Diễn đàn sách xưa | Bảo tồn văn hóa Việt

PHỐ SÁCH CŨ => Vựa ve chai => Khoa học-Kỹ thuật => Tác giả chủ đề:: nguyen manh dung vào 15/02/2017, 21:18:14

Tiêu đề: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 15/02/2017, 21:18:14
01. Nghiên cứu kinh Lăng Già (Đại sư Suzuki): đã bán

Như mộ

02. Khí Đạo (Lục Lưu): đã bán

Cuongpl12345

03. Tuyệt mệnh cước: 60k

(http://2.pik.vn/20170e44d7d5-b411-4cc6-baae-37426fddfe9a.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học, cờ tướng
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 15/02/2017, 21:26:25
04. Lỗ Trí Thâm quyền phổ : đã bán

Duynhohp

05. Quất trung bí tân chú: 40k

(http://2.pik.vn/20171a2d782e-390c-438f-81e6-1c82c824670a.jpg)

06. Lý giải hiện tượng dị thường: đã bán

tnghia

07. Mai hoa phổ tân giải: đã bán

vmkid
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: cuongpl12345 vào 15/02/2017, 21:28:28
Lấy "khí đạo "
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: như mộ vào 15/02/2017, 21:40:52
Chào bạn, xin lấy 01. Nghiên cứu kinh Lăng Già (Đại sư Suzuki): 100k
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: duynhohp vào 15/02/2017, 21:58:34
01. Nghiên cứu kinh Lăng Già (Đại sư Suzuki): 100k

(http://2.pik.vn/20178b4ba414-0bfe-4779-bda2-af44e75f68bc.jpg)
Gom lỗ chí thâm, Kinh Lăng Già, khí đạo

02. Khí Đạo (Lục Lưu): 200k

(http://2.pik.vn/2017f1d4c0b5-bc11-4ec8-8479-73c04a2bc02b.jpg)

03. Tuyệt mệnh cước: 60k

(http://2.pik.vn/20170e44d7d5-b411-4cc6-baae-37426fddfe9a.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 16/02/2017, 06:21:46
Lấy "khí đạo "
Ok bạn
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 16/02/2017, 06:22:07
Chào bạn, xin lấy 01. Nghiên cứu kinh Lăng Già (Đại sư Suzuki): 100k
Ok bạn
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 16/02/2017, 06:24:17

Bạn chậm mất rồi, còn Lỗ Trí Thâm và Tuyệt mệnh cước.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 16/02/2017, 07:51:09
08. Tượng kì tam thập lục kế: 40k

(http://2.pik.vn/20177c9c4bf1-7b0e-4ec2-90a0-92a5cb9d3881.jpg)

09. Cờ tương-nghệ thuật thiền: 30k

(http://2.pik.vn/20177cb7efa7-c275-41c3-bfa8-c796b6af750e.jpg)

10. Tự luyện võ tự do: đã bán

tnghia
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 16/02/2017, 07:56:03
11. Đường vào Đông Y: 80k

(http://2.pik.vn/2017e8f21b6c-e048-4038-91b7-e2f9cc0ab47e.jpg)

12. Châm cứu tổng hợp: 200k

(http://2.pik.vn/20175e0cc0c8-b233-4077-8e60-32a5d89ed9e8.jpg)

13. Nho giáo: 200k

(http://2.pik.vn/2017998c7cd1-8dee-4164-b68d-cf5a45787455.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: tnghia vào 16/02/2017, 08:32:05
Chào bác, mình lấy 06. Lý giải hiện tượng dị thường: 40k  và  số 10. Tự luyện võ tự do: 70k  nhé :)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 16/02/2017, 08:39:13
Chào bác, mình lấy 06. Lý giải hiện tượng dị thường: 40k  và  số 10. Tự luyện võ tự do: 70k  nhé :)
Ok bạn.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học, cờ tướng
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 16/02/2017, 08:40:08
14. Từ điển pháp luật Anh - Việt: 70k

(http://2.pik.vn/201767cee2d7-a995-465b-adbe-1883c59269d9.jpg)

15. Kinh Bát Nhã tập 3: 100k

(http://2.pik.vn/2017d59e91d4-4923-4109-93f8-ddd2296e14bd.jpg)

16. Kinh Bát Nhã tập 2: 100k

(http://2.pik.vn/201702da2932-08ae-4f2b-8fe2-66daf8c1c2fa.jpg)

17. Kinh Bát Nhã tập 1: 100k

(http://2.pik.vn/20174bf6f82f-e9a8-4fae-97f9-be13a7cecf3c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 16/02/2017, 19:00:06
18. Thuốc nam Châm cứu : đã bán

