Tác giả Chủ đề: Tập kỷ-yếu Hội Khuyến-Học Nam-Việt (1942 - 1957)  (Đã xem 8985 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Thoong

 • Ngự sử đại phu
 • Global Moderator
 • *****
 • Bài viết: 6,937
 • Thanked: 125 times
 • Đánh giá: +3/-0
 • Tứ triều nguyên lão
Hội Khuyến-Học Nam-Việt (Société d’Enseignement mutuel de la Cochinchine) được thành-lập năm 1907, hội-quán: 14, Đường Thủ-tướng Thinh - Sài-gòn. Hoạt-động của Hội không gây được nhiều tiếng vang trong giới trí-thức. Nhưng từ năm 1941, dưới sự điều-khiển của Hội trưởng Đoàn Quan Tấn, Ban Trị-sự của Hội quy-tụ những nhân-vật nổi tiếng như Cung Giũ Nguyên, họa-sĩ kiêm văn-sĩ Nguyễn Phi Hoanh, nhà-văn Chim Hải Yến, học-giả Nguyễn Xuân Quang, nhà ngôn-ngữ-học Lê Ngọc Trụ... Họ tích-cực hoạt-động về văn-học khiến Hội có uy-tín từ Nam, rồi lần ra Trung và ra Bắc.

Mục lục Tập kỷ-yếu Hội Khuyến-Học Nam-Việt (1949 - 1957) (Bulletin de la Société d'Enseignement Mutuel)

Janvier 1942 : Tập kỷ-yếu Hội Khuyến-Học : Số 1

Janvier 1943 : Tập kỷ-yếu Hội Khuyến-Học : Số 2

Janvier 1949 : Tập kỷ-yếu Hội Khuyến-Học : Số 3
. Giải-thưởng văn-chương năm 1944 của Hội Khuyến-Học / Ban Trị-sự [tr. 5]
. Phê-bình sách Vương Dương-Minh của ông Phan văn Hùm / Ba Xuyên [tr. 6]
. Theo Vân-Tiên, tìm Đồ Chiểu / Hải-Đường [tr. 26]
. Hát bội mới / Đoàn Quan Tấn [tr. 50]
. Huê-Dung đạo, tuồng hát bội mới / Đoàn Quan Tấn [tr. 73]
. Cái hay của tuồng Huê-Dung đạo / Đoàn Quan Tấn [tr. 94]
. Điệu cỡi ngựa của hát bội / Đoàn Quan Tấn [tr. 106]
. Bàn về hát bội / Vương Hồng Sển [tr. 111]
. Bàn phiếm về tuồng hát bội và văn-chương Việt-Nam / Phan Văn Thiết [tr. 120]
. Thanh Long đao của Quan Công / Lê Ngọc Trụ [tr. 127]
. La langue de l'enseignement primaire franco-annamite / Đoàn Quan Tấn [tr. 130-149]

Janvier 1952 : Tập kỷ-yếu Hội Khuyến-Học Nam-Việt : Số 4
. Năm Rồng / Đoàn Quan Tấn [tr. 1]
. Sự tấn-triển của văn-minh Việt-Nam / Đoàn Quan Tấn, Dịch-giả : Huỳnh Khắc Dụng [tr. 5]
. Góp tiếng địa-phương / Trọng-Toàn [tr. 31]
. Một vấn-đề học âm-lời : bàn về tiếng « bằng » và tiếng « trắc » / Nguyễn Bạt Tụy [tr. 37]
. Một tiếng Việt có nhiều nghĩa nhứt / Phạm Văn Luật [tr. 41]
. Thí-dụ về sự biến-đổi của tiếng Việt / Lê Ngọc Trụ [tr. 53]
. Tơ vương đến thác / Bá-Lê [tr. 63]
. Tuồng « Đoạn Tơ Lòng » / Đoàn Quan Tấn [tr. 69]
. Nhân-viên Hội Khuyến-Học làm việc / Vương Hồng Sển [tr. 87]
. Các vi-bằng của Hội [tr. 93-109]

Janvier 1953 : Văn-nghệ Việt-Nam : Số 5
. Câu hát Việt-Nam / Trọng-Toàn [tr. 3]
. Nên có một hay nhiều vợ ? / Huỳnh Khắc Dụng [tr. 17]
. Nói chuyện hát-bội / Nguyễn Văn Quý [tr. 31]
. Âm-nhạc cổ Việt-Nam / Ngô Văn Nghị [tr. 43]
. Ngôn-ngữ-học Việt-Nam / Nguyễn Bạt-Tuỵ [tr. 65]
. Chung quanh chữ « Nữ » / Tạ Quang Phát [tr. 101]
. Lại bàn phiếm về hát-bội / Phan Văn Thiết [tr. 115]
. Việt-Nam ngữ-nguyên tự-vị / Lê Ngọc Trụ [tr. 121]
. Các vi-bằng của Hội [tr. 125-143]

