Tác giả Chủ đề: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp....kính mời.  (Đã xem 3136 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp....kính mời.
« Trả lời #30 vào: 02/06/2018, 19:33:36 »
163
150K
PHYSIQUE
KHỔ LỚN-XB 1957-480T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp....kính mời.
« Trả lời #31 vào: 02/06/2018, 19:35:59 »
164
150K
CALCUL RAPIDE
DES
CARRES, CUBES,
XB 1937-200T

165
200K
COURS DE
GEOMETRIE
TOME 1
XB 1965-200T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp....kính mời.
« Trả lời #32 vào: 02/06/2018, 19:38:18 »
166
200K
COURS DE
GEOMETRIE
TOME 2

XB 1967-170T


167
200K
COURS DE GEOMETRIE
TOME-3
XB 1966-300T168
200K
ELEMENTS
DE GEOMETRIE
ANALYTIQUE PLANE
 XB 1954-180TLương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp....kính mời.
« Trả lời #33 vào: 02/06/2018, 19:40:30 »
169
200k
ANALYTIQUE PLANE
1960-170T
170
200K
TRAITE
D'ALGEBRE
ELEMENTAIRE
BÌA CỨNG-XB 1949-410TLương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp....kính mời.
« Trả lời #34 vào: 02/06/2018, 19:42:23 »
171
200K
COURS DE GEOMETRIE
TOME IIA
XB 1966-230T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp....kính mời.
« Trả lời #35 vào: 02/06/2018, 19:43:56 »
172

100K
FAIRE ... ET
COMPRENDRE-3A
XB  1955-100T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp....kính mời.
« Trả lời #36 vào: 02/06/2018, 19:46:05 »
173
100K
FAIRE....ET COMPRENDRE
XB 1954-70T
174
100K
GEOMETRIE PLANE
XB 1966-90T
175
60K
TABLES
1931
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp....kính mời.
« Trả lời #37 vào: 07/06/2018, 20:43:48 »
176
250k
ENGINEERING
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1966-850T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách toán xưa tiếng Anh-Pháp....kính mời.
« Trả lời #38 vào: 15/07/2018, 05:49:51 »
177
200K
TRIGONOMETRIE
BÌA CỨNG-XB 1960-550TLương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753