Duynhohp

19. Châm cứu chữa bệnh: đã bán

Duynhohp

20. Tóm tắt Hoàng Đế Nội Kinh: 70k

Tieulanong
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: duynhohp vào 16/02/2017, 19:01:22
18. Thuốc nam Châm cứu : 50k

(http://2.pik.vn/2017a2e93c2e-dc8e-4b8f-86a3-f6a330174e4a.jpg)

19. Châm cứu chữa bệnh: 40k

(http://2.pik.vn/2017381bfde7-e0a8-4c35-8f33-2ff3a93100f2.jpg)
(http://2.pik.vn/2017c0bd7de2-ea1b-4e13-a054-7f208ff10b54.jpg)

20. Tóm tắt Hoàng Đế Nội Kinh: 70k

(http://2.pik.vn/2017ad89b44d-4332-4e6a-a6af-b176397e59dc.jpg)
Đặt 18, 19
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: tieulanong vào 16/02/2017, 19:20:56
20. Tóm tắt Hoàng Đế Nội Kinh: 70k
(http://2.pik.vn/2017ad89b44d-4332-4e6a-a6af-b176397e59dc.jpg)
e
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 16/02/2017, 19:35:38
Đặt 18, 19
Ok bạn.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 16/02/2017, 19:36:37
e
Ok bạn.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 16/02/2017, 20:15:48
21. Kim cang ngạnh công ứng dụng: 40k

Hanoimaiyeu

22. Bộ mật tông: 100k

(http://2.pik.vn/2017f95e64cc-d20f-4b5e-ada9-78173838213e.jpg)

23. Kinh kim cang giảng giải: 40k

(http://2.pik.vn/20177b86cf4f-cea0-450f-b8b8-76ad2d3fddfe.jpg)

24. Cửu tiết tiên: 30k

(http://2.pik.vn/20179cd1bb1b-b91f-4ff4-a463-78ed59ded113.jpg)

25. Thiếu Lâm Ngũ Hợp Quyền: 40k

(http://2.pik.vn/20175aae9b9d-6ff2-4971-b5ec-cb9b3c0828da.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: Tuhaibajai vào 17/02/2017, 10:26:31
Lấy:

20. Tóm tắt Hoàng Đế Nội Kinh: 70k
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 17/02/2017, 11:09:54
Lấy:

20. Tóm tắt Hoàng Đế Nội Kinh: 70k
Bạn Tieulanong đã đặt rồi bạn nhé.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 17/02/2017, 11:16:41
26. Luận văn quân sự: 40k

(http://2.pik.vn/20177e34d77b-549e-4a7f-bece-e34a87790022.jpg)

27. Nam kì cố sự: 50k

(http://2.pik.vn/2017c96cef83-4c93-4e12-a04f-0a42e35e479d.jpg)

28. Đao thuật: 60k

(http://2.pik.vn/2017cc46d3fa-5ba1-4776-819d-dcda6ca9b2eb.jpg)

29. Sống thiền: 30k

(http://2.pik.vn/201711ec9880-2e07-4e19-97df-afaa875fb764.jpg)

30. Hầu quyền: 40k

Hiennho+duynhohp

31. Lược giải kinh Pháp Hoa: 150k

(http://2.pik.vn/20178a233fb0-4fef-4ea2-8d36-53a3301bb748.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: hanoimaiyeu vào 17/02/2017, 11:44:35
Cho lấy Kim cang Ngạnh khí công ứng dụng
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 17/02/2017, 13:42:51
Cho lấy Kim cang Ngạnh khí công ứng dụng
Ok bạn.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 17/02/2017, 14:57:21
32. Thiếu Lâm Kim Cang Nghạnh Công: 40k

(http://2.pik.vn/201709c7c95a-73c9-436d-986c-f70f0b2aa655.jpg)

33. Taekwondo: 20k

(http://2.pik.vn/2017b8cada0d-5a3a-4c9e-a294-5b02a7ee1245.jpg)

34. Điểm huyệt giải huyệt: 30k

Hiennho+duynhohp

35. Thái cực quyền lý: 40k

Hnoimaiyeu

36. Vĩnh Xuân 1: 30k

(http://2.pik.vn/2017d0e17bd3-ed27-46be-bc6b-5a0c2f3af016.jpg)

37. Vĩnh Xuân 2: 30k

(http://2.pik.vn/2017dfd3d09f-29c2-47f5-807d-3f315e6da089.jpg)

38. Thất thập nhị huyền công: 60k

(http://2.pik.vn/201773ddcf17-c433-4c98-9f68-6376b50d76ce.jpg)

