Diễn đàn sách xưa | Bảo tồn văn hóa Việt

ĐẶC SẢN => Phòng trưng bày => Bộ sưu tập cá nhân => Tác giả chủ đề:: vinhlongsach vào 27/05/2012, 18:55:17

Tiêu đề: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 18:55:17
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc2142ce1114.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 18:56:31
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc214487270f.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 18:56:53
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc214584c4b5.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 18:57:34
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc214687a120.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 18:58:08
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc2148c8583c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 18:58:29
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc2149a2dc6d.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 18:59:04
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/large_gal_79032_4fc214ac07a13.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 18:59:53
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc214b8c28cb.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 19:00:15
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc214c676418.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 19:00:41
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc214d376418.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 19:01:17
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc214e3a7d8c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 19:02:01
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc214f0b34a8.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 19:02:45
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc21500e1114.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 19:06:13
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc2150df0537.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 19:06:34
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc2151d40d9a.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 19:12:17
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc218e276418.jpg)

(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc218f04c4b5.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 19:12:48
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc2181dd9702.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 19:13:27
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc2182caba96.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 19:14:28
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc2183a98968.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 19:15:40
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc21848a7d8c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 19:16:12
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc2189abebc3.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 19:16:52
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc218ac39388.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 19:17:21
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc218d11ab40.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 19:18:05
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc219019c673.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: lenhale vào 27/05/2012, 20:00:49
Mừng nhà mới của Trung.
 :h :h :h :h
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: huhu vào 27/05/2012, 20:02:56
Mừng nhà mới của Trung.
 :h :h :h :h

Đem mồi tới luôn đi   :d
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 20:09:41
Cảm ơn hai anh Hùng, Dũng đã ghé thăm nhà em ! Hai anh nán một chúc đặng em tiếp tục dọn, rồi trang trí thêm dài dài hơn nữa, phần nhiều là văn hóa dân gian..............anh ạ !!!!!!! :d


Mừng nhà mới của Trung.
 :h :h :h :h
Đem mồi tới luôn đi   :d
[/quote
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: lenhale vào 27/05/2012, 20:11:45
Đem mồi tới luôn đi   :d
Vĩnh Long nhiều đặc sản lắm, lại là trung tâm du lịch miệt vườn, chỉ sợ mồi ế  :d
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: wind99 vào 27/05/2012, 20:12:28
Chúc mừng bác có nhà mới
Bác Romantic ghê!!!  :h :h :h :cf :cf :cf
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: wind99 vào 27/05/2012, 20:14:35
Ko biết hoa cô nào tặng thế ko biết? :d
Nếu tặng bông màu vàng thì hơi "nguy hiểm" :d
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: lenhale vào 27/05/2012, 20:18:28
Ko biết hoa cô nào tặng thế ko biết? :d
Nếu tặng bông màu vàng thì hơi "nguy hiểm" :d
Cái phong cách chụp ảnh sách có hoa, lá... này hơi quen quen  :d
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 20:28:21
Cảm ơn Wind !!! Cô học trò tặng cả rừng hoa, mình để lâu ngày lấy ra nhìn lại thôi mà !!! Hà hà ....!!!!

Chúc mừng bác có nhà mới
Bác Romantic ghê!!!  :h :h :h :cf :cf :cf
Ko biết hoa cô nào tặng thế ko biết? :d
Nếu tặng bông màu vàng thì hơi "nguy hiểm" :d
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 20:29:11
Chắc anh nhầm với ai rồi rồi ...đó.........
Cái phong cách chụp ảnh sách có hoa, lá... này hơi quen quen  :d
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 20:32:47
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc22b9f632eb.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 20:33:09
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc22bb094c5f.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 20:33:30
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc22bc329f64.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 20:34:35
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc22bd089545.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 20:34:58
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc22be12625b.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 20:35:21
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc22bef03d0a.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 20:37:48
Cột mốc ranh giới giữa hai hạt Cần Thơ và Vĩnh Long thời Pháp

(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc22d1f94c60.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/05/2012, 20:38:21
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc22cf64c4b5.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: goldenfish vào 27/05/2012, 21:01:55

CHÚC MỪNG TÂN GIA   :h :h :h :h :h :h :h :h :h :h :h


(http://i1001.photobucket.com/albums/af135/saulang/christmas%20and%20new%20year/fireworks-1.gif)(http://i1001.photobucket.com/albums/af135/saulang/christmas%20and%20new%20year/fireworks-1.gif)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 29/05/2012, 11:31:19
Thank goldenfish !!!! Rất nhiều !!!!.......................
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: huhu vào 29/05/2012, 13:06:50
Cột mốc ranh giới giữa hai hạt Cần Thơ và Vĩnh Long thời Pháp

(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/gal_79032_4fc22d1f94c60.jpg)

Cây cột mốc và vị trí này có giá trị cao về mặt lịch sử.
Bạn mau mau lập phương án với địa phương để bảo vệ hiện trạng của di tích.
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 30/05/2012, 10:03:17
Vâng, em đã làm và cho vào địa chí Vĩnh Long rùi .....Thank ! Huhu nhìu !!!! :d
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 30/05/2012, 10:03:55
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/30/gal_79032_4fc58b2e53ec6.jpg)
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/30/gal_79032_4fc58b58501be.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 30/05/2012, 10:04:38
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/30/gal_79032_4fc58b6ba7d8d.jpg)

(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/30/gal_79032_4fc58b7eca2de.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 30/05/2012, 10:05:22
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/30/gal_79032_4fc58b91e9b7d.jpg)
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/30/gal_79032_4fc58baa6acfd.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 30/05/2012, 10:06:26
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/30/gal_79032_4fc58bbf9c672.jpg)
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/30/gal_79032_4fc58bd666ff4.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 30/05/2012, 10:07:02
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/30/gal_79032_4fc58bee5f5e1.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 30/05/2012, 10:07:25
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/30/gal_79032_4fc58c012dc6e.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 30/05/2012, 10:08:14
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/30/gal_79032_4fc58c177de29.jpg)

(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/30/gal_79032_4fc58c2c3567f.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 30/05/2012, 10:09:33
 :h
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 01/06/2012, 14:20:22
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/30/gal_79032_4fc58c6529f63.jpg)

(Sách bác Wind99 tặng, thank Wind nhìu  :h)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: do minh tien vào 01/06/2012, 14:55:10
Toàn hàng hiếm. Bái phục, bái phục ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: do minh tien vào 01/06/2012, 14:56:04
Khi nào ra lò địa chí Vĩnh Long vậy anh?
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 01/06/2012, 15:25:14
Cảm ơn bác ghé thăm !!! Sang năm địa chí Vĩnh Long làm xong. Khi nào xong em cho bác hay , cùng vui !!!
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 08/06/2012, 07:34:33
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/06/08/gal_79032_4fd146d8ec82e.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 08/06/2012, 07:37:55
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/06/08/large_gal_79032_4fd14780dd40b.jpg)

(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/06/08/gal_79032_4fd1479207a12.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 08/06/2012, 07:39:28
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/06/08/gal_79032_4fd1482a1ab40.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 08/06/2012, 07:43:14
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/06/08/gal_79032_4fd148c629f64.jpg)

Cảm ơn anh Hà Duy Biển đã gởi tặng  :h
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 08/06/2012, 07:45:02
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/06/08/large_gal_79032_4fd148737270f.jpg)

(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/06/08/gal_79032_4fd148a87270f.jpg)
(Sách để dành kê đầu khi ngủ  :d)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 01/07/2012, 17:09:21
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/01/large_gal_79032_4ff020f640d99.jpg)


(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/01/large_gal_79032_4ff0211100001.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 01/07/2012, 17:10:43
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/01/large_gal_79032_4ff0212722551.jpg)


(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/01/large_gal_79032_4ff0213b40d99.jpg)


(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/01/large_gal_79032_4ff0214caf79e.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 01/07/2012, 17:15:41
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/01/large_gal_79032_4ff022259c672.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 01/07/2012, 17:16:28
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/01/large_gal_79032_4ff0224329f63.jpg)(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/01/large_gal_79032_4ff02256ec82f.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 01/07/2012, 17:17:03
 :h
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 01/07/2012, 17:17:38
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/01/large_gal_79032_4ff022a0b71b0.jpg)(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/01/large_gal_79032_4ff022c0ca2de.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 01/07/2012, 17:18:12
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/01/large_gal_79032_4ff022d1bebc3.jpg)


(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/01/large_gal_79032_4ff022e4a037b.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 01/07/2012, 17:18:42
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/01/large_gal_79032_4ff022f91e848.jpg)


(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/01/large_gal_79032_4ff02309a4084.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: luulyvo vào 01/07/2012, 17:20:42
hàng đẹp và mới toanh chủ thớt nhỉ =D>
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 02/07/2012, 08:34:19
Vâng, sách mới nhận. Thank anh quá khen !!! Và vẫn còn tiếp nữa anh luulyvo ơi !!!
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: do minh tien vào 02/07/2012, 09:19:41
 =D> =D> =D> cao thủ miệt vườn
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 04/07/2012, 11:19:17
Cảm ơn bác Tiến quá khen !!!
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 04/07/2012, 11:19:48
 :h
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 04/07/2012, 11:20:34
 :h
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: lenhale vào 04/07/2012, 12:50:25
Cảm ơn bác Tiến quá khen !!!
Toàn haon2 bác Tiến sưu tầm mà.  :d
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 06/07/2012, 10:38:42
Em vừa cho 2 tập địa chí dầy cộm dề với bác ấy rùi. Và còn lại em để dành trưng bày coi chơi cho zui  :d
Cảm ơn anh lenhale đã ghé thăm Tủ sách miệt vườn của vinhlongsach  :h
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 06/07/2012, 12:56:32
Vài hôm nữa, em sẽ pót tiếp: Kính mời các bác vào xem chơi cho zui  :d

1/ Địa chí Thái Nguyên
2/ Địa chí Hoằng Hóa
3/ Địa Chí Thị xã Đồ Sơn
4/ Địa chí Triệu Sơn
5/ Địa chí Hà Trung.....
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 08/07/2012, 09:05:11
 :h
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 08/07/2012, 09:06:53
 :h
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 09/07/2012, 07:23:18
 :h
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 09/07/2012, 14:25:49
 :h
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 22/07/2012, 10:32:58
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/22/large_gal_79032_500b7395e1113.jpg)

(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/22/large_gal_79032_500b739eb71b1.jpg)

(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/22/large_gal_79032_500b73a77a121.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 22/07/2012, 10:33:41
 :h
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 22/07/2012, 10:34:17
 :h
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: huynh.lenguyen vào 23/07/2012, 14:47:49
Đúng là sách quý. Chả như Nguyên toàn sách nghèo. hiiii =D>
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 23/07/2012, 18:34:44
cảm ơn bác Nguyên đã ghé thăm ! Bác Nguyên đừng lo, cứ cái đà như vậy, mình tin chắc bác sẽ có một gia tài "sách" và mình sẽ đến để mược đọc nữa đó !!! bác Nguyên tính sao đây !!!!
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: AK vào 23/07/2012, 18:48:44
tòan những cuốn bìa cứng nặng ký, khi phong trào chơi sách xưa qua đi mà bán ve chai có thể được khẳm tiền, ...
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: nhat nam vào 23/07/2012, 20:12:04
                 
            Bác ngối đầu chử từ từ chạy vào, không cần phải đọc đâu, hi hi .
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 26/07/2012, 19:56:16
Hiện tại, em cất vào tủ, để đó. Mỗi ngày, ngó một tí thấy vui vui. Chứ đọc thì ....phải từ từ cho nó chạy vào. Thấy cách của nhatnam cũng hay hay.
Cảm ơn hai anh: AK và nhatnam đã ghé thăm !!!
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 26/07/2012, 19:56:50
 :h
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 26/07/2012, 19:57:31
 :h
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: do minh tien vào 27/07/2012, 14:21:06
Em dang tim 2 quyen dia chi nay, anh co1 quyen thu 2 thi alo em nha.
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/07/2012, 16:19:44
Vâng, nhất định khi nào có thêm quyển mới mình sẽ báo cho Tiến hay. Thank !!!
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 28/07/2012, 14:21:14
Vài hôm nữa, hân hạnh giới thiệu với sachxua.net 2 bộ sách:

