Đặt 549
PHYSICS FOR EVERYONE, tks bác
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/04/2018, 16:41:22
Đặt 549
PHYSICS FOR EVERYONE, tks bác
cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/04/2018, 05:49:11
552
80K
LES GRANDES HEURES
XB 1966-240T
(https://i.imgur.com/1mLtSNkl.jpg)
(https://i.imgur.com/WXhld2ll.jpg)
(https://i.imgur.com/FVVMxKQl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 07/04/2018, 20:01:24
553
90K
TENNIS DE TABLE
XB 1961-40T
(https://i.imgur.com/0nIo4UWl.jpg).
(https://i.imgur.com/TUQuKQll.jpg)
(https://i.imgur.com/Yjpaygel.jpg)
(https://i.imgur.com/vrqjzPVl.jpg)
(https://i.imgur.com/CcjVueXl.jpg)
554
90K
LECONS DE BILLARD
XB 1960-90T
(https://i.imgur.com/fExgtaLl.jpg)
(https://i.imgur.com/idcLH12l.jpg)
(https://i.imgur.com/RjAe4HWl.jpg)
(https://i.imgur.com/dpO2sEel.jpg)
(https://i.imgur.com/FSBiUjDl.jpg)
(https://i.imgur.com/ZuNm2d2l.jpg)
555
90K
NAGER
XB 1960-100T
(https://i.imgur.com/857Tbill.jpg)
(https://i.imgur.com/mZ8XNWAl.jpg)
(https://i.imgur.com/N2fWIeul.jpg)
(https://i.imgur.com/n678GTfl.jpg)
(https://i.imgur.com/oCXhldXl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 07/04/2018, 20:18:02
556
180K
WORLD ATLAS
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN-XB 1967-50T
(https://i.imgur.com/VZ6wl6rl.jpg)
(https://i.imgur.com/Ox5sB54l.jpg)
(https://i.imgur.com/XWOOrxnl.jpg)
(https://i.imgur.com/hpwCL1Jl.jpg)
(https://i.imgur.com/piCESBdl.jpg)
(https://i.imgur.com/aKhEgMOl.jpg)
(https://i.imgur.com/xofDrX0l.jpg)
(https://i.imgur.com/iyUdTzwl.jpg)
(https://i.imgur.com/RkQAjBNl.jpg)
(https://i.imgur.com/OYJ3y7Zl.jpg)
(https://i.imgur.com/3cUsgVHl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 10/04/2018, 05:28:09
557
120K
SCIENCE AND LIFE
BÌA CỨNG -KHỔ LỚN  anh Nghia
XB 1963-150T
(https://i.imgur.com/5lANMrhl.jpg)
(https://i.imgur.com/1LFgzmpl.jpg)
(https://i.imgur.com/c7LD85Dl.jpg)
(https://i.imgur.com/LRoWmMcl.jpg)
(https://i.imgur.com/bgmPRSFl.jpg)
(https://i.imgur.com/CSYbHqSl.jpg)
558
150K
TRIGONOMETRIE
BÌA CỨNG-XB 1952-550T
(https://i.imgur.com/FJkHQorl.jpg)
(https://i.imgur.com/gL79XC5l.jpg)
(https://i.imgur.com/w4riZ8Il.jpg)
(https://i.imgur.com/PmxQnCSl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 10/04/2018, 05:47:40
559
70K
CHAPERON ROUGE
XB 1953-30T
(https://i.imgur.com/egypbz9l.jpg)
(https://i.imgur.com/2w6GTKll.jpg)
(https://i.imgur.com/edq44rUl.jpg)
(https://i.imgur.com/r8YVUZ6l.jpg)
(https://i.imgur.com/BTontNUl.jpg)
(https://i.imgur.com/uoQ2Wkul.jpg)
560
120K
SOMETHING OLD
SOMETHING NEW
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-XB 1961-40T
(https://i.imgur.com/YtXY71ll.jpg)
(https://i.imgur.com/sBKosTul.jpg)
(https://i.imgur.com/DuT1B3Kl.jpg)
(https://i.imgur.com/zziMjTAl.jpg)
(https://i.imgur.com/TG7oiCCl.jpg)
(https://i.imgur.com/COzCDIEl.jpg)
(https://i.imgur.com/BTAJHsbl.jpg)
(https://i.imgur.com/sL4JWdFl.jpg)
561
70K
LE MONDE
KHỔ VỪA-XB 1960-70T
(https://i.imgur.com/DykhiuIl.jpg)
(https://i.imgur.com/qbRJOnsl.jpg)
(https://i.imgur.com/wRMG2bll.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 10/04/2018, 05:55:04
562
90K
CHESS FOR BEGINNERS
BÌA CỨNG-XB 1960-150T
(https://i.imgur.com/0CFSMjel.jpg)
(https://i.imgur.com/fnifwfsl.jpg)
(https://i.imgur.com/VSY8uzgl.jpg)
(https://i.imgur.com/75QRYUwl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 10/04/2018, 06:39:12
563
120K
ATLAS DE LA REUNIQUE
KHỔ LỚN-XB 2003-150T
(https://i.imgur.com/UWSZwfXl.jpg)
(https://i.imgur.com/uJyir6Fl.jpg)
(https://i.imgur.com/3cUsgVHl.jpg)
(https://i.imgur.com/6Epdjuol.jpg)
(https://i.imgur.com/IRAYVKdl.jpg)
(https://i.imgur.com/syAVeKBl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/04/2018, 16:28:47
564
60K
16 LECONS DE PING PONG
XB 1955-30T
(https://i.imgur.com/kKpGN5ol.jpg)
(https://i.imgur.com/iS0yCRTl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/04/2018, 05:05:16
565
50K
SPOTLIGHT ON THE USA
XB 2002-180T
(https://i.imgur.com/gzaFNyIl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/04/2018, 05:08:14
566
40K
TRUYỆN KỂ TỪ NHIỀU MIỀN
XB 190T
(https://i.imgur.com/nN0rTeel.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/04/2018, 15:35:03
567
80K
UNE MORT TRÈS  DOUCE
BÌA CỨNG-XB 1966-180T.