39. Sách học kinh dịch: 80k

Tieulanong
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 17/02/2017, 15:06:52
40. Trung cuộc sát đấu: 40k

vmkid

41. Chiến thuật tấn công và phòng thủ: 40k

(http://2.pik.vn/2017c710234a-1a7b-43a8-b6fb-82f143b219ed.jpg)

42. Khai cuộc diệu thủ: 40k

vmkid

43. Tìm biết qua xác chết: 40k

(http://2.pik.vn/20174b316cab-f63d-42e7-a412-b3264924660c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 17/02/2017, 15:14:53
44. Quyền pháp trấn sơn bí truyền: 40k

(http://2.pik.vn/2017c5226d29-2e7f-4d2e-b27c-9a8c8581ac47.jpg)

45. Kiến thức tổng hợp về khí công: 30k

(http://2.pik.vn/2017b44f7e5c-a439-4c4f-8652-3e32ce38edd8.jpg)

46. Khí công toàn thư: 30k

(http://2.pik.vn/201741137d32-29c9-4cde-ae12-ec656c311399.jpg)

47. Đoạt mệnh liên hoàn cước: 30k

(http://2.pik.vn/2017660c63c2-6e78-4e97-8ff6-9d43e1b7bc98.jpg)

48. Án ma chân pháp: 60k

(http://2.pik.vn/2017b89e9321-604b-478e-94af-b03fb712c98d.jpg)

49. Bàn tay ánh sáng: 200k

(http://2.pik.vn/20173e8416c8-fc3d-4023-af70-7915204dab31.jpg)

50. Sử kí tập 1: 40k

(http://2.pik.vn/20177fba5fd9-f762-47e5-857f-e5611059ccc1.jpg)

51. Sử kí tập 2: 40k

(http://2.pik.vn/201711c413f6-6ef9-49ad-ac70-f0e97fdadf4e.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 17/02/2017, 15:22:10
52. Đạo Phật ngày nay (nghiên cứu kinh Pháp Hoa): 150k

Như mộ

53. Luận về nhân quả: 40k

(http://2.pik.vn/20172ee82cc5-0d46-48e9-bbe5-66c04a05ce90.jpg)

54. Nghiệp và kết quả: 40k

(http://2.pik.vn/2017a8211523-9353-40ac-8f4d-3ecc4733082c.jpg)

55. Những điều dạy về Phật của Trần Nhân Tông: 30k

(http://2.pik.vn/2017199501ee-1f85-4609-97ff-5a3045eb5539.jpg)

56. Kinh Dịch - Đạo của người quân tử: 80k

(http://2.pik.vn/20171eef2e84-c92e-40ef-94b1-62c20973f9d8.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: hanoimaiyeu vào 17/02/2017, 15:57:31
Lấy Thái cực quyền, quyền lý
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 17/02/2017, 16:35:52
Lấy Thái cực quyền, quyền lý
Ok bạn.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: như mộ vào 17/02/2017, 17:03:21
Lấy nhé
52. Đạo Phật ngày nay (nghiên cứu kinh Pháp Hoa): 150k
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 17/02/2017, 17:06:46
Lấy nhé
52. Đạo Phật ngày nay (nghiên cứu kinh Pháp Hoa): 150k
Ok bạn.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 17/02/2017, 19:02:45
57. Chân thức: 50k

alphonse

58. Thiếu Lâm ám khí: 40k

tnghia

59. Thiếu Lâm Kim cương quyền: 50k

(http://2.pik.vn/20172466e79e-f849-4316-b3cf-c0425eed42ee.jpg)

60. Thiếu Lâm Khán gia quyền: 40k

(http://2.pik.vn/20176de37a54-af30-4cc7-9f88-bddcab8114c1.jpg)

61. Phương pháp chữa bệnh nội khoa Thiếu Lâm: 50k

Ben chen

62. Thái cực quyền toàn thư: 30k

tnghia

63. Lý Tiểu Long -- Triệt quyền đạo: 40k

Hanoimaiyeu

64. Pencak Silat: 40k

(http://2.pik.vn/20173dda22bd-15e5-4ed2-acdd-0d00b125fc71.jpg)

65. Thiếu Lâm Kiếm thuật: 70k

(http://2.pik.vn/2017768c2229-a6a5-49de-9760-8753563b54f5.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 17/02/2017, 19:11:39
66. Dưỡng sinh khí công Thiếu Lâm: 30k

Ben chen

67. Cách trị thương trong Thiếu Lâm: 40k

Ben chen

68. Thiếu Lâm Tán đả và song đấu: 40k

tnghia

69. Ngũ đài trân tàng bí bản: 40k

(http://2.pik.vn/201792e2807e-b5d7-40d3-91df-8275f3098824.jpg)Nqdthaibinh

70. Côn pháp và bí quyết luyện võ (tập 2): 40k

alphonse

71. Côn pháp và bí quyết luyện võ (tập 1): 40k

alphonse
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: alphonse vào 17/02/2017, 19:21:22
E lấy 57,70,71
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 17/02/2017, 19:32:37
72. Võ say: 30k

