Diễn đàn sách xưa | Bảo tồn văn hóa Việt

PHỐ SÁCH CŨ => Vựa ve chai => Lịch sử-Địa lý => Tác giả chủ đề:: Chi Thanh vào 13/01/2016, 19:27:44

Tiêu đề: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 13/01/2016, 19:27:44
Mấy cuốn dưới đây, anh chị và các bạn quan tâm thì đặt gạch nhé. Thanks !

[01]. Việt Sử Giai Thoại – Tập 2: 51 Giai đoạn thời Lý – Nguyễn Khắc Thuần
NXB GIáo Dục - 2006
Tình trạng : tốt
Giá : 10K (đã bán)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160113_210058_zps9dyw2iuf.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160113_210058_zps9dyw2iuf.jpg.html)

[02]. Việt Sử Giai Thoại – Tập 4: 36 Giai thoại thời Hồ và thời thuộc Minh – Nguyễn Khắc Thuần
NXB GIáo Dục - 2006
Tình trạng : tốt
Giá : 10K  (đã bán)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160113_210108_zpsh6rj6ayq.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160113_210108_zpsh6rj6ayq.jpg.html)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 13/01/2016, 20:25:29
[03]. Mấy đặc điểm văn hóa đồng bằng sông Cửu Long – Viện Văn Hóa
Viện Văn Hóa - 1984
Tình trạng : tốt
Giá : 50K (Sach 61 ngo thi nham)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160113_215737_zpsy3uy8z2r.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160113_215737_zpsy3uy8z2r.jpg.html)(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160113_215758_zpsipvyukcf.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160113_215758_zpsipvyukcf.jpg.html)

[04]. Tư liệu về lịch sử và xã hội dân tộc Thái – Viện dân tộc học
NXB KHXH - 1977
Tình trạng : tốt
Giá : 50K  (Sach 61 ngo thi nham)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160113_215806_zpscsdrglce.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160113_215806_zpscsdrglce.jpg.html)(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160113_215820_zps9vexgxyy.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160113_215820_zps9vexgxyy.jpg.html)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Sach 61 ngo thi nham vào 16/01/2016, 23:42:50
Em lấy cả 2q việt sử và dân tộc thái nhé
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 17/01/2016, 08:42:07
Em lấy cả 2q việt sử và dân tộc thái nhé
Oki bác ạ.
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 23/01/2016, 20:51:50
[05]. Bộ sách truyện Philip Pullman La Bàn Vàng (6 tập)
NXB Văn Hóa Sài Gòn – 2007, giá bìa: 199K
Tình trạng sách: tốt
Giá : 80K
Note: (còn 2 bộ)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160123_214312_zpshdgt3vjl.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160123_214312_zpshdgt3vjl.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160123_214246_zpsxww64gju.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160123_214246_zpsxww64gju.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160123_214359_zps0aoexeum.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160123_214359_zps0aoexeum.jpg.html)

[06]. Bộ sách truyện Meg Cabot Người Trung Gian (6 tập)
NXB Văn Hóa Thông Tin – 2006, giá bìa: 194K
Tình trạng sách: đẹp
Giá : 80K
Note: (có 2 bộ)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160123_213707_zpspr0tply8.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160123_213707_zpspr0tply8.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160123_213652_zpsfyj71qbh.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160123_213652_zpsfyj71qbh.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160123_213750_zpsmaiftccd.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160123_213750_zpsmaiftccd.jpg.html)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: cris vào 24/01/2016, 14:08:13
Xin lấy 1 bộ Philip Pullman. Cám ơn!

Bộ sách truyện Philip Pullman La Bàn Vàng (6 tập)
NXB Văn Hóa Sài Gòn – 2007, giá bìa: 199K
Tình trạng sách: tốt
Giá : 80K
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 24/01/2016, 15:21:16
Xin lấy 1 bộ Philip Pullman. Cám ơn!
Vâng. Cám ơn bác ạ.
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 28/01/2016, 16:39:45
[07]. Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích – Diên Hương
NXB Văn Hóa Thông Tin – 2004, 506 trang
Tình trạng : bìa cứng, sách đẹp
Giá : 40K (còn 2 cuốn)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/Untitled-1_zpszoelllhk.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/Untitled-1_zpszoelllhk.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142347_zpsvnsdvyrd.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142347_zpsvnsdvyrd.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142356_zpscgxpouww.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142356_zpscgxpouww.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142455_zpsugrxrjd9.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142455_zpsugrxrjd9.jpg.html)

