Diễn đàn sách xưa | Bảo tồn văn hóa Việt

GIAN HÀNG => Gian hàng của Error => Tác giả chủ đề:: Error vào 19/06/2014, 21:39:22

Tiêu đề: Hiếu Cổ Đặc San (6c)-Vương Hồng Sển, Thú Chơi Sách
Gửi bởi: Error vào 19/06/2014, 21:39:22
1. HIẾU CỔ ĐẶC SAN (bộ 6c) - Vương Hồng Sển
gồm:
* PHONG LƯU CŨ MỚI
* THÚ XEM TRUYỆN TÀU
* THÚ CHƠI CỔ NGOẠN
* KHẢO VỀ ĐỒ SỨ CỔ TRUNG HOA
* CẢNH ĐỨC TRẤN ĐÀO LỤC
* CUỐN SỔ TAY CỦA NGƯỜI CHƠI CỔ NGOẠN


Sách đóng lại bìa, ruột tốt
giá: 7.500.000đ
(https://i.imgur.com/jKUiCHT.jpg)
(https://i.imgur.com/9GzgqX2.jpg)
(https://i.imgur.com/S40vlGT.jpg)
(https://i.imgur.com/FxCLjpv.jpg)
(https://i.imgur.com/jtN9Zbp.jpg)
(https://i.imgur.com/tpkzT4H.jpg)
(https://i.imgur.com/csEXNcE.jpg)
Tiêu đề: Re: Hiếu Cổ Đặc San (6c)-Vương Hồng Sển, Thú Chơi Sách
Gửi bởi: Error vào 15/06/2018, 08:11:19
2. TỰ VỊ TIẾNG NÓI MIỀN NAM - Vương Hồng Sển
Xb 1993, bản in lần 1
sách tốt
giá: 1.500k
(https://i.imgur.com/RPedioz.jpg)
Tiêu đề: Re: Hiếu Cổ Đặc San (6c)-Vương Hồng Sển, Thú Chơi Sách
Gửi bởi: Error vào 24/07/2018, 08:20:46
3. CẢNH ĐỨC TRẤN ĐẦO LỤC - Vương Hồng Sển
sách bên ngoài bọc lớp áo giấy, còn lại đẹp
giá: 1.200k
(https://i.imgur.com/VTdbXPj.jpg)

4. CUỐN SỔ TAY CỦA NGƯỜI CHƠI CỔ NGOẠN -  Vương Hồng Sển
sách đẹp
giá: 1.000k
(https://i.imgur.com/p3sWFPR.jpg)

5. KHẢO VỀ ĐỒ SỨ CỔ TRUNG HOA -  Vương Hồng Sển
sách đẹp
giá: 1.000k
(https://i.imgur.com/kF8voLJ.jpg)