1. Địa chí Thanh Hóa rất đồ sộ


2. Kỷ yếu Hội thảo "Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX".(in rất đẹp, khổ to)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 29/07/2012, 10:42:45
ĐỊA CHÍ ĐỒNG NAI + BỘ ĐỊA CHÍ VCD

(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/26/large_gal_79032_50113ca4501be.jpg)

(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/26/large_gal_79032_50113cb2ca2de.jpg)

(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/26/large_gal_79032_50113cc4bebc4.jpg)

(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/26/large_gal_79032_50113cd194c60.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 29/07/2012, 10:43:13
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/26/large_gal_79032_50113cdef0537.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 29/07/2012, 10:44:44
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/26/large_gal_79032_50113cefaba96.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 29/07/2012, 10:45:21
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/26/large_gal_79032_50113cffbaeb9.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 29/07/2012, 10:50:05
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/26/large_gal_79032_50113d0e7a120.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 29/07/2012, 10:50:47
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/26/large_gal_79032_50113d19e8b25.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 29/07/2012, 10:54:22
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/26/large_gal_79032_50113d26cdfe7.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 29/07/2012, 10:54:45
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/26/large_gal_79032_50113d337de2a.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 29/07/2012, 10:55:14
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/29/large_gal_79032_5014afc45f5e1.jpg)

(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/29/large_gal_79032_5014afcee4e1c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 29/07/2012, 12:28:45
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/29/large_gal_79032_5014afd9af79e.jpg)
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/29/large_gal_79032_5014afe289545.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 29/07/2012, 12:29:23
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/29/large_gal_79032_5014afec7a121.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 29/07/2012, 12:30:01
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/29/large_gal_79032_5014aff53d090.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 29/07/2012, 12:31:09
 :h
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 30/07/2012, 13:41:13
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/30/large_gal_79032_50162bf4ec82e.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 30/07/2012, 13:42:11
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/30/large_gal_79032_50162c06a037a.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 30/07/2012, 13:43:12
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/07/30/large_gal_79032_50162c15501bd.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/08/2012, 11:03:12
Đình Tân Ngãi (Vĩnh Long)

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/%C4%90%C3%ACnh_T%C3%A2n_Ng%C3%A3i_%28V%C4%A9nh_Long%29.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/08/2012, 11:06:01
(http://www.vinhlong.gov.vn/Portals/0/Home/Channel_information/vlmap.gif)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 22/09/2012, 21:10:37
Xin giới thiệu đến Sachxua.net một số tập sách, không hiếm !!!

(http://farm9.staticflickr.com/8031/8024471054_d0b34326a0_m.jpg)

Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 17/10/2012, 07:01:21
(http://farm9.staticflickr.com/8178/8024470954_8f2e44e973_m.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8451/8024471016_92d3254980_m.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 17/10/2012, 07:36:45
(http://farm9.staticflickr.com/8319/8024471160_24cdf1a95e_m.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 18/10/2012, 06:42:47
(http://farm9.staticflickr.com/8178/8038906027_199e474cfb_m.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8454/8038905983_e384f21b19_m.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8170/8038905971_564eb85b9a_m.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8455/8038868617_7eb5264a4e_m.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 18/10/2012, 06:46:50
(http://farm9.staticflickr.com/8040/8024619828_037e48668e_m.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8038/8024471114_d1acb9bace_m.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 18/10/2012, 06:47:23
(http://farm9.staticflickr.com/8461/8022945405_64ddc3072a_m.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8315/8022945371_8f871d979e_m.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8316/8022945435_2cacf82374_m.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 18/10/2012, 06:50:20
(http://farm9.staticflickr.com/8312/8023012307_1999ccb761_m.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8307/8023012389_35df11b247_m.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8459/8025312000_2a2385955f_m.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8461/8038937694_3fb7cdd79c_m.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8313/8038937766_ccaff8b81f_m.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8313/8038937736_fc570ea89d_m.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8449/8038960596_082bc22430_m.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8177/8038960740_68833a3a73_m.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 20/10/2012, 14:58:00
Sách này, mình mới được người bạn ở Bến Tre tặng nè !!! Có tên của bác ấy tham gia biên soạn trong sách đó nữa. Cảm ơn người bạn quý, quê hương đồng khởi Bến Tre anh hùngrất nhiều !!!
(http://farm9.staticflickr.com/8333/8104709813_6671c6228d_m.jpg)

Và còn nữa, một góc Hồ Trúc Giang - TRung tâm của Thành phố Bến Tre !!! Thật tuyệt !!!

(http://farm9.staticflickr.com/8325/8104712891_edfba4a2c2_m.jpg)

Mình còn được thưởng thức kẹo dừa, uống rượu dừa ....và kể cả được biếu nước màu làm từ nước dừa đặng đem về kho cá lóc đồng nữa....Quá trời đã luôn vậy !!!!.......

(http://farm9.staticflickr.com/8196/8104713229_5432f30a2d_m.jpg)

Do hình em chụp bằng điện thoại cũ mèm nên ảnh mờ mờ sương khói. Nếu có dịp, mời các bạn đến thăm cho tường tận thì mới thưởng hết cái đẹp của quê hương Xứ Dừa.....
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: luulyvo vào 20/10/2012, 17:40:24
ảnh cứ mờ mờ ảo ảo như thế lại thú sờ vị bác ạ :)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 25/10/2012, 07:02:23
 :d :d :d !!!...
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 25/10/2012, 07:02:51
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/10/25/gal_79032_50887df603d0a.jpg)

(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/10/25/gal_79032_50887e1caba95.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 25/10/2012, 07:08:12
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/10/25/gal_79032_50887e312dc6c.jpg)

(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/10/25/gal_79032_50887e2694c60.jpg)

(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/10/25/gal_79032_50887e390f425.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 23/11/2012, 19:01:10
(http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/556783_306588166112516_453804696_n.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 23/11/2012, 19:16:32
GIỚI THIỆU TIẾP BỘ:LỊCH TRIỀU HIẾN CHƯƠNG LOẠI CHÍ của Phan Huy Chú


(http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/396669_305962789508387_1813842965_n.jpg)

(http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/396669_305962792841720_548180291_n.jpg)

(http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/396669_305962796175053_733309573_n.jpg)

(http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/396669_305962799508386_972814834_n.jpg)

(http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/396669_305962802841719_1622412631_n.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: luulyvo vào 23/11/2012, 20:17:47
Bác kiếm được tập 2 Lịch triều HCLC thì ới giúp em với nhé :)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: luulyvo vào 23/11/2012, 20:18:32
Trăm sự nhờ bác ạ ^:)^
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 23/11/2012, 20:29:57
Trăm sự nhờ bác ạ ^:)^
Mình đang nhờ anh bạn ở một nhà sách tìm thêm bộ này và Đại Nam nhất thống mấy tập Luulyvo đang tìm !!! Chờ nghen !!!
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 24/11/2012, 07:19:33
Vinhlongsach mới các bác dùng:  :cf buổi sáng với mình nghen !!!
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: lenhale vào 24/11/2012, 07:22:11
Cảm ơn cafe sáng!
Sang năm sẽ chuyển sang đầu tư cho sách Lịch sử như Trung. Mê lắm, nhưng hehe...
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 24/11/2012, 07:38:23
Cảm ơn cafe sáng!
Sang năm sẽ chuyển sang đầu tư cho sách Lịch sử như Trung. Mê lắm, nhưng hehe...
Em khoái món Lịch sử vùng đất Nam Bộ mình anh ơi !!! Có hơi bảo thủ một chút, chứ chơi đủ thứ thì kham không xu
ể, đọc không hết.
Thanks anh đã ghé chơi !!!
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: lenhale vào 24/11/2012, 07:41:38
Trung có q này chưa? Khá hay đó.
(http://i1162.photobucket.com/albums/q531/lenhale/MTV/18032012411.jpg)
Chụp bằng ĐT cùi nên mờ căm hà. Hehe
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 24/11/2012, 07:47:13
Trung có q này chưa? Khá hay đó.
(http://i1162.photobucket.com/albums/q531/lenhale/MTV/18032012411.jpg)
Chụp bằng ĐT cùi nên mờ căm hà. Hehe
Em đang tìm, nếu có thêm thì cho em hay nghen !!!
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: lenhale vào 24/11/2012, 09:10:08
OK! :d
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 24/11/2012, 15:19:21
Vinhlongsach xin giới thiệu bộ địa chí đồ sộ, đủ 2 tập


(http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/305695_306865472751452_1875339887_n.jpg)

(http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/305695_306865476084785_722562214_n.jpg)Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 24/11/2012, 19:13:11
Thêm hình ảnh cho dễ nhìn !!!

(http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/305695_306865462751453_2147229705_n.jpg)

(http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/305695_306865469418119_329831305_n.jpg)

Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 31/12/2012, 13:32:22
(http://farm9.staticflickr.com/8358/8328209025_a29b7ffd8e_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 31/12/2012, 13:32:58
(http://farm9.staticflickr.com/8220/8329269056_f7fd888028_z.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 31/12/2012, 13:35:10
(http://farm9.staticflickr.com/8496/8329269412_c8f15a8c4e_z.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 31/12/2012, 13:35:47
(http://farm9.staticflickr.com/8496/8328210113_86cb7fd095_z.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 31/12/2012, 13:36:16
(http://farm9.staticflickr.com/8083/8328209525_383d13233e_z.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 31/12/2012, 13:37:06
(http://farm9.staticflickr.com/8079/8328210481_5fc8c6a148_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 03/01/2013, 22:50:14
Thời gian gần, em sẽ tậu bộ này(4 quyển dày cộp) xem chơi !!!!

(http://khoalichsu.edu.vn/images/stories/khoa-bangtrbo.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 03/01/2013, 22:58:02
(http://khoalichsu.edu.vn/images/stories/khoa-bang.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 03/01/2013, 23:03:22
(http://caobaquat.com.vn/upload/Khoa%20bang%20Thang%20Long.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 07/01/2013, 14:16:20
Bộ sách đặc biệt, số lượng in chỉ có 170 bộ. Có thể các bạn sachxua chưa có nên mình đưa lên xem chơi !!!!......

(http://farm9.staticflickr.com/8367/8357354622_45b8581a15_c.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8466/8357355122_3ba5787cfd_c.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8044/8356292337_e6204bfb12_c.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8375/8356292899_08c6a26908_c.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8335/8357313004_49eae58550_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: haphan vào 07/01/2013, 14:26:52
Bộ sách đặc biệt, số lượng in chỉ có 170 bộ. Có thể các bạn sachxua chưa có nên mình đưa lên xem chơi !!!!......

(http://farm9.staticflickr.com/8367/8357354622_45b8581a15_c.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8466/8357355122_3ba5787cfd_c.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8044/8356292337_e6204bfb12_c.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8375/8356292899_08c6a26908_c.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8335/8357313004_49eae58550_c.jpg)
Bộ sách trông có vẻ "khoa bảng" :p. Chỉ phát hành ở Vĩnh Long à?
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: Harrypham1986 vào 07/01/2013, 14:52:19
Bộ sách trông có vẻ "khoa bảng" :p. Chỉ phát hành ở Vĩnh Long à?

nói cho đúng hơn thì hiện chỉ còn có Vĩnh Long là nhập vào mặt hàng này thôi, các địa phương khác hiện hem còn có kế hoạch nhập vào nữa ... :p
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 07/01/2013, 15:15:38
Bộ sách trông có vẻ "khoa bảng" :p. Chỉ phát hành ở Vĩnh Long à?

Em thấy ở số 5, Đinh Lễ có bán bộ này đó anh.
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 07/01/2013, 15:16:55
nói cho đúng hơn thì hiện chỉ còn có Vĩnh Long là nhập vào mặt hàng này thôi, các địa phương khác hiện hem còn có kế hoạch nhập vào nữa ... :p
Hàng cho thì mình phải nhận chứ Harry, số lượng ít nhưng chắc khi có giá trị....
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: Harrypham1986 vào 07/01/2013, 15:23:06
Hàng cho thì mình phải nhận chứ Harry, số lượng ít nhưng chắc khi có giá trị....

hihi ... :d
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: luulyvo vào 07/01/2013, 15:23:38
Bộ sách đặc biệt, số lượng in chỉ có 170 bộ. Có thể các bạn sachxua chưa có nên mình đưa lên xem chơi !!!!......

