Diễn đàn sách xưa | Bảo tồn văn hóa Việt

PHỐ SÁCH CŨ => Vựa ve chai => Sách tiền chiến (trước 1946) => Tác giả chủ đề:: Davina vào 20/06/2015, 21:54:28

Tiêu đề: Tìm mua" Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ- Thụy Ký - Hà Nội, 1924
Gửi bởi: Davina vào 20/06/2015, 21:54:28
Bác nào có cuốn : "Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ", nhà in Thụy Ký - Hà Nội, bản in 1924, tác giả Đào Trinh Nhất,  xin cho biết.
Tiêu đề: Re: Tìm mua" Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ- Thụy Ký - Hà Nội, 1924
Gửi bởi: Davina vào 27/06/2015, 19:41:07
Bác nào có cuốn : "Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ", nhà in Thụy Ký - Hà Nội, bản in 1924, tác giả Đào Trinh Nhất,  xin cho biết.
Tiêu đề: Re: Tìm mua" Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ- Thụy Ký - Hà Nội, 1924
Gửi bởi: Davina vào 05/07/2015, 16:35:29
Bác nào có cuốn : "Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ", nhà in Thụy Ký - Hà Nội, bản in 1924, tác giả Đào Trinh Nhất,  xin cho biết.
Vẫn đang cần tìm.
Tiêu đề: Re: Tìm mua" Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ- Thụy Ký - Hà Nội, 1924
Gửi bởi: mqt3010 vào 10/11/2015, 16:28:15
Có bản sao lại thôi, a lấy ko
Tiêu đề: Re: Tìm mua" Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ- Thụy Ký - Hà Nội, 1924
Gửi bởi: Davina vào 16/01/2016, 19:43:26
Có bản sao lại thôi, a lấy ko
Cảm ơn bạn, nhưng tôi muốn tìm sách gốc. Anh/Chị/Em diễn đàn giúp cho.
Tiêu đề: Re: Tìm mua" Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ- Thụy Ký - Hà Nội, 1924
Gửi bởi: Davina vào 22/01/2016, 18:27:51
Vẫn chưa tìm dc. Bác nào giúp , xin pm. Cảm ơn.