Diễn đàn sách xưa | Bảo tồn văn hóa Việt

PHỐ SÁCH CŨ => Vựa ve chai => Chủ đề khác => Tác giả chủ đề:: wind99 vào 14/09/2017, 17:20:04

Tiêu đề: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D-Đóng topic
Gửi bởi: wind99 vào 14/09/2017, 17:20:04
Tang2. Thiền sư Trung Hoa. 3 tập. 200K huhata
(https://i.imgur.com/ckm48g0.jpg)
(https://i.imgur.com/Jq0PnrJ.jpg)
(https://i.imgur.com/14H8InV.jpg)
(https://i.imgur.com/rmhG2Wn.jpg)
(https://i.imgur.com/STplkLc.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 14/09/2017, 17:26:25
Tang2. Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Hà Tiên. 250k sachlungtung
Tang2. Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn: Khánh Hòa. 250k

(https://i.imgur.com/7PIzScB.jpg)
(https://i.imgur.com/NpaS8sr.jpg)
(https://i.imgur.com/vleGczZ.jpg)
(https://i.imgur.com/nUWFrgR.jpg)
(https://i.imgur.com/r0jj83m.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 14/09/2017, 17:34:05
Khoa. Thế giới 5000 năm. Bìa cứng, dày cộp và nặng. 200k
(https://i.imgur.com/651qZlY.jpg)
(https://i.imgur.com/amC8nMk.jpg)
(https://i.imgur.com/HNwXxst.jpg)
(https://i.imgur.com/YAH2z94.jpg)
(https://i.imgur.com/gm8276Y.jpg)
(https://i.imgur.com/6t1KMS2.jpg)
(https://i.imgur.com/BRR7AM8.jpg)
(https://i.imgur.com/do6WP19.jpg)
(https://i.imgur.com/vedx3WX.jpg)
(https://i.imgur.com/dCGTGWI.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: sachlungtung vào 14/09/2017, 18:09:45
Tang2. Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn. 2q=500k (mua lẻ thì 250K)
(https://i.imgur.com/7PIzScB.jpg)
(https://i.imgur.com/NpaS8sr.jpg)
(https://i.imgur.com/vleGczZ.jpg)
(https://i.imgur.com/nUWFrgR.jpg)
(https://i.imgur.com/r0jj83m.jpg)
cho mua cuốn nghiên cứu điạ bạ Hà Tiên
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 14/09/2017, 19:31:15
cho mua cuốn nghiên cứu điạ bạ Hà Tiên
Tks bác, nhận gạch

2q Lăng Minh Mạng (Anh-Pháp-Việt). 130k Canhongson, tks bác
(https://i.imgur.com/7eRyag3.jpg)
(https://i.imgur.com/KnqCqbu.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: huhata vào 14/09/2017, 20:45:03
Gom:
Tang2. Thiền sư Trung Hoa. 3 tập. 200K
(https://i.imgur.com/ckm48g0.jpg)
(https://i.imgur.com/Jq0PnrJ.jpg)
(https://i.imgur.com/14H8InV.jpg)
(https://i.imgur.com/rmhG2Wn.jpg)
(https://i.imgur.com/STplkLc.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 15/09/2017, 08:41:43
Gom:
Nhận gạch, tks bác

Khoa. 7 kỳ quan thế giới. Sách khổ to, 70k
Canhongson, tks bác
(https://i.imgur.com/JgkYrn5.jpg)
(https://i.imgur.com/sDvfp0S.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 15/09/2017, 08:48:30
Gaclung. Vietnam. 60k Muavededoc, tks
(https://i.imgur.com/P0faUfn.jpg)
(https://i.imgur.com/8yPerk9.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 15/09/2017, 12:59:08
Tks bác, nhận gạch

2q Lăng Minh Mạng (Anh-Pháp-Việt). 130k
(https://i.imgur.com/7eRyag3.jpg)
(https://i.imgur.com/KnqCqbu.jpg)
(https://i.imgur.com/R1KuGCP.jpg)
(https://i.imgur.com/iMZbZrf.jpg)
(https://i.imgur.com/cOAPr5R.jpg)

Xin lấy 2 cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 15/09/2017, 13:02:04
Nhận gạch, tks bác

Khoa. 7 kỳ quan thế giới. Sách khổ to, 70k
(https://i.imgur.com/JgkYrn5.jpg)
(https://i.imgur.com/sDvfp0S.jpg)
(https://i.imgur.com/JUypjw5.jpg)
(https://i.imgur.com/KpOR8QT.jpg)
(https://i.imgur.com/UX9o4Hd.jpg)
(https://i.imgur.com/1O4w4MW.jpg)

Xin lấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 15/09/2017, 14:40:49
Xin lấy cuốn này.
Xin lấy 2 cuốn này.
Tks bác, nhận gạch

Gaclung. 1Q84. Bản tiếng Anh. Dày cộp. 80kcanhongson, tks bác
(https://i.imgur.com/LDbclAY.jpg)
(https://i.imgur.com/X1wXT6s.jpg)
(https://i.imgur.com/CE0TqdI.jpg)
(https://i.imgur.com/k4iXRW2.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 15/09/2017, 14:45:45
Mua Gaclung Vietnam. 60k.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 15/09/2017, 15:30:49
Mua Gaclung Vietnam. 60k.
Tks bác, nhận gạch.

Gaclung. Tạ quang bửu nhà yêu nước cách mạng. 20k
(https://i.imgur.com/FfBhXCC.jpg)
(https://i.imgur.com/txWeUoL.jpg)


Gaclung. Bước thăng trầm của những nhân vật ở Trung Nam Hải. 60k
(https://i.imgur.com/G71BOmt.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 15/09/2017, 15:32:39
Gaclung. Chuyện cũ Hà Nội. Sách bị ố bẩn ở mép dưới như hình. 20k
(https://i.imgur.com/cyQapa5.jpg)
(https://i.imgur.com/43RGt3i.jpg)
(https://i.imgur.com/Vbgt3b0.jpg)


Gaclung. Tinh hoa Hà Nội. 30k
(https://i.imgur.com/kS6K6gH.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 15/09/2017, 15:33:48
Gaclung. Từ điển lễ tục Việt Nam. 80k
(https://i.imgur.com/ZvcizmZ.jpg)
(https://i.imgur.com/s8EOFK2.jpg)


Gaclung. Thăng Long Hà Nội. 70k
(https://i.imgur.com/vytHIlD.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 15/09/2017, 18:58:42
Gaclung. Đại Nam liệt truyện tập 4. 90k
(https://i.imgur.com/IWkkwRh.jpg)
(https://i.imgur.com/WLKYC4D.jpg)
(https://i.imgur.com/ticiTJK.jpg)
(https://i.imgur.com/zXbC2wM.jpg)


Gaclung. Niên biểu VN. 50k
(https://i.imgur.com/2hjp9kN.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 15/09/2017, 19:00:11
Gaclung. Những mẫu chuyện bang giao trong lịch sử VN. 2q=50k
(https://i.imgur.com/juCt6eZ.jpg)


Gaclung. Hồi ký 1 thằng hèn. Tô Hải. Sách fake. 150k
(https://i.imgur.com/ZpUye88.jpg)
(https://i.imgur.com/jUJFSOu.jpg)
(https://i.imgur.com/W5OkJL9.jpg)
(https://i.imgur.com/MAzD6Fg.jpg)
(https://i.imgur.com/kT08jq6.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 15/09/2017, 19:02:01
Gaclung. 50 năm nhìn lại phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam (1963-2013). Có thủ bút tác giả. 60k
(https://i.imgur.com/JteGXY7.jpg)
(https://i.imgur.com/6YyBYSZ.jpg)
(https://i.imgur.com/CQXJBUB.jpg)
(https://i.imgur.com/IKIjkqG.jpg)
(https://i.imgur.com/PkjfOfP.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 15/09/2017, 19:02:50
Gaclung. Sổ tay địa danh Việt Nam. 60k
(https://i.imgur.com/kU7gGPv.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 15/09/2017, 19:03:28
Gaclung. Đất nước Việt Nam qua các đời. 50k
(https://i.imgur.com/WepJQnn.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 15/09/2017, 19:03:50
Gaclung. Nguyễn Đình Đầu hành trình của một tri thức dấn thân. 80k
(https://i.imgur.com/nEXrXxU.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 15/09/2017, 19:04:58
Gaclung. Nguyễn Trãi toàn tập. sách có bị ngấm nước nhưng khô ráo và đọc bình thường. 130k
(https://i.imgur.com/XtPnFD0.jpg)
(https://i.imgur.com/zZOAJfw.jpg)
(https://i.imgur.com/Veu2jFr.jpg)
(https://i.imgur.com/1vm2J1g.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 15/09/2017, 19:34:25
Up
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 16/09/2017, 09:18:03
Gaclung. Phỏng vấn tướng lĩnh Việt Nam tuyển tập. 70k
(https://i.imgur.com/1PdZGyW.jpg)
(https://i.imgur.com/BCfx4Cg.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 16/09/2017, 09:23:34
Gaclung. Tám tác gia lớn đời Đường – Tống. 50k
(https://i.imgur.com/fv6FrtM.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 16/09/2017, 11:45:24
Gaclung. 1Q84. Bản tiếng Anh. Dày cộp. 80k
(https://i.imgur.com/LDbclAY.jpg)
(https://i.imgur.com/X1wXT6s.jpg)
(https://i.imgur.com/CE0TqdI.jpg)
(https://i.imgur.com/k4iXRW2.jpg)

Xin lấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 16/09/2017, 21:50:25
Gaclung. 4q Lý Bạch-Trần thủ Độ-Lê Chân-Hoàng Hòa Thám, khổ nhỏ. 120k
(https://i.imgur.com/tzOIdXG.jpg)
(https://i.imgur.com/DmZKvAC.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 16/09/2017, 21:51:51
Xin lấy cuốn này.
Nhận gạch, tks bác

Gaclung. Nguyễn Trãi thân thế và sự nghiệp. 50k Muavededoc
(https://i.imgur.com/RK6IWa0.jpg)
(https://i.imgur.com/TQabglW.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 16/09/2017, 21:53:18
Gaclung. Sổ tay về các dân tộc ở VN. Bìa dán băng keo. 30k
(https://i.imgur.com/Ez82vsZ.jpg)
(https://i.imgur.com/JTxxl4H.jpg)
(https://i.imgur.com/v8T4QST.jpg)


Gaclung. 2q Chuyện nội cung các vua và chúa của Nguyễn Đắc Xuân. 30k
(https://i.imgur.com/SAqdqGk.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 16/09/2017, 21:55:11
Gaclung. Văn học dân gian Việt Nam. 10k
(https://i.imgur.com/6KmSeM3.jpg)


Gaclung. Holiwood. 30k
(https://i.imgur.com/undefined.jpg)
(https://i.imgur.com/UQMtcVq.jpg)
(https://i.imgur.com/o0OchiA.jpg)
(https://i.imgur.com/a8hhmEV.jpg)
(https://i.imgur.com/0MRtGag.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 16/09/2017, 21:57:28
Gaclung. Nghi thức và lễ bái của người Việt Nam. 30k Muavededoc
(https://i.imgur.com/sXPVCO3.jpg)


Gaclung. Các thi sĩ trong cung đình nhà Nguyễn. Ghi tập 1 nhưng hình như chẳng có tập 2. 30k
(https://i.imgur.com/BoYTigF.jpg)
(https://i.imgur.com/XKjt5T1.jpg)
(https://i.imgur.com/amb0KG3.jpg)
(https://i.imgur.com/pjUPL4A.jpg)


Gaclung. Người hái Phù Dung. Hoàng Phủ Ngọc Tường. 70k
(https://i.imgur.com/2LI5oim.jpg)
(https://i.imgur.com/2IWCF6d.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 16/09/2017, 22:00:07
Gaclung. Lô 7q= 40k
(https://i.imgur.com/bqmFdUZ.jpg)


Gaclung. Mật ngọt chết mèo. 30k
(https://i.imgur.com/5lxPw1Z.jpg)
(https://i.imgur.com/xnKRoKg.jpg)
(https://i.imgur.com/kl2CHmp.jpg)
(https://i.imgur.com/oyH4qOY.jpg)
(https://i.imgur.com/dWKMx0P.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 16/09/2017, 22:01:10
Mua Nguyễn Trãi.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 16/09/2017, 22:01:40
Gaclung. Võ nhân bình định. 100k Muavededoc
(https://i.imgur.com/2pX6GvE.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 16/09/2017, 22:02:47
Mua Nghi thức và lễ bái
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 16/09/2017, 22:03:21
Mua Võ nhân Bđ
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 16/09/2017, 22:04:38
Mua Võ nhân Bđ
Mua Nghi thức và lễ bái
Mua Nguyễn Trãi.
Nhận gạch, tks bác
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/09/2017, 07:19:54
Gaclung. Biên Hòa Đồng Nai 300 năm hình thành & Phát triển. 60k
(https://i.imgur.com/G2gCWWw.jpg)
(https://i.imgur.com/m4NzLYw.jpg)
(https://i.imgur.com/3Kydulv.jpg)
(https://i.imgur.com/Mg9N6sR.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/09/2017, 07:21:27
Gaclung. QUyển tiếng Pháp Philosophie. 50k
(https://i.imgur.com/gR2ubX2.jpg)
(https://i.imgur.com/jP1mkAd.jpg)
(https://i.imgur.com/fdoVQbc.jpg)
(https://i.imgur.com/WKpTDGL.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/09/2017, 07:23:08
Gaclung. Lịch sử điện ảnh thế giới. 2 tập. 100k Muavededoc
(https://i.imgur.com/P8fspio.jpg)
(https://i.imgur.com/jk7pXhV.jpg)
(https://i.imgur.com/Kp6BaA1.jpg)
(https://i.imgur.com/lT28EEj.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/09/2017, 07:24:23
Gaclung. Kim cổ kỳ truyện. 40k
(https://i.imgur.com/qGXCdsZ.jpg)


Gaclung. Sự tích các bà thành hoàng làng. 30k
(https://i.imgur.com/7AOVPEs.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/09/2017, 07:26:59

Gaclung. Giang hồ Sài Gòn. 30k
(https://i.imgur.com/n1Puzr2.jpg)Gaclung. Dấu tích văn hóa thời Nguyễn. 30k Muavededoc
(https://i.imgur.com/Ic2pxvG.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/09/2017, 07:27:45
Gaclung. Nhạc cụ dân tộc thiểu số VN. 40k
Gaclung. Văn hóa dân gian làng tương lai. 30k
(https://i.imgur.com/dUZVHvd.jpg)

(https://i.imgur.com/xMkiSuy.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 17/09/2017, 07:28:58
Mua Dấu tích vhtn.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 17/09/2017, 07:30:45
Mua LS điện ảnh tg.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/09/2017, 11:18:30
Mua LS điện ảnh tg.
Mua Dấu tích vhtn.
Nhận gạch, tks bác
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/09/2017, 16:58:11
Gaclung. Nam Bộ và Nam Trung Bộ những vấn đề lịch sử thế kỷ XVII-XIX. Kỷ yếu hội thảo. 200k tạm đặt
(https://i.imgur.com/oJ72xFO.jpg)
(https://i.imgur.com/pKeVrCD.jpg)
(https://i.imgur.com/ptY1kDY.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/09/2017, 17:02:27
Gaclung. Ký ức lịch sử về Sài Gòn và các vùng phụ cận. 50k muavededoc, tks bác
Gaclung. Ấn tượng 300 năm. 50k

(https://i.imgur.com/7PxsjnR.jpg)
(https://i.imgur.com/yISrA6s.jpg)


Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/09/2017, 17:04:15
Gaclung. Kể chuyện bốn nghìn năm giữ nước. 40k
Gaclung. Gia Định phong cảnh vịnh. 50k
muavededoc, tks bác
(https://i.imgur.com/gX56qD0.jpg)
(https://i.imgur.com/iLOYSlA.jpg)

(https://i.imgur.com/vwEiof7.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/09/2017, 17:08:02
Gaclung. Cửa sổ tri thức. 30k Huhata, tks
(https://i.imgur.com/sa2Se5L.jpg)Gaclung. Quốc âm thi tập. 70k Canhongson, tks
(https://i.imgur.com/Vy20TBT.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/09/2017, 17:09:46
Gaclung. Lê triều hình luật. 110k
(https://i.imgur.com/HnQZSG1.jpg)
(https://i.imgur.com/gc7bGfA.jpg)
(https://i.imgur.com/zjxhokt.jpg)
(https://i.imgur.com/jfuxiqU.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 17/09/2017, 17:18:17
Gaclung. Biên Hòa Đồng Nai 300 năm hình thành & Phát triển. 60k
(https://i.imgur.com/G2gCWWw.jpg)
(https://i.imgur.com/m4NzLYw.jpg)
(https://i.imgur.com/3Kydulv.jpg)
(https://i.imgur.com/Mg9N6sR.jpg)


Xin lấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 17/09/2017, 18:39:22
Mua:
Ký ức Lssg và các vùng...
Kể chuyện 4000 năm...
Gia định phg cảnh vịnh.

Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 17/09/2017, 19:17:02
Gaclung. Quốc âm thi tập. 70k
(https://i.imgur.com/Vy20TBT.jpg)
(https://i.imgur.com/NVaRZMP.jpg)
(https://i.imgur.com/xlWZrRy.jpg)

Xin lấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: huhata vào 17/09/2017, 19:52:34
M gom:
Gaclung. Cửa sổ tri thức. 30k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/09/2017, 20:11:19
M gom:
Gaclung. Cửa sổ tri thức. 30k
Xin lấy cuốn này.
Mua:
Ký ức Lssg và các vùng...
Kể chuyện 4000 năm...
Gia định phg cảnh vịnh.


Xin lấy cuốn này.
Tks các bác, nhận gạch.


Gaclung. Địa chí Ninh Bình. 300k Canhongson
(https://i.imgur.com/ng0Qasm.jpg)
(https://i.imgur.com/3H59tnZ.jpg)
(https://i.imgur.com/PAh5fhS.jpg)
(https://i.imgur.com/1QpOmQh.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/09/2017, 20:15:35
Gaclung. Họ Phan trong cộng đồng dân tộc VN. 50k
(https://i.imgur.com/HvxGoCG.jpg)
(https://i.imgur.com/M1uwnIr.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/09/2017, 20:18:58
Gaclung. Mỹ thuật Việt Nam. 100k Muavededoc, tks bác
(https://i.imgur.com/HdBtFtY.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/09/2017, 20:20:57
Gaclung. Việt Nam như tôi đã thấy (1960-2000). 100k
(https://i.imgur.com/kDgs8o5.jpg)
(https://i.imgur.com/bKnlv8f.jpg)
(https://i.imgur.com/yW69JUA.jpg)
(https://i.imgur.com/PCwDLjQ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/09/2017, 20:23:57
Gaclung. Nguyễn Bỉnh Khiêm về tác gia và tác phẩm. 80k
(https://i.imgur.com/vCGHlhc.jpg)Gaclung. Giải thưởng Hồ Chí Minh: nhà văn – tác phẩm. 150k
(https://i.imgur.com/69tHHfa.jpg)
(https://i.imgur.com/UXgJKMk.jpg)
(https://i.imgur.com/DD87L8a.jpg)
(https://i.imgur.com/MBot6Nd.jpg)
(https://i.imgur.com/giJsAys.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/09/2017, 20:26:34
Gaclung. Đường thi. 100k Kutetv, tks
Gaclung. Văn chương Nguyễn Trãi. 60k

(https://i.imgur.com/jKoysHh.jpg)
(https://i.imgur.com/YonbGUu.jpg)

(https://i.imgur.com/1LgJpo7.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 17/09/2017, 20:36:59
Mua Mỹ thuật vn
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: tnghia vào 17/09/2017, 21:32:19
 :)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/09/2017, 21:40:40
mính lấy Gaclung. Họ Phan trong cộng đồng dân tộc VN. 50k  nhé
E nhớ đợt trước bác có lấy rồi ạ. Bác lấy thêm ạ?

Mua Mỹ thuật vn
Nhận gạch, tks bác
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: tnghia vào 17/09/2017, 21:45:34
E nhớ đợt trước bác có lấy rồi ạ. Bác lấy thêm ạ?
Nhận gạch, tks bác

Oh vậy hả bác, mình cũng nhớ mang máng,  >:d<, thanks bác nhé, vậy cho mình drop cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: kutetv vào 17/09/2017, 22:49:46
Lấy Gaclung. Đường thi. 100k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 18/09/2017, 15:47:42
Gaclung. Địa chí Ninh Bình. 300k
(https://i.imgur.com/ng0Qasm.jpg)
(https://i.imgur.com/3H59tnZ.jpg)
(https://i.imgur.com/PAh5fhS.jpg)
(https://i.imgur.com/1QpOmQh.jpg)

Xin lấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 18/09/2017, 15:54:47
Xin lấy cuốn này.
Lấy Gaclung. Đường thi. 100k
Tks các bác, nhận gạch

Oh vậy hả bác, mình cũng nhớ mang máng,  >:d<, thanks bác nhé, vậy cho mình drop cuốn này.
No problem :D
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 20/09/2017, 20:32:59
Khoa1 Tàu vũ trụ trên quỹ đạo. 10k
(https://i.imgur.com/XCHKsED.jpg)


Khoa2 Thời đại Hùng vương. 40k
(https://i.imgur.com/69showP.jpg)


Khoa3 Phần thưởng muôn đời. 10k
(https://i.imgur.com/Rm45Ebp.jpg)Khoa4 2q về bác Hồ. 30k
(https://i.imgur.com/ttiwt8Q.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 20/09/2017, 20:36:40
Khoa16 Định loại động vật không xương sống… Mép bìa bị sứt, có dán lại như hình.30k
(https://i.imgur.com/C9LCFnT.jpg)
(https://i.imgur.com/8WBB5Sb.jpg)
(https://i.imgur.com/EmWoHCa.jpg)Khoa6 Trà Đạo. 20k
Khoa7  Những sắc màu Nhật Bản. 20k
(https://i.imgur.com/iLBQw5Y.jpg)Khoa8 Nhật Bản đường đi tới 1 siêu cường kinh tế. 60k
(https://i.imgur.com/Y3OCjVW.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 20/09/2017, 20:37:32
Khoa5 Chuyến du hành ngược thời gian. 20k
(https://i.imgur.com/ldv8FY5.jpg)


Khoa10 Du lịch vòng quanh thế giới: Nhật Bản. 20k
(https://i.imgur.com/xAYLdcl.jpg)Khoa11 Cuộc đời Nhật hoàng Hiro hito. 40k
(https://i.imgur.com/xQuQFFc.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 20/09/2017, 20:39:07
Khoa9 Kitchen. 30k
(https://i.imgur.com/D7ZOcsm.jpg)


Khoa12 Hồng lâu mộng. 50k
Khoa13. Thủy hữ. 50k
(https://i.imgur.com/hmzrMNR.jpg)


Khoa15 Thách thức từ con số 0. 30k
(https://i.imgur.com/LYJalgg.jpg)
(https://i.imgur.com/StLfbpf.jpg)


Khoa17 Những đặc điểm cơ bản của một số tôn giáo lớn ở Việt Nam. 30k
(https://i.imgur.com/OPMwNvd.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 20/09/2017, 20:40:39
Khoa14. 7q về Huế. 200k
(https://i.imgur.com/sYUfl3T.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 20/09/2017, 20:44:36
Gaclung.13 Truyện Kiều 2 tập trọn bộ. 40k
(https://i.imgur.com/XEZYGnT.jpg)
(https://i.imgur.com/7fHDoch.jpg)
(https://i.imgur.com/leQoWkp.jpg)
(https://i.imgur.com/bXhgNG4.jpg)
(https://i.imgur.com/KiOSWy3.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 20/09/2017, 20:45:55
Gaclung.15 Những thách thức trên con đường cải cách ở Đông Dương. Phía sau hơi bị ố như hình. 150k
(https://i.imgur.com/wK8HZZv.jpg)
(https://i.imgur.com/R3WAHH2.jpg)
(https://i.imgur.com/DpKpzqw.jpg)
(https://i.imgur.com/vSkVe7J.jpg)
(https://i.imgur.com/CWfInXS.jpg)
(https://i.imgur.com/KKvtYes.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 20/09/2017, 20:46:35
Gaclung. 14 Các Mác tiểu sử. 30k
(https://i.imgur.com/FAG9P6y.jpg)
(https://i.imgur.com/3z9i4gu.jpg)
(https://i.imgur.com/QI0foNq.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 20/09/2017, 20:48:02
Gaclung.12 Trống Đông Sơn. Phía sau bị ố chắc do ngấm nước nhưng lật trang bình thường. 200k
(https://i.imgur.com/j8ZBV2V.jpg)
(https://i.imgur.com/uXKgC83.jpg)
(https://i.imgur.com/I6ShQnV.jpg)
(https://i.imgur.com/JJoodGs.jpg)
(https://i.imgur.com/OOJU7JQ.jpg)
(https://i.imgur.com/vY00LqD.jpg)
(https://i.imgur.com/EHIyovX.jpg)
(https://i.imgur.com/HCFlOZ0.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: alphonse vào 20/09/2017, 20:48:15
E xin nhường lại cho anh khác,
E cảm ơn anh
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 21/09/2017, 15:34:15
Apmai1 Góp phần nghiên cứu bản lĩnh bản sắc các dân tộc ở VN. 40k
(https://i.imgur.com/cUyYLO5.jpg)
(https://i.imgur.com/fEivRs7.jpg)
(https://i.imgur.com/QW3lO5C.jpg)


Apmai2 Paleodoi thượng ở Việt Nam. Bìa sau bị rách như hình 30k
(https://i.imgur.com/RaHoy8u.jpg)
(https://i.imgur.com/D1iplCM.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 21/09/2017, 15:35:37
Apmai3 27q Nhất nghệ tinh. 270k
(https://i.imgur.com/PmhuRYl.jpg)
(https://i.imgur.com/fqOiojd.jpg)
(https://i.imgur.com/zS8wFcG.jpg)
(https://i.imgur.com/KEEx3fh.jpg)
(https://i.imgur.com/WKkvYRB.jpg)
(https://i.imgur.com/dag2ejJ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 21/09/2017, 15:36:53
Apmai4 Con người của tương lai. 20k
Apmai5 Đức Giêssu thành Nazareth. 80k hoangnguyen, tks bác

(https://i.imgur.com/7nUU4BB.jpg)

(https://i.imgur.com/LzmnIPF.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 21/09/2017, 15:38:40
Apmai6 Thuật trung dung. Mép bìa bị tróc như hình 50k
(https://i.imgur.com/CwxVuHY.jpg)
(https://i.imgur.com/y5RGFB4.jpg)
(https://i.imgur.com/SUE52Qm.jpg)Apmai7 Oscar wilde. 20k
(https://i.imgur.com/H9DbjUE.jpg)
(https://i.imgur.com/LrGneWR.jpg)
(https://i.imgur.com/gB8f5lj.jpg)
(https://i.imgur.com/4yig24f.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 21/09/2017, 15:39:44
Apmai8 Kỳ tích Chi lăng. 20k
Apmai9 Nhắn ông tham + Họa phúc khôn lường. 20k
Apmai0 Từ mục đồng đến kim đồng. 30k
Apmai11 Các lục địa trôi dạt về đâu. 20k

(https://i.imgur.com/vploN0z.jpg)
(https://i.imgur.com/O3NBisE.jpg)
(https://i.imgur.com/AxUZw8x.jpg)
(https://i.imgur.com/EbJLCcN.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 21/09/2017, 15:41:14
Apmai12 Khúc ca diệt thù. 120k
(https://i.imgur.com/4nMzSi9.jpg)
(https://i.imgur.com/pceONZj.jpg)


