View full version: Gian hàng của Error
1
 1. Tổng Cty Ve Chai Saigon - Sách Thế Chiến I - II, Sách Tử Vi, Tướng Số, Kinh Dịch
 2. Lô sách Trịnh Công Sơn, Hoàng Xuân Hãn 3c, Lô 336c tạp chí Xưa và Nay
 3. Bùi Giáng, Sơn Nam, Duy Cần, Toan Ánh, Đoàn Thêm, Lãng Nhân, NHL, Lê Hương
 4. Hiệu Sách 337 - Trọn bộ LêNin 55c + 2c Index - Lô 33c Địa Chất do NXB Lửa Thiêng
 5. Tổng Cty Ve Chai - Sách Triết - Luật - Kinh Tế - Từ Điển trước 1975
 6. Tổng Cty Ve Chai Saigon - Sách Tổng Hợp Trước 1975
 7. Tổng Cty Ve Chai - Văn Học, Thi Ca, Thi Nhân, Tục Ngữ, Ca Dao, SGK trước 1975
 8. Tổng Cty Ve Chai - Sách Độc SàiGòn
 9. Hiếu Cổ Đặc San (6c)-Vương Hồng Sển, Thú Chơi Sách
 10. Hiệu Sách 337 - Báo, Tạp Chí, Thơ Ca trước 75 - Bộ: Khoa Học Huyền Bí
 11. Tổng Cty Ve Chai - Sách Cổ Văn, Hán Nôm
 12. Truyện Tàu, Truyện Chưởng, Kim Dung trước 1975
 13. Sách Tôn Giáo - Đông Y - Võ Thuật trước 1975
 14. Hiệu Sách 337 - 11 tựa Kiếm Hiệp của TG: Kim Dung (sách bìa cứng, hiếm)
 15. Tổng Cty Ve Chai Saigon - Sách XB sau 1975 (những năm 199x,200x)
 16. Hội Chợ Sách TP.HCM lần thứ 10 tại Công Viên Lê Văn Tám
 17. Trịnh Công Sơn: Thư Tình Gởi Một Người, Lô báo những năm 199x
 18. 18 cuốn Tác Phẩm và Dư Luận - Lô 14c Pearl S. Buck Xb trước 1975
 19. 39 Nàng Kiều trước 1975
 20. 100 năm tiền giấy Việt Nam
 21. Khai trương gian hàng của Error.