Tác giả Chủ đề: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời  (Đã xem 24221 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
« Trả lời #165 vào: 04/08/2017, 16:05:35 »
296
40K/1C
DANS LE MONDE
KHỔ LỚN-XB 1994-80T
A

B

C

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
« Trả lời #166 vào: 04/08/2017, 16:07:48 »
297
70K
SUR LA VIE
KHỔ LỚN-XB 1981-NXB MIR-100T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
« Trả lời #167 vào: 04/08/2017, 16:28:20 »
298
35k/1c
SOVIET WOMAN
KHỔ CỰC LỚN-XB 97-42T
1

2

3

4

5

6

7

8

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
« Trả lời #168 vào: 04/08/2017, 16:30:03 »
299
40K
LE MÉDECIN
KHỔ LỚN-2005-150T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
« Trả lời #169 vào: 05/08/2017, 08:47:04 »
300
40k
MANY LANDS
XB 2007-200T301
120K
GEOGRAPHIE
BÌA CỨNG-XB 1955-330TLương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
« Trả lời #170 vào: 05/08/2017, 08:57:30 »
302
150K
GRAPHIC ARTS
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN
XB 1961-120T303
120K
NO ONE'S HIRING
KHỔ LỚN-2009-210T


Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
« Trả lời #171 vào: 05/08/2017, 09:10:51 »
304
120K
THE YEAR IN
KHỔ LỚN-390T305
150K
WEBSTER'S
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN-1190TLương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
« Trả lời #172 vào: 05/08/2017, 09:26:04 »
306
150K
ARITHMETIC-5
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1963-340T-1.5KG

307
120K
VĂN CHƯƠNG MỸ
KHỔ CỰC LỚN-XB 2002-630TLương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
« Trả lời #173 vào: 05/08/2017, 14:11:03 »
308
100k
FONDAMENTAL
BÌA CỨNG-XB 1958-260T309
120K
HISTOIRE
XB 1953-700T
MẤT BÌA TRƯỚC
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
« Trả lời #174 vào: 05/08/2017, 14:22:42 »
310
120K
BUILDING BETTER ENGLISH
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1955-440T

311
70K
THE FARM ECONOMY
IN VIET NAM
TRẦN ĐỨC
XB2003-190T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
« Trả lời #175 vào: 05/08/2017, 14:35:47 »
312
120K
HEATH
BÌA CỨNG-XB 1934-600T314
120K
LES TEXTES
BÌA CỨNG-XB 1959-230T

315
40K
FRANKENSTEIN
80T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
« Trả lời #176 vào: 05/08/2017, 14:53:57 »
316
100K
PAINTING
BÌA CỨNG-NXB MIR-430T


317
100K
HÀN MẶC TỬ
KHỔ LỚN-2006-260T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
« Trả lời #177 vào: 05/08/2017, 15:04:58 »
318
150K
SEARS
THAILAND
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN-2KG

319
150K
SEARS
THAILAND
KHỔ CỰC LỚN-BÌA CỨNG-2KG
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách ngoại văn Anh- Pháp......Kính mời
« Trả lời #178 vào: 05/08/2017, 15:12:17 »
320
150K
SEARS
KHỔ LỚN-700T-2KG
BỊ RÁCH HAI TỜ NHƯ HÌNH
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753