Apmai13 Tam thập lục kế. 50k Huhata, tks
(https://i.imgur.com/fDnBdHH.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 21/09/2017, 15:42:50
Apmai15 Mao the political Potrait. 40k
(https://i.imgur.com/gCsDnAU.jpg)


Apmai16 Nghệ thuật sân khấu. 30k
(https://i.imgur.com/buaIzCw.jpg)
(https://i.imgur.com/K6n6ReY.jpg)
(https://i.imgur.com/kbaoN3X.jpg)Apmai17 Nam kỳ khởi nghĩa. 20k
(https://i.imgur.com/ZD1w7ZM.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: huhata vào 21/09/2017, 15:54:09
Gom:
Apmai13 Tam thập lục kế. 50k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: hoangnguyen vào 21/09/2017, 16:34:38
Đặt Apmai5 Đức Giêssu thành Nazareth. 80k, tks bác
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 22/09/2017, 10:55:01
Đặt Apmai5 Đức Giêssu thành Nazareth. 80k, tks bác
Gom:
Apmai13 Tam thập lục kế. 50k
Nhận gạch, tks các bác

Apmai19 CHọn soái. 20k
Apmai20 Lý luận về tôn giáo và hính sách tôn giáo ở VN. 40k

(https://i.imgur.com/6VRBMfi.jpg)
(https://i.imgur.com/wrIbbKx.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 22/09/2017, 10:57:39
Apmai21 Nam Đàn xưa và nay. 120k
(https://i.imgur.com/G08pA8D.jpg)
(https://i.imgur.com/mc8rQEC.jpg)
(https://i.imgur.com/j6o1qJG.jpg)
(https://i.imgur.com/8wbwglP.jpg)
(https://i.imgur.com/WLbW4UP.jpg)Apmai22 Địa chí Hà Bắc. 180k red_army, tks bác
(https://i.imgur.com/5IvGu2a.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 22/09/2017, 11:02:17
Apmai23 3q Viện bảo tàng mỹ thuật. 150k
(https://i.imgur.com/ykX9cHo.jpg)
(https://i.imgur.com/UlsG9lR.jpg)
(https://i.imgur.com/YUQzf8i.jpg)
(https://i.imgur.com/VVgBhlI.jpg)


Apmai24 Những khuynh hướng chủ yếu của hội họa tư sản hiện đại. 50k
(https://i.imgur.com/By6a7T3.jpg)
(https://i.imgur.com/SillEoM.jpg)
(https://i.imgur.com/mBVDh0a.jpg)
(https://i.imgur.com/HT7YwgU.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: red_army vào 22/09/2017, 11:17:10
Em đặt Địa chí Hà Bắc.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 22/09/2017, 17:18:13
Em đặt Địa chí Hà Bắc.
Tks bác, nhận gạch

Apmai25 Quốc Học 90 năm 1896-1986 đặc san kỹ niệm. 50k
(https://i.imgur.com/XnzTVbZ.jpg)
(https://i.imgur.com/X25XEmf.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 22/09/2017, 17:21:34
Apmai28 Bộ Lịch sử VN. Tập 2 áo bị như hình. 120k

(https://i.imgur.com/SXHyn2c.jpg)
(https://i.imgur.com/lys9pSF.jpg)
(https://i.imgur.com/YctyWNm.jpg)


Apmai29 Nghệ thuật hát bội VN. Giấy láng, có thủ bút. 100k
(https://i.imgur.com/BurEREI.jpg)
(https://i.imgur.com/vyleZjg.jpg)
(https://i.imgur.com/FoUQQLm.jpg)
(https://i.imgur.com/FRdRI7g.jpg)
(https://i.imgur.com/0FxtNAP.jpg)
(https://i.imgur.com/gei7vC5.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 22/09/2017, 17:25:10
Apmai30 3q Liễu Quán. 120k Cao Cầu

(https://i.imgur.com/SdHrWyn.jpg)
Apmai31 Tổng tập thơ nôm Trúc Lâm Yên tử. 40k
(https://i.imgur.com/DRRVObH.jpg)
(https://i.imgur.com/TgMmDVK.jpg)
(https://i.imgur.com/ZkwnKjE.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 22/09/2017, 18:04:23
Apmai32 Địa chí Cần Thơ. 250k Canhongson, tks bác
(https://i.imgur.com/hF25nIV.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 22/09/2017, 18:05:01
Apmai33 Sơn tinh và vùng văn hóa cổ Ba Vì. 70k
(https://i.imgur.com/394y7Od.jpg)
(https://i.imgur.com/8YbVfD2.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 22/09/2017, 18:06:30
Apmai34 28 số tạp chí Xưa nay ko trùng nhau. 200k Canhongson, tks
(https://i.imgur.com/fE1fIWc.jpg)
(https://i.imgur.com/EOYpsrk.jpg)
(https://i.imgur.com/QukkGw7.jpg)
(https://i.imgur.com/ibngWJr.jpg)
(https://i.imgur.com/e6TghQt.jpg)
(https://i.imgur.com/blJngI0.jpg)
(https://i.imgur.com/rpdicbt.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 22/09/2017, 19:26:52
Apmai91 Vấn đề dân tộc ở Lâm Đồng. 50k Canhongson
(https://i.imgur.com/5Sleew8.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 22/09/2017, 19:27:51
Apmai68 Quảng tập viêm văn. An Nam văn tập. 60k
(https://i.imgur.com/eXE9KqP.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 22/09/2017, 20:00:39
Apmai32 Địa chí Cần Thơ. 250k
(https://i.imgur.com/hF25nIV.jpg)
(https://i.imgur.com/vat7YuW.jpg)
(https://i.imgur.com/m1YyWS5.jpg)
(https://i.imgur.com/7fpCBC8.jpg)
(https://i.imgur.com/1TWryOH.jpg)
(https://i.imgur.com/JFLlZnt.jpg)
(https://i.imgur.com/usRO1lj.jpg)

Xin lấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 22/09/2017, 20:01:02
Apmai34 28 số tạp chí Xưa nay ko trùng nhau. 200k
(https://i.imgur.com/fE1fIWc.jpg)
(https://i.imgur.com/EOYpsrk.jpg)
(https://i.imgur.com/QukkGw7.jpg)
(https://i.imgur.com/ibngWJr.jpg)
(https://i.imgur.com/e6TghQt.jpg)
(https://i.imgur.com/blJngI0.jpg)
(https://i.imgur.com/rpdicbt.jpg)

Xin lấy bộ này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 22/09/2017, 20:01:24
Apmai91 Vấn đề dân tộc ở Lâm Đồng. 50k
(https://i.imgur.com/5Sleew8.jpg)

Xin lấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 23/09/2017, 16:36:04
Xin lấy cuốn này.
Xin lấy bộ này.
Xin lấy cuốn này.
Tks bác, nhận gạch


Tang2. 21 Khí công thiền pháp. 20k
Tang2. 22 60 lễ hội truyền thống Việt Nam. 80k

(https://i.imgur.com/zyT7rKu.jpg)

(https://i.imgur.com/yF3VAQL.jpg)
(https://i.imgur.com/mh2MP8Z.jpg)
(https://i.imgur.com/hEcOrg2.jpg)
(https://i.imgur.com/dW0dHDP.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 23/09/2017, 16:36:57
Tang2. Lịch sử lưu dân. 50k
Tang2. Lịch sử ăn mày. 50k kutetv

(https://i.imgur.com/axtwD68.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 23/09/2017, 16:39:47
Tang2. 23 Quỳnh Đôi cổ kim sự tích hương biên. 50k
(https://i.imgur.com/97n7X1a.jpg)
(https://i.imgur.com/zdsW686.jpg)
(https://i.imgur.com/lvuNYje.jpg)
(https://i.imgur.com/0DSJsqw.jpg)


Tang2. 24 Paris Saigon Hanoi tài liệu lưu trữ của cuộc chiến tranh 1944-1947. 100k
(https://i.imgur.com/UQUWn2t.jpg)
(https://i.imgur.com/hUJz7X5.jpg)
(https://i.imgur.com/8djwW6V.jpg)
(https://i.imgur.com/wImK94H.jpg)
(https://i.imgur.com/hO68bVv.jpg)


Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 23/09/2017, 16:41:14
Tang2. 25 Văn hóa Việt Nam những điều học hỏi. 80k
(https://i.imgur.com/Bxnc7ib.jpg)
(https://i.imgur.com/N4exN7A.jpg)
(https://i.imgur.com/MOWnmVl.jpg)


Tang2. 26 Đường tới bờ rạ. 50k canhongson
(https://i.imgur.com/mKaj6pr.jpg)
(https://i.imgur.com/ABxZy1Y.jpg)
(https://i.imgur.com/W1X8Qcd.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 23/09/2017, 16:42:17
Tang2. 27 Càn Long du Giang Nam. 80k
(https://i.imgur.com/ldPgSr0.jpg)
(https://i.imgur.com/mLISDY1.jpg)
(https://i.imgur.com/7c92yyW.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 23/09/2017, 16:43:41
Tang2. 28 Kỷ yếu hội thảo khoa học Lý Công Uẩn và vương triều lý. 40k Muavededoc
(https://i.imgur.com/J0nNQeX.jpg)
Tang2. 29 Những khía cạnh triết học trong tín ngưỡng thờ cúng của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay. 50k
(https://i.imgur.com/TXhVSrw.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 23/09/2017, 16:45:03
Tang2. 30 Văn hóa truyền thống một số tộc người ở Hòa Bình. 50k Canhongson
Tang2. 31 Trần miếu: di sản và tín ngưỡng dân gian. 40k

(https://i.imgur.com/AwPDEO2.jpg)(https://i.imgur.com/wFChipq.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 23/09/2017, 16:46:49
Tang2. 32 Nghề đan lát ở vùng thôn quê huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên. 30k
(https://i.imgur.com/L5nKZqh.jpg)Tang2. 33 Lịch sử sự thật và sử học. 100k cuongpl12345
(https://i.imgur.com/nDHzXvP.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 23/09/2017, 16:47:46
Tang2. 34 Vietnamese theater. 50k
(https://i.imgur.com/bLRxkD4.jpg)
(https://i.imgur.com/bE2D8Rc.jpg)Khoa. Nhạc phi diễn nghĩa. Bộ 4 tập. 180k
(https://i.imgur.com/nLDqk7j.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 23/09/2017, 17:16:52
Tang2. 26 Đường tới bờ rạ. 50k
(https://i.imgur.com/mKaj6pr.jpg)
(https://i.imgur.com/ABxZy1Y.jpg)
(https://i.imgur.com/W1X8Qcd.jpg)

Xin lấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 23/09/2017, 17:18:49
Tang2. 30 Văn hóa truyền thống một số tộc người ở Hòa Bình. 50k

(https://i.imgur.com/AwPDEO2.jpg)
(https://i.imgur.com/INC2R82.jpg)
(https://i.imgur.com/9e6BcSm.jpg)

Xin lấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: cuongpl12345 vào 23/09/2017, 17:37:32
Lấy "lịch sử sự thật và lịch sử"
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: kutetv vào 23/09/2017, 18:21:44
Lấy: Tang2. Lịch sử ăn mày. 50k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 23/09/2017, 18:33:00
Mua Tang2. 28. Kỷ yếu hội thảo......
(Dài quá....).
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 24/09/2017, 08:34:05
Mua Tang2. 28. Kỷ yếu hội thảo......
(Dài quá....).
Lấy: Tang2. Lịch sử ăn mày. 50k
Lấy "lịch sử sự thật và lịch sử"
Xin lấy cuốn này.
Xin lấy cuốn này.
Nhận gạch, tks các bác
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 24/09/2017, 08:51:28
Apmai69 500 năm chiến tranh bí mật. Mép trên bị gặm như hình. 40k
Apmai70 Làng và nghệ nhân quan họ Bắc Ninh. 50k


(https://i.imgur.com/yxNrEdD.jpg)
(https://i.imgur.com/haFsstN.jpg)


(https://i.imgur.com/NGd3gAr.jpg)
(https://i.imgur.com/yIeCt4e.jpg)
(https://i.imgur.com/fOLtEKR.jpg)
(https://i.imgur.com/y6eq0Wv.jpg)
(https://i.imgur.com/RSTRBqP.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 24/09/2017, 09:02:03
Apmai77 Bàn về vấn đề chống diễn biến hòa bình. 40k
Apmai78 A. Tsê Khốp. Bộ 2 tập mới đẹp. 60k muavededoc

(https://i.imgur.com/3iF13yK.jpg)
(https://i.imgur.com/dvOfBZE.jpg)

(https://i.imgur.com/wfHb3vU.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 24/09/2017, 09:03:03
Apmai79 Bản sắc dân tộc VN trong thơ ca hiện đại. 30k
(https://i.imgur.com/m8EYKBx.jpg)


Apmai80 Buôn gái da trắng. 10k
(https://i.imgur.com/u75SVfk.jpg)


Apmai81 Bí mật của diện tướng. 30k
(https://i.imgur.com/KJHwPTZ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 24/09/2017, 09:04:51
Apmai82 Harry Potter. 40k Thư Hiên
(https://i.imgur.com/amweqVN.jpg)


Apmai83 100 câu hỏi – đáp về biến đảo. 30k
(https://i.imgur.com/Zvhxqv9.jpg)


Apmai84 Cán bộ đoàn. 20k
(https://i.imgur.com/nIlEi80.jpg)


Apmai85 Văn học công xã Pari. 30k
(https://i.imgur.com/4s9aiAQ.jpg)
(https://i.imgur.com/rWWog4w.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 24/09/2017, 09:06:29
Apmai86  Tìm hiểu chủ nghĩa duy vật lịch sử. 20k
(https://i.imgur.com/HYd79Jz.jpg)


Apmai87 12 gương mặt họa sĩ Nam Bộ. 30k
(https://i.imgur.com/5Da3CXF.jpg)
(https://i.imgur.com/q5VoaaK.jpg)
(https://i.imgur.com/VA8u0oH.jpg)
(https://i.imgur.com/HLSNbtf.jpg)
(https://i.imgur.com/5cOVw6v.jpg)
(https://i.imgur.com/NzDmPvo.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 24/09/2017, 09:07:04
Mua Apmai78a. Tsekhop
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 24/09/2017, 09:29:34
Mua Apmai78a. Tsekhop
Nhận gạch, tks bác

Apmai89 Lịch sử triết học phương Tây. 40k
Apmai90 13q khổ nhỏ. 130k Thư Hiên

(https://i.imgur.com/pQ3oQ8m.jpg)


(https://i.imgur.com/yNrZ64e.jpg)
(https://i.imgur.com/xDSY69r.jpg)
(https://i.imgur.com/EFL7bWn.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 24/09/2017, 09:34:53
Apmai92 Lịch sử phép biện chứng. 40k
(https://i.imgur.com/RPi8BQj.jpg)


Apmai93 Tìm hiểu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở VN. 20k Canhongson
(https://i.imgur.com/cPOd3zv.jpg)Apmai94 Đoạn trường vô thanh. 40k Huhata
(https://i.imgur.com/AGiPrfx.jpg)
Apmai95 Địa ngục du ký. 40k
(https://i.imgur.com/5CrOiYI.jpg)
(https://i.imgur.com/6lXwZxt.jpg)
(https://i.imgur.com/98ul5ev.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 24/09/2017, 09:36:44
Apmai98 Thép mới. 50k Huhata
Apmai99 Những trận đánh nổi tiếng thế giới. 40k Muavededoc

(https://i.imgur.com/cQBauj0.jpg)

(https://i.imgur.com/9rfuOf7.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 24/09/2017, 09:39:44
Gom Apmai99
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Thư Hiên vào 24/09/2017, 10:35:07
Em xin mua Apmai82 và Apmai90
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 24/09/2017, 10:53:14
Apmai93 Tìm hiểu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở VN. 20k
(https://i.imgur.com/cPOd3zv.jpg)

Xin lấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: huhata vào 24/09/2017, 10:56:45
Gom:
Apmai98 Thép mới. 50
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: huhata vào 24/09/2017, 10:59:52
Gom:
Apmai94 Đoạn trường vô thanh. 40k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 24/09/2017, 15:12:15
Apmai102 Kể chuyện vua quan nhà nguyễn. 20k Muavededoc
(https://i.imgur.com/w94cFR0.jpg)


Apmai103 Thăng long hà nội. 70k
(https://i.imgur.com/W7hXiAx.jpg)
(https://i.imgur.com/vLHOTon.jpg)
(https://i.imgur.com/KYf2RPw.jpg)
(https://i.imgur.com/wxszJaY.jpg)Apmai104 Quán rượu. 30k
(https://i.imgur.com/16tsl3U.jpg)
(https://i.imgur.com/skEQNkw.jpg)


Apmai105 Tập trích tác phẩm kinh điển. Tập 1: phần triết học. 30k
(https://i.imgur.com/3SLkz7Z.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 24/09/2017, 15:17:59
Apmai106 Việt Nam văn minh sử cương. Văn minh đại việt. Lê Văn Siêu. 60k
(https://i.imgur.com/5fkWFLc.jpg)Apmai107 The boy in the forest. 30k minhquan251291
(https://i.imgur.com/ka53RPF.jpg)
(https://i.imgur.com/DnL7wde.jpg)
(https://i.imgur.com/O7ALEYi.jpg)
(https://i.imgur.com/FCuY45L.jpg)


Apmai108 Một số vấn đề khoa học xã hội về đồng bằng sông cửu long. 50k
(https://i.imgur.com/loHVT1Z.jpg)


Apmai109 Bàn về chữ thời. 50k
(https://i.imgur.com/smLY6t9.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 24/09/2017, 15:20:38
Apmai110 Văn học quốc ngữ trước 1945. 60k
(https://i.imgur.com/SNCBwff.jpg)


Apmai111 Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh với công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII. Có thủ bút tác giả. 100k

(https://i.imgur.com/tBWxGpL.jpg)
(https://i.imgur.com/ApqLntn.jpg)

Apmai112 Lối xưa xe ngựa. 40k
(https://i.imgur.com/wWwef6N.jpg)


Apmai113 Các triều đại Việt Nam. 40k Muavededoc
(https://i.imgur.com/Nnu5jql.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 24/09/2017, 15:22:52
Apmai114 Bang giao Đại Việt. 40k Muavededoc
(https://i.imgur.com/8Xh9FQK.jpg)


Apmai115 Giông bão Loa thành. Đặng Văn Lung. 100k
(https://i.imgur.com/aMVQPqK.jpg)
(https://i.imgur.com/wWaDlHZ.jpg)
(https://i.imgur.com/gCIEiGT.jpg)
(https://i.imgur.com/demHswv.jpg)


Apmai116 Đất Lam Sơn. 30k Muavededoc
(https://i.imgur.com/HdXM0ZZ.jpg)


Apmai117 Tây Sơn lương tướng ngoại truyện. 30k Muavededoc
(https://i.imgur.com/jQM3Ll6.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 24/09/2017, 16:52:06
Mua Apmai 116,117
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 24/09/2017, 16:53:52
Mua 102, 113,114
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Cao Cầu vào 25/09/2017, 09:52:36
Apmai30 3q Liễu Quán. 120k
mua
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/09/2017, 11:38:23
Apmai119 Thăng trầm quyền lực. 2 tập. 70k Huhata
(https://i.imgur.com/9S6GpcC.jpg)
(https://i.imgur.com/v80pZFo.jpg)Apmai120 Văn hóa dân tộc Raglai góc nhìn từ nghệ nhân. 50k Canhongson
(https://i.imgur.com/YXLif0O.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/09/2017, 11:39:18
Apmai121 Quy trình dựng nhà sàn cổ của người thái đen ở mường thanh. 50k Canhongson
(https://i.imgur.com/spQKY7I.jpg)


Apmai122 Cảng thị nước mặn và văn hóa cổ truyền. 50k Canhongson
(https://i.imgur.com/ECU7cLL.jpg)Apmai123 Nếp sống cổ truyền người Chăm (huyện Vân Canh tỉnh Bình Định). 50k Muavededoc

(https://i.imgur.com/r1CRtgT.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/09/2017, 11:40:47
Apmai124 Việc làm nhà quê ở Phú Yên. 50k Canhongson
(https://i.imgur.com/fNV1S3C.jpg)Apmai125 Địa chí huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình). 50k Canhongson

(https://i.imgur.com/YZi4iXU.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/09/2017, 11:42:25
Apmai126 Khổng Minh thần số. 100k
(https://i.imgur.com/kce21Ec.jpg)
(https://i.imgur.com/GIdK382.jpg)
(https://i.imgur.com/6Vpr4bb.jpg)
(https://i.imgur.com/cevWFws.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/09/2017, 11:48:01
Apmai127 Những danh tướng chống ngoại xâm thời Trần. 20k Muavededoc
(https://i.imgur.com/bq2BVYM.jpg)Apmai128 Gieo ánh sáng: lược sử hội truyền bá quốc ngữ. 50k
(https://i.imgur.com/LymQHoO.jpg)
(https://i.imgur.com/RWQmGX3.jpg)Apmai129 Văn hóa các dân tộc Tây Nguyên Việt Nam. 50k

(https://i.imgur.com/qVV2n8p.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/09/2017, 11:49:50
Apmai131 Xã hội học. 10k
(https://i.imgur.com/dYWI9eH.jpg)
(https://i.imgur.com/G5uYCD1.jpg)Apmai132 Mẫu thượng ngàn. Áo te tua. 50k tnghia
(https://i.imgur.com/RgWWIBS.jpg)
(https://i.imgur.com/Sjnnsqg.jpg)


Apmai133 Trầu Cau việt điện thư. 60k
(https://i.imgur.com/bjw0MwI.jpg)


Apmai134 Văn hóa Việt Nam và cách tiếp cận mới. 30k
(https://i.imgur.com/XMIQx3M.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/09/2017, 11:50:55
Apmai135 Văn hóa làng xã: tín ngưỡng, tục lệ và hội làng. 40k
(https://i.imgur.com/FvYAuXS.jpg)Apmai136 Việt Nam văn hóa sử cương. Đào Duy Anh. XB 1992. 70k

(https://i.imgur.com/sVmaSWp.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 25/09/2017, 12:15:20
Mua Apmai123, 127
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: huhata vào 25/09/2017, 12:31:28
Mua
Apmai119 Thăng trầm quyền lực. 2 tập. 70k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/09/2017, 14:35:50
Mua
Apmai119 Thăng trầm quyền lực. 2 tập. 70k
Mua Apmai123, 127
Gạch nhận, tks các bác


Apmai137 Văn thần Việt Nam. 60k tnghia
(https://i.imgur.com/q2nXorI.jpg)Apmai138 Nữa tháng trong miền Thất Sơn. 40k
(https://i.imgur.com/tvZXd6u.jpg)


Apmai139 Danh nhân văn hóa trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. 30k

(https://i.imgur.com/lX0hMyc.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/09/2017, 14:46:56
Tang2.4 Lê quý dật sử. Phía sau bị sứt như hình. Ko ảnh hưởng nội dung. 100k
(https://i.imgur.com/FXZMEUH.jpg)
(https://i.imgur.com/ifc7EV8.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/09/2017, 20:17:20
Apmai141 Tam đảo xưa và nay. Sách khổ to. 80k Canhongson
(https://i.imgur.com/DfGGL4W.jpg)Apmai142 Hải Dương phong vật chí. 50k tnghia

(https://i.imgur.com/LQ0vWiE.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/09/2017, 20:19:50
Apmai143 Văn hóa dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hóa Đông Nam Á. 50k augiahien
(https://i.imgur.com/Yiesj2x.jpg)
Apmai144 Huyền Trân công chúa. 30k
(https://i.imgur.com/R34bDKH.jpg)
(https://i.imgur.com/OawqpAc.jpg)
(https://i.imgur.com/vFwOImT.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/09/2017, 20:24:23
Apmai145 Tuyển tập Cao Xuân Dục. Tập 5: Đại Nam chính biên liệt truyện. 200k augiahien
(https://i.imgur.com/vwU6dsx.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/09/2017, 20:25:59
Apmai146 Hà Nội giai đoạn 1873-1888. 50k
Apmai147 Đình đền miếu phủ Hà Nội. 30k

(https://i.imgur.com/Krf6xdb.jpg)
(https://i.imgur.com/zFfDahv.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/09/2017, 20:28:26
Apmai148 2 tập Nguyễn Văn Huyên: tác phẩm được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh. 300k Muavededoc
(https://i.imgur.com/bVEUwgy.jpg)
(https://i.imgur.com/LE0cILm.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: minhquan251291 vào 25/09/2017, 20:40:26
Apmai106 Việt Nam văn minh sử cương. Văn minh đại việt. Lê Văn Siêu. 60k
(https://i.imgur.com/5fkWFLc.jpg)Apmai107 The boy in the forest. 30k
(https://i.imgur.com/ka53RPF.jpg)
(https://i.imgur.com/DnL7wde.jpg)
(https://i.imgur.com/O7ALEYi.jpg)
(https://i.imgur.com/FCuY45L.jpg)


Apmai108 Một số vấn đề khoa học xã hội về đồng bằng sông cửu long. 50k
(https://i.imgur.com/loHVT1Z.jpg)


Apmai109 Bàn về chữ thời. 50k
(https://i.imgur.com/smLY6t9.jpg)

mua 107 the boy
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: tnghia vào 25/09/2017, 20:48:30
Mình lấy Apmai 132, 137 và Apmai142  nhé bác  :)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/09/2017, 21:08:23
Mình lấy Apmai 132, 137 và Apmai142  nhé bác  :)
mua 107 the boy
Nhận gạch, tks các bác


Apmai149 Nguyễn Đổng Chi: tác phẩm được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, tập 3: ĐỊa chí văn hóa dân gian Nghệ Tỉnh. Mép áo bị rách. 150kMuavededoc
(https://i.imgur.com/h8jAU6V.jpg)
(https://i.imgur.com/OND7MQD.jpg)
(https://i.imgur.com/ZYi4CcA.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/09/2017, 21:10:50
Apmai150 Phạm Huy Thông: tác phẩm được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh. 150k Muavededoc
(https://i.imgur.com/DouFmdg.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 25/09/2017, 21:12:29
Mua Apmai 148, 149,150
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 25/09/2017, 21:17:37
Apmai149 bị nhầm hình phải kg ?
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/09/2017, 21:33:38
Apmai149 bị nhầm hình phải kg ?
Dạ vâng, e đã sửa
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: augiahien vào 26/09/2017, 07:39:13
lấy
Apmai145 Tuyển tập Cao Xuân Dục. Tập 5: Đại Nam chính biên liệt truyện. 200k
Apmai143 Văn hóa dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hóa Đông Nam Á. 50k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 26/09/2017, 08:26:50
Apmai120 Văn hóa dân tộc Raglai góc nhìn từ nghệ nhân. 50k
(https://i.imgur.com/YXLif0O.jpg)

Apmai121 Quy trình dựng nhà sàn cổ của người thái đen ở mường thanh. 50k
(https://i.imgur.com/spQKY7I.jpg)


Apmai122 Cảng thị nước mặn và văn hóa cổ truyền. 50k
(https://i.imgur.com/ECU7cLL.jpg)

Apmai124 Việc làm nhà quê ở Phú Yên. 50k
(https://i.imgur.com/fNV1S3C.jpg)Apmai125 Địa chí huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình). 50k

(https://i.imgur.com/YZi4iXU.jpg)

Apmai141 Tam đảo xưa và nay. Sách khổ to. 80k
(https://i.imgur.com/DfGGL4W.jpg)
(https://i.imgur.com/C2HsCoB.jpg)
(https://i.imgur.com/ugU1yG8.jpg)
(https://i.imgur.com/03WyZ8S.jpg)