(http://2.pik.vn/2017d6c3e35c-b75d-4f54-8d15-f06fd95953d8.jpg)

73. Thiếu Lâm Binh khí (Phần 2): 50k

(http://2.pik.vn/2017a8f9869e-4c1f-4733-9c52-b4b2c96d6316.jpg)

74. Thiếu Lâm Binh khí (phần 1): 60k

(http://2.pik.vn/20171985447e-a2fa-497e-bc5e-7b405bf10f99.jpg)

75. 25 bài quyền Karate-do hệ phái Shotokan-Ryu: 40k

(http://2.pik.vn/2017d4e8989d-7c40-401e-a289-3228e0b682bf.jpg)

76. Luyện công phá toàn diện: 40k

(http://2.pik.vn/20178c316d07-6c3f-435f-a6de-e34b53023fac.jpg)

77. Xử lý chấn thương trong võ thuật: 30k

benchen

78. Tuyệt kĩ thôi thủ (tập 2): 40k

alphonse

79. Tuyệt kĩ thôi thủ (tập 1): 40k

alphonse
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 17/02/2017, 19:33:30
E lấy 57,70,71
Ok bạn.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: alphonse vào 17/02/2017, 19:34:35
Thêm 78,79
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 17/02/2017, 19:35:47
Thêm 78,79
Ok bạn
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 17/02/2017, 19:44:02
80. Vịnh Xuân công phu tập 2: 40k

Hanoimaiyeu

81. Vịnh Xuân công phu tập 1: 40k

Hanoimaiyeu
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: hanoimaiyeu vào 17/02/2017, 22:13:56
Thêm Triệt quyền đạo + 2 cuốn vx kungfu
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 18/02/2017, 07:34:56
Thêm Triệt quyền đạo + 2 cuốn vx kungfu
Ok bạn.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: ben chen vào 18/02/2017, 10:46:18
Cho mình lấy
61. Phương pháp chữa bệnh nội khoa Thiếu Lâm
66. Dưỡng sinh khí công Thiếu Lâm
67. Cách trị thương trong Thiếu Lâm
77. Xử lý chấn thương trong võ thuật
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: hiennho vào 18/02/2017, 12:26:42
30. Hầu quyền: 40k

(http://2.pik.vn/20170e1b4642-889e-4ebe-aec5-611f5779fa90.jpg)


Lấy Hầu Quyền, sẽ thanh toán và gửi sách cùng Duynhohp
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: hiennho vào 18/02/2017, 12:30:13

34. Điểm huyệt giải huyệt: 30k

(http://2.pik.vn/2017a3e3d116-45c5-458d-8e55-b3d4e54025cc.jpg)


Lấy quyển này, sẽ thanh toán và gửi sách cùng Duynhohp
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: tnghia vào 18/02/2017, 13:02:41
Minh lâ'y 58, 62, 68, 77 nhe'
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 18/02/2017, 13:56:21
Minh lâ'y 58, 62, 68, 77 nhe'
Bạn còn 58, 62, 68. Còn 77 đã có người lấy trước bạn nhé.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 18/02/2017, 13:59:20
Lấy Hầu Quyền, sẽ thanh toán và gửi sách cùng Duynhohp
Ok ban
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 18/02/2017, 14:01:31
Lấy quyển này, sẽ thanh toán và gửi sách cùng Duynhohp
Ok bạn
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 19/02/2017, 10:00:10
82. Kinh tế học tập 2: 150k

(http://2.pik.vn/201747a0f482-883b-48f6-8916-b1a3cc303005.jpg)

83. Kinh tế học tập 1: 150k

(http://2.pik.vn/201795037bfc-31cd-4f1c-a980-3be60b41a569.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: shenlong vào 19/02/2017, 15:28:09
lấy
21. Kim cang ngạnh công ứng dụng: 40k
32. Thiếu Lâm Kim Cang Nghạnh Công: 40k
78. Tuyệt kĩ thôi thủ (tập 2): 40k
79. Tuyệt kĩ thôi thủ (tập 1): 40k
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 19/02/2017, 17:02:37
lấy
21. Kim cang ngạnh công ứng dụng: 40k
32. Thiếu Lâm Kim Cang Nghạnh Công: 40k
78. Tuyệt kĩ thôi thủ (tập 2): 40k
79. Tuyệt kĩ thôi thủ (tập 1): 40k
21, 78, 79 đã có người lấy rồi bạn ạ, 32 còn bạn nhé, nếu lấy thì để tớ đánh dấu.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: vmkid vào 22/02/2017, 21:53:11
mình lấy 07, 40, 42 . SDT mình 0904 010 535
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: vmkid vào 22/02/2017, 21:56:49
Cho Mình SDT Mình liên hệ được không vậy ?
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: vmkid vào 22/02/2017, 23:00:53
mình lấy 3 cuốn này nhé.