(https://i.imgur.com/LcBB1lql.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/04/2018, 20:39:16
568
140K
WARLOCK
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-ÁO ĐẸP
XB 2001-500T
(https://i.imgur.com/6icbUeKl.jpg)
(https://i.imgur.com/gEHg3MQl.jpg)
569
120K
THE HUSBAND'S
KHỔ LỚN-XB 2013-400T
(https://i.imgur.com/apfmImsl.jpg)
570
50K
EMERGENCY
XB 2009-430T
(https://i.imgur.com/OYf8hCnl.jpg)
(https://i.imgur.com/qemP6u3l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/05/2018, 18:19:37
571
80k-GIÁ BÌA 150K  bác wind99
NORTH WEST VIỆT NAM
NXB THẾ GIỚI-2010-350T
(https://i.imgur.com/OAZBCwFl.jpg)
(https://i.imgur.com/zItBZ5Ql.jpg)
(https://i.imgur.com/UM903i7l.jpg)
(https://i.imgur.com/42cUqhTl.jpg)
(https://i.imgur.com/0Gvogqnl.jpg)
(https://i.imgur.com/tBShTVUl.jpg)
(https://i.imgur.com/hkevO1Cl.jpg)
572
90K-GIÁ BÌA 190K  bác wind99
BÍ ẨN THƯƠNG CẢNG HỘI AN
NXB THẾ GIỚI-2011-260T
(https://i.imgur.com/niHydEVl.jpg)
(https://i.imgur.com/WlT6YRal.jpg)
(https://i.imgur.com/Bx3CE1ql.jpg)
(https://i.imgur.com/qWAb7zal.jpg)
(https://i.imgur.com/Prk6H7kl.jpg)
(https://i.imgur.com/GJVl3Jtl.jpg)
(https://i.imgur.com/TAOyCR3l.jpg)
(https://i.imgur.com/eSamXgTl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: wind99 vào 05/05/2018, 18:40:30
e mua
571, 572
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/05/2018, 19:50:31
e mua
571, 572
cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/05/2018, 14:34:19
573
140k
THE GADE LILY
KHỔ LỚN-XB 2018-450T
(https://i.imgur.com/uBJ2eBwl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/05/2018, 15:19:34
574
70K
CAN BE FUN

1981-250T   bác kadic
(https://i.imgur.com/PDN2xVjl.jpg)
575
60K
THE OLD MAN
AND THE SEA
1983-120T
(https://i.imgur.com/vbmBsvzl.jpg)
576
150K
LA ROUTE EN TERRE
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1968-150T
(https://i.imgur.com/NPrITPol.jpg)
(https://i.imgur.com/4J8j5Odl.jpg)
(https://i.imgur.com/LqIsCbMl.jpg)
(https://i.imgur.com/QKI7MaRl.jpg)
(https://i.imgur.com/sf0f7Xvl.jpg)
577
150K
LES CASSE- TETE
TOME 1
KHỔ LỚN
XB 1970-160T.
(https://i.imgur.com/ycdOaDml.jpg)
(https://i.imgur.com/rTkToUTl.jpg)
(https://i.imgur.com/hfxdugJl.jpg)
(https://i.imgur.com/g5znFFPl.jpg).
(https://i.imgur.com/hJcPEeyl.jpg)
(https://i.imgur.com/VpW0u0rl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: kadic vào 26/05/2018, 15:53:04
574
70K
CAN BE FUN
1981-250T
(https://i.imgur.com/PDN2xVjl.jpg)

Em đặt 574
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/05/2018, 16:12:03
Em đặt 574
cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 27/05/2018, 15:31:33
578
70K
VIET NAM
XB 2001-500T
(https://i.imgur.com/k0Efqe7l.jpg)
(https://i.imgur.com/Y8Jc2VLl.jpg)
(https://i.imgur.com/1CjMWHKl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/05/2018, 15:41:26
579
140k
MISCELLANEES DU VIN
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP-
XB 2006-200T
(https://i.imgur.com/X5C0bgel.jpg)
(https://i.imgur.com/JrZyY6xl.jpg)
(https://i.imgur.com/0SoDP7Gl.jpg)
(https://i.imgur.com/KjUZBJsl.jpg)
(https://i.imgur.com/yqzrX0jl.jpg)
(https://i.imgur.com/GkAFuWdl.jpg)
(https://i.imgur.com/lJXaknVl.jpg)
(https://i.imgur.com/m3Ei3c3l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/05/2018, 15:56:05
580
100K
LA GUERRE
DES BOUTONS
XB 1987-320T.