Xin lấy mấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: vinhlongsach vào 26/09/2017, 09:10:31
Apmai145 Tuyển tập Cao Xuân Dục. Tập 5: Đại Nam chính biên liệt truyện. 200k

anh lấy
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 26/09/2017, 09:39:18
Xin lấy mấy cuốn này.
lấy
Apmai145 Tuyển tập Cao Xuân Dục. Tập 5: Đại Nam chính biên liệt truyện. 200k
Apmai143 Văn hóa dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hóa Đông Nam Á. 50k
Mua Apmai 148, 149,150
Nhận gạch, cám ơn các bác


Apmai145 Tuyển tập Cao Xuân Dục. Tập 5: Đại Nam chính biên liệt truyện. 200k

anh lấy
Dạ bác trên lượm rồi ạ
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 27/09/2017, 21:29:27
TGaclung1 Tượng phật Trung Quốc. NXB Mỹ Thuật 1996. Khổ to. 120k Chuthoong
(https://i.imgur.com/vE6KKoR.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 27/09/2017, 21:34:39
TGaclung2 Bảo tồn và phát huy hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế. Tham luận Hội thảo 2015. 120k
(https://i.imgur.com/XrYXndd.jpg)
(https://i.imgur.com/C6LYDp3.jpg)
(https://i.imgur.com/Qb9Oa2a.jpg)
(https://i.imgur.com/bYC2nPe.jpg)
(https://i.imgur.com/pQhSwaJ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 27/09/2017, 21:38:40
TGaclung3 Một số hình ảnh bác hồ với nông dân. 40k
(https://i.imgur.com/uI7mCc6.jpg)
(https://i.imgur.com/wRV7Bwq.jpg)
(https://i.imgur.com/ag2rNiO.jpg)
(https://i.imgur.com/GOGrJl7.jpg)
(https://i.imgur.com/4GKNYXN.jpg)
(https://i.imgur.com/QhbVq3N.jpg)
(https://i.imgur.com/1lJxody.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 27/09/2017, 21:41:00
TGaclung4 Lịch sử con đường tơ lụa. 40k
(https://i.imgur.com/KhCk8Qj.jpg)


TGaclung5 Diễn cầm tam thế diễn nghĩa. Sách fake. 40k
(https://i.imgur.com/SffcD2v.jpg)


TGaclung6 Tình yêu trai gái Việt xưa. 30k Tnghia

(https://i.imgur.com/K3gaIcD.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 27/09/2017, 21:43:05
TGaclung7 Phụ nữ Việt Nam qua các thời đại. Mất bìa sau. 50k Tnghia
(https://i.imgur.com/USROmy1.jpg)
(https://i.imgur.com/8KHLvO4.jpg)TGaclung8 Quả còn của người Thái đen ở mường thanh. 30k canhongson
(https://i.imgur.com/8ZwwiTo.jpg)TGaclung9 Hà Nội. 30k
[/b][/color]
(https://i.imgur.com/4FGjRjm.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 27/09/2017, 21:45:10
TGaclung10 Nghệ thuật hội họa. Sách mất bìa trước sau. 30k Tnghia
(https://i.imgur.com/SubG5II.jpg)
(https://i.imgur.com/yIAqhwj.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 27/09/2017, 21:48:02
TGaclung11 Vua chúa triều Nguyễn. 20k
(https://i.imgur.com/VXZPJ82.jpg)

TGaclung12 Loài người đã xuất hiện như thế nào? 50k
(https://i.imgur.com/X1zzFYv.jpg)

TGaclung13 Nghề cổ nước Việt. 40k canhongson

(https://i.imgur.com/DZ9XBfC.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 27/09/2017, 21:49:08
TGaclung14 Mặt trời tâm thức. 20k
(https://i.imgur.com/OCgVr8i.jpg)


TGaclung15 Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười. 40k canhongson
(https://i.imgur.com/cpr73w8.jpg)


TGaclung16 Điều lệnh chiến đấu lục quân. 30k
(https://i.imgur.com/c68Ki3C.jpg)
(https://i.imgur.com/mF1GZ9v.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 27/09/2017, 21:50:17
TGaclung17 Trận Điện Biên Phủ nhìn từ hai phía. 30k Muavededoc
(https://i.imgur.com/XyUrZms.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 27/09/2017, 21:51:21
TGaclung18 Quá trình hình thành và phát triển ca hát chuyên nghiệp Việt Nam. 40k
(https://i.imgur.com/x6n2wan.jpg)
(https://i.imgur.com/EYdLyxU.jpg)
(https://i.imgur.com/IKaHRt9.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 27/09/2017, 21:53:08
TGaclung20 Tranh cát tường dân gian Trung Hoa. 50k Chuthoong
(https://i.imgur.com/PQX6ORe.jpg)


TGaclung21 Đánh bại giặc Nguyên. 40k Muavededoc
(https://i.imgur.com/gNwy1cT.jpg)


TGaclung22 Tôn ngô binh pháp. 50k

(https://i.imgur.com/QwER3No.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 27/09/2017, 21:53:55
TGaclung23 Bùi Viện sứ giả Việt Nam đầu tiên tới Hoa Kỳ. 50k
(https://i.imgur.com/In3OT6i.jpg)


TGaclung24 Hương Giang cố sự. 30k
(https://i.imgur.com/wZA6iNQ.jpg)


TGaclung25 Đặng Huy Trứ. 50k
(https://i.imgur.com/6wVEHpc.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 27/09/2017, 21:54:53
TGaclung26 Tìm hiểu phong thổ học theo quan niệm triết đông. 30k
TGaclung27 Đi thăm đất nước. 60k

(https://i.imgur.com/dG4qTdw.jpg)
(https://i.imgur.com/FaViGMW.jpg)

(https://i.imgur.com/Dpz998H.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: tnghia vào 27/09/2017, 22:04:32
Mình lấy TGaclung6 Tình yêu trai gái Việt xưa. 30k

- TGaclung10 Nghệ thuật hội họa. Sách mất bìa trước sau. 30k

- TGaclung7 Phụ nữ Việt Nam qua các thời đại. Mất bìa sau. 50k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 27/09/2017, 22:08:42
Mua Gaclung 17, 21
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 27/09/2017, 22:12:42
Mua Gaclung 9, 11
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: red_army vào 27/09/2017, 22:33:17
Em lấy Galung 1
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: dalanmai vào 27/09/2017, 23:08:01
Sao sách gì bác cũng có hết vậy bác :)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 28/09/2017, 01:40:05
TGaclung8 Quả còn của người Thái đen ở mường thanh. 30k
(https://i.imgur.com/8ZwwiTo.jpg)

TGaclung13 Nghề cổ nước Việt. 40k
[/b][/color]
(https://i.imgur.com/DZ9XBfC.jpg)

TGaclung15 Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười. 40k
(https://i.imgur.com/cpr73w8.jpg)

Xin lấy mấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Thoong vào 28/09/2017, 07:54:09
Em mua gác 20 bác nhé, tranh cát tưởng trung hoa!
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Thoong vào 28/09/2017, 07:55:01
Xếp gạch gác 1 sau red bác nhé!
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: red_army vào 28/09/2017, 09:30:33
Xếp gạch gác 1 sau red bác nhé!
Nhường Thoong quyển Tầng 1 này nhé! Bác Wind chuyển gạch giùm em.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Thoong vào 28/09/2017, 09:34:51
Cám ơn bác Red, cám ơn bác Win!
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 28/09/2017, 13:03:01
Cám ơn bác Red, cám ơn bác Win!
Nhường Thoong quyển Tầng 1 này nhé! Bác Wind chuyển gạch giùm em.
Vâng, đã chuyển gạch, tks 2 bác


Em mua gác 20 bác nhé, tranh cát tưởng trung hoa!
Xin lấy mấy cuốn này.
Em lấy Galung 1
Mua Gaclung 9, 11
Mình lấy TGaclung6 Tình yêu trai gái Việt xưa. 30k

- TGaclung10 Nghệ thuật hội họa. Sách mất bìa trước sau. 30k

- TGaclung7 Phụ nữ Việt Nam qua các thời đại. Mất bìa sau. 50k
Mua Gaclung 17, 21
Tks các bác, nhận toàn bộ gạch đá của các bác :D

Sao sách gì bác cũng có hết vậy bác :)
Tại hồi xưa mua linh tinh, giờ nhà chật chỗ quá.
 :)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 28/09/2017, 21:12:10
TGaclung29 Minh tâm bảo giám. 50k
(https://i.imgur.com/Cbb7d5i.jpg)


TGaclung30 Việt Nam phong tục. 40k
(https://i.imgur.com/Bkm10Mw.jpg)


TGaclung32 Tiểu thủ công nghiệp Việt Nam. Sách bị ố do dính nước trước đây. Giờ khô ráo, đọc bình thường. 60k

(https://i.imgur.com/E7d2kav.jpg)
(https://i.imgur.com/hZRRhLC.jpg)
(https://i.imgur.com/iL0PWs7.jpg)
(https://i.imgur.com/bCORx37.jpg)
(https://i.imgur.com/5Jn2gLK.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 28/09/2017, 21:13:23
TGaclung33 Văn hóa dân gian những thành tố. 100k
(https://i.imgur.com/PvRWGeh.jpg)

TGaclung34 Đặng Văn Hòa vị dân chí kế. 40k Augiahien
(https://i.imgur.com/mcJvuAs.jpg)

TGaclung35 Những điều cần biết về hôn lễ truyền thống. 30k
(https://i.imgur.com/xsm5JVr.jpg)

TGaclung36 Vực hiểm chốn thâm cung. 50k

(https://i.imgur.com/5Bzlr6E.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 28/09/2017, 21:14:30
TGaclung37 Những bí ẩn danh nhân thế giới. 40k
(https://i.imgur.com/aSfOqtS.jpg)


TGaclung38 Tìm hiểu nghệ thuật cầm ca Việt Nam. 50k
(https://i.imgur.com/ju4nUHP.jpg)


TGaclung39 Đạo gia châm ngôn lục. 60k
(https://i.imgur.com/4xT1jtR.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 28/09/2017, 21:15:37
TGaclung40 Kinh đô Huế 30k
(https://i.imgur.com/bh1QAxo.jpg)

TGaclung41 Họ Hồ trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. 40k
(https://i.imgur.com/k4g9H9i.jpg)

TGaclung42 Nhị thiên tự. 30k
(https://i.imgur.com/YY4YOEb.jpg)

TGaclung43 Tội ác chiến tranh của bọn bành trướng Trung Quốc. 50k
(https://i.imgur.com/mkDF9ip.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 28/09/2017, 21:25:54
Mua TGaclung43
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Thoong vào 28/09/2017, 21:57:39
EM mua 38 anh nhé, cuốn Toan Ánh!
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 01/10/2017, 12:51:04
EM mua 38 anh nhé, cuốn Toan Ánh!
Mua TGaclung43
Nhận gạch, tks bác

Oct. 01 The history of our world. Sách khổ to, nặng. 150k Waterfall
(https://i.imgur.com/Djgs8sl.jpg)
(https://i.imgur.com/gLYUU87.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 01/10/2017, 12:54:37
Oct. 02. Man’s story. Khổ to, nặng. 150k Waterfall
(https://i.imgur.com/doxDvIa.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Waterfall vào 01/10/2017, 13:19:17
Oct. 02. Man’s story. Khổ to, nặng. 150k
(https://i.imgur.com/doxDvIa.jpg)
(https://i.imgur.com/D11j9kz.jpg)
(https://i.imgur.com/I3qXISh.jpg)
(https://i.imgur.com/gCTQwdQ.jpg)
(https://i.imgur.com/SFY9gRO.jpg)
(https://i.imgur.com/p3hRLoN.jpg)
(https://i.imgur.com/jpvaoWe.jpg)
(https://i.imgur.com/6i2NXpt.jpg)
(https://i.imgur.com/SQnRHaG.jpg)
(https://i.imgur.com/QmFoL0g.jpg)
(https://i.imgur.com/rC7iKHB.jpg)
Em mua cuốn này Man's story. Tks anh.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Waterfall vào 01/10/2017, 13:20:03
Nhận gạch, tks bác

Oct. 01 The history of our world. Sách khổ to, nặng. 150k
(https://i.imgur.com/Djgs8sl.jpg)
(https://i.imgur.com/gLYUU87.jpg)
(https://i.imgur.com/JgSdUnB.jpg)
(https://i.imgur.com/bnXmrfA.jpg)
(https://i.imgur.com/rT5C1ih.jpg)
(https://i.imgur.com/lUsYoBa.jpg)
(https://i.imgur.com/ohtnmyp.jpg)
(https://i.imgur.com/Jb98coZ.jpg)
(https://i.imgur.com/hucxlC1.jpg)
Em mua cuốn này. Cám ơn anh.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 04/10/2017, 20:49:08
Em mua cuốn này. Cám ơn anh.
Em mua cuốn này Man's story. Tks anh.
Nhận gạch, cám ơn bác

Aweek 1 Những kẻ săn máu. 80k
(https://i.imgur.com/run5c01.jpg)


Aweek 2 Tìm hiểu phong tục VN qua nếp cũ gia đình. 50k
(https://i.imgur.com/jd7CYh5.jpg)


Aweek 3 Văn hóa cổ truyền phương Đông. 50k

(https://i.imgur.com/CtvN5so.jpg)
(https://i.imgur.com/WJS3zHp.jpg)
(https://i.imgur.com/jXbdLg2.jpg)
(https://i.imgur.com/hobIAJo.jpg)
(https://i.imgur.com/OxOaI32.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 04/10/2017, 20:51:38
Aweek 4 Hoa đạo. 40k
(https://i.imgur.com/RTlgDkv.jpg)


Aweek 5 Mỹ thuật công nghiệp. 80k
(https://i.imgur.com/nDWsZys.jpg)


Aweek 6 Phong tục thờ cúng trong gia đình VN. 50k

(https://i.imgur.com/eiea0RM.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 04/10/2017, 20:55:29
Aweek 7 Những truyện trọng nghĩa Việt Nam và Trung Hoa. 40k Lenhale
(https://i.imgur.com/iAJLGDv.jpg)


Aweek 8 Hùng vương. 40k
(https://i.imgur.com/hmdWB0i.jpg)


Aweek 9 Tìm hiểu phong tục Việt Nam qua tết lễ hội hè. 50k  Muavededoc

(https://i.imgur.com/r2rUdDF.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 04/10/2017, 20:56:50
Aweek 10 QUyển tiếng Pháp của Thi Long. 20k
(https://i.imgur.com/wA37Hbd.jpg)Aweek 11 Vũ trung tùy bút. 80k  Muavededoc

(https://i.imgur.com/qlka9MR.jpg)
(https://i.imgur.com/hySVWsV.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 04/10/2017, 21:02:26
Aweek 15 Lịch sử thủ đô Hà Nội. 150k
(https://i.imgur.com/2gKwASw.jpg)
(https://i.imgur.com/XPT1Qh4.jpg)
(https://i.imgur.com/BZRgbp9.jpg)
(https://i.imgur.com/k97Fd6v.jpg)
(https://i.imgur.com/DY6WlzX.jpg)
(https://i.imgur.com/wylRmkI.jpg)
(https://i.imgur.com/AK4JJfM.jpg)
(https://i.imgur.com/mjsbYwi.jpg)

Aweek 16 Nội các Trần trọng Kim. 120k HUhata

(https://i.imgur.com/5asWurH.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 04/10/2017, 21:07:13
Aweek 12 Nghề gốm cổ truyền của người Chăm. 50k Canhongson
(https://i.imgur.com/FlOT6rr.jpg)

Aweek 13 Di sản lịch sử và những hướng tiếp cận mới. 120k
(https://i.imgur.com/jrcbN6j.jpg)

Aweek 14 Hồn Việt – trung tâm nghiên cứu quốc học. 50k
(https://i.imgur.com/c882VwA.jpg)
(https://i.imgur.com/XiakmMr.jpg)
(https://i.imgur.com/O7QVefj.jpg)
(https://i.imgur.com/hmTRtJq.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 04/10/2017, 21:09:29
Aweek 18 Những vấn đề văn hóa xã hội thời Nguyễn. 150k
(https://i.imgur.com/kKust3I.jpg)
(https://i.imgur.com/XYOAKCG.jpg)
(https://i.imgur.com/8origyY.jpg)
(https://i.imgur.com/bPXJHhL.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 04/10/2017, 21:13:29
Aweek 17 Thị xã Quảng Trị xưa và nay. 120k
(https://i.imgur.com/vhAwkix.jpg)
(https://i.imgur.com/mdAEH70.jpg)
(https://i.imgur.com/wmPFdzc.jpg)
(https://i.imgur.com/uRZPb2l.jpg)
(https://i.imgur.com/gMVE5Jv.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 04/10/2017, 21:15:08
Mua Aweek 9, 11

Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 04/10/2017, 21:21:38
Aweek 19 Phan Gia công phả. 120k
(https://i.imgur.com/Z4wdAEA.jpg)
(https://i.imgur.com/qXgaPgL.jpg)
(https://i.imgur.com/IPJASaN.jpg)Aweek 20 Phan Thanh Giản nổi đau trăm năm. Khổ nhỏ. 30k
(https://i.imgur.com/IFhp7mA.jpg)


Aweek 21 Võ môn quan. 30k
(https://i.imgur.com/jvH2kAE.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 04/10/2017, 21:24:25
Aweek 22 Từ điển danh nhân thế giới. 120k
(https://i.imgur.com/vDDw0Pu.jpg)
(https://i.imgur.com/XaxmVes.jpg)
(https://i.imgur.com/wUn33a2.jpg)

Aweek 23 Bùi Viện với cuộc duy tân của triều Tự Đức. 50k
(https://i.imgur.com/S8QGfrN.jpg)

Aweek 24 Bước đầu tìm hiểu văn hóa dân gian Bình Thủy-Long Tuyền. 50k

(https://i.imgur.com/7mjRzjU.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 04/10/2017, 21:27:26
Aweek 25 Lịch sử An Giang. 30k  Muavededoc
Aweek 26 2q Cuộc tháo chạy + Sài gòn mậu thân. 50kMaiquangbp
Aweek 27 Tìm hiểu trận tuyến bí mật trong lịch sử VN. 50k  Muavededoc

(https://i.imgur.com/2FAUPEv.jpg)
(https://i.imgur.com/U5Vii3L.jpg)
(https://i.imgur.com/JsJnpPf.jpg)
(https://i.imgur.com/442OCFM.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 04/10/2017, 21:29:29
Aweek 28 Đồng Bằng sông cửu long – nét sinh hoạt xưa. 40k
Aweek 29 CIA khi bức màn được vén lên. 30k

(https://i.imgur.com/C6wMhvC.jpg)
(https://i.imgur.com/A0bi7hn.jpg)
(https://i.imgur.com/HIwl6AJ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 04/10/2017, 21:30:43
Mua aweek 25, 27
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 04/10/2017, 21:33:56
Mua aweek 25, 27
Mua Aweek 9, 11


Nhận gạch, tks bácAweek 30 Nhạc Phi diễn nghĩa, truyện tranh 4 tập. 120k
(https://i.imgur.com/EGpAThy.jpg)
(https://i.imgur.com/EPDnKkj.jpg)
(https://i.imgur.com/XS4GEaW.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 04/10/2017, 21:40:50
Aweek 56 Từ điển Bách khoa Trung Hoa mới. 130k
(https://i.imgur.com/ElIyrke.jpg)


Aweek 54 Luận giải văn học và triết học Phạm Quỳnh. 130kRed Army
(https://i.imgur.com/vA6Q4e3.jpg)
(https://i.imgur.com/0cspGe2.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: alphonse vào 04/10/2017, 21:54:44
E nhầm chút, xin lỗi anh
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 04/10/2017, 22:22:52
Aweek 62 Ba người lính ngự lâm, bộ 2 tập. 540k
(https://i.imgur.com/hA8iSKO.jpg)
(https://i.imgur.com/3kacHAO.jpg)Aweek 63 Đôn Kihote. Bộ 3 tập, gáy xấu. 50k
(https://i.imgur.com/7EmiYGS.jpg)
(https://i.imgur.com/SluEj5Z.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: huhata vào 04/10/2017, 22:34:58
Gom:

Aweek 16 Nội các Trần trọng Kim. 120k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: red_army vào 04/10/2017, 22:38:02
Em mua thêm 54
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: vutuanphong vào 04/10/2017, 22:41:46
Em lấy luận giải phạm quỳnh nhé
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 05/10/2017, 00:25:44
Aweek 12 Nghề gốm cổ truyền của người Chăm. 50k
(https://i.imgur.com/FlOT6rr.jpg)

Xin lấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 08:45:50
Xin lấy cuốn này.
Em mua thêm 54
Gom:

Aweek 16 Nội các Trần trọng Kim. 120k
Nhận gạch, tks các bác

Em lấy luận giải phạm quỳnh nhé
Bác Red Army lượm rồi ạ

Aweek 32 Trần Nhân Tông cuộc đời và sự nghiệp. 50k Muavededoc
(https://i.imgur.com/zxA2dmY.jpg)
(https://i.imgur.com/uAhROiO.jpg)
(https://i.imgur.com/5YBmXyB.jpg)
(https://i.imgur.com/peRcaWh.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 08:50:07
Aweek 33 Thân thế và sự nghiệp cụ phó bảng Lê Trinh. 50k
(https://i.imgur.com/wpXo9eF.jpg)
(https://i.imgur.com/qzmOmte.jpg)
(https://i.imgur.com/mfWGpFT.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 05/10/2017, 08:50:26
Đặt Aweek 32
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 09:37:40
Đặt Aweek 32
Gạch nhận, tks bác


Aweek 34 Gia Lễ xưa và nay. 50k
(https://i.imgur.com/EMji7qb.jpg)
(https://i.imgur.com/s1S4xpx.jpg)
(https://i.imgur.com/yGXZboG.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 09:40:55
Aweek 35 Tìm hiểu các thể thơ: từ thơ cổ phong đến thơ luật. Trang lót đầu bị cắt như hình (chắc do có chữ ký) 50k Huhata
(https://i.imgur.com/idhCOvl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: huhata vào 05/10/2017, 09:44:43
Gom:
Aweek 35 Tìm hiểu các thể thơ: từ thơ cổ phong đến thơ luật
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 09:59:04
Aweek 36 Thủy Thanh quê tôi. (Thanh Thủy ở Huế, có Cầu ngói Thanh Toàn nổi tiếng, gồm những bài viết của tác giả về vùng quê này) 20k
(https://i.imgur.com/IygBCbe.jpg)
(https://i.imgur.com/SZOeCa4.jpg)


Aweek 37 Chuyện nội cung cựu hoàng Bảo Đại. 20k Huhata
(https://i.imgur.com/C7tkm6T.jpg)

Aweek 38 Đời hoa. 10k
(https://i.imgur.com/v4ASNi8.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 10:00:29
Gom:
Aweek 35 Tìm hiểu các thể thơ: từ thơ cổ phong đến thơ luật
Nhận gạch, tks bác

Aweek 39 Một số phong tục nghi lễ. 30k
Aweek 40 Những người trong hoàng tộc nhà Nguyễn đi theo cụ Hồ. 30k
Aweek 41 Mô da. 50k

(https://i.imgur.com/dRnlBqy.jpg)
(https://i.imgur.com/oYmjOfr.jpg)
(https://i.imgur.com/8Tq6i59.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 10:02:51
Aweek 45 Thuyết tiến hóa phân tử trung tính. 20k Waterfall
Aweek 46 Thơ Sài Gòn nhớ Huế. 30k

(https://i.imgur.com/WWygNYq.jpg)
(https://i.imgur.com/o5yiwqr.jpg)
(https://i.imgur.com/EKWzPsy.jpg)
(https://i.imgur.com/z11xqD3.jpg)
(https://i.imgur.com/1m8vTIF.jpg)
(https://i.imgur.com/GIZiQsz.jpg)
(https://i.imgur.com/1COZtOc.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 10:03:48
Aweek 42 3q Ngô Văn Phú. 120k (mua lẻ 50k/1q)
(https://i.imgur.com/YQn50e3.jpg)
(https://i.imgur.com/cgHNBPq.jpg)


Aweek 43 Cao Bá Quát. 20k
(https://i.imgur.com/MuspU82.jpg)


Aweek 44 La Sơn Phu tử. 20k Muavededoc
(https://i.imgur.com/tuY9NBp.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 05/10/2017, 10:05:24
Mua Aweek 44
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Thư Hiên vào 05/10/2017, 10:06:26
Em lấy Aweek44
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 10:12:08
Mua Aweek 44
Nhận gạch, tks bác

Em lấy Aweek44
Sr, bác trên gạch trước ạ

Aweek 47 DI tích lịch sử văn hóa Vĩnh Long. 60k tnghia
(https://i.imgur.com/2iqzfFg.jpg)


Aweek 48 Chân thiền Zen. 50k
(https://i.imgur.com/KjQ8UUB.jpg)


Aweek 49 Hồi ức của một Geisha. 50k Francisco Lam
(https://i.imgur.com/Llr5VIu.jpg)


Aweek 50 Lược khảo tam quốc diễn nghĩa. 40k Sachlungtung
(https://i.imgur.com/nW3WzMB.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 10:14:46
Aweek 51 Truyện chí quái chí nhân chí di Trung hoa. 30k
(https://i.imgur.com/7DocQLA.jpg)


Aweek 52 Từ điển thành ngữ điển cố Trung Quốc. 50k
(https://i.imgur.com/PqVc1MN.jpg)


Aweek 53 Hồi ức về cha tôi. 20k Francisco Lam
(https://i.imgur.com/BB5zOH2.jpg)


Aweek 55 Văn hóa sông nước cần thơ. 30k Muavededoc
(https://i.imgur.com/bl5KCen.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 10:19:07
Aweek 57 Những chặng đường từ Huế. 10k muavededoc
(https://i.imgur.com/Ag9fClL.jpg)
Aweek 58 Khoảnh khắc Huế. 20k
(https://i.imgur.com/pOwrW49.jpg)
Aweek 59 Chỉ nam ngọc âm giải nghĩa. 140k
(https://i.imgur.com/8y3yQPM.jpg)
Aweek 60 Người vùng ven Thăng Long. 40k tnghia
(https://i.imgur.com/OMq9xse.jpg)

Aweek 61 Đất Lam Sơn. 30k tnghia
(https://i.imgur.com/0lOeDQ0.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: sachlungtung vào 05/10/2017, 10:24:40
Nhận gạch, tks bác
Sr, bác trên gạch trước ạ

Aweek 47 DI tích lịch sử văn hóa Vĩnh Long. 60k
(https://i.imgur.com/2iqzfFg.jpg)


Aweek 48 Chân thiền Zen. 50k
(https://i.imgur.com/KjQ8UUB.jpg)


Aweek 49 Hồi ức của một Geisha. 50k
(https://i.imgur.com/Llr5VIu.jpg)


Aweek 50 Lược khảo tam quốc diễn nghĩa. 40k
(https://i.imgur.com/nW3WzMB.jpg)
e mua Aweek 50 Lược khảo tam quốc
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Maiquangbp vào 05/10/2017, 13:30:21
Mua Aweek 26  Cuộc tháo chạy .. và SG Mậu Thân 50k
Đật qua đặt lại cho vui
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 05/10/2017, 14:17:04
Mua Ăweek 55, 57
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 15:42:57
Mua Ăweek 55, 57
Mua Aweek 26  Cuộc tháo chạy .. và SG Mậu Thân 50k
Đật qua đặt lại cho vui
e mua Aweek 50 Lược khảo tam quốc
Lượm các gạch, tks các bác


Aweek 64 Lịch sử VN. 20k
(https://i.imgur.com/saH3wN9.jpg)
(https://i.imgur.com/pIEmCcg.jpg)
Aweek 65 Hà Nội thủ đô nước CHXHCN Việt Nam. 30k
(https://i.imgur.com/y9IT9LF.jpg)
Aweek 66 3q tiếng Anh. 50k

