Diễn đàn sách xưa | Bảo tồn văn hóa Việt

PHỐ SÁCH CŨ => Vựa ve chai => Lịch sử-Địa lý => Tác giả chủ đề:: Chi Thanh vào 13/01/2016, 19:27:44

Tiêu đề: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 13/01/2016, 19:27:44
Mấy cuốn dưới đây, anh chị và các bạn quan tâm thì đặt gạch nhé. Thanks !

[01]. Việt Sử Giai Thoại – Tập 2: 51 Giai đoạn thời Lý – Nguyễn Khắc Thuần
NXB GIáo Dục - 2006
Tình trạng : tốt
Giá : 10K (đã bán)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160113_210058_zps9dyw2iuf.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160113_210058_zps9dyw2iuf.jpg.html)

[02]. Việt Sử Giai Thoại – Tập 4: 36 Giai thoại thời Hồ và thời thuộc Minh – Nguyễn Khắc Thuần
NXB GIáo Dục - 2006
Tình trạng : tốt
Giá : 10K  (đã bán)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160113_210108_zpsh6rj6ayq.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160113_210108_zpsh6rj6ayq.jpg.html)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 13/01/2016, 20:25:29
[03]. Mấy đặc điểm văn hóa đồng bằng sông Cửu Long – Viện Văn Hóa
Viện Văn Hóa - 1984
Tình trạng : tốt
Giá : 50K (Sach 61 ngo thi nham)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160113_215737_zpsy3uy8z2r.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160113_215737_zpsy3uy8z2r.jpg.html)(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160113_215758_zpsipvyukcf.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160113_215758_zpsipvyukcf.jpg.html)

[04]. Tư liệu về lịch sử và xã hội dân tộc Thái – Viện dân tộc học
NXB KHXH - 1977
Tình trạng : tốt
Giá : 50K  (Sach 61 ngo thi nham)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160113_215806_zpscsdrglce.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160113_215806_zpscsdrglce.jpg.html)(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160113_215820_zps9vexgxyy.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160113_215820_zps9vexgxyy.jpg.html)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Sach 61 ngo thi nham vào 16/01/2016, 23:42:50
Em lấy cả 2q việt sử và dân tộc thái nhé
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 17/01/2016, 08:42:07
Em lấy cả 2q việt sử và dân tộc thái nhé
Oki bác ạ.
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 23/01/2016, 20:51:50
[05]. Bộ sách truyện Philip Pullman La Bàn Vàng (6 tập)
NXB Văn Hóa Sài Gòn – 2007, giá bìa: 199K
Tình trạng sách: tốt
Giá : 80K
Note: (còn 2 bộ)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160123_214312_zpshdgt3vjl.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160123_214312_zpshdgt3vjl.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160123_214246_zpsxww64gju.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160123_214246_zpsxww64gju.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160123_214359_zps0aoexeum.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160123_214359_zps0aoexeum.jpg.html)

[06]. Bộ sách truyện Meg Cabot Người Trung Gian (6 tập)
NXB Văn Hóa Thông Tin – 2006, giá bìa: 194K
Tình trạng sách: đẹp
Giá : 80K
Note: (có 2 bộ)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160123_213707_zpspr0tply8.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160123_213707_zpspr0tply8.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160123_213652_zpsfyj71qbh.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160123_213652_zpsfyj71qbh.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/20160123_213750_zpsmaiftccd.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/20160123_213750_zpsmaiftccd.jpg.html)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: cris vào 24/01/2016, 14:08:13
Xin lấy 1 bộ Philip Pullman. Cám ơn!

Bộ sách truyện Philip Pullman La Bàn Vàng (6 tập)
NXB Văn Hóa Sài Gòn – 2007, giá bìa: 199K
Tình trạng sách: tốt
Giá : 80K
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 24/01/2016, 15:21:16
Xin lấy 1 bộ Philip Pullman. Cám ơn!
Vâng. Cám ơn bác ạ.
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 28/01/2016, 16:39:45
[07]. Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích – Diên Hương
NXB Văn Hóa Thông Tin – 2004, 506 trang
Tình trạng : bìa cứng, sách đẹp
Giá : 40K (còn 2 cuốn)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/Untitled-1_zpszoelllhk.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/Untitled-1_zpszoelllhk.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142347_zpsvnsdvyrd.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142347_zpsvnsdvyrd.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142356_zpscgxpouww.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142356_zpscgxpouww.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142455_zpsugrxrjd9.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142455_zpsugrxrjd9.jpg.html)

