Tác giả Chủ đề: Jürgen Habermas  (Đã xem 1794 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi goose

Jürgen Habermas
« vào: 02/10/2012, 22:19:55 »


Jürgen Habermas (sinh 18 tháng 6 1929) là một nhà xã hội học và triết học người Đức, nổi tiếng với các đóng góp về thuyết phê phán và chủ nghĩa thực dụng. Ông được biết đến với nghiên cứu khái niệm môi trường công trong tác phẩm The Structural Transformation of the Public Sphere (Sự biến đổi cấu trúc của môi trường công). Các tác phẩm của ông tập trung vào cơ sở của lý thuyết xã hội và nhận thức luận, những phân tích về các xã hội tư bản tiên tiến và nền dân chủ, pháp quyền trong phạm vi phát triển văn hóa-xã hội và chính trị đương thời, đặc biệt là chính trị Đức. Hệ thống lý thuyết của Habermas chú trọng vào việc đưa ra khả năng của nguyên nhân, sự giải phóng, và sự giao tiếp lý trí-phê phán ẩn trong những thể chế hiện đại và trong năng lực của con người để giải phóng và theo đuổi những lợi ích lý trí.

Các tác phẩm quan trọng của Habermas:

The Structural Transformation of the Public Sphere (1962)
Theory and Practice (1963)
On the Logic of the Social Sciences (1967)
Toward a Rational Society (1967)
Technology and Science as Ideology (1968)
Knowledge and Human Interests (1971, German 1968)
"On Social Identity". TELOS 19 (Spring 1974). New York: Telos Press
Legitimation Crisis (1975)
Communication and the Evolution of Society (1976)
On the Pragmatics of Social Interaction (1976)
The Theory of Communicative Action (1981)
Moral Consciousness and Communicative Action (1983)
Philosophical-Political Profiles (1983)
The Philosophical Discourse of Modernity (1985)
The New Conservatism (1985)
The New Obscurity: The Crisis of the Welfare State (1986)
Postmetaphysical Thinking (1988)
Justification and Application (1991)
Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy (1992)
On the Pragmatics of Communication (1992)
The Inclusion of the Other (1996)
A Berlin Republic (1997, collection of interviews with Habermas)
The Postnational Constellation (1998)
Rationality and Religion (1998)
Truth and Justification (1998)
The Future of Human Nature (2003) ISBN 0-7456-2986-5
Old Europe, New Europe, Core Europe (2005) ISBN 1-84467-018-X
The Divided West (2006)
The Dialectics of Secularization (2007, w/ Joseph Ratzinger)
Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays (2008)
Europe. The Faltering Project (2009)
The Crisis of the European Union (2012)

Nguồn: Wikipedia