Tác giả Chủ đề: Thảo luận về thư mục báo chí  (Đã xem 10280 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Giấy gói xôi

Re: Thảo luận về thư mục báo chí
« Trả lời #15 vào: 26/04/2010, 16:19:08 »
Vâng chắc phải nhờ admin mở luôn mục báo chí từ 1945-1954 luôn
 

Ngủ rồi Mua về để đấy

Re: Thảo luận về thư mục báo chí
« Trả lời #16 vào: 26/04/2010, 16:24:43 »
OK các bác, không có vấn đề gì cả, tí nữa các bác sẽ có chỗ đễ up thông tin.
 

Ngủ rồi chuoi

Re: Thảo luận về thư mục báo chí
« Trả lời #17 vào: 26/05/2011, 10:51:20 »
NĂM 1934

Tuần-báo Nhân-Loại đã xuất-bản số 1 ngày 14-10-1934 do ông Đặng-trọng-Duyệt chủ-nhiệm.
Báo in khổ jésus, 8 trang, bán 5 xu một số, 2$50 một năm, 1$30 nửa năm.
Tòa báo ở số 14 phố Pottier Hanoi.

Số đầu báo Trung-Tâm, báo ra hàng tuần do ông Vũ-văn-Hoàn và Ng-mạnh-Chất chủ-trương. Tòa soạn ở 97, phố hàng Bông Hanoi. Giá báo: mỗi số 3 xu, nửa năm 0$80, cả năm 1$50.

Số đầu báo Đông-Phương, báo ra hàng tuần, do ông Hoàng-minh-Tuynh chủ-nhiệm, ông Nguyễn-Lan-Khai chủ-bút. Tòa soạn ở Hanoi, số 22 Đường Thành. Mỗi số 3 xu. Nửa năm 0$80, cả năm 1$50.

Số đầu báo L'Incorrigible, viết bằng Pháp-văn, do ông Từ-bộ-Hứa chủ-nhiệm. Báo ra mồng một và rằm, bán mỗi số 5 xu. Tòa soạn ở số 8 phố Carnot Hanoi.

Số đầu báo Thương-Mại. Tờ báo này xuất-bản mỗi tháng hai kỳ ông Bùi-đình-Tiến chủ-nhiệm. Mỗi số 5 xu, nửa năm 0$50, cả năm 1$00.

Đàn-bà mới, tuần-báo ra ngày thứ bảy, do bà Thụy-An đứng làm chủ-nhiệm và chủ-bút. Tòa báo ở con đường Leman số 1 Saigon. Giá báo một năm 5p. Nửa năm 2p60.

Việt Dân, tuần-báo ra ngày thứ năm. Chủ-nhân là ông Đặng Thúc Liêng. Tòa báo ở 245 Phố Espagne Saigon. Giá báo: mỗi số 6 xu, một năm 2$50.

NĂM 1935

Ngày 12 Janvier tuần-báo hoạt-kê bằng chữ Pháp, « Le canard déchaîné », xuất-bản. Ông Tiêu-viên Nguyễn-đức-Bính đứng chủ bút, tòa báo ở báo-quán Thanh-Nghệ-Tĩnh, Vinh.

Cũng ngày 12 Janvier tờ Tân-Thiếu-Niên tục-bản. Báo ra hàng tuần, ngày thứ bảy và do ông Lê-tràng-Kiều chủ-trương. Tòa báo ở số 11, phố hàng Bông, Hanoi.

Ngày 20 Janvier « Hải-phòng tuần-báo » sẽ tái-bản, báo ra ngày chủ-nhật, và do ông Mai-Lĩnh đứng chủ-trương. Báo ra tám trang mỗi số 0$03, một năm 1$50. Tòa soạn và trị-sự ở Hải-phòng phố Paul Doumer số nhà 60 và 62.

Công thương báo là một cơ-quan riêng để bênh-vực quyền-lợi các thương-gia và kỹ-nghệ-gia - Số 1 (đặc-biệt) sẽ ra cuối tháng Janvier 1935 tức là trước Tết ta. Chủ-nhiệm là M. Hồ-Văn-Sao Derecteur de l'Imprimerie du Mékong ở Sadec (Cochinchine)

Tân-thời tuần báo. 37, Rue Colonel Guimand, Saigon. Báo ra 24 trương, nhiều hình vẽ, nhiều bài hay, nhiều tay kiện tướng trong làng văn giúp vào bộ biên tập. Ngày xuất bản: 17 Janvier 1935. Giá báo: một năm 4$00, sáu tháng 2$20, ba tháng 1$20, mỗi số 0$10.