07. Mai hoa phổ tân giải: 40k
40. Trung cuộc sát đấu: 40k
42. Khai cuộc diệu thủ: 40k
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 23/02/2017, 07:24:20
mình lấy 3 cuốn này nhé.

07. Mai hoa phổ tân giải: 40k
40. Trung cuộc sát đấu: 40k
42. Khai cuộc diệu thủ: 40k
Ok bạn.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: Su-tu vào 23/02/2017, 20:11:44
Gom:
Sách học kinh dịch: 80k
Kiến thức tổng hợp về khí công: 30k
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 23/02/2017, 21:44:13
Gom:
Sách học kinh dịch: 80k
Kiến thức tổng hợp về khí công: 30k
Ok bạn.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 24/02/2017, 13:06:09
84. Những tác phẩm ...cho ghi - ta (Tạ Tấn): 100k

(http://2.pik.vn/201778e4975e-c60e-4a49-8db9-f661840c325c.jpg)

85. Guitar classic - Tác phẩm hay: 50k.

(http://2.pik.vn/20176d29a106-0c0e-4d6b-b691-c2dee12015a0.jpg)

86. 30 ngày đêm guitar: 50k

(http://2.pik.vn/201712f25fdc-6775-4f44-97ff-216fc4b19991.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 24/02/2017, 13:09:08
87. Kinh lạc học (Kỳ huyệt): 100k

tnghia

88. Xem tuổi vợ chồng: 50k

tnghia
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 24/02/2017, 16:03:56
Mình đã chuyển sách cho các bạn sau: tnghia, hanoimaiyeu, alphonse (hôm 23/2); hôm nay đã chuyển cho: Như mộ, cuongpl12345, vmkid. Các bạn nhận được nt cho tớ để tớ yên tâm nhé.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: tnghia vào 24/02/2017, 16:06:58
mình lấy 87, 88
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 24/02/2017, 16:09:33
mình lấy 87, 88
Ok bạn.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 25/02/2017, 11:55:55
89. Từ điển thành ngữ, tục ngữ: 50k

(http://2.pik.vn/201729126004-598f-4f83-ad4e-3435876c598b.jpg)

90. Thiền Luận (khoe thôi ạ  :))

(http://2.pik.vn/20172920b597-337e-456a-b711-8c55c133faba.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 27/02/2017, 17:30:09
91. Món ăn Huế (in năm 1983, nhiều món cho các bác yêu Huế  :)): 50k

 Như mơ
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 27/02/2017, 17:32:31
92. Việt Hoa thông sứ sử học: 60k

(http://2.pik.vn/2017ff8a9331-540b-4b25-8ee5-3d51e791b4b9.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 27/02/2017, 17:37:29
93. Truyện tích kinh thánh cho thiếu nhi: 100k

(http://2.pik.vn/2017f58b06a9-dc39-48fa-81ec-46a8437817f5.jpg)
(http://2.pik.vn/201749f19a25-4f7c-49c0-ab9e-0e2b39400b41.jpg)
(http://2.pik.vn/20170ca4cf1a-ea30-4353-beb9-30cf4cb3d920.jpg)
(http://2.pik.vn/2017b5dadf8c-ac78-43cc-8d8c-0418e0513bfd.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 05/03/2017, 13:52:13
94. Sách trắng về sức khỏe: 50k

(http://2.pik.vn/2017b2b2b880-9d47-456c-b5d4-60d2f8b35be6.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 05/03/2017, 13:53:16
95. Bí thuật hồi sinh: 50k

(http://2.pik.vn/20176dd1ca8f-6c13-45d8-bbf3-2d587b478752.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 05/03/2017, 13:54:25
96. Thiền đạo tu tập(Trương Trùng Cơ): 80k

(http://2.pik.vn/20171f27f6d2-a2e6-4f75-a780-9b4da6eab553.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 05/03/2017, 13:55:41
97. Sử thi Ấn Độ: 130k

Như mộ
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 05/03/2017, 13:57:15
98. Bí ẩn ...: 50k

(http://2.pik.vn/20179831dfbd-77cb-4c98-b9a2-7bb58bf055d0.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 05/03/2017, 13:59:11
99. S.Frued Tâm phân học: 70k