(https://i.imgur.com/sVxacAr.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 15:44:35
Aweek 67 2q Nghệ thuật nấu ăn Huế (ăn chay và ăn mạn). 50kFrancisco Lam
(https://i.imgur.com/ya7Zlq7.jpg)
Aweek 68 8q linh tinh. 40kaugiahien
(https://i.imgur.com/lNTrx58.jpg)
Aweek69 Khao. 10k
(https://i.imgur.com/BojepM6.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 15:45:55
Aweek70 Nhật ký trong tù. 20k
(https://i.imgur.com/BwAGRhE.jpg)
Aweek71 Những công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới. 30k
(https://i.imgur.com/s0G5grs.jpg)
Aweek 72 Từ ngọ môn đến điện thái hòa. Sách xấu, đọc bt. Bác nào có mua sách thì lấy nếu ưngdalanmai
(https://i.imgur.com/KPJfpff.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: dalanmai vào 05/10/2017, 15:49:29
Gom:

Aweek 72 Từ ngọ môn đến điện thái hòa. Sách xấu, đọc bt. Bác nào có mua sách thì lấy nếu ưng
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: augiahien vào 05/10/2017, 16:07:27
lấy
Aweek 68 8q linh tinh. 40k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 21:25:41
lấy
Aweek 68 8q linh tinh. 40k
Gom:

Aweek 72 Từ ngọ môn đến điện thái hòa. Sách xấu, đọc bt. Bác nào có mua sách thì lấy nếu ưng

Nhận gạch, tks các bác

Aweek 73 Tác phẩm được giải thưởng HCM. ĐInh Gia Khánh. 150k tnghia
(https://i.imgur.com/obXLvEe.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 21:30:19
Aweek 74 Tác phẩm được giải thưởng HCM. Trần Huy Liệu. 150k
(https://i.imgur.com/6Pu7NdR.jpg)
(https://i.imgur.com/W1vjTZw.jpg)
(https://i.imgur.com/QSTSftv.jpg)
(https://i.imgur.com/T3tjzaa.jpg)
(https://i.imgur.com/RChuDUv.jpg)
(https://i.imgur.com/OvlAhhP.jpg)
(https://i.imgur.com/Kbf8ntx.jpg)
(https://i.imgur.com/7lxxJcE.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 21:32:03
Aweek 75 Tác phẩm được giải thưởng HCM. Vũ Ngọc Phan. 150k pm
(https://i.imgur.com/XGcLrPl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 21:35:30
Aweek 741 Tác phẩm được giải thưởng HCM. Hồ Ton Trinh. 120k
(https://i.imgur.com/3h3cj9R.jpg)
(https://i.imgur.com/TzmDhe8.jpg)
(https://i.imgur.com/fcsoZma.jpg)
(https://i.imgur.com/TOET0Q2.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 21:57:45
Aweek 76 Tác phẩm được giải thưởng HCM. Nguyễn Đổng Chi tập 3: Địa chí văn hóa dân gian Nghệ Tĩnh. 150k Muavededoc
(https://i.imgur.com/Y5LEyPq.jpg)
(https://i.imgur.com/Xr4E3Rp.jpg)
(https://i.imgur.com/4zm6rGT.jpg)
(https://i.imgur.com/qiBP9Xg.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 22:03:00
Aweek 77 Lịch sử Liên xô trên màn ảnh. 20k Lenhale
(https://i.imgur.com/pOiA8uv.jpg)


Aweek 78 Solokhop tuyển tập. 30k Huhata
(https://i.imgur.com/goGGBsc.jpg)

Aweek 79 The new day and deeds. 30k Waterfall
(https://i.imgur.com/F44CfwY.jpg)
(https://i.imgur.com/gNQ5AyE.jpg)
(https://i.imgur.com/NuIPovx.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 22:15:44
Aweek 80 A Tagore reader. 50k hoangnguyen
(https://i.imgur.com/VKglFcd.jpg)


Aweek 81 This crowded planet. 60k
(https://i.imgur.com/g38rlrH.jpg)
(https://i.imgur.com/rd4cl1p.jpg)
(https://i.imgur.com/zt57wi4.jpg)
(https://i.imgur.com/31boVoh.jpg)
(https://i.imgur.com/Yx7AEmc.jpg)
(https://i.imgur.com/ojvNX1l.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 05/10/2017, 22:16:56
Mua Ăweek76
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: huhata vào 05/10/2017, 22:18:06
Gom: Aweek 78 Solokhop tuyển tập. 30k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 22:22:04
Aweek 82 Russian fairy tales. 60k Lenhale
(https://i.imgur.com/xTEE4ft.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 22:29:11
Aweek 83 Tiếp cạn con người và văn hóa Trung Hoa. 40k
(https://i.imgur.com/bsmfQAa.jpg)
Aweek 84 Bắc Ninh thi thoại. 20k
(https://i.imgur.com/BaIqohw.jpg)
Aweek 85 Thế đi lên của ta trên mặt trận ngoại giao. 20k
(https://i.imgur.com/WQnJWX4.jpg)
(https://i.imgur.com/7JoaoEQ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 22:34:40
Gom: Aweek 78 Solokhop tuyển tập. 30k
Mua Ăweek76
Nhận gạch, tks các bác

Aweek 86 Các nữ nhân Trung QUốc. 40k Augiahien
(https://i.imgur.com/mGKrbvD.jpg)

Aweek 87 Giáo hội tại Việt Nam. 20k
(https://i.imgur.com/WwapEeJ.jpg)
Aweek 88 Ấn Độ hồm qua và hôm nay. 30k
(https://i.imgur.com/JCaZevH.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 22:36:18
Aweek 89 Diễn Cát xưa và nay. 50k
(https://i.imgur.com/x0HHazL.jpg)

Aweek 90 Thơ phản thơ. 30k
(https://i.imgur.com/LFdWjTj.jpg)

Aweek 91 Kinh 10 thiện nghiệp. 20k hoangnguyen
(https://i.imgur.com/xRnqdUA.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 22:38:38
Aweek 92 Nhà gtrong vũ trụ. 20k
(https://i.imgur.com/0zuHv8I.jpg)

Aweek 93 Mấy vấn đề văn xuối VN 1945-1970. 30k
(https://i.imgur.com/n6pTmUq.jpg)
(https://i.imgur.com/oNQxtnF.jpg)
(https://i.imgur.com/83L9xqy.jpg)

Aweek 94 Định tính – lượng không gian theo dòng văn hóa tinh thần phương đông – Dịch học. 50k
(https://i.imgur.com/nHodiNv.jpg)
(https://i.imgur.com/vknKeuo.jpg)
(https://i.imgur.com/wnKD1Mo.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 22:42:53
Aweek 98 Ngọn lữa chiến tranh lạnh. Bộ 3 tập. 200k Huhata
(https://i.imgur.com/rB13YNI.jpg)
(https://i.imgur.com/rV6cHBU.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/10/2017, 22:45:53
Aweek 99 Chính sách công nghiệp của Nhật Bản. 100k Huhata
(https://i.imgur.com/rXZtiTs.jpg)Aweek 100 Nghi lễ và phong tục các tộc người ở Tây Nguyên. 120k Canhongson

(https://i.imgur.com/ZAlXJjR.jpg)
(https://i.imgur.com/PlRjgLL.jpg)
(https://i.imgur.com/yPKcJEZ.jpg)
(https://i.imgur.com/ZOhXqEj.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: hoangnguyen vào 06/10/2017, 04:10:19
Đặt Aweek80 A Tagore reader, và Aweek 91Kinh 10 Thiện nghiệp,  tks bác
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: tnghia vào 06/10/2017, 04:31:36
Mình lấy AWeek 47, 60, 61, 73 nhé bác.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Waterfall vào 06/10/2017, 07:34:59
Aweek 77 Lịch sử Liên xô trên màn ảnh. 20k
(https://i.imgur.com/pOiA8uv.jpg)
(https://i.imgur.com/eMabdMv.jpg)
(https://i.imgur.com/9gzGoAF.jpg)

Aweek 78 Solokhop tuyển tập. 30k Huhata
(https://i.imgur.com/goGGBsc.jpg)

Aweek 79 The new day and deeds. 30k
(https://i.imgur.com/F44CfwY.jpg)
(https://i.imgur.com/gNQ5AyE.jpg)
(https://i.imgur.com/NuIPovx.jpg)
Em mua Aweek 79 The new day and deeds 30k nếu bên trong có nhiều hình màu mè nha anh. Cám ơn anh.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Waterfall vào 06/10/2017, 07:59:14
Aweek 45 Thuyết tiến hóa phân tử trung tính. 20k
Aweek 46 Thơ Sài Gòn nhớ Huế. 30k

(https://i.imgur.com/WWygNYq.jpg)
(https://i.imgur.com/o5yiwqr.jpg)
(https://i.imgur.com/EKWzPsy.jpg)
(https://i.imgur.com/z11xqD3.jpg)
(https://i.imgur.com/1m8vTIF.jpg)
(https://i.imgur.com/GIZiQsz.jpg)
(https://i.imgur.com/1COZtOc.jpg)
Em mua Aweek 45 Thuyết tiến hoá phân tử trung tính 20k. Cám ơn anh.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: lenhale vào 06/10/2017, 09:27:41
Mua 77, 82
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 06/10/2017, 09:44:03
Up
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/10/2017, 10:47:50
Mua 77, 82
Em mua Aweek 45 Thuyết tiến hoá phân tử trung tính 20k. Cám ơn anh.
Mình lấy AWeek 47, 60, 61, 73 nhé bác.
Đặt Aweek80 A Tagore reader, và Aweek 91Kinh 10 Thiện nghiệp,  tks bác
Nhận gạch các bác, Many tks

Em mua Aweek 79 The new day and deeds 30k nếu bên trong có nhiều hình màu mè nha anh. Cám ơn anh.
Quyển ấy toàn hình màu như gửi lên bác ạ
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 06/10/2017, 12:15:32
Aweek 100 Nghi lễ và phong tục các tộc người ở Tây Nguyên. 120k
[/b][/color]
(https://i.imgur.com/ZAlXJjR.jpg)
(https://i.imgur.com/PlRjgLL.jpg)
(https://i.imgur.com/ZOhXqEj.jpg)

Xin lấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Waterfall vào 06/10/2017, 13:07:02
Trích dẫn của: wind99
Quyển ấy toàn hình màu như gửi lên bác ạ
[/quote
Vậy cho em mua luôn. Cám ơn bác.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/10/2017, 21:06:50
Trích dẫn của: wind99
Quyển ấy toàn hình màu như gửi lên bác ạ

Vậy cho em mua luôn. Cám ơn bác.
[/quote
Xin lấy cuốn này.
Tks, nhận gạch các bác
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/10/2017, 21:13:18
Aweek 101 Lịch sử Nhật Bản. 100k HUhata
(https://i.imgur.com/emIKQJN.jpg)


Aweek102Nữa tháng trong miền Thất sơn. 40k
(https://i.imgur.com/Idd5Rxr.jpg)

Aweek103 Phong cách ăn Việt Nam. 30k Muavededoc
(https://i.imgur.com/VNK5Bdy.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/10/2017, 21:14:25
Aweek104 Trân châu cảng. 50k Lenhhoxung
(https://i.imgur.com/MGXQs0M.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/10/2017, 21:16:55
Aweek105 Thời đi học của những người nổi tiếng. bộ 2 tập. 40k
(https://i.imgur.com/qqVoUJn.jpg)
(https://i.imgur.com/6vX863J.jpg)

Aweek106 Con giai phố cổ. 40k
(https://i.imgur.com/gR1SuP1.jpg)
(https://i.imgur.com/GMlF6Ss.jpg)
(https://i.imgur.com/ITJwmgc.jpg)

Aweek107 Hoan lạc. 30k Huhata
(https://i.imgur.com/ubsp7Gk.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/10/2017, 21:20:51
Aweek108 Thế giới của Sophie. 150k
(https://i.imgur.com/8gPanoI.jpg)

Aweek109 Văn hóa dân gian của các dân tộc thiểu sooshuyeenj sông Hinh, tỉnh Phú Yên. 30k
(https://i.imgur.com/DwYcTId.jpg)


Aweek110 Tôn Thất Tùng. 30k

(https://i.imgur.com/5u7vi8y.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/10/2017, 21:22:35
Aweek111 Kể chuyện các đời vua nhà Nguyễn. 30k
(https://i.imgur.com/ONwruTL.jpg)
Aweek112 The Adventure… 10k Lenhhoxung
(https://i.imgur.com/UBsARff.jpg)
(https://i.imgur.com/dIPgHG2.jpg)

Aweek113 Từ điển bách khoa phật giáo VN. 80k Thoong
(https://i.imgur.com/sHcsB3A.jpg)
(https://i.imgur.com/b5SvFo4.jpg)
(https://i.imgur.com/x4gjfO8.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/10/2017, 21:26:07
Aweek114 Nguyễn Huệ phú xuân. 40k Muavededoc
(https://i.imgur.com/x5360Bv.jpg)
Aweek115 Người ham chơi. 50k
(https://i.imgur.com/XmbfdS0.jpg)
Aweek116 3 ngày luận đạo. 20k
(https://i.imgur.com/kiq9zOo.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/10/2017, 21:27:23
Aweek117 People society: Societies past and present. 35k Hoangnguyen
(https://i.imgur.com/H58QGAo.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/10/2017, 21:28:19
Aweek118 Origin of the second world war. 50k Muavededoc
(https://i.imgur.com/L9tfqn8.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/10/2017, 21:29:58
Aweek119 Ngoại giao Nhật Bản. 50k
(https://i.imgur.com/Cu8iozM.jpg)
(https://i.imgur.com/W98Sy6k.jpg)
Aweek121 Hồ Quý Ly. 55k
(https://i.imgur.com/xv212hh.jpg)
Aweek120 Tổ quốc ta nhân dân ta sự nghiệp ta. 30k
(https://i.imgur.com/fywvdpO.jpg)
(https://i.imgur.com/YCMsW0t.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/10/2017, 21:31:48
Aweek122 Đà Lạt thành phố cao nguyên. 50k Muavededoc
(https://i.imgur.com/O47rKMt.jpg)


Aweek123 Hà Nội phố làng biên niên sử. 60k
(https://i.imgur.com/dJ7mnZK.jpg)

Aweek124 Giai thoại và sấm ký Trạng Trình. 50k
(https://i.imgur.com/cjTIIqC.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/10/2017, 21:33:06
Aweek125 Chiến lược con người. 40k
(https://i.imgur.com/Q3uGdhC.jpg)
Aweek126 Người Nhật thập kỷ 90. 50k
(https://i.imgur.com/ayKCJrl.jpg)
Aweek127 Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề. 40k
(https://i.imgur.com/7k1TWFq.jpg)
Aweek128 Thị trường Nhật Bản. 40k
(https://i.imgur.com/pbeXFVe.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: lenhhoxung vào 06/10/2017, 21:46:56
104 - Trân Châu Cảng - Anh - gui luon nha Tung ! Tks...
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 06/10/2017, 21:49:03
 Mua 103,114,118,122.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: hoangnguyen vào 06/10/2017, 21:52:48
Đặt Aweek 117, tks bác
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: lenhhoxung vào 06/10/2017, 22:01:41
112 - 10k - nữa nha
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: huhata vào 06/10/2017, 22:06:55
Gom Aweek 101
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Waterfall vào 06/10/2017, 22:16:45
Aweek117 People society: Societies past and present. 35k Hoangnguyen
(https://i.imgur.com/H58QGAo.jpg)
Anh Wind ơi cuốn Aweek 117 People society... sao giống cuốn em mua chung với mấy cuốn Liên Xô The Haunted wood... (em gửi tin nhắn cho anh ngày 03/10/17).
Anh kiểm tra lại giùm em được không ạ?
Sẵn tiện anh tổng kết giùm em luôn nha.
Cám ơn anh nhiều ạ.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/10/2017, 22:23:13
Anh Wind ơi cuốn Aweek 117 People society... sao giống cuốn em mua chung với mấy cuốn Liên Xô The Haunted wood... (em gửi tin nhắn cho anh ngày 03/10/17).
Anh kiểm tra lại giùm em được không ạ?
Sẵn tiện anh tổng kết giùm em luôn nha.
Cám ơn anh nhiều ạ.
Ặc, mình ko để ý thấy bác trả lời pm, nên nghĩ bác ko lấy 2q đó. Do đó rao trên này.
Lỡ rồi nên bác thông cảm. Mời bác xem inbox
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Thoong vào 06/10/2017, 22:33:58
EM đặt 113 từ điển PGVN bác nhé!
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/10/2017, 22:40:06
EM đặt 113 từ điển PGVN bác nhé!
Gom Aweek 101
112 - 10k - nữa nha
Đặt Aweek 117, tks bác
Mua 103,114,118,122.
104 - Trân Châu Cảng - Anh - gui luon nha Tung ! Tks...
Nhận toàn bộ gạch đá của các bác
Many tks
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 09:00:03
Aweek129 Những nền văn minh thế giới. 100k Muavededoc
(https://i.imgur.com/UzMjN7w.jpg)
(https://i.imgur.com/Hgc0SOC.jpg)
(https://i.imgur.com/h8E3iiw.jpg)
(https://i.imgur.com/pGqigOX.jpg)

Aweek130 Thư của các giáo sĩ Thừa sai. 80k Muavededoc
(https://i.imgur.com/A7ik91E.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 09:02:27
Aweek131 Họ trịnh và thăng long. 40k Muavededoc
(https://i.imgur.com/VIkPv2Y.jpg)Aweek132 Hoàng Trung xưa và nay. 50k
(https://i.imgur.com/jkgR6Oc.jpg)
(https://i.imgur.com/i14UpqQ.jpg)
(https://i.imgur.com/MZcoKoD.jpg)
(https://i.imgur.com/sH7vX56.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 09:08:36
Aweek133 Sông lửa sông nước. 50k
(https://i.imgur.com/kbpO7Fm.jpg)
(https://i.imgur.com/drYTV9k.jpg)
(https://i.imgur.com/wkJNGi0.jpg)
(https://i.imgur.com/NndvtxD.jpg)

Aweek134 Nhã nhạc triều Nguyễn 50k Chuthoong
(https://i.imgur.com/UmvcZ47.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 07/10/2017, 09:15:39
Mua Ăweek 129, 130, 131
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 09:15:50
Aweek135 Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc SƠn. 30k Francisco Lam
(https://i.imgur.com/Qja2hS6.jpg)
Aweek 136 Quang Trung Nguyễn Huệ với chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa. 50k Muavededoc
(https://i.imgur.com/dAG8ZAQ.jpg)

Aweek 137 Kể chuyện về các phong tục dân tộc VN. 30kMuavededoc
(https://i.imgur.com/rPrabZs.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 07/10/2017, 09:16:54
Mua A136,137
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 09:18:58
Aweek 138 Đất lề quê thói. 80k Francisco Lam
(https://i.imgur.com/oeDL3YE.jpg)

Aweek 139Tuyển tập ca khúc quốc tế. 30k
(https://i.imgur.com/hx0AkKA.jpg)
(https://i.imgur.com/wHTKBNy.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 09:21:02
Aweek 140 Di sản thế giới tập 3, 4, 7, 8. 120k
(https://i.imgur.com/nBziFde.jpg)
(https://i.imgur.com/er2Coze.jpg)
(https://i.imgur.com/6WVcJhB.jpg)

Aweek 141 How south Vietnam was liberated. 30k Muavededoc
(https://i.imgur.com/pxjhCce.jpg)
(https://i.imgur.com/I6k50Jg.jpg)
(https://i.imgur.com/JGS2TM2.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 09:21:54
Aweek 142 Tìm lại dấu vết thành Thăng Long. 30k Muavededoc
(https://i.imgur.com/2YI30cJ.jpg)

Aweek 143 Danh lam thắng cảnh Đà Lạt Lâm Đồng. 40k Muavededoc
(https://i.imgur.com/BJ1N2NL.jpg)

Aweek 145 4q về Phong Thủy. 120k
(https://i.imgur.com/0H2XpLV.jpg)
(https://i.imgur.com/vTipVXh.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 09:22:40
Aweek 144 Đông Phù Liệt làng cổ 1000 năm tuổi đất Thăng Long. 50k Muavededoc
(https://i.imgur.com/yMqcjnR.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 07/10/2017, 09:22:52
Mua A129
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 07/10/2017, 09:24:24
Mua A141,142,143,144
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 09:28:29
Aweek 146 Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa. 100k Huhata
(https://i.imgur.com/TTbxqr7.jpg)
(https://i.imgur.com/9znhbNs.jpg)
Aweek 147 Văn hóa cư dân Việt ven biển Phú Yên. 50k Muavededoc
(https://i.imgur.com/LZz8QZt.jpg)
Aweek 148 Một số vấn đề mỹ thuật. 50k
(https://i.imgur.com/C9G8HzI.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 09:29:53
Aweek 149 Nho sĩ đô vật. 50k
(https://i.imgur.com/GgTgCeo.jpg)
Aweek 150 3q về Huế. 70k
(https://i.imgur.com/MUbFnWG.jpg)
(https://i.imgur.com/YaGAH48.jpg)
(https://i.imgur.com/XZzUpHN.jpg)
Aweek 151 Trò chơi và thú tiêu khiển của người Huế. 60k alphonse
(https://i.imgur.com/eoIcONz.jpg)
Aweek 152 Một số nghề làng nghề truyền thống và văn hóa ẩm thực vùng đất khánh hòa. 50k Muavededoc
(https://i.imgur.com/KgNBNUt.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 07/10/2017, 09:30:48
Mua Aweek147, 152
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 09:31:30
Mua Aweek147
Mua A141,142,143,144
Mua A129
Mua A136,137
Nhận gạch, tks bác
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 07/10/2017, 09:50:41
Xác nhận phía trên bị sót trang trước đấy.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Thoong vào 07/10/2017, 09:57:57
Aweek133 Sông lửa sông nước. 50k
(https://i.imgur.com/kbpO7Fm.jpg)
(https://i.imgur.com/drYTV9k.jpg)
(https://i.imgur.com/wkJNGi0.jpg)
(https://i.imgur.com/NndvtxD.jpg)

Aweek134 Nhã nhạc triều Nguyễn 50k
(https://i.imgur.com/UmvcZ47.jpg)
(https://i.imgur.com/Xyu1V5g.jpg)
(https://i.imgur.com/3ZxZf0Y.jpg)
(https://i.imgur.com/0w3z3ii.jpg)
(https://i.imgur.com/HIVlBxR.jpg)
em mua 134 Nhã nhạc triều Nguyễn!
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 10:08:37
Mua Ăweek 129, 130, 131
Mua Aweek147, 152
Xác nhận phía trên bị sót trang trước đấy.
Nhận gạch, tks bác

em mua 134 Nhã nhạc triều Nguyễn!
Nhận gạch, tks bác
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: alphonse vào 07/10/2017, 10:48:26
Aweek 151 Trò chơi và thú tiêu khiển của người Huế. 60k
E lấy thêm 150 70k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 16:35:01
Aweek 151 Trò chơi và thú tiêu khiển của người Huế. 60k
E lấy thêm 150 70k
Nhận gạch, tks bác

Aweek 157 Cánh buồm đỏ thắm. 20k Huhata
(https://i.imgur.com/esneAcK.jpg)

Aweek 158 Những khám phá vĩ đại và những thành tựu khoa học. 20k
(https://i.imgur.com/A85YU77.jpg)

Aweek 159 Vật lý câu chuyện của những lực bí hiểm. 20k
(https://i.imgur.com/d1oIhj0.jpg)

Aweek 160 Búp sen xanh. 40k
(https://i.imgur.com/GXFt3CH.jpg)
(https://i.imgur.com/NbuLpHh.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 16:36:33
Aweek 161 40 vụ tham nhũng khi sắp hạ cánh. 40k Huhata
(https://i.imgur.com/y1iKKOK.jpg)
(https://i.imgur.com/sktoCNV.jpg)
Aweek 162 Thức cùng trang văn: 11 nhà văn đương đại Huế. 20k

(https://i.imgur.com/nZWAR9F.jpg)
(https://i.imgur.com/oQN1dwm.jpg)
(https://i.imgur.com/7Jljv1y.jpg)
(https://i.imgur.com/0xpF95S.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 16:45:36
Aweek 163 Thế giới phẳng. 50k Lenhale
(https://i.imgur.com/3Qof7Th.jpg)

Aweek 164 Công cụ đánh bắt sông nước truyền thống ở Hội An. 30k
(https://i.imgur.com/9dzH1X1.jpg)
Aweek 165 Các nữ tướng trong lịch sử VN. 30k Muavededoc
(https://i.imgur.com/UrTv6hg.jpg)

Aweek 166 Cổ học tinh hoa. 30k Lenhale
(https://i.imgur.com/wT3VjjF.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 16:49:17
Aweek 167 Hồi ký song đôi – tuổi nhỏ Huy Cận Xuân Diệu. 30k
(https://i.imgur.com/WJkfJYe.jpg)
(https://i.imgur.com/EmWQj6K.jpg)
(https://i.imgur.com/0w2MNT4.jpg)
(https://i.imgur.com/JOP4YXv.jpg)
Aweek 168 Vũ Bằng tuyển tập. 40k tnghia
(https://i.imgur.com/tHznZJs.jpg)

Aweek 169 Nguyễn Công Hoan tác phẩm và lời bình. 30k tnghia
(https://i.imgur.com/yxkNvYA.jpg)
(https://i.imgur.com/8urDizQ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 16:50:17
Aweek 170 The Vietnam war in the words of the soldiers who fought there. 80k Muavededoc
(https://i.imgur.com/g8B8MF3.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 16:52:24
Aweek 171 Buhhda a story of inlightenment.40k Hoangnguyen
(https://i.imgur.com/6pMVtPb.jpg)
(https://i.imgur.com/t7XHkes.jpg)
(https://i.imgur.com/24YLXtg.jpg)
(https://i.imgur.com/lHKeLnG.jpg)

Aweek 172 Từ tòa bạch ốc đến dinh độc lập. 40k Red army

(https://i.imgur.com/E5ARRqg.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 07/10/2017, 17:03:34
Mua aweek165, 170
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: tnghia vào 07/10/2017, 18:46:53
Mính lấy aweek  168, 169, 171 nhé
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 19:05:38
Mính lấy aweek  168, 169, 171 nhé
Mua aweek165, 170
Nhận gạch, cám ơn các bác

Aweek 173 Cõi thơ. 20k
(https://i.imgur.com/1AjZYW7.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 19:10:05
Aweek 174 Ba vị tướng từ đất Huế cố đô. 30k Muavededoc
Aweek 175 Giáo trình ngôn ngữ học đại cương. NXB Khoa học xã hội 1973. 40k

(https://i.imgur.com/1KkUd4F.jpg)


(https://i.imgur.com/C5RAbax.jpg)
(https://i.imgur.com/ZCksltv.jpg)
(https://i.imgur.com/e8a3BVn.jpg)
(https://i.imgur.com/AyiSsXu.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 19:13:04
Aweek 176 Vua chúa Việt Nam qua các triều đại. 40kMuavededoc
(https://i.imgur.com/yeErXj7.jpg)
(https://i.imgur.com/ZxXRwiQ.jpg)
(https://i.imgur.com/ERfasJo.jpg)

Aweek 177 Sổ tay danh nhân Châu A. Bộ 2 tập. 60k Tnghia

(https://i.imgur.com/PeDamEv.jpg)
(https://i.imgur.com/bogffBP.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 19:14:41
Aweek 178 The fire bird. 60k Waterfall
(https://i.imgur.com/c396pYi.jpg)