(https://i.imgur.com/MLRJK8el.jpg)
(https://i.imgur.com/SDRnszcl.jpg)
(https://i.imgur.com/idgkiXwl.jpg)
(https://i.imgur.com/iRG7OkAl.jpg)
(https://i.imgur.com/vTOd5ojl.jpg)
(https://i.imgur.com/OgMJpyUl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/05/2018, 19:58:16
581
140K
ESTAT D'UXBRGENCE
2004-800T
(https://i.imgur.com/5zGJv1al.jpg)
582
100K
I HOPE THEY SERVE BEER
IN HELL
XB 2006-280T
(https://i.imgur.com/0waG4zMl.jpg)
(https://i.imgur.com/BNpUNaVl.jpg)
583
80K
THAILAND
XB 2012-650T
(https://i.imgur.com/OtEV7V6l.jpg)
(https://i.imgur.com/00ZlFNLl.jpg)
(https://i.imgur.com/jZRHpmEl.jpg)
584
70K
VIETNAM
LE ROUTARD
XB 2013-530T
(https://i.imgur.com/SLVxRwOl.jpg)
(https://i.imgur.com/nyAjvxOl.jpg)
585
80K
UN BAISER
I'ADDITION!
2008-450T
(https://i.imgur.com/jIfO8n8l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 29/05/2018, 05:29:59
586
150K
HIGHWAYS IN VIET-NAM
1960-1970
KHỔ CỰC LỚN
XB 1971
70T
(https://i.imgur.com/5a88d3El.jpg)
(https://i.imgur.com/mlLhDERl.jpg)
(https://i.imgur.com/OjaNHH8l.jpg)
(https://i.imgur.com/fRXo6MKl.jpg)
(https://i.imgur.com/HH5Wks9l.jpg)
(https://i.imgur.com/hWMP3TGl.jpg)
(https://i.imgur.com/xmRybnwl.jpg)
(https://i.imgur.com/mCnGEHTl.jpg)
(https://i.imgur.com/2SeINTrl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 29/05/2018, 14:11:33
587
120k
LA TAILLE DES ARBRES FRUITIERS
KHỔ LỚN-XB 1957-140T
.
(https://i.imgur.com/HrBNjSrl.jpg)
(https://i.imgur.com/fy14YJ4l.jpg)
(https://i.imgur.com/ilWvqWdl.jpg)
(https://i.imgur.com/OsWqGo0l.jpg)
(https://i.imgur.com/c7HDQd3l.jpg)
(https://i.imgur.com/E5XkQGFl.jpg)
(https://i.imgur.com/Dh9CxKEl.jpg)
(https://i.imgur.com/ntpdshsl.jpg)
(https://i.imgur.com/OoixN9xl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 29/05/2018, 14:16:28
588
150K
MANUEL
BÌA CỨNG
XB 1980-1500T
(https://i.imgur.com/VjPP58ll.jpg)
(https://i.imgur.com/h2LjH4pl.jpg)
(https://i.imgur.com/1M7CyRel.jpg)
(https://i.imgur.com/uVdTpczl.jpg)
(https://i.imgur.com/cxhQbyal.jpg)
(https://i.imgur.com/QncD0l9l.jpg)
(https://i.imgur.com/JX2qfzbl.jpg)
(https://i.imgur.com/jOFtCrdl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 29/05/2018, 14:37:36
589
120K
PILE CONSTRUCTION
KHỔ CỰC LỚN
XB 1963-150T
(https://i.imgur.com/cn3esfKl.jpg)
(https://i.imgur.com/wYMIheGl.jpg)
(https://i.imgur.com/UoZqALwl.jpg)
(https://i.imgur.com/wzQJvTPl.jpg)
590
100K
PRATIQUE
KHỔ LỚN
XB 1957--100T
(https://i.imgur.com/fJKgeY1l.jpg)
(https://i.imgur.com/6alqNBPl.jpg)
(https://i.imgur.com/9tlgapPl.jpg)
(https://i.imgur.com/kwIMLALl.jpg)
(https://i.imgur.com/PVCYLG3l.jpg)
(https://i.imgur.com/wyF3I43l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/06/2018, 14:56:04
591
80K
LE CHIEN
XB 1988-300T
(https://i.imgur.com/T794lMAl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/06/2018, 04:44:32
592
80k bác hoang nguyen
WHAT IS DIALECTICAL
MATERIALISM?