(http://2.pik.vn/2017cd4a2b11-ef01-4f73-afb8-50789c6efcd1.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 05/03/2017, 14:00:31
100. Phân tâm học nhập môn: 100k

(http://2.pik.vn/2017d57e09f1-37c7-4e68-a134-ac1422b44599.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 05/03/2017, 14:45:29
101. Tư tưởng loài người qua các thời đại: 200k

Như mộ
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 05/03/2017, 14:46:41
102. Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ: 50k

(http://2.pik.vn/2017b4469d83-9de5-4a05-b602-346c84eab467.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 05/03/2017, 14:48:59
103. Max Plancx: 100k

(http://2.pik.vn/2017e67178da-9625-470e-982d-46125f3ed101.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 11/03/2017, 17:00:23
104. Công án Thiền tông Trung Hoa: 120k

(http://2.pik.vn/2017234b2036-caca-48f1-87a2-49b01669a036.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: như mộ vào 11/03/2017, 17:16:27
97. Sử thi Ấn Độ: 130k

(http://2.pik.vn/2017b91f228a-89dd-407e-9134-b579f4f79c37.jpg)
tôi lấy nhé
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: như mộ vào 11/03/2017, 17:18:43
101. Tư tưởng loài người qua các thời đại: 200k

(http://2.pik.vn/20171b5780a5-68be-4784-8d24-98d6f05d8c0f.jpg)

lấy thêm
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: như mộ vào 11/03/2017, 17:19:48
91. Món ăn Huế (in năm 1983, nhiều món cho các bác yêu Huế  :)): 50k

(http://2.pik.vn/2017424d9126-9ce6-4de9-b31a-ccc175ab11da.jpg)
lấy thêm nhé
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 11/03/2017, 18:46:37
tôi lấy nhé
Ok bạn.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 11/03/2017, 18:46:58
lấy thêm
Ok bạn.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 11/03/2017, 18:48:23
lấy thêm nhé
Ok bạn.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 22/03/2017, 15:40:07
102. Khí đạo: 100k

Đã bán.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 22/03/2017, 15:41:47
103. Ngũ Gia thiền pháp: 80k

(http://2.pik.vn/2017f095a95e-96eb-4f76-8396-7889d731d615.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 22/03/2017, 15:42:53
104. Nghiên cứu thiền và Hoa Nghiêm tông: 100k

(http://2.pik.vn/2017d77881ef-ede2-407a-9eaf-9e966907b2b5.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: trininhc vào 22/03/2017, 20:44:05
Nhiều sách hay.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: Su-tu vào 22/03/2017, 22:01:33
103. Ngũ Gia thiền pháp: 80k

(http://2.pik.vn/2017f095a95e-96eb-4f76-8396-7889d731d615.jpg)
Không phải của Lục Lưu rồi.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: Su-tu vào 22/03/2017, 22:06:16
102. Khí đạo: 100k

(http://2.pik.vn/20178b84af24-26a2-49ef-9e68-0e85b2c3408f.jpg)
Không phải của Lục Lưu rồi. Chán quá.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: redsmu vào 23/03/2017, 07:15:57
Em cũng tìm Sử thi Ấn Độ Mahabharata và Ramayana. Lần sau bác chủ có PM dùm em nhé.

Cảm ơn bác
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 23/03/2017, 07:52:58
Không phải của Lục Lưu rồi. Chán quá.
Cuốn đó cũ rồi, tôi mua cách nay gần 20 năm, giờ chắc hiếm, được cái đọc thì đau đầu.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 23/03/2017, 17:09:18
105. Nước suối nguồn minh triết: 80k

(http://2.pik.vn/2017487a81e1-7085-4a05-8fce-b03324ef5fad.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 23/03/2017, 17:16:49
106.Thiền tông Phật giáo: 220k

(http://2.pik.vn/20173b7eda16-c49b-4bcb-a39f-a17ab66ba92c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: Su-tu vào 23/03/2017, 18:21:09
105. Nước suối nguồn minh triết: 80k

(http://2.pik.vn/2017487a81e1-7085-4a05-8fce-b03324ef5fad.jpg)
Giá trị cuốn đó ở chỗ "đau đầu" đấy bạn ạ.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 26/03/2017, 16:59:33
107. Đại cương Lịch sử Việt Nam: 200k

(http://2.pik.vn/2017fdbcf235-69c2-4a8c-8e60-a397897eb122.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 26/03/2017, 17:09:56
108. Người Việt: 100k

(http://2.pik.vn/20178f447ec8-1132-4706-8e86-66d82b930105.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 26/03/2017, 17:14:11
109. Lịch sử văn hóa Việt Nam: 200k