[08]. Dân tộc Việt Nam qua các Câu ví, tục ngữ, phương ngôn, phong dao, ca vè – Nguyễn Đình Thông
NXB Hội Nhà Văn – 2005, 917 trang
Tình trạng : bìa cứng, sách đẹp
Giá : 80K (Còn 2 cuốn)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142133_zpsyl90p9u3.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142133_zpsyl90p9u3.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142148_zps1o9eqed6.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142148_zps1o9eqed6.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142222_zps2gqrrwoo.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142222_zps2gqrrwoo.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/IMG_20160128_142234_zpskwftigv6.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/IMG_20160128_142234_zpskwftigv6.jpg.html)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: FC.Bacar_2015 vào 28/01/2016, 16:46:49
Đặt thêm: 7 (2 cuốn) + 8 (1 cuốn)-thanks!
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 28/01/2016, 16:47:55
Đặt thêm: 7 (2 cuốn) + 8 (1 cuốn)-thanks!
Oki Bác ạ. Cảm ơn Bác :)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Ha Doan vào 28/01/2016, 16:52:23
Mình lấy 7 + 8, mỗi thứ 1 cuốn
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 28/01/2016, 16:53:22
Mình lấy 7 + 8, mỗi thứ 1 cuốn
Dạ Vâng. Cảm ơn Bác ạ :)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: PH88NG vào 28/01/2016, 17:22:07
Mình lấy một cuốn 7.
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 28/01/2016, 17:27:51
Mình lấy một cuốn 7.
Vâng. Cảm ơn Bác nhiều ạ.
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Sloan vào 28/01/2016, 17:57:04
Xin lấy 1 bộ Philip Pullman. Cám ơn!

Bộ sách truyện Philip Pullman La Bàn Vàng (6 tập)
NXB Văn Hóa Sài Gòn – 2007, giá bìa: 199K
Tình trạng sách: tốt
Giá : 80K
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 28/01/2016, 18:00:01
Xin lấy 1 bộ Philip Pullman. Cám ơn!

Bộ sách truyện Philip Pullman La Bàn Vàng (6 tập)
NXB Văn Hóa Sài Gòn – 2007, giá bìa: 199K
Tình trạng sách: tốt
Giá : 80K
Vâng. Cảm ơn Bác Sloan ạ :)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: kutetv vào 28/01/2016, 19:12:25
Mình lấy cuốn [07]. Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích – Diên Hương
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 28/01/2016, 20:31:32
Mình lấy cuốn [07]. Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích – Diên Hương
Vâng. Cảm ơn Bác :)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: T.Lan vào 29/01/2016, 07:24:30
Con thi dat 5, 8
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: huhu vào 29/01/2016, 07:40:44
Còn 7 thì đặt 1 cuốn
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: nguyenvolam vào 29/01/2016, 08:14:26
Mình lấy 1 bộ [07] nếu còn. Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích – Diên Hương
NXB Văn Hóa Thông Tin – 2004, 506 trang
Tình trạng : bìa cứng, sách đẹp
Giá : 40K (Còn 2 cuốn)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 29/01/2016, 11:51:45
Con thi dat 5, 8
Còn 7 thì đặt 1 cuốn
Mình lấy 1 bộ [07] nếu còn. Tự Điển Thành Ngữ Điển Tích
Oki Bác ạ. Cảm ơn các Bác :)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 29/01/2016, 14:33:20
[09]. Từ Điển Các Món Ăn Chay – Nguyễn Thu Hà, Huỳnh Thị Dung
NXB Từ Điển Bách Khoa – 2005, 450 trang, giá bìa: 55K
Tình trạng : bìa cứng, sách đẹp
Giá : 35K (Có vài cuốn)

(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/Untitled-1_zpskrkrgfkq.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/Untitled-1_zpskrkrgfkq.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/Untitled-4_zps5flyatvj.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/Untitled-4_zps5flyatvj.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/Untitled-3_zpscgndswrb.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/Untitled-3_zpscgndswrb.jpg.html)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 31/01/2016, 23:11:34
[10]. Thủy kinh chú sớ - Nguyễn Bá Mão dịch
NXB Thuận Hóa 2005, 990 trang, 160K
Tình trạng sách : Bìa cứng, sách tốt
Giá : 80K (đã bán)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/Untitled-3_zpseyrqa4d2.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/Untitled-3_zpseyrqa4d2.jpg.html)
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: nguyenhoangduong vào 01/02/2016, 13:38:34
[09]. Từ Điển Các Món Ăn Chay – Nguyễn Thu Hà, Huỳnh Thị Dung
NXB Từ Điển Bách Khoa – 2005, 450 trang, giá bìa: 55K
Tình trạng : bìa cứng, sách đẹp
Giá : 35K (Có vài cuốn)

(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/Untitled-1_zpskrkrgfkq.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/Untitled-1_zpskrkrgfkq.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/Untitled-4_zps5flyatvj.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/Untitled-4_zps5flyatvj.jpg.html)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/nguyen_chi_thanh2/Untitled-3_zpscgndswrb.jpg) (http://s1318.photobucket.com/user/nguyen_chi_thanh2/media/Untitled-3_zpscgndswrb.jpg.html)
Mình đặt một cuốn (như đã PM).
Cảm ơn nhiều.
Chúc bạn vui. :) ???
Tiêu đề: Re: [HD]- Sách Lịch Sử, Văn Hóa và Nghệ Thuật (bán)
Gửi bởi: Chi Thanh vào 01/02/2016, 14:11:40
[10]. Tiếng Vang – Lý Đông Xuân
Vụ Nghệ Thuật Sân Khấu – 1965, 76 trang
Tình trạng : đầ