Diễn đàn sách xưa | Bảo tồn văn hóa Việt

ĐẶC SẢN => Thư mục báo chí Việt Nam => Góp ý cho Thư mục Báo chí => Tác giả chủ đề:: Mua về để đấy vào 09/12/2009, 10:45:20

Tiêu đề: Mục lục báo chí
Gửi bởi: Mua về để đấy vào 09/12/2009, 10:45:20
Theo lịch sử báo chí thì 59 năm trước Công Nguyên, hoàng Đế Julius Caesar ra chỉ thị viết một bản tin những sự việc xảy ra trong kinh thành La Mã trong mục đích thông tin hành chánh. Đến năm 713 sau Tây Lịch thì người Trung Hoa ra tờ báo đầu tiên viết tay. Rồi cách đây tròn 400 năm tức năm 1605 một chủ tiệm nhà in tên Johann Carolus tại thành phố Strasbourg, ngày nay thuộc nước Cộng Hòa Pháp ra tờ báo in đầu tiên trên thế giới. Điều này mở một chân trời truyền thông đại chúng cho thế giới. Đến năm 1908 nước Mỹ đầu tiên mở ra môn báo chí học (jounalism) do giáo sư Walter Williams tiên phong tạo dựng chương trình học tại đại học Missouri, Hoa Kỳ.

Kỹ nghệ báo chí và xuất bản nhập cảng vào Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. Trước ngày Pháp đánh chiếm Nam Kỳ, báo chí chưa hề hiện hữu tại vương quốc Đại Nam. Nghề in cũng còn thuộc tiểu công nghệ, tập trung tại kinh đô cùng Hà Nội và Sài Gòn (Phiên An).

Tờ báo đầu tiên xuất hiện tại Đông Dương là tờ Le Bulletin Officiel d’Expédition de la Cochinchine [Thành tích biểu viễn chinh Nam Kỳ], bằng Pháp ngữ. Số 1 ra mắt ngày 29/9/1861. Tiếp đó là tờ Le Bulletin des Communes [Thành tích cộng đồng], bằng Hoa ngữ, số 1 ra năm 1862, rồi thêm tờ công báo bằng Pháp ngữ Le courrier de Saigon [Sài Gòn thời báo]. (Ngày 5/9/1865, báo này khởi đăng loạt bài "Notes historiques sur la nation annamite" [Những ghi chú về quốc gia an-nam-mit] của Théophile Le Grand de la Liraye, đưa ra “thuyết” người Giao Chỉ có hai ngón chân cái chạm vào nhau khi đứng thế nghiêm!)

Mãi tới ngày 15/4/1865, tờ báo đầu tiên bằng chữ Việt mới—dựa theo chữ cái Latin và dấu xướng âm Portuguese—mới chào đời ở Sài Gòn, tức tờ Gia Định Báo. Tuần báo này phát không trong các làng mạc miền Nam để phổ biến chính sách của Pháp. Những học giả tiên phong tiền bối có công lớn trong công ích phát triển chữ quốc ngữ không ai khác hơn các vị Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Trương Minh Ký, để rồi chữ quốc ngữ có cơ hội thăng tiến mạnh mẻ, được phổ biến, truyền bá đến quảng đại quần chúng. Các tác phẩm văn chương Việt Nam, truyện tích đời xưa, nhằm mục đích truyền bá tư tưởng Khổng Mạnh, phổ biến văn chương Việt Nam và chữ quốc ngữ.

Kể từ khi tờ báo chữ quốc ngữ đầu tiên Gia Định Báo do Trương Vĩnh Ký chủ trương ra đời ngày 16-9-1865 đến nay đã 144 năm qua, báo chí Việt Nam trong nước cũng như báo trí tại hải ngoại ngày nay nở rộ với số lượng rất nhiều khó mà thống kê một sớm một chiều. Vì vậy, www.sachxua.net mong muốn sẽ tổng hợp, giới thiệu với quý vị sự hình thành, nội dung, cũng như đánh giá về các tờ báo trong thời gian đầu phát triển ngành báo tại việt nam cũng như các báo góp sức rất lớn trong việc truyền bá chữ quốc ngữ, truyền bá các tư tưởng học thuật mới cho quốc dân đồng bào.

Trong quá trình tổng hợp thông tin, có sử dụng các tài liệu đã xuất bản trong nước và các thông tin được đăng trên mạng. Tuy nhiên, thông tin về các báo, tạp chí xuất bản trước năm 1950 hầu như rất ít, thậm chí là không có. Rất có thể trên thực tế những báo như vậy còn lưu lại trong dân vài ba số. Vì vậy, rất mong nhận được thông tin chia sẻ từ những nhà sưu tập, bạn đọc quan tâm đến việc này.

