Bài viết mới

Trang: [1] 2 3 ... 10
1
Chủ đề khác / Re: Khủng Long bán sách tháng 7 năm 2017 (new)
« Bài mới gửi bởi vutuanphong vào Hôm nay lúc 21:32:56 »
Em lấy 106 Hoan châu ký nhé
2
"Mọi cái tên"- Tác giả: José Saramago (Nobel Văn Học 1998)- Dịch: Phạm Văn- NXB Văn Học 2008- Bìa dầy, tay gấp- Dầy 336 trang, còn sạch đẹp thẳng thớm.
CÒN 01 BẢN HỦY GẠCH!
Giá bìa: 49.000 VNĐ
Giá bán: 25.000 VNĐ

3
Em lấy nhé
- "Kinh Hoa Sen Từ Bi" 40k
Kinh.
4
Chợ sách Nha Trang / Re: Đề tài lung tung, ai ưng thì múc, ai ức thì mua (Mới)
« Bài mới gửi bởi TTDT vào Hôm nay lúc 20:56:16 »
"Kinh Hoa Sen Từ Bi"
(Karunà- Pundarika Sutra)
Lịch sử Đức Phật A Di Đà & các Bồ tát
Dịch ta Việt văn: Thích Nữ Tâm Thường
Chứng nghĩa & nhuận văn: Tỳ kheo Thích Đỗng Minh & Tỳ kheo Tâm Hạnh
Xuất bản năm 1998
Bao nhựa bảo quản.
Dầy 394 trang, còn đầy đủ lành lặn.
Giá: 40.000 VNĐ

Em lấy nhé
5
"Kinh Hoa Sen Từ Bi"
(Karunà- Pundarika Sutra)
Lịch sử Đức Phật A Di Đà & các Bồ tát
Dịch ta Việt văn: Thích Nữ Tâm Thường
Chứng nghĩa & nhuận văn: Tỳ kheo Thích Đỗng Minh & Tỳ kheo Tâm Hạnh
Xuất bản năm 1998
Bao nhựa bảo quản.
Dầy 394 trang, còn đầy đủ lành lặn.
Giá: 40.000 VNĐ (TTDT lấy)


6
Chủ đề khác / Re: Khủng Long bán sách tháng 7 năm 2017 (new)
« Bài mới gửi bởi Ha Doan vào Hôm nay lúc 20:46:21 »
Mình lấy 45 & 110 nhé
7
Bớt đi em lượm.
- "Từ Điển Pháp-Anh-Việt" 35k=>25k
b-)
8
"Từ Điển Pháp-Anh-Việt"
(Phiên Âm- Minh Họa)
Trên 75.000 từ tham khảo.
Biên soạn: 03 vị
NXB Giáo Dục 1996
Bìa cứng - Dầy 1.126 trang, sạch sẽ thẳng thớm.
Giá: 35.000 VNĐ

Bớt đi em lượm.
9
Chợ sách Nha Trang / Re: Tam Kỳ Tứ Xứ Văn Chương Thuần Việt (Mới)
« Bài mới gửi bởi vinh bo cap vào Hôm nay lúc 18:54:21 »
"Bóng đè" - Tập truyện ngắn của Đỗ Hoàng Diệu - NXB Đà Nẵng 2005 - Bìa tay gấp- Dầy 184 trang, còn đầy đủ thẳng thớm.
Giá: 15.000 VNĐ


10
"Tạo Hạnh Phúc trong Cuộc Sống"
Biên soạn: Gs. Nguyễn Văn Hai
NXB VHTT 2012
Dầy 160 trang, còn sạch đẹp.
Giá bìa: 38.000 VNĐ
Giá bán: 10.000 VNĐ
Trang: [1] 2 3 ... 10