Tác giả Chủ đề: La Quán Trung (Luo Guanzhong)  (Đã xem 14436 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Nguyên Thánh

Re: La Quán Trung (Luo Guanzhong)
« Trả lời #15 vào: 31/01/2012, 15:29:40 »
Tam quốc diễn nghĩa
Họa sĩ Trần Đại Thắng
Hà Nội: Nxb Văn học, 2005, 10 tập khổ 10x15,5cm, "đóng hộp"

Phần đáy của hộp, tạo bởi gáy của 10 tập sách, được thiết kế liên tục để tạo thành một hình minh họa, theo tích "Tào Tháo Lưu Bị luận anh hùng":

thông tin và hình của bác Aikidoka
« Sửa lần cuối: 05/09/2012, 11:11:28 gửi bởi Nguyên Thánh »
 
Văn phi sơn thủy vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Ngủ rồi Nguyên Thánh

Re: La Quán Trung (Luo Guanzhong)
« Trả lời #16 vào: 31/01/2012, 16:14:18 »
Tam quốc diễn nghĩa
Nguyễn Chánh Sắt dịch
Saigon: Inprimerie J. Nguyên Van Viêt & fils (Nguyễn Văn Viết và các con)
1930-1931, 37 cuốn (bìa các cuốn đều giống nhau)


Sách xuất bản tập đầu từ năm 1930, đến cuối năm 1931 mới kết thúc:

thông tin và hình của bác Aikidoka
 
Văn phi sơn thủy vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Ngủ rồi Nguyên Thánh

Re: La Quán Trung (Luo Guanzhong)
« Trả lời #17 vào: 02/02/2012, 08:02:50 »
Tam quốc
Ngiêm Tử dịch
Phong Di san nhuận (hiệu đính)

hình của Vũ Hà Tuệ
 
Văn phi sơn thủy vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Ngủ rồi Nguyên Thánh

Re: La Quán Trung (Luo Guanzhong)
« Trả lời #18 vào: 02/02/2012, 08:38:01 »
Tam quốc chí diễn nghĩa
Lê Sơn dịch
Lời bàn: Mao Tôn Cương và dịch giả
Hà Nội: Nxb Tiến lên, không rõ năm xuất bản


hình của bác Viên và Aikidoka


« Sửa lần cuối: 05/09/2012, 11:11:42 gửi bởi Nguyên Thánh »
 
Văn phi sơn thủy vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Ngủ rồi Nguyên Thánh

Re: La Quán Trung (Luo Guanzhong)
« Trả lời #19 vào: 21/06/2012, 17:01:42 »
Tam quốc diễn nghĩa
Phan Kế Bính dịch
Bùi Kỷ hiệu đính
Hà Nội: Nxb Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, 1988, 8 tập

Đây là bộ Tam quốc lần đầu tiên được tái bản sau năm 1975.

hình của bác Chuột chù
 
Văn phi sơn thủy vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Ngủ rồi Nguyên Thánh

Re: La Quán Trung (Luo Guanzhong)
« Trả lời #20 vào: 05/09/2012, 11:09:06 »
Tam quốc chí diễn nghĩa
Mộng Bình Sơn dịch
Lời bàn: Mao Tôn Cương
Houston, Texas: Xuân Thu, 5 quyển (không đề năm)


hình của kinhnhieuloc
« Sửa lần cuối: 05/09/2012, 11:11:06 gửi bởi Nguyên Thánh »
 
Văn phi sơn thủy vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Ngủ rồi bingo

Re: La Quán Trung (Luo Guanzhong)
« Trả lời #21 vào: 20/04/2013, 23:41:57 »
Tam quốc diễn nghĩa
Phan Kế Bính dịch
NXB Văn học, 2009, 2 tập

« Sửa lần cuối: 26/04/2013, 07:25:19 gửi bởi Nguyên Thánh »
 

Ngủ rồi bingo

Re: La Quán Trung (Luo Guanzhong)
« Trả lời #22 vào: 20/04/2013, 23:43:55 »
Tam quốc diễn nghĩa
Phan Kế Bính dịch
NXB Văn học và Công ty Đông A, 2011, 2 tập

« Sửa lần cuối: 26/04/2013, 07:25:06 gửi bởi Nguyên Thánh »
 

Ngủ rồi bingo

Re: La Quán Trung (Luo Guanzhong)
« Trả lời #23 vào: 26/04/2013, 06:50:36 »
Tam quốc diễn nghĩa Xuất bản năm 1928,in tại Tín đức thư xã,người dịch Nguyễn liên Phong,trọn bộ 31 cuốn