Chia theo thứ tự ABC

AN HÀ BÁO , tuần báo
An Hà nhựt báo (Cần Thơ) 1917 số cuối 836 ngày 14/12/1933
An Nam tạp chí (Hà Nội) tạp chí 1926 số cuối số 9, năm 1933. Nhiều lần đình bản và đánh số lại từ số 1
Anh niên (Hà Nội) 1937 số cuối số 14, 7/1937
Ánh sáng (Huế) 1935 số cuối số 52, 26/10/1935
Bắc kỳ dân báo (Hà Nội) 1938 số cuối ngày 24/8/1939
Bắc kỳ thời báo (Hà Nội) 1932 số cuối số 10, ngày 23/7/1932
Bạn mới (Sài Gòn) 1941 số cuối số 3, 12/1941
Bạn thiếu niên (Ninh Bình) 1937 số cuối số đặc biệt 6/1939
Bạn trẻ (Hà Nội, Vinh) 1933 số cuối số 3, 5/1935
Báo mới (Hà Nội) 1941 nhật báo, số cuối số 264, 12/1942
Báo tiểu thuyết (Hà Nội) 1936 số 12, đến 1938
Bút Mới tạp chí 1941 số cuối số 22, 7/1941
Cậu Ấm 1935 ngày 15/5/1935 đổi tên thành Cậu ấm cô chiêu, ra số cuối 429 tháng 11/1937
Chủ nhật tuần báo (Hà Nội) 1940 được 5 số, đến 16/11/1940
Chúa nhựt (Sài Gòn) 1940 Lúc đầu tên Chúa nhựt, sau đổi Chúa nhựt tuần báo. Số cuối 63, 8/1941
Công Báo 1930 số cuối 16, 8/1930
Công dân Hà Nội: tuần báo, số 1 25/9/1935, số cuối 16 số ngày 1/7/1936; Sài Gòn: số 1 ngày 2/11/1938, số cuối số 34, 12/1938
Công Luận (báo) 1916 số cuối số 9021, 10/1939
Công Luận Báo, phát hành 2 kỳ một tuần vào thứ ba và thứ sáu, do Lê Sum chủ trương
Cùng bạn (Sài Gòn) 1933 số 1 ngày 3/5/1933, số cuối 11 ngày 23/2/1933
Đại chúng (Sài Gòn) 1938 tuần báo (có một số loại báo tên Đại chúng trước 1945)
ĐẠI NAM ĐĂNG CỔ TÙNG BÁO, là phần tiếng Việt thêm vào của ĐẠI NAM ĐỒNG VĂN NHẬT BÁO, 1907 nguyên là Đại Nam đồng văn nhất báo, đến 1907 đổi thành Đại Nam (Đăng cổ tùng báo). Số cuối 826, 14/11/1907.
ĐẠI NAM ĐỒNG VĂN NHẬT BÁO, xuất bản bằng Hán Ngữ, chuyển tải những Nghị Định của Thống Sứ và đăng tải những bài hiểu dụ dân chúng.
Đại Việt tân báo (Hà Nội) 1905 năm cuối 1908, E. Babut chủ biên, nội dung ca ngợi kẻ có quyền thế, có vài bài khảo cứu văn chương nhưng chất lượng kém, in song ngữ Hán, Việt.
Đại Việt tạp chí (Sài Gòn) tạp chí 1942 số cuối 53-54, 1/1945, Hồ Văn Kỳ Trân làm quản lý
Đàn bà (Hà Nội) 1939 tuần báo, số cuối 1945
Đàn bà mới (Sài Gòn) 1934 số cuối Tết 1937, Băng Dương tức Thụy An chủ trương
Dân báo (Hà Nội) 1927 số cuối 16, 5/1927
Dân báo (Sài Gòn) 1939 sau số 1123 ngày 4/5/1945, đổi tên thành số 1 đến cuối 1945
Dân chúng (Sài Gòn) 1938 số cuối số 80, 8/1939
Dân chúng tuần báo (Hà Nội) 1939 nguyên là tờ Dân chúng (Hà Nội), số cuối ngày 18/4/1941
Dân quyền (Sài Gòn) 1935 số cuối số 357, ngày 7/9/1936
Đàn Văn 1935 được 7 số, đến 5/1935
Đất Việt (Huế) 1938 5 số, 6/1938
Đèn Nhà Nam 1918 5 số, 1/1919
Đời nay (Hà Nội) 1938 số 4, tháng 10/1938
Đông Á Tân Văn 1940 số cuối số 4, 11/1940
Đông Dương 1938 số cuối năm 1945
Đông dương tạp chí (Hà Nội) tạp chí gồm 2 loại: a. Tạp chí bình dân, số 1 ngày 15/5/1913 đến số cuối 231 ngày 15/6/1919; b. Tuần báo, số 1 ngày 15/5/1937 đến số cuối 10 tháng 9/1939, Nguyễn Văn Vĩnh chủ trương.
Đông Pháp Thời Báo - Le Courrier Indochinois, 1923 số cuối 809 tháng 2/1929, Nguyễn Kim Đính chủ trương
Đông Phương Báo 1931 số cuối số 13, 9/1931
Đồng Thanh 1940 số cuối số 9, tháng 2/1941
Đông Thanh tạp chí 1932 số 43, nhiều lần đình bản
Đông thinh - La voix de l’Orient (Sài Gòn) 1935 số cuối tháng 9/1935,  tuần báo của Diệp Văn Kỳ
Dư luận tuần báo (Sài Gòn) 1940 báo văn chương mỹ thuật, số cuối số 9, tháng 12/1940
Đuốc Văn Minh 1936 số 4, tháng 8/1936
Duy tân (Hà Nội) 1931 số cuối số 21, 11/1931
Gia Định báo 1865, khổ 25 x 32 cm, ngày phát hành 15/4/1865 ngày đình bản 1/1/1910, số năm tồn tại 44, chủ nhiệm:Trương Vĩnh Ký, chủ bút Huỳnh Tịnh Của
Học báo (Hà Nội) 1920, là tạp chí hoàn toàn có tính cách sư phạm, in thành hai thứ tiếng Pháp và Việt cũng do Nguyễn Văn Vĩnh điều khiển và đặt dưới sự bảo trợ của Nha tiểu học Bắc Kỳ và được dùng trong các trường tiểu học
Hồn Nam Việt 1926 số 14, tháng 3/1927
Hồn trẻ (Hà Nội) 1936 tuần báo, tập mới. số cuối số 12, tháng 8/1936
Hữu Thanh tạp chí 1921 bán nguyệt san, số cuối 22, 9/1924
Ích Hữu 1936 số cuối 110, tháng 3/1938
Khai Hóa Nhật Báo 1921 số 1 ngày 15/7/1921, số cuối số 1751 ngày 31/8/1927
Khai trí tiến đức tập san 1940 3 tháng 1 kỳ
Khoa học phổ thông (Sài Gòn) 1934 bán nguyệt san, từ số 125 (11/1939) xuất bản hàng tháng. Số cuối cùng 158 (12/1942)
Khoa học tạp chí (Sài Gòn) tạp chí 1923 Có hai loại: *Hà Nội: số 1 năm 1923, số cuối số 156, tháng 5/1926 *Sài Gòn: số 1 năm 1931, số cuối số 232, tháng 7-8/1940
Khuynh diệp (Huế) 1933 số cuối số 13, 10/1933
Kịch Trường Tạp Chí 1927 số cuối 64 (bộ mới) 6/1929
Kim lai tạp chí (Huế) tạp chí 1931 số 8, tháng 6/1932
KỲ LÂN BÁO, Bùi Ngọc Thự chủ trương
Kỷ Yếu của Hội Khuyến Học Nam Kỳ - BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D’ENSEIGNEMENT MUTUEL DE LA COCHINCHINE
Loa 1934 số 103, 2/1936
LONG GIANG - Le
Lục tỉnh tân văn (Sài Gòn) 1907 10/1921 nhập với Nam trung nhật báo, lấy tên Lục tỉnh tân văn, xuất bản hàng ngày *10/1921 đến 12/1944 chủ nhiệm là Nguyễn Văn Của, Chủ bút là Lê Hoằng Mưu
Ly Tạo tuần báo 1937 nhiều lần đình bản và tục bản
MAI, Đào Trinh Nhất chủ trương
Nam cường (Hà Nội) 1938 tuần báo, sau số 129 8/1940 đánh lại số 1 6/1941 đến số cuối số 27 tháng 12/1941
Nam kỳ địa phân - Semaine religieuse (Sài Gòn) 1908 số cuối 1849, tháng 3/1945
Nam kỳ kinh tế báo - L’Information économique de Cochinchine, 1920 số cuối 43, tháng 2/1924
Nam Kỳ tuần báo (Sài Gòn) 1942 số cuối năm 1945, của Hồ văn Trung tức Hồ Biểu Chánh
Nam phong 1917 210 số, 12/1934
Nam Trung nhựt báo 1917 số cuối 1921, sau nhập vào Lục tỉnh Tân Văn, Nguyễn Từ Thức chủ trương
Nam Việt tề gia nhựt báo 1917 số cuối số 49, 9/1918
Nay (Mỹ Tho) 1937 số 15, tháng 7/1938
Ngày mới 1939 số 14, tháng 8/1939
Ngày Nay 1935 số 224, tháng 9/1940
Nghề Mới tạp chí 1935 số 23, tháng 7/1938
Nghệ thuật (Sài Gòn) 1938 số 14, tháng 12/1939
Ngọ báo (Hà Nội) ? nhật báo, số 2100 của Hà thành ngọ báo đổi thành Ngọ báo, số cuối 2620 tháng 6/1936
Người mới (Hà Nội) 1939 số 5, tháng 9/1939
Nhân Loại 1934 số 18, tháng 6/1935
Nhật Báo Tỉnh-LE MONITEUR DES PROVINCES,  tuần báo, phát hành 1905 đình bản năm 1912
Nhật tân (Hà Nội) 1933 số 204, tháng 2/1935
Nhựt báo (Sài Gòn) 1937 số cuối 9/1939. Nhiều lần đình bản và tục bản
Nhựt tân báo-L’Ere nouvelle, (Sài Gòn) 1922 số cuối tháng 7/1929, Cao Hải Để chủ trương
Nhựt Trình Nam Kỳ- Le Journal de Cochinchine, Tuần báo, phát hành năm 1883
Nông cổ mín đàm - Causeries sur l’agriculture et le commerce, tuần báo, khổ 20 x 30 cm, phát hành số đầu ngày 1/8/1901 số cuối ngày 28/6/1904, tồn tại được 3, tổng cộng đã xuất bản được 150 số, Trần Chánh Chiếu chủ trương.
Nữ giới chung, Phát hành ngày 1-2-1918, tờ Nữ giới chung chỉ là một tờ tuần báo xuất bản mỗi thứ sáu. Chủ nhân tạp chí này là một người Pháp tên là Henri Blaquière, ông này còn làm giám đốc một tờ báo khác bằng tiếng Pháp, tờ Le Courrier Saigonnais. Ông Blaquière giao phó cho bà Sương Nguyệt Anh điều khiển ban biên tập. Sau gần một năm ra mắt độc giả, Nữ giới chung phải đình bản vào cuối năm 1918 và biến thành một tờ báo khác: tờ Đèn Nhà Nam.
Nữ giới, Nữ công tạp chí, (Sài Gòn) một số loại báo về nữ giới trước 45 của Sài Gòn
NỮ LƯU, Tô Thị Để chủ trương
Phan Yên báo, năm phát hành 1868, Diệp Văn Cương chủ trương
Pháp Âm Phật Học 1937 nhật báo. Sau đổi thành Pháp âm tạp chí. Số 16, tháng 10/1938
Pháp Việt (Hà Nội) có ba loại đều là tuần báo trước 1945
PHÁP VIỆT NHỨT GIA
Phổ thông (Hà Nội) 1930 số 182, tháng 9/2/1932