Janvier 1954 : Tạp-khảo : Số 6
. Le français et le Viêtnamien dans l'enseignement ay Viêt-Nam / Đoàn Quan Tấn [tr. 2]
. Tiếng Pháp và tiếng Việt trong ngành giáo-huấn Việt-Nam / Ngô Quang Huy [tr. 3]
. Chung-quanh chữ Nhựt Tạ Quang Phát [tr. 21]
. Lại một ý-thức về vấn-đề « Chung-quanh chữ Nhựt » / Hồ Đắc Thăng [tr. 31]
. Trống chầu, cầm chầu, và đánh chầu / Vương Hồng Sển [tr. 39]
. Tên người Việt-Nam / Nguyễn Bạt-Tụy [tr. 47]
. Tục-ngữ Việt-Nam / Trọng-Toàn [tr. 79]
. Vấn-đề hợp-tác-xã ở Việt-Nam / Ngô Quang Huy [tr. 89]
. Việt-ngữ chánh-tả tự-vị (chữ A) / Lê Ngọc Trụ [tr. 95]
. Vi-bằng của Hội [tr. 101-147]

Janvier 1957 : Tập kỷ-yếu Hội Khuyến-Học Nam-Việt
. Khóc anh Chim Hải Yến / Vương Hồng Sển [tr. 5]
. Chữ « tình » trong Lục Vân-Tiên và một quan-niệm về « tình » / Chim Hải Yến [tr. 7]
. Văn-chương ngày nay / Đoàn Quan Tấn [tr. 23]
. Vô-tình / Hải-Đường [tr. 26]
. Duyên đàn-bà Sài-Gòn / Hải-Đường [tr. 29]
. Bức thơ thay lời tựa / Hải-Đường [tr. 35]
. Lược-khảo phong-trào văn-chương ở Nam-Kỳ (1865 - 1942) / Chim Hải Yến [tr. 39]
. Chung quanh chữ Tâm « 心 » / Tạ Quang Phát [tr. 65]
. Sommes-nous les auteurs de nos enfants / Ansart [tr. 77]
. Le Cid ou rapprochements de la tragédie français avec la tragédie sino-viêtnamienne / Vandermersch [tr. 104]
. Tiếng mẹ thân yêu / Trọng-Toàn [tr. 119]
. Giới-thiệu sách và vi-bằng [tr. 149-170]

( tư liệu của anh ntd )
 

Ngủ rồi Thoong

 • Ngự sử đại phu
 • Global Moderator
 • *****
 • Bài viết: 6,937
 • Thanked: 125 times
 • Đánh giá: +3/-0
 • Tứ triều nguyên lão
Re: Tập kỷ-yếu Hội Khuyến-Học Nam-Việt (1942 - 1957)
« Trả lời #1 vào: 17/11/2011, 18:12:46 »
Số 3 ( 1949 )
 

Ngủ rồi Thoong

 • Ngự sử đại phu
 • Global Moderator
 • *****
 • Bài viết: 6,937
 • Thanked: 125 times
 • Đánh giá: +3/-0
 • Tứ triều nguyên lão
Re: Tập kỷ-yếu Hội Khuyến-Học Nam-Việt (1942 - 1957)
« Trả lời #2 vào: 17/11/2011, 18:13:34 »
Số 4 ( 1952 )
 

Ngủ rồi Thoong

 • Ngự sử đại phu
 • Global Moderator
 • *****
 • Bài viết: 6,937
 • Thanked: 125 times
 • Đánh giá: +3/-0
 • Tứ triều nguyên lão
Re: Tập kỷ-yếu Hội Khuyến-Học Nam-Việt (1942 - 1957)
« Trả lời #3 vào: 17/11/2011, 18:14:42 »
Số 6 ( 1954 )


Tạp khảo ( 1954 )
 

Ngủ rồi Thoong

 • Ngự sử đại phu
 • Global Moderator
 • *****
 • Bài viết: 6,937
 • Thanked: 125 times
 • Đánh giá: +3/-0
 • Tứ triều nguyên lão
Re: Tập kỷ-yếu Hội Khuyến-Học Nam-Việt (1942 - 1957)
« Trả lời #4 vào: 21/11/2011, 16:52:35 »
Trống chầu, cầm chầu và đánh chầu, Vương Hồng Sển. ( up lên đây theo yêu cầu của bác Thichtamquoc, sẽ di chuyển đến nơi hợp lý sau )
 

Ngủ rồi Thoong

 • Ngự sử đại phu
 • Global Moderator
 • *****
 • Bài viết: 6,937
 • Thanked: 125 times
 • Đánh giá: +3/-0
 • Tứ triều nguyên lão
Re: Tập kỷ-yếu Hội Khuyến-Học Nam-Việt (1942 - 1957)
« Trả lời #5 vào: 21/11/2011, 17:10:26 »
Nhân viên hội khuyến học làm việc, Vương Hồng Sển.

