Bài viết mới

Trang: [1] 2 3 ... 10
1
021
150K
MARTINE
AU CIRQUE
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN
XB 1956

2
020
150K
MARTINE EN MONTGOLFIERE
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN
XB 19833
019
150K
MARTINE
À LA MONTAGNE
BÌA CỨNG -KHỔ CỰC LỚN
XB 1959.
4
018
150K
MARTINE EN AVION
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN
XB 19655
Khoa học-Kỹ thuật / Re: Bán sách toán năm 1980.......kính mời
« Bài mới gửi bởi tamhoanhatrang vào Hôm nay lúc 16:31:22 »
492
200K
COURS DE
GEOMETRIE
TOME 2

XB 1967-170T


493
200K
COURS DE GEOMETRIE
TOME-3
XB 1966-300T494
200K
ELEMENTS
DE GEOMETRIE
ANALYTIQUE PLANE
 XB 1954-180T

6
Khoa học-Kỹ thuật / Re: Bán sách toán năm 1980.......kính mời
« Bài mới gửi bởi tamhoanhatrang vào Hôm nay lúc 16:17:42 »
490
150K
CALCUL RAPIDE
DES
CARRES, CUBES,
XB 1937-200T

491
200K
COURS DE
GEOMETRIE
TOME 1
XB 1965-200T

7
Sách xb tại SG trước 1975 / Re: Sách xuất bản tại SG miền nam trước 1975
« Bài mới gửi bởi maitam vào Hôm nay lúc 15:57:11 »
Bác Green vào đọc inbox giúp tôi với nhé, cám ơn bác!
8
Cần mua / Re: cần mua sách
« Bài mới gửi bởi tuancuibap68 vào Hôm nay lúc 15:31:06 »
https://www.vinabook.com/hoang-de-quang-trung-p54368.html

Là cuốn nầy nè các bác, bác nào có dư dùng để lại cho mình nhé
mình xin cám ơn
9
017
150K
NOS PREMIERS
JEUX
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN
XB 1985
CÓ VÀI CHỔ BỊ ĐIỀN VÀO
10
016
250K
PINOCCHIO
BÌA CỨNG-KHỔ CỰC LỚN
XB 1983-TẠI MILAN -ITALIA


Trang: [1] 2 3 ... 10