Diễn đàn sách xưa | Bảo tồn văn hóa Việt

PHỐ SÁCH CŨ => Vựa ve chai => Khoa học-Kỹ thuật => Tác giả chủ đề:: tamhoanhatrang vào 08/08/2017, 17:11:21

Tiêu đề: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 08/08/2017, 17:11:21
001
30k
HÀN
XB 85-110T
(http://i.imgur.com/AqnqfZql.jpg)
002
20K
SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT

XB 82-110T   bác Dongnat
(http://i.imgur.com/sXH2d3bl.jpg)
003
10K
CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA

85-60T                   bác Dongnat
(http://i.imgur.com/KMjSnRFl.jpg)
004
30K
KINH DOANH
XB 85-200T
(http://i.imgur.com/e2dqtjrl.jpg)
005
30K
CÂY TRỒNG
XB 78-160T
(http://i.imgur.com/VouCQOJl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 08/08/2017, 17:54:44
006
30k
NGHIÊN CỨU ĐẤT PHÂN
XB 79-220T
(http://i.imgur.com/bDuVvd7l.jpg)
007
30K
NỔ MÌN
XB 78-140T
(http://i.imgur.com/bgJn7uXl.jpg)
008
30K
CUỘC SỐNG KỲ DIỆU
XB 86-140T
(http://i.imgur.com/muF8x5Zl.jpg)
009
30K
KHẢO SÁT
XB 84-440T
(http://i.imgur.com/6waGgc4l.jpg)
010
30K
ĐỘNG VẬT HIẾM
XB 86-110T
(http://i.imgur.com/xqLKNtll.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: Dongnat vào 08/08/2017, 20:37:50
Anh mua 002
20K
SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT
XB 82-110T
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: Dongnat vào 08/08/2017, 20:38:48
Xin mua 003
10K
CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA
85-60T
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 09/08/2017, 07:46:57
Anh mua 002
20K
SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT
XB 82-110T
l
Xin mua 003
10K
CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA
85-60T
Cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/08/2017, 13:35:44
011
40k
MÁY CẮT KIM LOẠI
XB 87-470T
(http://i.imgur.com/Dyan26Ql.jpg)
012
10K
DI TRUYỀN
78-70T
(http://i.imgur.com/1GuVAVEl.jpg)
014
20K
THỰC NGHIỆM CUỐI CÙNG
86-160T
(http://i.imgur.com/pGrSW5El.jpg)
015
30K
BỘ KHUẾCH ĐẠI
XB 2005-350T
(http://i.imgur.com/3GiMD4pl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/08/2017, 13:40:39
016
20K
CHẨN ĐOÁN
XB 02-300T
(http://i.imgur.com/TvRjfpzl.jpg)
017
20K
CỌC ÉP
XB 92-50T
(http://i.imgur.com/wNBU5thl.jpg)
018
50K
MẠNG ĐIỆN
XB 90-500T
(http://i.imgur.com/SrDJsy9l.jpg)
019
30K
365 CẤU ĐỐ
XB 2004-290T
(http://i.imgur.com/kdo12Mml.jpg)
020
30K
IC
XB 93-400T
(http://i.imgur.com/LOmbmA5l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/08/2017, 13:48:28
021
20K
NHIÊN LIỆU
XB 87-180T
(http://i.imgur.com/wYtvUn4l.jpg)
022
20K
HÓA HỌC    bacvuongdaithanh
XB 82-240T
(http://i.imgur.com/xQ8jk7ml.jpg)
023
30K
THỦY CÔNG
XB 90-440T
(http://i.imgur.com/L5ZVLw6l.jpg)
024
20K
NGẮN NGÀY
XB 86-150T
(http://i.imgur.com/irW9E7Il.jpg)
025
20K
PHƯƠNG PHÁP
XB 90-200T
(http://i.imgur.com/uSFpewvl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/08/2017, 13:55:53
026
10K
MÁY TÍNH
(http://i.imgur.com/0NVvQn7l.jpg)
027
20K
THUỐC LÁ
XB 83-70T
(http://i.imgur.com/QjRNidUl.jpg)
028
20K
CÔNG TÁC
XB 77-190T
(http://i.imgur.com/byg8cgDl.jpg)
029
30K
NỔ MÌN
XB 86-150T
(http://i.imgur.com/ab4Pv66l.jpg)
030
20K   bác hoang phuc
NGUỒN NƯỚC
XB 77-150T
(http://i.imgur.com/HJRPsjMl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/08/2017, 14:23:18
031
20k
VẬN TẢI SÔNG
(http://i.imgur.com/gbWYCkll.jpg)
032
30K
VI SINH
XB 85-290T
(http://i.imgur.com/gbWYCkll.jpg)
033
30K
THIẾT BỊ ĐIỆN
(http://i.imgur.com/7hhppFvl.jpg)
034
20K
TẾ BÀO
(http://i.imgur.com/o3Lf9Hpl.jpg)
035
20K
ĐO ĐIẸN.
(http://i.imgur.com/FsMgt8hl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 11/08/2017, 14:33:55
036
30K
TRỒNG CÂY
XB 78-240T
(http://i.imgur.com/FsMgt8hl.jpg)
037
20K
CƠ THỂ
(http://i.imgur.com/7Hv49Jil.jpg)
038
30K
DUNG SAI
78-370T.
(http://i.imgur.com/x9FQbzol.jpg)
039
10K
VIẾT NHẠC.    bác huhata
(http://i.imgur.com/VWXqh0Ll.jpg)
040
20K
NHỮNG KỲ LẠ
(http://i.imgur.com/XfdMOjZl.jpg)
041
70K
ĐÓNG CẮT
XB 90-860T
(http://i.imgur.com/YVAl62il.jpg)
042
30K
VI ĐIỀU KHIỂN
2001-420T
(http://i.imgur.com/cxAJMKfl.jpg)
043
10K
KHOA HỌC
(http://i.imgur.com/Ahj5cYZl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: bacvuongdaithanh vào 11/08/2017, 21:58:13
lấy cuốn 022
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/08/2017, 09:51:35
lấy cuốn 022

Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/08/2017, 14:49:15
044
60K
CƠ SỞ
TỰ ĐỘNG
XB 77-710T
(http://i.imgur.com/YtrMQ9Kl.jpg)
045
20K
TÍN HIỆU
BÌA CỨNG-KHỔ VỪA
(http://i.imgur.com/SfkKT0Dl.jpg)
046
20K
QUY PHẠM
(http://i.imgur.com/oEkWiUpl.jpg)
047
30K
THỰC VẬT
XB 75-170T
(http://i.imgur.com/WYkyjRfl.jpg)
048
20K
ĐƯỜNG SẮT.
(http://i.imgur.com/AhPPzMpl.jpg)
049
25K
TỰ HỌC NGHỀ
(http://i.imgur.com/6WN15IYl.jpg)
050
30K
TỰ HỌC VẼ
KHỔ LỚN
(http://i.imgur.com/3TaOazwl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/08/2017, 14:53:34
051
30K
HÓA DẦU
KHỔ LỚN
(http://i.imgur.com/L9fTFrcl.jpg)
052
20K
LUẬT GIAO THÔNG
(http://i.imgur.com/eTSrzgFl.jpg)
053
20K
CHẠY TÀU
(http://[Imgur](http://i.imgur.com/Bm5A8jPl.jpg))
054
20K
ĐIỆN TỬ
(http://i.imgur.com/pfkaRlbl.jpg)
055
40K
SỔ TAY NUÔI ONG
(http://i.imgur.com/i7582Kal.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/08/2017, 15:03:47
056
20K
NHIẾP ẢNH
(http://i.imgur.com/2El2DrWl.jpg)
057
20K
BẢO TRÌ
(http://i.imgur.com/4X5KrXxl.jpg)
058
30K
VI MẠCH
(http://i.imgur.com/lCFvbeNl.jpg)
059
70K
BẢNG LẬP THÀNH  bácdi12
THƯỚC KHỐI
XB 1974-300T

(http://i.imgur.com/uQIinupl.jpg)
(http://i.imgur.com/9LXjv3Zl.jpg)
(http://i.imgur.com/NvBAnhal.jpg)
(http://i.imgur.com/k366u7bl.jpg)
(http://i.imgur.com/6PWTLQul.jpg)
060
20K
NHẠC LÝ
(http://i.imgur.com/iRsWo7Pl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/08/2017, 15:11:50
61
40K
SỔ TAY NỀ
BÌA CỨNG-XB 89-220T
(http://i.imgur.com/0GZnGNbl.jpg)
062
10K
KHÉO TAY
(http://i.imgur.com/B9cdA2jl.jpg)
063
30K
ĐẤT NÀO
XB 90-180T
(http://i.imgur.com/UCP7o0Hl.jpg)
064
20K
TÍN HIỆU
(http://i.imgur.com/Yo2ZNKil.jpg)
065
40K

MẠCH ĐIỆN TỬ   bác huynguyen
(http://i.imgur.com/k9Ty0jCl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/08/2017, 15:16:38
066
30K
ĐIỆN-3
(http://i.imgur.com/glQygMKl.jpg)
067
30K
KỲ DIỆU    bác hoang phuc
BÌA CỨNG--XB 90-140T
.
(http://i.imgur.com/Y5MqoOjl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/08/2017, 14:06:24
068
30K
TRAI NGỌC
XB 96-90T
(http://i.imgur.com/U6yZHhol.jpg)
069
20K
CÁ GIỐNG
XB 78-80T
(http://i.imgur.com/ILr9tmdl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/08/2017, 14:11:30
070
30K
MỘC
XB 89-140T
(http://i.imgur.com/yFmZVfZl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/08/2017, 14:17:11
071
20K
CÁ SẤU
(http://i.imgur.com/n1imJpMl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/08/2017, 14:24:49
072
50K
KIM HOÀN
XB 89-330T
(http://i.imgur.com/pxVaSyBl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/08/2017, 14:33:01
073
20K

CÁ CHÌNH    bácDi12
(http://i.imgur.com/uielevtl.jpg)
074
20K
CÁ BIỂN
(http://i.imgur.com/6dE6TlAl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/08/2017, 14:43:56
075
40K
NGỌC TRAI
XB 95-140T
(http://i.imgur.com/iqX39Cwl.jpg)
076
20K
CÁ CẢNH
XB 91-70T-MẤT BÌA
(http://i.imgur.com/gZQW4FKl.jpg)
077
30K
TRỒNG HOA

96-160T   bác duynhohp
(http://i.imgur.com/wdnBrI1l.jpg)
078
50K
NUÔI ONG
XB 90-160T
(http://i.imgur.com/eM3dRZAl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: Dì 12 vào 20/08/2017, 19:13:55
Anh cho mình lấy các MS 059, 073.
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/08/2017, 20:53:06
Anh cho mình lấy các MS 059, 073.
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: duynhohp vào 21/08/2017, 13:03:39
075
40K
NGỌC TRAI
XB 95-140T
(http://i.imgur.com/iqX39Cwl.jpg)
076
20K
CÁ CẢNH
XB 91-70T-MẤT BÌA
(http://i.imgur.com/gZQW4FKl.jpg)
077
30K
TRỒNG HOA
96-160T
(http://i.imgur.com/wdnBrI1l.jpg)
078
50K
NUÔI ONG
XB 90-160T
(http://i.imgur.com/eM3dRZAl.jpg)
Gom 077 trồng hoa
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/08/2017, 15:04:43
Gom 077 trồng hoa
cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/08/2017, 15:06:17
079
20k
CÁ SẤU
(http://i.imgur.com/9wL62GRl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/08/2017, 16:07:09
080
30K
CẦU LÔNG
(http://i.imgur.com/qIg1VW5l.jpg)
081
30K
BA BA
XB 99-200T
(http://i.imgur.com/GadGxkql.jpg)
082
30K
NƯỚC NGỌT
XB 99-170T
(http://i.imgur.com/XsnpyYDl.jpg)
083
20K
THỦY SẢN
(http://i.imgur.com/WWAn3ZZl.jpg)
084
20K
TRĂN
(http://i.imgur.com/HA84oEwl.jpg)
085
20K
ẤU TRÙNG
(http://i.imgur.com/RrKoMvDl.jpg)
086
20K
ẾCH
(http://i.imgur.com/ovUGkb5l.jpg)
087
40K
NHIẾP ẢNH
BÌA CỨNG-97-330T
(http://i.imgur.com/M2yAa4Xl.jpg)
(http://i.imgur.com/WiR59R7l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/08/2017, 16:17:58
088
30K
CHĂN NUÔI   bác hoang pguc
84-200T
(http://i.imgur.com/MsumrRDl.jpg)
089
30K
Ô TÔ
(http://i.imgur.com/lBMwQOal.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/08/2017, 15:50:03
090
50K
ĐIỆN TỬ
XB 2000-530T
(http://i.imgur.com/QoVolOGl.jpg)
(http://i.imgur.com/79avtaql.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/08/2017, 13:53:09
091
50K
XÂY DỰNG
XB 98-350T
(http://i.imgur.com/3VUipVll.jpg)
092
10K
KHOA HỌC
(http://i.imgur.com/ZYZymAcl.jpg)
093
20K
ẢNH
(http://i.imgur.com/ejgKYfZl.jpg)
094
20K
IQ
2003-190T
(http://i.imgur.com/anbKjP3l.jpg)
095
20K
HẠNH PHÚC
(http://i.imgur.com/U1deCMOl.jpg)


Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/08/2017, 14:22:55
096
20K
400
CÂU ĐỐ
(http://i.imgur.com/WAb1yRNl.jpg)
097
20K
IC
(http://i.imgur.com/vvgsj8zl.jpg)
098
50K
MÁY NÔNG NGHIỆP
(http://i.imgur.com/apYkN5Vl.jpg)
099
30K
QUY HOẠCH
(http://i.imgur.com/5S6jsSSl.jpg)
100
30K
BƠI
(http://i.imgur.com/242SwQHl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/08/2017, 14:25:51
101
20K
AI THÔNG MINH
(http://i.imgur.com/p6xGrO2l.jpg)
102
20K
BĂNG REO
(http://i.imgur.com/okzUD6nl.jpg)
103
30K
300 SÁNG KIẾN
XB 84-280T
(http://i.imgur.com/W0HQ6msl.jpg)
104
10K
KHÉO TAY
(http://i.imgur.com/ysufQ3dl.jpg)
105
20K
HẠT NHÂN
(http://i.imgur.com/L2IHY3Pl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/08/2017, 14:27:05
106
30K
QUY PHẠM
94-190T
(http://i.imgur.com/lEqQO8ll.jpg)
107
10K
IC
(http://i.imgur.com/RCdgBoil.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/08/2017, 17:34:45
108
30K
NHÓM NẤM
XB 86-180T
(http://i.imgur.com/mmNqxfrl.jpg)
109
20K
DẠY CON THÔNG MINH
XB 00-230T
(http://i.imgur.com/4tX3v5Wl.jpg)
110
30K
LƯỚI ĐIỆN
XB 81-220T
(http://i.imgur.com/LgoYnbEl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/08/2017, 13:19:39
111
30k XÂY DỰNG
XB 78-220T
(http://i.imgur.com/jBqQbxGl.jpg)
112
20K
THƯƠNG MẠI
XB 05-400T
(http://i.imgur.com/C1eeePdl.jpg)
114
50K
MÁY KÉO
BÌA CỨNG-NXB MIR
(http://i.imgur.com/OyksC7jl.jpg)
115
50K
Ô TÔ
BÌA CỨNG-NXB MIR
(http://i.imgur.com/1CpBTXKl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/08/2017, 13:27:42
116
40K
ĐÚC GANG
XB 79-330T
(http://i.imgur.com/LvNIYucl.jpg)
117
20K
BÓNG ĐÁ
05-150T
(http://i.imgur.com/Janci1Hl.jpg)
118
20K
TRÒ CHƠI
(http://i.imgur.com/CkQwVlnl.jpg)
119
20K
ĐO LƯỜNG
XB 84-70T
(http://i.imgur.com/tkNnxvsl.jpg)
120
40K
ĐIỆN VÀ TỪ
NXB MIR-260T
(http://i.imgur.com/OXVqqaIl.jpg)
121
20K
CHỤP HÌNH
(http://i.imgur.com/oMwsZWnl.jpg)
122
20K
CON CHƠI
85-140T
(http://i.imgur.com/8J0cLWxl.jpg)
123
10K
BỔ ÍCH
(http://i.imgur.com/NbgQLYnl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/08/2017, 14:58:58
124
20k
IQ
XB 2007-180T
(http://i.imgur.com/axBjcdNl.jpg)
125
40K
AI VÀ KY
XB 2012-170T
(http://i.imgur.com/j5MA8lYl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/08/2017, 16:51:13
126
70K
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
BÌA CỨNG-KHỔ ĐẠI-XB 04-660T-3KG
(http://i.imgur.com/bxOF3vbl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/08/2017, 16:56:16
127
40K
RADIO   

