Diễn đàn sách xưa | Bảo tồn văn hóa Việt

ĐẶC SẢN => Thư mục tác gia Việt Nam bằng hình ảnh => C => Tác giả chủ đề:: mic27 vào 13/05/2010, 05:35:13

Tiêu đề: Chu Quang Trứ
Gửi bởi: mic27 vào 13/05/2010, 05:35:13
Tiểu sử: Bổ sung sau
Tiêu đề: Re: Chu Quang Trứ
Gửi bởi: mic27 vào 13/05/2010, 05:36:37
Tìm hiểu các nghề thủ công điêu khắc cổ truyền, Nxb Mỹ thuật, HN 2000, 200 tr.

(http://i377.photobucket.com/albums/oo214/catbui78/DSCF0005-26.jpg)
Tiêu đề: Re: Chu Quang Trứ
Gửi bởi: mic27 vào 13/05/2010, 05:46:07
Kiến trúc dân gian truyền thống Việt Nam, Nxb Mỹ thuật, HN 2003, 195 tr.

(http://i377.photobucket.com/albums/oo214/catbui78/DSCF0695.jpg)
Tiêu đề: Re: Chu Quang Trứ
Gửi bởi: mic27 vào 13/05/2010, 05:51:34
Văn hóa Việt Nam nhìn tữ mỹ thuật, 2 tập, Nxb Mỹ thuật, HN 2002.

(http://i377.photobucket.com/albums/oo214/catbui78/DSCF0698.jpg)

Tiêu đề: Re: Chu Quang Trứ
Gửi bởi: mic27 vào 31/05/2010, 22:09:40
Nghệ thuật chạm khắc cổ Việt Nam (qua các bản rập), Viện Nghệ thuật, Nxb Văn hoá, HN 1975, 100 tr.
Bản rập, giới thiệu, chú thích: Trần Lâm Biền và Chu Quang Trứ.

(http://i377.photobucket.com/albums/oo214/catbui78/DSCF0001-21.jpg)
Tiêu đề: Re: Chu Quang Trứ
Gửi bởi: NGUYENHOC vào 12/03/2012, 20:41:56
Mĩ thuật LÝ TRẦN- Mĩ thuật Phật giáo. Chu Quang Trứ. NXB Mĩ thuật 2001. Gần 750 trang.

(http://img192.imageshack.us/img192/1438/img0318yz.jpg)
Tiêu đề: Re: Chu Quang Trứ
Gửi bởi: NGUYENHOC vào 23/03/2012, 21:58:56
(http://img214.imageshack.us/img214/5756/img0363zq.jpg)
Tiêu đề: Re: Chu Quang Trứ
Gửi bởi: wind99 vào 25/03/2012, 08:06:00
- Văn Hóa Mỹ Thuật Huế (1998). Chu Quang Trứ (chủ biên). NXB Văn hóa thông tin
(http://nk7.upanh.com/b1.s13.d3/a30f6fd60151b9c600b3301235fd776b_42503717.vanhoamythuathue.jpg)
Tiêu đề: Re: Chu Quang Trứ
Gửi bởi: wind99 vào 05/04/2012, 12:02:49
Tranh Dân Gian Việt Nam (1984). Nguyễn Bá Vân - Chu Quang Trứ. NXB Văn hóa (chụp lại sách mượn thư viện :d)
(http://nk1.upanh.com/b5.s26.d1/2d11d1685e5ef8dda60a72b7a54fa5cb_43013951.tungtranhdangianvietnam1.jpg)