Công Dân,tuần-báo do ông Ngọc chủ-trương đã xuất-bản ngày 25 Septembre 1935, tòa báo ở phố hàng Da số 11, Hanoi.

Đời nay, tuần-báo thể-thao, ông Lê-quang-Khải làm quản-lý, 8 trang, giá bán 0$06, tòa báo ở con đường Roland Garros số 53, Saigon.

L'école indochinoise, học-báo số 1 năm thứ dày 27 trang, giá 0$25. Tòa báo ở phố Eyriaud des Vergnes số 15, Saigon.

Bình-Dân, một tuần ra hai kỳ do ông Võ-văn-Nhiêu quản-lý, Trần-văn-Quang chủ-nhiệm, tòa báo ở đường Mac Mahon số 96 Saigon.

Hoạt-Động, tuần-báo ra ngày thứ sau do ông Dương-trọng-Thực đứng chủ-nhiệm, tòa báo ở đường Chavignon Haiphong.

Trung-Kỳ, tuần-báo ra ngày thứ tư, ông Dương-đình-Quang chủ-bút, tòa báo ở đường Maréchal Foch số 184 Vinh.

Tiểu-Thuyết Thứ Hai, tuần-báo xuất-bản ở Vinh, ông Lê-hữu-Nhơn chủ-nhiệm. Mỗi số 5 xu, cả năm 2p50. Báo quán: 124, Maréchal Foch Vinh. Tiểu-Thuyết Thứ Hai ở Vinh đã ra được một tháng nay tạm đình-bản trong một thời-hạn chưa nhất-định là bao lâu để chấn-chỉnh lại (7 Déc. 1935).

Tiến-Hóa ngày 16 Novembre 1935 sẽ tái-bản do ông Lê-tràng-Kiều và bộ biên-tập Tân-Thiếu-Niên cũ chủ-trương. Mỗi số 3 xu - Cả năm: 1$50. Bài và tiền gởi cho ông Lưu-Trọng-Lư, 83 bis, Route Mandarine, Hanoi.

Thẳng tiến, Báo Hướng-đạo một tháng 2 kỳ, do ông Trần-văn-Tuyên quản-lý, dày 16 trang, mỗi số 0$03.

Đông-tây, tuần báo thay tờ Văn-học, ngày 25 novembre xuất bản, mỗi số 0$03. Tòa báo ở 193 Coton Hanoi. Ông Dương-tụ-Quán, chủ-nhiệm.

Tân-thời, do bà Hồng-Tiêu chủ-trương, tòa báo ở đường Alsace Lorraine số 58 Saigon.

Kịch bóng, tuần-báo đã ra đến số 3, do ông Bùi-văn-Còn chủ nhiệm, dày 16 trang, giá bán 0$10. Tòa báo ở đường Aviteur Garros số 30 Saigon.

Tiếng Trẻ, tuần-báo do ông Phạm-hữu-Ninh chủ-nhiệm và ông Vũ-công-Nghị tổng thư-ký bộ biên-tập. Giá bán mỗi số 0$03. Tòa báo ở phố Takou số 11, Hanoi.

NĂM 1936

Đông-Dương chớp bóng, do các nhà-văn có tiếng giữ việc biên-tập, xuất-bản ngày 26-12-35, báo-quán ở 108 Bd de la Somme Saigon, giá bán mỗi số 0$07.

Hanoi báo, tuần-báo ra ngày thứ tư, nhà in Lê-Cường xuất-bản. Giá bán 0$03 một số. Số 1 ra ngày 1er Janvier 1936. Tòa báo ở 88 Route de Huế Hanoi.

Kiến văn tùng báo, do ông Nghiêm-thượng-Văn đứng chủ-nhiệm kiêm quản-lý, báo xuất-bản ngày 5 Janvier, tòa báo ở phố Phạm-phú-Thứ số 5, Hanoi.

Tiến-Bộ, tuần-báo ra ngày chủ-nhật phát-hành ở Bắc-ninh, do hai ông Trần-đức-Bích, Nguyễn-uyển-Diễm chủ-trương, đã ra số nhất, bán 3 xu. Tòa báo ở 155 Ninh-xá Bắc-ninh.