 

Ngủ rồi Thoong

 • Ngự sử đại phu
 • Global Moderator
 • *****
 • Bài viết: 6,937
 • Thanked: 125 times
 • Đánh giá: +3/-0
 • Tứ triều nguyên lão
Re: Tập kỷ-yếu Hội Khuyến-Học Nam-Việt (1942 - 1957)
« Trả lời #6 vào: 21/11/2011, 21:01:52 »
Cặp tri kỷ lạ đời trong Tam Quốc : Châu Du và Gia Cát Lượng, Vương Hồng Sển.

 

Ngủ rồi Giấy gói xôi

Re: Tập kỷ-yếu Hội Khuyến-Học Nam-Việt (1942 - 1957)
« Trả lời #7 vào: 21/11/2011, 22:08:36 »
Kỷ yếu Hội khuyến học Nam Kỳ 1943« Sửa lần cuối: 21/11/2011, 22:09:08 gửi bởi Giấy gói xôi »
 

Ngủ rồi Thoong

 • Ngự sử đại phu
 • Global Moderator
 • *****
 • Bài viết: 6,937
 • Thanked: 125 times
 • Đánh giá: +3/-0
 • Tứ triều nguyên lão
Re: Tập kỷ-yếu Hội Khuyến-Học Nam-Việt (1942 - 1957)
« Trả lời #8 vào: 27/11/2011, 19:32:00 »
Bàn về Hát Bội, vương Hồng Sển 1949


 

Ngủ rồi msc

Re: Tập kỷ-yếu Hội Khuyến-Học Nam-Việt (1942 - 1957)
« Trả lời #9 vào: 28/11/2011, 07:19:26 »
Xin cảm ơn Chuthoong, không biết mục lục các số 1, 2, 3 ra sao? Giá như được số hóa thì hay quá.
 

Ngủ rồi Thoong

 • Ngự sử đại phu
 • Global Moderator
 • *****
 • Bài viết: 6,937
 • Thanked: 125 times
 • Đánh giá: +3/-0
 • Tứ triều nguyên lão
Re: Tập kỷ-yếu Hội Khuyến-Học Nam-Việt (1942 - 1957)
« Trả lời #10 vào: 28/11/2011, 07:27:05 »
Mục lục số 3 ( 1949 )có rồi đấy bác, còn số 2 (1943 ), thì bác Xôi đã chụp nhưng tác giả của những bài viết ấy thì không được rõ, còn số 1 ( 1941 ) chưa có bác ạh!
 

Ngủ rồi msc

Re: Tập kỷ-yếu Hội Khuyến-Học Nam-Việt (1942 - 1957)
« Trả lời #11 vào: 28/11/2011, 07:47:58 »
Đúng rồi, quên, là mục lục số 1 , cảm ơn Chuthoong và Giấy gói xôi nhiều lắm. Lúc nào số hóa xin nhớ đến mình nhé.
 

Ngủ rồi Thoong

 • Ngự sử đại phu
 • Global Moderator
 • *****
 • Bài viết: 6,937
 • Thanked: 125 times
 • Đánh giá: +3/-0
 • Tứ triều nguyên lão
Re: Tập kỷ-yếu Hội Khuyến-Học Nam-Việt (1942 - 1957)
« Trả lời #12 vào: 05/12/2011, 22:11:12 »
Tuồng Huê Dung đạo, Đoàn Quan Tấn 1949
 

Ngủ rồi Thoong

 • Ngự sử đại phu
 • Global Moderator
 • *****
 • Bài viết: 6,937
 • Thanked: 125 times
 • Đánh giá: +3/-0
 • Tứ triều nguyên lão
Re: Tập kỷ-yếu Hội Khuyến-Học Nam-Việt (1942 - 1957)
« Trả lời #13 vào: 05/12/2011, 22:14:57 »
 

Ngủ rồi Thoong

 • Ngự sử đại phu
 • Global Moderator
 • *****
 • Bài viết: 6,937
 • Thanked: 125 times
 • Đánh giá: +3/-0
 • Tứ triều nguyên lão
Re: Tập kỷ-yếu Hội Khuyến-Học Nam-Việt (1942 - 1957)
« Trả lời #14 vào: 05/12/2011, 22:16:58 »