Phổ thông (Sài Gòn) 1936 số 46, 1/1938 (ngoài ra có 2 báo Phổ thông của Sài Gòn là cơ quan lý luận của các đảng phái.
Phong Hóa tuần báo 1932 số cuối 191, tháng 6/1936
Phóng sự (Sài Gòn) 1941 nhật báo, số 342, 8/1943
Phụ nữ tân tiến (Huế) 1932 số cuối số 4, tháng 4/1934
Phụ nữ tân văn (Sài Gòn) 1929 số 273, tháng 4/1935, Nguyễn Đức Nhuận và nhóm Phan Khôi chủ trương
Phụ Nữ Thời Dàm 1938 số cuối tháng 12/1938
Phục hưng báo (Vinh) 1938 số 31, tháng 11/1938
Quan âm tạp chí tạp chí 1938 nhật báo, ra số 34 tháng 1/1943 thì ngừng đến 2/1944 tục bản
Quốc Dân Diễn Dàn 1918 số 47, tháng 10/1919
Quốc gia (Hà Nội) 1938 sau số 15, 4/1939 đổi thành Quốc gia nhật báo. Ngoài ra có tờ Quốc gia loại B của Quốc gia nhật báo, ra đến số 5, 12/1940
Rạng đông (Sài Gòn) tạp chí 1926 tạp chí tranh ảnh. Số cuối 30, 6/1929 (có một vài loại báo Rạng đông ở Sài Gòn)
Sài gòn 1933 nhật báo, đổi tên từ tờ Sài thành
Sài gòn tiểu thuyết (Sài Gòn) 1936 số cuối số 7, tháng 10/1937
Sài gòn tiểu thuyết tùng thư 1936 số cuối số 4, tháng 9/1936
Sài thành 1932 số cuối 340, tháng 4/1933
Sài thành nhật báo (Sài Gòn) 1930 số cuối 63, tháng 2/1931
Sanh hoạt (Sài Gòn) 1938 số cuối 17, tháng 9/1939
Sông Hương (Huế) 1936 số cuối 32, 3/1937. Sau đó ĐCS Đông Dương mua lại và đổi Sông Hương tục bản
Sự thật (Sài Gòn) 1938 số 26, tháng 7/1939
Tam Bảo Tạp Chí 1937 số 8, tháng 5/1939
Tam Kỳ tạp chí  1931 số 49, tháng 12/1931
Tân Á (Sài Gòn) 1942 đến 1945, bán nguyệt san
Tân Á tạp chí (Sài Gòn) tạp chí 1932 Từ số 21, 8/1934 bản Việt tách khỏi bản Pháp. Số cuối 28, tháng 4/1935
Tân báo có hai loại: Sài Gòn: nhật báo, số đầu năm 1932, số cuối 18, tháng 3/1932. Hà Nội: tuần báo, số đầu năm 1938, số cuối 28, tháng 11/1938
Tân dân báo (Sài Gòn) 1924 số cuối 78, tháng 2/1925
Tân thanh tạp chí (Hà Nội) tạp chí 1931 số cuối 83, tháng 8/1934
Tân Thế Giới 1926 số cuối 142, tháng 4/1927
Tân thiếu niên (Hà Nội) 1932 số cuối số 3, tháng 2/1935
Tân Thời 1935 ra số 11, 2/1936 thì ngưng đến 5/1936 đánh lại số 1 và là số cuối
Tân tiến (Sa đéc và Sài Gòn) 1936 tuần báo, số cuối 331, tháng 3/1939
Tân tiến (Vĩnh Long) 1935 số cuối 38, tháng 7/1935
Tân văn (Sài Gòn) 1934 số cuối 89, tháng 5/1936
Tân Việt Nam (Hà Nội) 1937 Bản Tân Việt Nam này khác với Tân Việt Nam cũng ra ở Hà Nội cuối 5/1945
Tân Việt Nam (Sài Gòn) 1945 tuần báo ra từ 3/1945, có đình bản và ra tập mới, số cuối tháng 9/1945
Tao đàn (Hà Nội) tạp chí 1939 bán nguyệt san và nguyệt san, số cuối số 3, 8/1940
Thái dương 1938 số cuối số 6, tháng 2/1939
Thần chung (Sài Gòn) 1929 nhật báo, số cuối 344, tháng 3/1930, Diệp Văn Kỳ chủ trương
Thần nông báo (Hà Nội) 1929 số cuối 120, tháng 3/1933
Thanh Nghệ Tĩnh Tân Văn 1930 từ số 1-210 tháng 7/1934. Sau đó đánh số lại và đổi tên Thanh Nghệ Tĩnh, đến số cuối 54, tháng 3/1936
Thanh Nghị (Hà Nội) tạp chí 1941 số cuối 120, tháng 8/1945
Thanh Nghị (phần trẻ em) 1941 xuất bản 10 ngày một kỳ, số cuối số 16, tháng 10/1941
Thanh niên (Hà Nội) 1933 số cuối 5, tháng 6/1935
Thanh niên (Sài Gòn) 2 loại xbản 1941 & 1943
Thanh niên báo (Nam Định) 1938 bán nguyệt san
Thanh Niên Tân Tiến tạp chí tạp chí 1928 số cuối 25, tháng 8/1929
Thế giới 1938 khoảng 10 số, số cuối tháng 9/1939
Thế giới tân văn (Sài Gòn) 1936 số cuối 16, 6/1937
Thời báo (Hà Nội và Sài Gòn) Sài Gòn: số đầu 10/1918, số cuối 12/1919. Hà Nội có 2 loại: loại số đầu tiên 1/1931 đến số 36, 4/1931 và loại số đầu tháng 8/1932 đến số cuối 20, 8/1932
Thời đại (Hà Nội & Sài Gòn) Sài Gòn: số đầu 10/1938, số cuối số 1 loại mới 4/1939.Hà Nội: số 1, tháng 7/1941 đến số cuối số 3, tháng 7/1942
Thời Sự tuần báo 1936 số cuối 31, tháng 4/1936
Thời thế (Hà Nội và Sài Gòn) Hà Nội: số đầu 10/1937 đến số cuối số 13, tháng 2/1938. Sài Gòn: số đầu 11/1940, số cuối số 64, tháng 6/1941
Thông loại khóa trình - MISCELLANÉES ou LECTURES INSTRUCTIVES POUR LES ELÈVES DES ÉCOLES PRIMAIRES, COMMUNALES ET CANTONALES, Nguyệt San, khổ 16 x 23,5 cm, phát hành tháng 5/1888, đình bản 12/1888, phát hành được 18 số thì bị định bản, Trương Vĩnh Ký chủ trương
Tiến (Sài Gòn-Tân Định) 1941 nhật báo, số cuối số 13, 7/1942
Tiến bộ (Sài Gòn) 1938 số cuối số 32, tháng 7/1939
Tiến hóa nhiều bản của Hà Nội, Rạch Giá, Quảng Ngãi, Huế
Tiến Lên nhiều bản của cơ quan xứ ủy ĐCS tại các tỉnh
Tiên long báo (Hà Nội) 1932 tuần báo, số cuối số 100, tháng 4/1934
TIẾN, Mai Văn Bộ chủ trương
Tiếng Dân, Bán tuần báo Tiếng Dân là một cơ quan ngôn luận tư nhân, độc lập đầu tiên tại An Nam (Trung Kỳ). Dưới sự điều khiển của Tiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947), Tiếng Dân xuất bản đều đặn suốt  gần 16 năm dài, từ 1927 tới năm 1943. Dù tòa soạn và nhà in riêng đặt tại Huế, Tiếng Dân phát hành khắp miền Trung
Tiểu Thuyết Chủ Nhật 1931 từ số 11 đổi thành Tiểu thuyết tuần báo, đến số 13 đổi thành Tiểu thuyết tuần san. Số cuối 28, 12/1931
Tiểu thuyết Nam Kỳ 1935 số cuối 13, tháng 9/1935
Tiểu thuyết nhật báo (Hà Nội) 1938 ra nhiều số đặc biệt về 1 truyện hoặc 1 chuyên đề. Số cuối 363, tháng 5/1941
Tiểu thuyết thứ ba (Hà Nội) 1937 số cuối 46, tháng 1/1938
Tiểu thuyết thứ bảy (Hà Nội) 1934 số cuối năm 1945
Tiểu thuyết thứ năm (Hà Nội) 1937 số cuối 51, tháng 1/1942
Tiểu thuyết thứ sáu (Sài Gòn) 1935 số cuối số 3, tháng 8/1935
Tiểu thuyết tuần san (Hà Nội) gồm ba loại: a, số 10, 11/1937, số cuối số 91 tháng 9/1940; b. số 1, 8/1932, số cuối số 71, tháng 9/1934 ; c. số 1, tháng 12/1940. Số cuối tháng 2/1942.
Tinh Hoa 1937 số cuối số 13, tháng 7/1937
Tri tân (Hà Nội) 1941 số cuối 214, tháng 7/1946
Trung Bắc chủ nhật (Hà Nội) 1943 nguyên là Trung Bắc tân văn chủ nhật đổi thành
Trung Bắc tân văn (Hà Nội) 1913 Chi nhánh tờ Lục tỉnh tân văn. số cuối 7265, tháng 4/1941.
Trung bắc tân văn chủ nhật (Hà Nội) 1940 số cuối 257, tháng 8/1945
Trung hòa nhật báo (Hà Nội) 1923 xuất bản được 16 số
Trung Kỳ (Vinh) 1935 số cuối 16, tháng 10/1937
Trung lập - Edition annamite de l’Impartial, (Sài Gòn) 1924 nhật báo, số cuối số 7023, 5/1933, Phi Vân Trần Văn Chim chủ trương
Trung Nam Bắc (Thanh Hóa) 1936 số cuối số 4, tháng 15/7/1937
Trung tâm (Hà Nội) 1934 tuần báo, số cuối số 6, 5/1935
Truyền tin (Sài Gòn) 1940 nhật báo, số cuối số 289, tháng 7/1941
Tứ dân tạp chí (Hà Nội) 1930 tuần báo, số cuối số 51 tháng 4/1932
Tương lai (Hà Nội) 1936 số cuối số 13, tháng 4/1937
Tương lai tạp chí (Sài Gòn) tạp chí 1934 số cuối số 4, tháng 6/1934
Văn hóa (Hà Nội) tạp chí 1941 tạp chí văn học, nghệ thuật. Số cuối số 5, tháng 7/1941
Văn học tạp chí (Hà Nội) tạp chí 1932 số cuối tháng 8/1935
Văn học tuần san (Huế) 1933 số cuối 32, 7/1937
Văn lang tuần báo (Sài Gòn) 1939 số cuối 44, tháng 6/1940, Hồ Văn Nhựt, Hồ Tá Khanh chủ trương
Văn minh (Sài Gòn) 1926 số cuối 189, tháng 1/1931
Văn mới (Hà Nội) 1939 sau khi ra số 1 ngày 15/2/1939 thì bị cấm. Tục bản ngày 3/6/1939 lại đánh số 1 mới. Nhiều lần ngừng xuất bản rồi tục bản.
Việt báo (Hà Nội) 1936 số cuối số 1689, ngày 9/2/1942. Sau đó đổi thành Việt cường
Việt Nam (Sài Gòn) 1935 nhật báo, số cuối số 370 ngày 17/12/1936
Việt Nam đế quốc công báo (Huế) 1945 bán nguyệt san, số cuối giữa tháng 8/1945
Việt nữ (Hà Nội) 1937 số cuối 12, tháng 11/1937
Ý dân (Vinh) 1936 số cuối 38, tháng 10/1938
Zân (Hà Nội) 1938 số cuối số 10, tháng 2/1940
Zân báo (Sài Gòn) 1933 số cuối số 22, tháng 12/1933
ZÂN, Nguyễn Văn Nhựt chủ trương
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: Mua về để đấy vào 09/12/2009, 10:48:56
Chia theo thứ tự thời gian

