Diễn đàn sách xưa | Bảo tồn văn hóa Việt

ĐẶC SẢN => Thư mục báo chí Việt Nam => Báo, tạp chí văn học miền Nam giai đoạn 1954-1975 => Tác giả chủ đề:: Mua về để đấy vào 11/01/2012, 13:13:21

Tiêu đề: Thời Tập - Viên Linh 1973
Gửi bởi: Mua về để đấy vào 11/01/2012, 13:13:21
Thời Tập
(http://i117.photobucket.com/albums/o67/thuchai/Thoitapcopy.jpg)
Viên Linh chủ trương
là tờ tạp chí văn học giai đoạn cuối của chính quyền miền Nam
Số đầu ra năm 1973, số cuối ra ngày 15.4.1975
(ngày 21.4.1975 Viên Linh rời Sài Gòn bằng máy bay)
Tờ Thời Tập quy tụ hầu hết các tác giả tên tuổi nhất miền Nam (xem hình trên)
(http://i117.photobucket.com/albums/o67/thuchai/Thoitap1copy.jpg)
Hình ảnh và thông tin: Nguyễn Tà Cúc, Tạp chí Khởi Hành số 180~181 tháng 10-11 năm 2011
Tiêu đề: Re: Thời Tập - Viên Linh 1973
Gửi bởi: Quý vào 11/05/2014, 21:27:44
Mình tham gia một tập báo Thời tập.
(http://i.imgur.com/tYS41BP.jpg)