Aweek 179 Bùa ngãi xứ Mường. 50k Huhata
(https://i.imgur.com/pORDLwQ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 19:16:16
Aweek 180 Le Japon. 80k Francisco Lam
(https://i.imgur.com/TogyPru.jpg)


Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 19:17:35
Aweek 181 Lịch sử báo chí VN. 40k Tnghia
(https://i.imgur.com/ixAcqg3.jpg)


Aweek 182 Tìm hiểu An Giang xưa. 30k Augiahien
(https://i.imgur.com/8kw4ULW.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 19:19:30
Aweek 183 Ông già Khốt ta bít. Tình trạng mép bị dăm mấy chỗ như hình, còn lại bình thường. 280k Lenhale
(https://i.imgur.com/ItixGTN.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 19:21:11
Aweek 184 Thuyền trưởng đơn vị. Mép bị dăm như hình, tổng thể bình thường. 250k Lenhale
(https://i.imgur.com/rs20Sc4.jpg)Aweek 193 Con người trở thành khổng lồ. Mép sách bị như hình, còn lại ok. 250k
(https://i.imgur.com/GVkAFAQ.jpg)
(https://i.imgur.com/b0gDmWZ.jpg)
(https://i.imgur.com/xM4PwNf.jpg)
(https://i.imgur.com/U9u47nS.jpg)
(https://i.imgur.com/rrYjy8e.jpg)
(https://i.imgur.com/1quknkl.jpg)
(https://i.imgur.com/hb7GLUa.jpg)
(https://i.imgur.com/1cJ2vaB.jpg)
(https://i.imgur.com/yPwjseH.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 19:23:01
Aweek 185 Văn hóa VN tìm tòi và suy ngẫm. Mép sách bị ăn như hình, ko ảnh hưởng đến nội dung của sách. 100k Tnghia --> Davina
(https://i.imgur.com/rvGgqHp.jpg)
(https://i.imgur.com/P6m3I0n.jpg)
(https://i.imgur.com/tHcQDTV.jpg)
(https://i.imgur.com/rMTtyi7.jpg)
(https://i.imgur.com/o4Ms5vf.jpg)
(https://i.imgur.com/iPONGmK.jpg)
(https://i.imgur.com/xHbLiYK.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 19:27:21
Aweek 186 Mỹ học đại cương. 20k Tnghia
(https://i.imgur.com/ustCwdc.jpg)

Aweek 187 Đường tống bát đại gia. 50k
(https://i.imgur.com/6Te5oXB.jpg)

Aweek 188 Phỏng vấn tướng lĩnh VN tuyển tập. 50k
(https://i.imgur.com/DRdLQpX.jpg)
(https://i.imgur.com/yQlXjTQ.jpg)

Aweek 189 Cảm xạ học đời sống. 50k Tnghia

(https://i.imgur.com/lkeeA8K.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: augiahien vào 07/10/2017, 19:53:05
lay
Aweek 182 Tìm hiểu An Giang xưa. 30k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 07/10/2017, 20:09:23
Mua Aweek174,176
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: tnghia vào 07/10/2017, 20:22:35
Xin gom 177, 181, 182, 185, 186, 189
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: red_army vào 07/10/2017, 21:01:08
Em lấy 172
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: huhata vào 07/10/2017, 21:38:59
Gom Aweek 157. 161. 179

Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 22:16:33
Gom Aweek 157. 161. 179


Em lấy 172
Xin gom 177, 181, 182, 185, 186, 189
Mua Aweek174,176
lay
Aweek 182 Tìm hiểu An Giang xưa. 30k
Nhận gạch, tks các bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 22:19:22
Aweek 190 Ông già khốt ta bít. Q này xấu, trong có nhiều trang bị trẻ vẽ bậy. Đọc bình thường. 120k Lenhale
(https://i.imgur.com/F7AAvH3.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 22:21:57
Aweek 191 Về đại thắng mùa xuân 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn. 50k
(https://i.imgur.com/tavOei3.jpg)
(https://i.imgur.com/zDRi22j.jpg)
(https://i.imgur.com/9zwnX9z.jpg)
(https://i.imgur.com/fH41Ick.jpg)
(https://i.imgur.com/l0KwgCJ.jpg)
(https://i.imgur.com/N9vpQMc.jpg)

Aweek 192 Hồ Quý Ly nhà cải cách. 40k Huhata
(https://i.imgur.com/sLQ9SXP.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 22:26:06
Aweek 195 Biên niên ký chim vặn dây cót. 60k Lenhale
(https://i.imgur.com/iNxwmfL.jpg)


Aweek 196 Việt Nam học và tiếng Việt. Kỷ yếu hội thảo. 80k
(https://i.imgur.com/BsBSqAR.jpg)
(https://i.imgur.com/ibEGyZ4.jpg)
(https://i.imgur.com/LGbJo0r.jpg)
(https://i.imgur.com/Tv7MMJd.jpg)
(https://i.imgur.com/lADROjB.jpg)

Aweek 197 Nguyễn Hoàng Tôn. 30k
(https://i.imgur.com/sNo1qLK.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: huhata vào 07/10/2017, 22:32:58
Gom Aweek 192
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Waterfall vào 07/10/2017, 22:34:56
Aweek 178 The fire bird. 60k
(https://i.imgur.com/c396pYi.jpg)
(https://i.imgur.com/hDjqXOL.jpg)
(https://i.imgur.com/Ue55hS8.jpg)
(https://i.imgur.com/r6hiqFj.jpg)
Aweek 179 Bùa ngãi xứ Mường. 50k Huhata
(https://i.imgur.com/pORDLwQ.jpg)
Em xin mua Aweek 178 The fire bird nếu không bị rách hay mất trang. Cám ơn anh.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 22:38:32
Aweek 198 Biểu tượng thất truyền. 80k Lenhale
(https://i.imgur.com/eE3gu0F.jpg)


Aweek 199 Từ điển từ láy tiếng Việt. 40k
(https://i.imgur.com/m1upsKy.jpg)
(https://i.imgur.com/tYDpmwF.jpg)

Aweek 200 Giải thưởng Hồ Chí Minh nhà văn – tác phẩm. 100k
(https://i.imgur.com/8parkR8.jpg)
(https://i.imgur.com/OmHD3yc.jpg)
(https://i.imgur.com/whh65SP.jpg)
(https://i.imgur.com/tSvKJr5.jpg)
(https://i.imgur.com/TYyImKh.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: hoangnguyen vào 07/10/2017, 22:40:48
Chưa kịp gom 171 thì đại gia tnghia đã gom rồi hic hic :(
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 22:41:51
Em xin mua Aweek 178 The fire bird nếu không bị rách hay mất trang. Cám ơn anh.
Gom Aweek 192
Nhận gạch, tks các bác

Aweek 202 Binh thư yếu lược. Phần tay gấp của bìa dán bang trong với tờ lót như hình. 80k Chuthoong
(https://i.imgur.com/CBovh6I.jpg)Aweek 201 Đoạt lửa. 20k
(https://i.imgur.com/FGORhJ2.jpg)
(https://i.imgur.com/zd7x3lv.jpg)


Aweek 203 Tùy tưởng lục. 150k
(https://i.imgur.com/UdLmYb9.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Thoong vào 07/10/2017, 22:43:11
em mua binh thư 202
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 22:43:22
Aweek 204 Mối tình đầu của Napoleon. Bộ 3 tập. 100k
(https://i.imgur.com/omsvKkR.jpg)
(https://i.imgur.com/EJkzCUW.jpg)


Aweek 205 Phố cổ Hội An. 50k Maiquangbp
(https://i.imgur.com/MUlqww0.jpg)


Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 22:46:30
em mua binh thư 202
Nhận gạch, tks Chuthoong


Aweek 206 Chiến quốc sách. Gáy bồi lại, bìa sau bị sứt góc như hình. 50k
(https://i.imgur.com/rQv04LV.jpg)
(https://i.imgur.com/liQPUvt.jpg)
(https://i.imgur.com/dawiaEC.jpg)

Aweek 207 Chim Việt Nam hình thái và phân loại. Tập 2. 70k Phongphan
(https://i.imgur.com/veyTnfD.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 07/10/2017, 22:49:31
Chưa kịp gom 171 thì đại gia tnghia đã gom rồi hic hic :(
Em nghĩ là trước sau gì bác Tnghia cũng nhường lại cho bác thôi :D
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: tnghia vào 08/10/2017, 04:59:41
Dạ bác Hoàng Nguyễn cứ nói quá, em chỉ là mọt sách thôi anh ơi..

Em xin nhường lại bác Hoàng Nguyễn cuốn 171, chứ em đọc thì giỏi lắm hiểu được 30%..


Mình gom tiếp Aweek 196, Aweek 200 nha bác Tùng, thanks bác nhiều :)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: hoangnguyen vào 08/10/2017, 05:04:54
Đa tạ đại gia mọt sách vậy, vì ko đại gia thì làm sao có điều kiện thành mọt sách ; b-)

Bác tnghia khiêm tốn quá, bác ko đọc thì thôi chứ bác cố tình dụng công thì sức hiểu nhiều khi lên đến 200% ,ở đó mà 30% :)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: tnghia vào 08/10/2017, 05:58:40
Đa tạ đại gia mọt sách vậy, vì ko đại gia thì làm sao có điều kiện thành mọt sách ; b-)

Bác tnghia khiêm tốn quá, bác ko đọc thì thôi chứ bác cố tình dụng công thì sức hiểu nhiều khi lên đến 200% ,ở đó mà 30% :)

Hihi, vào thư viện nhiều cũng là mọt sách thôi anh  :)

Dạ Triết học Phật giáo rất cao, đọc nhiều lần chưa chắc đã hiểu hết.., phải như anh đọc rất nhiều cuốn mới đắc đạo được..
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: hoangnguyen vào 08/10/2017, 06:05:45
He he a có đắc được cái gì đâu, cũng chỉ là mọt sách nên cũng có thể gọi là đắc sách :)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Maiquangbp vào 08/10/2017, 09:31:09
Mua 205 Phố cổ Hội An .... 50k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 08/10/2017, 15:31:55
Mua 205 Phố cổ Hội An .... 50k
Nhận gạch, tks bác

Dạ bác Hoàng Nguyễn cứ nói quá, em chỉ là mọt sách thôi anh ơi..

Em xin nhường lại bác Hoàng Nguyễn cuốn 171, chứ em đọc thì giỏi lắm hiểu được 30%..


Mình gom tiếp Aweek 196, Aweek 200 nha bác Tùng, thanks bác nhiều :)
E đã chuyển gạch :D tks 2 bác


Lô sách mã số Aweek vì nằm ở góc tường như hình, cần dọn dẹp vô thùng. Nên sau ngày 13/10/217 (1 tuần) e ko nhận gạch lô Aweek này nữa.
(https://i.imgur.com/jf8pP21.jpg)
(https://i.imgur.com/CFoaSRN.jpg)
Tks các bác ủng hỗ :D
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Francisco Lam vào 08/10/2017, 17:50:44
a đặt các cuốn Aweek:
49.Hồi ức của 1 Geisa
53. Hôi ức cha tôi
67. Nghệ thuật nấu ăn Huế
102. Nửa tháng trong miền Thất sơn
135. Hồ Hoàn kiếm đền NGọc sơn
138 Đất lề quê thói
180. Le Japon
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: tnghia vào 08/10/2017, 21:07:31
Sorry bác, cuốn Aweek 185 mình có rồi, bạn  Davina muốn lấy, nên mình chuyển gạch cho bạn Davina nhé bác Tùng :)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Waterfall vào 09/10/2017, 07:21:28
Anh Wind ơi em gửi anh 2 tin nhắn, anh kiểm tra giùm em nha.
Cám ơn anh.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: augiahien vào 09/10/2017, 11:32:04
lấy thêm 2 quyển,b tổng kết luôn giùm m

Aweek 86 Các nữ nhân Trung QUốc. 40k
TGaclung34 Đặng Văn Hòa vị dân chí kế. 40k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 09/10/2017, 11:44:10
lấy thêm 2 quyển,b tổng kết luôn giùm m

Aweek 86 Các nữ nhân Trung QUốc. 40k
TGaclung34 Đặng Văn Hòa vị dân chí kế. 40k
Nhận gạch và đã nhắn tin ạ, tks bác

Anh Wind ơi em gửi anh 2 tin nhắn, anh kiểm tra giùm em nha.
Cám ơn anh.
Mình đã nhắn tin, tks bác

Sorry bác, cuốn Aweek 185 mình có rồi, bạn  Davina muốn lấy, nên mình chuyển gạch cho bạn Davina nhé bác Tùng :)
Cám ơn bác, mình sẽ chuyển gạch.

a đặt các cuốn Aweek:
49.Hồi ức của 1 Geisa
53. Hôi ức cha tôi
67. Nghệ thuật nấu ăn Huế
102. Nửa tháng trong miền Thất sơn
135. Hồ Hoàn kiếm đền NGọc sơn
138 Đất lề quê thói
180. Le Japon
Nhận cả lô, thanh kiu bác
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: tnghia vào 09/10/2017, 12:02:36
mình có gủi tin nhắn bác, bác check nhé  :)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: augiahien vào 09/10/2017, 14:53:27
đã gửi tn cho b
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 10/10/2017, 17:19:54
đã gửi tn cho b
mình có gủi tin nhắn bác, bác check nhé  :)
Đã phản hồi, tks các bác
Mời bác Sachlungtung đọc tin nhắn :D
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: phong phan vào 10/10/2017, 18:49:24
Mua cuốn này :Aweek 207 Chim Việt Nam hình thái và phân loại. Tập 2. 70k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 12/10/2017, 20:34:18
Mua cuốn này :Aweek 207 Chim Việt Nam hình thái và phân loại. Tập 2. 70k
Nhận gạch. tks bác
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 12/10/2017, 20:39:30
TGaclung43 Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. 3 tập. Tập 1 gáy dán bang keo, bìa trước phía trên bị sứt như hình. 2q còn lại đẹp. 550k
(https://i.imgur.com/Kn77QgT.jpg)
(https://i.imgur.com/ikMiQGh.jpg)
(https://i.imgur.com/APtLjct.jpg)
(https://i.imgur.com/PmbGEny.jpg)
(https://i.imgur.com/RFr3YO9.jpg)
(https://i.imgur.com/jX1zajj.jpg)
(https://i.imgur.com/NuiLqKi.jpg)
(https://i.imgur.com/NQRT3iN.jpg)
(https://i.imgur.com/8zBaAG7.jpg)
(https://i.imgur.com/qrqxdBo.jpg)
(https://i.imgur.com/0WmMgm1.jpg)
(https://i.imgur.com/jY1G6Bt.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 12/10/2017, 20:45:06
TGaclung44 Ngũ đại binh thư trung hoa. 50k Huhata
(https://i.imgur.com/9CFLZ27.jpg)
(https://i.imgur.com/HnayfEZ.jpg)
(https://i.imgur.com/ajBa0Zg.jpg)
(https://i.imgur.com/iARNYJu.jpg)

TGaclung45 Giai thoại võ lâm trung quốc. 30k
(https://i.imgur.com/TGb7hqP.jpg)
(https://i.imgur.com/Dggx3R9.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 12/10/2017, 20:53:07
TGaclung47 Quảng Nam đất nước và nhân vật. 100k Tnghia
(https://i.imgur.com/k9xejcD.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 12/10/2017, 20:57:42
TGaclung48 Chứng tích Pháp Nhật trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (1858-1945). Kỷ yếu Hội thảo khoa học. 160k Tnghia
(https://i.imgur.com/w4CmWBb.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 12/10/2017, 21:00:23
TGaclung49 Gò công xưa. 50k
(https://i.imgur.com/tGyUa5g.jpg)

TGaclung50 Đoạn trừ lậu hoặc. 30k
(https://i.imgur.com/OM0j1gb.jpg)
(https://i.imgur.com/iXmnuGY.jpg)
(https://i.imgur.com/uKIlFnj.jpg)
(https://i.imgur.com/qV924hK.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 12/10/2017, 21:03:50
TGaclung51 Giai thoại văn học. 20k
(https://i.imgur.com/gtC7EnS.jpg)
(https://i.imgur.com/ic2np9w.jpg)
(https://i.imgur.com/2TRGaBP.jpg)
(https://i.imgur.com/Vo2XR2m.jpg)
(https://i.imgur.com/6kE8xnH.jpg)

TGaclung52 A. 20k
(https://i.imgur.com/4jso9Lx.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 12/10/2017, 21:07:17
TGaclung53 Thăng Long nổi giận. 50k
(https://i.imgur.com/hu1evoo.jpg)
(https://i.imgur.com/uArCRg4.jpg)

TGaclung54 Cuộc đọ sức giữa 2 chế độ xã hội. 40k
(https://i.imgur.com/jumV7Xc.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: huhata vào 12/10/2017, 21:22:42
Gom TGaclung44
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 12/10/2017, 21:30:10
Gom TGaclung44
Nhận gạch, tks bác

TGaclung56 Văn hóa VN nhìn từ mẫu người văn hóa. 60k Tnghia
(https://i.imgur.com/SMPvuoD.jpg)TGaclung57 Kinh tế Việt Nam trên đường hóa rồng. 40k
Tnghia
(https://i.imgur.com/UMg0GZb.jpg)
(https://i.imgur.com/4SwOKYK.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 12/10/2017, 21:35:19
TGaclung62 Ham mê trong bi kịch của Racine. 30k
(https://i.imgur.com/4yMXCWx.jpg)
TGaclung63 Di tích và danh thắng Quảng Nam. Góc phía sau bị lẹm như hình, ko ảnh hưởng nội dung. 20k

(https://i.imgur.com/vI08fMz.jpg)
(https://i.imgur.com/VtTiFQA.jpg)
(https://i.imgur.com/pGPnOjG.jpg)
(https://i.imgur.com/zAieBmH.jpg)
(https://i.imgur.com/IdFEShu.jpg)
(https://i.imgur.com/LUjxJSm.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 12/10/2017, 21:37:09
TGaclung64 Con người của thế giới xã hội chủ nghĩa. 20k
(https://i.imgur.com/17ehAJ3.jpg)

TGaclung65 Chạy trốn và mất tích. 40k
(https://i.imgur.com/jNP9Cf7.jpg)
(https://i.imgur.com/RgDJ4wI.jpg)
(https://i.imgur.com/ATQDTmS.jpg)
(https://i.imgur.com/xJ6ihoe.jpg)
(https://i.imgur.com/yX2eLlZ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 12/10/2017, 21:39:40
TGaclung66 Pháp cú thi kệ. 10k
(https://i.imgur.com/mNTXQEV.jpg)
TGaclung67 Lễ hội ăn mày. Truyện ngắn của Hồng Nhu. 10k
(https://i.imgur.com/b8WwOuX.jpg)
TGaclung68 Luật im lặng. 30k
(https://i.imgur.com/2z1Sv3A.jpg)
(https://i.imgur.com/wukgLRh.jpg)
(https://i.imgur.com/EaukdSP.jpg)
(https://i.imgur.com/rWyK1g4.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 12/10/2017, 21:44:38
TGaclung69 Giáo sư và công thức toán. 30k Redsmu
(https://i.imgur.com/GIHAhBS.jpg)


TGaclung70 Dòng chảy văn hóa Việt Nam. 80k

(https://i.imgur.com/T6QKCxo.jpg)
(https://i.imgur.com/iiWQw6b.jpg)
(https://i.imgur.com/UPQFBcC.jpg)
(https://i.imgur.com/WjNKnLK.jpg)
(https://i.imgur.com/7s6CajO.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 12/10/2017, 21:47:36
TGaclung79 Truyện cổ Andecxen. 50k
(https://i.imgur.com/khkeOud.jpg)
(https://i.imgur.com/RVz66QU.jpg)
(https://i.imgur.com/ornLHDW.jpg)


TGaclung80 Thằng gù nhà thờ đức bà. 40k Lenhale
(https://i.imgur.com/1PmOXsb.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 12/10/2017, 21:49:17
TGaclung83 Ván bài lật ngữa. Bộ 6 tập. 200k Lenhale
(https://i.imgur.com/u6opsRM.jpg)


TGaclung84 Tam quốc diễn nghĩa. Bộ 4 tập. 150k Lenhale
(https://i.imgur.com/lk6gCHw.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: augiahien vào 12/10/2017, 22:03:07
TGaclung44 Ngũ đại binh thư trung hoa. 50k
(https://i.imgur.com/9CFLZ27.jpg)
(https://i.imgur.com/HnayfEZ.jpg)
(https://i.imgur.com/ajBa0Zg.jpg)
(https://i.imgur.com/iARNYJu.jpg)

TGaclung45 Giai thoại võ lâm trung quốc. 30k
(https://i.imgur.com/TGb7hqP.jpg)
(https://i.imgur.com/Dggx3R9.jpg)

Lay tgaclung44
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: redsmu vào 12/10/2017, 23:21:38
Em lấy

TGaclung69 Giáo sư và công thức toán. 30k

Cảm ơn anh.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: tnghia vào 13/10/2017, 06:43:56
Mi'nh gom Tgaclung 47, 48, 56, 57 nha ba'c.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 13/10/2017, 11:10:24
Mi'nh gom Tgaclung 47, 48, 56, 57 nha ba'c.
Em lấy

TGaclung69 Giáo sư và công thức toán. 30k

Cảm ơn anh.
Nhận gạch, tks các bác


Lay tgaclung44
Q này bác trên đặt rồi ạ, tks bác quan tâm
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: lenhale vào 13/10/2017, 16:02:39
Đăt tgl 80, 83, 84 nhé.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 13/10/2017, 18:31:12
Đăt tgl 80, 83, 84 nhé.
Nhận gạch, tks bác
Mời bác Canhongson, Huhata, và Lenhale đọc tin nhắn ạ
Tks các bác
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: lenhale vào 13/10/2017, 19:47:01
Mua Aweek
7 Những truyện trọng nghĩa Việt Nam và Trung Hoa. 40k
163 Thế giới phẳng. 50k
166 Cổ học tinh hoa. 30k
183 Ông già Khốt ta bít. 280k
184 Thuyền trưởng đơn vị 250k;
190 Ông già khốt ta bít. 120k
195 Biên niên ký chim vặn dây cót. 60k
198 Biểu tượng thất truyền. 80k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: lenhale vào 13/10/2017, 20:45:36
Còn mấy trang mà không xem được. Wind99 chụp bằng máy xịn, ảnh nặng nên tải lâu khiếp :D
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: lenhale vào 13/10/2017, 21:10:23
Thêm Aweek
28 Đồng Bằng sông cửu long – nét sinh hoạt xưa. 40k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 13/10/2017, 21:22:30
Mua Aweek
7 Những truyện trọng nghĩa Việt Nam và Trung Hoa. 40k
163 Thế giới phẳng. 50k
166 Cổ học tinh hoa. 30k
183 Ông già Khốt ta bít. 280k
184 Thuyền trưởng đơn vị 250k;
190 Ông già khốt ta bít. 120k
195 Biên niên ký chim vặn dây cót. 60k
198 Biểu tượng thất truyền. 80k

Thêm Aweek
28 Đồng Bằng sông cửu long – nét sinh hoạt xưa. 40k
Nhận gạch, tks Thượng đế :D

Còn mấy trang mà không xem được. Wind99 chụp bằng máy xịn, ảnh nặng nên tải lâu khiếp :D

Dạ e dùng con Iphone thôi anh :D
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: huhata vào 15/10/2017, 23:11:40
Thêm Aweek 37. 98. 99. 107. 146
Thanks
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/10/2017, 12:34:21
Thêm Aweek 37. 98. 99. 107. 146
Thanks
Nhận gạch, tks bác

Mời bác Phong phan và Tnghia đọc tin nhắn ạ
Many thanks
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: tnghia vào 17/10/2017, 17:45:04
Nhận gạch, tks bác

Mời bác Phong phan và Tnghia đọc tin nhắn ạ
Many thanks

Dạ đã hồi âm bác nhé, thanks bác  :)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 18/10/2017, 22:24:32
Subaweek2 Kỷ yếu tọa đàm khoa học: kỷ niệm 750 năm ngày sinh đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông. 40k
(https://i.imgur.com/nXJ4dw1.jpg)
(https://i.imgur.com/wJuRbq3.jpg)
(https://i.imgur.com/JXzYGl6.jpg)
(https://i.imgur.com/n3hNSH3.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 18/10/2017, 22:29:14
Subaweek5 Văn hóa văn hóa tộc người và văn hóa Việt Nam. 180kred_army
(https://i.imgur.com/dU6ULac.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 18/10/2017, 22:32:03
Subaweek6 2q Văn hóa và cư dân đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long. 300k red_army
(https://i.imgur.com/OJYwR9M.jpg)
(https://i.imgur.com/mX7nKGE.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 18/10/2017, 22:33:34
Subaweek7 Điêu khắc Chăm và thần thoại Ấn Độ. Sách có bị ố mấy trang đầu, ko ảnh hưởng nội dung. 50k Răng Hàm Mặt
(https://i.imgur.com/mu9Wgrt.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 18/10/2017, 22:35:09
Subaweek12 Từ điển Bách Khoa Việt Nam. Bộ 4 tập. Tất cả đẹp nguyên vẹn. Quyển nào cũng nặng như cục gạch. Riêng tập 1, XB 1999 nên giấy trong cũ, áo bị vấy bẩn đen từ cái bìa của sách. 1500k
(https://i.imgur.com/Us4xSx9.jpg)
(https://i.imgur.com/J67WIRU.jpg)
(https://i.imgur.com/mILqyrU.jpg)
(https://i.imgur.com/w1Hll3b.jpg)
(https://i.imgur.com/42TZ4f8.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 18/10/2017, 22:37:06
Subaweek13 2q Cú sốc tương lai và Làn sóng thứ 3. 90kRedsmu
(https://i.imgur.com/gZULLTg.jpg)

Subaweek14 Hình tượng và tạo hình trong văn hóa dân gian Việt Nam. 60k
(https://i.imgur.com/fppbJkz.jpg)
(https://i.imgur.com/vp14qDp.jpg)
(https://i.imgur.com/X9G3Ea3.jpg)

Subaweek15 Văn hóa cổ Chăm Pa. 100k Rang ham mat
(https://i.imgur.com/GL643pQ.jpg)

Subaweek16 Khổng Minh gia cát lượng. 80k Huhata
(https://i.imgur.com/VRFJmST.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: lenhale vào 18/10/2017, 22:46:33
Tạm đặt Subaweek15 Văn hóa cổ Chăm Pa. 100k cho Ranghammat
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: huhata vào 18/10/2017, 22:49:11
Gom Subaweek16 Khổng Minh gia cát lượng. 80k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: redsmu vào 19/10/2017, 01:51:26
Em lấy

Subaweek13 2q Cú sốc tương lai và Làn sóng thứ 3. 90k

Em cảm ơn
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Răng Hàm Mặt vào 19/10/2017, 06:21:07
Dạ, wm cảm ơn thầy Lehanle. Em xác nhận mua cuốn Văn Hoá Cổ Champa (subaweek 15). Cảm ơn anh Wind
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Răng Hàm Mặt vào 19/10/2017, 06:32:24
Em lấy thêm subaweek 7 ,điêu khắc cchăm
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 19/10/2017, 10:03:32
Em lấy thêm subaweek 7 ,điêu khắc cchăm
Dạ, wm cảm ơn thầy Lehanle. Em xác nhận mua cuốn Văn Hoá Cổ Champa (subaweek 15). Cảm ơn anh Wind
Em lấy

Subaweek13 2q Cú sốc tương lai và Làn sóng thứ 3. 90k

Em cảm ơn
Gom Subaweek16 Khổng Minh gia cát lượng. 80k
Tạm đặt Subaweek15 Văn hóa cổ Chăm Pa. 100k cho Ranghammat