1865   Gia Định báo 1865, khổ 25 x 32 cm, ngày phát hành 15/4/1865 ngày đình bản 1/1/1910, số năm tồn tại 44, chủ nhiệm:Trương Vĩnh Ký, chủ bút Huỳnh Tịnh Của
1868   Phan Yên báo, năm phát hành 1868, Diệp Văn Cương chủ trương
1883   Nhựt Trình Nam Kỳ- Le Journal de Cochinchine, Tuần báo, phát hành năm 1883
1888   Thông loại khóa trình - MISCELLANÉES ou LECTURES INSTRUCTIVES POUR LES ELÈVES DES ÉCOLES PRIMAIRES, COMMUNALES ET CANTONALES, Nguyệt San, khổ 16 x 23,5 cm, phát hành tháng 5/1888, đình bản 12/1888, phát hành được 18 số thì bị định bản, Trương Vĩnh Ký chủ trương
1892   ĐẠI NAM ĐỒNG VĂN NHẬT BÁO, xuất bản bằng Hán Ngữ, chuyển tải những Nghị Định của Thống Sứ và đăng tải những bài hiểu dụ dân chúng.
1901   Nông cổ mín đàm - Causeries sur l’agriculture et le commerce, tuần báo, khổ 20 x 30 cm, phát hành số đầu ngày 1/8/1901 số cuối ngày 28/6/1904, tồn tại được 3, tổng cộng đã xuất bản được 150 số, Trần Chánh Chiếu chủ trương.
1905   Đại Việt tân báo (Hà Nội) 1905 năm cuối 1908, E. Babut chủ biên, nội dung ca ngợi kẻ có quyền thế, có vài bài khảo cứu văn chương nhưng chất lượng kém, in song ngữ Hán, Việt.
1905   Nhật Báo Tỉnh-LE MONITEUR DES PROVINCES,  tuần báo, phát hành 1905 đình bản năm 1912
1907   ĐẠI NAM ĐĂNG CỔ TÙNG BÁO, là phần tiếng Việt thêm vào của ĐẠI NAM ĐỒNG VĂN NHẬT BÁO, 1907 nguyên là Đại Nam đồng văn nhất báo, đến 1907 đổi thành Đại Nam (Đăng cổ tùng báo). Số cuối 826, 14/11/1907.
1907   Lục tỉnh tân văn (Sài Gòn) 1907 10/1921 nhập với Nam trung nhật báo, lấy tên Lục tỉnh tân văn, xuất bản hàng ngày *10/1921 đến 12/1944 chủ nhiệm là Nguyễn Văn Của, Chủ bút là Lê Hoằng Mưu
1908   Nam kỳ địa phân - Semaine religieuse (Sài Gòn) 1908 số cuối 1849, tháng 3/1945
1913   Đông dương tạp chí (Hà Nội) tạp chí gồm 2 loại: a. Tạp chí bình dân, số 1 ngày 15/5/1913 đến số cuối 231 ngày 15/6/1919; b. Tuần báo, số 1 ngày 15/5/1937 đến số cuối 10 tháng 9/1939, Nguyễn Văn Vĩnh chủ trương.
1913   Trung Bắc tân văn (Hà Nội) 1913 Chi nhánh tờ Lục tỉnh tân văn. số cuối 7265, tháng 4/1941.
1916   Công Luận (báo) 1916 số cuối số 9021, 10/1939
1916   Công Luận Báo, phát hành 2 kỳ một tuần vào thứ ba và thứ sáu, do Lê Sum chủ trương
1917   AN HÀ BÁO , tuần báo
1917   An Hà nhựt báo (Cần Thơ) 1917 số cuối 836 ngày 14/12/1933
1917   Nam phong 1917 210 số, 12/1934
1917   Nam Trung nhựt báo 1917 số cuối 1921, sau nhập vào Lục tỉnh Tân Văn, Nguyễn Từ Thức chủ trương
1917   Nam Việt tề gia nhựt báo 1917 số cuối số 49, 9/1918
1918   Đèn Nhà Nam 1918 5 số, 1/1919
1918   Quốc Dân Diễn Dàn 1918 số 47, tháng 10/1919
1918   Nữ giới chung, Phát hành ngày 1-2-1918, tờ Nữ giới chung chỉ là một tờ tuần báo xuất bản mỗi thứ sáu. Chủ nhân tạp chí này là một người Pháp tên là Henri Blaquière, ông này còn làm giám đốc một tờ báo khác bằng tiếng Pháp, tờ Le Courrier Saigonnais. Ông Blaquière giao phó cho bà Sương Nguyệt Anh điều khiển ban biên tập. Sau gần một năm ra mắt độc giả, Nữ giới chung phải đình bản vào cuối năm 1918 và biến thành một tờ báo khác: tờ Đèn Nhà Nam.
1918   Thời báo (Hà Nội và Sài Gòn) Sài Gòn: số đầu 10/1918, số cuối 12/1919. Hà Nội có 2 loại: loại số đầu tiên 1/1931 đến số 36, 4/1931 và loại số đầu tháng 8/1932 đến số cuối 20, 8/1932
1920   Học báo (Hà Nội) 1920, là tạp chí hoàn toàn có tính cách sư phạm, in thành hai thứ tiếng Pháp và Việt cũng do Nguyễn Văn Vĩnh điều khiển và đặt dưới sự bảo trợ của Nha tiểu học Bắc Kỳ và được dùng trong các trường tiểu học
1920   Nam kỳ kinh tế báo - L’Information économique de Cochinchine, 1920 số cuối 43, tháng 2/1924
1921   Hữu Thanh tạp chí 1921 bán nguyệt san, số cuối 22, 9/1924
1921   Khai Hóa Nhật Báo 1921 số 1 ngày 15/7/1921, số cuối số 1751 ngày 31/8/1927
1922   Nhựt tân báo-L’Ere nouvelle, (Sài Gòn) 1922 số cuối tháng 7/1929, Cao Hải Để chủ trương
1923   Đông Pháp Thời Báo - Le Courrier Indochinois, 1923 số cuối 809 tháng 2/1929, Nguyễn Kim Đính chủ trương
1923   Khoa học tạp chí (Sài Gòn) tạp chí 1923 Có hai loại: *Hà Nội: số 1 năm 1923, số cuối số 156, tháng 5/1926 *Sài Gòn: số 1 năm 1931, số cuối số 232, tháng 7-8/1940
1923   Trung hòa nhật báo (Hà Nội) 1923 xuất bản được 16 số
1924   Tân dân báo (Sài Gòn) 1924 số cuối 78, tháng 2/1925
1924   Trung lập - Edition annamite de l’Impartial, (Sài Gòn) 1924 nhật báo, số cuối số 7023, 5/1933, Phi Vân Trần Văn Chim chủ trương
1926   An Nam tạp chí (Hà Nội) tạp chí 1926 số cuối số 9, năm 1933. Nhiều lần đình bản và đánh số lại từ số 1
1926   Hồn Nam Việt 1926 số 14, tháng 3/1927
1926   Rạng đông (Sài Gòn) tạp chí 1926 tạp chí tranh ảnh. Số cuối 30, 6/1929 (có một vài loại báo Rạng đông ở Sài Gòn)
1926   Tân Thế Giới 1926 số cuối 142, tháng 4/1927
1926   Văn minh (Sài Gòn) 1926 số cuối 189, tháng 1/1931
1927   Dân báo (Hà Nội) 1927 số cuối 16, 5/1927
1927   Kịch Trường Tạp Chí 1927 số cuối 64 (bộ mới) 6/1929
1927   PHÁP VIỆT NHỨT GIA
1927   Tiếng Dân, Bán tuần báo Tiếng Dân là một cơ quan ngôn luận tư nhân, độc lập đầu tiên tại An Nam (Trung Kỳ). Dưới sự điều khiển của Tiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947), Tiếng Dân xuất bản đều đặn suốt  gần 16 năm dài, từ 1927 tới năm 1943. Dù tòa soạn và nhà in riêng đặt tại Huế, Tiếng Dân phát hành khắp miền Trung
1928   KỲ LÂN BÁO, Bùi Ngọc Thự chủ trương
1928   Thanh Niên Tân Tiến tạp chí tạp chí 1928 số cuối 25, tháng 8/1929
1929   Phụ nữ tân văn (Sài Gòn) 1929 số 273, tháng 4/1935, Nguyễn Đức Nhuận và nhóm Phan Khôi chủ trương
1929   Thần chung (Sài Gòn) 1929 nhật báo, số cuối 344, tháng 3/1930, Diệp Văn Kỳ chủ trương
1929   Thần nông báo (Hà Nội) 1929 số cuối 120, tháng 3/1933
1930   Công Báo 1930 số cuối 16, 8/1930
1930   LONG GIANG - Le
1930   Phổ thông (Hà Nội) 1930 số 182, tháng 9/2/1932
1930   Sài thành nhật báo (Sài Gòn) 1930 số cuối 63, tháng 2/1931
1930   Thanh Nghệ Tĩnh Tân Văn 1930 từ số 1-210 tháng 7/1934. Sau đó đánh số lại và đổi tên Thanh Nghệ Tĩnh, đến số cuối 54, tháng 3/1936
1930   Tứ dân tạp chí (Hà Nội) 1930 tuần báo, số cuối số 51 tháng 4/1932
1931   Đông Phương Báo 1931 số cuối số 13, 9/1931
1931   Duy tân (Hà Nội) 1931 số cuối số 21, 11/1931
1931   Kim lai tạp chí (Huế) tạp chí 1931 số 8, tháng 6/1932
1931   Tam Kỳ tạp chí  1931 số 49, tháng 12/1931
1931   Tân thanh tạp chí (Hà Nội) tạp chí 1931 số cuối 83, tháng 8/1934
1931   Tiểu Thuyết Chủ Nhật 1931 từ số 11 đổi thành Tiểu thuyết tuần báo, đến số 13 đổi thành Tiểu thuyết tuần san. Số cuối 28, 12/1931
1932   Bắc kỳ thời báo (Hà Nội) 1932 số cuối số 10, ngày 23/7/1932
1932   Đông Thanh tạp chí 1932 số 43, nhiều lần đình bản
1932   Phong Hóa tuần báo 1932 số cuối 191, tháng 6/1936
1932   Phụ nữ tân tiến (Huế) 1932 số cuối số 4, tháng 4/1934
1932   Sài thành 1932 số cuối 340, tháng 4/1933
1932   Tân Á tạp chí (Sài Gòn) tạp chí 1932 Từ số 21, 8/1934 bản Việt tách khỏi bản Pháp. Số cuối 28, tháng 4/1935
1932   Tân báo có hai loại: Sài Gòn: nhật báo, số đầu năm 1932, số cuối 18, tháng 3/1932. Hà Nội: tuần báo, số đầu năm 1938, số cuối 28, tháng 11/1938
1932   Tân thiếu niên (Hà Nội) 1932 số cuối số 3, tháng 2/1935
1932   Tiên long báo (Hà Nội) 1932 tuần báo, số cuối số 100, tháng 4/1934
1932   Văn học tạp chí (Hà Nội) tạp chí 1932 số cuối tháng 8/1935
1933   Bạn trẻ (Hà Nội, Vinh) 1933 số cuối số 3, 5/1935
1933   Cùng bạn (Sài Gòn) 1933 số 1 ngày 3/5/1933, số cuối 11 ngày 23/2/1933
1933   Khuynh diệp (Huế) 1933 số cuối số 13, 10/1933
1933   Nhật tân (Hà Nội) 1933 số 204, tháng 2/1935
1933   Sài gòn 1933 nhật báo, đổi tên từ tờ Sài thành
1933   Thanh niên (Hà Nội) 1933 số cuối 5, tháng 6/1935
1933   Văn học tuần san (Huế) 1933 số cuối 32, 7/1937
1933   Zân báo (Sài Gòn) 1933 số cuối số 22, tháng 12/1933
1934   Đàn bà mới (Sài Gòn) 1934 số cuối Tết 1937, Băng Dương tức Thụy An chủ trương
1934   Khoa học phổ thông (Sài Gòn) 1934 bán nguyệt san, từ số 125 (11/1939) xuất bản hàng tháng. Số cuối cùng 158 (12/1942)
1934   Loa 1934 số 103, 2/1936
1934   Nhân Loại 1934 số 18, tháng 6/1935
1934   Tân văn (Sài Gòn) 1934 số cuối 89, tháng 5/1936
1934   Tiểu thuyết thứ bảy (Hà Nội) 1934 số cuối năm 1945