[08]. Dân tộc Việt Nam qua các Câu ví, tục ngữ, phương ngôn, phong dao, ca vè – Nguyễn Đình Thông
NXB Hội Nhà Văn – 2005, 917 trang
Tình trạng : bìa cứng, sách đẹp
Giá : 80K (Còn 2 cuốn)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142133_zpsyl90p9u3.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142133_zpsyl90p9u3.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142148_zps1o9eqed6.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142148_zps1o9eqed6.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142222_zps2gqrrwoo.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142222_zps2gqrrwoo.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142234_zpskwftigv6.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142234_zpskwftigv6.jpg.html)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: FC.Bacar_2015 vào 28/01/2016, 16:46:49
Đặt thêm: 7 (2 cuốn) + 8 (1 cuốn)-thanks!
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 28/01/2016, 16:47:55
Đặt thêm: 7 (2 cuốn) + 8 (1 cuốn)-thanks!
Oki Bác ạ. Cảm ơn Bác :)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Ha Doan vào 28/01/2016, 16:52:23
Mình lấy 7 + 8, mỗi thứ 1 cuốn
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 28/01/2016, 16:53:22
Mình lấy 7 + 8, mỗi thứ 1 cuốn
Dạ Vâng. Cảm ơn Bác ạ :)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: PH88NG vào 28/01/2016, 17:22:07
Mình lấy một cuốn 7.
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 28/01/2016, 17:27:51
Mình lấy một cuốn 7.
Vâng. Cảm ơn Bác nhiều ạ.
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Sloan vào 28/01/2016, 17:57:04
Xin lấy 1 bộ Philip Pullman. Cám ơn!

Bộ sách truyện Philip Pullman La Bàn Vàng (6 tập)
NXB Văn Hóa Sài Gòn – 2007, giá bìa: 199K
Tình trạng sách: tốt
Giá : 80K
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 28/01/2016, 18:00:01
Xin lấy 1 bộ Philip Pullman. Cám ơn!

Bộ sách truyện Philip Pullman La Bàn Vàng (6 tập)
NXB Văn Hóa Sài Gòn – 2007, giá bìa: 199K
Tình trạng sách: tốt
Giá : 80K
Vâng. Cảm ơn Bác Sloan ạ :)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: kutetv vào 28/01/2016, 19:12:25
Mình lấy cuốn [07]. Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích – Diên Hương
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 28/01/2016, 20:31:32
Mình lấy cuốn [07]. Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích – Diên Hương
Vâng. Cảm ơn Bác :)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: T.Lan vào 29/01/2016, 07:24:30
Con thi dat 5, 8
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: huhu vào 29/01/2016, 07:40:44
Còn 7 thì đặt 1 cuốn
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: nguyenvolam vào 29/01/2016, 08:14:26
Mình lấy 1 bộ [07] nếu còn. Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích – Diên Hương
NXB Văn Hóa Thông Tin – 2004, 506 trang
Tình trạng : bìa cứng, sách đẹp
Giá : 40K (Còn 2 cuốn)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 29/01/2016, 11:51:45
Con thi dat 5, 8
Còn 7 thì đặt 1 cuốn
Mình lấy 1 bộ [07] nếu còn. Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích
Oki Bác ạ. Cảm ơn các Bác :)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 29/01/2016, 14:33:20
[09]. Từ Điển Các Món Ăn Chay – Nguyễn Thu Hà, Huỳnh Thị Dung
NXB Từ Điển Bách Khoa – 2005, 450 trang, giá bìa: 55K
Tình trạng : bìa cứng, sách đẹp
Giá : 35K (Có vài cuốn)