(http://farm9.staticflickr.com/8367/8357354622_45b8581a15_c.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8466/8357355122_3ba5787cfd_c.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8044/8356292337_e6204bfb12_c.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8375/8356292899_08c6a26908_c.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8335/8357313004_49eae58550_c.jpg)

Té ra là tập hợp lại trong sách này, có lẽ sách ấy cũng chỉ là sự phân loại các nhà khoa bảng theo địa phương (và chắc chắn không bao giờ đủ số lượng :d)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 07/01/2013, 15:29:34
Té ra là tập hợp lại trong sách này, có lẽ sách ấy cũng chỉ là sự phân loại các nhà khoa bảng theo địa phương (và chắc chắn không bao giờ đủ số lượng :d)
Chắc là vậy !!! Vì qua thời gian, mộc bản của triều Nguyễn cũng bị mất nhiều đó !!!
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: luulyvo vào 07/01/2013, 17:19:41
Chắc là vậy !!! Vì qua thời gian, mộc bản của triều Nguyễn cũng bị mất nhiều đó !!!

Việt Nam ta bị mất mát quá nhiều, ở hầu hết các thời kỳ lịch sử. Nỗi đau đớn thực sự quá lớn đối với lịch sử, văn hóa Việt. :(
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: tranba vào 07/01/2013, 17:34:15
Té ra là tập hợp lại trong sách này, có lẽ sách ấy cũng chỉ là sự phân loại các nhà khoa bảng theo địa phương (và chắc chắn không bao giờ đủ số lượng :d)
Các bác ra nhà sách Hà Nội, có hàng nhé.
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 07/01/2013, 20:16:58
Các bác ra nhà sách Hà Nội, có hàng nhé.
Ủa vậy là ở sách hà Nội có hả bác !!! Giá cả sao bác ?
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: luulyvo vào 07/01/2013, 20:24:56
Các bác ra nhà sách Hà Nội, có hàng nhé.

Nhà sách Hà Nội ở tận SG hả?
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 07/01/2013, 21:33:12
Nhà sách Hà Nội ở tận SG hả?

Mình chưa bao giờ ghé !!! Và hổng biết ở đâu, nhờ bác Tranba trợ giúp
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 08/01/2013, 15:36:23
Hình này, em chụp ở quê hương bác Lenhale đó !!! Các bác xem coi ở địa điểm nào vậy !!! Xin giới thiệu thêm luôn nghen!!!!!!..........
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/04/16/large_gal_79032_4f8c0133a4084.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 08/01/2013, 15:39:36
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/04/16/large_gal_79032_4f8c01dc7de2a.jpg)

(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/04/16/large_gal_79032_4f8c01ed3d092.jpg)

(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/04/16/large_gal_79032_4f8c020039388.jpg)

(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/04/16/large_gal_79032_4f8c020fec82f.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 08/01/2013, 15:40:33
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/04/16/large_gal_79032_4f8c022222551.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 08/01/2013, 15:43:47
Cột mốc địa giới giữa hai Hạt tham biện Vĩnh Long và Cần Thơ
Ngay nay, cột đá xưa trở thành tín ngưỡng dân gian của nhân dân địa phương nay !!!


(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/large_gal_79032_4fc22cf64c4b5.jpg)

(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/05/27/large_gal_79032_4fc22d1f94c60.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 08/01/2013, 15:47:44
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/03/26/large_gal_79032_4f6feb90501be.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 16/01/2013, 19:43:39
(http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/533920_309045009200165_947154871_n.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 16/01/2013, 20:18:55
(http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/532228_306880636083269_2004150172_n.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 16/01/2013, 20:19:21
(http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/60576_306881372749862_31493212_n.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 16/01/2013, 20:19:43
(http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/60576_306881376083195_51126483_n.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 16/01/2013, 20:20:06
(http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/575159_306881896083143_1966728286_n.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 16/01/2013, 20:21:56
(http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/575159_306881902749809_859177638_n.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 16/01/2013, 20:22:36
(http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/575159_306881909416475_983504194_n.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 24/01/2013, 21:20:28
 :h :cf :cf :cf :cf :cf :cf :cf :cf
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 25/01/2013, 07:20:40
(http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/29370_311321678972498_328842171_n.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 25/01/2013, 07:22:26
(http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/29370_311321668972499_2133081676_n.jpg)

(http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/29370_311321672305832_284294149_n.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 25/01/2013, 07:23:08
Sách được tặng !!!!!

(http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/543915_329873817117284_1946384939_n.jpg)

(http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/23334_329875233783809_1260007976_n.jpg)

(http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/554338_329876860450313_87843707_n.jpg)

(http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/734367_329878517116814_2141801688_n.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 25/01/2013, 08:39:18
(http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/44885_310205455750787_631402737_n.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 26/01/2013, 21:03:18
(http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/46813_330597487044917_1700507279_n.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 02/02/2013, 07:34:12
(http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/321024_330619200376079_324252353_n.jpg)

(http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/601137_330619283709404_1798413609_n.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 02/02/2013, 07:34:47
(http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/c67.0.403.403/p403x403/558327_546390865386013_515538734_n.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 02/02/2013, 07:41:05
Chúng em tranh thủ đọc sách vào giờ ra chơi !!!

(http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/555348_335882733183059_902045443_n.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: luulyvo vào 26/02/2013, 17:31:01
và anh Trung biểu học trò: "giở nhè nhẹ các em nhé, không thì...toi hết bản đồ của xầy" :p
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 26/02/2013, 18:28:04
và anh Trung biểu học trò: "giở nhè nhẹ các em nhé, không thì...toi hết bản đồ của xầy" :p
Mấy đưa học trò vùng quê thương thầy lắm nên không nỡ làm toi hết mấy bản đồ của thầy đâu !!!
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 31/03/2013, 17:01:16
Từ Điển Nhân Vật Xứ Nghệ
   NXB Tổng Hợp TP.HCM
 
(http://www.1sach.com/image/cache/data/Tu-Dien-Nhan-Vat-Xu-Nghe-17532-700x1000-255x255x255.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: longquy vào 31/03/2013, 17:05:34
(http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/c67.0.403.403/p403x403/558327_546390865386013_515538734_n.jpg)
anh trung cũng khoái món này nữa à, hehe
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 31/03/2013, 17:11:55
anh trung cũng khoái món này nữa à, hehe
Khoái nhiều thứ lắm  :d Chứ có món này không mà nhầm nhè gì  :d
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/04/2013, 19:11:08
(http://farm9.staticflickr.com/8261/8620882367_42e14b1c24_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/04/2013, 19:12:54
(http://farm9.staticflickr.com/8107/8620882479_a63b21465a_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/04/2013, 19:13:23
(http://farm9.staticflickr.com/8104/8621983474_23d711a76d_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/04/2013, 19:13:51
(http://farm9.staticflickr.com/8538/8621983298_34467c0d3b_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/04/2013, 19:14:31
(http://farm9.staticflickr.com/8118/8620881817_4237e30308_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/04/2013, 19:15:19
(http://farm9.staticflickr.com/8106/8620880923_e4e3027473_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/04/2013, 19:15:54
(http://farm9.staticflickr.com/8533/8620881291_09e56e78ff_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/04/2013, 19:16:25
(http://farm9.staticflickr.com/8123/8621982698_5711f4bc45_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/04/2013, 19:17:05
(http://farm9.staticflickr.com/8392/8621982498_6f98a870ff_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/04/2013, 19:17:33
(http://farm9.staticflickr.com/8126/8621983040_8cdc1b21f0_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/04/2013, 19:18:02
(http://farm9.staticflickr.com/8122/8621982854_565f2d3e85_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/04/2013, 19:18:31
(http://farm9.staticflickr.com/8394/8620880699_ac4ea6b410_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/04/2013, 21:24:43
(http://farm9.staticflickr.com/8537/8621983924_326a4671b8_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 07/04/2013, 18:52:20
(http://farm9.staticflickr.com/8386/8621982196_6099bf4449_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 07/04/2013, 18:53:02
(http://farm9.staticflickr.com/8111/8620880483_90cb66f55d_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 07/04/2013, 18:53:30
(http://farm9.staticflickr.com/8388/8620880325_94181eb68f_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: crawling0805 vào 07/04/2013, 21:19:25
(http://farm9.staticflickr.com/8386/8621982196_6099bf4449_c.jpg)

Quyển này có vẻ hay, Câu Chuyện Ẩm Thực Dưới Góc Nhìn Lịch Sử - Đào Hùng ấy :d

Bác có thể up vài trang xem thế nào được không ạ :d

Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 07/04/2013, 21:24:29
Quyển này có vẻ hay, Câu Chuyện Ẩm Thực Dưới Góc Nhìn Lịch Sử - Đào Hùng ấy :d

Bác có thể up vài trang xem thế nào được không ạ :d

Chắc phải để hôm sau mình mới chụp cái mục lục cho bác xem được !!!! Thanks bác ghé thăm !!!!
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 08/04/2013, 17:49:10
Quyển này có vẻ hay, Câu Chuyện Ẩm Thực Dưới Góc Nhìn Lịch Sử - Đào Hùng ấy :d
Bác có thể up vài trang xem thế nào được không ạ :d

Gởi bác xem thêm mục lục quyển này !!!

(http://farm9.staticflickr.com/8388/8630371241_90a51b0c87_c.jpg)
(http://farm9.staticflickr.com/8545/8630371357_ba53ce4505_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 08/04/2013, 17:51:44
(http://farm9.staticflickr.com/8120/8630381673_90444b191e_b.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: luulyvo vào 08/04/2013, 18:15:28
(http://farm9.staticflickr.com/8120/8630381673_90444b191e_b.jpg)

Chu choa., bác chơi luôn mấy ông "đỉnh cao trí tuệ" nữa à :p
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 08/04/2013, 18:24:29
Chu choa., bác chơi luôn mấy ông "đỉnh cao trí tuệ" nữa à :p

Bác hai Phạm Hùng - quê hương Vĩnh Long mà  :d
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: luulyvo vào 08/04/2013, 18:31:55
Bác hai Phạm Hùng - quê hương Vĩnh Long mà  :d

à, hèn gì...:p
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: Harrypham1986 vào 09/04/2013, 12:02:08
(http://farm9.staticflickr.com/8388/8620880325_94181eb68f_c.jpg)

Dương Thụy mà bác cũng "chơi" ah ... :p
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 10/04/2013, 13:13:25
Dương Thụy mà bác cũng "chơi" ah ... :p
Người quen mà !!!! ..........
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 10/04/2013, 13:14:26
(http://farm9.staticflickr.com/8116/8636048777_d220305990_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 10/04/2013, 13:15:16
(http://farm9.staticflickr.com/8119/8636048563_d78c7802b7_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 10/04/2013, 13:15:48
(http://farm9.staticflickr.com/8257/8636048341_f5b04b786c_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 10/04/2013, 13:16:17
(http://farm9.staticflickr.com/8107/8637154988_b52df7b5a0_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 10/04/2013, 13:16:45
(http://farm9.staticflickr.com/8105/8636047771_4f4476cc63_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 11/04/2013, 17:19:46
(http://farm9.staticflickr.com/8101/8639124279_38e5bcbc73_c.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8110/8639124385_2dac72eb91_c.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8253/8640226484_71c3673cfa_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 11/04/2013, 17:37:52
(http://farm9.staticflickr.com/8112/8639124703_21f123db18_c.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8243/8640226792_df1d1137ea_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 11/04/2013, 18:25:22
(http://farm9.staticflickr.com/8541/8636047413_c6138a4af4_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 11/04/2013, 18:26:01
(http://farm9.staticflickr.com/8123/8637154360_c1f1e88579_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: Quang Hai vào 11/04/2013, 19:13:44
Bác post cả bộ những tỉnh thành xưa của Huỳnh Minh xem có những cuốn nào coi
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 11/04/2013, 19:20:55
Bác post cả bộ những tỉnh thành xưa của Huỳnh Minh xem có những cuốn nào coi
:d
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 11/04/2013, 20:37:46
(http://javascript:;)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 11/04/2013, 20:39:37
(http://farm9.staticflickr.com/8118/8637153874_5bfb9e2b70_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 11/04/2013, 20:40:09
(http://farm9.staticflickr.com/8524/8637153660_d4ed814a15_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/04/2013, 17:17:40
(http://farm9.staticflickr.com/8396/8672419478_521cf62185_c.jpg)

Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 30/04/2013, 20:42:39
(http://farm9.staticflickr.com/8406/8695089871_2bfee779c1_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: goldenfish vào 30/04/2013, 21:14:29
 :h :h :h
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 01/05/2013, 10:24:58
:h :h :h

Thanks Cá Vàng đã ghé chơi và tặng Hoa đẹp !!!!!
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 01/05/2013, 10:25:27
(http://farm9.staticflickr.com/8406/8696953317_9821a01c32_c.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8279/8696953027_edfd9e3065_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 01/05/2013, 10:26:54
 :h
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: do minh tien vào 02/05/2013, 08:11:25
anh tim dum em quyen Nguoi Viet Nam bo cua Phan An dc ko?
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/05/2013, 19:05:17
anh tim dum em quyen Nguoi Viet Nam bo cua Phan An dc ko?


vâng, mình sẽ lưu ý giúp Tiến !!!!
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/05/2013, 19:05:51
(http://farm9.staticflickr.com/8405/8696952343_c88f447f92_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/05/2013, 19:13:24
(http://farm9.staticflickr.com/8115/8696209848_77a61e1a42_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/05/2013, 19:15:27
(http://farm9.staticflickr.com/8113/8696206906_755de6b847_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/05/2013, 19:17:09
(http://farm9.staticflickr.com/8116/8656266757_48e7f901dc_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/05/2013, 19:17:53
(http://farm9.staticflickr.com/8101/8657370266_e58704340a_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/05/2013, 19:19:53
(http://www.xbook.com.vn/images_upload/small_26500.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: Harrypham1986 vào 05/05/2013, 20:25:53
(http://farm9.staticflickr.com/8101/8657370266_e58704340a_c.jpg)

Cái này có dư hông anh ? ... :p
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/05/2013, 20:32:33
Cái này có dư hông anh ? ... :p

Còn 1 quyển trưng coi chơi Harry ơi !!!!
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: Harrypham1986 vào 05/05/2013, 20:34:16
Còn 1 quyển trưng coi chơi Harry ơi !!!!

Rồi xong ... Buồn ... :d
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: haiduong vào 05/05/2013, 20:37:07
có khứa bác vinhlongsach cứ chém cho rời cổ đi, rồi kiếm cuốn khác,
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: Harrypham1986 vào 05/05/2013, 20:38:22
có khứa bác vinhlongsach cứ chém cho rời cổ đi, rồi kiếm cuốn khác,

Êh ... Hông có chơi đốc àh nha ... :d :p
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/05/2013, 20:55:59
Êh ... Hông có chơi đốc àh nha ... :d :p
có khứa bác vinhlongsach cứ chém cho rời cổ đi, rồi kiếm cuốn khác,

Êh ... Hông có chơi đốc àh nha ... :d :p

 :d ^:)^
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 07/05/2013, 15:12:38
(http://farm8.staticflickr.com/7428/8716095053_65baec8d28_c.jpg)

(http://farm8.staticflickr.com/7412/8716095317_582422765c_c.jpg)

(http://farm8.staticflickr.com/7426/8717214796_a23462fb49_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: Harrypham1986 vào 07/05/2013, 20:33:37
(http://farm8.staticflickr.com/7428/8716095053_65baec8d28_c.jpg)

(http://farm8.staticflickr.com/7412/8716095317_582422765c_c.jpg)

(http://farm8.staticflickr.com/7426/8717214796_a23462fb49_c.jpg)

Quen quen ... :p
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 07/05/2013, 20:35:47
Quen quen ... :p

Cũng nhờ Harry đó mà  :h Nhờ vậy mà trâu mới về hợp phố  :d
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: Harrypham1986 vào 07/05/2013, 20:37:30
Cũng nhờ Harry đó mà  :h Nhờ vậy mà trâu mới về hợp phố  :d

Do anh hên thôi, thiệt tình là em hông hề biết chỗ đó có cuốn anh cần, chỉ nghĩ có thể chỗ đó có mảng sách đúng gu của anh và giá cả cũng phải chăng anh có thể mua được thôi ... hihi ... :d
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 11/05/2013, 21:26:20
Do anh hên thôi, thiệt tình là em hông hề biết chỗ đó có cuốn anh cần, chỉ nghĩ có thể chỗ đó có mảng sách đúng gu của anh và giá cả cũng phải chăng anh có thể mua được thôi ... hihi ... :d

Thanks Harry nhiều !!!!
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 11/05/2013, 21:26:54
(http://farm8.staticflickr.com/7354/8729087076_341ecd1721_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 11/05/2013, 21:28:08
(http://farm8.staticflickr.com/7442/8727967189_d3199f3ace_c.jpg)

(http://farm8.staticflickr.com/7383/8727967525_d71c216ae6_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: snowylion vào 13/05/2013, 20:16:40
(http://farm9.staticflickr.com/8113/8696206906_755de6b847_c.jpg)

Bộ này còn thiếu quyển 3
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 16/05/2013, 13:06:54
(http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/12/03/08/large_gal_79032_4f58bbb466ff4.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 16/05/2013, 17:32:27
(http://farm8.staticflickr.com/7289/8743672226_826cb22bfb_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 25/05/2013, 17:28:00
Thêm một quyển nghiên cứu hay về văn hóa Miền Tây Nam Bộ !!!! Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

(http://farm9.staticflickr.com/8122/8813763507_2aa62afc42_c.jpg)

(http://farm6.staticflickr.com/5449/8824346126_98ab0f56f4_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 12/06/2013, 10:06:06
Thêm một quyển viết về Vương quốc Phù Nam

(http://farm4.staticflickr.com/3800/9020578975_4b875933d2_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 12/06/2013, 11:14:32
(http://farm4.staticflickr.com/3731/9020594269_db8595c680_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 12/06/2013, 11:15:05
(http://farm4.staticflickr.com/3743/9022841492_94e20df80d_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 14/06/2013, 18:17:13
(http://farm8.staticflickr.com/7338/9041879746_9a092222f8_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 14/06/2013, 18:47:24
Kết quả sưu tập ở Nha Trang !!!

(http://farm8.staticflickr.com/7327/9039669149_f15f4d0654_c.jpg)

(http://farm4.staticflickr.com/3746/9041888198_390a050935_c.jpg)

Thư phòng của bác Quách Tấn !!!

(http://farm8.staticflickr.com/7435/8942741904_d7869c9d54_c.jpg)

Tủ đựng bản thảo chưa xuất bản.

(http://farm3.staticflickr.com/2883/8942664286_5ce0cdae93_c.jpg)

Ghé qua Đà Nẵng !!!

(http://farm8.staticflickr.com/7315/9041892628_bd7d04f9de_c.jpg)

(http://farm4.staticflickr.com/3824/9041894880_35c2ccb473_c.jpg)

(http://farm6.staticflickr.com/5545/9041904532_b40a05422e_c.jpg)

(http://farm6.staticflickr.com/5484/9039687047_e7abb0f71c_c.jpg)

Và ra Huế !!!!

(http://farm3.staticflickr.com/2871/9041884300_480be901b4_c.jpg)

(http://farm3.staticflickr.com/2821/9039678299_98a60dfb5c_c.jpg)
(Quyển này là sách Wind tặng, đẹp mê luôn !!! Thanks cậu nhiều lắm !!!!)

(http://farm6.staticflickr.com/5328/9034596636_a847251608_c.jpg)

(http://farm6.staticflickr.com/5322/9034589014_bcdc41b754_c.jpg)

Để mình tớ vát luôn cho rồi !!!

(http://farm4.staticflickr.com/3830/9034583106_813dbb5a23_c.jpg)

...NHỮNG NƠI MÌNH ĐẾN ĐỀU ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ RẤT NHIỆT TÌNH CỦA CÁC ANH EM. ĐÂY LÀ MỘT CHUYẾN ĐI ĐÃ ĐỂ LẠI TRONG MỖI THÀNH VIÊN NHIỀU ẤN TƯỢNG THẬT ĐẸP VÀ BIẾT BAO TÌNH CẢM. MÌNH KHÔNG THỂ NÓI GÌ HƠN LÀ LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH ĐẾN TẤT CẢ CÁC ANH EM NGOÀI ẤY. MÌNH LUÔN HY VỌNG MỘT NGÀY KHÔNG XA SẼ ĐƯỢC GẶP LẠI CÁC ANH EM TRÊN QUÊ HƯƠNG VĨNH LONG MÌNH !!!!............
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 14/06/2013, 19:31:01
(http://farm4.staticflickr.com/3723/9039665171_6e2be72eef_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 14/06/2013, 19:31:49
(http://farm6.staticflickr.com/5447/9041896498_974049e5bf_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: Harrypham1986 vào 14/06/2013, 20:00:15
(http://farm6.staticflickr.com/5447/9041896498_974049e5bf_c.jpg)

quen quen ... :p
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 19/06/2013, 11:35:32
Hai ông này mượn quyển sách đó đó, có chữ ký đó.... của tui, mà đòi hoài mà cũng hổng chịu trả nữa he !!!! Hôm nào, tui lên ghé tàng thư của hai Ông, rồi biết tay tui  :d

(http://farm4.staticflickr.com/3760/8942674754_0b33422166_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: Harrypham1986 vào 19/06/2013, 12:19:04
Hai ông này mượn quyển sách đó đó, có chữ ký đó.... của tui, mà đòi hoài mà cũng hổng chịu trả nữa he !!!! Hôm nào, tui lên ghé tàng thư của hai Ông, rồi biết tay tui  :d

(http://farm4.staticflickr.com/3760/8942674754_0b33422166_c.jpg)

Sặc ... nhận vơ ... :p
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 19/06/2013, 16:13:23
Sặc ... nhận vơ ... :p

 :d !!!!
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/06/2013, 13:07:28
(http://farm4.staticflickr.com/3827/9149761054_b285e0ce28_c.jpg)

(http://farm8.staticflickr.com/7416/9149755666_6a790e3621_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/06/2013, 13:09:04
(http://farm8.staticflickr.com/7334/9149778636_46e2676fc6_c.jpg)

(http://farm4.staticflickr.com/3667/9149772734_9a6265131b_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 27/06/2013, 13:10:45
(http://farm4.staticflickr.com/3829/9147668571_7491f5736a_c.jpg)

(http://farm6.staticflickr.com/5327/9149788498_257d631e7c_c.jpg)

(http://farm6.staticflickr.com/5547/9147552939_47853e5b19_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 28/06/2013, 13:04:31
(http://farm4.staticflickr.com/3789/9157544482_ace541a08f_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 31/07/2013, 11:38:57
(http://farm8.staticflickr.com/7384/9395794331_5501277806_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 11/11/2013, 13:54:15
ĐỊA CHÍ BÌNH ĐÌNH

Đã in xong 5 tập. Ngày 21/11, anh bạn ngoài Bình Định vào Vĩnh Long dự hội thảo...và mình sẽ được tặng, tới đó mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến mọi người cùng xem chơi cho vui.
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: do minh tien vào 11/11/2013, 16:25:14
ĐỊA CHÍ BÌNH ĐÌNH

Đã in xong 5 tập. Ngày 21/11, anh bạn ngoài Bình Định vào Vĩnh Long dự hội thảo...và mình sẽ được tặng, tới đó mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến mọi người cùng xem chơi cho vui.

co dư hú em nha anh Trung
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: Harrypham1986 vào 11/11/2013, 16:27:14
ĐỊA CHÍ BÌNH ĐÌNH

Đã in xong 5 tập. Ngày 21/11, anh bạn ngoài Bình Định vào Vĩnh Long dự hội thảo...và mình sẽ được tặng, tới đó mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến mọi người cùng xem chơi cho vui.