KHỔ LỚN-XB 75-230T   bác huynguyen
(http://i.imgur.com/iGyvOGJl.jpg)
128
40K
MÁY PHAY
KHỔ LỚN-01-90T
(http://i.imgur.com/f65S9Wjl.jpg)
129
70K
CHẾ TẠO MÁY-2
KHỔ LỚN-77-260T
(http://i.imgur.com/IMnKYqwl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/09/2017, 17:01:26
131
30k
DUNG SAI
(http://i.imgur.com/ISyfHQwl.jpg)
132
40K
SỬA CHỮA
THIẾT BỊ ĐIỆN
XB 78-380T
(http://i.imgur.com/SiyChl2l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/09/2017, 14:25:28
133
40K
ĐIỆN
XB 74-400T
(https://i.imgur.com/EdpNyOwl.jpg)
134
20K
ĐIỆN TỬ
95-140T
(https://i.imgur.com/xSl275kl.jpg)
135
20K
NHẠC LÝ
(https://i.imgur.com/bDtgfyWl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/09/2017, 14:32:53
136
20K
NHIÊN LIỆU.
(https://i.imgur.com/J36KHqJl.jpg)
137
50K
ĐẤT
XB 01-390T
(https://i.imgur.com/CZLKp4Al.jpg)
138
40K
BÁN DẪN
XB 78-370T
(https://i.imgur.com/ixQnyTKl.jpg)
139
30K
DUNG SAI
XB 78-370T
(https://i.imgur.com/YMUKUihl.jpg)
140
30K
CƠ KHÍ
XB 78-290T
(https://i.imgur.com/GNlFNSEl.jpg)Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/09/2017, 14:42:48
141
20K
MỘC
 XB 85-140T.
(https://i.imgur.com/0QFtUV4l.jpg)
142
30K
HÀN VẢY   [color=red
XB 90-130T
(https://i.imgur.com/T2rzSsMl.jpg)
143
30K
KHOAI LANG
XB 79-280T
(https://i.imgur.com/sLz9Joql.jpg)
144
10K
CƠ KHÍ
(https://i.imgur.com/dcf0sWdl.jpg)
145
20K
NHIẾP ẢNH
(https://i.imgur.com/eeATG2ul.jpg)


Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 10/09/2017, 14:59:43
146
30k
THIẾT KẾ
XB 97-360T
(https://i.imgur.com/O2Qh51al.jpg)
147
20K
NGHỆ THUẬT
XB 03-170T
(https://i.imgur.com/Z5M31Vdl.jpg)
(https://i.imgur.com/qlJl73wl.jpg)
148
20K
ĐỘNG CƠ
XB 89-180T
(https://i.imgur.com/6UQOYzpl.jpg)
149
40K
ĐIỆN
XB 76-300T
(https://i.imgur.com/D9GUvThl.jpg)
150
20K
LỬA TRẠI
XB 09-130T
(https://i.imgur.com/F0KN7Ofl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 10/09/2017, 15:06:43
151
30K
SÓNG THẦN
XB 06-100T
(https://i.imgur.com/gtQFqcyl.jpg)
152
40K
HỆ THỐNG LẠNH
XB 90-350T
(https://i.imgur.com/f3odVMll.jpg)
153
40K
KIẾN TRÚC
XB 80-180T
(https://i.imgur.com/sROVE7ol.jpg)
(https://i.imgur.com/I8PBHjLl.jpg)
154
30K
SINH VẬT
XB 78-110T
(https://i.imgur.com/6G4FOLUl.jpg)
155
20K
TƯ DUY
XB 08-150T
(https://i.imgur.com/9mNihIYl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 10/09/2017, 15:54:59
156
20K
VUI TOÁN
XB 01-190T
(https://i.imgur.com/9FloFM7l.jpg)
157
20K
TÂM LÝ HỌC-1
XB 80-150T
(https://i.imgur.com/pTW72pEl.jpg)
158
20K
NGHỆ THUẬT
XB 2000-130T
(https://i.imgur.com/wgwrw3bl.jpg)
159
30K
SINH THÁI
BÌA CỨNG-XB 76-250T
(https://i.imgur.com/NFm3Kuhl.jpg)
160
20K
NUÔI CÁ
XB 87-170T
(https://i.imgur.com/lmTPL21l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 10/09/2017, 16:01:15
161
20K
DI TRUYỀN
81-130T
(https://i.imgur.com/j4cT5hEl.jpg)
162
20K
NUÔI CÁ
XB NXB MIR-150T
(https://i.imgur.com/TLzqyQ6l.jpg)
163
20K
TƯ DUY
XB 08-130T
(https://i.imgur.com/NfgrXfll.jpg)
164
50K
NỀN
XB 91-360T
(https://i.imgur.com/p4dCQRyl.jpg)
165
30K
PHÂN KIM
XB 89-100T
MẤT BÌA TRƯỚC
(https://i.imgur.com/i3YwwF0l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 10/09/2017, 16:08:34
166
20K
TRÒ CHƠI
XB 99-240T
(https://i.imgur.com/GxjCnV5l.jpg)
167
10K
ĐIỆN TỬ
(https://i.imgur.com/nBTfq1ml.jpg)
168
40K
NƯỚC THẢI
XB 85-270T
(https://i.imgur.com/Q2TlFY3l.jpg)
169
30K
MÁY KÉO
(https://i.imgur.com/d2LaqEJl.jpg)
170
20K
CON EM
XB 79-140t
(https://i.imgur.com/ffkl02Ol.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 10/09/2017, 18:09:08
171
20k
ĐIỆN
XB 06-200T
(https://i.imgur.com/VGVXL97l.jpg)
172
20K
THÔNG MINH
XB 09-150T
(https://i.imgur.com/Ye6K1BJl.jpg)
173
20K   [color=
PHÂN HỮU CƠ
XB 77-130T
(https://i.imgur.com/fN7sPlMl.jpg)
174
30K
ĐIỆN
XB 90-290T
BỊ GẶM NHẸ GÓC
(https://i.imgur.com/hsnE8K3l.jpg)
175
20K
NHIẾP ẢNH
XB 85-190T
(https://i.imgur.com/UwdwmmMl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/09/2017, 14:43:53
176
40K
CON SỐ VÀ TƯ DUY   bác nguyen 969
KHỔ VỪA-NXB MIR-280T
(https://i.imgur.com/t5X4zwKl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 14/09/2017, 15:18:13
177
20K
NHIẾP ẢNH
(https://i.imgur.com/DzRPkiwl.jpg)
178
50K
PHƯƠNG PHÁP RỌI ẢNH
XB 1958-
(https://i.imgur.com/5yGEN2tl.jpg)
(https://i.imgur.com/Lgj1DLYl.jpg)
179
20K
ĐIỆN TỬ
(https://i.imgur.com/K59FLTnl.jpg)
180
30K
CƠ HỌC
XB 78-90T
(https://i.imgur.com/sHB0DEpl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 14/09/2017, 15:24:15
181
20K
NHIẾP ẢNH
(https://i.imgur.com/sHB0DEpl.jpg)
182
20K
DIỆU KỲ
XB 01-260T.
(https://i.imgur.com/VIkeQihl.jpg)
183
20K
ĐIỆN LẠNH
(https://i.imgur.com/KDpYE1Rl.jpg)
184
10K
NUÔI TÔM.
(https://i.imgur.com/jncsH3sl.jpg)
185
20K
NÂNG CHUYỂN
(https://i.imgur.com/b8An5xAl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 14/09/2017, 15:28:03
186
20K
NẤM MỐC
(https://i.imgur.com/FQLN4pbl.jpg)
187
30K
ĐỜI SỐNG
XB 78-150K
(https://i.imgur.com/fLQX1mkl.jpg)
188
20K
TRĂN
(https://i.imgur.com/oioPvtMl.jpg)
189
20K
NĂNG LƯỢNG
(https://i.imgur.com/jzwS9Hol.jpg)
190
20K
KINH TẾ
(https://i.imgur.com/zccZCfBl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 14/09/2017, 15:33:44
191
20K
CHỤP ẢNH
(https://i.imgur.com/f3F97abl.jpg)
192
20K
HOA KIỂNG.
(https://i.imgur.com/4sCW3JSl.jpg)
193
20K
XE HONDA
(https://i.imgur.com/CewmShkl.jpg)
194
20K
ĐẤT SÉT
(https://i.imgur.com/jaNN5rVl.jpg)
195
30K
ĐỒ HỘP
XB 00-430T
(https://i.imgur.com/apI7OEFl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 14/09/2017, 15:40:02
196
20K
KHOA HỌC 5
(https://i.imgur.com/BpUrz6Il.jpg)
197
20K
SÁT TRÙNG
(https://i.imgur.com/0AFwxa3l.jpg)
198
20K
BÓNG CHUYỀN
(https://i.imgur.com/RynfLPAl.jpg)
199
20K
TRÍ TUỆ
(https://i.imgur.com/zQqJaGJl.jpg)
200
20K
THÂM CANH CÂY ĂN QUẢ
78-220T
(https://i.imgur.com/QbsLAREl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 14/09/2017, 15:44:06
201
20K
NHIẾP ẢNH
(https://i.imgur.com/oQ1sDVXl.jpg)
202
20K
ĐỐT TRONG
Đã bán
(https://i.imgur.com/CqBuOWdl.jpg)
203
30K
KẾT CẤU ĐÁ
XB 80-140T
(https://i.imgur.com/onMuqX9l.jpg)
204
20K
BẢO QUẢN
(https://i.imgur.com/xPH5Fi3l.jpg)
205
20K
CHẠY
(https://i.imgur.com/N527Gral.jpg).
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: nguyen969 vào 14/09/2017, 15:46:42
Lấy

176
40K
CON SỐ VÀ TƯ DUY
KHỔ VỪA-NXB MIR-280T
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/09/2017, 08:06:45
Lấy

176
40K
CON SỐ VÀ TƯ DUY
KHỔ VỪA-NXB MIR-280T
Cám ơn bác nhiều.
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/09/2017, 13:51:30
206
20k
THANH TOÁN
(https://i.imgur.com/IyazuXGl.jpg)
207
30K
TƯ VẤN
XB 95-450T
(https://i.imgur.com/6tccxZdl.jpg)
208
20K
ĐỘNG VẬT HIẾM
(https://i.imgur.com/NwWPDtEl.jpg)
209
30K
NGHIỆP VỤ
93-330T
(https://i.imgur.com/oANR0RWl.jpg)
210
30K
TRÍ TUỆ
(https://i.imgur.com/qDFYfqgl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/09/2017, 13:55:33
211
20K
KIM LOẠI
(https://i.imgur.com/Zk42i1ml.jpg)
212
30K
LÚA
XB 01-350T
(https://i.imgur.com/sUE7fFel.jpg)
214
20K
ĐỐ EM
(https://i.imgur.com/QlABR3Ol.jpg)
215
20K
ĐIỆN TỬ
(https://i.imgur.com/VJh01YCl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/09/2017, 14:07:24
216
10K
XÀ KÉP
(https://i.imgur.com/xIcDRNyl.jpg)
217
40K
TIỆN
XB 1956
(https://i.imgur.com/Au7cHrNl.jpg)
(https://i.imgur.com/Fn2h0ZZl.jpg)
218
20K
BÓNG CHUYỀN
(https://i.imgur.com/oZYf1SYl.jpg)
219
30K
ĐIỆN
(https://i.imgur.com/BCO93YJl.jpg)
220
20K
ĐỊA LÝ
(https://i.imgur.com/DJAR6TWl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/09/2017, 14:10:58
221
20K
THÔNG TIN
(https://i.imgur.com/rHM2epjl.jpg)
222
20K
CẢI THIỆN VIỆC HỌC
99-300T
(https://i.imgur.com/GaPK4TPl.jpg)
223
30K
THỢ ĐIỆN
NXB MIR
(https://i.imgur.com/2xefERyl.jpg)
224
20K
CHÌA KHÓA VÀNG   bác nguyen 969
(https://i.imgur.com/sDoQNUkl.jpg)
225
20K
KỲ LẠ
(https://i.imgur.com/9wzFepcl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: nguyen969 vào 16/09/2017, 15:17:53
lấy
224
20K
CHÌA KHÓA VÀNG
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/09/2017, 09:08:25
lấy
224
20K
CHÌA KHÓA VÀNG
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/09/2017, 13:42:00
226
40K
VI MẠCH
XB 2000-310T
(https://i.imgur.com/ZYWcOcil.jpg)
227
20K
MÀU
XB 90-100T
(https://i.imgur.com/fMrVygrl.jpg)
228
40K
HÌNH

XB 81-330T             bác bacvuongdaithanh
(https://i.imgur.com/c3UAKaPl.jpg)
229
40K
BẢN
XB 91-390T
(https://i.imgur.com/MMApvYCl.jpg)
230
30K
DỤNG

XB 90-190T                bác bacvuongdaithanh
(https://i.imgur.com/fJEUE4Ml.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/09/2017, 13:46:52
231
30K
DẪN
XB 85-290T
(https://i.imgur.com/NsPqSTLl.jpg)
232
40K
HÀNH
XB 90-350T
(https://i.imgur.com/CHVgj8gl.jpg)
233
70K/2C
DÂY-1

XB 91-120T   bác huynguyen
(https://i.imgur.com/W4UvxRVl.jpg)
DÂY-2
300T

(https://i.imgur.com/A9HOZt6l.jpg)
234
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: bacvuongdaithanh vào 17/09/2017, 13:53:59
lấy cuốn 228 và 230
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/09/2017, 14:09:46
lấy cuốn 228 và 230
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/09/2017, 14:25:12
234
40k
TÀN
xb 87-230t
(https://i.imgur.com/u0v7Zurl.jpg)
235
50K
CHÂN
XB 92-390T
(https://i.imgur.com/hDh2RBUl.jpg)
236
25K
YẾU-1   [color=
XB92-100T
(https://i.imgur.com/oIp543Ll.jpg)
237
30K
ĐÌNH
XB 88-170T
(https://i.imgur.com/yWrqL7yl.jpg)
238
20K
MÀU
92-90T
(https://i.imgur.com/d2mUT5nl.jpg)
239
25K
PAN-2
100T
(https://i.imgur.com/H32RuURl.jpg)
240
25K
PAN 3
(https://i.imgur.com/iDpXuWZl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/09/2017, 14:33:38
241
25k
PAN1
(https://i.imgur.com/9Ritl79l.jpg)
242
40K    bác Huynguyen
AMPLI
100T   [color=red
(https://i.imgur.com/ikIjv6Dl.jpg)
243
20K
DỤNG-2
92-60T
(https://i.imgur.com/Lne0Jckl.jpg)
244
30K    bác Huynguyen
RÁP   [color=
70T
(https://i.imgur.com/JFu1dYYl.jpg)
245
40K
LỌC
XB 92-190T
(https://i.imgur.com/dTC0uxCl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/09/2017, 14:39:23
246
40K
SỐ
98-310T
(https://i.imgur.com/ea5DyOol.jpg)
247
20K
HÌNH
XB95-110T
(https://i.imgur.com/SCYUrjul.jpg)
248
25K
DỤNG-1
XB 88-50T
(https://i.imgur.com/AGyHit3l.jpg)
249
30K
MẠCH1
XB 88-160T
(https://i.imgur.com/O7xws0sl.jpg)
250
30K
MẠCH 6
(https://i.imgur.com/CvQjNAkl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/09/2017, 14:43:27
251
30K
MẠCH 5
 (https://i.imgur.com/JEfCgoDl.jpg)
252
30K
MẠCH 4
(https://i.imgur.com/UFEdoTDl.jpg)
253
30K
MẠCH 3
(https://i.imgur.com/A2zvYNWl.jpg)
254
30K
MẠCH 2
(https://i.imgur.com/Tw68PyOl.jpg)
255
30K
IC
92-90T
(https://i.imgur.com/2CPBUl4l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/09/2017, 14:50:39
256
30K
TINH
XB 91-180T
(https://i.imgur.com/TevqQwql.jpg)
257
40K
ĐIỆN   
XB 92-300T
(https://i.imgur.com/nE7hWSal.jpg)
258
40K
TỪ
NXB MIR-250T
(https://i.imgur.com/BbhZG8Xl.jpg)
259
40K
VIDEO
XB 00-330T
(https://i.imgur.com/uqBpH9vl.jpg)
260
40K
MẠCH
XB 91-280T
(https://i.imgur.com/gl8y5Gel.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/09/2017, 15:15:21
261
70K
TỪ ĐIỆN

XB 1965-150T   bác huynguyen
(https://i.imgur.com/OGvBQcUl.jpg)
262
60K       
GIẢN YẾU-2
XB 10-1974-220T
(https://i.imgur.com/2slr7NXl.jpg)
263
70K
CHỈNH LƯU

XB 1965-120T   bác huynguyen
(https://i.imgur.com/OGvBQcUl.jpg)
264
70K
ĐỔI TẦN

XB 66-120T   bác huynguyen
(https://i.imgur.com/lRBbX6Pl.jpg)
265
50K
TỎ-1
100T
(https://i.imgur.com/wZQFY4rl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/09/2017, 15:19:11
266
50K
TOR-2     bác chipest
(https://i.imgur.com/gFhkwpel.jpg)
267
30K
TỬ-1
XB 86-60T
(https://i.imgur.com/sYwPlpwl.jpg)
268
30K
TỬ-2
(https://i.imgur.com/wSfMBlrl.jpg)
269
30K
TỬ 3
(https://i.imgur.com/tJvlPhxl.jpg)
270
30K
TỬ 4
(https://i.imgur.com/blGfNzhl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/09/2017, 15:25:47
271
30K
TỬ 6
(https://i.imgur.com/g7GCcpIl.jpg)
272
20K
DẪN 1 
(https://i.imgur.com/kq1mX5Ml.jpg)
20K
DẪN 2   [color=red
(https://i.imgur.com/LDwWnEWl.jpg)
273
30K
HÌNH 1
(https://i.imgur.com/eNCq54Tl.jpg)
274
30K
HÌNH 2
(https://i.imgur.com/tC8yG4Sl.jpg)
275
30K
HÌNH 3
(https://i.imgur.com/Vyp6WyJl.jpg)


Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/09/2017, 15:30:58
276
30K
MỌI NGƯỜI1
91-80T.
(https://i.imgur.com/8eQJhkdl.jpg)
30K
MỌI NGƯỜI-2
(https://i.imgur.com/eOwouzql.jpg)
277
30K
MỌI NGƯỜI3
(https://i.imgur.com/poGjVJrl.jpg)
278
30K
NHÀ
XB 91-150T
(https://i.imgur.com/FJburP1l.jpg)
279
50K
MẠCH
XB 96-350T
(https://i.imgur.com/vuFnfWEl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: huhata vào 17/09/2017, 16:49:32
Em xin gom:
039
10K
VIẾT NHẠC.
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/09/2017, 10:26:59
Em xin gom:
039
10K
VIẾT NHẠC.
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/09/2017, 13:40:06
280
25k/1 SỐ
ĐIỆN TỬ 58
KHỔ LỚN-60T
(https://i.imgur.com/5nC7aHZl.jpg)
SỐ 57
(https://i.imgur.com/eJ3qbJKl.jpg)
(https://i.imgur.com/erJQQ4Sl.jpg)
(https://i.imgur.com/5RUlD0Cl.jpg)
(https://i.imgur.com/WJHSumDl.jpg)
(https://i.imgur.com/gWZ81bGl.jpg)
(https://i.imgur.com/AmllCjrl.jpg)
281
30K
ĐÈN QUẢNG CÁO
KHỔ LỚN-60T
(https://i.imgur.com/JQWQMS3l.jpg)
282
30K
MẠCH ĐÈN
(https://i.imgur.com/E15cpc9l.jpg)
283
30K
NHẬT
(https://i.imgur.com/NNJNUpOl.jpg)
284
30K
QUẤN  DÂY-3
(https://i.imgur.com/NNJNUpOl.jpg)
285
30K
THỰC DỤNG   [color=re
(https://i.imgur.com/InDRat5l.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/09/2017, 13:44:07
286
30K
THỰC DỤNG   
XB 92-90T
(https://i.imgur.com/JujWzRhl.jpg)
287
20K
HÌNH MÀU
(https://i.imgur.com/pBO4zDQl.jpg)
288
20K
THIẾT KẾ   bác Huynguyen
KHỔ VỪA
(https://i.imgur.com/6a9IyIel.jpg)
289
20K
SỬA
(https://i.imgur.com/porJf1gl.jpg)
290
30K

RÁP-2   bác huynguyen
(https://i.imgur.com/6eTQP9sl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/09/2017, 13:49:41
291
10K
BO
KHỔ NHỎ
(https://i.imgur.com/zTkOs9fl.jpg)
292
40K
CÁC MẠCH
BỊ GẶM KHÔNG ĐỤNG CHỮ
XB 200T
(https://i.imgur.com/d9l8soul.jpg)
293
30K
BÀI TẬP
XB 98-190T
(https://i.imgur.com/d9l8soul.jpg)
294
40K
TUYẾN TÍNH-2
XB 88-250T
(https://i.imgur.com/GFdFnU5l.jpg)
295
40K
SƠ ĐỒ
XB 90-150T   [color=
(https://i.imgur.com/V6TNgzNl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/09/2017, 13:54:21
296
40K
ỨNG DỤNG
XB 90-150T
(https://i.imgur.com/34jYTeQl.jpg)
297
20K
LẮP ĐẶT
(https://i.imgur.com/bsB7E9Xl.jpg)
298
20K
VỆ TINH
PHOTO
(https://i.imgur.com/3Ss2u2xl.jpg)
299
20K
NHẬP MÔN
(https://i.imgur.com/3jO9ntwl.jpg)
300
20K
TRUYỀN HÌNH-3
(https://i.imgur.com/92ji7zAl.jpg)
301
20K
THỰC DỤNG
(https://i.imgur.com/Q54XqjBl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/09/2017, 14:09:44
302
30K
CHƯA BIẾT
XB 92-160T
(https://i.imgur.com/kHrM3zal.jpg)
303
30K
HỎI LẠ
XB 91-120T
(https://i.imgur.com/rs17SqTl.jpg)
304
20K
THÔNG MINH

XB 92-70T                         bác buicong
(https://i.imgur.com/UVv11Ccl.jpg)
305
40K
LẮC LÉO

XB 91-180T                    bác buicong
(https://i.imgur.com/RQ1Uzoll.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/09/2017, 14:13:18
306
50K
CẨM NANG
XB 92-380T
(https://i.imgur.com/hiCimiDl.jpg)
307
40K
DĨA BAY
XB 91-210T     anh lehao
(https://i.imgur.com/H4kQ5eAl.jpg)
308
40K
SỰ THẬT
XB 88-300T
(https://i.imgur.com/8k6FAGIl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/09/2017, 14:28:20
309
40K
THIẾT BỊ ĐIỆN
XB 78-380T
(https://i.imgur.com/cKzdcbDl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: lehao vào 18/09/2017, 18:20:44
gom 307
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/09/2017, 21:13:20
gom 307
Cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/09/2017, 13:47:31
310
311
30K
RADIO
KHỔ LỚN-80T-IN RONEO
(https://i.imgur.com/GkGRmOkl.jpg)
312
40K
CĂN BẢN
KHỔ LỚN-XB 99-180T
(https://i.imgur.com/7E33gsjl.jpg)
314
30K
CHUYỂN HỆ
KHỔ LỚN-100T-86
(https://i.imgur.com/q03ihfPl.jpg)
315
40K
ĐỊNH GIỜ
KHỔ LỚN-XB 92-100T
(https://i.imgur.com/FUKM5fel.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/09/2017, 13:50:51
316
30K
THIẾT KẾ
KHỔ LỚN-80T
(https://i.imgur.com/LrL5vE0l.jpg)
317
60K/2C
QUỐC TẾ
KHỔ LỚN-300T-IN RONEO
(https://i.imgur.com/xA0CEhbl.jpg)
(https://i.imgur.com/At7rIyKl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/09/2017, 14:19:45
318
60K/2C
HI-FI

KHỔ LỚN-150T-IN RONEO 
(https://i.imgur.com/Nv3sfwil.jpg)
(https://i.imgur.com/wavPFwTl.jpg)
319
30K
KHỔ LỚN-1985-60T
(https://i.imgur.com/dzaXJC5l.jpg)
320
20K/1C
RADIO
KHỔ LỚN-40T
(https://i.imgur.com/8QKqVZwl.jpg)
(https://i.imgur.com/UTar9J5l.jpg)
(https://i.imgur.com/DwyFEwOl.jpg)
321
30K/1C  bác Huynguyen
LƯỢC ĐỒ   
KHỔ LỚN-40T
(https://i.imgur.com/TIrpM1tl.jpg)
(https://i.imgur.com/QGTYuOXl.jpg)
(https://i.imgur.com/14iUtKDl.jpg)
(https://i.imgur.com/MQDXSwCl.jpg)
(https://i.imgur.com/Qiq6M4wl.jpg)
(https://i.imgur.com/YAkzpzDl.jpg)
(https://i.imgur.com/0pncbkcl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/09/2017, 14:26:59
322
40K
LÝ THÚ
KHỔ LỚN-60T-IN RONEO
(https://i.imgur.com/7AyVjGOl.jpg)
323
80K/2C
MẠCH SỐ
KHỔ LỚN-XB 1988-320T-IN RONEO
(https://i.imgur.com/3V3DhZEl.jpg)
(https://i.imgur.com/ZqvEWdnl.jpg)
324
40K
LOGIC
KHỔ LƠN
(https://i.imgur.com/XvQSEAjl.jpg)
325
30K
CĂN BẢN
KHỔ LỚN
(https://i.imgur.com/TU47QIJl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/09/2017, 14:35:16
326
30K/1C
MÀU
KHỔ LƠN-300T/3C
(https://i.imgur.com/lZ54JWol.jpg)
(https://i.imgur.com/9vgn5Jgl.jpg)
(https://i.imgur.com/xJ23MtTl.jpg)
327
30K
TỔ HỢP
(https://i.imgur.com/DvbavOjl.jpg)
328
40K
LƯỢC ĐỒ
KHỔ CỰC LỚN
(https://i.imgur.com/spHMATTl.jpg)
329
50K
TRUNG CẤP
KHỔ LỚN-91-150T
(https://i.imgur.com/bYsq6Ddl.jpg)
330
100K/4C
MÀU
KHỔ LỚN
(https://i.imgur.com/O9yTlTJl.jpg)
(https://i.imgur.com/Y50Es6sl.jpg)
(https://i.imgur.com/7zfuoAyl.jpg)
(https://i.imgur.com/WzutmFCl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/09/2017, 14:47:31
331
80K   bác Huynguyen
TRUYỀN THANH
KHỔ LỚN-XB 1978-380T
(https://i.imgur.com/FaRPJ1cl.jpg)
332
30K/1C
SỬA RADIO   
178 mạch ic- sửa radio tránitor
KHỔ LỚN-110T/1C[/s]
IN RONEO. 
A

(https://i.imgur.com/Vlop3KQl.jpg)
B   bác Huynguyen
(https://i.imgur.com/CmFSrh5l.jpg)
C
(https://i.imgur.com/MR80znzl.jpg)
D
(https://i.imgur.com/S9iNEBUl.jpg)
333
40K
SÒY
KHỔ LỚN-100T
(https://i.imgur.com/htqsD4Xl.jpg)
334
30K/1C
RADIO bác chipest gtht cstkm p-2 và 3
KHỔ LỚN-80T-IN RONEO
(https://i.imgur.com/EFvKaoHl.jpg)
(https://i.imgur.com/MW05vKfl.jpg)
(https://i.imgur.com/mWoWYz6l.jpg)
(https://i.imgur.com/rIFzokFl.jpg)
(https://i.imgur.com/mWoWYz6l.jpg)
(https://i.imgur.com/va5Vo15l.jpg)
(https://i.imgur.com/Im1pN5Rl.jpg)
335
30K
XE HƠI
(https://i.imgur.com/JsH3mAOl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/09/2017, 14:52:52
336
30K/1C
KHỔ LỚN-90T/1C-
(https://i.imgur.com/CwDhFn6l.jpg)
(https://i.imgur.com/aYXBBVdl.jpg)
(https://i.imgur.com/0rJo6tfl.jpg)
337
30K
TỰ HỌC   
KHỔ LỚN
(https://i.imgur.com/rGR8gCdl.jpg)
338
80K
TRONG NĂM NGÀY

KHỔ LỚN-XB 1959-ẤN QUÁN SÀI GÒN   bác huynguyen
(https://i.imgur.com/O5yCy3Ll.jpg)
(https://i.imgur.com/pToFsWNl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/09/2017, 14:11:19
339
20K
VẬN TẢI
(https://i.imgur.com/Pg9F5GMl.jpg)

340
20K
LÁI XE   bác chipest
(https://i.imgur.com/6lu0fJol.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/09/2017, 15:04:52
341
40K
LÒ HƠI
KHỔ LỚN-XB 99-290T
(https://i.imgur.com/wwi7vc7l.jpg)
342
20K
THÔNG DỤNG
XB 88-120T     bác chipest
(https://i.imgur.com/moiXDLhl.jpg)
343
20K
MẮM GIA TRUYỀN
XB 89-90T
(https://i.imgur.com/YhKDRkul.jpg)
354
20K
MÁY ẢNH
XB 98-110T.
(https://i.imgur.com/Rcq36HPl.jpg)
355
20K
HÓA HỌC VUI   bác nguyen 969
XB 96-180T
(https://i.imgur.com/B9jw8s3l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/09/2017, 15:26:26
356
40K
SƠN MÀI
XB 82-190T
(https://i.imgur.com/LzpdF58l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: chipest vào 25/09/2017, 10:30:37
Đặt 340, 342
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: chipest vào 25/09/2017, 10:34:58
Đặt Giáo trình hàm thụ Cơ sở thiết kế mạch phần 2+phần 3
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: chipest vào 25/09/2017, 10:44:40
gom 266
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/09/2017, 11:15:36
Đặt 340, 342
Đặt Giáo trình hàm thụ Cơ sở thiết kế mạch phần 2+phần 3
gom 266

Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: nguyen969 vào 25/09/2017, 22:43:44
lấy hóa học vui ạ
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 26/09/2017, 08:24:35
lấy hóa học vui ạ
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: zhivago vào 26/09/2017, 21:22:11
Tạm đặt bộ "giáo trình hàm thụ cơ sởthiết kế mạch"
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: zhivago vào 26/09/2017, 21:49:22
Lấy

127
40K
RADIO
KHỔ LỚN-XB 75-230T

142
30K
HÀN VẢY
XB 90-130T

242
40K
AMPLI
100T

244
30K
RÁP
70T

257
40K
ĐIỆN
XB 92-300T

272
20K
DẪN 1

20K
DẪN 2

285
30K
THỰC DỤNG
   
288
20K
THIẾT KẾ
KHỔ VỪA

295
40K
SƠ ĐỒ
XB 90-150T


321
30K/1C
LƯỢC ĐỒ
KHỔ LỚN-40T (Ampli)

337
30K
TỰ HỌC
KHỔ LỚN

Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 27/09/2017, 11:00:32
Lấy

127
40K
RADIO
KHỔ LỚN-XB 75-230T

142
30K
HÀN VẢY
XB 90-130T

242
40K
AMPLI
100T

244
30K
RÁP
70T

257
40K
ĐIỆN
XB 92-300T

272
20K
DẪN 1

20K
DẪN 2

285
30K
THỰC DỤNG
   
288
20K
THIẾT KẾ
KHỔ VỪA

295
40K
SƠ ĐỒ
XB 90-150T


321
30K/1C
LƯỢC ĐỒ
KHỔ LỚN-40T (Ampli)

337
30K
TỰ HỌC
KHỔ LỚN


Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: zhivago vào 27/09/2017, 17:55:55
Xin chào bác! Cho mình hỏi thăm

1.  "Ráp và sửa Ampli-radio của Đăng Sĩ Hỷ gồm mấy cuốn??

2.  Bác có đủ bộ Transistor của Đặng Sĩ Hỷ? Cho em xem mục lục và nội dung

3. Bác có đủ bộ nguyên lý thiết kế mạch của Vương Khánh Hưng? Cho em xem mục lục và nội dung

4. bác còn sách nào khác của Vương Khánh Hưng hoặc Đặng sĩ Hỷ  về ampli và radio

Cảm ơn bác nhiều!!
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: zhivago vào 27/09/2017, 18:03:33
321
30K/1C
LƯỢC ĐỒ
KHỔ LỚN-40T (Ampli)
 (Mình chỉ lấy phần ampli thôi! chứ không lấy mấy cuốn còn lại!!)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: zhivago vào 27/09/2017, 18:12:47
lấy 332

178 mạch IC thực dụng (30k)

Sửa Radio transitor (Phan tấn uẩn)(30k)

***********************
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: zhivago vào 27/09/2017, 18:19:15
Lấy

236
25K
YẾU-1
XB92-100T

262
60K
GIẢN YẾU-2
XB 10-1974-220T
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/09/2017, 08:18:06
321
30K/1C
LƯỢC ĐỒ
KHỔ LỚN-40T (Ampli)
 (Mình chỉ lấy phần ampli thôi! chứ không lấy mấy cuốn còn lại!!)
lấy 332

178 mạch IC thực dụng (30k)

Sửa Radio transitor (Phan tấn uẩn)(30k)

***********************

Lấy

236
25K
YẾU-1
XB92-100T

262
60K
GIẢN YẾU-2
XB 10-1974-220T
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/09/2017, 17:33:07
Xin gởi bác mục lục:
(https://i.imgur.com/p7887Zsl.jpg)
(https://i.imgur.com/DLw81W5l.jpg)
(https://i.imgur.com/DibRbd7l.jpg)
*(https://i.imgur.com/FZJ3eODl.jpg)
(https://i.imgur.com/KcSYho7l.jpg[img][img]https://i.imgur.com/tIMBrzRl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/09/2017, 17:46:01
*
(https://i.imgur.com/r0jKhd6l.jpg)
(https://i.imgur.com/yittWapl.jpg)
(https://i.imgur.com/Z8wj2pMl.jpg)
*
(https://i.imgur.com/RcmowTTl.jpg)
(https://i.imgur.com/s075lGwl.jpg)
(https://i.imgur.com/QPlFsaHl.jpg)
*
(https://i.imgur.com/y4VzVufl.jpg[img].[img]https://i.imgur.com/MdjFGsbl.jpg)
(https://i.imgur.com/Ww3JRkLl.jpg)
(https://i.imgur.com/bUXJohEl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 28/09/2017, 17:56:11
*
(https://i.imgur.com/jsTSstyl.jpg)
(https://i.imgur.com/SNKqKCBl.jpg)
(https://i.imgur.com/5YQILvGl.jpg)
*
(https://i.imgur.com/rlQ44gil.jpg[img].[img]https://i.imgur.com/FhuK5ill.jpg).
(https://i.imgur.com/uxBzGY3l.jpg)
*
(https://i.imgur.com/Paz5uusl.jpg)
(https://i.imgur.com/QWcI2vbl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: zhivago vào 28/09/2017, 22:05:56
Xin cảm ơn bác!

1."Mạch điện điển hình" ngoài 3 cuốn trên bác còn nữa không,xin báo giá!!

2. "Transistor 1" bác còn cuốn tiếp theo không???

3. "bài học vô tuyến điện" gồm bao nhiêu cuốn ,bác còn không???

4. Hai cuốn mạch điện bị chuột gặm có đũ bộ không?? Cho em xin mục lục và nội dung

5. Em cần mấy sách về "tăng âm" (amplifier) của Vương Khánh Hưng,sách của trường điện tử Tấn Phát,Đặng Sỹ Hỷ,...sách bao cấp,cho em xem.