(http://2.pik.vn/20176187e80c-3b90-4776-8003-92f70dbe3c6d.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 26/03/2017, 17:15:45
110. Phong tục làng xóm Việt Nam: 80k

(http://2.pik.vn/201719ef58be-c42e-446e-9425-d0c860c6a23c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 26/03/2017, 17:17:37
111. Bí quyết bấm huyệt chữa bệnh: 200k

(http://2.pik.vn/2017347babf8-6e8d-4479-98cf-f2774f09f362.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: Nqdthaibinh vào 28/03/2017, 08:45:07
E lấy 69
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 28/03/2017, 13:56:04
E lấy 69
Ok bạn.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 01/04/2017, 21:30:51
112. Con người trở thành khổng lồ: 150k

đã bán
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: cuongpl12345 vào 01/04/2017, 21:40:43
Lấy 112
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 02/04/2017, 06:27:40
Lấy 112
Ok bạn.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 02/04/2017, 09:37:27
113. Sách tiếng Nga (hình như nói về đá quý): 80k

(http://2.pik.vn/2017d54c9a15-b738-4153-809f-bc1011529243.jpg)

(http://2.pik.vn/2017fe89ccc7-5a4e-4d11-b9f3-dec59373da3c.jpg)

(http://2.pik.vn/2017bf787a67-3277-4fa2-ae52-6e908c511f7d.jpg)

(http://2.pik.vn/201767d603f5-48e8-4126-90b9-a278030b2f92.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyenducanh89 vào 04/04/2017, 07:16:03
em lấy Khí Đạo .
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 04/04/2017, 08:48:18
em lấy Khí Đạo .
ok bạn
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyenducanh89 vào 04/04/2017, 15:03:07
em lấy Khí Đạo,vậy thì nhận sách thế nào anh ơi ?
https://www.facebook.com/doimaimoiduoc
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 04/04/2017, 15:58:07
em lấy Khí Đạo,vậy thì nhận sách thế nào anh ơi ?
https://www.facebook.com/doimaimoiduoc
Bạn xem tin nhắn nhé.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 16/04/2017, 19:00:58
114. Lung linh huyền cơ: 60k

(http://2.pik.vn/20173ec36018-1927-472e-af6f-9c381df4531f.jpg) đã bán
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 16/04/2017, 19:04:45
115. Bí quyết phá chấp mã: 30k

(http://2.pik.vn/2017c30efe97-c497-4f8d-a00c-4a5cc76210a4.jpg) đã bán
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 16/04/2017, 19:17:46
116. Võ Đang Thái Cực: 50k

(http://2.pik.vn/2017b9896f6b-bf89-4a33-b516-0ceffcd3b860.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 16/04/2017, 19:19:31
117. Tình báo kinh tế: 50k

(http://2.pik.vn/2017c5d39f90-f70d-4938-8c6e-3072fc543365.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: tieulanong vào 16/04/2017, 20:58:48
117. Tình báo kinh tế: 50k

(http://2.pik.vn/2017c5d39f90-f70d-4938-8c6e-3072fc543365.jpg)
cho e xin mục lục
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 16/04/2017, 21:16:24
cho e xin mục lục
Ok bạn:
(http://2.pik.vn/2017a2066506-0ae3-41ff-ae2a-a7333a911ab8.jpg)
(http://2.pik.vn/201792cc5b53-5fe0-4f7b-835c-52d409ce7a11.jpg)
(http://2.pik.vn/2017037e5b38-bade-4d8a-b94e-dcf9d2ed07bf.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: tieulanong vào 16/04/2017, 21:20:55
116. Võ Đang Thái Cực: 50k

(http://2.pik.vn/2017b9896f6b-bf89-4a33-b516-0ceffcd3b860.jpg)
xl bác. quyển thái cực quyền nhé.e tag nhầm quyển dưới
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 17/04/2017, 21:35:44
Đây bạn:

(http://2.pik.vn/201770578862-0b68-421e-b31e-ab1d275115ed.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 01/05/2017, 11:37:53
118. Khí công tâm pháp: 50k

(http://2.pik.vn/2017f38aa99d-51ee-4fa7-9446-ec5004464fa7.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 01/05/2017, 11:46:25
119. Thái cực quyền thi đấu: 35k

(http://2.pik.vn/2017c741df57-211e-4124-91e7-1a97ef8d9b74.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 01/05/2017, 11:47:35
120. Khí công, các danh kì nhân đương đại: 30k

(http://2.pik.vn/2017b30c4794-6954-4b1c-bdb5-01b7687097ac.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 12/05/2017, 23:41:24
121. Tượng kì giang hồ: 100k

(http://2.pik.vn/20178cd4c052-c42b-4ef7-9ad4-9614adace747.jpg) đã bán
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: vmkid vào 18/05/2017, 21:15:31
121. Tượng kì giang hồ: 100k