Còn vụ Quảng Ngãi sao rồi anh ? Chỗ ông bí thơ đó ... :d :p :cf
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 11/11/2013, 18:16:07
co dư hú em nha anh Trung

ok !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Còn vụ Quảng Ngãi sao rồi anh ? Chỗ ông bí thơ đó ... :d :p :cf

Quên mất tiêu rồi !!!
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 16/11/2013, 07:45:28
(http://farm8.staticflickr.com/7312/10878362314_df0138fbb8_z.jpg)

(http://farm8.staticflickr.com/7305/10878547353_1f7da017b4_z.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 16/11/2013, 07:47:49
(http://farm8.staticflickr.com/7413/10878559903_d957ce311d_z.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8552/8698073794_3b496c042c_c.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8131/8696950843_e4f4259767_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 19/11/2013, 09:18:02
(http://farm3.staticflickr.com/2832/9539016542_baae4d03ee_z.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: Khung long vào 19/11/2013, 09:25:48
Quyển Việt nam sử lược đóng cũng OK, chỉ có điều em thấy hầu như không quyển nào để tên tác giả (ở đây là TT Kim) ở phần dưới của gáy, mà ở cuối đó là tên nhà in, nhà xuất bản anh ạ, kiểu này bố trí như sau : tên tác giả ở trên cùng, ở giữa là tên sách, ở cuối là tên nhà in mới hợp lý anh ạ
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 19/11/2013, 10:46:16
 =D> =D> =D> =D> :h :h :h :h :h :h :cf :cf :cf :cf :cf

Quyển Việt nam sử lược đóng cũng OK, chỉ có điều em thấy hầu như không quyển nào để tên tác giả (ở đây là TT Kim) ở phần dưới của gáy, mà ở cuối đó là tên nhà in, nhà xuất bản anh ạ, kiểu này bố trí như sau : tên tác giả ở trên cùng, ở giữa là tên sách, ở cuối là tên nhà in mới hợp lý anh ạ
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 21/11/2013, 07:34:27
(http://farm3.staticflickr.com/2870/10970886393_75d9c8aba9_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 21/11/2013, 07:37:54
(http://farm4.staticflickr.com/3730/10970837414_1bd4dda1eb_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 21/11/2013, 09:00:44
(http://farm8.staticflickr.com/7413/10971618764_77e0916d77_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 21/11/2013, 09:01:51
(http://farm8.staticflickr.com/7405/10971462186_7a4f140005_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 21/11/2013, 09:03:18
(http://farm4.staticflickr.com/3756/10971424815_064da412df_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 21/11/2013, 09:03:55
(http://farm6.staticflickr.com/5504/10971397065_1fccc2d71d_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 21/11/2013, 09:04:30
(http://farm4.staticflickr.com/3785/10971454755_c8293b05b2_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 23/11/2013, 18:52:19
(http://farm4.staticflickr.com/3752/11008675285_38356e7663_c.jpg)

(http://farm6.staticflickr.com/5502/11008841894_bb4066fd0d_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vohuunghi555 vào 23/11/2013, 19:11:22
Bác cho xem ruột và mục lục từ điển từ nguyên việt nam - Lê Trung Hoa và giá nhiêu vậy? Cảm ơn Bác!
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 23/11/2013, 19:30:35
Bác cho xem ruột và mục lục từ điển từ nguyên việt nam - Lê Trung Hoa và giá nhiêu vậy? Cảm ơn Bác!

Cảm ơn bạn đã ghé chơi  :cf :cf :cf :cf
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 23/11/2013, 19:31:43
(http://farm8.staticflickr.com/7353/11008902224_ffafb55575_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 28/11/2013, 09:50:13
Sách mới về !!!1

(http://viensuhoc.vass.gov.vn/noidung/sachmoi/PublishingImages/img979.jpg)
Việt Nam 1946 - Chiến tranh bắt đầu như thế nào ? Đó chính là cuốn sách mới nhất của TS. Stein Tønnesson được Đại sứ quán Hoàng gia Na Uy tổ chức cuối tháng 11 vừa qua. TS. Tønnesson là nhà sử học người Na Uy tập trung nghiên cứu về Đông Á. Ông là tác giả cuốn “Cách mạng Việt Nam năm 1945: Roosevelt, Hồ Chí Minh và de Gaulle với bối cảnh thế giới đang trong chiến tranh” và nhiều cuốn sách khác.
 Theo nhà xuất bản Đại học California – chịu trách nhiệm xuất bản cuốn sách “Việt Nam năm 1946: Chiến tranh bắt đầu như thế nào", TS. Tønnesson đã “gỡ rối mớ bòng bong các sự kiện, các hoạt động và những suy tính đã dẫn đến ba mươi năm chiến tranh ở Đông Dương…Dẫn chúng ta từ các văn phòng của các nhà hoạch định chính sách ở Paris đến khu vực bến cảng Hải Phòng và các đường phố Hà Nội, cuốn sách “Việt Nam năm 1946: Chiến tranh bắt đầu như thế nào” là bản báo cáo sống động nhất cho đến nay về hàng loạt các sự kiến đã khiến cho Việt Nam trở thành chiến trường ác liệt nhất của thế giới trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.”

 

Dựa trên các nghiên cứu lưu trữ phong phú đã tiến hành trong gần ba thập kỷ, cuốn sách mới nhất Ts. Stein Tønnesson “Việt Nam năm 1946: Chiến tranh đã bắt đầu như thế nào” kể lại câu chuyện làm thế nào mà một số người đã phát động cuộc chiến tranh dẫn đến bi kịch của hàng triệu người.

 

Ts. Stein Tønnesson là một trọng những nhà sử học đầu tiên được lục lọi vào hàng đống tài liệu mật về tình báo, quân sự, chính trị trước đây của Pháp, Anh, Mỹ. Trong cuốn sách mới ra mắt – một cuốn sách ấn tượng về lịch sử Việt Nam hiện đại, Ts. Tønnesson thách thức một số quan điểm hiện nay về thời kỳ lịch sử này.

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong số các nhân vật phỏng vấn của cuốn sách; kết thúc cuốn sách là những hồi tưởng của Tướng Giáp về việc không thể tránh khỏi một cuộc chiến tranh.

 

Nhiều học giả trên thế giới và cả Việt Nam đã đánh giá cao cuốn sách. Có thể kể đến Martin Thomas, tác giả cuốn ”Các đế chế Tình báo” với ý kiến cho rằng: ”Việt Nam năm 1946” là bản tường trình đặc sắc về những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh thứ nhất ở Việt Nam. Trong khi đó, Marilyn Young, tác giả cuốn ”Các cuộc chiến tranh ở Việt Nam 1945-1990” thì nhìn nhận: Cuốn sách đã trả lời cho câu hỏi nền tảng nhất về cuộc chiến tranh thứ nhất ở Việt Nam trong thế kỷ XX, cuộc chiến chống lại người Pháp: cuộc chiến đó đã xảy ra như thế nào?”

Theo: http://viensuhoc.vass.gov.vn/noidung/sachmoi/Lists/sachmoi/View_Detail.aspx?ItemID=138
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 02/12/2013, 08:30:55
(http://farm4.staticflickr.com/3725/11163533386_0784c437cb_c.jpg)

(http://farm4.staticflickr.com/3832/11163550986_d3fdda2d0e_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 02/12/2013, 12:10:21
Gởi tấm hình coi chơi  :d

(http://nhacsingocson.com/web/sites/default/files/chan_dung_nghe_si/son-nam-5.jpg?1296291257)

(http://farm6.staticflickr.com/5539/11163865566_608c3d28ae.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vanhoacoxua vào 02/12/2013, 12:38:38
Bác có thể cho em xin cái giá vài cuốn vô hòm thư được ko ạ?
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 02/12/2013, 12:42:32
Bác có thể cho em xin cái giá vài cuốn vô hòm thư được ko ạ?
He he !!! Đây là bộ sưu tập của mình bạn vanhoacoxua  :d
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 02/12/2013, 13:12:29
(http://farm3.staticflickr.com/2877/11163607446_60af896838_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 02/12/2013, 13:15:24
(http://farm4.staticflickr.com/3818/11042099075_29c81d8cb4_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: Dongnat vào 02/12/2013, 13:33:49
(http://farm6.staticflickr.com/5539/11163865566_608c3d28ae.jpg)
Tấm hình "Văn minh miệt vườn" này độc thiệt. Cám ơn VLS đã cho xem.
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: Harrypham1986 vào 02/12/2013, 13:53:06
He he !!! Đây là bộ sưu tập của mình bạn vanhoacoxua  :d

Hay nói đúng hơn là sachxua.net chứ hổng phải phomuaban.com ... :d :p
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 08/12/2013, 11:26:08
ÔN LẠI NIỀM XƯA !!! NHỮNG HÌNH ẢNH ĐỜI THƯỜNG VẪN CÒN ĐỌNG MÃI TRONG KÝ ỨC......!!!......

Đầu tiên là Cạp huynh !!!! Ấn tượng ngay từ đầu gặp gỡ và cũng là hình tượng Nhà văn MĐH từ bấy lâu tôi hằng mong ước được gặp mặt....dung dị làm sao !!!!....

(http://farm8.staticflickr.com/7329/8942054945_a967d5afb1_c.jpg)

(http://farm4.staticflickr.com/3746/8942057675_5366544b75_c.jpg)

(http://farm9.staticflickr.com/8263/8942676936_99d20ca16e_c.jpg)

Và đây là tàng kinh các của Cạp huynh....mời bà con xem qua....xin đừng có la !!!!

(http://farm9.staticflickr.com/8116/8942754094_438b6192aa_c.jpg)

(http://farm6.staticflickr.com/5446/8942042635_166b6f4bd9_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 08/12/2013, 11:32:30
Tiếp .....Anh Hào ......!!!!

(http://farm3.staticflickr.com/2880/8942736914_7c23e84f4d_c.jpg)

(http://farm6.staticflickr.com/5458/8942738176_527c0f3a44_c.jpg)

Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 14/12/2013, 11:33:25
(http://farm6.staticflickr.com/5488/11362288414_5b41e62489_c.jpg)

(http://farm6.staticflickr.com/5550/11362360046_3e5ee22ea2_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 14/12/2013, 11:36:53
(http://farm4.staticflickr.com/3712/11362268364_91f69a677d_c.jpg)

(http://farm3.staticflickr.com/2848/11362383725_c4dbae28cc_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: luulyvo vào 14/12/2013, 11:56:43
ngon quá, nhiều sách hay, hay nữa là có thủ bút của tác giả tặng! Chúc mừng anh đã sở hữu được nhiều tư liệu thú vị :d
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 14/12/2013, 15:01:10
ngon quá, nhiều sách hay, hay nữa là có thủ bút của tác giả tặng! Chúc mừng anh đã sở hữu được nhiều tư liệu thú vị :d


Cảm ơn Luuly vo !!!
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 15/12/2013, 08:05:35
(http://farm8.staticflickr.com/7390/11376410715_b5b5f89573_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 15/12/2013, 08:06:02
(http://farm6.staticflickr.com/5538/11376424245_e4f4f65ea8_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 15/12/2013, 08:06:30
(http://farm8.staticflickr.com/7417/11376438735_a966716931_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 23/12/2013, 15:33:30
(http://farm6.staticflickr.com/5523/11511317765_85364d0cd1_c.jpg)

(http://farm4.staticflickr.com/3753/11511252625_0c9f47bddc_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 23/12/2013, 17:41:59
Niềm vui bên căn nhà tình thương được nhà tài trợ bàn giao  :d =D> =D> =D> =D> =D>

(http://farm6.staticflickr.com/5515/11512675455_900f2e5282_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 23/12/2013, 19:48:05
Khu phố cổ Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính

(http://www.nxbctqg.org.vn/images/khu%20pho%20co%20HN.JPG)

Cuốn sách Khu phố cổ Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính giúp bạn đọc có cái nhìn sâu sắc hơn về khu phổ cổ Hà Nội, thường được gọi là “Hà Nội 36 phố phường” được hình thành từ đầu thế kỷ XV. Đặc điểm chung của các phố cổ Hà Nội là đều bắt đầu bằng từ “Hàng”, tiếp đó là một từ chỉ nghề nghiệp nào đó như: Hàng Đào, Hàng Mã, Hàng Thiếc, Hàng Da... Khác với các phố cổ trên thế giới, phố cổ Hà Nội hiện nay là nơi diễn ra đồng thời nhiều hoạt động của đời sống xã hội như là địa bàn sinh sống, nơi buôn bán, sản xuất, tổ chức lễ hội, vui chơi, giải trí...