XB 1987-330T
(https://i.imgur.com/YhFxSF5l.jpg)
(https://i.imgur.com/p1uc8xgl.jpg)
593
50K
SPOTLJGHT ON THE USA
XB 2002-190T
(https://i.imgur.com/ZNYcIJil.jpg)
(https://i.imgur.com/CdyEhEhl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: hoangnguyen vào 02/06/2018, 09:02:09
Lấy 162
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/06/2018, 09:07:05
Lấy 162
cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/06/2018, 04:59:19
594
200k
L'HOMME AUX YEUX GRIS
KHỔ LỚN -ÁO ĐẸP
XB 1990-930T-2KG
(https://i.imgur.com/r3uhSbUl.jpg)
(https://i.imgur.com/KOa0umal.jpg)
(https://i.imgur.com/wIZ4ncPl.jpg)
(https://i.imgur.com/JToIh8cl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/06/2018, 05:05:55
595
300K
PHYSIQUE
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN
XB 1995-790T
-2KG
(https://i.imgur.com/cyqWlCnl.jpg)
(https://i.imgur.com/cPKzJnil.jpg)
(https://i.imgur.com/vOGunLVl.jpg)
(https://i.imgur.com/O3NeQVZl.jpg)
(https://i.imgur.com/PutaEbJl.jpg)
(https://i.imgur.com/k7NnKB5l.jpg)
(https://i.imgur.com/3U8q5fxl.jpg)
(https://i.imgur.com/4HpFquBl.jpg)
(https://i.imgur.com/J17qQu5l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/06/2018, 20:14:16
596
150k
A ROGUE ECONOMIST EXPLORES
THE HIDDEN SIDE OF EVERYTHING
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP-KHỔ LỚN
XB 2005-240T
(https://i.imgur.com/yD9Nlbvl.jpg)
(https://i.imgur.com/oeXkmNVl.jpg)
(https://i.imgur.com/L5F9yKyl.jpg)
(https://i.imgur.com/dzOUn6sl.jpg)
(https://i.imgur.com/PZGIWlsl.jpg)
(https://i.imgur.com/bYAH8CDl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: Voilam vào 22/06/2018, 13:22:40
Lấy thêm q này, nếu còn ah

574
70K
CAN BE FUN

1981-250T   bác kadic
(https://i.imgur.com/PDN2xVjl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/07/2018, 20:34:45
597
200K/2C
SEAR
CAMIF
KHỔ CỰC LỚN-1100T-2KG

(https://i.imgur.com/CVzyq4Ll.jpg)
(https://i.imgur.com/QXTxIVZl.jpg)
(https://i.imgur.com/VQmwJMPl.jpg)
*KHỔ CỰC LỚN-1150T
THIẾU 22 TRANG ĐẦU-2KG
(https://i.imgur.com/Qql3tn7l.jpg)
(https://i.imgur.com/UPCk2bwl.jpg)
(https://i.imgur.com/2A1q4rIl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 07/07/2018, 04:56:04
598
100k
CULTURE ET CIVILISATION
FRANCAISES
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1971-520T-1.5KG
(https://i.imgur.com/67VOxZIl.jpg)
(https://i.imgur.com/STzRjDRl.jpg)
(https://i.imgur.com/fN6RjsGl.jpg)
(https://i.imgur.com/9XKqP3hl.jpg)
(https://i.imgur.com/8OH1Nnhl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/07/2018, 20:05:47
599
80K
NORTHERN LIGHTS
BÌA CỨNG-XB 1980-240T
NXB MIR
(https://i.imgur.com/kNimONEl.jpg)
(https://i.imgur.com/I6wSY67l.jpg)
(https://i.imgur.com/s3AifMul.jpg)
(https://i.imgur.com/MnwskmLl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/07/2018, 05:27:06
600
70K
DON'T SAY YES
WHEN YOU WANT TO SAY NO
1975-280T
(https://i.imgur.com/af6OxfYl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 14/07/2018, 05:34:42
601
70K
NEVER LET'S EM QUIT
KHỔ LỚN-XB 1997-120T
(https://i.imgur.com/NMu4cEkl.jpg)
(https://i.imgur.com/lgdAzGUl.jpg)
(https://i.imgur.com/YEr6JUrl.jpg)HE LITTLE

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/07/2018, 05:02:05
602
70K
HARDLY A MAN IS NOW ALIVE
XB 1961-200T
BỊ RÁCH TỜ LÓT SAU
(https://i.imgur.com/0KKpjWZl.jpg)
(https://i.imgur.com/DlT4sGwl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 10/08/2018, 06:38:08
603
70K
GUIDE BOOK
2011-2012
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP
XB 200T
(https://i.imgur.com/fLfNqlOl.jpg)
(https://i.imgur.com/yMguiYpl.jpg)
(https://i.imgur.com/R4KLRqSl.jpg)
