Tác giả Chủ đề: Bán sách toán Anh- pháp......kính mời.  (Đã xem 2102 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán Anh- pháp......kính mời.
« Trả lời #15 vào: 24/07/2017, 14:43:12 »
056
120K
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-360T

057
150K
ALGEBRA
XB 1968-250T058
150K
EQUATIONS
BÌA CỨNG-NXB MIR-360T059
170K
LINEAR
BÌA CỨNG-NXB MIR-400T060
100K
BAC
KHỔ VỪA XB 1969-120T-MẤT BÌA SAU

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán Anh- pháp......kính mời.
« Trả lời #16 vào: 24/07/2017, 15:02:31 »
061
100K
BAC-3
KHỔ VỪA -XB 1969-120T.

062
120K
GEOMETRIE
KHỔ VỪA-XB 1952-230T-BÌA CỨNG


064
200K
PHYSIQUE
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-XB 1957-420T065
150K
TERMINALE
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-XB 1966-390T-MẤT BÌA SAULương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán Anh- pháp......kính mời.
« Trả lời #17 vào: 24/07/2017, 15:16:44 »
066
180K
ARITHMETIQUE
KHỔ LỚN-XB 1957-330T067
150K
ENGINEERING
BÌA CỨNG-NXB MIR-390T068
150K
DD 51
BÌA CỨNG-XB 1965-490T


Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán Anh- pháp......kính mời.
« Trả lời #18 vào: 25/07/2017, 14:36:34 »
069
150k
THEMODYNAMIC
680T-MẤT BÌA
KHỔ LỚN
070
150K
D'ALGEBRAE
XB 1955-490T
MẤT BÌA TRƯỚCLương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán Anh- pháp......kính mời.
« Trả lời #19 vào: 25/07/2017, 15:01:40 »
070
150K
GEOMETRIE
XB 1968-780T071
150K
A  COLLECTION
BÌA CỨNG-NXB MIR-190T072
150K
GEOMETRY
BÌA CỨNG-NXB MIR-350T073
150K
MOTEURS
BÌA CỨNG-XB 1988-200T
BỊ NƯỚC NHẸ074
150K
GEOMETRY
BÌA CỨNG-NXB MIR-380TLương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán Anh- pháp......kính mời.
« Trả lời #20 vào: 25/07/2017, 15:21:32 »
075
120K
ANALYTICAL
NXB MIR-240TLương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán Anh- pháp......kính mời.
« Trả lời #21 vào: 27/07/2017, 14:23:29 »
076
150k
PHYSICS
BÌA CỨNG-NXB MIR-360T077
180K
GEOMETRIE
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-XB 1965-330T
078
180K
PROBLEMES
XB 1959-600T079
180K
STRUCTURES
KHỔ LỚN-XB 90-370T080
150K
HIGHER-1
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-XNXB MIR-400T081
150K
ANALYSIS
BÌA CỨNG-NXB MIR-470T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán Anh- pháp......kính mời.
« Trả lời #22 vào: 26/08/2017, 17:31:24 »
082
120K
IN THE THEORY
BÌA CỨNG-NXB MIR-270T


Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán Anh- pháp......kính mời.
« Trả lời #23 vào: 27/08/2017, 14:55:38 »
083
120k
NUMERICAL
NXB MIR-340T084
150K
ALGEBRE
BÌA CỨNG-XB 1952-370T


085
150K
THE THEORY
XB 1966-630T


Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán Anh- pháp......kính mời.
« Trả lời #24 vào: 27/08/2017, 15:11:12 »
086
150K
NUMERICAL
BÌA CỨNG-NXB MIR-280T087
120K
BÓI
BÌA CỨNG-1969-300T


088
120K
HIGHER
BÌA CỨNG-NXB MIR-520T089
150K
COURS-2
BÌA CỨNG-NXB MIR-390T


090
120K
CHIMIE
XB 1956-250T


Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán Anh- pháp......kính mời.
« Trả lời #25 vào: 27/08/2017, 15:20:04 »
091
150K
THEORETICAL
BÌA CỨNG-NXB MIR-550T092
150K
ELEMENTARY
BÌA CỨNG-NXB MIR-490T093
150K
GEOMETRIE
XB 1956-300T
KHỔ VỪA


Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán Anh- pháp......kính mời.
« Trả lời #26 vào: 27/08/2017, 15:26:35 »
094
100K
ANALYSIS
BÌA CỨNG-NXB MIR-450T
BỊ GẶM NHẸ NHƯ HÌNH095
150K
DESIGN
BÌA CỨNG-NXB MIR-470T


Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán Anh- pháp......kính mời.
« Trả lời #27 vào: 27/08/2017, 15:43:26 »
096
150K
GENERAL
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-NXB MIR-470T097
100K
L'ANALYSE
KHỔ VỪA
XB 1966-120T

098
150K
ARITHMETIQUE
XB 199-720T-BỊ GẶM NHẸ DƯỚI CHÂN099
120K
HIGHER
BÌA CỨNG-NXB MIR-430T

100
150K
TRACTORS
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-1952-490T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán Anh- pháp......kính mời.
« Trả lời #28 vào: 27/08/2017, 15:48:41 »
101
ALGEBRA
BÌA CỨNG-NXB MIR-460T102
120K
PHYSIQUE
BÌA CỨNG-XB 1957-350T


Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán Anh- pháp......kính mời.
« Trả lời #29 vào: 28/08/2017, 15:32:36 »
103
150K
COURSE
BÌA CỨNG-NXB MIR-430T
104
150K
PROBLEMS
BÌA CỨNG-NXB MIR-190T105
150K
ORGANIC
XB 1965-420T106
150K
DISEASES-2
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-NXB MIR-400T


107
200K
KHỔ ĐẠI-XB 1968-350T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753