Tác giả Chủ đề: NXB Sự Thật  (Đã xem 2931 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Giấy gói xôi

NXB Sự Thật
« vào: 24/05/2011, 09:44:32 »
 :d
 

Ngủ rồi Bảo thư

  • Trầm tích thời gian, phát lộ tri thức...
  • *******
  • Bài viết: 3,793
  • Thanked: 12 times
  • Đánh giá: +0/-0
Re: NXB Sự Thật
« Trả lời #1 vào: 24/05/2011, 10:30:34 »
Tiền thân là Nhà xuất bản Giải phóng thời tiền khởi nghĩa, Nhà xuất bản Sự thật thành lập ngày 5-12-1945 trực thuộc Trung ương Đảng. Thời kỳ Đảng Cộng sản Đông Dương rút vào hoạt động bí mật, nên Nhà xuất bản Sự thật hoạt động công khai dưới danh nghĩa Nhà xuất bản của Hội những người nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương.

   Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Nhà xuất bản Sự thật chuyển về chiến khu Việt Bắc. Ấn phẩm phát hành là cuốn sách kinh điển và các tác phẩm của các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước để phục vụ kịp thời công tác chính trị, tư tưởng của Đảng, của cách mạng, góp phần phục vụ  kháng chiến và kiến quốc, v.v…

Năm 1950, Ban Tuyên truyền Trung ương đã tổ chức một Ban biên tập riêng phụ trách việc biên soạn và xuất bản sách của Nhà xuất bản Sự thật, do đồng chí Lê Văn Lương - Uỷ viên Ban Tuyên truyền Trung ương, trực tiếp làm Trưởng ban. Từ đó sách của Nhà xuất bản Sự Thật được xuất bản đều đặn hơn, phong phú hơn. Năm 1951, Nhà xuất bản đã xuất bản các văn kiện Đại hội II của Đảng và một hệ thống sách giới thiệu, giải thích văn kiện, sách chính trị, thời sự phổ thông, là những cuốn sách mỏng, in khổ nhỏ phù hợp với điều kiện của cuộc kháng chiến.

Sau Đại hội II của Đảng, Nhà xuất bản Sự thật có một bước ngoặt mới về tổ chức. Năm 1952, Trung ương đã ra quyết định tổ chức Ban biên tập riêng của Nhà xuất bản Sự thật trực thuộc Trung ương Đảng. Ban biên tập có 20 người, được tổ chức theo các tổ chuyên môn như: sách kinh điển, sách thời sự quốc tế, sách thời sự trong nước, sách kinh tế - văn hoá - xã hội.

Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, từ cuối năm 1954, Nhà xuất bản Sự thật chuyển về Hà Nội, có điều kiện mở rộng hoạt động, tuyển thêm cán bộ, tăng cường bộ máy. Trong thời kỳ mới, các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin được dịch và xuất bản một cách có hệ thống, đặc biệt đã đẩy mạnh việc xuất bản Tuyển tập và chuẩn bị các điều kiện để xuất bản toàn tập tác phẩm của Mác - Ăngghen, Lênin. Sách văn kiện Đảng, sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được xuất bản đều đặn với số bản in ngày càng tăng. Việc chuẩn bị xuất bản Tuyển tập và Toàn tập Hồ Chí Minh được xúc tiến. Sách chính trị phổ thông, sách dịch của các nước xã hội chủ nghĩa và các đảng cộng sản được chú trọng.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nhà xuất bản Sự thật đã đi sơ tán, khi ở Thanh Ba, Phú Thọ, khi về Quốc Oai, Ba Vì, Hà Tây. Song, công tác biên tập và xuất bản vẫn được tiến hành đều đặn.

Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, nước nhà được thống nhất, cuối năm 1975, Nhà xuất bản Sự thật đã đặt chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó ở các tỉnh miền trung, để kịp thời đáp ứng nhu cầu về sách chính trị của bạn đọc trong cả nước. Năm 1979, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra quyết định nâng cấp Nhà xuất bản Sự thật là cơ quan xuất bản của Đảng, trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, có vị trí như một tổng cục.

Ngày 20-11-1992, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 53 thành lập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trên cơ sở hợp nhất bốn nhà xuất bản: Nhà xuất bản Sự thật thuộc Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nhà xuất bản Thông tin lý luận thuộc Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Tư tưởng - Văn hoá thuộc Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Nhà xuất bản Pháp lý thuộc Bộ Tư pháp. Sau hơn 15 năm hoạt động, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật từng bước ổn định, phát triển; đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong hệ thống các nhà xuất bản.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật có 2 nhiệm vụ: Thứ nhất, tổ chức biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận và pháp luật, góp phần làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thứ hai, Nhà xuất bản có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học xuất bản nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác biên tập, xuất bản và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về lĩnh vực xuất bản sách lý luận chính trị. Tham gia nghiên cứu các chương trình quốc gia, đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước, cấp ban, bộ; góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề chính trị, lý luận, pháp luật, về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
(trích Website ncchqg)
          

Ngủ rồi thuyloidolong

Re: NXB Sự Thật
« Trả lời #2 vào: 22/04/2014, 09:28:18 »
Ngày 20-11-1992, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 53 thành lập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trên cơ sở hợp nhất bốn nhà xuất bản: Nhà xuất bản Sự thật thuộc Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nhà xuất bản Thông tin lý luận thuộc Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Tư tưởng - Văn hoá thuộc Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Nhà xuất bản Pháp lý thuộc Bộ Tư pháp. Sau hơn 15 năm hoạt động, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật từng bước ổn định, phát triển; đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong hệ thống các nhà xuất bản.

Giờ mới biết NXB thông tin lý luận từ đây mà ra
 
Thơ đã hóa tâm hồn
Sách đã thành tri kỷ