Diễn đàn sách xưa | Bảo tồn văn hóa Việt

PHỐ SÁCH CŨ => Vựa ve chai => Sách tiền chiến (trước 1946) => Tác giả chủ đề:: gaubong_93 vào 10/08/2017, 16:07:02

Tiêu đề: Vương Dương Minh - Phan Văn Hùm
Gửi bởi: gaubong_93 vào 10/08/2017, 16:07:02
1. Vương Dương Minh thân thế và học thuyết- phan văn hùm.
Tân việt 1944, sách giấy gió.
Tình trạng: Sách còn nguyên bìa gốc, ruột đẹp.
giá: 5.000k
(https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/20668568_1410156365768109_474692997_n.jpg?oh=03920dc46bf5d070df7db54655f55092&oe=598EDD89)
(https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/20732732_1410156372434775_2146303901_n.jpg?oh=eb973579a81555d437613b8b5e3d624a&oe=598E7C73)
(https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/20731280_1410156379101441_374787670_n.jpg?oh=79838d9cd4ab4f21d5007285d683f8cd&oe=598EB398)
Tiêu đề: Re: Vương Dương Minh - Phan Văn Hùm
Gửi bởi: Donanld Trump vào 29/08/2018, 18:59:32
Giấy này không phải giấy gió đâu mà chắc là giấy BÃO :d