(https://i.imgur.com/WycOlgJl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 10/08/2018, 13:55:23
604
50k
ELECTRONS
BÌA CỨNG-NXB MIR-260T
(https://i.imgur.com/eB86gJKl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 14/08/2018, 16:20:10
605
140K
A NOVEL OF CHINA'S REVOLUTION
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1988-680T
(https://i.imgur.com/7fYTwPzl.jpg)
(https://i.imgur.com/4R63Amwl.jpg)
(https://i.imgur.com/59MgKWRl.jpg)
(https://i.imgur.com/7C5lXdOl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 10/09/2018, 19:38:55
606
100k
BURMESE DAYS

1989-300T    anh huhata
(https://i.imgur.com/V1esL4Sl.jpg)
(https://i.imgur.com/UpyytOCl.jpg)
(https://i.imgur.com/mDp9dKZl.jpg)
(https://i.imgur.com/eGN0oiSl.jpg)
607
90K
THE POWER OF ONE
630T
(https://i.imgur.com/lK2x8Wyl.jpg)
608
80K
THE IMPORTANCE
230T
(https://i.imgur.com/1x0GYsil.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: huhata vào 10/09/2018, 23:19:24
E 606
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/09/2018, 04:36:41
E 606
Cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/09/2018, 14:30:24
609
80k
MAXIM GORKY
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP
NXB MIR-600T
(https://i.imgur.com/0dbPUsbl.jpg)
(https://i.imgur.com/tJGuNHel.jpg)
610
80K
MAXIM GORKY
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP
NXB MIR-470T
(https://i.imgur.com/uBE77jWl.jpg)
(https://i.imgur.com/87UYSH1l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/09/2018, 14:39:59
611
80K
MAXIM GORKY
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP
NXB MIR-550T
(https://i.imgur.com/FW57nyCl.jpg)
(https://i.imgur.com/BT2PKKal.jpg)
612
60K
MAXIM GORKY
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP
NXB MIR-330T
(https://i.imgur.com/Gw10pTXl.jpg[img].[img]https://i.imgur.com/IKIycpkl.jpg)
614
80K
MAXIM GORKY
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP
NXB MIR-880T
(https://i.imgur.com/6DemCY1l.jpg)
(https://i.imgur.com/hbxcPr1l.jpg)
(https://i.imgur.com/L7nPNbNl.jpg)
615
70K
MIKHAIL SHOLOKHOV
BÌA CỨNG-NXB MIR-550T
(https://i.imgur.com/1WYIACkl.jpg)
(https://i.imgur.com/8QR0bOil.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/09/2018, 14:48:58
616
70K
MIKHAIL SHOLOKHOV
BÌA CỨNG-NXB MIR-500T
(https://i.imgur.com/6YhDoaDl.jpg)
(https://i.imgur.com/NqP6b5gl.jpg)
617
70K
MIKAIL SHOLOKHOV
BÌA CỨNG-NXB MIR-500T
(https://i.imgur.com/6pQrf75l.jpg)
(https://i.imgur.com/5YGdkoxl.jpg)
618
70K
MIKHAIL SHOLOKHOV
BÌA CỨNG-NXB MIR-480T
(https://i.imgur.com/zqARTqvl.jpg)
(https://i.imgur.com/ymSitryl.jpg)
619
70K
ELOGE DES FEMMES MURES
XB 2006-300T
(https://i.imgur.com/k3TiYDal.jpg)
620
40K
TOM SAWYER
KHỔ NHỎ-BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP
270T
(https://i.imgur.com/5Ia5Bb4l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/09/2018, 20:37:50
621
80k
SHAKESPEARE

KHỔ VỪA-XB 1968-180T   anh tnghia
(https://i.imgur.com/aZl00eNl.jpg)
(https://i.imgur.com/FJYmJIEl.jpg)
(https://i.imgur.com/7HZ8WKTl.jpg)
(https://i.imgur.com/ucKplVml.jpg)
(https://i.imgur.com/EFDzpdYl.jpg)
(https://i.imgur.com/2mtUQzUl.jpg)
(https://i.imgur.com/VQmEz0xl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/09/2018, 20:46:25
622
100K
MARK TWAIN
KHỔ LỚN-XB 1948-300T
(https://i.imgur.com/CALnNQOl.jpg)
(https://i.imgur.com/92oWgA4l.jpg)
(https://i.imgur.com/YoZutBJl.jpg)
(https://i.imgur.com/Hcswqwjl.jpg)
623
100K
BEDTIME STORIES
XB 1959-160T
(https://i.imgur.com/G0t3cPPl.jpg)
(https://i.imgur.com/RyZFaetl.jpg)
(https://i.imgur.com/btPcjHil.jpg)
(https://i.imgur.com/l2id4Jol.jpg)
(https://i.imgur.com/gwEtKPOl.jpg)
