Tác giả Chủ đề: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp....kính mời.  (Đã xem 3133 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tamhoanhatrang

001
150K
MANUALUL
INGINERULUI-2
BÌA CỨNG-XB 1955-1200T« Sửa lần cuối: 02/06/2018, 19:11:18 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp-Romanian....kính mời.
« Trả lời #1 vào: 13/06/2017, 15:34:31 »
002
150K
LOCOMOTIVE
BÌA CỨNG-XB 1972-KHỔ LỚN-590T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp-Romanian....kính mời.
« Trả lời #2 vào: 13/06/2017, 15:37:55 »
003
50K
ENGLISH-ROMANIAN
KHỔ VỪA-XB 1971-200T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp-Romanian....kính mời.
« Trả lời #3 vào: 13/06/2017, 15:48:01 »
004
100K
ROTI
OSII
KHỔ LỚN-XB 1969-310T

005
150K
ANALIZA
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-XB 1966-510T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp-Romanian....kính mời.
« Trả lời #4 vào: 13/06/2017, 15:58:46 »
006
100k
MANUALUL
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-XB 1968-250T
007
150K
LOCOMOTIVE
DIESEL-2
KHỔ LỚN-XB 1972-280T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp-Romanian....kính mời.
« Trả lời #5 vào: 13/06/2017, 16:04:14 »
008
150k
ORGANE DE MASINI
KHỔ LỚN-BÌA CỨNG-XB 1970-800TLương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp-Romanian....kính mời.
« Trả lời #6 vào: 15/06/2017, 14:30:24 »
009
150k
ELECTROTEHNICA
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1971-550T010
150K
TEHNOOLOGIA
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1964-550T011
150K
MANUALUL
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1964-530T


Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp-Romanian....kính mời.
« Trả lời #7 vào: 15/06/2017, 14:40:00 »
012
120K
LÔCMMOTIVE
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 66-380T014
150K
RZISTENTA
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1970-700T
015
100K
FORTRAN
KHỔ LỚN-XB 1972-280T


Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp-Romanian....kính mời.
« Trả lời #8 vào: 15/06/2017, 14:46:35 »
016
150K
TEHNOLOGIA
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1965-470T
017
150K
DÊSEN
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1965-620TLương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp-Romanian....kính mời.
« Trả lời #9 vào: 15/06/2017, 15:07:24 »
018
50K
MACOVEANU
XB 1987-310T019
120K
LIMBA
BÌA CỨNG
XB 1968-730T

020
120K
MÔTRUL
BÌA CỨNG-1969-330T021
100K
VAGOANE-1
KHỔ LỚN-XB-1973-400T


Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp-Romanian....kính mời.
« Trả lời #10 vào: 15/06/2017, 15:16:03 »
022
150K
CALCULE
KHỔ LỚN-XB 1971-630T
023
150K
TRACTIUNEA
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1965-460TLương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp-Romanian....kính mời.
« Trả lời #11 vào: 15/06/2017, 15:26:14 »
024
120K
LÔCMOTIVE
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1964-250T025
150K
PROBLEME
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1970-470T026
150K
MASINILOR
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1955-890T

027
120K
VAGOANE
KHỔ LỚN
XB 1960-380TLương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp-Romanian....kính mời.
« Trả lời #12 vào: 15/06/2017, 15:57:13 »
028
120K
HIGHER
MATHEMATICS
BÌA CỨNG-NXB MIR-510T
029
120K
DIFFERENTIAL
BÌA CỨNG-NXB MIR-800T030
ALGEBRE
BÌA CỨNG-XB 1952-350TLương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp-Romanian....kính mời.
« Trả lời #13 vào: 15/06/2017, 16:12:27 »
031
150K
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1952-500T
032
120K
ELEMENTARY
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
NXB MIR-490T
033
150K
GENERAL
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1962-480T

034
120K
MATHEMATIQUE
BÌA CỨNG-NXB MIR-560T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp-Romanian....kính mời.
« Trả lời #14 vào: 15/06/2017, 16:26:06 »
035
120K
PHÝIQUE
BÌA CỨNG-XB  1957-370T

036
70K
L' ANALYSE
KHỔ VỪA
XB 1969-120T.037
150K
THEORETICAL
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
NXB MIR-530T
038
150K
THE THEORY
XB 1966-630T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753