Tác giả Chủ đề: Phạm Như Cương  (Đã xem 1118 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi mic27

Phạm Như Cương
« vào: 23/05/2010, 16:23:17 »
Giáo sư Phạm Như Cương (1928 -  ). Quê quán: xã Nam Kinh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Ông tham gia giảng dạy tại trường Đại học Tổng hợp từ 1976 - 1987.

Ông nguyên  là Uỷ viên dự khuyết BCHTW Đảng Cộng sản Việt nam khoá VI; Nguyên phó ban Khoa giáo Trung ương; Nguyên Viện trưởng Viện Triết  học; Nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam.

Tác phẩm:

   1. Về vấn đề xây dựng con người mới. Bài: Triết học và nhiệm vụ nghiên cứu vấn đề xây dựng con người mới dưới ánh sáng các quan điểm của Đại hội Đảng lần thứ I (chủ biên).Nxb Khoa học Xã hội, 1978.

   2. Phê phán chủ nghĩa bành trướng và bá quyền nước lớn của giới cầm quyền phản động Bắc Kinh. Bài: Bọn phản động Trung Quốc xâm lược và chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc, bá quyền nước lớn của chúng nhất định sẽ thất bại thảm hại (chủ biên). 1979.

   3. Phê phán chủ nghĩa thực dân mới về hệ tư tưởng và chính trị (đồng chủ biên). Nxb Khoa học Xã hội, 1984.

   4. Một số vấn đề kinh tế-xã hội trong chặng đường đầu tiên (Viết và chủ biên). Nxb Khoa học Xã hội, 1987.

   5. Một số vấn đề kinh tế của hợp tác hoá nông nghiệp ở Việt Nam (viết và chủ biên). Nxb Khoa học Xã hội, 1991.

   6. Góp phần vào việc đổi mới nhận thức về Chủ nghĩa xã hội (viết chung). Nxb Khoa học Xã hội, 1993.

   7. Đổi mới phong cách tư duy (Những thu hoạch và suy nghĩa trong thời kì đổi mới). Nxb Khoa học Xã hội, 1999.

   8. Những vấn đề kinh tế của sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở các nước kém phát triển về kinh tế,Nxb Khoa học, Matxcơva, 1986.

   9. Triết học-Khoa học tự nhiên-Cách mạng khoa học-kĩ thuật. Nxb Khoa học, Matxcơva, 1986-1987.
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa... !