(https://i.imgur.com/cXf7sXVl.jpg)
(https://i.imgur.com/8MVFYKOl.jpg)
(https://i.imgur.com/SDeBNBql.jpg)
(https://i.imgur.com/GLHSgfgl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tnghia vào 15/09/2018, 21:07:48
Em gom 621
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 16/09/2018, 04:30:52
Em gom 621
Cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 16/09/2018, 04:38:24
624
90k
THE OLD CURIOSITY SHOP
XB 1967-240T
(https://i.imgur.com/FMQMJhKl.jpg)
(https://i.imgur.com/IVnh4tpl.jpg)
(https://i.imgur.com/UPptinWl.jpg)
625
100K
AMERICAN HISTORY
XB 1962-280T
BỊ GẠCH NHƯ HÌNH
(https://i.imgur.com/04DyIEZl.jpg)
(https://i.imgur.com/wNZNd8Xl.jpg)
(https://i.imgur.com/Se3R2FHl.jpg)
(https://i.imgur.com/74tiH4Ql.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 16/09/2018, 04:45:28
ZALO - 0592060753
626
100K
HENRY FORD
XB 1964-150T
HAND BOOK
(https://i.imgur.com/REYkWcCl.jpg)
(https://i.imgur.com/FQCE9zsl.jpg)
(https://i.imgur.com/kkq30A1l.jpg)
(https://i.imgur.com/rfP8Rk3l.jpg)
(https://i.imgur.com/xXSZbzKl.jpg)
(https://i.imgur.com/Z2lCjrjl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 16/09/2018, 06:02:50
627
140k
JOHN TEINBECK
HEMINGWAY
XB 1954-550T
(https://i.imgur.com/yFGKx3Xl.jpg)
(https://i.imgur.com/AqBEM3Tl.jpg)
(https://i.imgur.com/2IwiMeUl.jpg)
(https://i.imgur.com/CbdCCUFl.jpg)
628
300K
SIECLE
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN
XB 196...-300T
71 PLANCHES-276 CARTES-600 ILLUSTRATIONS
(https://i.imgur.com/L6GJCCxl.jpg)
(https://i.imgur.com/jvqQfRSl.jpg)
(https://i.imgur.com/Uox2FlOl.jpg)
(https://i.imgur.com/ZoXfXAYl.jpg)
(https://i.imgur.com/AKY1oqpl.jpg)
(https://i.imgur.com/7n2czail.jpg)
(https://i.imgur.com/Tkk76x6l.jpg)
(https://i.imgur.com/wezHWjHl.jpg)
(https://i.imgur.com/kzEtQ2Fl.jpg)
(https://i.imgur.com/mDRaPGzl.jpg)
(https://i.imgur.com/eEXFMVyl.jpg)
(https://i.imgur.com/J3U54Zkl.jpg)
(https://i.imgur.com/jN6qTjnl.jpg)
(https://i.imgur.com/5xdMukEl.jpg)
(https://i.imgur.com/2f6iAqbl.jpg)
(https://i.imgur.com/kmuzqGql.jpg)
(https://i.imgur.com/pi0Zidil.jpg)
(https://i.imgur.com/WXqctsPl.jpg)
(https://i.imgur.com/Stt9uu0l.jpg)
(https://i.imgur.com/trW6Owql.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 16/09/2018, 19:21:30
629
80K
THE SCARLET LETTER
1965-260T
(https://i.imgur.com/8xMNBX8l.jpg)
(https://i.imgur.com/VQtKJTLl.jpg)
(https://i.imgur.com/uDeTzp9l.jpg)
(https://i.imgur.com/fSUarxgl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/09/2018, 15:11:51
630
80K
AMY VANDERBILT'S
1962-270T
(https://i.imgur.com/0T2QcDJl.jpg)
(https://i.imgur.com/sMUEsbel.jpg)
(https://i.imgur.com/wlbY7gWl.jpg)
631
70K
ANNE
1963-220T
(https://i.imgur.com/1iFvHxbl.jpg)
(https://i.imgur.com/F1G4Bzwl.jpg)
(https://i.imgur.com/ulbw54hl.jpg)
(https://i.imgur.com/MHY9CObl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/09/2018, 15:18:09
632
100K
TRAGEDY
XB 1960-450T

DƯỚI CHÂN HƠI BỊ NÁM   anh tnghia
(https://i.imgur.com/Mo9wxNJl.jpg)
(https://i.imgur.com/c2d1IEil.jpg)
(https://i.imgur.com/4BT1XWHl.jpg)
(https://i.imgur.com/UVNrfYUl.jpg)
633
80K
STAMPS
1959-140T
(https://i.imgur.com/roquEqZl.jpg)
(https://i.imgur.com/THeWFQbl.jpg)
(https://i.imgur.com/6YbqwgAl.jpg)
(https://i.imgur.com/cboQ8wgl.jpg)
(https://i.imgur.com/ZmEdeTEl.jpg)
(https://i.imgur.com/c4AHvBgl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/09/2018, 15:38:12
634
50K
OLIVER
XB 2000-140T
(https://i.imgur.com/PcOH6bNl.jpg)
635
70K
MAJOR
XB 1956-170T
(https://i.imgur.com/CgJ3uZEl.jpg)
(https://i.imgur.com/3g7oBDRl.jpg)
636
80K
THE REPRIEVE
XB 1964-360T
(https://i.imgur.com/3Skg8HDl.jpg)