(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/Untitled-1_zpskrkrgfkq.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/Untitled-1_zpskrkrgfkq.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/Untitled-4_zps5flyatvj.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/Untitled-4_zps5flyatvj.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/Untitled-3_zpscgndswrb.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/Untitled-3_zpscgndswrb.jpg.html)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 31/01/2016, 23:11:34
[10]. Thủy kinh chú sớ - Nguyễn Bá Mão dịch
NXB Thuận Hóa 2005, 990 trang, 160K
Tình trạng sách : Bìa cứng, sách tốt
Giá : 80K (đã bán)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/Untitled-3_zpseyrqa4d2.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/Untitled-3_zpseyrqa4d2.jpg.html)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: nguyenhoangduong vào 01/02/2016, 13:38:34
[09]. Từ Điển Các Món Ăn Chay – Nguyễn Thu Hà, Huỳnh Thị Dung
NXB Từ Điển Bách Khoa – 2005, 450 trang, giá bìa: 55K
Tình trạng : bìa cứng, sách đẹp
Giá : 35K (Có vài cuốn)

(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/Untitled-1_zpskrkrgfkq.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/Untitled-1_zpskrkrgfkq.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/Untitled-4_zps5flyatvj.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/Untitled-4_zps5flyatvj.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/Untitled-3_zpscgndswrb.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/Untitled-3_zpscgndswrb.jpg.html)
Mình đặt một cuốn (như đã PM).
Cảm ơn nhiều.
Chúc bạn vui. :) ???
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 01/02/2016, 14:11:40
[10]. Tiếng Vang – Lý Đông Xuân
Vụ Nghệ Thuật Sân Khấu – 1965, 76 trang
Tình trạng : đầy đủ trang, gáy bị rách 
Giá : 50K -> 40k
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/Untitled-2_zpsguosghin.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/Untitled-2_zpsguosghin.jpg.html)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: mrjindukle vào 02/02/2016, 20:44:01
Mấy cuốn dưới đây, anh chị và các bạn quan tâm thì đặt gạch nhé. Thanks !

[01]. Việt Sử Giai Thoại – Tập 2: 51 Giai đoạn thời Lý – Nguyễn Khắc Thuần
NXB GIáo Dục - 2006
Tình trạng : tốt
Giá : 10K
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160113_210058_zps9dyw2iuf.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160113_210058_zps9dyw2iuf.jpg.html)

[02]. Việt Sử Giai Thoại – Tập 4: 36 Giai thoại thời Hồ và thời thuộc Minh – Nguyễn Khắc Thuần
NXB GIáo Dục - 2006
Tình trạng : tốt
Giá : 10K
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160113_210108_zpsh6rj6ayq.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160113_210108_zpsh6rj6ayq.jpg.html)
cho em đặt 2 quyển này nhé
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 02/02/2016, 20:55:38
cho em đặt 2 quyển này nhé
Vâng. Cảm ơn Bác.
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: cris vào 02/02/2016, 21:41:14
Xin lấy:
[07]. Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích – Diên Hương   
[10]. Thủy kinh chú sớ - Nguyễn Bá Mão dịch   
Cám ơn,

Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 02/02/2016, 21:48:36
Xin lấy:
[07]. Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích – Diên Hương   
[10]. Thủy kinh chú sớ - Nguyễn Bá Mão dịch   
Cám ơn,
Vâng. Cảm ơn bác Cris ạ.
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 10/02/2016, 14:49:58
[11]. Lược truyện các tác gia Việt Nam – Tập 2 – Trần Văn Giáp et al.
NXB KHXH 1972, 341 trang
Tình trạng : sách đẹp, giấy trắng 
Giá : 100K -> 70K (luulyvo)

(http://i.imgur.com/RDf5pBq.jpg)

[12]. 6 Cuốn thuộc bộ Bách Khoa Toàn Thư Tinh Túy Văn Học Cổ Điển Trung Quốc, NXB Đồng Nai 1995, 1996
1- Liệt Tử- Sự suy ngẫm của tiền nhân, 1996
2- Lễ Ký- Kinh điển về việc lễ, 1996
3- Thần Tiên Truyện- Truyện thần tiên của Trung Quốc, 1996
4- Đường Đại Truyền Kỳ- Truyện truyền kỳ đời đường, 1995
5- Thượng Thư- Sách ghi chép thời thượng cổ, 1996
6- Đường Tống Bát Đại Gia- Tám tác gia lớn đời Đường-Tống, 1996

Tình trạng : sách đẹp
Giá : 400K/ 6 cuốn -> 350K (đã bán)

(http://i.imgur.com/8fmRd7a.jpg)