Nhận gạch, tks các bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: red_army vào 19/10/2017, 10:18:39
Em đặt Subaweek 5 và 6 nhé!
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 19/10/2017, 10:22:26
Em đặt Subaweek 5 và 6 nhé!
Nhận gạch, tks bác

Subaweek17 Từ điển văn hóa dân gian. 150k
(https://i.imgur.com/aNlujbn.jpg)
(https://i.imgur.com/VEGcYD3.jpg)
(https://i.imgur.com/RQyKrzx.jpg)

Subaweek18 Đại thư sách dùng trong nghi lễ của người Dao quần chẹt. 40k Canhongson
(https://i.imgur.com/6Sjbuc4.jpg)
(https://i.imgur.com/TS4wx1f.jpg)

Subaweek19 2q Đại điển tích văn hóa Trung Hoa: Tướng thuật – Chiêm mộng & Vu thuật. 150k
(https://i.imgur.com/kkzsanI.jpg)
(https://i.imgur.com/aX1Bxkq.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 19/10/2017, 10:24:16
Subaweek20 Ghe bầu Nam Trung bộ và ghe xuồng Nam bộ. 50k
(https://i.imgur.com/2wFM9f0.jpg)
Subaweek21 Làng cổ truyền Vĩnh Phúc. 50k
(https://i.imgur.com/YilgL2l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 19/10/2017, 10:36:44
Subaweek22 Nghệ thuật chạm gỗ và tạc tượng đồng bằng sông Hồng. Sách để dựng đứng, lâu ngày bị oằn bìa như hình. 70k TDTT
(https://i.imgur.com/qFG19kG.jpg)
(https://i.imgur.com/WU37yrP.jpg[/img[img]https://i.imgur.com/ET7CZmV.jpg)
(https://i.imgur.com/a4YeGi2.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 19/10/2017, 10:38:34
Subaweek23 Chính sách dân tộc: những vấn đề lý luận và thực tiễn. 30k
(https://i.imgur.com/n5Z7ieY.jpg)
Subaweek24 Đại gia đình dân tộc Việt Nam. 10k
(https://i.imgur.com/cuRohRe.jpg)
Subaweek25 Thị xã Lạng Sơn xưa và nay. 50k
(https://i.imgur.com/cZd0pBH.jpg)
Subaweek26 Nông nghiệp. 20k
(https://i.imgur.com/LhBOSNf.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 19/10/2017, 10:58:38
Subaweek27 Những phát hiện khảo cổ học ở miền Nam. 200k Canhongson
(https://i.imgur.com/oa1Y8H9.jpg)
(https://i.imgur.com/HdvzxbK.jpg)
(https://i.imgur.com/uf2vyEW.jpg)
(https://i.imgur.com/uxEKDYi.jpg)
(https://i.imgur.com/m6qysd9.jpg)
(https://i.imgur.com/nLaXuP0.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 19/10/2017, 11:00:32
Subaweek18 Đại thư sách dùng trong nghi lễ của người Dao quần chẹt. 40k
(https://i.imgur.com/6Sjbuc4.jpg)
(https://i.imgur.com/TS4wx1f.jpg)

Xin lấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 19/10/2017, 11:01:29
Subaweek27 Những phát hiện khảo cổ học ở miền Nam. 200k
(https://i.imgur.com/oa1Y8H9.jpg)
(https://i.imgur.com/HdvzxbK.jpg)
(https://i.imgur.com/uf2vyEW.jpg)
(https://i.imgur.com/uxEKDYi.jpg)
(https://i.imgur.com/m6qysd9.jpg)
(https://i.imgur.com/nLaXuP0.jpg)

Xin lấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 19/10/2017, 11:01:49
Subaweek28 Alexander Puskin. NXB Tiến bộ. 50k Waterfall
(https://i.imgur.com/Y4vBdiS.jpg)
(https://i.imgur.com/0qdwQBi.jpg)
(https://i.imgur.com/NabqAKS.jpg)
(https://i.imgur.com/btZSkLJ.jpg)
(https://i.imgur.com/9RnkOIR.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Waterfall vào 19/10/2017, 11:26:40
Subaweek28 Alexander Puskin. NXB Tiến bộ. 50k
(https://i.imgur.com/Y4vBdiS.jpg)
(https://i.imgur.com/0qdwQBi.jpg)
(https://i.imgur.com/NabqAKS.jpg)
(https://i.imgur.com/btZSkLJ.jpg)
(https://i.imgur.com/9RnkOIR.jpg)
em Mua Subaweek28 Alexander Puskin. NXB Tiến bộ. 50k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: lenhale vào 19/10/2017, 14:31:23
Lão Wind99 này đang gom tiền mua cái biệt thự đình đám gì ở Yên Bái hay sao ấy nhỉ? Hay mấy biệt thự ở Sơn Trà?  :p
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 19/10/2017, 17:13:12
Lão Wind99 này đang gom tiền mua cái biệt thự đình đám gì ở Yên Bái hay sao ấy nhỉ? Hay mấy biệt thự ở Sơn Trà?  :p
Tại nhà quá tải nên cho đi bớt anh ạ.

Subaweek30 Giáo trình lịch sử Việt Nam cổ trung đại. 60k
(https://i.imgur.com/zK9Hs1x.jpg)
(https://i.imgur.com/Wvgoz9q.jpg)
(https://i.imgur.com/5TNfOVE.jpg)
(https://i.imgur.com/U3ZzVsG.jpg)
(https://i.imgur.com/DQAxMqu.jpg)
(https://i.imgur.com/vJbmxHI.jpg)
(https://i.imgur.com/2y6BwRM.jpg)
(https://i.imgur.com/MGElmVZ.jpg)

Subaweek31 Một số chuyên đề lịch sử Việt Nam. 60k

(https://i.imgur.com/PXX98j5.jpg)
(https://i.imgur.com/opj2e7R.jpg)
(https://i.imgur.com/z3N5yW2.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 19/10/2017, 17:18:45
Subaweek33 Hành trình huyền thoại sông Hương. 20k
(https://i.imgur.com/E6ucwzw.jpg)
(https://i.imgur.com/sU2hj6a.jpg)


Subaweek34 Những cuốn sách và bài báo. 20k

(https://i.imgur.com/4Sd6mvl.jpg)
(https://i.imgur.com/KtQq6RT.jpg)
(https://i.imgur.com/71YEB6Y.jpg)
(https://i.imgur.com/boqTKBK.jpg)
(https://i.imgur.com/bFkme9I.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 19/10/2017, 17:20:54
Subaweek35 Bà chúa hòn. Mất áo. 30k
(https://i.imgur.com/TtZP9u6.jpg)
(https://i.imgur.com/mR0BMWL.jpg)
(https://i.imgur.com/F50UvdV.jpg)

Subaweek36 Đứng dậy. 10k

(https://i.imgur.com/hcMIMNH.jpg)
(https://i.imgur.com/wmGXjcY.jpg)
(https://i.imgur.com/VjYwES7.jpg)
(https://i.imgur.com/Lf0U0Uy.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 19/10/2017, 17:26:03
Subaweek37 Nghề cổ nước Việt. 40k Canhongson
(https://i.imgur.com/bpTmXjj.jpg)
Subaweek38 Trang phục cổ truyền và hoa văn trên vải các dân tộc Việt Nam. Phần sau khoản hơn 10 trang bị ố phía dưới như hình, ko ảnh hưởng nội dung. 80k Canhongson

(https://i.imgur.com/N1rrerp.jpg)
(https://i.imgur.com/f8LVTDt.jpg)
(https://i.imgur.com/fn0IYnE.jpg)
(https://i.imgur.com/hQ1qPA9.jpg)
(https://i.imgur.com/QPRmik1.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 19/10/2017, 17:39:18
Subaweek39 Kiến trúc chùa với bia đá và chuông đồng. 80k
(https://i.imgur.com/ubtNfjD.jpg)

Subaweek40 Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam. 50k

(https://i.imgur.com/GsPtR1K.jpg)
(https://i.imgur.com/ILrjR64.jpg)
(https://i.imgur.com/i3uQPow.jpg)
(https://i.imgur.com/IZfnsJD.jpg)
(https://i.imgur.com/yn1arcA.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 19/10/2017, 17:44:46
Subaweek41 Đền, chùa, đình ở Yên Bái. 40k
(https://i.imgur.com/oFxPcqa.jpg)
Subaweek42 2q về Huế. 30k
(https://i.imgur.com/KBGX1Qo.jpg)
Subaweek45 Văn hóa truyền thống các dân tộc Hà Giang. 50k
(https://i.imgur.com/6i2Cp0p.jpg)
Subaweek43 Văn khấn nôm truyền thống. 20k
(https://i.imgur.com/3egd36H.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 19/10/2017, 17:45:40
Subaweek37 Nghề cổ nước Việt. 40k
(https://i.imgur.com/bpTmXjj.jpg)
Subaweek38 Trang phục cổ truyền và hoa văn trên vải các dân tộc Việt Nam. Phần sau khoản hơn 10 trang bị ố phía dưới như hình, ko ảnh hưởng nội dung. 80k

(https://i.imgur.com/N1rrerp.jpg)
(https://i.imgur.com/f8LVTDt.jpg)
(https://i.imgur.com/fn0IYnE.jpg)
(https://i.imgur.com/hQ1qPA9.jpg)
(https://i.imgur.com/QPRmik1.jpg)

Xin lấy 2 cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 19/10/2017, 17:47:55
Subaweek44 2q Sông Hương: thơ – Phê bình & đối thoại. 150k
(https://i.imgur.com/4QGgecE.jpg)
(https://i.imgur.com/F9EFxNP.jpg)
(https://i.imgur.com/d2C1QO4.jpg)
(https://i.imgur.com/KgeuvO0.jpg)
(https://i.imgur.com/TgdJg5o.jpg)
(https://i.imgur.com/TOgnFnx.jpg)
(https://i.imgur.com/RzMlOqK.jpg)
(https://i.imgur.com/MUsztfI.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 19/10/2017, 17:49:18
Xin lấy 2 cuốn này.
Nhận gạch, tks bác

Subaweek46 Các làng khoa bảng Thăng Long Hà Nội. 90k
(https://i.imgur.com/08uvCQh.jpg)
(https://i.imgur.com/4O9KRRs.jpg)
(https://i.imgur.com/OvO5584.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 19/10/2017, 17:54:05
Subaweek47 Nhật Bản cách tân giáo dục thời Minh Trị. 40k Red Army
Subaweek48 Phong tục Việt Nam. 30k
(https://i.imgur.com/9P8Jgu8.jpg)


Subaweek49 Bảo tàng mỹ thuật cung đình Huế. 60k Cao Cầu

(https://i.imgur.com/hsf7BZn.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Cao Cầu vào 19/10/2017, 18:30:25
Bảo tàng mỹ thuật cung đình Huế. 60k
mua
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 19/10/2017, 21:28:50
Bảo tàng mỹ thuật cung đình Huế. 60k
mua
Nhận gạch, tks bác

Subaweek50 Lịch sử kiến trúc Việt Nam. 200k
(https://i.imgur.com/1SItjvG.jpg)
(https://i.imgur.com/eSjLZzw.jpg)
(https://i.imgur.com/48jZ9Ln.jpg)
(https://i.imgur.com/46NnWpK.jpg)
(https://i.imgur.com/rg942Qx.jpg)
(https://i.imgur.com/WQloRYr.jpg)
(https://i.imgur.com/Oq1jAj1.jpg)


Subaweek51 Nguyễn Bỉnh Khiêm. 100k minhsfi@gmail.com
(https://i.imgur.com/Y7v2RqH.jpg)

Subaweek52 Một ngôi nhà sàn Hà Nội. 30k
(https://i.imgur.com/T8PfOQZ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 19/10/2017, 22:07:14
Subaweek53 Địa lý thỗ nhưỡng. 30k minhsfi@gmail.com
(https://i.imgur.com/zmeJV08.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 19/10/2017, 22:14:21
Subaweek55 Trang trí nội thất theo quan điểm Phong Thủy. 30k
(https://i.imgur.com/0CaBjPs.jpg)
(https://i.imgur.com/SzjMaBo.jpg)
(https://i.imgur.com/fFLY1Sn.jpg)
(https://i.imgur.com/1PPtnnh.jpg)
Subaweek56 Tìm hiểu Hàn Quốc. 50k
(https://i.imgur.com/kfNADQr.jpg)
(https://i.imgur.com/ptHv9R7.jpg)
(https://i.imgur.com/eeeOAH2.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 19/10/2017, 22:15:57
Subaweek57 Làng cổ Mai Động và đức thánh Tam Trinh. 80k
(https://i.imgur.com/YQOmhjX.jpg)
(https://i.imgur.com/LQmzWQ9.jpg)
(https://i.imgur.com/4KOzvME.jpg)
(https://i.imgur.com/e6EsAnz.jpg)
(https://i.imgur.com/vZ29Y9Y.jpg)
(https://i.imgur.com/f9N2U9h.jpg)
(https://i.imgur.com/RFdAddX.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 19/10/2017, 22:18:35
Subaweek58 Hôn nhân và gia đình trong pháp luật triều Nguyễn. 60k
Subaweek59 Cầu thang nhà sàn người Thái ở Điện Biên. 40k red_army

(https://i.imgur.com/eW7MY2z.jpg)


Subaweek60 Hoàng lê nhất thống chí. Bộ 2 tập. 70k
(https://i.imgur.com/5PZSPth.jpg)Subaweek61 2q Gương mặt Tây hồ + Đình đền miếu phủ Hà Nội. 60k
(https://i.imgur.com/Gox5dsu.jpg)
(https://i.imgur.com/gvWvmII.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 19/10/2017, 22:20:24
Subaweek62 2q Văn hóa tâm linh Thăng Long Hà Nội + Nho giáo đạo học trên đất Kinh kỳ. 80k
(https://i.imgur.com/1tU8hmn.jpg)
(https://i.imgur.com/DqyoL0O.jpg)

Subaweek63 Đạo thánh ở Việt Nam. 80k red_army
(https://i.imgur.com/CBtlama.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: red_army vào 19/10/2017, 22:29:59
Em đặt 47,59 và 63
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: minhsfi@gmail.com vào 20/10/2017, 05:47:29
Em lấy
Subaweek51Trạng trình
Subaweek53 Địa lý thỗ nhưỡng. 30k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 20/10/2017, 11:49:12
Em lấy
Subaweek51Trạng trình
Subaweek53 Địa lý thỗ nhưỡng. 30k

Em đặt 47,59 và 63
Nhận gạch, tks các bác


Subaweek66 Sử ký thanh hoa. 50k
(https://i.imgur.com/o9CtuOm.jpg)

Subaweek67 Phố cổ Hội An. 50k
(https://i.imgur.com/IbEXwZ8.jpg)

Subaweek68 Sông lửa sông nước. 40k

(https://i.imgur.com/85uujOG.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 20/10/2017, 11:50:33
Subaweek69 Những kỷ vật kháng chiến. 80k
(https://i.imgur.com/qXTBc3x.jpg)
(https://i.imgur.com/jgKImaV.jpg)
(https://i.imgur.com/BHaoDCf.jpg)
(https://i.imgur.com/gQ5Xh3j.jpg)
(https://i.imgur.com/TSUeDeV.jpg)
(https://i.imgur.com/nMCUuGP.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 20/10/2017, 16:50:52
Subaweek70 100 câu chuyện chiến tranh thú vị nhất chưa từng kể. 50k
(https://i.imgur.com/dsfPOef.jpg)
(https://i.imgur.com/JO0L61V.jpg)
(https://i.imgur.com/ln51EPn.jpg)
(https://i.imgur.com/X7Ld08j.jpg)
(https://i.imgur.com/yVn718R.jpg)
(https://i.imgur.com/lcLIXqw.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 20/10/2017, 20:48:12
Subaweek72 Tác phẩm báo chí chất lượng cao. 4q tương ứng với các năm 2005-2009. 100kmuavededoc
(https://i.imgur.com/q6qAMqs.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 20/10/2017, 20:51:05
Subaweek74 Thế giới quả là rộng lớn  và có rất nhiều việc phải làm. 30k
(https://i.imgur.com/Q4Ua4Y5.jpg)
(https://i.imgur.com/qVOiw0u.jpg)
(https://i.imgur.com/F1dunRF.jpg)

Subaweek73 Sổ tay địa danh Việt Nam. Quyển này làm lại. 30k tnghia
(https://i.imgur.com/pbsln4h.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 20/10/2017, 20:53:22
Subaweek75 Bữ tu thánh thiện. bản làm fake. 60k
(https://i.imgur.com/OXiXuoU.jpg)
(https://i.imgur.com/D6CWJql.jpg)
(https://i.imgur.com/GPLVTCL.jpg)
(https://i.imgur.com/fvuQvBx.jpg)
(https://i.imgur.com/VJzpF2o.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 20/10/2017, 20:55:43
Subaweek76 Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. 120k
(https://i.imgur.com/5qtMD8e.jpg)
(https://i.imgur.com/zUyaA1y.jpg)
(https://i.imgur.com/P6HFohr.jpg)
(https://i.imgur.com/yrq2NYA.jpg)
(https://i.imgur.com/CF6Gzij.jpg)
(https://i.imgur.com/A4EG8Fb.jpg)
(https://i.imgur.com/FUhOJ4L.jpg)
(https://i.imgur.com/VTzacY3.jpg)
(https://i.imgur.com/R9ec3fK.jpg)
(https://i.imgur.com/UseRaFw.jpg)
(https://i.imgur.com/P9JJCd3.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 20/10/2017, 21:00:24
Subaweek77 Bách khoa tri thức học sinh. 150k
(https://i.imgur.com/EXaIXoh.jpg)
(https://i.imgur.com/vPcpp9Z.jpg)
(https://i.imgur.com/TDl8QtQ.jpg)
(https://i.imgur.com/7mhhqr4.jpg)
(https://i.imgur.com/HDHSOIH.jpg)
(https://i.imgur.com/zkBfCvL.jpg)
(https://i.imgur.com/onRb3Lb.jpg)
(https://i.imgur.com/64Rvrma.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 20/10/2017, 21:04:45
Subaweek78 Câu hỏi và bài tập triết học. 2q=30k
(https://i.imgur.com/KgZ6IH5.jpg)
(https://i.imgur.com/Chiyexv.jpg)

Subaweek79 2q Chiến quốc sách + Đường Tống bát đại gia. 100k
(https://i.imgur.com/Q5JiR1g.jpg)
(https://i.imgur.com/sMtHPCW.jpg)


Subaweek81 Nam kinh thị đan chiêu đức kim nự. 40k
(https://i.imgur.com/japvvXW.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 20/10/2017, 21:05:57
Subaweek80 10q trang trí trình bày. 80k
(https://i.imgur.com/huXidaA.jpg)
(https://i.imgur.com/Txu1HMd.jpg)
(https://i.imgur.com/qQVOIzK.jpg)
(https://i.imgur.com/WbAC1mF.jpg)
(https://i.imgur.com/JaTvNxR.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 20/10/2017, 21:07:51
Subaweek82 Vì một nền văn học. 30k
(https://i.imgur.com/y0ebjDC.jpg)
(https://i.imgur.com/OeBMS4j.jpg)
(https://i.imgur.com/yQ1LB8t.jpg)

Subaweek83 Danh nhân lịch sử Việt Nam. 30k
(https://i.imgur.com/B3rVqoO.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 20/10/2017, 21:48:08
Mua subaweek72
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: tnghia vào 21/10/2017, 08:37:05
Minh gom subaweek73
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 21/10/2017, 11:41:00
Minh gom subaweek73
Mua subaweek72
Nhận gạch, tks các bác


Mời bác Huhata, minhsfi@gmail.com và Red_Army đọc tin nhắn
tks các bác
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: TTDT vào 21/10/2017, 16:42:19
Subaweek22 Nghệ thuật chạm gỗ và tạc tượng đồng bằng sông Hồng. Sách để dựng đứng, lâu ngày bị oằn bìa như hình. 70k
(https://i.imgur.com/qFG19kG.jpg)
(https://i.imgur.com/WU37yrP.jpg[/img[img]https://i.imgur.com/ET7CZmV.jpg)
(https://i.imgur.com/a4YeGi2.jpg)
Em lấy cuốn này nhé.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 21/10/2017, 20:48:55
Em lấy cuốn này nhé.
Nhận gạch, mới đè lên mấy ngày mà q này nó đã thẳng thớm trở lại :D


T2Duoigamban10 Thơ văn Phan Huy Ích. Bộ 3 tập. 250k Canhongson
(https://i.imgur.com/YGmGzLC.jpg)
(https://i.imgur.com/G88aDe7.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 22/10/2017, 09:00:43
T2Duoigamban10 Thơ văn Phan Huy Ích. Bộ 3 tập. 250k
(https://i.imgur.com/YGmGzLC.jpg)
(https://i.imgur.com/G88aDe7.jpg)
(https://i.imgur.com/EBwRsle.jpg)
(https://i.imgur.com/PaGucmN.jpg)
(https://i.imgur.com/Ch2C1ge.jpg)
(https://i.imgur.com/NYynK3u.jpg)

Xin lấy bộ này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 23/10/2017, 09:48:32
Xin lấy bộ này.
Nhận gạch, tks bác
T2Duoigamban35 Văn hóa chăm nghiên cứu và phê bình. 130k alphonse
(https://i.imgur.com/7FT5QIh.jpg)


T2Duoigamban36 Khảo cổ Đồng Nai. Mất gáy và bìa sau. 40k
(https://i.imgur.com/bI9yFk2.jpg)
(https://i.imgur.com/sn3hh4n.jpg)
(https://i.imgur.com/fmKimgQ.jpg)
(https://i.imgur.com/skYUlCg.jpg)
(https://i.imgur.com/WT2Z5hv.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: lenhale vào 23/10/2017, 09:52:30
Tạm đặt T2Duoigamban35 Văn hóa chăm nghiên cứu và phê bình. 130k cho Răng Hàm Mặt.
Chết cười với cái kiểu note của Wind99 :p
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: alphonse vào 23/10/2017, 09:53:14
T2Duoigamban35 Văn hóa chăm nghiên cứu và phê bình. 130k
Cuốn này có tập 1 thôi hả a
E lấy đọc cho vui
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Răng Hàm Mặt vào 23/10/2017, 09:56:21
Tạm đặt T2Duoigamban35 Văn hóa chăm nghiên cứu và phê bình. 130k cho Răng Hàm Mặt.
Chết cười với cái kiểu note của Wind99 :p
Em hủy gạch cuốn này, nhường bác phía sau. Cảm ơn thầy D nhiều
Cảm ơn bác Wind
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 23/10/2017, 10:17:22
T2Duoigamban35 Văn hóa chăm nghiên cứu và phê bình. 130k
Cuốn này có tập 1 thôi hả a
E lấy đọc cho vui
Nhận gạch. Q này ko có tập. Bìa đánh dấu "*" thế thôi :D

Em hủy gạch cuốn này, nhường bác phía sau. Cảm ơn thầy D nhiều
Cảm ơn bác Wind
Tạm đặt T2Duoigamban35 Văn hóa chăm nghiên cứu và phê bình. 130k cho Răng Hàm Mặt.
Chết cười với cái kiểu note của Wind99 :p
Tks các bác :D Đánh dấu thế cho dễ nhớ (nằm ở tầng 2, dưới gầm bàn). Sách vở nhiều quá. Rút kinh nghiệm, mất cả tháng ngồi tìm 1q của bác Hoài cổ :D
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: sachlungtung vào 23/10/2017, 13:14:20
Trích dẫn của: wind99
Tks các bác :D Đánh dấu thế cho dễ nhớ (nằm ở tầng 2, dưới gầm bàn). Sách vở nhiều quá. Rút kinh nghiệm, mất cả tháng ngồi tìm 1q của bác Hoài cổ :D
Thiệt nể phục cái kho sách nhà bác chủ, bủa vây thiên la địa võng: từ tầng trệt lên gác lửng, tầng 1, tầng 2, nóc tủ, nóc nhà, dưới gầm bàn, trên bàn, sát cầu thang, góc tường, phòng khách.. hihi..
Thế còn mấy cuốn ở chỗ "gối đầu nằm", "trên giường nệm" chắc là "hàng độc chiêu" lắm, có bán ra không bác ?  b-)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: hoaico vào 23/10/2017, 14:55:02
[...] mất cả tháng ngồi tìm 1q của bác Hoài cổ :D

Lúc đầu tôi đoán cuốn của tôi anh để trong HamTruAn (hầm trú ẩn tránh tên lửa hột nhơn của Triều Tiên).
Nếu anh theo hướng đó mà tìm thì không mất đến một tháng. hihi
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: lenhale vào 23/10/2017, 15:57:39
Thiệt nể phục cái kho sách nhà bác chủ, bủa vây thiên la địa võng: từ tầng trệt lên gác lửng, tầng 1, tầng 2, nóc tủ, nóc nhà, dưới gầm bàn, trên bàn, sát cầu thang, góc tường, phòng khách.. hihi..
Thế còn mấy cuốn ở chỗ "gối đầu nằm", "trên giường nệm" chắc là "hàng độc chiêu" lắm, có bán ra không bác ?  b-)
Tính ra dân mọt sách cũng lắm tiền nhỉ, nhà đủ cả tầng hầm, lầu 1,2, gác lửng, áp máy...
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 23/10/2017, 22:46:40
Lúc đầu tôi đoán cuốn của tôi anh để trong HamTruAn (hầm trú ẩn tránh tên lửa hột nhơn của Triều Tiên).
Nếu anh theo hướng đó mà tìm thì không mất đến một tháng. hihi
Q này chưa xứng để nằm ở hầm trú ẩn đâu bác :D Em tìm 1 lần rồi mà ko hiểu sao lại ko thấy. Sau thì tự nhiên nó lù lù hiện ra trước mắt.. :(

Tsatthang32 Hạnh phúc đến rồi đi. Viên Luông. Tình thương XB 1995. 150k
(https://i.imgur.com/uHfXYVE.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 23/10/2017, 22:59:32
Tsatthang 30 Khảo về đồ sứ cổ trung hoa. Vương Hồng Sển. Bìa dán keo trong. 250k TTDT
(https://i.imgur.com/ZkkXN5a.jpg)
(https://i.imgur.com/QFlr7Mi.jpg)
(https://i.imgur.com/uAn1A4w.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: TTDT vào 23/10/2017, 23:01:22
Tsatthang 30 Khảo về đồ sứ cổ trung hoa. Vương Hồng Sển. Bìa dán keo trong. 250k
(https://i.imgur.com/ZkkXN5a.jpg)
(https://i.imgur.com/QFlr7Mi.jpg)
(https://i.imgur.com/uAn1A4w.jpg)
Em lấy nhé.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 24/10/2017, 21:12:21
Em lấy nhé.