Phố cổ Hà Nội chiếm vị trí quan trọng trong lịch sử phát triển của Thủ đô và trở thành niềm tự hào trong lòng mỗi người dân cả nước vì trong lòng khu phố cổ Hà Nội đã và đang chứa đựng một hệ thống giá trị di sản quý giá về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc... Thông qua cuốn sách, bạn đọc dễ hình dung diện mạo khu phố cổ Hà Nội xưa và nay, qua đó càng thêm yêu Hà Nội, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần của Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 23/12/2013, 19:49:38
Văn hóa Khmer Nam Bộ - Nét đẹp trong bản sắc văn hóa Việt Nam

(http://www.nxbctqg.org.vn/images/images/B%C3%A1ch%20khoa.jpg/van%20hoa%20khmer.jpg)

Cuốn sách giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của người Khmer Nam Bộ (gồm cả văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần) nhằm phát huy những nét đẹp, những mặt tích cực, những tiềm năng, thế mạnh của dân tộc Khmer trong sự phát triển chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Ngoài phần Phụ lục, cuốn sách gồm 6 phần chính:

-         Phần thứ nhất: Một số nét khái quát về người Khmer Nam Bộ

-         Phần thứ hai: Tôn giáo - Tín ngưỡng

-         Phần thứ ba: Lễ hội

-         Phần thứ tư: Văn hóa nghệ thuật

-         Phần thứ năm: Phong tục - Tập quán

-         Phần thứ sáu: Ngành, nghề truyền thống

Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 23/12/2013, 19:52:52
Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam từ thời kỳ dựng nước đến đầu thế kỷ XX

(http://www.nxbctqg.org.vn/images/lich%20su%20tu%20tuog%20triet%20hoc.jpg)

Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống và khái quát quá trình hình thành, phát triển và nội dung của tư tưởng triết học Việt Nam trên các mặt: bản thể luận, nhận thức luận, nhân sinh quan, chính trị - xã hội và đạo đức luân lý, qua các giai đoạn, qua các thiền phái và qua từng nhà tư tưởng. Từ đó, làm nổi bật lên triết lý về đạo làm người, khẳng định vai trò chủ thể của con người Việt Nam trước tự nhiên, xã hội, trước tiến trình lịch sử và cuộc sống của chính mình. Đó là tinh thần và ý chí độc lập dân tộc, là lòng yêu nước nồng nàn, là tinh thần đoàn kết; là ý chí kiên cường và lòng dũng cảm; là đức tính cần cù, sáng tạo; là lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình… đã tạo nên bản sắc, cốt cách tinh thần của con người Việt Nam.

Nội dung kết cấu cuốn sách gồm 5 chương:

-  Chương I: Khái quát lịch sử, kinh tế, xã hội và tư tưởng của người Việt thời kỳ dựng nước

-  Chương II: Tư tưởng triết học Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc

-  Chương III: Tư tưởng triết học Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV

-  Chương IV: Tư tưởng triết học Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX

-  Chương V: Tư tưởng triết học Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 25/12/2013, 15:53:14
(http://farm8.staticflickr.com/7311/11544278344_9ef1fd575d_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 25/12/2013, 15:55:06
(http://farm3.staticflickr.com/2869/11544468124_b34eb8d91f_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: nguyenhoangduong vào 31/12/2013, 08:31:23
(http://farm3.staticflickr.com/2869/11544468124_b34eb8d91f_c.jpg)
"Cuốn "Tổ chức bộ máy các cơ quan trong chính quyền thuộc địa ở Việt Nam qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1862 - 1945) " là một công trình rất có ích và cần thết cho giới nghiên cứu lịch sử cận - hiện đại Việt Nam. Nội dung sách đã giới thiệu một cách có hệ thống mà cũng đầy đủ nhất từ trước đến nay các tài liệu và tư liệu lưu trữ từ năm 1862 đến năm 1945, nói một cách cụ thể là từ khi thực dân Pháp đã chiếm được ba tỉnh miền Đông Nam Kì đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, cắm mốc cáo chung cho chế độ thuộc địa của Pháp trên đất nước Việt Nam. Qua nội dung công trình này, người nghiên cứu bộ máy cai trị mà thực dân Pháp áp đặt trên đầu, trên cổ nhân dân ta trên 80 năm dài đã có những tài liệu và tư liệu lưu trữ gốc, đầu tay có thể tin cậy.
Công trình nghiên cứu này còn giúp cho chúng ta ngày nay hiểu về cơ cấu tổ chức nhà nước và nguyên tắc vận hành của nó trong tiến trình lịch sử dân tộc, để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết cho nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và việc cải cách hành chính hiện nay. Các thành viên Ban biên tập công trình không bình luận lịch sử mà chỉ trình bày thực trạng lịch sử để bạn đọc có tư lệu phong phú để rồi tự mình xét đoán, nhận định, phê phán, chủ động khắc phục những mặt tiêu cực, tự giác phát huy những mặt tích cực, trên cơ sở đó tìm hiểu đúng đắn cơ sở lịch sử xã hội Việt Nam trong thời kỳ thực dân Pháp thống trị.".

*Chân thành cảm ơn cậu em vì đã giới thiệu cho anh cuốn sách này ... :h :cf
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 31/12/2013, 19:48:57
*Chân thành cảm ơn cậu em vì đã giới thiệu cho anh cuốn sách này ... :h :cf

Chúc anh có thêm nhiều niềm vui !!! Và, em cảm ơn anh rất nhiều về món quà rất quý này !!!!

(http://farm3.staticflickr.com/2823/11667083303_ac9ed67f23_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 31/12/2013, 19:51:27
Được Harry trợ giúp nên mình mới tìm được quyển này !!! Cảm ơn Harry nhiều nghen  :h :h :h :h :h :h

(http://farm6.staticflickr.com/5535/11667065603_b1beaee3d3_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: Harrypham1986 vào 31/12/2013, 19:52:24
Được Harry trợ giúp nên mình mới tìm được quyển này !!! Cảm ơn Harry nhiều nghen  :h :h :h :h :h :h

(http://farm6.staticflickr.com/5535/11667065603_b1beaee3d3_c.jpg)

:cf :cf :cf :cf :cf  =D>  =D>  =D>  =D>  =D>
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 31/12/2013, 19:55:09
Món quà đầy ý nghĩa đầu năm mới của bạn Nguyenduonghieu vừa về đến nơi !!! Cảm ơn cậu rất nhiều  :h :h :h

(http://farm4.staticflickr.com/3688/11667114214_bb1969a6d9_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 31/12/2013, 19:58:26
1 gốc + 1 phô = 2 nghĩa tình tràn đầy  :h :h :h :h :h :h :h :h :h

(http://farm8.staticflickr.com/7394/11666977193_d4532c312a_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: Harrypham1986 vào 31/12/2013, 19:59:49
1 gốc + 1 phô = 2 nghĩa tình tràn đầy  :h :h :h :h :h :h :h :h :h

(http://farm8.staticflickr.com/7394/11666977193_d4532c312a_c.jpg)

@ anh nguyenhoangduong : thì ra là ông này có dư 1 bản pho y như thiệt luôn ... :d :p
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 01/01/2014, 07:06:09
Ngày đầu năm, xin góp thêm nụ cười  :d :d :d :d :cf :cf :cf :cf :cf :cf :cf :cf :cf

(http://farm4.staticflickr.com/3770/11677037745_d7b4355799_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 09/02/2014, 08:13:25
TIẾNG SÀI GÒN của HUỲNH CÔNG TÍN

Tiếng Sài Gòn khác tiếng Hà Nội và các vùng khác ra sao? Và vì sao nó khác như vậy? Nghe với nhau trong cuộc sống hằng ngày, mỗi người dễ có cách trả lời theo cảm nhận riêng. Nhưng nếu cố gắng đọc xong cuốn sách dày 308 trang Tiếng Sài Gòn của TS Huỳnh Công Tín (NXB Chính trị Quốc gia - tháng 11.2013), ta sẽ hiểu công sức mà tác giả dành cho câu chuyện này dường như là nương theo lời một ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy:Tiếng nước tôi, bốn ngàn năm ròng rã buồn vui.

(http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/Dyq46ni79qxcfBSsVc.org--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTQ1MA--/http://media.zenfs.com/vi-VN/News/thanhnien.com.vn/sach-20131126-084517-026.jpg)

Sách gồm 5 chương: Vùng đất và con người Sài Gòn; Hệ thống ngữ âm tiếng Sài Gòn; Tiếng Sài Gòn so với các phương ngữ khác; Vấn đề định vị và vai trò của tiếng Sài Gòn trong hệ thống tiếng Việt và Kết luận.

Chỉ riêng việc giải thích tên gọi Sài Gòn khi mở đầu chương 1, tác giả đã cất công tìm tòi từ 7 nguồn tài liệu dài theo dòng lịch sử Nam tiến của tiền nhân để viết được hơn 10 trang. Rồi ông chốt lại như vầy: Các giả thuyết trên đều cố gắng lý giải tên gọi Sài Gòn bằng cơ sở của sự biến âm trong ngôn ngữ, nhưng không đưa ra những cơ sở lập luận đủ thuyết phục người đọc. Có điều, một ý tưởng chung được thừa nhận: địa danh Sài Gòn, dù là cách đọc trại âm của một hay nhiều ngôn ngữ nào đó (Khmer, Chăm hay một ngôn ngữ họ hàng…) đều cũng là cách phát âm của những cư dân Việt Nam đầu tiên đến khai phá vùng đất này.

Tiếp đó, trong phần Lược sử Sài Gòn, có một đoạn văn như vọng lên tiếng nói của thời gian: Thời kỳ cư dân Việt đến khai khẩn đất hoang lập ra những làng người Việt đầu tiên trên đất Nam bộ được tính từ năm 1620, khi Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên gả con gái là công chúa Ngọc Vạn cho quốc vương Chân Lạp Chey-Chesda làm hoàng hậu của vương triều Chân Lạp. Dưới sự bảo trợ của bà hoàng hậu này, cư dân Việt từ vùng Thuận - Quảng vào sinh sống làm ăn ở lưu vực sông Đồng Nai ngày càng đông lên.

Đi vào phân tích hệ thống ngữ âm của tiếng Sài Gòn, tác giả đã mổ xẻ tỉ mỉ từ cấu trúc của âm tiết đến các thành phần của âm tiết như thanh điệu, thủy âm, âm điệu, chính âm, chung âm... Trong chương này, tác giả có nhận định: Tiếng Sài Gòn là một bộ phận của tiếng Việt. Nó chia sẻ với tiếng Việt toàn dân những thuộc tính ngữ âm chung, làm cho nó được sử dụng có hiệu quả khi giao tiếp với cư dân các địa phương khác, đủ để người Việt ở các địa phương này nhận diện nó là một thứ tiếng mẹ đẻ của mình; nhưng đồng thời cũng cho họ nhận thấy có những đặc trưng ngữ âm và từ vựng không thấy có trong tiếng của họ.

Ở nội dung so sánh tiếng Sài Gòn với các phương ngữ khác cũng như chuyện xác định vai trò của tiếng Sài Gòn trong hệ thống tiếng Việt, tuy vẫn có cả trăm trang thuần kỹ thuật về phương ngữ học, nhưng ráng đọc, ta sẽ có được một kiến thức nền về những chuyện này. Và ta có thể chia sẻ với nhận xét của nhà nghiên cứu ngôn ngữ Hoàng Thị Châu mà tác giả trích dẫn: Nhân dân dựa vào thanh điệu để nhận ra phương ngữ, do đó mà gọi là “giọng Bắc”, “giọng Nam”, “giọng miền Trung”. Tiếng Việt có ba vùng thanh điệu mà về âm hưởng có thể phân biệt được ngay khi mới thoáng nghe. Và đây là khái quát của chính tác giả: Xét về nhiều bình diện, tiếng Sài Gòn được nhìn nhận là phương ngữ trung tâm (bán phương ngữ) của vùng đồng bằng Nam bộ.