1934   Trung tâm (Hà Nội) 1934 tuần báo, số cuối số 6, 5/1935
1934   Tương lai tạp chí (Sài Gòn) tạp chí 1934 số cuối số 4, tháng 6/1934
1935   Ánh sáng (Huế) 1935 số cuối số 52, 26/10/1935
1935   Cậu Ấm 1935 ngày 15/5/1935 đổi tên thành Cậu ấm cô chiêu, ra số cuối 429 tháng 11/1937
1935   Công dân Hà Nội: tuần báo, số 1 25/9/1935, số cuối 16 số ngày 1/7/1936; Sài Gòn: số 1 ngày 2/11/1938, số cuối số 34, 12/1938
1935   Dân quyền (Sài Gòn) 1935 số cuối số 357, ngày 7/9/1936
1935   Đàn Văn 1935 được 7 số, đến 5/1935
1935   Đông thinh - La voix de l’Orient (Sài Gòn) 1935 số cuối tháng 9/1935,  tuần báo của Diệp Văn Kỳ
1935   MAI, Đào Trinh Nhất chủ trương
1935   Ngày Nay 1935 số 224, tháng 9/1940
1935   Nghề Mới tạp chí 1935 số 23, tháng 7/1938
1935   Tân Thời 1935 ra số 11, 2/1936 thì ngưng đến 5/1936 đánh lại số 1 và là số cuối
1935   Tân tiến (Vĩnh Long) 1935 số cuối 38, tháng 7/1935
1935   Tiểu thuyết Nam Kỳ 1935 số cuối 13, tháng 9/1935
1935   Tiểu thuyết thứ sáu (Sài Gòn) 1935 số cuối số 3, tháng 8/1935
1935   Trung Kỳ (Vinh) 1935 số cuối 16, tháng 10/1937
1935   Việt Nam (Sài Gòn) 1935 nhật báo, số cuối số 370 ngày 17/12/1936
1935   ZÂN, Nguyễn Văn Nhựt chủ trương
1936   Báo tiểu thuyết (Hà Nội) 1936 số 12, đến 1938
1936   Đuốc Văn Minh 1936 số 4, tháng 8/1936
1936   Hồn trẻ (Hà Nội) 1936 tuần báo, tập mới. số cuối số 12, tháng 8/1936
1936   Ích Hữu 1936 số cuối 110, tháng 3/1938
1936   Ngọ báo (Hà Nội) ? nhật báo, số 2100 của Hà thành ngọ báo đổi thành Ngọ báo, số cuối 2620 tháng 6/1936
1936   NỮ LƯU, Tô Thị Để chủ trương
1936   Phổ thông (Sài Gòn) 1936 số 46, 1/1938 (ngoài ra có 2 báo Phổ thông của Sài Gòn là cơ quan lý luận của các đảng phái.
1936   Sài gòn tiểu thuyết (Sài Gòn) 1936 số cuối số 7, tháng 10/1937
1936   Sài gòn tiểu thuyết tùng thư 1936 số cuối số 4, tháng 9/1936
1936   Sông Hương (Huế) 1936 số cuối 32, 3/1937. Sau đó ĐCS Đông Dương mua lại và đổi Sông Hương tục bản
1936   Tân tiến (Sa đéc và Sài Gòn) 1936 tuần báo, số cuối 331, tháng 3/1939
1936   Thế giới tân văn (Sài Gòn) 1936 số cuối 16, 6/1937
1936   Thời Sự tuần báo 1936 số cuối 31, tháng 4/1936
1936   Trung Nam Bắc (Thanh Hóa) 1936 số cuối số 4, tháng 15/7/1937
1936   Tương lai (Hà Nội) 1936 số cuối số 13, tháng 4/1937
1936   Việt báo (Hà Nội) 1936 số cuối số 1689, ngày 9/2/1942. Sau đó đổi thành Việt cường
1936   Ý dân (Vinh) 1936 số cuối 38, tháng 10/1938
1937   Anh niên (Hà Nội) 1937 số cuối số 14, 7/1937
1937   Bạn thiếu niên (Ninh Bình) 1937 số cuối số đặc biệt 6/1939
1937   Dân báo (Sài Gòn) 1939 sau số 1123 ngày 4/5/1945, đổi tên thành số 1 đến cuối 1945
1937   Ly Tạo tuần báo 1937 nhiều lần đình bản và tục bản
1937   Nay (Mỹ Tho) 1937 số 15, tháng 7/1938
1937   Nhựt báo (Sài Gòn) 1937 số cuối 9/1939. Nhiều lần đình bản và tục bản
1937   Pháp Âm Phật Học 1937 nhật báo. Sau đổi thành Pháp âm tạp chí. Số 16, tháng 10/1938
1937   Tam Bảo Tạp Chí 1937 số 8, tháng 5/1939
1937   Tân Việt Nam (Hà Nội) 1937 Bản Tân Việt Nam này khác với Tân Việt Nam cũng ra ở Hà Nội cuối 5/1945
1937   Thời thế (Hà Nội và Sài Gòn) Hà Nội: số đầu 10/1937 đến số cuối số 13, tháng 2/1938. Sài Gòn: số đầu 11/1940, số cuối số 64, tháng 6/1941
1937   Tiểu thuyết thứ ba (Hà Nội) 1937 số cuối 46, tháng 1/1938
1937   Tiểu thuyết thứ năm (Hà Nội) 1937 số cuối 51, tháng 1/1942
1937   Tiểu thuyết tuần san (Hà Nội) gồm ba loại: a, số 10, 11/1937, số cuối số 91 tháng 9/1940; b. số 1, 8/1932, số cuối số 71, tháng 9/1934 ; c. số 1, tháng 12/1940. Số cuối tháng 2/1942.
1937   Tinh Hoa 1937 số cuối số 13, tháng 7/1937
1937   Việt nữ (Hà Nội) 1937 số cuối 12, tháng 11/1937
1938   Bắc kỳ dân báo (Hà Nội) 1938 số cuối ngày 24/8/1939
1938   Đại chúng (Sài Gòn) 1938 tuần báo (có một số loại báo tên Đại chúng trước 1945)
1938   Dân chúng (Sài Gòn) 1938 số cuối số 80, 8/1939
1938   Đất Việt (Huế) 1938 5 số, 6/1938
1938   Đời nay (Hà Nội) 1938 số 4, tháng 10/1938
1938   Đông Dương 1938 số cuối năm 1945
1938   Nam cường (Hà Nội) 1938 tuần báo, sau số 129 8/1940 đánh lại số 1 6/1941 đến số cuối số 27 tháng 12/1941
1938   Nghệ thuật (Sài Gòn) 1938 số 14, tháng 12/1939
1938   Phụ Nữ Thời Dàm 1938 số cuối tháng 12/1938
1938   Phục hưng báo (Vinh) 1938 số 31, tháng 11/1938
1938   Quan âm tạp chí tạp chí 1938 nhật báo, ra số 34 tháng 1/1943 thì ngừng đến 2/1944 tục bản
1938   Quốc gia (Hà Nội) 1938 sau số 15, 4/1939 đổi thành Quốc gia nhật báo. Ngoài ra có tờ Quốc gia loại B của Quốc gia nhật báo, ra đến số 5, 12/1940
1938   Sanh hoạt (Sài Gòn) 1938 số cuối 17, tháng 9/1939
1938   Sự thật (Sài Gòn) 1938 số 26, tháng 7/1939
1938   Thái dương 1938 số cuối số 6, tháng 2/1939
1938   Thanh niên báo (Nam Định) 1938 bán nguyệt san
1938   Thế giới 1938 khoảng 10 số, số cuối tháng 9/1939
1938   Thời đại (Hà Nội & Sài Gòn) Sài Gòn: số đầu 10/1938, số cuối số 1 loại mới 4/1939.Hà Nội: số 1, tháng 7/1941 đến số cuối số 3, tháng 7/1942
1938   Tiến bộ (Sài Gòn) 1938 số cuối số 32, tháng 7/1939
1938   Tiểu thuyết nhật báo (Hà Nội) 1938 ra nhiều số đặc biệt về 1 truyện hoặc 1 chuyên đề. Số cuối 363, tháng 5/1941
1938   Zân (Hà Nội) 1938 số cuối số 10, tháng 2/1940
1939   Dân chúng tuần báo (Hà Nội) 1939 nguyên là tờ Dân chúng (Hà Nội), số cuối ngày 18/4/1941
1939   Ngày mới 1939 số 14, tháng 8/1939
1939   Người mới (Hà Nội) 1939 số 5, tháng 9/1939
1939   Tao đàn (Hà Nội) tạp chí 1939 bán nguyệt san và nguyệt san, số cuối số 3, 8/1940
1939   Văn lang tuần báo (Sài Gòn) 1939 số cuối 44, tháng 6/1940, Hồ Văn Nhựt, Hồ Tá Khanh chủ trương
1939   Văn mới (Hà Nội) 1939 sau khi ra số 1 ngày 15/2/1939 thì bị cấm. Tục bản ngày 3/6/1939 lại đánh số 1 mới. Nhiều lần ngừng xuất bản rồi tục bản.
1940   Chủ nhật tuần báo (Hà Nội) 1940 được 5 số, đến 16/11/1940
1940   Chúa nhựt (Sài Gòn) 1940 Lúc đầu tên Chúa nhựt, sau đổi Chúa nhựt tuần báo. Số cuối 63, 8/1941
1940   Đông Á Tân Văn 1940 số cuối số 4, 11/1940
1940   Đồng Thanh 1940 số cuối số 9, tháng 2/1941
1940   Dư luận tuần báo (Sài Gòn) 1940 báo văn chương mỹ thuật, số cuối số 9, tháng 12/1940
1940   Khai trí tiến đức tập san 1940 3 tháng 1 kỳ
1940   Trung bắc tân văn chủ nhật (Hà Nội) 1940 số cuối 257, tháng 8/1945
1940   Truyền tin (Sài Gòn) 1940 nhật báo, số cuối số 289, tháng 7/1941
1941   Bạn mới (Sài Gòn) 1941 số cuối số 3, 12/1941
1941   Báo mới (Hà Nội) 1941 nhật báo, số cuối số 264, 12/1942
1941   Bút Mới tạp chí 1941 số cuối số 22, 7/1941
1941   Phóng sự (Sài Gòn) 1941 nhật báo, số 342, 8/1943
1941   Thanh Nghị (Hà Nội) tạp chí 1941 số cuối 120, tháng 8/1945
1941   Thanh Nghị (phần trẻ em) 1941 xuất bản 10 ngày một kỳ, số cuối số 16, tháng 10/1941
1941   Thanh niên (Sài Gòn) 2 loại xbản 1941 & 1943
1941   Tiến (Sài Gòn-Tân Định) 1941 nhật báo, số cuối số 13, 7/1942
1941   Tri tân (Hà Nội) 1941 số cuối 214, tháng 7/1946
1941   Văn hóa (Hà Nội) tạp chí 1941 tạp chí văn học, nghệ thuật. Số cuối số 5, tháng 7/1941
1942   Đại Việt tạp chí (Sài Gòn) tạp chí 1942 số cuối 53-54, 1/1945, Hồ Văn Kỳ Trân làm quản lý
1942   Kỷ Yếu của Hội Khuyến Học Nam Kỳ - BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D’ENSEIGNEMENT MUTUEL DE LA COCHINCHINE
1942   Nam Kỳ tuần báo (Sài Gòn) 1942 số cuối năm 1945, của Hồ văn Trung tức Hồ Biểu Chánh
1942   Tân Á (Sài Gòn) 1942 đến 1945, bán nguyệt san
1943   Trung Bắc chủ nhật (Hà Nội) 1943 nguyên là Trung Bắc tân văn chủ nhật đổi thành
1945   Đàn bà (Hà Nội) 1939 tuần báo, số cuối 1945
1945   Pháp Việt (Hà Nội) có ba loại đều là tuần báo trước 1945
1945   Tân Việt Nam (Sài Gòn) 1945 tuần báo ra từ 3/1945, có đình bản và ra tập mới, số cuối tháng 9/1945
1945   TIẾN, Mai Văn Bộ chủ trương
1945   Việt Nam đế quốc công báo (Huế) 1945 bán nguyệt san, số cuối giữa tháng 8/1945
19XX   Nữ giới, Nữ công tạp chí, (Sài Gòn) một số loại báo về nữ giới trước 45 của Sài Gòn
19XX   Tiến hóa nhiều bản của Hà Nội, Rạch Giá, Quảng Ngãi, Huế
19XX   Tiến Lên nhiều bản của cơ quan xứ ủy ĐCS tại các tỉnh
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: goose vào 14/12/2009, 14:28:08
Có cái link này về Phong hóa tặng các bác mod  ;))