Ảnh của twodrargon
 

Ngủ rồi bingo

Re: La Quán Trung (Luo Guanzhong)
« Trả lời #24 vào: 26/04/2013, 08:10:58 »
Truyện tranh Tam Quốc -NXB Long An 198x
Hình của bác Khung Long

 

Ngủ rồi khiconmtv

Re: La Quán Trung (Luo Guanzhong)
« Trả lời #25 vào: 26/04/2013, 08:26:06 »
Tam quốc diễn nghĩa liên hoàn họa
2003, 60 tập khổ nhỏ, có hộp bìa cứng

hình của Khủng Long
Bộ 60 tập chưa là bộ mới nhất, bộ mới nhất tới 65 tập + 3 tập dị bản


Truyện tranh TQDN này xuất bản tới mấy lần, gồm 48 (in lần đầu), 60, 61, 63, 65 tập, mỗi lần là có vẽ bìa lại hay không. Bộ 65 tập mới nhất được xem là hoàn chỉnh nhất vì đã biên tập lại các tranh vẽ, chỉnh sửa, bổ sung thêm tranh.

Danh sách toàn bộ các tập + tên họa sĩ
Trích dẫn
00 - Nhân Vật Tạo Hình
00 - Phụ Lục
01 - Đào Viên Kết Nghĩa - Từ Chính Bình, Từ Hoành Đạt
02 - Đổng Trác Tiến Kinh - Trần Quang Dật
03 - Tróc Phóng Tào - Từ Chính Bình
04 - Hổ Lao Quan - Lưu Tích Vĩnh
05 - Khoá Giang Kích Lưu Biểu - Từ Nhất Minh, Đồ Toàn Phong
06 - Phụng Nghi Đình - Từ Chính Bình, Từ Chính Phương
07 - Phạm Trường An - Triệu Tam Đảo
08 - Tam Nhượng Từ Châu - Uông Ngọc Sơn
09 - Lý Quách Giao Binh - Triệu Tam Đảo
10 - Tiểu Bá Vương Tôn Sách - Tưởng Bình Đẳng
11 - Viên Môn Xạ Kích - Lăng Đào
12 - Chiến Uyển Thành - Trần Lý Bình
13 - Bạch Môn Lâu - Thang Nghĩa Phương
14 - Chử Tửu Luận Anh Hùng - Lý Thiết Sinh
15 - Truyền Thư Cứu Lưu Bị - Lữ Phẩm, Từ Dư Hưng
16 - Cát Bình Hạ Độc - Tiền Tiếu Ngai
17 - Bạch Mã Pha - Lý Thiết Sinh, Trần Quang Dật
18 - Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ - Trần Quang Dật
19 - Quan Độ Chi Chiến - Lý Thiết Sinh
20 - Định Tứ Châu - Từ Tiến
21 - Mã Dược Đàn Khê - Vương Diệc Thu
22 - Tẩu Mã Tiến Gia Cát - Uông Ngọc Sơn
23 - Tam Cố Mao Lư - Dương Thanh Hoa
24 - Hoả Thiêu Tân Dã - Trương Đại Kinh
24 - Hoả Thiêu Tân Dã - Ngô Chí Minh, Diệp Chi Hạo
25 - Trường Bản Pha - Lưu Tích Vĩnh
26 - Thiệt Chiến Quần Nho - Thang Nghĩa Phương
27 - Quần Anh Hội - Lăng Đào
28 - Xích Bích Đại Chiến - Lưu Tích Vĩnh
29 - Thủ Nam Quận – Tưởng Bình, Triệu Tấn
30 - Chiến Trường Sa - Từ Chính Bình
30 - Chiến Trường Sa - Thành Hoán Văn, Tào Đồng Dục Đẳng
31 - Cam Lộ Tự - Uông Ngọc Sơn
32 - Tam Khí Chu Du - Uông Ngọc Sơn
33 - Phản Tây Lương - Lý Thiết Sinh
34 - Trương Tùng Hiến Địa Đồ - Uông Ngọc Sơn
35 - Triệt Giang Đoạt A Đẩu - Lư Vấn
36 - Lạc Phượng Pha - Uông Ngọc Sơn
37 - Thủ Thành Đô - Uông Ngọc Sơn
38 - Đơn Đao Hội - Uông Ngọc Sơn, Phùng Mặc Nông
39 - Uy Chấn Tiêu Dao Tân - Nghiêm Thiệu Đường
40 - Tả Từ Hý Tào - Triệu Tam Đảo
41 - Định Quân Sơn - Chu Quang Ngọc
42 - Thuỷ Yêm Thất Quân - Uông Ngọc Sơn, Phùng Mặc Nông
43 - Tẩu Mạch Thành - Nghiêm Thiệu Đường
44 - Huynh Đệ Tranh Vương - Trần Lý Bình
45 - Lưu Bị Chinh Ngô - Tưởng Bình
46 - Hoả Thiêu Liên Doanh - Tưởng Bình
47 - An Cư Bình Ngũ Lộ - Phùng Mặc Nông
48 - Thất Cầm Mạnh Hoạch - Trần Quang Dật
49 - Thiên Thuỷ Quan - Triệu Tam Đảo
50 - Cầm Mạnh Đạt - Dương Thanh Hoa
51 - Không Thành Kế - Từ Chính Bình
51 - Không Thành Kế - Tiền Tiếu Ngai, Từ Dư Hưng
52 - Khiêm Tào Hưu - Dương Cẩm Văn
53 - Khương Duy Hiến Thư - Nghiêm Thiệu Đường, Lý Thiết Sinh
54 - Trí Thủ Trần Thương - Nghiêm Thiệu Đường, Lý Thiết Sinh
55 - Bát Quái Trận - Lăng Đào
56 - Gia Cát Trang Thần - Lăng Đào
57 - Ngũ Trượng Nguyên - Phùng Mặc Nông
58 - Chính Quy Tư Mã Thị - Phùng Mặc Nông
59 - Thiết Lung Sơn - Từ Nhất Minh, Đồ Toàn Phong
60 - Thảo Tư Mã - Trương Bá Thành, Chu Quang Ngọc
61 - Khương Đặng Đấu Trí - Tô Khởi Phong, Đào Can Thần, Lý Phúc Bảo
62 - Khang Duy Tỵ Hoạ - Thuỷ Thiên Hoành
63 - Thâu Độ Âm Bình - Lưu Tích Vĩnh
64 - Nhị Sĩ Tranh Công - Lưu Tích Vĩnh
65 - Tam Quốc Quy Tấn - Trương Lệnh Đào, Hồ Nhược Phật