Cảm ơn bác nhiều!!
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: zhivago vào 28/09/2017, 22:07:10
Còn bộ "nguyên lý thiết kế mạch" của Vương Kháng Hưng nữa!!!
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 29/09/2017, 07:24:06
3
(https://i.imgur.com/duoynB8l.jpg)
(https://i.imgur.com/CrerryIl.jpg)
(https://i.imgur.com/AxOH5Vel.jpg)
(https://i.imgur.com/QL9vXiIl.jpg)
*
(https://i.imgur.com/iwNVye6l.jpg)
(https://i.imgur.com/F5qff1sl.jpg)
(https://i.imgur.com/WscN2nFl.jpg)
(https://i.imgur.com/FeHVHDXl.jpg)
(https://i.imgur.com/4oqjqsil.jpg)
(https://i.imgur.com/TfGx7UXl.jpg)
(https://i.imgur.com/MlfdZ7gl.jpg)
(https://i.imgur.com/abZxB0Ml.jpg)
(https://i.imgur.com/qZ6tF0Dl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 29/09/2017, 07:54:41
(https://i.imgur.com/XAQBRBOl.jpg)
(https://i.imgur.com/xOwKMrjl.jpg)
(https://i.imgur.com/MlS0dNYl.jpg)
(https://i.imgur.com/omX1L2Fl.jpg)
(https://i.imgur.com/nmy7FjSl.jpg)
(https://i.imgur.com/2TC0twjl.jpg)
(https://i.imgur.com/NtYgOnXl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: nguyen969 vào 30/09/2017, 09:30:11
Anh tổng kết cho em luôn nhé!
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/09/2017, 13:39:31
(https://i.imgur.com/Yc5znuDl.jpg)
(https://i.imgur.com/dpeXeCBl.jpg)
(https://i.imgur.com/ucZ363Ll.jpg)
(https://i.imgur.com/eAGwDD9l.jpg)
*
(https://i.imgur.com/ToG9cdYl.jpg)
(https://i.imgur.com/rx1bASMl.jpg)
(https://i.imgur.com/5ULrmZel.jpg)
(https://i.imgur.com/Ig1QQ0Zl.jpg)
(https://i.imgur.com/2OwB8GIl.jpg)
(https://i.imgur.com/DEUk3cUl.jpg)
(https://i.imgur.com/lwRlWk7l.jpg)
(https://i.imgur.com/vErrIZLl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/09/2017, 13:45:12
*
(https://i.imgur.com/YopC1kLl.jpg)
(https://i.imgur.com/Ltx9mT4l.jpg)
(https://i.imgur.com/Pt4zKqhl.jpg)
(https://i.imgur.com/j6Doc7ol.jpg)
(https://i.imgur.com/stp87vll.jpg)
(https://i.imgur.com/3zgHPD5l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/09/2017, 14:04:45
Quyển chuột gặm này trọn bộ bốn cuốn nằm trong cuốn này
(https://i.imgur.com/J8XDGj8l.jpg)
(https://i.imgur.com/bLnOSvll.jpg)
(https://i.imgur.com/bj9bAFhl.jpg)
(https://i.imgur.com/oLysWTWl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/09/2017, 14:17:20
357
30k
THÔNG TIN KỸ THUẬT
SỐ 14
KHỔ LỚN-XB20T
(https://i.imgur.com/8QYOoZVl.jpg)
358
30K
MÁY THU HÌNH-3
KHỔ LỚN-50T
(https://i.imgur.com/1hJHijUl.jpg)
359
30K
MÀU-1
KHỔ LỚN-30T
(https://i.imgur.com/qz9984Al.jpg)


Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/09/2017, 14:43:54
360
10K
MÁY MAY
XB 90-70T
(https://i.imgur.com/W4A7Sprl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: zhivago vào 30/09/2017, 22:33:20
cho mình lấy trọn bộ "nguyên lý thiết kế mạch" nhé
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/10/2017, 08:10:57
cho mình lấy trọn bộ "nguyên lý thiết kế mạch" nhé

Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/10/2017, 14:07:30
361
40k
CÂY LÚA
KHỔ LỚN-XB 78-140T-MẤT BÌA
(https://i.imgur.com/3SI9jTll.jpg)
362
60K
HẠI LÚA
KHỔ LỚN-XB 83-250T
(https://i.imgur.com/Itlf15tl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/10/2017, 14:56:57
363
100K
KIẾN TRÚC SƯ
KHỔ LỚN-XB 98-430T
(https://i.imgur.com/pljA9I0l.jpg)
364
120K
SÁCH TRA CỨU

KHỔ LỚN-XB 77-480T    bác huynguyen
(https://i.imgur.com/KsGKSW7l.jpg)
365
60K
ĐỘNG CƠ
KHỔ LỚN-XB 1968-230T-SAIGON
(https://i.imgur.com/tXx8dYFl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/10/2017, 15:03:40
366
40K
SƠN DẦU
KHỔ LỚN-XB 97-140T
(https://i.imgur.com/JT3nR3Cl.jpg)
(https://i.imgur.com/gXKwitjl.jpg)
367
80K
TRONG-3
KHỔ LỚN-XB 88-340T
(https://i.imgur.com/dY1K3ABl.jpg)
368
70K
TRỤ CẦU
KHỔ LỚN-XB 07-240T
(https://i.imgur.com/o2x0Rwyl.jpg)
369
50K
TẦNG
KHỔ LỚN-XB 97-90T
(https://i.imgur.com/Tis4x1Ul.jpg)
370
100K
KIẾN TRÚC
KHỔ LỚN-XB 98-450T
(https://i.imgur.com/VlL9k24l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/10/2017, 15:09:32
371
40K
NGUỘI
KHỔ LỚN-XB 77-130T
(https://i.imgur.com/LCMf9DOl.jpg)
372
40K
THUẬT
KHỔ LỚN-XB 77-150T
(https://i.imgur.com/ykIWbBLl.jpg)
373
90K
KIẾN TRÚC
KHỔ LỚN-XB 97-250T
(https://i.imgur.com/rIzeL5Il.jpg)
374
100K
CẦU
KHỔ LỚN-XB 03-330T
(https://i.imgur.com/qBHMsAEl.jpg)
375
60K
THÔNG-VII
KHỔ LỚN-XB 01-300T
(https://i.imgur.com/QoPxF0yl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/10/2017, 15:15:13
376
100K
GIÁM SÁT
KHỔ LỚN-XB 07-700T
(https://i.imgur.com/VZCQ0eKl.jpg)
377
140K
THÉP
KHỔ LỚN-XB 04-580T
(https://i.imgur.com/gm38UVrl.jpg)
378
70K
TRỤ CẦU
KHỔ LỚN -XB 06-180T
(https://i.imgur.com/m8blm2Dl.jpg)
379
50K
MỀM
KHỔ LỚN-XB 04-90T
(https://i.imgur.com/mOrDOjzl.jpg)
380
90K
CẢNH
KHỔ LỚN-XB 99-190T
(https://i.imgur.com/dfaiaOKl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/10/2017, 15:20:40
381
70K
Ô TÔ
KHỔ LỚN-XB 04-320T
(https://i.imgur.com/7408Tc2l.jpg)
382
50K
ĐỊA CHẤT
KHỔ LỚN-XB 95-140T
(https://i.imgur.com/LYMAJH8l.jpg)
383
70K
ĐỊA
KHỔ LỚN-XB 99-190T
(https://i.imgur.com/DYKm1d9l.jpg)
384
50K
CẤU-1
KHỔ LỚN -XB 93-140T
(https://i.imgur.com/zoTfwGql.jpg)
385
40K
HÌNH
KHỔ LỚN-XB 98-150T
(https://i.imgur.com/kSieciul.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/10/2017, 15:23:39
386
80K
ỨNG LỰC
KHỔ LỚN -XB 05-290T
(https://i.imgur.com/XModJuMl.jpg)
387
60K
KIẾN TRÚC
KHỔ LỚN -XB 97-160T
(https://i.imgur.com/fKEZfzzl.jpg)
388
50K
NHỰA
KHỔ LỚN-XB 05-180T
(https://i.imgur.com/SZOluCzl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/10/2017, 16:46:53
389
100K/5C
TRÍ THÔNG MINH
(https://i.imgur.com/qTrGOUHl.jpg)
(https://i.imgur.com/2B38uoLl.jpg)
(https://i.imgur.com/G3MvBPcl.jpg)
(https://i.imgur.com/o7IYtrfl.jpg)
(https://i.imgur.com/PCTayBSl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: hoangphuc289 vào 09/10/2017, 11:21:11
Bác choem lấy các quyển sau ạ (nếu còn):

030 - Bảo vệ nguồn nước – 20k
067 – Cuộc sống kỳ diệu – 30k
088 – Chăn nuôi và thủy sản – 30k
173 – Sản xuất, sử dụng và quản lý phân hữu cơ – 20k

Bác cho em xin địa chỉ tiệm luôn đi bác, khi nào có cơ hội em mò qua chỗ bác chơi ạ.
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 09/10/2017, 12:13:00
Bác choem lấy các quyển sau ạ (nếu còn):

030 - Bảo vệ nguồn nước – 20k
067 – Cuộc sống kỳ diệu – 30k
088 – Chăn nuôi và thủy sản – 30k
173 – Sản xuất, sử dụng và quản lý phân hữu cơ – 20k

Bác cho em xin địa chỉ tiệm luôn đi bác, khi nào có cơ hội em mò qua chỗ bác chơi ạ.
Cám ơn bác nhiều
34 - phan đình Giót- Mr. Tâm- 01992060753.
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/10/2017, 16:43:46
390
20k
ĐIỆN TỬ
t-3
xb 78-90t
(https://i.imgur.com/MJOikbel.jpg)
391
40K
CÔNG NGHỆ
XB 05-500T
(https://i.imgur.com/vA6rDJll.jpg)
392
40K
CON NGƯỜI

NXB MIR-180T

(https://i.imgur.com/SO4F8Ral.jpg)
393
30K
GIẢNG DẠY
XB 80-130T
(https://i.imgur.com/kyehYO1l.jpg)
394
30K
CƠ KHÍ
XB 85-180T
(https://i.imgur.com/yNW7wDMl.jpg)
395
30K
BỘ CHUYỂN MẠCH
XB 04-180T
(https://i.imgur.com/s3ma4C7l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/10/2017, 16:48:06
396
30K
NGHỀ ĐIỆN
XB 04-190T
(https://i.imgur.com/eC4A6mJl.jpg)
397
30K
NANO
XB 06-240T
(https://i.imgur.com/ShWcf2vl.jpg)
398
30K
XB 02-300T
(https://i.imgur.com/mWr6OTEl.jpg)
399
30K
XB 01-220T
(https://i.imgur.com/3ZMfHGOl.jpg)
400
40K
XB 72--430T
(https://i.imgur.com/n4o7C1yl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/10/2017, 16:52:50
401
40K
TỪ ĐIỂN
CƠ KHÍ
XB 86-370T
(https://i.imgur.com/T14vFi9l.jpg)
402
20K
SĂN THÚ
XB 91-120T
(https://i.imgur.com/AmI7cCwl.jpg)
403
30K
Ô TÔ
XB 78-380T
(https://i.imgur.com/Hq9xX0yl.jpg)
404
10K
HOA KIỂNG
XB 140T
(https://i.imgur.com/nHlsjL4l.jpg)
405
30K
NGHỆ THUẬT
XB 01-160T
(https://i.imgur.com/qOePBRxl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/10/2017, 17:06:38
406
T-2
TỔNG HỢP
30K
XB 83-330T
(https://i.imgur.com/E7ozbARl.jpg)
407
20K
NGHỆ THUẬT
XB 03-170T
(https://i.imgur.com/NISSzCLl.jpg)
(https://i.imgur.com/aZYG2vql.jpg)
408
30K
MÁY THU HÌNH
XB 85-290T
(https://i.imgur.com/XVf6IdJl.jpg)
409
10K
ĐỒ ĐIỆN
XB 86-70T
(https://i.imgur.com/P6B5Roal.jpg)
410
10K
XB 06-140T
(https://i.imgur.com/RPdhxihl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/10/2017, 17:13:37
411
20K
CA KHÚC
T2
XB 200T-BÌA CỨNG
(https://i.imgur.com/C3ef1Sjl.jpg)
412
70K
SỔ TAY
TÍNH TOÁN
BÌA CỨNG-XB 95-470T
(https://i.imgur.com/eCyI5pol.jpg)
(https://i.imgur.com/bs0Rvu2l.jpg)
(https://i.imgur.com/iPwVAfPl.jpg)
414
20K
KHÉO TAY
XB 90-180T
(https://i.imgur.com/8epEmSDl.jpg)
415
60K/8C
CÙNG NHAU VIẾT PHẦN MỀM
VĂN HỌC
XB 03-900T
(https://i.imgur.com/ERIIOwKl.jpg)
(https://i.imgur.com/HJzHYFhl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 16/10/2017, 07:43:25
416
40k
NỀN MÓNG
XB 03-340T
(https://i.imgur.com/inTiYcEl.jpg)
417
40K
CON NGƯỜI
NXB MIR-180T
(https://i.imgur.com/izrTcWPl.jpg)
418
35K
VI RÚT
NXB MIR-150T
(https://i.imgur.com/mtNU8wgl.jpg)
419
10K
MẪU CHỮ
XB 84-50T
(https://i.imgur.com/TtD3PIfl.jpg)
420
20K
TRÒ CHƠI
XB 96-170T

(https://i.imgur.com/wQ84Z83l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 16/10/2017, 07:49:00
421
20K
KHÁNG SINH
T1
XB 86-140T
(https://i.imgur.com/sTbNzqul.jpg)
422
30K
CÔNG NGHỆ
XB 05-280T
(https://i.imgur.com/84Z2Qaml.jpg)
423
50K
ĐIỆN    BÁC BACVUONGDAITHANH
XB 01-540T
(https://i.imgur.com/jy3tvGFl.jpg)
424
40K
QUANG ĐIỆN TỬ
XB 04-540T
(https://i.imgur.com/q8hLiVal.jpg)
425
20K
XỬ LÝ TIẾNG ỒN
XB 03-200T
(https://i.imgur.com/zLCL0rdl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 16/10/2017, 07:56:21
426
30K
KỸ THUẬT SỐ
XB 95-410T
(https://i.imgur.com/dcENc87l.jpg)
427
50K
BÊ TÔNG
XB 90-360T
(https://i.imgur.com/9jEO0d8l.jpg)
428
20K
BƠI LỘI
XB 78-180T
(https://i.imgur.com/3SQArx7l.jpg)
429
30K
ĐIỆN Ô TÔ
XB 90-270T
(https://i.imgur.com/trZxlBgl.jpg)
430
20K
HỌC THUYẾT TIẾN HÓA
XB 79-240T

(https://i.imgur.com/2inBrxSl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: bacvuongdaithanh vào 16/10/2017, 19:36:44
Lấy 423
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 16/10/2017, 20:00:54
Lấy 423

Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/10/2017, 08:26:55
431
40k
VẬT LIỆU CƠ KHÍ
XB 78-330T
(https://i.imgur.com/56eUNmil.jpg)
432
40K
BƠM CAO ÁP
XB 86-150T
MẤY TRANG SAU BỊ DÍNH MÀU ĐỎ
(https://i.imgur.com/c5W47gSl.jpg)
433
30K
MÁY
XB 78-130T
(https://i.imgur.com/dF40RxSl.jpg)
434
70K
LẮP ĐẶT ĐIỆN
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-NXB MIR-280T
(https://i.imgur.com/B3GSIOXl.jpg)
435
50K
SỔ TAY THIẾT KẾ
CƠ KHÍ
KHỔ LỚN-XB 77-520T
(https://i.imgur.com/Q9yRFfUl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/10/2017, 08:31:57
436
50K
SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN
XB 78-390T.
(https://i.imgur.com/FyUG0lXl.jpg)
437
50K
MÁY NÔNG NGHIỆP
BÌA CỨNG-NXB MIR-600T
(https://i.imgur.com/QEjsbTHl.jpg)
438
40K
QUẢN LÝ
XB 81-230T
(https://i.imgur.com/JU5E5Upl.jpg)
439
30K
TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
T1
XB 78-240T
(https://i.imgur.com/oMw25oMl.jpg)
440
30K
XB 82-130T
(https://i.imgur.com/c9MZJInl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/10/2017, 08:36:32
441.
442
40K
Ô TÔ
KHỔ LỚN-XB 86-170T
(https://i.imgur.com/eRcslbEl.jpg)
443
40K
ĐỘNG CƠ
KHỔ LỚN-XB 70-170T
(https://i.imgur.com/GxWIcccl.jpg)
444
40K
SỔ TAY
KHỔ LỚN-XB 86-160T
(https://i.imgur.com/cpp0R7il.jpg)
445
30K
BƠM NHIÊN LIỆU
XB 82-110T
(https://i.imgur.com/axYMKt5l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 17/10/2017, 08:37:47
446
50K
CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN
XB 80-32d0T
(https://i.imgur.com/jR3nr6nl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/10/2017, 08:27:11
447
40k
SỬA CHỮA TÀU THỦY
KHỔ LỚN-XB 78-250T
(https://i.imgur.com/XV0ecdRl.jpg)
448
40K
NHIỆT LUYỆN   BÁC HIENNHO
XB 78-460Ty
(https://i.imgur.com/8LrP2J7l.jpg)
449
50K
CÁC ĐẶC TÍNH CỦA
ĐỘNG CƠ
XB 79-600T
(https://i.imgur.com/qApV5KKl.jpg)
450
60K
KỸ THUẬT MẠ ĐIỆN
XB 79-180T
(https://i.imgur.com/h0dDHtbl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/10/2017, 08:32:06
451
40K
VẺ KỸ THUẬT
KHỔ LỚN XB 78-240T
(https://i.imgur.com/9DIUEhYl.jpg)
452
40K
SỬA CHỮA MÁY KÉO
KHỔ LỚN-XB 79-330T
(https://i.imgur.com/ITDe9Dcl.jpg)
453
40K
ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
XB 79-480T
(https://i.imgur.com/DqyesRVl.jpg)
454
30K
BƠM NHIÊN LIỆU
XB 82-120T
(https://i.imgur.com/hAigYH0l.jpg)
455
50K
THÂM CANH SẢN XUẤT LÚANXB MIR-190T
(https://i.imgur.com/4mLSBaUl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/10/2017, 08:36:55
456
40K
THIẾT KẾ
CƠ KHÍ
T2
XB 79-370T
(https://i.imgur.com/SKXkA70l.jpg)
457
40K
DUNG SAI VÀ ĐO LƯỜNG
XB 78-360T
(https://i.imgur.com/FYUxPkdl.jpg)
458
40K
NHỮNG QUI ĐỊNH
XB 77-190T
(https://i.imgur.com/s6IUDtNl.jpg)
459
40K
DẦU MỎ
TRONG TÌM KIẾM ĐỊA CHẤT
XB 79-230T
(https://i.imgur.com/CaYilwCl.jpg)
460
50K
BÌA CỨNG-NXB MIR
(https://i.imgur.com/p6AZH0Hl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/10/2017, 08:40:50
461
30K
Ô TÔ
XB 80-200T
(https://i.imgur.com/we8TAS6l.jpg)
462
40K
SỬ DỤNG MÁY TRỤC
KHỔ LỚN-XB 83-330T
(https://i.imgur.com/APX8NvFl.jpg)
463
40K
RÈN VÀ
DẬP NÓNG
KHỔ LỚN-XB 78-230T
(https://i.imgur.com/luhRrIvl.jpg)
464
40K
LÝ THUYẾT AN TEN
KHỔ LỚN-XB 82-280T
(https://i.imgur.com/MPwx0dpl.jpg)
465
70K
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-NXB MIR.
(https://i.imgur.com/39FZ1Sql.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/10/2017, 08:46:06
466
40K
Ô TÔ
XB 79-290T-KHỔ LỚN
(https://i.imgur.com/bQRHacsl.jpg)
467
40K
HƯỚNG DẪN VỀ SẢN XUẤT ĐỜI SỐNG
XB 78-270T
(https://i.imgur.com/Ij5HIrCl.jpg)
468
40K
DẦU BÔI TRƠN
KHỎ LỚN-XB 86-160T
(https://i.imgur.com/jNbBQw5l.jpg)
469
40K
ĐỘNG LỰC CÔNG NGHIỆP
XB 61-240T
(https://i.imgur.com/i4jaYePl.jpg)
470
50K
NXB MIR
(https://i.imgur.com/yvlRh0Xl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/10/2017, 08:50:47
471
40K
MÁY KÉO
KHỔ LỚN-XB 78-270T
(https://i.imgur.com/0Eg5g3ml.jpg)
472
40K
KỸ THUẬT TRỒNG
CÀ PHÊ
Ở VN
XB 85-140T
(https://i.imgur.com/C0bUgj0l.jpg)
473
120K
MỸ THUẬT VN   BÁC HIENNHO
XB 84-430T
(https://i.imgur.com/PqVfLjll.jpg)
474
30K
KỸ THUẬT KÍCH  KÉO
XB 81-290T
(https://i.imgur.com/jjJP9ftl.jpg)
475
30K
CẤU TẠO ĐỘBG CƠ
XB 80-280T
(https://i.imgur.com/uhpiyZol.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/10/2017, 08:54:45
476
20K
TRỒNG TIÊU
XB 87-40T
(https://i.imgur.com/XD2NjX2l.jpg)
477
50K
TÍNH TOÁN
KỸ THUẬT ĐIỆN ĐƠN GIẢN
XB 84-360T
(https://i.imgur.com/vavChWjl.jpg)
478
30K
CHẤT LỎNG KỲ LẠ
XB 78-90T
(https://i.imgur.com/zWS4Chul.jpg)
479
35K   BÁC HIENNHO
ĐỜI SỐNG CÁC LOÀI CHIM
XB 78-160T
(https://i.imgur.com/LvwUBuWl.jpg)
480
30K
TÌM HIỂU VẬN TẢI Ô TÔ
XB 78-120T
(https://i.imgur.com/i4tBDBBl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/10/2017, 09:12:33
481
40K
TÌM HIỂU
DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN
XB 78-260T
(https://i.imgur.com/HJN3xfel.jpg)
482
40K
TỪ CHIẾC ĐÒN BẨY
XB 77-230T

(https://i.imgur.com/7te4GNgl.jpg)
483
20K
THÉP KHÔNG GỈ
XB 78-80T
(https://i.imgur.com/y5O7Gs8l.jpg)
484
40K
THIÊN NHIÊN VÙNG
BIỂN NƯỚC TA
XB 78-120T
(https://i.imgur.com/ml3ZNVkl.jpg)
485
40K   BÁC GD661


XB 78-250T
(https://i.imgur.com/9VgPhUyl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: gd661 vào 18/10/2017, 10:43:57
485 ạ
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/10/2017, 10:59:16
485 ạ
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: hiennho vào 18/10/2017, 16:08:16
479
35K
ĐỜI SỐNG CÁC LOÀI CHIM
XB 78-160T
(https://i.imgur.com/LvwUBuWl.jpg)
Nhặt
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: hiennho vào 18/10/2017, 16:09:05
473
120K
MỸ THUẬT VN
XB 84-430T
(https://i.imgur.com/PqVfLjll.jpg)
Nhặt
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: hiennho vào 18/10/2017, 16:10:38
448
40K
NHIỆT LUYỆN
XB 78-460T
(https://i.imgur.com/8LrP2J7l.jpg)
Nhặt
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/10/2017, 16:54:21
Nhặt
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: zhivago vào 18/10/2017, 19:56:31
Lấy

464
40K
LÝ THUYẾT AN TEN
KHỔ LỚN-XB 82-280T

477
50K
TÍNH TOÁN
KỸ THUẬT ĐIỆN ĐƠN GIẢN
XB 84-360T

481
40K
TÌM HIỂU
DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN
XB 78-260T

449
50K
CÁC ĐẶC TÍNH CỦA
ĐỘNG CƠ
XB 79-600T

Cho xem nội dung và mục lục mấy cuốn trên!
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 19/10/2017, 05:16:18
Lấy

464
40K
LÝ THUYẾT AN TEN
KHỔ LỚN-XB 82-280T

477
50K
TÍNH TOÁN
KỸ THUẬT ĐIỆN ĐƠN GIẢN
XB 84-360T

481
40K
TÌM HIỂU
DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN
XB 78-260T

449
50K
CÁC ĐẶC TÍNH CỦA
ĐỘNG CƠ
XB 79-600T

Cho xem nội dung và mục lục mấy cuốn trên!
vâng chờ mình ts ah
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 19/10/2017, 05:21:42
486
50k
XB 78-280T
(https://i.imgur.com/eaEKx5cl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/10/2017, 08:06:33
487
50k                bác Dongnat
KHỔ LỚN-XB 98-310T
(https://i.imgur.com/9Kcmy8il.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/10/2017, 16:25:28
488
200K
SINH VẬT THỰC VẬT
XB 1972-860T
(https://i.imgur.com/Mx5kw9dl.jpg)
(https://i.imgur.com/aW5mcLMl.jpg)
489
200K
RONG BIỂN VN
XB 69-530T
(https://i.imgur.com/j15xzIvl.jpg)
(https://i.imgur.com/dvhNVi4l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/10/2017, 16:32:57
490
150K
RONG BIỂN
SÁCH NHƯ HÌNH
(https://i.imgur.com/QtnlDzkl.jpg)
(https://i.imgur.com/VXU5baal.jpg)
491
120K
KHUYẾT THỰC VẬT
BỊ GẶM DƯỚI CHÂN KHÔNG ĐỤNG CHỮ
(https://i.imgur.com/4938AoAl.jpg)
492
100K
SINH VẬT THỰC VẬT
BỊ GẶM DƯỚI CHÂN
(https://i.imgur.com/9LiGy6rl.jpg)
(https://i.imgur.com/nLqrh3Kl.jpg)
(https://i.imgur.com/9A7qxSfl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 24/10/2017, 16:02:26
493
30K
KỸ THUẬT HÀN
XB 99-240T
(https://i.imgur.com/5SDowrSl.jpg)
494
20K
NIÊN BIỂU
XB 84-160T
(https://i.imgur.com/5iNLoHnl.jpg)
495
40K
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
XB 99-350T
(https://i.imgur.com/7Wlor9Wl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 24/10/2017, 17:10:31
496
30K
CƠ SỞ HÓA HỌC
XB 03-400T
(https://i.imgur.com/CW0qgLul.jpg)
497
30K
KỸ THUẬT SỬA CHỮA
XB 95-390T
(https://i.imgur.com/acasFhrl.jpg)
498
100K
ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ
XB 02-1050T
(https://i.imgur.com/butRvEbl.jpg)
(https://i.imgur.com/0pt0fEOl.jpg)
(https://i.imgur.com/cM8Bbftl.jpg)
(https://i.imgur.com/wMs6mpHl.jpg)

499
40K
LO GO
T1
XB 2000-310T
(https://i.imgur.com/hxYzECOl.jpg)
500
10K
TRÒ CHƠI
XB 07-120T
(https://i.imgur.com/Ymvi5EUl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 24/10/2017, 17:17:29
501
30K
MÔI TRƯỜNG ĐẤT
XB 98-230T
(https://i.imgur.com/L0zEVPpl.jpg)
502
20K/1C
(https://i.imgur.com/I352hkel.jpg)
(https://i.imgur.com/sI7j9Wyl.jpg)
(https://i.imgur.com/kfo42Odl.jpg)
503
50K
HỆ THỐNG
XB 02-590T
(https://i.imgur.com/sNyxec4l.jpg)
504
20K
NUÔI CHIM YẾN LẤY TỔ
XB 04-60T
(https://i.imgur.com/nLXLFxql.jpg)
505
20K
HÃY LÀM QUEN
XB 85-60T
(https://i.imgur.com/F8q3LBzl.jpg)


Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: Dongnat vào 24/10/2017, 17:22:16
Xin mua 487
50k
KHỔ LỚN-XB 98-310T
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 24/10/2017, 17:23:11
506
20K
HÌNH THÁI GIẢI PHẨU CÁ
XB 82-200T
(https://i.imgur.com/2Mcr4HXl.jpg)
507
20K
ĐỒ ĐIỆN ĐIỆN TỬ
XB 88-180T
(https://i.imgur.com/C9K5HXql.jpg)
508
20K
LỊCH THẾ KỶ
XB 83-250T
(https://i.imgur.com/odByWSKl.jpg)
509
40K
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ
XB 05-400T
(https://i.imgur.com/DPLJ2ogl.jpg)
510
20K
MẠCH ĐIỆN
XB 96-150K
BỊ NƯỚC NHẸ
(https://i.imgur.com/lBn9nGHl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 24/10/2017, 17:23:56
Xin mua 487
50k
KHỔ LỚN-XB 98-310T
Cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/10/2017, 13:59:01
511
20K
THỂ DỤC THẢM MỸ
XB 85-170T
(https://i.imgur.com/Kv7jx3al.jpg)
512
10K
ĐI BỘ
XB 07-140T
(https://i.imgur.com/SziIMxOl.jpg)
514
30K
KỸ THUẬT ĐIỆN
XB 98-340T
(https://i.imgur.com/w70dt1Vl.jpg)
515
20K
KỂ CHUYỆN

XB 90-120Tbác huynguyen
(https://i.imgur.com/qw5eSMml.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/10/2017, 14:03:10
516
40K
CƠ HỌC ĐẤT
XB 95-330T
(https://i.imgur.com/Vt9d9Idl.jpg)
517
10K
TRÒ CHƠI
XB 98-70T
(https://i.imgur.com/2wmO1Jfl.jpg)
518
30K
KỸ THUẬT NHIỆT
XB 05-200T
(https://i.imgur.com/Rib6I2pl.jpg)
519
30K
TỦ LẠNH
XB 97-380T
(https://i.imgur.com/hXDUk06l.jpg)
520
30K
THIẾT KẾ
XB 03-380T
(https://i.imgur.com/KUCU3Zzl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/10/2017, 14:19:04
521
20K
TÌM HIỂU TRẺ EM
T IV
XB 87-140T
(https://i.imgur.com/12ZT3DSl.jpg)
522
20K
TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH
T3
XB 86-170T
(https://i.imgur.com/tCTfIU7l.jpg)
523
30K
VẼ KỸ THUẬT
XB 78-210T
(https://i.imgur.com/18xhGMEl.jpg)
524
20K
TRỒNG TIÊU
XB 87-160T
(https://i.imgur.com/EBlkljul.jpg)
525
20K
ĐẤT LÚA NĂNG SUẤT CAO
XB 80-160T
(https://i.imgur.com/8rt5aJxl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/10/2017, 14:36:12
526
20k
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
xb87-160T
(https://i.imgur.com/gC9SbG5l.jpg)
527
10K
CÁC NHÀ BÁC HỌC SINH HỌC
XB 05-110T
(https://i.imgur.com/IOfJsDzl.jpg)
528
10K
XB 87-120T
(https://i.imgur.com/OfmomCyl.jpg)
529
30K
LÀM THẾ NÀO DẠY CON TỐT
T3
XB 80-400T
(https://i.imgur.com/3TET4w3l.jpg)
530
30K
THIẾT KẾ CƠ KHÍ
XB 03-190T.
(https://i.imgur.com/nRdWhiMl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/10/2017, 14:37:08
531
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/10/2017, 14:45:39
531
40K
ĐIỆN SINH HOẠT
XB 90-240T
(https://i.imgur.com/BXycSRNl.jpg)
532
20K
GIA CÔNG NGUỘI
XB 06-340T
(https://i.imgur.com/zaghuE7l.jpg)
533
30K
TRƯỚC NGƯỠNG CỬA TƯƠNG LAI
XB 75-200T
(https://i.imgur.com/kkgy9xhl.jpg)
534
20K
CÔNG THỨC HÓA HỌC
XB 09-270T
(https://i.imgur.com/8ZBkZCyl.jpg)
535
20K
THẬT LÀ ĐƠN GIẢN

XB 84-190T  bác huynguyen
(https://i.imgur.com/HwbGohUl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/10/2017, 14:51:46
536
20K
XÂY DỰNG NỀN Ô TÔ
XB 95-310T
(https://i.imgur.com/lNMCO7Ul.jpg)
537
10K
NGHỆ THUẬT VÀ SÁNG TẠO
T8
XB 04-100T
(https://i.imgur.com/OZCLY2Gl.jpg)
538
20K

XB 10-200T                    Bác Thoong
(https://i.imgur.com/2ktblUKl.jpg)
539
20K
RUỘNG LÚA
XB 180T
(https://i.imgur.com/n3FuzUXl.jpg)
540
50K
CƠ SỞ
KỸ THUẬT ĐIỆN
XB 81-510T
(https://i.imgur.com/sg43H8kl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/10/2017, 14:59:01
541
10K
NGHỆ THUẬT
XB 03-170T
(https://i.imgur.com/FsWPAh3l.jpg)
542
30K
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
XB 08-400T
(https://i.imgur.com/s5uheL2l.jpg)
543
40K
KIẾN TRÚC NHỮNG TIÊU CHUẨN CÁI ĐẸP
XB 80-180T
(https://i.imgur.com/Ov16Y8Fl.jpg)
(https://i.imgur.com/mBKhqGMl.jpg)
544
10K
TRUYỆN LẠ VN
XB 06-170T
(https://i.imgur.com/0FyC4hsl.jpg)
545
20K
NHÂN ĐIỆN
XB 99-110T
(https://i.imgur.com/1Km0dQ9l.jpg)
546
20K
ĐÀO TẠO
XB 83-190T
(https://i.imgur.com/lWastJDl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: Thoong vào 30/10/2017, 15:47:55
Em mua 538 anh nhé!
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/10/2017, 07:52:30
Em mua 538 anh nhé!
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/10/2017, 07:58:27
547
30k
CÔNG TÁC TRÁT VỮA
XB 84-360T
(https://i.imgur.com/DXxvicCl.jpg)
548
20K
LẮP ĐẶT ỐNG LUỒN DÂY
XB 04-150T
(https://i.imgur.com/1uL5Ogpl.jpg)
549
20K
NUÔI GÀ CÔNG NGHIỆP
XB 97-190T
(https://i.imgur.com/XZ0qHcUl.jpg)
550
20K
TRÒ CHƠI
T4
XB 07-90T
(https://i.imgur.com/lfOWLtdl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/10/2017, 08:05:29
551
10K    bácTTDT
XB 94-120T.
(https://i.imgur.com/Lj1uNrHl.jpg)
552
20K
TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH
T4
XB 86-300T
(https://i.imgur.com/FVZzkcOl.jpg)
553
30K
THẾ GIỚI KHOA HỌC
XB 03-420T
(https://i.imgur.com/pfDrlXZl.jpg)
554
70K
HÓA CHẤT TINH KHIẾT