http://www.vietimes.vietnamnet.vn/default.aspx?tabid=427&ID=3624&CateID=258

http://www.vietimes.vietnamnet.vn/default.aspx?tabid=427&ID=3641&CateID=258
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: Thoong vào 15/12/2009, 23:50:09
còn 1 tờ bị sót!
Thanh Niên, số 1 ra đời ngày 27-9-1941 chủ nhiệm Hoàng Tâm, quản ly là Ernest Louis Phan văn Huờn, số cuối là số 29 ( 25-3-1944 )
được mệnh danh là : một tuần báo ít sai chánh tả nhứt thời bấy giờ ở miền Nam
( theo mảnh vụn văn học sử của Bằng Giang 1974 )
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: NL vào 22/01/2010, 23:48:31
Chắc là vẫn còn thiếu nhiều đấy, chẳng hạn tờ Tràng An ở Huế của Bùi Huy Tín nhà Đắc Lập, hay tờ Bắc Hà ở Hà Nội (ra được 19 số năm 1936, quản lý tòa soạn Trần Huyền Trân). Mảng báo, tạp chí tiếng Pháp cũng không cho vào à? Tôi đang tìm các thông tin về "La Gazette de Hué", bác nào có không?
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: souham vào 15/04/2011, 15:17:43


Nhân Loại 1934 số 18, tháng 6/1935Tôi không biết tờ báo Nhân Loại năm 1934 này. Không biết danh sách này ở đâu ra?

Nhưng trong tay tôi thì thấy có tuần báo Nhân Loại, ra hàng tuần ở Saigon thập niên 50, với chủ nhiệm Anh Đào, thư ký Hợp Phô. Toàn soạn ở số 113-115 Kitchener, Saigon (cùng địa chỉ với Yiễm Yiễm Thư Trang). Nhiều bài viết của Bình Nguyên Lộc, Đông Hồ, Hồ Hữu Tường, Nguyễn Bạt Tụy, ...
Tôi không thấy tên tờ báo Nhân Loại thập niên 50 này, trong thư mục các báo ở VN? sau đây là vài số Nhân Loại Sàigòn 53/54

Nhân Loại số 16
(http://sachxua.free.fr/NhanLoai/NhanLoai-16.jpg)

Nhân Loại số 22, xuân Giáo Ngọ 1954
(http://sachxua.free.fr/NhanLoai/NhanLoai-22.jpg)

Theo Từ Điển Văn Học, Bộ mới, trang 454, tuần san Nhân Loại và nhà xuất bản Bốn Phương đều do Đông Hồ thành lập khoảng năm 1952.

Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: Mua về để đấy vào 15/04/2011, 15:32:44
Tôi không biết tờ báo Nhân Loại năm 1934 này. Không biết danh sách này ở đâu ra?

Nhưng trong tay tôi thì thấy có tuần báo Nhân Loại, ra hàng tuần ở Saigon thập niên 50, với chủ nhiệm Anh Đào, thư ký Hợp Phô. Toàn soạn ở số 113-115 Kitchener, Saigon. Nhiều bài viết của Bình Nguyên Lộc, Đông Hồ, Hồ Hữu Tường, Nguyễn Bạt Tụy, ...
Tôi không thấy tên tờ báo Nhân Loại thập niên 50 này, trong thư mục các báo ở VN?

Danh mục báo chí này Dê tổng hợp từ nhiều nguồn, chắc chắn có nhiều thông tin sai vì chưa được kiểm chứng.
Cảm ơn bác đã có thông tin hữu ích.
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: ngocmai vào 30/04/2011, 09:34:14
Bác Dê ơi, có thể tìm thông tin về "Đàn bà" và Việt nữ ở đâu? Cám ơn bác.
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: Mua về để đấy vào 02/05/2011, 21:17:37
Bác Dê ơi, có thể tìm thông tin về "Đàn bà" và Việt nữ ở đâu? Cám ơn bác.