[13]. Sáu tập thuộc bộ sách “Phê Bình Bình Luận Văn Học”-NXB Tổng Hợp Khánh Hòa 1992
1- Nguyễn Đình Thi, Giang Nam, Lê Anh Xuân, Vũ Cao, Phan Thị Thanh Nhàn
2- Hoài Thanh, Nguyên Hồng, Chu Văn
3- Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chu Mạnh Trinh, Phan Bội Châu
4- Tản Đà
5- Trần Tế Xương
6- Thơ Văn Hồ Chủ Tịch

Tình trạng : tốt, lành lặn, đầy đủ trang
Giá : 180K/ 6c -> 150K (đã bán qua pm)

(http://i.imgur.com/qx7ka9S.jpg)

Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: ThanhHuyLe vào 11/02/2016, 00:30:51
Mình lấy 1 quyển
[07]. Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích – Diên Hương
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Mẹ bún xinh vào 11/02/2016, 01:29:40
[07]. Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích – Diên Hương
NXB Văn Hóa Thông Tin – 2004, 506 trang
Tình trạng : bìa cứng, sách đẹp
Giá : 40K (Bán 5 cuốn/ Còn 2 cuốn)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/Untitled-1_zpszoelllhk.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/Untitled-1_zpszoelllhk.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142347_zpsvnsdvyrd.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142347_zpsvnsdvyrd.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142356_zpscgxpouww.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142356_zpscgxpouww.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142455_zpsugrxrjd9.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142455_zpsugrxrjd9.jpg.html)
[09]. Từ Điển Các Món Ăn Chay – Nguyễn Thu Hà, Huỳnh Thị Dung
NXB Từ Điển Bách Khoa – 2005, 450 trang, giá bìa: 55K
Tình trạng : bìa cứng, sách đẹp
Giá : 35K (Có vài cuốn)

(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/Untitled-1_zpskrkrgfkq.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/Untitled-1_zpskrkrgfkq.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/Untitled-4_zps5flyatvj.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/Untitled-4_zps5flyatvj.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/Untitled-3_zpscgndswrb.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/Untitled-3_zpscgndswrb.jpg.html)
i
Đặt 1 cuốn số [7], 1 cuốn số [9].
Năm mới chúc bạn mạnh khoẻ, vạn sự an nhiên!
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 11/02/2016, 08:43:34
Mình lấy 1 quyển
[07]. Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích – Diên Hương

i
Đặt 1 cuốn số [7], 1 cuốn số [9].
Năm mới chúc bạn mạnh khoẻ, vạn sự an nhiên!

Vâng. Cảm ơn hai Bác. Năm mới kính chúc hai bác luôn mạnh khỏe, vạn sự như ý.
Cuốn "Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích – Diên Hương" để em kiểm tra lại xem còn mấy cuốn rồi em xác nhận lại sau ạ.
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 16/02/2016, 23:16:02
[14]. Francoi Jullien và nghiên cứu so sánh văn hóa đông tây - Hoàng Ngọc Hiến
NXB Lao động, 192 trang, 2009
Tình trạng : tốt
Giá : 25K
(http://i.imgur.com/yqdxHVn.jpg)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: ThanhHuyLe vào 18/02/2016, 00:47:51
Vâng. Cảm ơn hai Bác. Năm mới kính chúc hai bác luôn mạnh khỏe, vạn sự như ý.
Cuốn "Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích – Diên Hương" để em kiểm tra lại xem còn mấy cuốn rồi em xác nhận lại sau ạ.
Bác đã kiểm tra chưa ạ?
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 19/02/2016, 20:05:05
Bác đã kiểm tra chưa ạ?
Em vừa check lại thì hiện tại cuốn này đã được đặt hết rồi ạ. Rất xin lỗi bác ThanhHuyLeMẹ Bún Xinh ạ.
Hai cuốn này nếu có thêm em sẽ báo lại sau ạ.
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 20/02/2016, 15:25:04
[15]. Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam – Hà Văn Thư, Trần Hồng Đức
NXB Văn Hóa Thông Tin
Tình trạng : tốt
Giá : 30K

(http://i.imgur.com/kynx8Lu.jpg)

[16]. Hà Nội Tự Điển – Nguyễn Bắc et al.
NXB Hà Nội
Tình trạng : gáy, mép bị gặm một chút
Giá : 30K (đã bán)

(http://i.imgur.com/883n1qk.jpg)