Tới đây, mời bạn thử đọc to lên và tự mình lắng nghe giọng điệu riêng của đoạn văn này: Tôi đứng núp sau lùm bông phướn, tay cầm chắc ngọn roi tre, vững lòng chờ. Hễ bóng đen nào lao tới nạp mình là tôi khệnh cho một cây, lập kỳ công bất hủ!. Đây là văn trích từ tác phẩm Đồng Quê của nhà văn Phi Vân, một trong những đoạn văn rặt “tiếng Sài Gòn” mà TS Huỳnh Công Tín chọn để khảo sát khi viết tác phẩm này.
     

  Huỳnh Kim(http://vn.news.yahoo.com/nghe-ti%E1%BA%BFng-s%C3%A0i-g%C3%B2n-084520478.html)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: hoaico vào 09/02/2014, 10:45:20
Các bạn có thể phân biệt giọng ba miền đại khái thế này:

Người Bắc phát âm lẫn lộn nhóm phụ âm đầu:

Tr- / Ch- / Gi- /
Trưa / chưa
Trời / giời

D- / Gi-
dáng / giáng
dám / giám

N- / L-
nao / lao

S- / TH-
sỏi / thỏi

Câu mẫu của Lm Lê Văn Lý dẫn trong Sơ Thảo Ngữ Pháp VN:
"Sưa ông, tong nàng tôi, có mình tôi nà lói thỏi hơn cả."
(Thưa ông, trong làng tôi có mình tôi là nói sỏi hơn cả.)

Người Trung phát âm lẫn lộn nguyên âm và dấu.

Về nguyên âm, thí dụ một bà chửi chồng:
Eng thì chẳng cho eng, mẹc thì chẳng cho mẹc, túi thì néc như chó néc!
(Ăn thì chẳng cho ăn, mặc thì chẳng cho mặc, tối thì nắc như chó nắc.)

Về dấu thì thấy rõ nhất. Như câu của Nguyễn Công Trứ "Tri túc tiện túc, đãi túc, hà thời túc" (Biết đủ thì đủ liền, đợi đủ biết bao giờ đủ được) mấy chữ ĐỦ cứ đọc ra dấu huyền hay dấu nặng. hihihi

Người Nam phát âm lẫn lộn hỏi ngã và phụ âm cuối

muốn / muống
sẽ / sẻ
Cũng lẫn lộn phụ âm đầu
dỗ / giỗ / vỗ
trời / chời
rô / gô
bắt cá gô bỏ chong gổ nó chạy gồ gồ / bắt cá rô bỏ trong rổ nó chạy rồ rồ

Nhưng căn cứ giọng nói để truy gốc gác cũng khó. Hồi đi học tôi quen một bạn, trong lớp thì nói rặt giọng Nam, về nhà thì nói rặt giọng Huế.

Không chỉ khác biệt giọng nói, mà dân ba miền còn khác nhau cách dùng từ. Một cô bạn người Huế hay dùng từ "ốt dột" (mắc cỡ) mỗi khi tôi ghẹo.

Ông Nguyễn Q. Thắng (Nguyễn Quyết Thắng) người Quảng Nam, viết tếu trong cuốn mấy Vấn Đề Học Thuật VN của ông:

"Tại một phòng cấp cứu ở bệnh viện tại Huế, hôm đó có một ca nhận bệnh, hiện diện một số bệnh nhân: Hà Nôi, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
Một bệnh nhân vào, bác sĩ (người Hà Nội) hỏi:
- Ốm gì thế?
- Dạ! Mập chứ ốm o chi mô!
- Thế đau gì?
- Dạ! Ô chu choa, xây bồ bồ quá!
Cả phòng không ai hiểu! Trong khi đó có bệnh nhân Quảng Ngãi giải thích:
- Thôi trẻ ơi. Chóng mẹt thì kêu chóng mẹt cho rồi! (Thôi anh bạn ơi. Chóng mặt thì bảo chóng mặt cho rồi)
Mọi người vẫn không hiểu, trừ hai anh Quảng Nam, Quảng Ngãi.
Anh bệnh nhân người Huế than:
- Ngùy quạ.
Bác sĩ liền chích thuốc cấp cứu (vì tưởng nguy quá).
Thật ra là: lạ quá, hiểu không nổi, kỳ cục quá."

Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: nduonghieu vào 09/02/2014, 10:49:17
"Cuốn "Tổ chức bộ máy các cơ quan trong chính quyền thuộc địa ở Việt Nam qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1862 - 1945) " là một công trình rất có ích và cần thết cho giới nghiên cứu lịch sử cận - hiện đại Việt Nam. Nội dung sách đã giới thiệu một cách có hệ thống mà cũng đầy đủ nhất từ trước đến nay các tài liệu và tư liệu lưu trữ từ năm 1862 đến năm 1945, nói một cách cụ thể là từ khi thực dân Pháp đã chiếm được ba tỉnh miền Đông Nam Kì đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, cắm mốc cáo chung cho chế độ thuộc địa của Pháp trên đất nước Việt Nam. Qua nội dung công trình này, người nghiên cứu bộ máy cai trị mà thực dân Pháp áp đặt trên đầu, trên cổ nhân dân ta trên 80 năm dài đã có những tài liệu và tư liệu lưu trữ gốc, đầu tay có thể tin cậy.
Công trình nghiên cứu này còn giúp cho chúng ta ngày nay hiểu về cơ cấu tổ chức nhà nước và nguyên tắc vận hành của nó trong tiến trình lịch sử dân tộc, để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết cho nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và việc cải cách hành chính hiện nay. Các thành viên Ban biên tập công trình không bình luận lịch sử mà chỉ trình bày thực trạng lịch sử để bạn đọc có tư lệu phong phú để rồi tự mình xét đoán, nhận định, phê phán, chủ động khắc phục những mặt tiêu cực, tự giác phát huy những mặt tích cực, trên cơ sở đó tìm hiểu đúng đắn cơ sở lịch sử xã hội Việt Nam trong thời kỳ thực dân Pháp thống trị.".

*Chân thành cảm ơn cậu em vì đã giới thiệu cho anh cuốn sách này ... :h :cf

@anh Dương, anh VLS: ối, kiếm ở đâu được hả các anh? help me!
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: Harrypham1986 vào 09/02/2014, 14:02:46
@anh Dương, anh VLS: ối, kiếm ở đâu được hả các anh? help me!

Hết hàng rồi bác ơi ... :d :p
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: nguyenhoangduong vào 11/02/2014, 11:20:55
@anh Dương, anh VLS: ối, kiếm ở đâu được hả các anh? help me!
:h :cf
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: nguyenhoangduong vào 11/02/2014, 11:33:13
@anh Dương, anh VLS: ối, kiếm ở đâu được hả các anh? help me!
Hết hàng rồi bác ơi ... :d :p
@ HR: Tiếng kêu " ... ối,... help me!" vang vọng thấu trời ... nên ...
@ Nduonghieu:
 Anh đã đặt cho cậu cuốn "Tổ chức bộ máy các cơ quan trong chính quyền thuộc địa ở Việt Nam qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1862 - 1945)". Khi nào nhận được sách thì sẽ báo tin cho cậu ngay.
- A ... mà lần sau khi cần la " ... ối,... help me!" thì nhớ gọi thêm ĐT nhé, vì nếu không có "người chỉ điểm" thì anh đâu có biết. Với lại khi được nghe tiếng " ... ối,... help me!" trong ĐT thì chắc "đã" lắm ... Hihihi ...  :d :cf
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: luulyvo vào 11/02/2014, 11:38:46
 

@ HR: Tiếng kêu " ... ối,... help me!" vang vọng thấu trời ... nên ...
@ Nduonghieu:
 Anh đã đặt cho cậu cuốn "Tổ chức bộ máy các cơ quan trong chính quyền thuộc địa ở Việt Nam qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1862 - 1945)". Khi nào nhận được sách thì sẽ báo tin cho cậu ngay.
- A ... mà lần sau khi cần la " ... ối,... help me!" thì nhớ gọi thêm ĐT nhé, vì nếu không có "người chỉ điểm" thì anh đâu có biết. Với lại khi được nghe tiếng " ... ối,... help me!" trong ĐT thì chắc "đã" lắm ... Hihihi ...  :d :cf

lâu lâu thấy đại ca vào phán vài câu, "độc" hết chỗ nói hehe. :p
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: nguyenhoangduong vào 11/02/2014, 11:55:22
lâu lâu thấy đại ca vào phán vài câu, "độc" hết chỗ nói hehe. :p
Cậu cũng có phần đấy. Chờ anh chuyển cuốn "ĐVQT" ra cho cậu nhé.
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 11/02/2014, 13:27:16
Cậu cũng có phần đấy. Chờ anh chuyển cuốn "ĐVQT" ra cho cậu nhé.

Đã có em trai ngoài Huế, nhờ anh tìm giúp: Thông báo Hán Nam 2010-2011
Có chưa anh HD, đặng anh em ngoài ấy mừng kia !!!!.....
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: nguyenhoangduong vào 11/02/2014, 13:32:32
Đã có em trai ngoài Huế, nhờ anh tìm giúp: Thông báo Hán Nam  2010-2011
Có chưa anh HD, đặng anh em ngoài ấy mừng kia !!!!.....
*Hán (ờ) phía Bắc chứ không phải "Hán Nam", hay là ...  :d
*Đã nghe ai nói gì đâu, mới alô với hắn mà quên mất. Đến trưa nay thì ở "Hà Nội" vẫn còn.
**
Vừa liên lạc lại với hắn. Chờ ...
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: Harrypham1986 vào 11/02/2014, 18:21:41
 

@ HR: Tiếng kêu " ... ối,... help me!" vang vọng thấu trời ... nên ...
@ Nduonghieu:
 Anh đã đặt cho cậu cuốn "Tổ chức bộ máy các cơ quan trong chính quyền thuộc địa ở Việt Nam qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1862 - 1945)". Khi nào nhận được sách thì sẽ báo tin cho cậu ngay.
- A ... mà lần sau khi cần la " ... ối,... help me!" thì nhớ gọi thêm ĐT nhé, vì nếu không có "người chỉ điểm" thì anh đâu có biết. Với lại khi được nghe tiếng " ... ối,... help me!" trong ĐT thì chắc "đã" lắm ... Hihihi ...  :d :cf

Ai chỉ điểm vậy cà ? ... :d :p
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: nguyenhoangduong vào 13/02/2014, 12:43:15
Ai chỉ điểm vậy cà ? ... :d :p
Mấy "người chỉ điểm" thì hay có tật giật mình ... Chính hắn ...  :p :d
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: Harrypham1986 vào 13/02/2014, 12:55:43
Mấy "người chỉ điểm" thì hay có tật giật mình ... Chính hắn ...  :p :d

:d :p
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: Tieu Vy vào 17/02/2014, 10:09:24
Nhắc đến Miền Tây mà không nhắc đến Phật Thầy Tây An là một sai lầm lớn.
Sách mới ra lò... may mắn mình đã có, post lên chia sẻ với quý bạn
(http://i1124.photobucket.com/albums/l575/Tieuvy1990/IMG_0660_zps2d1dd2f2.jpg)
(http://i1124.photobucket.com/albums/l575/Tieuvy1990/IMG_0661_zps15b63796.jpg)
(http://i1124.photobucket.com/albums/l575/Tieuvy1990/IMG_0664_zps44fe0157.jpg)
(http://i1124.photobucket.com/albums/l575/Tieuvy1990/IMG_0662_zpsf3fa26d9.jpg)
(http://i1124.photobucket.com/albums/l575/Tieuvy1990/IMG_0663_zpseb93014c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: luulyvo vào 20/02/2014, 00:10:12
*Hán (ờ) phía Bắc chứ không phải "Hán Nam", hay là ...  :d
*Đã nghe ai nói gì đâu, mới alô với hắn mà quên mất. Đến trưa nay thì ở "Hà Nội" vẫn còn.
**
Vừa liên lạc lại với hắn. Chờ ...

ui chao, chừ em mới thấy. Mấy bữa nay cái mạng chập cheng nhà em (10 ngày) bị đơ đơ không vào được, thành ra cũng nhác xem các thứ. Anh hay anh VLS tìm cuốn Thông báo Hán Nôm 2010-2011 vậy?
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 26/06/2014, 09:39:54
Gợi lại kỷ niệm của tháng này năm xưa !!! Ai đây vậy kìa  ??? ??? ???