Chúng tôi được tin báo Cậu-Ấm của ông Thái-Phỉ Nguyễn-đức-Phong, tạm nghỉ vài kỳ để lập nhà in riêng, nay nhà in đã tổ-chức xong, vậy bắt đầu từ 12 février, báo « Cậu-Ấm » lại xuất-bản như thường.

La nouvelle Revue Indochinoise (N R I) của bà Christiane Fournier phá-hành ở Vinh, đã ra số 1.

Mai, tuần-báo ra ngày thứ bảy, kể từ 1er mars 1936, của ông Đào-trinh-Nhất là một nhà viết báo có tiếng trong Nam. Mai là một cơ-quan thanh-niên chuyên-chú về văn-chương, khoa-học và kinh-tế.

Học-sinh, tuần-báo của ông Nguyễn-văn-Tính và Phan văn Giáo, ra ngày thứ năm, giá mỗi số 4 xu.

L'Avenir của ông Vũ-đình-Huỳnh, xuất-bản ngày 1er và 15 mỗi tháng. Báo dày 16 trang, bán mỗi số một hào, một năm 2$10 và nửa năm 1$20.

Chúng tôi vừa được ông Thái-Phỉ Nguyễn-đức-Phong cho hay rằng đến 15 avril ông sẽ tái-bản báo Tin văn của ông sau khi tạm nghỉ từ tháng décembre để chờ in lấy bằng nhà in riêng. Tin văn tái-bản lần này vẫn ra thành tập theo khuôn-khổ mới, mỗi tháng hai kỳ: ngày 1er và 15, do nhà in Thái-Phỉ in lấy. Về phần hình-thức, Tin văn có khác ít nhiều, nhưng tôn-chỉ vẫn không thay đổi.

Ngày 10 avril 1936, tại Haiphong sẽ xuất-bản tờ tuần-báo « Nghề mới », chuyên-trị về xã-hội, văn-chương và kịch-ảnh do ông Dương-trung-Thực chủ-nhiệm, ông Nguyễn-vạn-An chủ bút và các ông Trần-quang-Tập, Trần-đắc-Nội quản lý. Tòa báo tại 222, Maréchal Pétain.

Đến trung-tuần tháng avril tờ « Cẩm-Thành tạp-chí » sẽ ra đời. Báo ra mỗi tháng hai kỳ, chủ nhiệm là ông Nguyễn-đình-Nhân. Tòa-soạn ở Route Coloniale, Quảng-ngãi (Annam).

Tiếng vang làng báo xuất-bản ngày 6 mai 1936.
« Sửa lần cuối: 29/05/2011, 10:49:21 gửi bởi chuoi »
 

thuhang469

  • bạn
Re: Thảo luận về thư mục báo chí
« Trả lời #18 vào: 27/03/2012, 08:22:31 »
Chào cả nhà!
Em đang tìm các sách về nghiên cứu báo chí của nước ngoài như cuốn Sức mạn của tin tức - Michael Schudson, cuốn Thư gửi nhà báo trẻ... Bác nào có bán cho em mua với.
 

Ngủ rồi Nguyên Thánh

Re: Thảo luận về thư mục báo chí
« Trả lời #19 vào: 27/03/2012, 08:29:09 »
Chào cả nhà!
Em đang tìm các sách về nghiên cứu báo chí của nước ngoài như cuốn Sức mạn của tin tức - Michael Schudson, cuốn Thư gửi nhà báo trẻ... Bác nào có bán cho em mua với.

Mời bác qua thư mục Cần mua, mở chủ đề mà hỏi, hỏi ở đây không ai trả lời đâu
Văn phi sơn thủy vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.
 

Ngủ rồi Giấy gói xôi

Re: Thảo luận về thư mục báo chí
« Trả lời #20 vào: 15/04/2012, 21:49:15 »
Nhờ các lãnh đạo mở hộ mục Hà nội báo 1936
 

Ngủ rồi Giấy gói xôi

Re: Thảo luận về thư mục báo chí
« Trả lời #21 vào: 25/11/2012, 07:47:17 »
Nhờ các đ/c lãnh đạo kính yêu kính mến mở hộ mục "Sông Hương 1983 - "