Nhận gạch, tks bác
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 24/10/2017, 21:52:40
Subaweek97 Vietnam civilization and culture. Sách mất bìa, đóng bìa cứng. 180k Canhongson
(https://i.imgur.com/2fBQr8Y.jpg)
(https://i.imgur.com/LudAZhl.jpg)
(https://i.imgur.com/EkfLga8.jpg)
(https://i.imgur.com/4r4wO4T.jpg)
(https://i.imgur.com/h37z9vi.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 24/10/2017, 22:12:33
Subaweek98 Khổng minh thần toán. 40k
(https://i.imgur.com/S0YoseI.jpg)
Subaweek99 Sự phát triển kinh tế của Nhật Bản. 40k
(https://i.imgur.com/Rqabu0S.jpg)
Subaweek100 Hương rừng cà mau. 40k Lenhale
(https://i.imgur.com/JjpBPOg.jpg)
Subaweek101 Harry và hoàng tử lai. 50k Thư Hiên
(https://i.imgur.com/YbMJVO8.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 24/10/2017, 22:25:00
Subaweek102 Một thoáng Việt Nam. 40k
(https://i.imgur.com/5wDNBAi.jpg)
Subaweek103 4 truyện vừa. 50k
(https://i.imgur.com/JgNMZUS.jpg)
Subaweek104 Người Thái ở Tây Bắc Việt Nam. 150k Canhongson
(https://i.imgur.com/NDUQZKk.jpg)
(https://i.imgur.com/Gjvcc58.jpg)
(https://i.imgur.com/ws9ZOfp.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 24/10/2017, 22:40:51
Subaweek97 Vietnam civilization and culture. Sách mất bìa, đóng bìa cứng. 180k
(https://i.imgur.com/2fBQr8Y.jpg)
(https://i.imgur.com/LudAZhl.jpg)
(https://i.imgur.com/EkfLga8.jpg)
(https://i.imgur.com/4r4wO4T.jpg)
(https://i.imgur.com/h37z9vi.jpg)

Xin lấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 24/10/2017, 22:41:38

Subaweek104 Người Thái ở Tây Bắc Việt Nam. 150k
(https://i.imgur.com/NDUQZKk.jpg)
(https://i.imgur.com/Gjvcc58.jpg)
(https://i.imgur.com/ws9ZOfp.jpg)


Xin lấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Thư Hiên vào 25/10/2017, 06:07:06
em xin mua subaweek 101
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/10/2017, 09:14:31
em xin mua subaweek 101
Xin lấy cuốn này.
Xin lấy cuốn này.
Nhận gạch, tks các bác

Subaweek106 Kinh nghiệm quản lý kinh tế. 30k
(https://i.imgur.com/93lE7CZ.jpg)
Subaweek107Bến nghé xưa. 40k Lenhale
(https://i.imgur.com/vbb8Xqd.jpg)
Subaweek108 Văn minh miệt vườn. 50k Lenhale
(https://i.imgur.com/O7n40oM.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/10/2017, 09:17:04
Subaweek109 Nghìn lẻ một đêm. Bộ 10 tập, khổ nhỏ. 80k Lenhale
(https://i.imgur.com/10ytuIV.jpg)
(https://i.imgur.com/tBaV140.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/10/2017, 09:19:26
Subaweek111 60 năm Phật học viện Hải Đức Nha Trang. Bìa cứng. 100k
(https://i.imgur.com/fowneLT.jpg)
(https://i.imgur.com/M2YPizp.jpg)
(https://i.imgur.com/9NlLWER.jpg)
(https://i.imgur.com/CvN06M9.jpg)
(https://i.imgur.com/0LcKn5r.jpg)
(https://i.imgur.com/WoQEQRG.jpg)
(https://i.imgur.com/1miOgmg.jpg)
(https://i.imgur.com/d0WnxVC.jpg)

Subaweek112 Đạo đức học. bộ 2 tập. Tập 1 mất gáy và bìa sau. 40k Hoàng Nguyên
(https://i.imgur.com/6NJvYEt.jpg)
(https://i.imgur.com/m63F6hX.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/10/2017, 09:26:23
 :)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: lenhale vào 25/10/2017, 13:57:27
Đặt nhé
Subaweek109 Nghìn lẻ một đêm. Bộ 10 tập, khổ nhỏ. 80k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: lenhale vào 25/10/2017, 13:58:10
Đặt:
Subaweek100 Hương rừng cà mau. 40k
Subaweek101 Harry và hoàng tử lai. 50k
Subaweek107Bến nghé xưa. 40k
Subaweek108 Văn minh miệt vườn. 50k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: hoangnguyen vào 25/10/2017, 18:55:11
Đặt Subaweek 112 Đạo đức học 40k

Tks bác Gió To 🍃 :)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 26/10/2017, 18:44:11
Đặt Subaweek 112 Đạo đức học 40k

Tks bác Gió To 🍃 :)
Đặt nhé
Subaweek109 Nghìn lẻ một đêm. Bộ 10 tập, khổ nhỏ. 80k
Nhận gạch, tks các bác

Đặt:
Subaweek100 Hương rừng cà mau. 40k
Subaweek101 Harry và hoàng tử lai. 50k
Subaweek107Bến nghé xưa. 40k
Subaweek108 Văn minh miệt vườn. 50k
Nhận gạch, riêng cuốn Harry thì có bác đặt trước rồi anh ạ
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 27/10/2017, 22:50:42
Mời bác Canhongson, Chuthoong, Muavededoc, TTDT đọc tin nhắn
Tks các bác
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 29/10/2017, 09:54:41
Mời bác Cá gỗ đọc tin nhắn
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 04/11/2017, 20:59:59
Những mẫu chuyện về Lê Nin. 50k

(https://i.imgur.com/jN8j20Z.jpg)
(https://i.imgur.com/1pZS7rq.jpg)
(https://i.imgur.com/oZqk1D4.jpg)
(https://i.imgur.com/ZQOmOWx.jpg)
(https://i.imgur.com/6tuukuJ.jpg)
(https://i.imgur.com/KBFsdmC.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: alphonse vào 04/11/2017, 21:36:21
Mời bác alphonse đọc tin nhắn
E đang thanh lý thêm sách,a cho e thêm ít thời gian nghen a,e cảm ơn anh nhiều.
E chắc chắn lấy mà
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/11/2017, 21:53:27
Tang2Nov 8 Thành hoàng làng Việt Nam. 80k tnghia
(https://i.imgur.com/LhmMsAS.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 05/11/2017, 22:07:13
Tang2Nov 13 Những mẫu chuyện về truyền thống văn hóa Việt Nam. 30k
(https://i.imgur.com/kfW5NeE.jpg)

Tang2Nov 47 Người có vấn đề trong sử nước ta. 50ktnghia
(https://i.imgur.com/hZttyGJ.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: tnghia vào 05/11/2017, 22:40:01
Mình lấy Tang2Nov 8 Thành hoàng làng Việt Nam. 80k và

Tang2Nov 47 Người có vấn đề trong sử nước ta. 50k  nhé bác  :)

Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/11/2017, 11:18:28
Mình lấy Tang2Nov 8 Thành hoàng làng Việt Nam. 80k và

Tang2Nov 47 Người có vấn đề trong sử nước ta. 50k  nhé bác  :)


Nhận gạch, tks bác

Tang2Nov 48 Xứ nghệ với hoàng đế Quang Trung. 60k tnghia
(https://i.imgur.com/s0nSaxB.jpg)Tang2Nov 49 Bí mật lăng tẩm triều Minh. 50k
(https://i.imgur.com/k2e3mrt.jpg)
(https://i.imgur.com/cXTqxLD.jpg)
(https://i.imgur.com/MLNn6OD.jpg)
(https://i.imgur.com/ZleL7Qz.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/11/2017, 11:28:35
Tang2Nov 51 Danh xưng tôn quý của các sĩ tử Quảng Nam dưới thời nho học. 60k
(https://i.imgur.com/f3oDUde.jpg)
(https://i.imgur.com/E3oF2jr.jpg)
(https://i.imgur.com/OuFkoWM.jpg)


Tang2Nov 52 Trang phục truyền thống của người Bih. 40k Canhongson
(https://i.imgur.com/Xh0YWyK.jpg)


Tang2Nov 53 Truyền kỳ mạn lục. 30k
(https://i.imgur.com/sssVBRT.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/11/2017, 11:30:28
Tang2Nov 57 Hồ Quý Ly. 100k
(https://i.imgur.com/ONz0Tca.jpg)

Tang2Nov 58 Tuồng cung đình Huế. 50k
(https://i.imgur.com/e4RjRQq.jpg)
(https://i.imgur.com/JDon4Xc.jpg)
(https://i.imgur.com/TdOKZBL.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/11/2017, 11:32:16
Tang2Nov 59 Học trong tích cũ. 40k
(https://i.imgur.com/uy7brFy.jpg)
(https://i.imgur.com/l8F1DMR.jpg)
(https://i.imgur.com/Sj2bq57.jpg)
(https://i.imgur.com/bjq2TOo.jpg)
(https://i.imgur.com/ieRUFC8.jpg)


Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/11/2017, 11:33:01
 :)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/11/2017, 21:25:11
Tang2Nov 64 Lễ hội Thăng Long. 40k
(https://i.imgur.com/wECSVnf.jpg)


Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/11/2017, 21:26:56
Tang2Nov 66 Mô hình Bắc Kinh. 50k
(https://i.imgur.com/3qCHb2M.jpg)
(https://i.imgur.com/hsZHXPP.jpg)
(https://i.imgur.com/dr1Hl6x.jpg)
(https://i.imgur.com/nnWtSMD.jpg)


Tang2Nov 67 Giai thoại các vị đại khoa Việt Nam. 60k
(https://i.imgur.com/0M07fPp.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/11/2017, 21:29:30
Tang2Nov 68 Thương nhớ tài hoa. 40k
(https://i.imgur.com/p0G75ca.jpg)
(https://i.imgur.com/L79fktT.jpg)

Tang2Nov 69 Người Bình Xuyên. 70k
(https://i.imgur.com/XvXQaNh.jpg)
(https://i.imgur.com/vLe9k17.jpg)

Tang2Nov 70 Bí ẩn về Phong Thủy. 50k tnghia

(https://i.imgur.com/FIbfG0n.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/11/2017, 21:32:48
Tang2Nov 71 Giải mã chuyện Tây Du. 40k
(https://i.imgur.com/zoMkO7X.jpg)

Tang2Nov 72 Giải khăn sô cho Nhã Ca Trần Thị Thu Vân. Nguyễn Đắc Xuân.  Có thủ bút. 80k Canhongson
(https://i.imgur.com/lbv9ojU.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/11/2017, 21:33:22
Tang2Nov 73 Hiện đại hóa ở Việt Nam. 30k
(https://i.imgur.com/XdB5LCo.jpg)


Tang2Nov 74 Tướng quân giữa mê hồn trận. 50k
(https://i.imgur.com/V9U5fiG.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/11/2017, 21:36:08
Tang2Nov 75 Đồng Tháp 300 năm. 80ktnghia
(https://i.imgur.com/eLTHTo8.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/11/2017, 21:38:15
Tang2Nov 76 Đồng bằng sông Cửu Long vùng đất con người. 40k
(https://i.imgur.com/3Z22gDD.jpg)


Tang2Nov 77 Văn hóa cổ truyền Phương Đông. 50k
(https://i.imgur.com/iI5O934.jpg)


Tang2Nov 79 Làng nghề truyền thống Việt Nam. 40k
(https://i.imgur.com/YU3vaLh.jpg)


Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/11/2017, 21:39:21
Tang2Nov 80 Nếp cũ. 50k huhata
(https://i.imgur.com/CFEWjqo.jpg)


Tang2Nov 81 Nguyễn Cao Kỳ trở về đất mẹ. 60k
(https://i.imgur.com/ewliZ64.jpg)

Tang2Nov 82 Phật giáo căn bản. 60k tnghia
(https://i.imgur.com/ToEN3fL.jpg)
(https://i.imgur.com/2OPyRBN.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/11/2017, 21:42:56
Tang2Nov 83 Tám quyển sách quý. 80k
(https://i.imgur.com/gKD5Jyb.jpg)
(https://i.imgur.com/eu75akP.jpg)


Tang2Nov 84 Truyện linh dị Việt Nam. 50k Huhata
(https://i.imgur.com/S4hc6YL.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 06/11/2017, 21:44:56
Tang2Nov 87 Kiến trúc Việt Nam. 80k
(https://i.imgur.com/9mTPjL3.jpg)
(https://i.imgur.com/vMa1PT3.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: Răng Hàm Mặt vào 06/11/2017, 22:28:14
Anh Wind vào đọc tin nhắn rồi confirm giúp em với :)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: tnghia vào 07/11/2017, 06:38:44
Mình thỉnh Tang2Nov 82 Phật giáo căn bản. 60k  nhé, thanks bác.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 08/11/2017, 10:12:16
Anh Wind vào đọc tin nhắn rồi confirm giúp em với :)
Đã phản hồi, tks bác

Mình thỉnh Tang2Nov 82 Phật giáo căn bản. 60k  nhé, thanks bác.
Nhận gạch, tks bác
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 12/11/2017, 21:29:58
Tang2Nov 89 Sự thật về vụ án hồ Dâm Đàm. 30k
(https://i.imgur.com/camCDyd.jpg)


Tang2Nov 90 Hàn Phi Tử. 70k
(https://i.imgur.com/camCDyd.jpg)
(https://i.imgur.com/cnX0DaO.jpg)
(https://i.imgur.com/LUsgzD4.jpg)
(https://i.imgur.com/bvnxXkK.jpg)
(https://i.imgur.com/5IbWqRO.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 12/11/2017, 21:31:00
Tang2Nov 91 Thương cảng vân đồn. 70k Canhongson
(https://i.imgur.com/V4hlxy2.jpg)


Tang2Nov 92 Vua Hàm Nghi. 40k
(https://i.imgur.com/J8C6zON.jpg)


Tang2Nov 93 Trà Đạo. 30k Canhongson
(https://i.imgur.com/q3KmxVZ.jpg)


Tang2Nov 94 Những nhân vật lịch sử thời Đinh Lê. 30k Huhata
(https://i.imgur.com/FwHROZG.jpg)


Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 12/11/2017, 21:40:39
Tang2Nov 97 The Pol Pot regime. 70k Muavededoc
(https://i.imgur.com/FcpwFax.jpg)


Tang2Nov 98 Mai hoa dịch số. 70k
(https://i.imgur.com/QEwvnbN.jpg)

Tang2Nov 99 3q Hà Nội. 50k
(https://i.imgur.com/WNGwBlg.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 12/11/2017, 21:50:35
Tang2Nov 100 Hề chèo. 40k
(https://i.imgur.com/F6lDNv4.jpg)


Tang2Nov 101 3q dân tộc. 80k
(https://i.imgur.com/t9LBiky.jpg)


Tang2Nov 102 Du ký Việt Nam. Bộ 3 tập. 450k

(https://i.imgur.com/FGIf2j2.jpg)
(https://i.imgur.com/ZiXhkzz.jpg)
(https://i.imgur.com/CRLmwaa.jpg)
(https://i.imgur.com/UPzFCCG.jpg)
(https://i.imgur.com/KZ7Yyxs.jpg)
(https://i.imgur.com/6o4bnHe.jpg)
(https://i.imgur.com/gBCXdVR.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 12/11/2017, 21:57:12
Tang2Nov 103 5q về dân tộc. 200k (lẻ thì 50k/1q)[/s] Canhongson
(https://i.imgur.com/d4Mi9HP.jpg)
(https://i.imgur.com/0GQZY1k.jpg)


Tang2Nov 105 Ngữ học trẻ 2005. 50k
(https://i.imgur.com/vG0K0b6.jpg)
(https://i.imgur.com/XNCEvoR.jpg)
(https://i.imgur.com/3MF5og5.jpg)
(https://i.imgur.com/AeIHyXD.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 12/11/2017, 22:01:40
Tang2Nov 106 Dược điển Việt Nam tập 1. Bản 1997 và bản 1990. 1q/40k
(https://i.imgur.com/NuYhnDp.jpg)
(https://i.imgur.com/HG5PDn7.jpg)
(https://i.imgur.com/K9mned3.jpg)
(https://i.imgur.com/f3KMhpm.jpg)

(https://i.imgur.com/bYA0ZWb.jpg)
(https://i.imgur.com/98cPy8f.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 12/11/2017, 22:04:45
Tang2Nov 107 Thi nhân Việt Nam. Bìa cứng. 40k
(https://i.imgur.com/yM9fMLw.jpg)
Tang2Nov 108 Tìm hiểu tiến trình văn học dân gian Việt Nam. Đẹp. 50k
(https://i.imgur.com/Cr4ZzXr.jpg)
Tang2Nov 109 Đền tội. 30k
(https://i.imgur.com/9YpAiwv.jpg)
(https://i.imgur.com/j6faXOK.jpg)
(https://i.imgur.com/8o85nRl.jpg)
(https://i.imgur.com/OJDsWlo.jpg)
Tang2Nov 110 Những dấu chân lịch sử. 30k
(https://i.imgur.com/xGPHRIf.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 12/11/2017, 22:07:06
 :)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 12/11/2017, 22:52:59
Mua Tang2 Nov97
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: huhata vào 13/11/2017, 03:25:50
Gom Tang2Nov80, Tang2Nov84, Tang2Nov94, Tang2Nov113
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 13/11/2017, 07:26:07
Gom Tang2Nov80, Tang2Nov84, Tang2Nov94, Tang2Nov113
Mua Tang2 Nov97
Nhận gạch, tks các bác
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 13/11/2017, 11:16:05

Tang2Nov 52 Trang phục truyền thống của người Bih. 40k
(https://i.imgur.com/Xh0YWyK.jpg)Xin lấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 13/11/2017, 11:17:32

Tang2Nov 72 Giải khăn sô cho Nhã Ca Trần Thị Thu Vân. Nguyễn Đắc Xuân.  Có thủ bút. 80k
(https://i.imgur.com/lbv9ojU.jpg)
(https://i.imgur.com/XDu53AU.jpg)
(https://i.imgur.com/vyFdnMc.jpg)
(https://i.imgur.com/jnO8yrB.jpg)
(https://i.imgur.com/Q8yUQzv.jpg)


Xin lấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 13/11/2017, 11:19:44
Tang2Nov 91 Thương cảng vân đồn. 70k
(https://i.imgur.com/V4hlxy2.jpg)

Tang2Nov 93 Trà Đạo. 30k
(https://i.imgur.com/q3KmxVZ.jpg)


Xin lấy 2 cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 13/11/2017, 11:23:22
Tang2Nov 103 5q về dân tộc. 200k (lẻ thì 50k/1q)
(https://i.imgur.com/d4Mi9HP.jpg)
(https://i.imgur.com/0GQZY1k.jpg)

Xin lấy mấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 13/11/2017, 11:25:05

Tang2Nov 114 Văn hóa rượu của đồng bào Tày Nùng. 40k
(https://i.imgur.com/C13JllB.jpg)
(https://i.imgur.com/kLJNnVT.jpg)


Xin lấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 13/11/2017, 20:23:47
Xin lấy cuốn này.
Xin lấy mấy cuốn này.
Xin lấy 2 cuốn này.
Xin lấy cuốn này.
Xin lấy cuốn này.
Nhận gạch, tks bác
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 13/11/2017, 20:25:47
Tang2Nov 116 Trung Quốc. 20k
Tang2Nov 117 Hương ước Nghệ An. 60k

(https://i.imgur.com/IARMRXh.jpg)
(https://i.imgur.com/SiCWrvy.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 13/11/2017, 20:26:41
Tang2Nov 119 Chú bé hoàng tử. Gáy mép dưới bị hỏng. 30k
Tang2Nov 120 Tục thờ thần Độc cước. 40k Canhongson
Tang2Nov 121 Lễ tục dân tộc Chăm ở miền trung Việt Nam. 50k Canhongson

(https://i.imgur.com/eUw11QF.jpg)
(https://i.imgur.com/Dx40h0u.jpg)
(https://i.imgur.com/TohCqMt.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 13/11/2017, 20:28:16
Tang2Nov 122 Tháp bà Thiên Ya na hành trình của một nữ thần. 60kcanhongson
(https://i.imgur.com/XEOONtu.jpg)

Tang2Nov 123 Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam. Bộ 2 tập. 180kcanhongson
(https://i.imgur.com/eiSduxu.jpg)


Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 13/11/2017, 20:29:25
Tang2Nov 124 Húy kỵ và quốc húy thời Nguyễn. mất bìa lót. 50k Red_Army
Tang2Nov 125 Văn hóa Yên Hưng. 50k

(https://i.imgur.com/YDp9jZH.jpg)
(https://i.imgur.com/ptNK9dD.jpg)
(https://i.imgur.com/YiE7njL.jpg)
(https://i.imgur.com/rM8gDfA.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 13/11/2017, 20:30:22
Tang2Nov 127 Hà Nội thủ đô nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN. 30k
(https://i.imgur.com/ZnhetIs.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: red_army vào 13/11/2017, 21:01:51
Em đặt thêm Húy kỵ...
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 14/11/2017, 09:22:07

Tang2Nov 123 Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam. Bộ 2 tập. 180k
(https://i.imgur.com/eiSduxu.jpg)
(https://i.imgur.com/cILupTj.jpg)
(https://i.imgur.com/HAnsgih.jpg)
(https://i.imgur.com/amkOElN.jpg)
(https://i.imgur.com/9Niiq0z.jpg)
(https://i.imgur.com/qOUqvj9.jpg)
(https://i.imgur.com/CT7bAta.jpg)Xin lấy bộ này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 16/11/2017, 16:29:33
Tang2Nov 120 Tục thờ thần Độc cước. 40k
Tang2Nov 121 Lễ tục dân tộc Chăm ở miền trung Việt Nam. 50k

(https://i.imgur.com/Dx40h0u.jpg)
(https://i.imgur.com/TohCqMt.jpg)

Xin lấy 2 cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 16/11/2017, 17:59:58
Xin lấy 2 cuốn này.
Xin lấy bộ này.
Nhận gạch, tks bác

Lô 6q=100k
Q Thiên Nam xấu; Q bìa mờ mờ là: Hà Nội thời đại đồng và sắt sớm
(https://i.imgur.com/sSXcwdb.jpg)
(https://i.imgur.com/Cej7MWf.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 16/11/2017, 18:07:06
Satthang1Nov 1. Văn hóa dân gian làng Đại Lan. 30k
(https://i.imgur.com/PgahiuN.jpg)


Satthang1Nov 2 Nghề và làng nghề truyền thống. 60k Canhongson
(https://i.imgur.com/SmGKKcn.jpg)Satthang1Nov 3 Văn hóa dân gian làng ven đầm Ô Loan. 30k Canhongson
(https://i.imgur.com/zus5KNX.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 16/11/2017, 18:09:54
Satthang1Nov 4 Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam. 50k Muavededoc
(https://i.imgur.com/0AwsvfW.jpg)


Satthang1Nov 5 Lịch sử phong trào phụ nữ Quảng Trị. 40k
(https://i.imgur.com/r7WD0jC.jpg)
(https://i.imgur.com/1z753OI.jpg)
(https://i.imgur.com/C7O2GYa.jpg)


Satthang1Nov 6 Phú Xuân Huế từ đô thị cổ đến hiện đại. 60k Muavededoc
(https://i.imgur.com/BhMdl5U.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 16/11/2017, 18:10:51
Satthang1Nov 7 Âm nhạc Chăm những giá trị đặc trưng. 40k Canhongson
(https://i.imgur.com/IVGfjJa.jpg)Satthang1Nov 8 Non nước xứ Đồng Hương. 40kCanhongson
(https://i.imgur.com/GJs6i6e.jpg)


Satthang1Nov 9 Hỏi đáp về nghề truyền thống VN. 30kCanhongson
(https://i.imgur.com/j90sFqd.jpg)


Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 16/11/2017, 18:11:36
Satthang1Nov 10 Văn hóa đánh bắt chim thú tôm cá ở Thanh Hòa. 40k Canhongson
(https://i.imgur.com/OoSq7rO.jpg)


Satthang1Nov 11 Luật tục Chăm và luật tục Raglai. 90k Canhongson
(https://i.imgur.com/DtdAB7q.jpg)


Satthang1Nov 12 Góc nhìn cấu trúc về truyện ngụ ngôn dân gian Việt Nam. 30k
(https://i.imgur.com/Wwd5TvF.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 16/11/2017, 18:31:13
Satthang1Nov 3 Văn hóa dân gian làng ven đầm Ô Loan. 30k
(https://i.imgur.com/zus5KNX.jpg)

Satthang1Nov 7 Âm nhạc Chăm những giá trị đặc trưng. 40k
(https://i.imgur.com/IVGfjJa.jpg)


Satthang1Nov 10 Văn hóa đánh bắt chim thú tôm cá ở Thanh Hòa. 40k
(https://i.imgur.com/OoSq7rO.jpg)


Satthang1Nov 11 Luật tục Chăm và luật tục Raglai. 90k
(https://i.imgur.com/DtdAB7q.jpg)


Xin lấy mấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 16/11/2017, 18:35:58
Mua Satthang1 Nov 4. Chân dung...
Mua Satthang 1 Nov 6. Phú xuân...
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 16/11/2017, 18:57:04
Mua Satthang1 Nov 4. Chân dung...
Mua Satthang 1 Nov 6. Phú xuân...
Xin lấy mấy cuốn này.