Chào bác! Từ dạo bác mời cà phê tới giờ đã quá nửa năm rồi mới thấy bác ghé chơi.
Xin trả lời bác như sau:

"Đàn Bà" thuộc thể loại Nhật báo phát hành tại Hà Nội. (Trên ghi: Tuần báo, nhưng thông tin đáng tin cậy hơn là nhật báo)
Bác có thể vô thư viện quốc gia tìm được các số 16~82 (năm 1939~1940), 87~147 (Năm 1941~1942)
Vi film (BV459)thì có thêm các số 97~177, 185~186, 202~207, 229~270
Mã số thư mục là C811

Số 1 phát hành ngày 24-3-1939 ~1945
Quản lý: Lưu Thị Yến - tức Thụy An, in tại nhà in Trung Bắc (LS báo chí VN 1965~1945 - Đỗ Quang Hưng chủ biên, tr 262)


"Việt Nữ" thấy ghi là Cơ quan của hội phụ nữ Việt Nam, tuần báo, số đầu ra tháng 1 năm 1937, xuất bản tại Hà Nội/
Tương tự như trên bác có thể tìm thấy trong TVQG với mã số C702. Vi Fiml (BV417).

Xuất bản tại Hà Nội, mỗi tháng 2 kỳ
Số 1 : 15-9-1934
Số cuối : số 32 7-1937
Sáng lập: Trung Lâm Lê Cường Phụng
Giám đốc: Hoàng Tân Dân
Quản lý: Nguyễn Thế Phương
In tại nhà in Bảo Tồn
(LS báo chí VN 1965~1945 - Đỗ Quang Hưng chủ biên, tr 323)

Hy vọng các thông tin trên thỏa mãn được bác.
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: ngocmai vào 02/05/2011, 22:59:34
Cám ơn bác Dê, bác đúng là tài tình, gi gỉ gì gi cái gì cũng biết. Dạo này nhà sachxua có vẻ ăn nên làm ra, nhà cửa trang hoàng cơi nới khang trang quá.
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: Mua về để đấy vào 03/05/2011, 11:07:19
Cám ơn bác Dê, bác đúng là tài tình, gi gỉ gì gi cái gì cũng biết. Dạo này nhà sachxua có vẻ ăn nên làm ra, nhà cửa trang hoàng cơi nới khang trang quá.

Chẳng may chị hỏi đúng thứ em biết đấy chứ! Chị mới là tài, hỏi toàn đúng thứ em biết mới lạ chứ lỵ! :d
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: Mua về để đấy vào 05/05/2011, 23:07:33
Tôi không biết tờ báo Nhân Loại năm 1934 này. Không biết danh sách này ở đâu ra?

Nhưng trong tay tôi thì thấy có tuần báo Nhân Loại, ra hàng tuần ở Saigon thập niên 50, với chủ nhiệm Anh Đào, thư ký Hợp Phô. Toàn soạn ở số 113-115 Kitchener, Saigon (cùng địa chỉ với Yiễm Yiễm Thư Trang). Nhiều bài viết của Bình Nguyên Lộc, Đông Hồ, Hồ Hữu Tường, Nguyễn Bạt Tụy, ...
Tôi không thấy tên tờ báo Nhân Loại thập niên 50 này, trong thư mục các báo ở VN? sau đây là vài số Nhân Loại Sàigòn 53/54

Sau khi tìm hiểu xin phúc đáp bác Sonham về thắc mắc của bác như sau:
Báo có tên Nhân loại thực ra có 3 báo như dưới đây, tôi xin giới thiệu với bác về các số hiện đang được lưu giữ trong thư viện quốc gia.
1. Nhân Loại: Tuần san xuất bản tại Hà Nội. Số đầu 1/1934 số cuối là tháng 8 năm 1935.
Tôi chưa có dịp được đọc số báo này nhưng biết được trong thư viện quốc gia VN có lưu 3 số từ 10~12 (1934) với mã số J228
2. Nhân loại tập san: Tuần san do Cơ quan phổ thông văn nghệ xuất bản và phát hành vào thứ 6 hàng tuần tại Sài Gòn.
TVQG có lưu các số 1~4 (1952), 1~15 (1953), mã số C1249. Các số của bác công bố trên đây chắc là loại Nhân Loại Tập San này.
3. Nhân Loại: do cơ quan văn nghệ thanh niên, học sinh phát hành hàng tuần tại Sài Gòn (1956~1959)
TVQG có lưu dưới mã số C1305 với các số: 4~12 (1956), 1~12 (1957), 1~8 (1958), 6~12 (1959)
Tôi chưa có cơ hội để có các bản chụp minh họa của báo này nên xin được cung cấp các thông tin để nếu bác quan tâm thì tìm hiểu thêm.
Trân trọng cảm ơn sự tham gia của bác.

Tôi đã tìm trong cuốn LS báo chí VN 1965~1945 - Đỗ Quang Hưng chủ biên nhưng không thấy có thông tin về tờ Nhân Loại xuất bản giai đoạn 1934~1935. Mặc dù danh mục báo chí Việt Nam trước 1945 được ông Đỗ Quang Hưng xây dựng trên danh mục lưu chiểu ở TV QG Hà Nội và TV QG HCM và có đối chiếu với tập Mục lục Báo chí Việt Ngữ 1865~1965 của Lê Ngọc Trụ, nhà Văn khố và Thư Viện Quốc gia ấn hành, Sài Gòn, 1966. Các thông tin tôi cung cấp trên thì được tìm thấy trong danh mục báo chí của TVQG Hà Nội. Như vậy, có thể thời điểm ông Đỗ Quang Hưng soạn cuốn LS báo chí VN 1965~1945 (Năm 2000), tờ Nhân Loại năm 1934 chưa có trong danh mục của TVQG Hà Nội.
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: chuoi vào 06/05/2011, 10:28:36
Vệ Nông báo. Revue agricole en Quốc-ngữ. Bimensuel.
Giám đốc : Lê-Văn-Phúc

Số 1 ra ngày 15/7/2923.
Thông tin xuất bản : 1923, các số 1-12 ; 1924, các số 13-28 ; 1927, các số 7-18 ; 1928, các số 19-30 ; 1929, các số 31-42 ; 1930, các số 43-54 ; 1931, các số 55-66 ; 1932, các số 67-90.


Đoạn dưới này các bác đọc chơi thôi nhe, chuoi không dám chắc.

Theo một số nguồn tin không chính thức ( :p ), Lê Văn Phúc có soạn dịch và hợp soạn khá nhiều sách về danh nhân, cổ văn, giáo khoa, ... , có lúc ký Lê Kim Giang. Có sách ghi Lê Văn Phúc ở Hàn Lâm Viện, không rõ có cùng một người hay không.
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: ngocmai vào 06/05/2011, 15:15:10
Bác Dê ơi, chẳng hay bác có biết bút danh Thành Thế Vỹ ký trên Trung Bắc tân văn chủ nhật (1945) là của ai không nhỉ? Chẳng là chị đọc 1 bài về giáo dục ngày 17-6-1945 trên báo ấy, dưới có ký như thế mà không hiểu cụ nào nấp đằng sau.
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: Mua về để đấy vào 06/05/2011, 18:59:45
Bác Dê ơi, chẳng hay bác có biết bút danh Thành Thế Vỹ ký trên Trung Bắc tân văn chủ nhật (1945) là của ai không nhỉ? Chẳng là chị đọc 1 bài về giáo dục ngày 17-6-1945 trên báo ấy, dưới có ký như thế mà không hiểu cụ nào nấp đằng sau.

Chẹp! Vụ này nan giải đây! Em không nghĩ là em sẽ tìm được là bút danh của cụ nào chị ạ! Nhưng mà cũng thử mò xem sao.
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: Mua về để đấy vào 06/05/2011, 19:15:00
Bác Dê ơi, chẳng hay bác có biết bút danh Thành Thế Vỹ ký trên Trung Bắc tân văn chủ nhật (1945) là của ai không nhỉ? Chẳng là chị đọc 1 bài về giáo dục ngày 17-6-1945 trên báo ấy, dưới có ký như thế mà không hiểu cụ nào nấp đằng sau.

Thành Thế Vỹ là một nhà báo đình đàm thời đó đấy chị ạ! Em thấy thông tin trên mạng rất nhiều. Ông không những là nhà báo mà còn viết một cuốn với tựa "Về ngoại thương Việt Nam hồi thế kỷ XVII, XVIII và đầu thế kỷ XIX"  XB năm 1961.

Về thân thế em thấy có nói một chút tại trang này http://hoinhavanvietnam.vn/Details/nha-van-tre/van-nghe-tre-nhung-ngay-dau/32/0/2423.star , như vậy Thành Thế Vỹ là cụ thân sinh của Biên tập viên phụ trách biên tập phần dịch của tờ báo Văn nghệ chính tên là Hồng (tức Trinh Bảo).

"cụ Thành Thế Vỹ, là ông thân sinh của Hồng. Cụ nguyên là cán bộ cao cấp của Đảng, phụ trách một cơ quan là cán bộ cao cấp của Đảng. Phụ trách một cơ quan của Trung ương Đảng, chỉ vì mê văn quá, mê viết quá mà bỏ cả công danh, xin về Hội tình nguyện làm người giữ thư viện để có thì giờ ngồi đọc và viết.

Người cha đã ra đi (cụ Vỹ đã mất từ lâu) nay cô con gái lại trở lại, vẫn với nghề văn, với báo văn, với Hội nhà văn. Cái gian truân của người đi trước không hề làm nản chí người bước tiếp sau. Cái ma lực huyễn hoặc của nghề văn cứ nhìn vào người đi trước, người cùng thời và những kẻ đến sau mà sợ."