XB 05-90T
(https://i.imgur.com/xBfUFPFl.jpg)
555
40K
TIA SÁNG DIỆU KỲ
B CỨNG-XB 180T
(https://i.imgur.com/QC4ez20l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/10/2017, 08:12:01
556
30K
PHÂN TÍCH VÀ DỰ ĐOÁN
XB 85-240T
(https://i.imgur.com/CgcAJTIl.jpg)
557
30K   Bác TTDT
XB 06-240T
(https://i.imgur.com/L8wTssdl.jpg)
558
30K
BẢO TÀNG MỸ THUẬT VN
XB 86-130T
(https://i.imgur.com/VqrSgbOl.jpg)
559
10K
ỐC VÀNG BA BA
XB 93-60T
(https://i.imgur.com/l8HG3m6l.jpg)
560
20K
KỸ THUẬT TRỒNG VÀ SƠ CHẾ
DỪA
XB 86-190T
(https://i.imgur.com/mjNUkJZl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: TTDT vào 31/10/2017, 09:10:05
Em lấy 551, 557 nhé.
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/10/2017, 09:37:22
Em lấy 551, 557 nhé.
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/10/2017, 13:55:51
561
20k
KHOA HỌC
XB 86-180T.
(https://i.imgur.com/EsxblXfl.jpg)
562
20K
MÔI TRƯỜNG SINH THÁI
XB 93-160T

(https://i.imgur.com/HDFSVvul.jpg)
563
15K
TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
XB 09--140T
(https://i.imgur.com/8DlvW9Jl.jpg)
564
20K
HỘI NGHỊ
XB 77-200T
(https://i.imgur.com/cnfz37cl.jpg)
565
40K
MÔI TRƯỜNG
T1
XB 97-330T
(https://i.imgur.com/2V7ERbSl.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/10/2017, 14:06:41
566
20K
CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG
T1
XB 78-200T
(https://i.imgur.com/RUW9BlOl.jpg)
567
30K
MÁY ĐIỀU HÒA
XB 84-140T
(https://i.imgur.com/T8kvvcRl.jpg)
568
30K
ĐỜI SỐNG CÂY TRỒNG
XB 78-160T
(https://i.imgur.com/umWCauLl.jpg)
569
30K
HỆ SINH THÁI
XB 84-180T
(https://i.imgur.com/0RkJd8Nl.jpg)
570
10K
XB 90-90T
(https://i.imgur.com/0TkaZipl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/10/2017, 14:13:37
571
10K
100 LỜI KHUYÊN KHOA HỌC
XB 00-100t
(https://i.imgur.com/0TkaZipl.jpg)
572
30K
TỦ LẠNH GIA ĐÌNH
XB 84-140T
(https://i.imgur.com/e6ZfIrAl.jpg)
573
20K
NUÔI TÔM
B CỨNG-XB 93-120T
(https://i.imgur.com/gMn4dOVl.jpg)
574
10K
ÂM NHẠC
XB 82-120T
(https://i.imgur.com/bLRQqf1l.jpg)
575
40K
KHẢO CỔ HỌC
XB 77-200T
(https://i.imgur.com/RvTMGsPl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/10/2017, 14:15:33
5

Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/10/2017, 15:51:37
577
50K
MÁY ĐIỆN VÀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN
XB 08-500T
(https://i.imgur.com/e7Rc7C3l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/11/2017, 13:55:24
578
20k
xb 03-180t
(https://i.imgur.com/4dtCB29l.jpg)
579
20k
xb 85-180t
(https://i.imgur.com/gdYSldyl.jpg)
580
30K
XB 05-200T
(https://i.imgur.com/CdZLMEWl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/11/2017, 13:59:26
581
10K
XB 05-100T
(https://i.imgur.com/onv7NqLl.jpg)
582
10K
(https://i.imgur.com/igbmorVl.jpg)
583
20K
XB 97-160T
(https://i.imgur.com/sjDyjnIl.jpg)
584
10K
(https://i.imgur.com/eRR5zY0l.jpg)
585
20K
XB 96-190T
(https://i.imgur.com/Yfa76isl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/11/2017, 14:13:43
586
20K
XB 04-160T
(https://i.imgur.com/tsVMVJCl.jpg)
587
10K
(https://i.imgur.com/yl2f40jl.jpg)
588
50K/2C
VÔ TUYẾN GIẢN YẾU 1+2
HAI CUỐN ĐÓNG CHUNG

B CỨNG-XB 90-230T   bác huynguyen
(https://i.imgur.com/ygzdRKYl.jpg)
(https://i.imgur.com/uUuNrM7l.jpg)
589
10K
XB 07-110T
(https://i.imgur.com/ak5EEs4l.jpg)
590
10K
T1
XB 95-110T
(https://i.imgur.com/jPkKb7ql.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/11/2017, 14:21:58
591
30K
XB 76-300T
(https://i.imgur.com/A7IVcSEl.jpg)
592
30K
XB 98-220T
(https://i.imgur.com/HYRFCRFl.jpg)
593
40K
XB 08-530T
(https://i.imgur.com/ttBYyEDl.jpg)
594
30K
XB 330T
(https://i.imgur.com/Q93oOQJl.jpg)
595
10K
(https://i.imgur.com/RwiasBTl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/11/2017, 14:39:18
596
20K
THĂM DÒ LÒNG ĐẤT

XB 84-120T                               Bác bacvuongdaithanh
(https://i.imgur.com/hciRm4bl.jpg)
597
30K
XB 99-260T
(https://i.imgur.com/qoNPGthl.jpg)
598
30K
T2
XB 90-290T
(https://i.imgur.com/co0I6bNl.jpg)
599
20K
T1
XB 78-240T
(https://i.imgur.com/Nft3pW3l.jpg)
600
20K
XB 96-280T
(https://i.imgur.com/a8dSpjhl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/11/2017, 14:49:19
601
20K
XB 00-140T
(https://i.imgur.com/c5hoWHcl.jpg)
602
10K
XB 80-70T
(https://i.imgur.com/WvAXdX1l.jpg)
603
10K
XB 81-110T
(https://i.imgur.com/huEDIEAl.jpg)
604
10K
XB 87-130T
(https://i.imgur.com/rRWnqQOl.jpg)
605
30K
XB 86-150T
(https://i.imgur.com/hQpGjwTl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/11/2017, 14:55:15
606
20K
XB 78-180T
(https://i.imgur.com/uFXmtq3l.jpg)
607
30K
XB 85-280T
(https://i.imgur.com/GsFFQnol.jpg)
608
30K
XB 78-160T
BỊ GẶM NHẸ PHÍA TRONG
(https://i.imgur.com/BXU7rCOl.jpg)
609
20K
XB 04-190T
(https://i.imgur.com/IczioVxl.jpg)
610
30K
XB 09-350T
(https://i.imgur.com/sphsQSzl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/11/2017, 15:04:59
611
20K
XB 1971-80T
(https://i.imgur.com/dJfBOLWl.jpg)
612
10K
XB 60T
(https://i.imgur.com/u7DkAp6l.jpg)
614
20K
XB 81-210T
(https://i.imgur.com/jl568uwl.jpg)
615
20K
XB 78-210T
(https://i.imgur.com/BlCJg57l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/11/2017, 15:08:18
616
10K
ĐIỆN LẠNH
110T
(https://i.imgur.com/91eJljLl.jpg)
617
30K
CĂN BẢN SỬA CHỮA
ĐẶNG SĨ HỸ

XB 90-100T    bác huynguyen
(https://i.imgur.com/64cgE0Zl.jpg)
618
10K
94-200T
(https://i.imgur.com/U0ajAvel.jpg)
619
10K
90T.
(https://i.imgur.com/ln1oJbyl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: bacvuongdaithanh vào 02/11/2017, 06:56:04
mình lấy 596
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/11/2017, 07:52:44
mình lấy 596

Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: buicong vào 08/11/2017, 14:37:43
304
20K
THÔNG MINH
XB 92-70T
(https://i.imgur.com/UVv11Ccl.jpg)
305
40K
LẮC LÉO
XB 91-180T
(https://i.imgur.com/RQ1Uzoll.jpg)

Mình lấy
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 08/11/2017, 16:42:33
Mình lấy
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 08/11/2017, 17:00:00
Bác tổng kết cho em nhé.
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 10/11/2017, 16:06:22
620
40K
ĐỔI MỚI
KHỔ LỚN-XB 07-260T
(https://i.imgur.com/iaHh6sil.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/11/2017, 14:48:26
621
70k
DẪN ĐỘNG
T1
KHỔ LỚN-XB 01-280T
(https://i.imgur.com/OhxBcrtl.jpg)
622
60K
CƠ KHÍ-2
KHỔ LỚN-XB 00-190T
(https://i.imgur.com/RM0PRdzl.jpg)
623
50K
VẼ-1
KHỔ LỚN-XB 99-130T
(https://i.imgur.com/KMdodFNl.jpg)
624
80K
SỔ TAY-2
KHỔ LỚN-XB 01-580T
(https://i.imgur.com/vfPIH1Jl.jpg)
625
70K
SỔ TAY-1
KHỔ LỚN-XB 01-470T
(https://i.imgur.com/UlsmGy1l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/11/2017, 14:53:55
626
80K
TRUYỀN DẪN
KHỔ LỚN-XB 02-280T
(https://i.imgur.com/0mxxKcFl.jpg)
627
60K
THIẾT KẾ
KHỔ LỚN-XB 02-170T
(https://i.imgur.com/dDGBXPdl.jpg)
628
60K
KHỔ LỚN-XB 02-250T
(https://i.imgur.com/ZPaYYQFl.jpg)
629
60K
ĐỒ GÁ
KHỔ LỚN-XB 99-170T
(https://i.imgur.com/ENj9sv6l.jpg)
630
70K
CNC
KHỔ LỚN-XB 03-200T
(https://i.imgur.com/azVei7el.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/11/2017, 15:04:46
631
70K
ĐỒ GÁ
KHỔ LỚN-XB 00-320T
(https://i.imgur.com/BGyO3knl.jpg)
632
70K
CHẾ ĐỘ
KHỔ LỚN-XB 01-260T
(https://i.imgur.com/Fm1P9Npl.jpg)
633
70K
SỨC BỀN
KHỔ LỚN-XB 00-330T
(https://i.imgur.com/9yLMcpsl.jpg)
634
50K
COREL
XB 03-160T
(https://i.imgur.com/PvleZVcl.jpg)
635
80K
GIA CÔNG
KHỔ LỚN-XB 01-340T
(https://i.imgur.com/1ZTkMZBl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/11/2017, 15:10:23
636
80K
CƠ HỌC
KHỔ LỚN-XB 94-290T
(https://i.imgur.com/zCAlSC7l.jpg)
637
50K
CƠ KHÍ
KHỔ LỚN-XB 00-170T
(https://i.imgur.com/xR3uxzyl.jpg)
638
60K
DUNG SAI
KHỔ LỚN-XB 01-180T
(https://i.imgur.com/CbZZbVhl.jpg)
639
100K
GIA CÔNG
KHỔ LỚN-XB 02-500T
(https://i.imgur.com/SokkhwKl.jpg)
640
90K
VẬT LIỆU
XB 00-380T-KHỔ LỚN
(https://i.imgur.com/0yeWHDzl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/11/2017, 15:17:20
641
80K
MÁY CẮT
KHỔ LỚN-XB 00-290T
(https://i.imgur.com/rygna1rl.jpg)
642
60K
Ô TÔ
KHỔ LỚN-XB 01-250T
(https://i.imgur.com/bWBA7Y7l.jpg)
643
70K
HỆ DẪN
T2
KHỔ LỚN-XB 00-240T
(https://i.imgur.com/WEiNuK3l.jpg)
644
60K
ĐO LƯỜNG
KHỔ LỚN-XB 01-180T
(https://i.imgur.com/53T3CjSl.jpg)
645
80K
HƯỚNG DẪN
KHỔ LỚN-XB 01-300T
(https://i.imgur.com/0X6HJnol.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/11/2017, 15:27:33
646
80K
PRO
KHỔ LỚN-XBB 01-340T
(https://i.imgur.com/Plh8vw4l.jpg)
647
80K
KHỔ LỚN-XB 02-260T
(https://i.imgur.com/nCWyyCUl.jpg)
648
80K
TỰ HỌC
KHỔ LỚN-XB 03-350T
(https://i.imgur.com/D3L7oo0l.jpg)
649
80K
SỔ TAY
XB 00-560T
(https://i.imgur.com/KwFX3n0l.jpg)
650
60K/2C
CẤU TRÚC
XB 560T
(https://i.imgur.com/SwqfhQGl.jpg)
(https://i.imgur.com/NX9z2rml.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/11/2017, 15:35:05
651
60K
CƠ SỞ-1
XB 01-360T
(https://i.imgur.com/NX9z2rml.jpg)
652
60K
CƠ SỞ-2
KHỔ LỚN-XB 02-220T
(https://i.imgur.com/6kuuH35l.jpg)
653
40K
NGÔN NGỮ
XB 95-220T
BỊ GẶM NHẸ
(https://i.imgur.com/hF1TSkOl.jpg)
654
80K/2C
CÔNG NGHỆ
XB 98-390T+400T
(https://i.imgur.com/VSFMK57l.jpg)
(https://i.imgur.com/M43YJnwl.jpg)
655
40K
PHAY
XB 99-220T
(https://i.imgur.com/pBmcE5gl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/11/2017, 15:38:03
656
40K
CNC
XB 02-140T
(https://i.imgur.com/lSz5NEYl.jpg)
657
60K
CHẾ TẠO
XB 02-370T
(https://i.imgur.com/5GunA1rl.jpg)
658
50K
TIỆN
XB 99-280T
(https://i.imgur.com/yOFaVnSl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 14/11/2017, 15:39:49
Em đã chuyển khoản cho bác rồi ạ.
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 14/11/2017, 15:40:44
Em đã chuyển khoản cho bác rồi ạ.
Cám ơn anh nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/11/2017, 14:09:23
659
30k/1c
KHỔ LỚN-80T-IN RONEO   
(https://i.imgur.com/NwU80Djl.jpg)
(https://i.imgur.com/pKkcRqIl.jpg)
(https://i.imgur.com/kduPcx6l.jpg)
(https://i.imgur.com/nM7QgKvl.jpg)
(https://i.imgur.com/0t1Azq2l.jpg)
(https://i.imgur.com/w2GRtUWl.jpg)
(https://i.imgur.com/njRU4A7l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/11/2017, 14:45:57
660
40k
LINH KIỆN
BÌA CỨNG-XB 92-380T
(https://i.imgur.com/7MuIMmjl.jpg)
661
30K
TRANG TRÍ
KHỔ LỚN-XB87-140T
(https://i.imgur.com/OXo2fsQl.jpg)
662
30K
TRUYỀN HÌNH
KHỔ LỚN-XB 88-70T
(https://i.imgur.com/nNYtYgnl.jpg)
663
70K
CHỤP HÌNH
XB 1971-240T
(https://i.imgur.com/WcdH7kQl.jpg)
664
120K
BON SAI TOÀN THƯ
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-XB 240T
(https://i.imgur.com/hNOngA5l.jpg)
(https://i.imgur.com/fyAZBhWl.jpg)
(https://i.imgur.com/cqhib3gl.jpg)
(https://i.imgur.com/7Sgygijl.jpg)
665
50K
RỬA ẢNH
XB 1971-100T
(https://i.imgur.com/ROF83Jkl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/11/2017, 14:08:07
666
20K
MẸO HAY
XB 02-190T.
(https://i.imgur.com/yNVFPL5l.jpg)
667
10K
CẦN BIẾT
XB 60T
(https://i.imgur.com/8G7Lk49l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/11/2017, 16:44:46
668
10K
CẦN BIẾT
(https://i.imgur.com/mFXg5UGl.jpg)
669
30K
02-180T
(https://i.imgur.com/MHqtR9Ul.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 29/11/2017, 14:06:39
670
50K
AI VÀ KY
XB 2012-180T
(https://i.imgur.com/J7vtso4l.jpg)
671http://sachxua.net/forum/index.php
50K
THỂ THAO TRONG GIA ĐÌNH
BÌA CỨNG-NXB MIR

(https://i.imgur.com/6lXnrkFl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 30/11/2017, 14:14:59
672
40K
CHA MẸ  VÀ CON
XB 1975-190T
(https://i.imgur.com/f1NWq92l.jpg)
(https://i.imgur.com/MoZgGUYl.jpg)
673
40K
CÔNG NGHỆ
NXB MIR
(https://i.imgur.com/ModylUNl.jpg)
674
80K
TINH KHIẾT
ANGELOV
BÌA CỨNG-XB 92-850T
(https://i.imgur.com/UdLSavDl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 01/12/2017, 11:26:23
675
80k
THÁI ẤT TỬ VI 2018
(https://i.imgur.com/oAFn9iVl.jpg)
80k
THÁI ẤT TỬ VI 2018
(https://i.imgur.com/0PjU1SZl.jpg)


Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 02/12/2017, 10:43:38
676
20K
666 CÂU ĐỐ
06-190T
(https://i.imgur.com/BwXmIb1l.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/12/2017, 16:56:03
677
60k
NUÔI GÀ
XB 1969-260T.
(https://i.imgur.com/T6F7jOWl.jpg)
678
50K
VÔ TUYẾN
XB 1968-60T
(https://i.imgur.com/rF9pA3vl.jpg)
679
50K
CHIM CÚT
XB 1971-130T
(https://i.imgur.com/jPkujvsl.jpg)
680
70K
SĂN SÓC GIA SÚC
XB 1971-300T
(https://i.imgur.com/j76QXENl.jpg)


Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/12/2017, 15:50:26
681
20K
TRỒNG MAI
07-100T
(https://i.imgur.com/SpxmJonl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 13/12/2017, 16:42:07
682
LINH KIỆN
98-590T
(https://i.imgur.com/eEYNMwLl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/12/2017, 07:42:42
683
40k
CÁCH ĐỌC SƠ ĐỒ   bác chipest
KHỔ LỚN-XB 02-200T
(https://i.imgur.com/x8PjF5wl.jpg)
684
40K
ĐIỆN CÔNG NGHỆ
KHỔ LỚN-XB 05-250T
(https://i.imgur.com/oknJGbpl.jpg)
685
40K
ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1
KHỔ LỚN-05-300T
(https://i.imgur.com/TXWVoFFl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/12/2017, 08:01:41
686
40K
KỸ THUẬT SỐ
KHỔ LỚN-08-250T
(https://i.imgur.com/VPzLiGgl.jpg)
687
40K
CÔNG NGHIỆP-1
KHỔ LỚN-XB 79-240T
(https://i.imgur.com/ctRmgc4l.jpg)
688
350K/7C
ĐIỆN LẠNH THỰC HÀNH
XB 1971-KHỔ LỚN
TRẦN VĂN HẢI-IN RONEO
(https://i.imgur.com/a4Jnxgrl.jpg)
(https://i.imgur.com/zmHNlA8l.jpg)
(https://i.imgur.com/nUTWSVZl.jpg)
CÒN BÌA SAU-TẬP-4
(https://i.imgur.com/b9BePFPl.jpg)
(https://i.imgur.com/RuXUoByl.jpg)
TẬP-4-100T
(https://i.imgur.com/US6wlmkl.jpg)
TẬP-5-
(https://i.imgur.com/5o2BB5fl.jpg)
TẬP-6
(https://i.imgur.com/mDek03Hl.jpg)
TỪ ĐIỂN KỸ NGHỆ LẠNH
KHỔ LỚN-1972
(https://i.imgur.com/LLuX2eGl.jpg)
689
30K
DẠY NGHỀ NGUỘI
KHỔ LỚN-77-120T
(https://i.imgur.com/TqBkohPl.jpg)
690
40K
ĐIỆN TỬ CĂN BẢN
KHỔ LỚN-01-180T
(https://i.imgur.com/V8LAjxml.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/12/2017, 08:08:10
691
40K
PHẢN ỨNG
KHỔ LỚN-XB 02-190T
(https://i.imgur.com/ydLZwUCl.jpg)
692
40K
KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ
KHỔ LỚN-05-260T
(https://i.imgur.com/bIqztBdl.jpg)
693
40K
DI ĐỘNG
KHỔ LỚN-07-210T
(https://i.imgur.com/FFzDn9Tl.jpg)
694
50K
VẼ KỸ THUẬT
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-NXB MIR
(https://i.imgur.com/ayrqBIyl.jpg)
695
30K
BÁN DẪN
KHỔ LỚN-77-130T   bác chipest
(https://i.imgur.com/RTMZk8pl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: chipest vào 15/12/2017, 09:08:07
gom 683, 695
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/12/2017, 09:51:07
gom 683, 695

Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/12/2017, 15:27:14
696
40k
ĐIỆN DÂN DỤNG
KHỔ LỚN-01-160T
(https://i.imgur.com/TJanOF3l.jpg)
697
50K
HỆ THỐNG ĐIỆN-1
KHỔ LỚN
81-360T
(https://i.imgur.com/MnRawnXl.jpg)
698
50K
MÁY LIÊN HỢP
BÌA CỨNG-NXB MIR
(https://i.imgur.com/RHE7omMl.jpg)
699
20K
CHỮ ĐẸP
KHỔ LỚN-85-120T
(https://i.imgur.com/YRPAzjLl.jpg)
700
40K
LỊCH VẠN NIÊN
KHỔ LỚN-XB 96-160T
(https://i.imgur.com/tpSGf3Nl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/12/2017, 15:32:13
701
30K
MÁY THU HÌNH MÀU
KHỔ LỚN-XB 86-100T
(https://i.imgur.com/KEtZNfgl.jpg)
702
40K
MÁY DOA
KHỔ LỚN-NXB MIR
(https://i.imgur.com/PmVQ6QNl.jpg)
703
30K
MÁY HÁT ĐĨA
KHỔ LỚN-XB 96-310T
(https://i.imgur.com/BB92XkUl.jpg)
704
50K
LẮP ĐẶT ĐIỆN
BÌA CỨNG-NXB MIR
(https://i.imgur.com/fiKaxS5l.jpg)
705
40K
KỸ THUẬT ĐIỆN
KHỔ LỚN-XB 00-200T
(https://i.imgur.com/vYSkpcEl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 15/12/2017, 15:36:43
706
30K
ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ
KHỔ LỚN-XB 05-110T
(https://i.imgur.com/Y6WaL50l.jpg)
707
50K
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
KHỔ LỚN-XB 98-360T
(https://i.imgur.com/FbBl6AVl.jpg)
708
50K
LẮP ĐẶT ĐIỆN
(https://i.imgur.com/ejWtD5kl.jpg)
709
40K
ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG
KHỔ LỚN-XB 02-210T
(https://i.imgur.com/XDmsb95l.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 19/12/2017, 07:48:50
710
80K//2C
CƠ SỞ DỮ LIỆU  bác maitam
XB 07-240T+370T-KHỔ LỚN
(https://i.imgur.com/rchfaOQl.jpg)
(https://i.imgur.com/Q5hywOxl.jpg)
711
40K
CẤU TRÚC DỮ LIỆU
XB 96-530T
(https://i.imgur.com/GUctEuXl.jpg)
712
20K
LÀN DA
XB 99-180T
(https://i.imgur.com/P1Bcfa8l.jpg)
714
40K
NỘI TRỢ HOÀN TOÀN
XB 89-470T
(https://i.imgur.com/dNPzXjal.jpg)
715
30K
BIẾN ÁP
XB 93-120T
(https://i.imgur.com/DDNQzXLl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: sangtaomypham vào 20/12/2017, 00:49:48
712
20K
LÀN DA
XB 99-180T

673
40K
CÔNG NGHỆ
NXB MIR

690
40K
ĐIỆN TỬ CĂN BẢN
KHỔ LỚN-01-180T

691
40K
PHẢN ỨNG
KHỔ LỚN-XB 02-190T

566
20K
CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG
T1
XB 78-200T

568
30K
ĐỜI SỐNG CÂY TRỒNG
XB 78-160T

569
30K
HỆ SINH THÁI
XB 84-180T

570
10K
XB 90-90T

573
20K
NUÔI TÔM
B CỨNG-XB 93-120T

578
20k
xb 03-180t

580
30K
XB 05-200T

581
10K
XB 05-100T

583
20K
XB 97-160T

586
20K
XB 04-160T

591
30K
XB 76-300T

594
30K
XB 330T

593
40K
XB 08-530T

595
10K

599
20K
T1
XB 78-240T

600
20K
XB 96-280T

603
10K
XB 81-110T

605
30K
XB 86-150T

608
30K
XB 78-160T
BỊ GẶM NHẸ PHÍA TRONG

609
20K
XB 04-190T

614
20K
XB 81-210T
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: sangtaomypham vào 20/12/2017, 01:07:56

https://i.imgur.com/nRdWhiMl.jpg
535
20K
THẬT LÀ ĐƠN GIẢN
XB 84-190T

549
20K
NUÔI GÀ CÔNG NGHIỆP
XB 97-190T

553
30K
THẾ GIỚI KHOA HỌC
XB 03-420T

496
30K
CƠ SỞ HÓA HỌC
XB 03-400T

498
100K
ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ
XB 02-1050T
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: sangtaomypham vào 20/12/2017, 01:11:43
437
50K
MÁY NÔNG NGHIỆP
BÌA CỨNG-NXB MIR-600T

439
30K
TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
T1
XB 78-240T

467
40K
HƯỚNG DẪN VỀ SẢN XUẤT ĐỜI SỐNG
XB 78-270T

477
50K
TÍNH TOÁN
KỸ THUẬT ĐIỆN ĐƠN GIẢN
XB 84-360T

481
40K
TÌM HIỂU
DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN
XB 78-260T

483
20K
THÉP KHÔNG GỈ
XB 78-80T
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: sangtaomypham vào 20/12/2017, 02:19:29

390
20k
ĐIỆN TỬ
t-3
xb 78-90t

396
30K
NGHỀ ĐIỆN
XB 04-190T

395
30K
BỘ CHUYỂN MẠCH
XB 04-180T

397
30K
NANO
XB 06-240T

402
20K
SĂN THÚ
XB 91-120T

404
10K
HOA KIỂNG
XB 140T

405
30K
NGHỆ THUẬT
XB 01-160T

406
T-2
TỔNG HỢP
30K
XB 83-330T

415
60K/8C
CÙNG NHAU VIẾT PHẦN MỀM
VĂN HỌC
XB 03-900T

421
20K
KHÁNG SINH
T1
XB 86-140T

422
30K
CÔNG NGHỆ
XB 05-280

424
40K
QUANG ĐIỆN TỬ
XB 04-540T

425
20K
XỬ LÝ TIẾNG ỒN
XB 03-200T

426
30K
KỸ THUẬT SỐ
XB 95-410T

363
100K
KIẾN TRÚC SƯ
KHỔ LỚN-XB 98-430T

343
20K
MẮM GIA TRUYỀN
XB 89-90T

356
40K
SƠN MÀI
XB 82-190T

276
30K
MỌI NGƯỜI1
91-80T.

30K
MỌI NGƯỜI-2

277
30K
MỌI NGƯỜI3

279
50K
MẠCH
XB 96-350T

278
30K
NHÀ
XB 91-150T

286
30K
THỰC DỤNG
XB 92-90T

215
20K
ĐIỆN TỬ

225
20K
KỲ LẠ

232
40K
HÀNH
XB 90-350T

149
40K
ĐIỆN
XB 76-300T

154
30K
SINH VẬT
XB 78-110T

158
20K
NGHỆ THUẬT
XB 2000-130T

160
20K
NUÔI CÁ
XB 87-170T

161
20K
DI TRUYỀN
81-130T

162
20K
NUÔI CÁ

165
30K
PHÂN KIM
XB 89-100T
MẤT BÌA TRƯỚC

167
10K
ĐIỆN TỬ

168
40K
NƯỚC THẢI
XB 85-270T

179
20K
ĐIỆN TỬ

186
20K
NẤM MỐC

189
20K
NĂNG LƯỢNG

190
20K
KINH TẾ

192
20K
HOA KIỂNG

193
20K
XE HONDA

194
20K
ĐẤT SÉT

195
30K
ĐỒ HỘP
XB 00-430T

196
20K
KHOA HỌC 5

197
20K
SÁT TRÙNG

200
20K
THÂM CANH CÂY ĂN QUẢ
78-220T

203
30K
KẾT CẤU ĐÁ
XB 80-140T

204
20K
BẢO QUẢN

090
50K
ĐIỆN TỬ
XB 2000-530T

092
10K
KHOA HỌC

103
30K
300 SÁNG KIẾN
XB 84-280T

108
30K
NHÓM NẤM
XB 86-180T

109
20K
DẠY CON THÔNG MINH
XB 00-230T


182
20K
DIỆU KỲ
XB 01-260T.

132
40K
SỬA CHỮA
THIẾT BỊ ĐIỆN
XB 78-380T

133
40K
ĐIỆN
XB 74-400T

134
20K
ĐIỆN TỬ
95-140T

136
20K
NHIÊN LIỆU.

138
40K
BÁN DẪN
XB 78-370T

063
30K
ĐẤT NÀO
XB 90-180T

065
40K
MẠCH ĐIỆN TỬ

068
30K
TRAI NGỌC
XB 96-90T

069
20K
CÁ GIỐNG
XB 78-80T

072
50K
KIM HOÀN
XB 89-330T

074
20K
CÁ BIỂN

075
40K
NGỌC TRAI
XB 95-140T

076
20K
CÁ CẢNH
XB 91-70T-MẤT BÌA

082
30K
NƯỚC NGỌT
XB 99-170T

083
20K
THỦY SẢN

085
20K
ẤU TRÙNG

086
20K
ẾCH

001
30k
HÀN
XB 85-110T

006
30k
NGHIÊN CỨU ĐẤT PHÂN
XB 79-220T

034
20K
TẾ BÀO
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/12/2017, 07:53:56
548
20K
THẦN DƯỢC
PHOTO

547
50K
THEO CHUYÊN KHOA
BÌA CỨNG-NXB MIR-360T


Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/12/2017, 05:25:31
716
20K
CÁC TỔ CHỨC
XB 84-160T
(https://i.imgur.com/ytWuz6bl.jpg)
717
10K
GAMES
XB 03-170T

(https://i.imgur.com/gaYxihDl.jpg)
718
20K
BÓNG CHUYỀN
XB 77-70T
(https://i.imgur.com/oihN5Ifl.jpg)
719
40K
BẮN SÚNG THỂ THAO

KHỔ LỚN-XB 82-100T                       bác alphonese
(https://i.imgur.com/tsm53zml.jpg)
720
20K
NHẢY XA
XB 84-140T
(https://i.imgur.com/vpe8wUKl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/12/2017, 05:45:18
721
20K
NHỮNG NGÔI SAO-2
XB 86-160T
(https://i.imgur.com/yIOxOU9l.jpg)
722
20K
HỒI PHỤC SỨC KHỎE
XB 83-140T
(https://i.imgur.com/6OEbZ7Ml.jpg)
723
20K
CỜ HAY
XB 83--90T
(https://i.imgur.com/2FZSlsql.jpg)
724
20K
CHIỀU CAO

XB 85-130T                  bác shenlong
(https://i.imgur.com/XkcSYZtl.jpg)
725
20K
SỨC KHỎE
XB 120T
(https://i.imgur.com/8tA2g4Sl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/12/2017, 05:51:39
726
20K
THỂ THAO
XB 82-100T
(https://i.imgur.com/ymjsNm1l.jpg)
727
20K
LUẬT ĐIỀN KINH
XB 85-170T
(https://i.imgur.com/wcgBr8Fl.jpg)
728
30K
BÓNG ĐÁ
XB 83-160T
(https://i.imgur.com/cflx0Lil.jpg)
729
20K
NHẢY CẦU
XB 77-100T
(https://i.imgur.com/xDuph6Dl.jpg)
730
20K
THỂ HÌNH
XB 85-70T
(https://i.imgur.com/UcN4aDhl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/12/2017, 06:00:58
731
20K
QUỐC TẾ
XB 85-80T
(https://i.imgur.com/ZsoBg8Yl.jpg)
732
20K
NGÀY HÈ
XB 84-150T
(https://i.imgur.com/0Hsytlql.jpg)
733
30K/2C
BƠI LỘI
XB 86-100T
(https://i.imgur.com/MI1gbBPl.jpg)
(https://i.imgur.com/yJz5sxal.jpg)
734
20K
BÓNG RỔ
XB 78-90T
(https://i.imgur.com/K8umavjl.jpg)
735
30K
BÀN THẮNG
XB 84-150T
(https://i.imgur.com/Rk1iVxml.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: alphonse vào 22/12/2017, 06:03:10
719
40K
BẮN SÚNG THỂ THAO
KHỔ LỚN-XB 82-100T
 
E lấy cuốn này nghen a
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/12/2017, 07:23:08
719
40K
BẮN SÚNG THỂ THAO
KHỔ LỚN-XB 82-100T
 
E lấy cuốn này nghen a
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/12/2017, 07:32:05
736
30k
CỜ TƯỚNG-3
XB 83-80T
(https://i.imgur.com/LJprvqQl.jpg)
737
20K
NGHỈ
XB 82-100T
(https://i.imgur.com/Rpry1wsl.jpg)
738
20K
THỂ THAO
XB 82-110T
(https://i.imgur.com/EMl2UC7l.jpg)
739
20K
BƠI TRẺ
XB 83-180T
(https://i.imgur.com/jeHXxCil.jpg)
740
20K
HUẤN LUYỆN
XB 81-100T
(https://i.imgur.com/yHmd5Bhl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/12/2017, 07:39:31
741
30K
TÍNH CHẤT
XB 84-110T
(https://i.imgur.com/YwMdlY2l.jpg)
742
30K
VẬT CẢN

XB 81-60T                       bác shenlong
(https://i.imgur.com/qLyW6Vll.jpg)
743
20K
QUẢNLYS
XB 83-210T
(https://i.imgur.com/lefVFE3l.jpg)
744
30K
PHÂN KIM
XB 89-100T   bác alphonse
BÌA SAU BỊ RÁCH TÍ
(https://i.imgur.com/pxsK1Mzl.jpg)
745
20K
TRÒ CHƠI
XB 79-90T
(https://i.imgur.com/CoxSOAyl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/12/2017, 07:46:54
746
30K
SÂN NHỎ
XB 81-150T
(https://i.imgur.com/tPw2Y0Ql.jpg)
747
30K
CHIẾN THUẬT
XB 86-160T
(https://i.imgur.com/YmDJ03il.jpg)
748
20K
100 TRÒ CHƠI
XB 85-110T

(https://i.imgur.com/Q3IGPYMl.jpg)
749
30K
ĐÁ BÓNG GIỎI
XB 86-180T
(https://i.imgur.com/ZFik9C5l.jpg)
750
30K
CỜ TÀN
XB 86-200T
(https://i.imgur.com/qUlbzD4l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/12/2017, 07:55:15
751
20K
SỰ KIỆN
XB 83-150T
(https://i.imgur.com/jAndfmMl.jpg)
752
20K
BÓNG NÉM
XB 83-170T
(https://i.imgur.com/ZXMaRBcl.jpg)
753
10K
XÂY DỰNG NHÀ  bác chipest
XB 90-40T
(https://i.imgur.com/EgoOM5Dl.jpg)
754
20K
TÌM HIỂU
XB 85-160T
(https://i.imgur.com/0f5ajb7l.jpg)
755
20K
BÓNG CHUYỀN
XB 84-130T
(https://i.imgur.com/r8KPaC6l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/12/2017, 08:02:49
756
20K
ĐỐI THỦ
XB 84-40T
(https://i.imgur.com/0DmOnPDl.jpg)
757
30K
CỜ THẾ
XB 86-100T
(https://i.imgur.com/Z5lHj9hl.jpg)
758
20K
THỂ CHẤT
XB 86-70T
(https://i.imgur.com/YJR51yYl.jpg)
759
30K
TÍNH CHẤT