Nhận gạch các bác, many tks

Satthang1Nov 13 VÕ Khắc Triển tiến sĩ nho học cuối cùng của VN. 40k
Satthang1Nov 14 Ăn chơi xứ Huế. 20k
alphonse
Satthang1Nov 15 Hành trình huyền thoại sông Hương. 20ktnghia

(https://i.imgur.com/TDkbIDY.jpg)
(https://i.imgur.com/kNy75QG.jpg)

(https://i.imgur.com/qouxUfj.jpg)
(https://i.imgur.com/oLHxn6m.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 16/11/2017, 18:58:00
Satthang1Nov 16 Vĩnh Phúc đất thắng tích và lễ hội. 40k
(https://i.imgur.com/ETYyAvN.jpg)


Satthang1Nov 17 Quốc tử giám và trí tuệ Việt. 50k
(https://i.imgur.com/xDxx4Ec.jpg)
(https://i.imgur.com/0MP1wNn.jpg)


Satthang1Nov 18 Quynh đôi cổ kim sự tích hương biên. 40k

(https://i.imgur.com/PWMqaWd.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 16/11/2017, 18:59:01
Satthang1Nov 19 Họ Đoàn ở Việt Nam. 10k
Satthang1Nov 20 Diary of a Manhattan call girl. 40ktnghia
Satthang1Nov 21 Văn hóa dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hóa Đông Nam Á. 60k

(https://i.imgur.com/Ry58LMn.jpg)

(https://i.imgur.com/HO0OL5F.jpg)
(https://i.imgur.com/6tOohiY.jpg)
(https://i.imgur.com/CqCEdKb.jpg)

(https://i.imgur.com/fcNGM4C.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 16/11/2017, 18:59:50
Satthang1Nov 22 Thơ văn yêu nước nữa sau thế kỷ XIX. 40k
Satthang1Nov 23 Hai thập kỷ thơ Huế. 40k
Satthang1Nov 24 Tay không gây dựng cơ đồ. 30k
Satthang1Nov 25 Con người hoan lạc. 50k

(https://i.imgur.com/ukSYCok.jpg)
(https://i.imgur.com/u8ruVto.jpg)


(https://i.imgur.com/RZ7ndBb.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: alphonse vào 16/11/2017, 21:29:23
Satthang1Nov 14 Ăn chơi xứ Huế. 20k
E gom
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: tnghia vào 17/11/2017, 04:51:03
Mình lấy Tang2Nov 48 Xứ nghệ với hoàng đế Quang Trung. 60k

Tang2Nov 70 Bí ẩn về Phong Thủy. 50k

Tang2Nov 75 Đồng Tháp 300 năm. 80k

Satthang1Nov 20 Diary of a Manhattan call girl. 40k và

Satthang1Nov 15 Hành trình huyền thoại sông Hương. 20k nhé bác.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: tnghia vào 17/11/2017, 04:59:18
 >:d<
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/11/2017, 09:05:39
Mình lấy Tang2Nov 48 Xứ nghệ với hoàng đế Quang Trung. 60k

Tang2Nov 70 Bí ẩn về Phong Thủy. 50k

Tang2Nov 75 Đồng Tháp 300 năm. 80k

Satthang1Nov 20 Diary of a Manhattan call girl. 40k và

Satthang1Nov 15 Hành trình huyền thoại sông Hương. 20k nhé bác.
Satthang1Nov 14 Ăn chơi xứ Huế. 20k
E gom
Nhận gạch, tks các bác
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/11/2017, 17:25:47
Satthang1Nov 26 Lô 6q. 60k
(https://i.imgur.com/jfynb51.jpg)

Satthang1Nov 27 Bộ Tam quốc diễn nghĩa 8 tập. Hình thức xấu, nội dung đọc bình thường. 60k Lenhale
(https://i.imgur.com/EfF49w5.jpg)
(https://i.imgur.com/kdCuNCf.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/11/2017, 20:11:21
Satthang1Nov 28 Án xưa tích cũ. 30k
(https://i.imgur.com/aeVtdW5.jpg)
Satthang1Nov 29 Tìm hiểu tổ tiên ta đánh giặt. 50k
(https://i.imgur.com/hDNv9i9.jpg)
Satthang1Nov 30 Phương pháp giáo dục trẻ con. 50k
(https://i.imgur.com/7xvavqA.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/11/2017, 20:12:13
Satthang1Nov 31 Văn hóa ứng xử các dân tộc VN. 50k
Satthang1Nov 32 Đông Nam Á những vấn đề văn hóa xã hội
Satthang1Nov 33 Lô 5q về các bà thời Nguyễn. 70k

(https://i.imgur.com/iqlcUyk.jpg)
(https://i.imgur.com/IQLn1Qn.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 17/11/2017, 20:13:43
Satthang1Nov 34 Lễ hội về nữ thần của người Việt. 40k Canhongson
Satthang1Nov 35 Quảng Ninh 30k
Satthang1Nov 36 Di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Bình Thuận. 40kCanhongson

(https://i.imgur.com/Eg5WLaT.jpg)
(https://i.imgur.com/tAvyIcV.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 24/11/2017, 22:41:40
26q Tạp chí Sông Hương. 600k
(https://i.imgur.com/uO1WUWR.jpg)
(https://i.imgur.com/aiWmqIW.jpg)
(https://i.imgur.com/Ti1uznZ.jpg)
(https://i.imgur.com/qXumpzx.jpg)
(https://i.imgur.com/3jZXHrA.jpg)
(https://i.imgur.com/WGdWMBY.jpg)
(https://i.imgur.com/uMjjO4c.jpg)
(https://i.imgur.com/RsrUdTJ.jpg)
(https://i.imgur.com/INAkVXx.jpg)
(https://i.imgur.com/mnNE5Qe.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/11/2017, 07:49:30
Tang2Nov 60 Những khám phá về hoàng đế Quang Trung. 50k
(https://i.imgur.com/6p48vbl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/11/2017, 07:50:09
Tang2Nov 61 Góp phần tìm hiều phong trào Tây Sơn Nguyễn Huệ. 80k Muavededoc
(https://i.imgur.com/c7mX7jO.jpg)
(https://i.imgur.com/IrpoFSY.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 25/11/2017, 08:34:48
Mua Tang2Nov 61
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/11/2017, 10:07:57
Tang2. Văn học Anh. Hơn 1000tr, giấy trắng mỏng, nặng trịch, đoạn giữa bị mọt chút như hình, ko ảnh hưởng nội dung. Cứ tính 10tr=1k. 100ktnghia
(https://i.imgur.com/G3pmF9Z.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: lenhale vào 25/11/2017, 10:27:54
Mua Satthang1Nov 27 Bộ Tam quốc diễn nghĩa 8 tập. Hình thức xấu, nội dung đọc bình thường. 60k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/11/2017, 13:21:16
Mua Satthang1Nov 27 Bộ Tam quốc diễn nghĩa 8 tập. Hình thức xấu, nội dung đọc bình thường. 60k

Nhận gạch, tks bác

lay tam quoc 8 tap 60k, vui long inbox cho minh nhe.
Hẹn bác lần sau
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/11/2017, 22:11:09
PKHACH5 Văn hóa Hoa lộc. 80k
(https://i.imgur.com/Iyhwbnb.jpg)
(https://i.imgur.com/wSVlyW9.jpg)
(https://i.imgur.com/MnKIEWb.jpg)
(https://i.imgur.com/2gmZOee.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/11/2017, 22:23:44
PKHACH28 4q nhạc tiếng Nga. 100k
(https://i.imgur.com/FA6RVYJ.jpg)
(https://i.imgur.com/xUTUiid.jpg)
(https://i.imgur.com/Tlf0XDF.jpg)
(https://i.imgur.com/m4fVfuo.jpg)
(https://i.imgur.com/LZkKCO8.jpg)
(https://i.imgur.com/ZZpOFJG.jpg)
(https://i.imgur.com/p4HM5Sr.jpg)
(https://i.imgur.com/c634StN.jpg)
(https://i.imgur.com/QZ72Cdg.jpg)
(https://i.imgur.com/XFQn8rd.jpg)
(https://i.imgur.com/slvIqCQ.jpg)
(https://i.imgur.com/Tcg9QAO.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 25/11/2017, 22:31:28
PKHACH31. 3q khổ to, bìa cứng, tranh màu, tiếng Anh. 120k
(https://i.imgur.com/2ek0sUP.jpg)
(https://i.imgur.com/ZbeKolb.jpg)
(https://i.imgur.com/U0nHthm.jpg)
(https://i.imgur.com/utNv5Iq.jpg)
(https://i.imgur.com/tlT2aUQ.jpg)
(https://i.imgur.com/um7vW9G.jpg)
(https://i.imgur.com/UtRN9R5.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: choiwonback vào 25/11/2017, 23:53:47
PKHACH7 Legendes des Terres Sereines. Phạm Duy Khiêm. Phía sau bị khuyết vài trang. 150k nếu đủ trang thì mình lấy nhé

PKHACH31 lấy lẻ cuốn The Lion and The mouse được không bác.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 26/11/2017, 09:29:26
PKHACH7 Legendes des Terres Sereines. Phạm Duy Khiêm. Phía sau bị khuyết vài trang. 150k nếu đủ trang thì mình lấy nhé

PKHACH31 lấy lẻ cuốn The Lion and The mouse được không bác.

Quyển PKHACH7 Legendes des Terres Sereines. Phạm Duy Khiêm. Phía sau bị khuyết vài trang. 150k --> bác Hoài Cổ đặt trước bác rồi ạ (http://sachxua.net/forum/sach-xb-tai-sg-truoc-1975/ban-het-sach-truoc-75-va-my-thuat/msg876760/?topicseen#msg876760)

PKHACH31 lấy lẻ cuốn The Lion and The mouse --> mình bán cả 3q chứ ko bán lẻ.
Tks bác quan tâm
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 27/11/2017, 10:16:54
KESACHTANG21Những kiêng kị dân gian Việt Nam. 40k
(https://i.imgur.com/OWGAxzP.jpg)


KESACHTANG22 Phạm Quỳnh trong dòng chảy văn hóa dân tộc. 40k
(https://i.imgur.com/3nS8Rzk.jpg)
(https://i.imgur.com/m4cfuob.jpg)
(https://i.imgur.com/sKa73QO.jpg)
(https://i.imgur.com/BVHzbOa.jpg)


KESACHTANG23Tết cổ truyền người Việt. 40k
(https://i.imgur.com/UWnjxu1.jpg)
(https://i.imgur.com/7pMobad.jpg)
(https://i.imgur.com/DtN10zf.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 27/11/2017, 10:17:30
KESACHTANG24Sử ký cơ cấu lớn của lịch sử. 50k Huhata
(https://i.imgur.com/zWL4FIs.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 27/11/2017, 10:20:55
KESACHTANG26 Văn nghệ dân gian Quảng Nam Đà Nẵng tập 1. 40k Muavededoc
(https://i.imgur.com/Nna4lTG.jpg)


KESACHTANG27 Gia cát binh pháp. 40k
(https://i.imgur.com/uHnn6kV.jpg)
(https://i.imgur.com/cXAeMpi.jpg)


KESACHTANG28 Quan Vân Trường truyện. 30k
(https://i.imgur.com/ayCxlFn.jpg)
(https://i.imgur.com/HHbVhOG.jpg)


KESACHTANG29 Lễ hội cổ truyền Hà Tây. 40k
(https://i.imgur.com/eNxuIoY.jpg)
(https://i.imgur.com/IqzT3pS.jpg)
(https://i.imgur.com/PJn4C8v.jpg)
(https://i.imgur.com/qIiqpPN.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 27/11/2017, 10:21:21
KESACHTANG210 Những ngày cuối cùng của Hitle. 40k
(https://i.imgur.com/3zNmF7O.jpg)
(https://i.imgur.com/CZ2u6bk.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 27/11/2017, 10:26:39
KESACHTANG211 Sự tích và kinh đức Văn Hương thánh mẫu Liễu Hạnh công chúa. 40k
(https://i.imgur.com/pCsfiJn.jpg)
(https://i.imgur.com/tfJuleO.jpg)KESACHTANG212 Những làng văn hóa văn nghệ dân gian đặc sắc ở Thái Bình. 50k
(https://i.imgur.com/o5iVhwv.jpg)
(https://i.imgur.com/SIAQARY.jpg)
(https://i.imgur.com/kJ0W94s.jpg)
(https://i.imgur.com/mVmsLCP.jpg)
(https://i.imgur.com/5BNXA4w.jpg)


KESACHTANG213 Vịnh Hạ Long. 40k
(https://i.imgur.com/vtDgmoE.jpg)
(https://i.imgur.com/jRPZAni.jpg)
(https://i.imgur.com/c1rG3iS.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 27/11/2017, 10:28:05
KESACHTANG214 Sông Đà đỏ. 40k
(https://i.imgur.com/KudGh5W.jpg)
(https://i.imgur.com/CaQ1fAx.jpg)
(https://i.imgur.com/tmuPaAh.jpg)


KESACHTANG215 Dế mèn phiêu lưu ký.Gáy hỏng 1 đoạn, đã bồi. 40k
(https://i.imgur.com/4tayJtf.jpg)
(https://i.imgur.com/mSDKx20.jpg)


Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 27/11/2017, 10:31:16
KESACHTANG216 Lịch sử nhà nước và pháp luật VN. 30k
(https://i.imgur.com/3xXdnL1.jpg)


KESACHTANG217 Rượu và văn hóa Trung Hoa. 40k Alphonse

(https://i.imgur.com/SY4tia2.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: alphonse vào 27/11/2017, 11:49:39
KESACHTANG217 Rượu và văn hóa Trung Hoa. 40k
E lấy nghen a
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 29/11/2017, 20:21:04
KESACHTANG218 Lược sử ngoại giao Việt Nam các thời trước. 60k Muavededoc
(https://i.imgur.com/7If9WUs.jpg)


KESACHTANG219 Lễ tục Việt Nam xưa và nay. Sách bị ẩm do thời tiết chứ ko phải do vô nước. 30k
(https://i.imgur.com/Goy8mPK.jpg)
(https://i.imgur.com/xrex8j8.jpg)
(https://i.imgur.com/XM47hwg.jpg)
(https://i.imgur.com/jNi29ya.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 29/11/2017, 20:22:15
KESACHTANG220  Văn hóa làng và làng văn hóa ở Quảng Ngãi. 40k
(https://i.imgur.com/FEH9Kja.jpg)
(https://i.imgur.com/GWsdRBY.jpg)
(https://i.imgur.com/QCOuVJV.jpg)


KESACHTANG221 Tết năm mới ở Việt Nam. 40k
(https://i.imgur.com/knH9IlO.jpg)
(https://i.imgur.com/Q91AB2m.jpg)
(https://i.imgur.com/5KIz0Ke.jpg)
(https://i.imgur.com/wT96dCz.jpg)
(https://i.imgur.com/mgiCByn.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 29/11/2017, 20:24:05
KESACHTANG222 Mối tình đầu của các danh nhân. 40k muavededoc
(https://i.imgur.com/1SF3XpS.jpg)


Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 29/11/2017, 20:28:51
KESACHTANG223 5q đẹp như hình. 300k Muavededoc
(https://i.imgur.com/V1ybHJE.jpg)
(https://i.imgur.com/lHYERuc.jpg)
(https://i.imgur.com/yBz9zlD.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 29/11/2017, 20:31:34
KESACHTANG224 Tam hạ nam đường. 50k
(https://i.imgur.com/Y1Z1MJw.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 29/11/2017, 20:39:00
Mua Kesachtang 26, 223
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 29/11/2017, 23:06:55
Mua Kesachtang 218, 222
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: minhsfi@gmail.com vào 30/11/2017, 05:47:18
Em lấy

KESACHTANG222 Mối tình đầu của các danh nhân. 40k

Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 30/11/2017, 09:25:45
Mua Kesachtang 218, 222
Mua Kesachtang 26, 223
Nhận gạch, tks bác

Em lấy

KESACHTANG222 Mối tình đầu của các danh nhân. 40k


Q ấy bác Muavededoc đặt trước rồi ạ
Bác đọc tin nhắn trước đây mình gửi và reply giúp
Tks
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: huhata vào 30/11/2017, 10:29:51
Mình lấy:
KESACHTANG24Sử ký cơ cấu lớn của lịch sử. 50k
KESACHTANG224 Tam hạ nam đường. 50k
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 30/11/2017, 20:42:22
Mình lấy:
KESACHTANG24Sử ký cơ cấu lớn của lịch sử. 50k
KESACHTANG224 Tam hạ nam đường. 50k
Nhận gạch, tks bác

KESACHTANG225 Mai hoa dịch số. Đoạn sau có vài trang bị bung chỉ, ko mất trang. 60k
(https://i.imgur.com/ZUmZlfs.jpg)
(https://i.imgur.com/WbLYpUc.jpg)
(https://i.imgur.com/LOMujCx.jpg)

KESACHTANG226 Nghệ thuật gốm Việt Nam. 70k
(https://i.imgur.com/wNj6w4J.jpg)
(https://i.imgur.com/m1L3u76.jpg)
(https://i.imgur.com/vhKIYnS.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 30/11/2017, 20:43:50
KESACHTANG227 Quảng Nam Đà Nẵng. 20k
(https://i.imgur.com/f7nCnlT.jpg)
(https://i.imgur.com/CjNmZEt.jpg)
(https://i.imgur.com/6jRsWFt.jpg)
(https://i.imgur.com/Am3iqqt.jpg)
(https://i.imgur.com/siYGNIh.jpg)


KESACHTANG228 Thanh Hóa nghìn xưa lưu dấu. 40k
KESACHTANG229 Vĩnh Phúc đất thắng tích và lễ hội. 40k
(https://i.imgur.com/EQPiGfx.jpg)
(https://i.imgur.com/VwxMZko.jpg)


Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 30/11/2017, 20:59:32
KESACHTANG231 Họa mi thanh tước. 20k
(https://i.imgur.com/nD1nsRb.jpg)
(https://i.imgur.com/LHDUmUs.jpg)


KESACHTANG230 5q về gà. 75k
(https://i.imgur.com/7iGkBRM.jpg)
(https://i.imgur.com/aRkscdU.jpg)
(https://i.imgur.com/lgzSCDh.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 30/11/2017, 21:01:54
KESACHTANG233 Cuộc chiến bí mật. 0k muavededoc
(https://i.imgur.com/hoelHmz.jpg)KESACHTANG234 Đất nước đứng lên. 100k
(https://i.imgur.com/BG3myvl.jpg)
(https://i.imgur.com/1wbfcUJ.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 30/11/2017, 22:29:30
KESACHTANG235 Bảo tồn và khai thác các giá trị di sản văn hóa về phong trào khởi nghĩa Yên thế. 40k
(https://i.imgur.com/oiq3jjT.jpg)
(https://i.imgur.com/HdkKyPV.jpg)
(https://i.imgur.com/kT55Fia.jpg)


KESACHTANG236 Ca dao ngạn ngữ  Hà Nội. 20k

(https://i.imgur.com/Yi8HZIN.jpg)


KESACHTANG237 Khảo sát văn hóa truyền thống Liễu Đôi. 50k
(https://i.imgur.com/uU9r1nK.jpg)
(https://i.imgur.com/kVWoPww.jpg)


KESACHTANG238 Thần thoại Hy Lạp. 30k

(https://i.imgur.com/k0H9Hor.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 30/11/2017, 22:31:11
KESACHTANG239 Tam quốc ngoại truyện. 80k
(https://i.imgur.com/9Yugrpz.jpg)
(https://i.imgur.com/i3iZDjr.jpg)
(https://i.imgur.com/uk6LINA.jpg)
(https://i.imgur.com/0CVdEHy.jpg)
(https://i.imgur.com/dCqZDBj.jpg)
(https://i.imgur.com/pdNCLLn.jpg)
(https://i.imgur.com/aC6FGqX.jpg)
(https://i.imgur.com/SxZvHbN.jpg)


KESACHTANG240 Nghề cổ nước Việt. 40k Canhongson
(https://i.imgur.com/PbUqucW.jpg)
(https://i.imgur.com/3LL9fLF.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 30/11/2017, 22:34:43
KESACHTANG241 Bàn về mưu kế trong Tam quốc diễn nghĩa. 40k
(https://i.imgur.com/opvRnpU.jpg)
(https://i.imgur.com/yGmX3y1.jpg)
(https://i.imgur.com/Am22W7p.jpg)
(https://i.imgur.com/BjZ2sqN.jpg)
(https://i.imgur.com/IkiWEbT.jpg)
(https://i.imgur.com/RyIeGqb.jpg)
(https://i.imgur.com/X12ei1i.jpg)


KESACHTANG242 Di tích và danh thắng vùng đất tổ. 30k
(https://i.imgur.com/xNv9RKD.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 30/11/2017, 22:36:57
KESACHTANG243 Nước Văn lang thời đại các vua Hùng. 50k
(https://i.imgur.com/aMXBGL0.jpg)
(https://i.imgur.com/Ich3xxY.jpg)
KESACHTANG244 Đền chùa đình ở tỉnh Yên Bái. 40k
(https://i.imgur.com/xob3maA.jpg)

KESACHTANG245 Hà Nội cũ nằm đây. 40k
(https://i.imgur.com/qpryGjk.jpg)
(https://i.imgur.com/xFpv3ql.jpg)
KESACHTANG246 Con đường tơ lụa.50k
(https://i.imgur.com/mrLKKbD.jpg)
(https://i.imgur.com/Wx1eJnh.jpg)
(https://i.imgur.com/M9Bexq5.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 30/11/2017, 22:38:44
KESACHTANG247 Lịch sử vùng đất Châu Âu. 30k
(https://i.imgur.com/rSjSmhX.jpg)
KESACHTANG248 Tìm hiểu di sản văn hóa dân gian Hà Nội. 40k tnghia
(https://i.imgur.com/I0UMK44.jpg)
(https://i.imgur.com/X12ei1i.jpg)
KESACHTANG249 Tìm hiểu phong tục Việt Nam qua Tết lễ hội hè. 50k
(https://i.imgur.com/gZffa71.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: tnghia vào 01/12/2017, 06:50:39
Minh gom Kesachtang 2  Van hoc Anh va Kesachtang23


KESACHTANG23Tết cổ truyền người Việt. 40k
(https://i.imgur.com/UWnjxu1.jpg)
(https://i.imgur.com/7pMobad.jpg)
(https://i.imgur.com/DtN10zf.jpg)
[/quote]
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 02/12/2017, 21:37:03
KESACHTANG250 Tập quán mưu sinh của các dân tộc thiểu số ở Đông Bắc Việt Nam. CÓ 2-3 trang ảnh cuối bị ẩm dính lại như hình. 40k Canhognson
(https://i.imgur.com/P8D0A4l.jpg)
(https://i.imgur.com/LdZy9Zr.jpg)
(https://i.imgur.com/tJ1eIk7.jpg)
(https://i.imgur.com/1UYbcd9.jpg)
(https://i.imgur.com/srQfr5j.jpg)

KESACHTANG251 Kỹ thuật mộc. 30kCanhongson
(https://i.imgur.com/nEmfg9x.jpg)

KESACHTANG252 Chiếc chìa khóa vàng. 30k lenhale

(https://i.imgur.com/uqDSdJA.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 02/12/2017, 21:38:27
KESACHTANG253 Địa chí vùng ven Thăng Long. 70k
(https://i.imgur.com/AOV4FBh.jpg)
(https://i.imgur.com/IRNTHyg.jpg)
(https://i.imgur.com/bhDEjqL.jpg)
(https://i.imgur.com/YRaSWHJ.jpg)
KESACHTANG254 Lịch sử Đông Nam Á hiện đại. Sách bị cong queo như hình. 40k canhongson
(https://i.imgur.com/Gk2PBeO.jpg)
(https://i.imgur.com/cMvQEuq.jpg)
(https://i.imgur.com/gB5qTt2.jpg)
KESACHTANG255 Yếu tố biển trầm tích trong văn hóa Raglai. 40k canhongson

(https://i.imgur.com/U0vqnGT.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 02/12/2017, 21:39:26
KESACHTANG256 Văn hóa người Chăm H’roi tỉnh Phú Yên. 50kcanhongson
(https://i.imgur.com/J4qfbhh.jpg)
KESACHTANG257 Địa chí văn hóa xã Hiển Khánh. 40k
(https://i.imgur.com/e0Cz3CZ.jpg)
KESACHTANG258 Văn hóa làng của người Barna. 40kcanhongson
(https://i.imgur.com/nQQOW9t.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 02/12/2017, 21:40:38
KESACHTANG259 Vài nét về văn hóa dân gian của người Khmer. 60k canhongson
(https://i.imgur.com/oCtYPyo.jpg)
KESACHTANG260 Khổng minh gia cát lượng đại truyện. 120k
(https://i.imgur.com/zWHgMgM.jpg)
(https://i.imgur.com/Ll6gjpf.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: lenhale vào 02/12/2017, 23:10:34
KESACHTANG252 Chiếc chìa khóa vàng. 30k. Đặt nhé.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: tnghia vào 03/12/2017, 02:53:20
KESACHTANG248 Tìm hiểu di sản văn hóa dân gian Hà Nội. 40k
(https://i.imgur.com/I0UMK44.jpg)


Minh gom nha bac
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: muavededoc vào 03/12/2017, 07:42:16
Kesachtang233 ...tặng đê....
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 03/12/2017, 07:59:53
Kesachtang233 ...tặng đê....
OK, tks bác

Minh gom nha bac
KESACHTANG252 Chiếc chìa khóa vàng. 30k. Đặt nhé.
Nhận gạch, tks các bác
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 03/12/2017, 09:04:28
KESACHTANG254 Lịch sử Đông Nam Á hiện đại. Sách bị cong queo như hình. 40k
(https://i.imgur.com/Gk2PBeO.jpg)
(https://i.imgur.com/cMvQEuq.jpg)
(https://i.imgur.com/gB5qTt2.jpg)
KESACHTANG255 Yếu tố biển trầm tích trong văn hóa Raglai. 40k
[/b][/color]
(https://i.imgur.com/U0vqnGT.jpg)

KESACHTANG256 Văn hóa người Chăm H’roi tỉnh Phú Yên. 50k
(https://i.imgur.com/J4qfbhh.jpg)

KESACHTANG258 Văn hóa làng của người Barna. 40k
(https://i.imgur.com/nQQOW9t.jpg)

KESACHTANG259 Vài nét về văn hóa dân gian của người Khmer. 60k
(https://i.imgur.com/oCtYPyo.jpg)

Xin mua mấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 03/12/2017, 10:14:00
KESACHTANG240 Nghề cổ nước Việt. 40k
(https://i.imgur.com/PbUqucW.jpg)
(https://i.imgur.com/3LL9fLF.jpg)

KESACHTANG250 Tập quán mưu sinh của các dân tộc thiểu số ở Đông Bắc Việt Nam. CÓ 2-3 trang ảnh cuối bị ẩm dính lại như hình. 40k
(https://i.imgur.com/P8D0A4l.jpg)
(https://i.imgur.com/LdZy9Zr.jpg)
(https://i.imgur.com/tJ1eIk7.jpg)
(https://i.imgur.com/1UYbcd9.jpg)
(https://i.imgur.com/srQfr5j.jpg)

KESACHTANG251 Kỹ thuật mộc. 30k
(https://i.imgur.com/nEmfg9x.jpg)

Xin lấy mấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 03/12/2017, 10:17:04
Satthang1Nov 34 Lễ hội về nữ thần của người Việt. 40k
Satthang1Nov 36 Di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Bình Thuận. 40k

(https://i.imgur.com/Eg5WLaT.jpg)
(https://i.imgur.com/tAvyIcV.jpg)

Xin lấy 2 cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 03/12/2017, 10:20:18
Tang2Nov 122 Tháp bà Thiên Ya na hành trình của một nữ thần. 60k
(https://i.imgur.com/XEOONtu.jpg)Lấy nốt cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 03/12/2017, 10:23:05

Satthang1Nov 8 Non nước xứ Đồng Hương. 40k
(https://i.imgur.com/GJs6i6e.jpg)


Satthang1Nov 9 Hỏi đáp về nghề truyền thống VN. 30k
(https://i.imgur.com/j90sFqd.jpg)
Lấy nốt 2 cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 03/12/2017, 10:24:39
KESACHTANG240 Nghề cổ nước Việt. 40k
(https://i.imgur.com/PbUqucW.jpg)
(https://i.imgur.com/3LL9fLF.jpg)

Xin lấy cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: canhongson vào 03/12/2017, 10:26:12
Satthang1Nov 2 Nghề và làng nghề truyền thống. 60k
(https://i.imgur.com/SmGKKcn.jpg)
(https://i.imgur.com/Z0oxMSs.jpg)
(https://i.imgur.com/d7tudhe.jpg)

Lấy nốt cuốn này.
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 09/12/2017, 20:30:04
Lấy nốt cuốn này.
Xin lấy cuốn này.
Lấy nốt 2 cuốn này.
Lấy nốt cuốn này.
Xin lấy mấy cuốn này.
Nhận gạch, tks bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 13/12/2017, 20:37:24
Lô 15q=130k (bao cước)
- Chiêc mũ lính thủy. XB 1988
- Gớt. XB 1985
- Đội vi trùng 731. 1987
- Bên những quả bom chờ nổ. XB 1979
- Hoa Anh đào và điện tử. – CHân dung văn hóa Nhật Bản. XB 1989. Phía gáy bị mọt tli ti, ko ảnh hưởng nội dung
- Tên trùm mật vụ phát xít Đức thú nhận, bộ 2 tập,
- Những kẻ tự giam mình. XB 1977
- Đất Mường. Tập 1, XB 1986
- Đài hoa tím, XB 1978
- Bản tự truyện. XB 198x
- Đêm tháp mười. XB 1976
- Văn học dân gian Gia Lai bị ố ở mép sách
(https://i.imgur.com/g8nd22Q.jpg)
(https://i.imgur.com/jxzmG0C.jpg)

Q Hoa Anh Đào
(https://i.imgur.com/9WaEEox.jpg)

Q Gia Lai
(https://i.imgur.com/2Ip1q9L.jpg)
(https://i.imgur.com/VByjc0u.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D
Gửi bởi: wind99 vào 15/12/2017, 15:59:45
Mời bác Huhata và Canhongson đọc tin nhắn ạ
tks
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D-Đóng topic
Gửi bởi: Muadengam vào 26/02/2018, 18:39:49
Em đặt các mã 239 và 241 nhé
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D-Đóng topic
Gửi bởi: wind99 vào 27/02/2018, 20:39:07
Em đặt các mã 239 và 241 nhé
Cơ bản thì topic này đã đóng. Mình kiểm tra lại rồi thông tin bác sau
tks
Tiêu đề: Re: Bán hết sách này, ta mua sách khác :D-Đóng topic
Gửi bởi: Muadengam vào 28/02/2018, 06:58:16
Vâng. Anh kiểm tra giúp em