(http://farm6.staticflickr.com/5322/9034589014_bcdc41b754_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: do minh tien vào 26/06/2014, 09:43:08
Nhắc đến Miền Tây mà không nhắc đến Phật Thầy Tây An là một sai lầm lớn.
Sách mới ra lò... may mắn mình đã có, post lên chia sẻ với quý bạn
(http://i1124.photobucket.com/albums/l575/Tieuvy1990/IMG_0660_zps2d1dd2f2.jpg)
(http://i1124.photobucket.com/albums/l575/Tieuvy1990/IMG_0661_zps15b63796.jpg)
(http://i1124.photobucket.com/albums/l575/Tieuvy1990/IMG_0664_zps44fe0157.jpg)
(http://i1124.photobucket.com/albums/l575/Tieuvy1990/IMG_0662_zpsf3fa26d9.jpg)
(http://i1124.photobucket.com/albums/l575/Tieuvy1990/IMG_0663_zpseb93014c.jpg)
quyen này tim dc quyen thu hai ko anh?
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: nguyenhoangduong vào 26/06/2014, 12:30:20
Gợi lại kỷ niệm của tháng này năm xưa !!! Ai đây vậy kìa  ??? ??? ???
(http://farm6.staticflickr.com/5322/9034589014_bcdc41b754_c.jpg)
Vậy mà đã hơn 1 năm rồi ... :)
Nhớ ... và muốn đi lại một chuyến như vậy quá ... :-[
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: Harrypham1986 vào 26/06/2014, 16:19:04
Gợi lại kỷ niệm của tháng này năm xưa !!! Ai đây vậy kìa  ??? ??? ???

(http://farm6.staticflickr.com/5322/9034589014_bcdc41b754_c.jpg)

Cái này hình như là đưa thùng mì tơm đi cứu trợ bão lụt phải hem anh ?  :-X  :-[  :P
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 08/08/2014, 19:54:58
 :D
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 24/12/2014, 05:38:18
Sách của thầy tôi, ở miệt vườn Thới Hòa đã viết xong mấy tập nữa mà chưa có xiền xuất bản  :(
Bộ này trên 1000 trang.

(https://farm9.staticflickr.com/8620/16085694911_ac3d3b949a_c.jpg)

(https://farm9.staticflickr.com/8590/16085688091_1ee1650217_c.jpg)

(https://farm9.staticflickr.com/8636/16085681851_3d3bfc5a82_c.jpg)

(https://farm8.staticflickr.com/7558/15901524369_5a5c1c6b2b_b.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 24/12/2014, 05:40:42
Lịch sử triết học Trung Quốc cổ đại
Gần 1500 trang
Chưa xuất bản

(https://farm8.staticflickr.com/7500/16086818502_65ca63b6aa_b.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 24/12/2014, 05:42:09
Triết học Nguyễn Trãi
Hơn 300 trang
Chưa xuất bản
(https://farm8.staticflickr.com/7536/15900307410_2be99a43b6_b.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 24/12/2014, 05:43:07
Kinh Dịch
Dày khoảng 300 trang
Chưa xuất bản

(https://farm8.staticflickr.com/7492/15901826057_0de45d4d0b_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 01/01/2015, 08:49:03
Thư giản tý !!! Bàn và nhận nhà tình thương !!!

(https://farm6.staticflickr.com/5515/11512675455_900f2e5282_c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 12/03/2015, 21:20:25
Thật thú vị khi cầm trên tay quyển: “Di sản văn hóa Chăm” của bác Nguyễn Văn Kự vừa gởi tặng. Tôi lật từng trang giấy Couché bóng loáng, nặng trịt, từng hình ảnh di sản văn hóa Chăm hiện lên lung linh. Qua quyển sách, mình thật sự khâm phục về sự dày công sưu tầm, chọn lọc ra trong hơn 7000 bức ảnh được tích góp trong nhiều năm trời, để có được quyển sách này, mà tác giả mong muốn gởi đến bạn đọc gần xa.
Ngoài các bức ảnh chụp và mô tả về các di tích, mình thấy điểm rất đặc biệt là tác giả cung cấp cho bạn đọc nhiều bản vẽ các đền tháp cổ Chăm thật sắc sảo của Nhà khảo cổ học người Pháp Henri Parmentier(1871 – 1949). Các bản vẽ này sẽ là rất cần thiết cho những ai qua tâm đến nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc Chăm cổ xưa….
Mình xin ghi vài dòng cảm nhận bước đầu, sẽ còn nhiều điều rất hay và rất cần mọi người cùng nghiên cứu và khám phá trong thời gian tới. Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc. Xin cảm ơn bác Nguyễn Văn Kự đã tặng sách.

(https://scontent-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/p526x296/1797318_640746802696649_3990798205941528834_n.jpg?oh=8d566818f70b4013a92666559a7d83f9&oe=558C8370)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 26/04/2015, 20:29:43
(https://www.facebook.com/ajax/mercury/attachments/photo.php?fbid=660020940769235&mode=contain&width=176&height=176)

(https://www.facebook.com/ajax/mercury/attachments/photo.php?fbid=660021024102560&mode=contain&width=176&height=176)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: T.Lan vào 06/07/2016, 22:17:52
Sách mới về !!!1

(http://viensuhoc.vass.gov.vn/noidung/sachmoi/PublishingImages/img979.jpg)

b có kiếm được cuốn này nữa ko ạ?nếu được thì để e nha.
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 01/07/2017, 19:43:55
Atlas historique des six provinces du sud du Vietnam: du milieu du XIXe au début du XXe siècle
Philippe Langlet, Thánh Tâm Quách
Indes savantes, 2001 - 287 trang
(https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19642500_1862359254091177_5692240743789946343_n.jpg?oh=9851fc5d5a547eb45c0341eeb0ca186b&oe=59D6DD97)
TẬP BẢN ĐỒ 6 TỈNH NAM KỲ TỪ GIỮA THẾ KỶ XIX ĐẾN THẾ KỶ XX
Quyển sách trình bày lịch sử hành chính phủ, huyện, tổng của 6 tỉnh Nam Kỳ(Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên) từ năm 1836 đến 1909 bằng các bản vẽ mới theo đúng các bộ chính sử của An Nam và các tài liệu lưu trữ của thời kỳ chính quyền Pháp cai trị trên vùng đất Nam Kỳ.
Đây là lần đầu tiên, quyển sách cung cấp khá đầy đủ về địa lý, lịch sử hành chính của Nam Kỳ thời Nguyễn cũng như thời Pháp thuộc.
Nhữn anh chị thích tìm hiểu về Nam Kỳ mà không biết tiếng Pháp vẫn có thể sử dụng được, vì bên trong hơn 50 bản đồ được sắp xếp theo từng tỉnh và được ghi lại phần lớn là tiếng Việt.

(https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19554875_1862359244091178_7652343200008221108_n.jpg?oh=3f3e606aea4cfbfbbad0a37c7471b7ba&oe=59CDF50C)

(https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19601037_1862359257424510_8904179475014758665_n.jpg?oh=d746d4fa0b066c37c056e88cb101a9bf&oe=59C5E6D6)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 07/08/2017, 20:05:32
Việt Nam Khảo cổ tập san. Bộ tạp chí với tên gọi này do Bộ Quốc gia Giáo dục Sài Gòn xuất bản gồm 8 số(dày hơn 2000 trang) và được phát hành từ năm 1960 cho tới năm 1974.
(https://scontent.fvca1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33864887_2041270002866767_9080259165296787456_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFb-EWb2eKbe1wZJ_9UqAGVwN0L9x-eVLp_8SypiU-QtBKnNBkoeTlqeF438CB4izdOPkVdTQTMO0dENa_UGOwtVEZc-04lr6W7CqkgPwkFDg&oh=7148d0c026498af7bab9014af66ee4ca&oe=5BAE3684)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 15/12/2017, 13:15:11
Gia Long phục quốc: 4 quyển đóng chung 1 cuốn.
Gia Long tẩu quốc: 5 quyển đóng chung 1 cuốn

(https://scontent.fvca1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33902189_2041270436200057_4021505044636499968_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeH6AvTkjN7gOy0wkU9KuXQ2rZXT8yKvk6sCFbUo3iteN118T5ew--LY6nFsMdorOFiVMSmwRdwhtilURNtPjAxuPITRh2hW1e7U05Knq4sPdw&oh=c320714cbfd3e52726cce105df3e4d55&oe=5BB636A5)

Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 15/12/2017, 20:10:54
Gia Long phục quốc: 4 quyển đóng chung 1 cuốn.
Gia Long tẩu quốc: 5 quyển đóng chung 1 cuốn
(https://scontent.fvca1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33902189_2041270436200057_4021505044636499968_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeH6AvTkjN7gOy0wkU9KuXQ2rZXT8yKvk6sCFbUo3iteN118T5ew--LY6nFsMdorOFiVMSmwRdwhtilURNtPjAxuPITRh2hW1e7U05Knq4sPdw&oh=c320714cbfd3e52726cce105df3e4d55&oe=5BB636A5)

(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25158200_1945956889064746_5626643855019683343_n.jpg?oh=e23c16ddf90fe87ed2eab27b1be06bd3&oe=5AC7FB9A)

(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/24909699_1945956845731417_9209443380718773786_n.jpg?oh=5fc759d13e6c526e9a2aa182a71035a6&oe=5A8EC946)

(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/24909793_1945956949064740_3141634880115015404_n.jpg?oh=b687d7d7c57fceb35b352d3b2bfd6bd9&oe=5AC962F2)

(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25152145_1945956969064738_2922628463937152463_n.jpg?oh=4b3335ec37dda2743978aaa4a01a8428&oe=5A8BFA47)

(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/24991042_1945956985731403_6545702935803097129_n.jpg?oh=20765efa5e59b3873f5f513cebfd409b&oe=5ABD4066)

(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25152400_1945957015731400_6452079168675429978_n.jpg?oh=242d499588eeacd1520d9c817988826c&oe=5AD6D434)

(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/24993203_1945957062398062_6594884017817847478_n.jpg?oh=4af3aab56075cba5e67a27f5dc76efce&oe=5ACBE2E9)

(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25152016_1945957102398058_5146126361560080286_n.jpg?oh=e9eaa259cd1644d0ba56b1af1c7fa705&oe=5ABBAAC9)

(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/24991017_1945956592398109_590842509553104148_n.jpg?oh=6740433c43e489ce839b937f6889a7c3&oe=5ACE8242)

(https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/24991141_1945956125731489_1764018342215650081_n.jpg?oh=b9a7ac9139232a7ff95bc4ef3e8bfa97&oe=5AC75871)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 16/12/2017, 09:37:40
(https://scontent.fvca1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/22688651_1921453471515088_3249443899003086909_n.jpg?oh=68dfc9d9b078c5253a195775bb40d25a&oe=5AB84D11)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 03/01/2018, 20:27:53
(https://scontent.fvca1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26165370_1308197642618225_2302324851274949712_n.jpg?oh=87653d36cd24932a53049ee3b9b0ce6c&oe=5AF078AB)

(https://scontent.fvca1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26166505_1308197415951581_954738165858900630_n.jpg?oh=70d6ae92c3fb2cba07821864b6fe1416&oe=5AF74750)

(https://scontent.fvca1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26165472_1308197352618254_1419142877306338_n.jpg?oh=8d48e2c14e2e36ee027720fe3f8bcdc7&oe=5AF6028C)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 05/06/2018, 20:26:46
(https://scontent.fvca1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33594531_1445948682176453_6560921341912940544_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHQviHIEfmeyotgDydADbM2ZY5a3f0_SFIyzrsHjslS_vtsHiz_eqG2zSDAs_sJPqYDSDiWYt7yCteQqrCYlHmV1N0bW25Ca2UPG7sps_wcyQ&oh=0e456bcd5cbb0ddea91e3cd1d8426d1f&oe=5B7F1CB4)
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: lenhhoxung vào 10/07/2018, 08:49:51
Răng toàn sách fake, photo hết vậy?
Tiêu đề: Re: Bộ sưu tập của Tủ sách miệt vườn Vĩnh Long
Gửi bởi: vinhlongsach vào 10/07/2018, 17:41:50
Mấy cái trông giống pho to ấy toàn là bản thảo chưa xuất bản !!!