Diễn đàn sách xưa | Bảo tồn văn hóa Việt

NHÀ KHO => Câu chuyện cảnh giác => Tác giả chủ đề:: Mua về để đấy vào 07/05/2014, 11:25:54

Tiêu đề: Treo nick thành vien Hainus
Gửi bởi: Mua về để đấy vào 07/05/2014, 11:25:54
Hainus tung tin đồn thiếu căn cứ. Treo vô thời hạn.