Diễn đàn sách xưa | Bảo tồn văn hóa Việt

ĐẶC SẢN => Thư mục tác gia nước ngoài bằng hình ảnh => T => Tác giả chủ đề:: mic27 vào 11/08/2010, 06:26:41

Tiêu đề: Tư Mã Thiên (Ssu-ma Ch'ien)
Gửi bởi: mic27 vào 11/08/2010, 06:26:41
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Si_maqian.jpg)

Tư Mã Thiên (145 TCN – 86 TCN), tên tự là Tử Trường, là tác giả bộ Sử ký (史記); với bộ sử đó, ông được tôn là Sử thánh, một trong Mười vị thánh trong lịch sử Trung Quốc.

Ông làm chức Thái sử lệnh (太史令) rồi Trung thư lệnh, đời nhà Hán. Sử ký là công trình sử học lớn nhất của Trung Quốc và là một trong những quyển sử có tiếng nhất của thế giới. Đặc biệt bộ sử này còn là một trong những tác phẩm văn học ưu tú của nhân loại. Bộ sử vĩ đại này miêu tả trọn vẹn lịch sử Trung Quốc bao trùm 2.000 năm từ Hoàng Đế đến đời Hán Vũ Đế. Công trình này là nền tảng cho các phát triển sau này trong sử học Trung Hoa.

Xem thêm: http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_M%C3%A3_Thi%C3%AAn
Tiêu đề: Re: Tư Mã Thiên (Ssu-ma Ch'ien)
Gửi bởi: Vienteacher vào 20/01/2011, 11:01:56
Sử ký Tư Mã Thiên
Nhữ Thành dịch
In lần thứ hai
Nxb Văn học, 1971

(http://i763.photobucket.com/albums/xx276/vienteacher/IMG_7495.jpg) (http://i763.photobucket.com/albums/xx276/vienteacher/IMG_7496.jpg)
Tiêu đề: Re: Tư Mã Thiên (Ssu-ma Ch'ien)
Gửi bởi: Nguyên Thánh vào 09/12/2011, 08:30:29
Sử ký Tư Mã Thiên
Phan Ngọc dịch
In lần thứ ba
Nxb Văn học, 1988, 2 tập

(http://i1185.photobucket.com/albums/z342/sachxua1/Van%20T/su%20ky%201988%202%20tap%201558_DF_zpssd3qfgle.jpg)(http://i1185.photobucket.com/albums/z342/sachxua1/Van%20T/su%20ky%201988%202%20tap%201628_DF_zpsspww1zkb.jpg)
hình của phphong84

Sử ký Tư Mã Thiên
Nhữ Thành dịch
In lần thứ tư
Nxb Văn học, 1988, 804 trang, khổ 13 x 19 cm

(http://quancuong.webs.com/PN1.jpg)
hình của bác hoaico

Ghi chú: Nhữ Thành là bút danh của Phan Ngọc.
Tiêu đề: Re: Tư Mã Thiên (Ssu-ma Ch'ien)
Gửi bởi: Nguyên Thánh vào 09/12/2011, 08:39:42
Sử ký của Tư Mã Thiên
Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê dịch
Sài Gòn: Lá Bối, 1972

(http://i470.photobucket.com/albums/rr61/chuthoongdamsan/P5166409-1.jpg)
hình của chuthoong
Tiêu đề: Re: Tư Mã Thiên (Ssu-ma Ch'ien)
Gửi bởi: Nguyên Thánh vào 12/12/2011, 10:02:21
Sử ký Tư Mã Thiên
Nhượng Tống dịch
Nxb Tân Việt, 1944

(http://i1185.photobucket.com/albums/z342/sachxua1/Van%20T/Suky1944vuhatue2620.jpg)
(http://i1185.photobucket.com/albums/z342/sachxua1/Van%20T/Suky1944vuhatue2623.jpg)
hình của Vũ Hà Tuệ
Tiêu đề: Re: Tư Mã Thiên (Ssu-ma Ch'ien)
Gửi bởi: Nguyên Thánh vào 05/02/2012, 22:54:06
Sử ký Tư Mã Thiên
Nhượng Tống dịch
Sài Gòn: Tân Việt, 1964

(http://i1185.photobucket.com/albums/z342/sachxua1/Van%20T/Sukyxensach0175.jpg)
hình của bác xensach
Tiêu đề: Re: Tư Mã Thiên (Ssu-ma Ch'ien)
Gửi bởi: Nguyên Thánh vào 11/02/2012, 17:12:13
Sử ký của Tư Mã Thiên
Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê giới thiệu, trích dịch và chú thích
Bìa: Đinh Cường
Sài Gòn: Lá Bối xuất bản lần thứ nhất, 1970

(http://img.photobucket.com/albums/v233/nhahoang/TUV/IMG_3526.jpg)(http://img.photobucket.com/albums/v233/nhahoang/TUV/IMG_3527.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v233/nhahoang/TUV/IMG_3529.jpg)(http://img.photobucket.com/albums/v233/nhahoang/TUV/IMG_3531.jpg)
Tiêu đề: Re: Tư Mã Thiên (Ssu-ma Ch'ien)
Gửi bởi: Nguyên Thánh vào 07/11/2013, 08:05:59
Sử ký Tư Mã Thiên
Phan Ngọc dịch
Bản có bổ sung sửa chữa (thêm Tấn thế gia, Tề thế gia, Triệu thế gia, Hung Nô liệt truyệt...)
Nxb Văn hóa Thông tin và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2003
(Về sau Trung tâm VHNN Đông Tây liên kết với NXB Lao Động in lại, 2005, 2007, 2009)

(http://i823.photobucket.com/albums/zz155/haikhunglong/dang%20anh%20nam%202012%20-%201/Album%20anh%20moi/IMG_2079_zps0c5e8ae3.jpg)
thông tin và hình của Khủng long
Tiêu đề: Re: Tư Mã Thiên (Ssu-ma Ch'ien)
Gửi bởi: Nguyên Thánh vào 19/04/2015, 14:27:42
Sử ký
Trần Quang Đức dịch
Tập 1, Bản kỷ
Nxb Văn học và Công ty Văn hóa Truyền thông Nhã Nam, 2014

(https://scontent-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/q81/s960x960/10604671_10152898701364390_250058562879479303_o.jpg)