[17]. Lá cờ thêu sáu chữ vàng – Nguyễn Huy Tưởng et al.
NXB Văn Học, có chữ ký tác giả
Tình trạng : sách tốt
Giá : 80K -> 50K

(http://i.imgur.com/gkOEZCl.jpg)
(http://i.imgur.com/4GHTnhA.jpg)

[18]. Hồ Chí Minh Danh nhân văn hóa - Đào Phan
NXB Văn Hóa (có chữ ký tác giả)
Tình trạng : sách tốt
Giá : 80K -> 50K

(http://i.imgur.com/8IzbFsl.jpg)
(http://i.imgur.com/29DjtkL.jpg)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 23/02/2016, 16:30:31
[19]. Việt Nam Phong Sử - Nguyễn Văn Mại (Bản dịch từ chữ Nôm)
NXB Văn Hóa Thông Tin, 2012, 211 trang
Tình trạng : sách đẹp
Giá : 45K (đã bán)

(http://i.imgur.com/6gUUiPc.jpg)

Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 05/03/2016, 14:42:19
[20]. Từ điển từ ngữ Tầm nguyên – Bửu Kế
NXB Trẻ, 2000, 844 trang
Tình trạng : bìa cứng, sách tốt
Giá : 150K ->130K  (đã bán)

(http://i.imgur.com/eCBdSZi.jpg)
(http://i.imgur.com/T9NtN37.jpg)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 05/03/2016, 15:17:22
[21]. Ba số tạp chí văn học [số 4,5,6- 1974] đóng chung tập
Tình trạng : đầy đủ trang (mỗi tập ~160 trang)
Giá : 130K -> 100K

(http://i.imgur.com/REcwGcE.jpg)
(http://i.imgur.com/GNZfhKO.jpg)
(http://i.imgur.com/f2yGqHa.jpg)
(http://i.imgur.com/QX4QUT1.jpg)
(http://i.imgur.com/vR6Onzu.jpg)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 05/03/2016, 15:31:13
[22]. Hợp tuyển thơ văn Việt Nam 1858 – 1930, Vũ Đình Liên et al. biên soạn
NXB Văn Hóa – Viện Văn Học, 1960, 846 trang
Tình trạng : đầy đủ trang
Giá : 130K -> 100K

(http://i.imgur.com/vo6c3UU.jpg)
(http://i.imgur.com/E6r9tem.jpg)
(http://i.imgur.com/3sQg4S0.jpg)
(http://i.imgur.com/sgnciQd.jpg)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 06/03/2016, 15:02:33
[23]. Giải đáp những thắc mắc về tình dục – David Reuben
NXB Long An, KHKT – 1989, 360 trang
Tình trạng : sách tốt, đầy đủ trang
Giá : 25K
(http://i.imgur.com/rwCAFH2.jpg)
(http://i.imgur.com/1zvmXyz.jpg)

[24]. Điều khó nói trong tình yêu – Zicphried Snabl
NXB Phụ Nữ – 1992, 160 trang
Tình trạng : sách tốt, đầy đủ trang
Giá : 20K
(http://i.imgur.com/ejPHOmb.jpg)
(http://i.imgur.com/0hr9BlA.jpg)
(http://i.imgur.com/jtJi61q.jpg)
(http://i.imgur.com/lwnvzEf.jpg)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 08/03/2016, 13:54:15
[25]. Hai tập tranh truyện danh nhân thế giới dịch từ tiếng Hàn – NXB Kim Đồng
- Marie Curie, 160 trang, 2014
- Albert Schweitzer, 160 trang, 2014
Tình trạng : hai cuốn sách đẹp
Giá : 40K -> 30K/ 2 cuốn

(http://i.imgur.com/kZPhm1V.jpg)
(http://i.imgur.com/Xg1wG6K.jpg)
(http://i.imgur.com/CM23dE1.jpg)

Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: luulyvo vào 08/03/2016, 21:41:01
[11]. Lược truyện các tác gia Việt Nam – Tập 2 – Trần Văn Giáp et al.
NXB KHXH 1972, 341 trang
Tình trạng : sách đẹp, giấy trắng 
Giá : 100K -> 70K
(http://i.imgur.com/RDf5pBq.jpg)
Tôi xin đặt cuốn này nếu còn.
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 08/03/2016, 21:46:17
Tôi xin đặt cuốn này nếu còn.
Dạ, cuốn này còn bác ạ. Cảm ơn bác.
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: theking.arthur vào 08/03/2016, 23:25:55
[07]. Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích – Diên Hương
NXB Văn Hóa Thông Tin – 2004, 506 trang
Tình trạng : bìa cứng, sách đẹp
Giá : 40K (còn 2 cuốn)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/Untitled-1_zpszoelllhk.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/Untitled-1_zpszoelllhk.jpg.html)