Chị có thể tìm các thông tin khác trên mạng với từ khóa Thành Thế Vỹ.
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: ngocmai vào 06/05/2011, 21:05:04
Cám ơn bác Dê, chị sẽ tìm hiểu thêm về cụ Vỹ. Cụ ít viết trên báo nhưng chỉ đọc một bài về giáo dục (ngay trước CM8) thì thấy cụ viết rất sâu sắc và tư tưởng sâu xa. Lại cứ nghĩ có cụ to to nào lấy bút danh đó.
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: ngocmai vào 07/05/2011, 10:21:22
Công nhận các bác "tủ" được nhiều sách cổ thật.
Bác Dê ơi, tra cứu trên danh mục báo của bác thấy Phụ nữ thời đàm ra năm 1938, nhưng chị lại có Phụ nữ thời đàm từ năm 1930-1934 (chủ bút Ngô Thúc Định, chủ nhiệm: Madam (?) Nguyễn Văn Đa) , còn PNTD năm 1938 lại chẳng thấy đâu, thế là sao nhỉ? Mà mấy nhân vật chủ bút và chủ nhiệm báo này có vẻ không mấy tên tuổi (?) nhưng báo hay, nhiều vấn đề hot lắm.
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: Mua về để đấy vào 07/05/2011, 13:18:39
Công nhận các bác "tủ" được nhiều sách cổ thật.
Bác Dê ơi, tra cứu trên danh mục báo của bác thấy Phụ nữ thời đàm ra năm 1938, nhưng chị lại có Phụ nữ thời đàm từ năm 1930-1934 (chủ bút Ngô Thúc Định, chủ nhiệm: Madam (?) Nguyễn Văn Đa) , còn PNTD năm 1938 lại chẳng thấy đâu, thế là sao nhỉ? Mà mấy nhân vật chủ bút và chủ nhiệm báo này có vẻ không mấy tên tuổi (?) nhưng báo hay, nhiều vấn đề hot lắm.

Chị cho xin 500 ảnh với nhé! :d
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: ngocmai vào 07/05/2011, 13:43:47
chị đã đọc bài của Nguyễn Khải từ lâu, nay qua bác Dê giới thiệu đọc lại mới thấy đoạn nói về cụ Thành Thế Vỹ. Thấy khẩu khí cụ Vỹ không phải là người tầm thường mà sao tên tuổi lại không được mấy người biết đến. Hóa ra cụ đã từng làm cho cơ quan cao cấp của Đảng, sau xin nghỉ về giữ thư viện cho Hội nhà văn để đọc sách và viết lách. Có những tài năng thật là thầm lặng.
mà bác nói 500 ảnh là gì thế?
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: Giấy gói xôi vào 07/05/2011, 14:47:12
Có khi phải sửa câu "Cái gì không biết thì hỏi dân" thành "Cái gì không biết thì hỏi dê" :d

Công nhận các bác "tủ" được nhiều sách cổ thật.
Bác Dê ơi, tra cứu trên danh mục báo của bác thấy Phụ nữ thời đàm ra năm 1938, nhưng chị lại có Phụ nữ thời đàm từ năm 1930-1934 (chủ bút Ngô Thúc Định, chủ nhiệm: Madam (?) Nguyễn Văn Đa) , còn PNTD năm 1938 lại chẳng thấy đâu, thế là sao nhỉ? Mà mấy nhân vật chủ bút và chủ nhiệm báo này có vẻ không mấy tên tuổi (?) nhưng báo hay, nhiều vấn đề hot lắm.

Tặng ngocmai tấm hình tờ Phụ nữ thời đàm

(http://i565.photobucket.com/albums/ss91/giaygoixoi/Collection%203/DSC00064.jpg)

Tôi nhớ không nhầm thì tên chính xác là Ngô Thúc Địch, một nhân vật nổi tiếng, có chân trong VNQDĐ
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: ngocmai vào 07/05/2011, 15:35:46
Đúng rồi bác ạ, nhà cháu nhìn gà hóa quốc
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: ngocmai vào 07/05/2011, 15:37:11
Mà loạt PNTD nhà cháu có lại là báo ngày, từ 1930-1932
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: Mua về để đấy vào 08/05/2011, 01:52:20
Mà loạt PNTD nhà cháu có lại là báo ngày, từ 1930-1932
Chị thấy cao thủ ra tay chưa? Lần sau chị chưa rõ về báo chí cứ hỏi anh Xôi ấy! P rồ  các thể loại báo trước 45 luôn. Ngoài thông tin còn có ảnh minh họa đàng hoàng. :d
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: ngocmai vào 08/05/2011, 16:44:35
Chị thấy cao thủ ra tay chưa? Lần sau chị chưa rõ về báo chí cứ hỏi anh Xôi ấy! P rồ  các thể loại báo trước 45 luôn. Ngoài thông tin còn có ảnh minh họa đàng hoàng. :d

Ôi, biết trong này toàn ngọa hổ tàng long rồi. Bác Dê ơi, trong danh mục của bác có báo Tương Lai, báo này trong TV Quốc gia có không bác?
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: chuoi vào 08/05/2011, 22:48:24
mới lục lại được một hình chụp sách khác của cụ Thành Thế Vỹ, xin phép bổ xung:
(có cập nhật ở trên)

(http://i1208.photobucket.com/albums/cc367/ntd1712c/P1010147.jpg)
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: ngocmai vào 09/05/2011, 19:00:04
Chị cho xin 500 ảnh với nhé! :d

À, chị muốn post lên đây vài cái ảnh chụp báo Phụ nữ thời đàm mà không biết làm cách nào? Các bác bày cho cách đi.
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: Mua về để đấy vào 10/05/2011, 08:21:58
À, chị muốn post lên đây vài cái ảnh chụp báo Phụ nữ thời đàm mà không biết làm cách nào? Các bác bày cho cách đi.

Chị up lên photobucket.net rồi quẳng lên đây là ok ngay mà.
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: ngocmai vào 10/05/2011, 20:27:37
Chị up lên photobucket.net rồi quẳng lên đây là ok ngay mà.

Chán quá, các bài báo của chị lưu dưới dạng PDF nên photobucket nó không nhận
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: Mua về để đấy vào 11/05/2011, 00:37:40
Chán quá, các bài báo của chị lưu dưới dạng PDF nên photobucket nó không nhận

Đơn giản thôi! Chị gửi cho em, em sẽ chuyển sang định dạng ảnh rồi post lên giúp chị.
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: Kieuberry vào 11/05/2011, 07:50:00
Chán quá, các bài báo của chị lưu dưới dạng PDF nên photobucket nó không nhận

Đơn giản thôi! Chị gửi cho em, em sẽ chuyển sang định dạng ảnh rồi post lên giúp chị.

Dạng pdf sao không up lên Google Docs nhỉ? (http://i893.photobucket.com/albums/ac131/qazwsxnguyen/Cuoi-2.gif)
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: gã đầu bạc vào 22/05/2012, 05:10:03
Dạng pdf sao không up lên Google Docs nhỉ? (http://i893.photobucket.com/albums/ac131/qazwsxnguyen/Cuoi-2.gif)

theo mình, tờ Nam Kỳ số đầu tiên xuất bản năm 1897. đến số 2 thì cụ Trương Vĩnh Ký qua đời báo này có viết bài tưởng nhớ và in hình "vẽ" của cụ Trương.
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: Giấy gói xôi vào 22/05/2012, 06:40:30
theo mình, tờ Nam Kỳ số đầu tiên xuất bản năm 1897. đến số 2 thì cụ Trương Vĩnh Ký qua đời báo này có viết bài tưởng nhớ và in hình "vẽ" của cụ Trương.

Tôi đã từng cầm trong tay một tập Nam kỳ 1893 cơ bác ạ.
Tiêu đề: Re: Mục lục báo chí
Gửi bởi: gã đầu bạc vào 20/11/2012, 11:22:02
về thư mục báo chí theo tôi các bạn còn sót. Cần tham khảo quyển "mục lục báo chí Việt ngữ trong 100 năm 1865-1965" của Lê Ngọc Trụ viết ngày 1-1-1966 ở Sài Gòn. Quyển này tuy chưa đầy đủ trăm phần trăm nhưng cũng ghi nhận tương đối chính xác.
theo tôi, mấy tờ báo xuất bản cuối thế kỷ 19, các bạn chưa sưu tầm chính xác. Thứ nhứt, tờ Gia định Báo ra số đầu tiên ngày 15-4-1865, do thông ngôn người Pháp Esnest Potteaux làm "chánh tổng tài" tương được Tổng biên tập hiện nay. Ông Trương Vĩnh Ký chỉ được giao nhiệm vụ "ban biên tập" của báo này từ năm 1869 đến 1872, chứ không phải là chánh tổng tài ngay từ đầu.
thứ hai, tờ Phan Yên Báo do Diệp Văn Cương phụ trách rất đáng để nghiên cứu thêm. Vì cho tới nay, chưa ai nhìn thấy tờ báo này ra sao. Theo tôi có thể đây chỉ là lời "đồn" chứ chưa chắc đã có. Thời ấy, đến như Trương Vĩnh Ký, một người được đánh giá cao nhất trong số những người cộng tác với Pháp mà chưa được giao quản lý tờ báo thì Diệp Văn Cương chắc gì đã được.
Thứ ba, tờ Nam Kỳ nhựt trình số 1 ra ngày 21 octobre năm 1897 với giá "một xấp một các bạc" chứ không phải năm 1883. Tôi chắc chắn các chi tiết này vì tôi có tờ báo ấy trong tay.
Đây là những điều mà các bạn cần điều chĩnh để diễn đàn ta ngày càng chính xác hơn cho bà con tin tưởng hơn.
Kính