(https://i.imgur.com/Z0pLclcl.jpg)
760
20K
BÓNG BÀN   bác chipest
XB 86-50T
(https://i.imgur.com/QLQdFRbl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: alphonse vào 22/12/2017, 08:13:28
744
30K
PHÂN KIM
XB 89-100T
BÌA SAU BỊ RÁCH TÍ
E lấy thêm cuốn này
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/12/2017, 10:00:14
744
30K
PHÂN KIM
XB 89-100T
BÌA SAU BỊ RÁCH TÍ
E lấy thêm cuốn này
cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: shenlong vào 22/12/2017, 10:30:45
724
20K
CHIỀU CAO
XB 85-130T

Cuốn này bác chụp mục lục và vài trang dc ko ạ
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: chipest vào 22/12/2017, 11:21:36
gom 753,760
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/12/2017, 11:29:46
gom 753,760
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/12/2017, 14:55:55
761
25K
BẨM SINH
XB 87-100T
(https://i.imgur.com/KRDf75Al.jpg)
762
20K
BỐN MÔN
XB 76-110T
(https://i.imgur.com/gpKy2vnl.jpg)
763
20K
KHAI MẠC
XB 86-50T
(https://i.imgur.com/1ZSAdfRl.jpg)
764
20K
CẦU LÔNG
XB 86-50T
(https://i.imgur.com/kfkgO69l.jpg)
765
30K
TRÒ CHƠI
XB 78-120T
(https://i.imgur.com/fjZchxnl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/12/2017, 15:04:16
766
20K
EM TẬP
XB 84-80T
(https://i.imgur.com/Pcd2ARQl.jpg)
767
20K
BƠI

XB 77-130T                     bác chipest
(https://i.imgur.com/rUIUlJ9l.jpg)
768
20K
SỔ TAY
XB 83-60T

(https://i.imgur.com/autsm8Sl.jpg)
769
40K
THỂ DỤC-2
XB 75-380T
(https://i.imgur.com/WbNMhWzl.jpg)
770
20K
LỘI
XB 83-120T
(https://i.imgur.com/qd3S8K7l.jpg)
771
30K
KINH TẾ
XB 85-210T
(https://i.imgur.com/cUEzQnvl.jpg)
772
20K
ĐẠI HỘI
XB 85-120T
(https://i.imgur.com/kFdpkjYl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: chipest vào 22/12/2017, 22:38:10
gom 767
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/12/2017, 05:29:20
gom 767

Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/12/2017, 05:39:57
773
30k
TÍNH CHẤT DÂN TỘC
XB 84-110T
(https://i.imgur.com/CM9PafBl.jpg)
774
50K
30K
THỂ DỤC THẨM MỸ
XB 85-160T
(https://i.imgur.com/EnjYNjjl.jpg)
775
20K
CẦU LÔNG
XB 83-60T
(https://i.imgur.com/GhTVTDrl.jpg)
776
20K
AEROBIC
XB 86-100T

(https://i.imgur.com/iE61ZLyl.jpg)
777
20K
DỤNG CỤ
XB 85-80T
(https://i.imgur.com/14y7r4Ml.jpg)
778
30K
BÓNG RỔ
XB 82-150T
(https://i.imgur.com/boPSWq6l.jpg)
779
20K
BƠI
XB 79-130T
(https://i.imgur.com/fkqrZJSl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/12/2017, 05:20:35
780
20K
AN TOÀN ĐIỆN
XB 81-110T.
(https://i.imgur.com/slK96qWl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: shenlong vào 25/12/2017, 07:15:53
Lấy

742
30K
VẬT CẢN
XB 81-60T
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 25/12/2017, 07:19:19
Lấy

742
30K
VẬT CẢN
XB 81-60T
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/01/2018, 16:04:01
781
60K
LUẬT XA GẦN
KHỔ LỚN-XB 82-340T
(https://i.imgur.com/mTyplPEl.jpg)
(https://i.imgur.com/cusLirOl.jpg)
782
30K
VẼ ĐƠN GIẢN
KHỔ LỚN-XB 2006-140T
(https://i.imgur.com/VL5qI2cl.jpg)
(https://i.imgur.com/l0fZCC5l.jpg)
783
40K
KỸ THUẬT DẬP NGUỘI
KHỔ LỚN-XB 81-260T
(https://i.imgur.com/0SMa3Lzl.jpg)
784
90K/2C
CÁC NHÀ VẬT LÝ NỔI TIẾNG THẾ GIỚI
KHỔ LỚN-XB 2011-240T+260T
(https://i.imgur.com/ThDeodNl.jpg)
(https://i.imgur.com/fEqaYjVl.jpg)
785
50K
THIẾT BỊ ĐIỆN
KHỔ LỚN-XB 86-270T
(https://i.imgur.com/u6538z3l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/01/2018, 16:11:10
786
40K
PHÂN TÍCH MẠCH
KHỔ LỚN-XB 99-170T.
(https://i.imgur.com/nr6U6wil.jpg)
787
40K
CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN
KHỔ LỚN-XB 83-280T
(https://i.imgur.com/97ZEcUKl.jpg)
788
50K
MÔI CHẤT LẠNH
KHỔ LỚN-XB 96-310T
(https://i.imgur.com/4QEK6swl.jpg)
789
40K
SỔ TAY NHIỆT LUYỆN
KHỔ LỚN-XB 79-330T
(https://i.imgur.com/hnw9nOOl.jpg)
790
50K
CHẾ BIẾN LẠNH THUÝANR
KHỔ LỚN-XB 90-290T
(https://i.imgur.com/u0EMyNzl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/01/2018, 16:20:56
791
30K
TỰ HỌC VẼ
KHỔ LỚN-XB 01-170T
(https://i.imgur.com/J72oqT3l.jpg)
792
30K
KHÔNG CÓ GÌ ĐƠN GIẢN HƠN
KHỔ LỚN-XB 87-140T
(https://i.imgur.com/2HnG3lXl.jpg)
793
50K
MÍA ĐƯỜNG
KHỔ LỚN-XB 98-460T
(https://i.imgur.com/Nlkf9Gjl.jpg)
794
40K
CÚC ĐÁ
KHỔ LỚN-XB 84-140T
(https://i.imgur.com/2jOzR9nl.jpg)
(https://i.imgur.com/1X4Az30l.jpg)
795
50K
BỆNH HẠI LÚA
KHỔ LỚN-XB 83-240T
(https://i.imgur.com/pu6JlTSl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/01/2018, 16:28:38
796
40K
CÂY LÚA
KHỔ LỚN-XB -78-140T
MẤT BÌA
(https://i.imgur.com/jLkZtSal.jpg)
797
40K
MÁY THU HÌNH
KHỔ LỚN-XB 87-220T
(https://i.imgur.com/4FTTGuul.jpg)
798
40K
178 MẠCH IC THỰC DỤNG
KHỔ LỚN-XB 110T
IN RONEO
(https://i.imgur.com/pBcJAqgl.jpg)
799
30K
AMPLI

KHỔ LỚN-XB 93-100T   bác huynguyen
(https://i.imgur.com/aXKpAQMl.jpg)
800
50K
MẠCH ĐIỆN 1
KHỔ LỚN-XB 02-400T
(https://i.imgur.com/gIcQv12l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/01/2018, 17:13:04
801
70K
LẮP ĐẶT ĐIỆN
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-NXB MIR-280T
(https://i.imgur.com/lrNCPGRl.jpg)
802
80K
SÁCH TRA CỨU
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-NXB MIR-590T
(https://i.imgur.com/0k2V2Sfl.jpg)
803
40K
LOA THÙNG

KHỔ LỚN-XB 94-280T           bác chipest
(https://i.imgur.com/3Z7QiMTl.jpg)
804
50K
MÁY KÉO
NXB MIR-200T
(https://i.imgur.com/c8VJog8l.jpg)
805
40K
ĐIỆC XE MÁY
KHỔ LỚN-XB 94-150T
(https://i.imgur.com/FygkBfRl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/01/2018, 17:19:00
806
80K
ĐÈN ĐIỆN TỬ
KHỔ LỚN-XB 1977-490T
(https://i.imgur.com/ZJIQY1sl.jpg)
807
50K
MÁY MÀI
KHỔ LỚN-NXB MIR-210T
(https://i.imgur.com/7nQBfQGl.jpg)
808
50K
MÁY TIỆN
KHỔ LỚN-NXB MIR-240T
(https://i.imgur.com/kd2Isbrl.jpg)
809
50K
GIA CÔNG RĂNG
KHỔ LỚN-NXB MIR-160T
(https://i.imgur.com/XTKhEJ6l.jpg)
810
50K
CUB
KHỔ LỚN-XB 91-210T
(https://i.imgur.com/TkLdYWFl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/01/2018, 17:26:18
811
70K
KHÍ CỤ ĐIỆN
KHỔ LỚN-XB91-350T
(https://i.imgur.com/TkLdYWFl.jpg)
812
50K
ĐIỆN NHÀ
KHỔ LỚN-XB 07-250T
(https://i.imgur.com/tUhhTMQl.jpg)
814
60K
VẬT LÝ XÂY DỰNG
ÂM HỌC KIẾN TRÚC
KHỔ LỚN-XB 82-290T
MẤT BÌA TRƯỚC
(https://i.imgur.com/FR0duYQl.jpg)
815
50K
KẾT CẤU BÊ TÔNG
KHỔ LỚN-XB 85-330T
(https://i.imgur.com/JSFJ2Vnl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 03/01/2018, 17:36:05
816
50K
HONDA
KHỔ LỚN-XB 90-330T
(https://i.imgur.com/tDu4bvwl.jpg)
817
50K
MÁY ĐIỆN HẠ ÁP
KHỔ LỚN-XB 1975-180T
(https://i.imgur.com/S19GyFil.jpg)
818
50K
NHỮNG TIÊN ĐỀ CỦA SINH HỌC
KHỔ LỚN-NXB MIR-160T
(https://i.imgur.com/WimSPCVl.jpg)
819
50K
MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

KHỔ LỚN-XB 1980-420T.     bác maitam
(https://i.imgur.com/aB7thbhl.jpg)
820
40K
DẠY NGHỀ NGUỘI
KHỔ LỚN-XB 1977-120T
(https://i.imgur.com/1GFGSaOl.jpg)
821
40K
VẼ SƠN DẦU
KHỔ LỚN-XB 97-140T
(https://i.imgur.com/qNKoqrQl.jpg)
822
50K
CẨM NANG ĐỘNG CƠ
KHỔ LỚN-XB 1968-220T

SAIGON XB                                      bác chipest
(https://i.imgur.com/0zcHgasl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: chipest vào 04/01/2018, 09:41:24
gom 803, 822
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 04/01/2018, 15:37:50
gom 803, 822
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 06/01/2018, 14:27:11
823
80K
SÁCH DẠY TIỆN
VÀ PHAY KIM KHÍ
XB 1956-SAIGON XB
BỊ GẶM NHẸ GÓC
(https://i.imgur.com/UGjPVwol.jpg)
(https://i.imgur.com/oZRDTfrl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 12/01/2018, 07:46:35
824
30K
230 BÀI TẬP
THỂ DỤC THẨM MỸ
XB 2004-160T
(https://i.imgur.com/h1pE42Cl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 14/01/2018, 16:31:30
825
30K
TỰ LUYỆN ĐÀN GUITAR
KHỔ LỚN-XB 2009-140T
(https://i.imgur.com/7NfcRzxl.jpg)
826
30K
7 NGÀY BIẾT ĐÀN
KHỔ LỚN-XB 2011-70T
(https://i.imgur.com/gxHROrOl.jpg)
827
30K
30 NGÀY BIẾT ĐÀN
KHỔ LỚN-XB 2011-70T
(https://i.imgur.com/yFr8kYRl.jpg)
828
70K/2C
TỰ HỌC ĐÀN GUITAR
XB 2006-150T+200T
(https://i.imgur.com/tWTgFOxl.jpg)
(https://i.imgur.com/R7gJ92hl.jpg)
829
40K
LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH-1
KHỔ LỚN-XB 2000-180T
(https://i.imgur.com/ApNypVTl.jpg)
830
30K
CƠ BẢN
KHỔ LỚN-XB 2010-60T
(https://i.imgur.com/zgLNIzil.jpg)
831
30K
NÂNG CAO
KHỔ LỚN-XB 2014-80T
(https://i.imgur.com/hO800Irl.jpg)
832
60K
VÌ ĐÓ LÀ EM bác tnghia
KHỔ LỚN-XB 2010-80T
(https://i.imgur.com/3k5yWGgl.jpg)
(https://i.imgur.com/jDtreq9l.jpg)
(https://i.imgur.com/SHjNB51l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tnghia vào 14/01/2018, 18:31:42
Em lấy 832
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 14/01/2018, 21:39:39
Em lấy 832
cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 16/01/2018, 17:02:18
833
40k
KỸ THUẬT ĐO
ĐO ĐIỆN
KHỔ LỚN-XB 2011-380T
(https://i.imgur.com/fQN94Pxl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 18/01/2018, 20:37:59
834
100K
KHOA HỌC PHỔ THÔNG
KHỔ LỚN-XB 1974-SỐ 31 -50T
CÓ KÈM 2 BÁO RỜI NHƯ HÌNH
(https://i.imgur.com/I57ENqul.jpg)
(https://i.imgur.com/W5YK7POl.jpg)
(https://i.imgur.com/WGJ4mKtl.jpg)
(https://i.imgur.com/NJ6ORNOl.jpg)
(https://i.imgur.com/1nI24krl.jpg)
(https://i.imgur.com/Ioqg3rLl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 31/01/2018, 05:22:08
835
30K
GIAO THÔNG
XB 2004-180T
KHỔ LỚN
(https://i.imgur.com/VS95nbHl.jpg)
(https://i.imgur.com/zw2V5Qsl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: vanst vào 05/02/2018, 10:40:55
Mua 776
20K
AEROBIC
XB 86-100T
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: vanst vào 05/02/2018, 10:42:12
Mua 717
10K
GAMES
XB 03-170T
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 05/02/2018, 13:22:50
Mua 776
20K
AEROBIC
XB 86-100T
Mua 717
10K
GAMES
XB 03-170T
Cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 09/02/2018, 05:30:31
836
90K
KHÁCH DẠ HÀNH TÍ HON
KHỔ LỚN-XB 1973-100T
XB ALPHA
(https://i.imgur.com/GrOH94yl.jpg)
(https://i.imgur.com/5394xvYl.jpg)
(https://i.imgur.com/JjDzB9Bl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/02/2018, 17:02:46
837
20K
TRỒNG NẤM   bác nguyen 969
XB1999-240T
(https://i.imgur.com/BN9zaDdl.jpg)
838
20K
THÚ ĐI CÂU-1
XB 2005-250T
(https://i.imgur.com/AH240y1l.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: nguyen969 vào 20/02/2018, 19:11:23
lấy trồng nấm ạ
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 20/02/2018, 21:06:10
lấy trồng nấm ạ

cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: maitam vào 20/02/2018, 21:52:03
Cuốn 819 - Máy tính điện tử còn không bác? Nếu còn tôi lấy nhé.
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/02/2018, 04:39:37
Cuốn 819 - Máy tính điện tử còn không bác? Nếu còn tôi lấy nhé.
cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: maitam vào 21/02/2018, 08:50:48
Tôi lấy cuốn 711 - Cấu trúc dữ liệu nhé.
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 21/02/2018, 10:24:16
Tôi lấy cuốn 711 - Cấu trúc dữ liệu nhé.
cám ơn bác nhiều
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 22/02/2018, 07:31:36
839
50K
KỸ THUẬT ĐIỆN
KHỔ LỚN-XB 1994-250T
(https://i.imgur.com/ThRIE5cl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 23/02/2018, 14:52:28
840
60K
KỸ THUẬT TRỒNG HOA LAN
BÌA CỨNG-IN HÌNH MÀU GIẤY DẦY
XB 2005-320T
(https://i.imgur.com/jmlGDxxl.jpg)
(https://i.imgur.com/azX0eWWl.jpg)
(https://i.imgur.com/XVDwTjcl.jpg)
(https://i.imgur.com/1CXwZmAl.jpg)
841
30K
SÁCH DẠY CẮM HOA NHẬT BẢN
XB 1994-230T
(https://i.imgur.com/UQqcy0Al.jpg)
(https://i.imgur.com/yeK3bp0l.jpg)
842
20K
HUẤN LUYỆN CẦU LÔNG

XB 2007-220T    bác tnghia
(https://i.imgur.com/u9CDTaFl.jpg)
843-CHIẾN THUẬT THI ĐẤU
XB 2004-200T
(https://i.imgur.com/bUqSWq4l.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tnghia vào 23/02/2018, 22:02:35
842, 843 : cuốn nào ruột sạch đẹp, chữ to dễ đọc thì em lấy 1 cuốn đó nhé anh
Tiêu đề: Re: Bán sách kỹ thuật..........kính mời.
Gửi bởi: tamhoanhatrang vào 24/02/2018, 07:36:07
842, 843 : cuốn nào ruột sạch đẹp, chữ to dễ đọc thì em lấy 1 cuốn đó nhé anh
Cám ơn bác nhiều