(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142347_zpsvnsdvyrd.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142347_zpsvnsdvyrd.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142356_zpscgxpouww.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142356_zpscgxpouww.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142455_zpsugrxrjd9.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142455_zpsugrxrjd9.jpg.html)

[08]. Dân tộc Việt Nam qua các Câu ví, tục ngữ, phương ngôn, phong dao, ca vè – Nguyễn Đình Thông
NXB Hội Nhà Văn – 2005, 917 trang
Tình trạng : bìa cứng, sách đẹp
Giá : 80K (Còn 2 cuốn)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142133_zpsyl90p9u3.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142133_zpsyl90p9u3.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142148_zps1o9eqed6.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142148_zps1o9eqed6.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142222_zps2gqrrwoo.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142222_zps2gqrrwoo.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142234_zpskwftigv6.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142234_zpskwftigv6.jpg.html)
MÌNH LẤY 1 CUỐN CỦA DIÊN HƯƠNG
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 09/03/2016, 14:04:35
MÌNH LẤY 1 CUỐN CỦA DIÊN HƯƠNG

Vâng. Cảm ơn bác.
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: luulyvo vào 22/03/2016, 19:04:19
Không thấy bác chủ top lên tiếp cuốn sách nào nhỉ, em muốn gom thêm vài cuốn nữa để chuyển sách cho nó tiện :D
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 22/03/2016, 19:14:53
Không thấy bác chủ top lên tiếp cuốn sách nào nhỉ, em muốn gom thêm vài cuốn nữa để chuyển sách cho nó tiện :D

Hiện tại em không ở nhà nên không có chi để post ạ :) Hẹn bác tuần tới.
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: tnghia vào 22/03/2016, 22:01:42
Dạ chào bác,

Bác cho em lấy 1 cuốn  Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích – Diên Hương
NXB Văn Hóa Thông Tin – 2004, 506 trang
Giá : 40K

Pls confirm.

Thanks bác/Thanh Nghia
Mob : 0913151408
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 22/03/2016, 23:42:03
Dạ chào bác,

Bác cho em lấy 1 cuốn  Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích – Diên Hương
NXB Văn Hóa Thông Tin – 2004, 506 trang
Giá : 40K

Pls confirm.

Thanks bác/Thanh Nghia
Mob : 0913151408
Vâng. Cảm ơn bác. Cuốn này em còn :)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: theking.arthur vào 06/08/2016, 08:56:44
Giao dịch sao đây e ? A gạch lâu quá mà ko thấy đá động j het
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Zigw vào 27/08/2016, 00:01:20
[23]. Giải đáp những thắc mắc về tình dục – David Reuben
NXB Long An, KHKT – 1989, 360 trang
Tình trạng : sách tốt, đầy đủ trang
Giá : 25K
(http://i.imgur.com/rwCAFH2.jpg)
(http://i.imgur.com/1zvmXyz.jpg)

[24]. Điều khó nói trong tình yêu – Zicphried Snabl
NXB Phụ Nữ – 1992, 160 trang
Tình trạng : sách tốt, đầy đủ trang
Giá : 20K
(http://i.imgur.com/ejPHOmb.jpg)
(http://i.imgur.com/0hr9BlA.jpg)
(http://i.imgur.com/jtJi61q.jpg)
(http://i.imgur.com/lwnvzEf.jpg)
Mua
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 19/08/2017, 15:12:15
[07]. Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích – Diên Hương
NXB Văn Hóa Thông Tin – 2004, 506 trang
Tình trạng : bìa cứng, sách đẹp
Giá : 45K (còn 4 cuốn)

[08]. Dân tộc Việt Nam qua các Câu ví, tục ngữ, phương ngôn, phong dao, ca vè – Nguyễn Đình Thông
NXB Hội Nhà Văn – 2005, 917 trang
Tình trạng : bìa cứng, sách đẹp
Giá : 80K (Còn 2 cuốn)

2 cuốn trên em vẫn còn vài bản, bác nào cần ới em nhé :) Thanks!