(https://i.imgur.com/4OaYLhel.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/09/2018, 15:52:14
637
80K
REALITES
XB 1962-340T
(https://i.imgur.com/Z3cN6M2l.jpg)
(https://i.imgur.com/5AJfs71l.jpg)
(https://i.imgur.com/66KU72gl.jpg)
(https://i.imgur.com/FXnLhcRl.jpg)
(https://i.imgur.com/IesBWIOl.jpg)
(https://i.imgur.com/MQIfVoMl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tnghia vào 17/09/2018, 16:14:32
em lấy 632
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/09/2018, 19:50:39
em lấy 632
Cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/09/2018, 04:47:24
638
100k
SO MUCH IN A LIFETIME
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1964-200T
(https://i.imgur.com/A0b3iCPl.jpg)
(https://i.imgur.com/jHNR7rjl.jpg)
(https://i.imgur.com/VjvPLVQl.jpg)
639
70K
DAVID COPPERFIELD
XB 1960-120T
(https://i.imgur.com/tB3DHWGl.jpg)
640
80K
WALDEN
1962-260T
(https://i.imgur.com/lRitu5Sl.jpg)
(https://i.imgur.com/VflXQuQl.jpg)
(https://i.imgur.com/MCWVaMql.jpg)
641
80K
PAIRING OFF
XB1960-250T
(https://i.imgur.com/TYhen2Ml.jpg)
(https://i.imgur.com/KyK1Sokl.jpg)
(https://i.imgur.com/GsfzQBAl.jpg)
642
70K
TWELVE TALES BY NATHANIEL HAUTHORUE
XB 1964-190T
(https://i.imgur.com/TLkoLpgl.jpg)
(https://i.imgur.com/F1flMnZl.jpg)
(https://i.imgur.com/mTshfLYl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/09/2018, 15:26:51
643
70K
VIETNAM
600T
(https://i.imgur.com/ZL1MYUfl.jpg)
(https://i.imgur.com/HbV8j1tl.jpg)
(https://i.imgur.com/eUopHmEl.jpg)
644
80K
VIETNAM
300T
(https://i.imgur.com/OrqWoekl.jpg)
(https://i.imgur.com/kKW6Aqql.jpg)
(https://i.imgur.com/6BpLyGPl.jpg)
645
60K/2C
THƠ NGỤ NGÔN
1997-220T
(https://i.imgur.com/ANlkHlJl.jpg)
(https://i.imgur.com/MPnek0El.jpg)
(https://i.imgur.com/35XGyIql.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/10/2018, 05:12:19
646
100k
SELECTION
XB 1967-400T
(https://i.imgur.com/rKYSUgul.jpg)
(https://i.imgur.com/iMPt0jsl.jpg)
(https://i.imgur.com/SmQFTc5l.jpg)
(https://i.imgur.com/NwVnFqXl.jpg)
(https://i.imgur.com/e7a9JW7l.jpg)
(https://i.imgur.com/2S7I2U9l.jpg)
647
80K
BALZAC
LE PERE GORIOT
1996-350T
(https://i.imgur.com/dQC8KkMl.jpg)
648
60K
TARTARIN DE TARASCON
250T
(https://i.imgur.com/MGPqMGEl.jpg)
(https://i.imgur.com/CK3InsBl.jpg)
649
70K
CROISADE SANS CROIX
XB 1946-250T
(https://i.imgur.com/NHD2Umdl.jpg)
650
70K
VICTO HUGO
BÌA CƯNG-NXB MIR-630T.
(https://i.imgur.com/rEZYGY8l.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/10/2018, 05:22:26
651
60K
FANTOMETTE
XB 1991-160T
(https://i.imgur.com/31l1zsjl.jpg)
(https://i.imgur.com/ZH1A1hCl.jpg)
652
50K
BRAVO
BÌA CỨNG-XB 1963-140T
GÁY DÁN KEO
(https://i.imgur.com/NcO4KX4l.jpg)
(https://i.imgur.com/Kj0p5tYl.jpg)
(https://i.imgur.com/DyBS9xXl.jpg)
653
60K
TROIS HOMMES
BÌA CỨNG-XB 1947-270T
BÌA DÁN KEO
(https://i.imgur.com/6nQiIChl.jpg)
(https://i.imgur.com/7nCBgidl.jpg)
(https://i.imgur.com/Ga4reOil.jpg)
654
60K
VALENTIN TOUT SEUL
XB 1994-430T
(https://i.imgur.com/9SI8VBXl.jpg)
655
60K
GRIMM
XB 1994-100T
(https://i.imgur.com/c3HE2ujl.jpg)
(https://i.imgur.com/Nqwn3Zil.jpg)
(https://i.imgur.com/sAx9LdEl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/10/2018, 07:54:52
656
60k
THYDE MONNIER
XB 1951-300T
BÌA DÁN KEO
(https://i.imgur.com/i3IqcOGl.jpg)
657
60K
L'AFRICAINE
XB 1998-390T
(https://i.imgur.com/yd3KwRFl.jpg)
658
50K
SARAH IDA
XB 1994-100T
(https://i.imgur.com/q9U7J37l.jpg)
(https://i.imgur.com/voWwY5Hl.jpg)
659
80K
LA TOMBE DU CROISE
XB-1956-520T
(https://i.imgur.com/Wt7nMRol.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 14/10/2018, 05:00:21
660
140K
WHEELS OF FIRE
KHỔ LỚN-XB 2005-480T
