Bài viết mới

Trang: [1] 2 3 ... 10
1
Sách xb tại SG trước 1975 / Re: Sách xuất bản tại SG miền nam trước 1975
« Bài mới gửi bởi Green vào Hôm nay lúc 07:04:31 »
166. Tử vi huyền cơ thân số trọn năm 1972, 254 trang.


250k
2
Sách xb tại SG trước 1975 / Re: Sách xuất bản tại SG miền nam trước 1975
« Bài mới gửi bởi Green vào Hôm nay lúc 07:01:06 »
163. 60 trang, 1959.

150k

164. 98 trang, 1960, gáy dán lại.

150k

165.112 trang, 1970

 200k
3
"HUE: World Cultural Heritage"
(Huế: Di sản thế giới)
Bản tiếng Anh.
Sở Du Lịch Thừa Thiên Huế xuất bản năm 2004.
Dầy 240 trang, toàn bộ in trên giấy couché trắng láng, còn sạch đẹp.
Giá: 20.000 VNĐ


4
Sách xb tại SG trước 1975 / Re: Sách xuất bản tại SG miền nam trước 1975
« Bài mới gửi bởi Green vào Hôm nay lúc 06:53:10 »
161. 128 trang, 1973.


200k

162.180 trang, 1974, ruột có bị mọt, nhưng không mất chữ.


100k
5
- "The Moonstone"
Tác giả: Wilkie Collins. Bản tiếng Anh.
Penguin Readers 2001
Dầy 106 trang, đầy đủ lành lặn.

- "Brat Farrar"
NXB Oxford 1997. Bản tiếng Anh.
Còn đầy đủ, lành lặn.
Giá cả cặp không tách: 20.000 VNĐ

6
"120 Bài Dịch Việt-Pháp"
(Thèmes)
Biên soạn: Một nhóm giáo sư
NXB Anh Phương 1952
Bìa trước hỏng, làm lại trên giây cứng.
Dầy 100 trang, còn đầy đủ lành lặn.
Giá: 25.000 VNĐ


7
Sách xb tại SG trước 1975 / Re: Sách xuất bản tại SG miền nam trước 1975
« Bài mới gửi bởi Green vào Hôm nay lúc 05:10:40 »
159. 192 trang, 1969, bị mọt viền sách, nội dung không bị mất chữ nào.


100k

160. 208 trang, 1974.

200k
8
Sách xb tại SG trước 1975 / Re: Sách xuất bản tại SG miền nam trước 1975
« Bài mới gửi bởi Green vào Hôm nay lúc 05:04:50 »
157. 158 trang, 1972, gáy sờn


400k

158. 120 trang, 1956.

200k9
Sách xb tại SG trước 1975 / Re: Sách xuất bản tại SG miền nam trước 1975
« Bài mới gửi bởi Green vào Hôm nay lúc 04:59:10 »
153. 268 trang, 1968

250k

154.300 trang, 1971.

100k

155. Địa lý việt nam 1969, 220 trang, thiếu bìa sau.

100k

156. 150 trang, 1973.

200k
10
Sách xb tại SG trước 1975 / Re: Sách xuất bản tại SG miền nam trước 1975
« Bài mới gửi bởi Green vào Hôm nay lúc 04:35:10 »
151.248 trang, 1971

200k

152. 174 trang, 1974.
 
100k
Trang: [1] 2 3 ... 10