Tam quốc diễn nghĩa liên hoàn họa
30 tập truyện tranh khổ nhỏ: 20 tập thường, 10 tập rất mỏng được gộp chung vào 1 quyển
Bổ sung những phần mà bộ liên hoàn họa thời kỳ trước không vẽ, ví dụ đoạn Tả Từ quẳng chén đùa Tào tháo, Quan Vũ hiển thánh núi Ngọc Toàn...

thông tin và hình của Khủng long
bộ 10 và 20 tập bổ sung

« Sửa lần cuối: 28/08/2013, 14:50:47 gửi bởi khiconmtv »
 

Ngủ rồi bingo

Re: La Quán Trung (Luo Guanzhong)
« Trả lời #26 vào: 26/04/2013, 13:25:30 »
Bộ truyện tranh 28 tập của bác Aikidoka


 

Ngủ rồi khiconmtv

Re: La Quán Trung (Luo Guanzhong)
« Trả lời #27 vào: 26/04/2013, 14:10:11 »
Bộ truyện tranh 28 tập của bác Aikidoka
(Image removed from quote.)
(Image removed from quote.)
(Image removed from quote.)
Ngày xưa từ năn nỉ, xin xỏ, chôm chỉa, giành giật, dành dụm... cuối cùng cũng cũng có đủ bộ.
Ai dè sau này dọn nhà, mối mọt thành ra tan nát hết, chỉ còn vài cuốn kỷ niệm...
 

Ngủ rồi bingo

Re: La Quán Trung (Luo Guanzhong)
« Trả lời #28 vào: 26/04/2013, 19:08:06 »
bộ Tam Quốc chí diễn nghĩa đặc biệt, được gắn nhãn "Xuất bản tại Mỹ", in theo bản dịch của Tử Vi Lang
Ảnh của bác Aikidoka

« Sửa lần cuối: 26/04/2013, 19:25:56 gửi bởi bingo »
 

Ngủ rồi bingo

Re: La Quán Trung (Luo Guanzhong)
« Trả lời #29 vào: 26/04/2013, 19:25:24 »
Phấn trang lầu

Ảnh của nhacphi