(https://i.imgur.com/8PWPYOzl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/10/2018, 19:51:03
661
50K
50T
(https://i.imgur.com/bfZ20kKl.jpg)
(https://i.imgur.com/DoMN9bcl.jpg)
662
50K
(https://i.imgur.com/J6XqVIAl.jpg)
(https://i.imgur.com/qj33XIIl.jpg)
663
50K
(https://i.imgur.com/BsAcIbDl.jpg)
(https://i.imgur.com/Se3fzaBl.jpg)
(https://i.imgur.com/PTsrbPkl.jpg)
664
50K
(https://i.imgur.com/6zYMjRql.jpg)
(https://i.imgur.com/9AgwKXDl.jpg)
(https://i.imgur.com/TqSW2oEl.jpg)
665
50K
(https://i.imgur.com/H8Et9gwl.jpg)
(https://i.imgur.com/8pvA849l.jpg)
666
50K
(https://i.imgur.com/zJHONrUl.jpg)
(https://i.imgur.com/iPD7EOyl.jpg)
(https://i.imgur.com/ofd317Jl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/10/2018, 05:40:11
667
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tnghia vào 31/10/2018, 07:09:48
:)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/10/2018, 19:21:58
668
80K
VIETNAM
XB 650T
(https://i.imgur.com/LEZ2L4yl.jpg)
(https://i.imgur.com/2KrEU2xl.jpg)
(https://i.imgur.com/fuKKUHVl.jpg)
(https://i.imgur.com/uCfKvM3l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/01/2019, 16:00:31
669
50K
TRUYỆN NGẮN DANH TIẾNG THẾ GIỚI
BÌA CỨNG BÊN NGOÀI
XB 1992-500T.

(https://i.imgur.com/UJhc80Il.jpg).
(https://i.imgur.com/VHrpWhFl.jpg)
(https://i.imgur.com/ECxirPvl.jpg)
670
90K
OF THE BLUE MOUNTAIN
BÌA CỨNG-ÁO ĐẸP
NXB MIR-300T.
(https://i.imgur.com/Mxo0IKyl.jpg)
(https://i.imgur.com/rNNLyTil.jpg)
671
70K
WHEN THE LIGHT ÍS OUT
XB 1983-200T
(https://i.imgur.com/d4ISROUl.jpg)
(https://i.imgur.com/ch05j5Hl.jpg)
(https://i.imgur.com/hJRbwBIl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 14/01/2019, 05:12:15
672
60K
PLATONOV
NXB MIR-60K
KHỔ VỪA
(https://i.imgur.com/k9VkrQIl.jpg)
673
60K
R.EZERA
NXB MIR-500T
KHỔ VỪA
(https://i.imgur.com/qesbMlgl.jpg)
674
80K
PAINTING

BÌA CỨNG-NXB MIR-500T  anh nghianguyen
(https://i.imgur.com/QopLGRsl.jpg)
(https://i.imgur.com/BahsTD8l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 08/02/2019, 15:34:57
674
100k
THE ADVENTURES
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
NXB MIR-250T
(https://i.imgur.com/hcFCnoHl.jpg)
(https://i.imgur.com/k5FjDCHl.jpg)
(https://i.imgur.com/BDeFEA8l.jpg)
(https://i.imgur.com/BkVbqL4l.jpg)
(https://i.imgur.com/ve3bTjql.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 08/02/2019, 15:40:23
675
150K
SCIENCE AND LIFE
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1964-170T
(https://i.imgur.com/t7myipfl.jpg)
(https://i.imgur.com/H9hArYGl.jpg)
(https://i.imgur.com/eq7yFIal.jpg)
(https://i.imgur.com/4NeHSa6l.jpg)
(https://i.imgur.com/IYu5cK4l.jpg)
(https://i.imgur.com/bkAqHdAl.jpg)
(https://i.imgur.com/GwfShXYl.jpg)
(https://i.imgur.com/30MwFWSl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: nghianguyenntn@gmail.com vào 08/02/2019, 18:02:49
Con lấy:
674
80K
PAINTING
BÌA CỨNG-NXB MIR-500T
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 08/02/2019, 19:50:04
Con lấy:
674
80K
PAINTING
BÌA CỨNG-NXB MIR-500T
cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 09/02/2019, 05:04:13
676
100K
ETHAN
BÌA CỨNG-XB 1939-300T
(https://i.imgur.com/B90MYyol.jpg)
(https://i.imgur.com/o1lz1wAl.jpg)
677
50K
CPSU
KHỔ NHỎ
(https://i.imgur.com/az94omNl.jpg)
678
50K
WHEN THE WATER
KHỔ NHỎ
(https://i.imgur.com/QHyocCXl.jpg)
679
50K
FREE
KHỔ NHỎ
(https://i.imgur.com/wWeUB1ml.jpg)
(https://i.imgur.com/g537DbKl.jpg)
680
80K
DÊCEMBER DAYS
BÌA CỨNG
(https://i.imgur.com/jvF1gIfl.jpg)
(https://i.imgur.com/U00LbKYl.jpg)
681
80K
FACT
KHỔ VỪA
(https://i.imgur.com/RPbG2g2l.jpg)
(https://i.imgur.com/s17OFr4l.jpg)