(http://i.imgur.com/PQhuP1Q.jpg)
(http://i.imgur.com/lCtpF5o.jpg)
(http://i.imgur.com/eokoWUi.jpg)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: tnghia vào 19/08/2017, 16:44:09
mình lấy 1 cuốn 7]. Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích – Diên Hương
NXB Văn Hóa Thông Tin – 2004, 506 trang
Tình trạng : bìa cứng, sách đẹp
Giá : 45K

nhé bác  :)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: themask1731 vào 19/08/2017, 18:10:30
em lấy 1q tự điển thành ngữ nhé bác
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: tranba vào 19/08/2017, 18:24:07
2 cuốn trên em vẫn còn vài bản, bác nào cần ới em nhé :) Thanks!

(http://i.imgur.com/PQhuP1Q.jpg)
(http://i.imgur.com/lCtpF5o.jpg)
(http://i.imgur.com/eokoWUi.jpg)

2 cuốn trên em vẫn còn vài bản, bác nào cần ới em nhé :) Thanks!

Bác cho em mua cuốn của DIÊN HƯƠNG bác nhé
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: lethemy vào 19/08/2017, 18:38:19
Tôi xin lấy một cuốn.

[07]. Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích – Diên Hương
NXB Văn Hóa Thông Tin – 2004, 506 trang
Tình trạng : bìa cứng, sách đẹp
Giá : 45K
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: huhata vào 19/08/2017, 19:05:04
Lấy 1 cặp:
2 cuốn trên em vẫn còn vài bản, bác nào cần ới em nhé :) Thanks!

(http://i.imgur.com/PQhuP1Q.jpg)
(http://i.imgur.com/lCtpF5o.jpg)
(http://i.imgur.com/eokoWUi.jpg)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Maiquangbp vào 19/08/2017, 22:44:21
xem lại dưới nha . sách hay o mua uổng lắm các bác ơi
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Maiquangbp vào 19/08/2017, 22:47:29
Xin đặt 7 & 8 mỗi mục 2 cuốn .
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 20/08/2017, 09:46:10
Em sẽ tranh thủ up một vài cuốn nữa mong các bác ghé qua xem, chọn được thêm cuốn gì thì xin các bác đầu tuần tới tiến hành giao dịch vì em chỉ ở VN trong vòng một tuần nữa ạ. Cảm ơn các bác nhiều! Nice weekend!

mình lấy 1 cuốn 7]. Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích – Diên Hương
NXB Văn Hóa Thông Tin – 2004, 506 trang
Tình trạng : bìa cứng, sách đẹp
Giá : 45K

nhé bác  :)

Thanks anh!

em lấy 1q tự điển thành ngữ nhé bác

Thanks bác!

2 cuốn trên em vẫn còn vài bản, bác nào cần ới em nhé :) Thanks!

Bác cho em mua cuốn của DIÊN HƯƠNG bác nhé

Thanks bác!

Tôi xin lấy một cuốn.

[07]. Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích – Diên Hương
NXB Văn Hóa Thông Tin – 2004, 506 trang
Tình trạng : bìa cứng, sách đẹp
Giá : 45K

Thanks bác!

Lấy 1 cặp:

Thanks bác!

Xin đặt 7 & 8 mỗi mục 2 cuốn .

Sorry bác Maiquangbp, theo thứ tự trên thì tới lượt bác chỉ còn 1 cuốn Câu Ví, Tục Ngữ,... thôi ạ. Mong bác thông cảm giúp em!


Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Maiquangbp vào 20/08/2017, 11:36:59
Vậy chậm chân rồi , không lấy cuốn Câu ví nhé
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: huhata vào 25/09/2017, 09:27:05
Chủ thớt rao xong, nhận gạch, cả tháng nay mất tích đâu rồi!!! Nhắn không thấy chủ thớt trả lời!!!^.^
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 27/09/2017, 04:05:36
Rất xin lỗi các bác vì chậm trễ. Em bận thu xếp công việc mà lại ở VN ít ngày quá nên không kịp giao dịch.
Em sẽ cố gắng nhờ người thân giúp việc giao dịch sớm nhất có thể ạ :)