(http://2.pik.vn/20178cd4c052-c42b-4ef7-9ad4-9614adace747.jpg)

mình mua cuốn này nha
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 18/05/2017, 21:22:26
mình mua cuốn này nha
Ok bạn, ở trang trước còn 2 cuốn mới đăng, bạn có lấy được ko?
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 20/05/2017, 15:37:35
122. Lý tiểu long toàn tập: 120k

(http://2.pik.vn/20174d520bc7-0d62-42e6-99cb-d59807cc79d4.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 20/05/2017, 15:38:45
123. Sách về Lý ... 80k:
 (http://2.pik.vn/20172822996d-d7b4-4717-a026-6c66f88aca0b.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 20/05/2017, 15:39:55
124. Tôn Ngô: 80k
(http://2.pik.vn/2017e478fc70-8c31-4cb2-a17b-6d46e45818fb.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 20/05/2017, 15:41:24
125. Tuệ Trung thượng sĩ: 80k

(http://2.pik.vn/20170843781c-0fdd-40af-81c5-b784a8b51a73.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 20/05/2017, 15:43:39
126. Thiền học Trần Thái Tông: 80k

(http://2.pik.vn/2017f805d8d2-cdff-4899-a415-29a479d1f7b9.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 20/05/2017, 15:44:45
127. C0n đường thành phật: 80k

(http://2.pik.vn/201785edf080-d4a1-4d7d-b9ba-8a3fd6f5348d.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 20/05/2017, 15:45:44
128. Không tuổi tác: 80k

(http://2.pik.vn/2017ac1f9fe2-d1a8-45c4-96cf-f7c78912bff9.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 20/05/2017, 15:46:51
129. Thích Ca Mâu Ni Phật: 80k

(http://2.pik.vn/2017ad45b41c-e6e5-4a7d-a1e8-a03b6a3eb3e4.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 21/05/2017, 12:56:04
130. Hiệp khí đạo: 80k

(http://2.pik.vn/2017796d986a-b116-45fe-b68a-b84d64698426.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: shenlong vào 21/05/2017, 13:46:34
Lấy 130. Hiệp khí đạo: 80k
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: Jang Dong Gun vào 21/05/2017, 14:21:13
100. Phân tâm học nhập môn: 100k

(http://2.pik.vn/2017d57e09f1-37c7-4e68-a134-ac1422b44599.jpg)
Lấy 100 bác nhé  :)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 21/05/2017, 17:53:26
Lấy 130. Hiệp khí đạo: 80k
Ok bạn.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 21/05/2017, 17:53:53
Lấy 100 bác nhé  :)
Ok bạn.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: vmkid vào 30/05/2017, 02:26:58
đã nhận được sách , còn nữa thì úp lên nha bạn
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 30/05/2017, 14:36:41
đã nhận được sách , còn nữa thì úp lên nha bạn
ok bạn.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: codohue vào 11/08/2017, 16:06:21
Còn cuốn này không em lấy.
95. Bí thuật hồi sinh: 50k

(http://2.pik.vn/20176dd1ca8f-6c13-45d8-bbf3-2d587b478752.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 11/08/2017, 22:04:22
Còn bạn nhé.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: codohue vào 17/08/2017, 12:47:15
Còn bạn nhé.
Lấy 95 anh nha, thanh toán thế nào anh gửi qua mail giùm :  vanquoc42014@gmail.com
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: codohue vào 17/08/2017, 20:18:21
Hoăc anh nhắn tin fabook :
   vanquoc42014@gmail.com
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 17/08/2017, 22:31:25
Ok bạn, mà có 1 cuốn bạn có muốn chuyển ko? Để mình ship cod cho bạn.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: codohue vào 18/08/2017, 07:10:21
Ok bạn, mà có 1 cuốn bạn có muốn chuyển ko? Để mình ship cod cho bạn.

  Quá tốt, cảm ơn anh. Xin chuyển theo địa chỉ : Mai văn Thìn, 210 Lý nam Đế, phường Hương long, thàn phố Huế . Sẽ gửi cước luôn, đợi anh.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: nguyen manh dung vào 22/08/2017, 21:22:56
150k
(http://2.pik.vn/20172e756c4f-2a15-4e93-8d7e-15176cf56df3.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: codohue vào 30/08/2017, 08:24:42
Đã nhận sách , thanks anh.
Tiêu đề: Re: Bán sách võ thuật, thiền, văn học, y học
Gửi bởi: linhcpzxc vào 16/03/2019, 19:43:36
để mình cuốn: 63. Lý Tiểu Long -- Triệt quyền đạo: 40k